Boligmeteret august 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret august 2013"

Transkript

1 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 27. august

3 Oppsummering Boligmeteret for august omhandler hytte- og fritidsbolig marked i Norge og i utlandet, og i hvilken grad man har planer om å kjøpe eller selge hytte eller fritidsbolig, og om man foretrekker hytte på fjellet, i skogen/innlandet eller ved sjøen. Det er ca. 16% av husholdningene som eier hytter, dvs. ca husholdninger. Totalt er det over hytter/fritidsbygg i Norge. Det er flere som eier mer enn en hytte. Antall husholdninger, som eier hytte i dag, med planer om å selge er ca Det er en høyere andel blant de eldste aldersgruppene som planer å selge sin fritidsbolig. 5% av husholdningene har planer om å kjøpe fritidsbolig i løpet av 3 år, dvs ca av husholdningene per år. Hordaland og Oppland er populære hyttefylker. Oppland og Sør-Trøndelag er populær fjellhytte områder. Generelt foretrekker man å kjøpe hytter eller fritidsbolig i samme landsdel som man bor i. Andelen som ønsker å kjøpe fritidsbolig i Norge, er høyest blant de med høyest inntekt. Det er en høyere andel av de yngste som ønsker å kjøpe i Norge. Det er en høyere andel av de eldste som ønsker å kjøpe i utlandet. Ved kjøp av hytte i Norge er det nærhet til vann og utsikt som er de viktigste kjøpskriteriene. Ved kjøp av fritidsbolig i utlandet er det bedre klima som vektlegges høyest. Fordelt på alder, er andelen av de yngre aldersgruppene høyere blant de som ønsker å kjøpe i Norge. Og andelene for de som ønsker å kjøpe i utlandet er høyere blant de eldste. 3

4 Eier eller disponerer du hytte? Eier eller disponerer hytte? Diagrammet til venstre viser andelen som eier eller disponerer hytte. Totalt er det 23% som eier/disponerer hytte på fjellet. 21% som eier/disponerer hytte i skogen/innlandet og 34% som eier/disponerer hytte ved sjøen. De yngre disponerer hytte i større grad enn de eldre. ALDER år år år år 65 år + Eier på fjellet 6 % 4 % 10 % 20 % 23 % Disponerer på fjellet 27 % 22 % 22 % 14 % 13 % Eier i skogen/innlandet 7 % 7 % 9 % 11 % 13 % Disponerer i skogen/innlandet 11 % 12 % 10 % 9 % 8 % Eier ved sjøen 9 % 5 % 13 % 23 % 17 % Disponerer ved sjøen 29 % 25 % 19 % 14 % 9 % Eierandelen er høyere blant de eldre aldersgruppene. Fordelt på inntektsgrupper er andelen som eier stigende med stigende inntekt. ÅRSINNTEKT Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr Eier på fjellet 8 % 8 % 10 % 13 % 13 % 11 % Disponerer på fjellet 9 % 12 % 22 % 17 % 24 % 21 % Eier i skogen/innlandet 10 % 11 % 5 % 7 % 10 % 11 % Disponerer i skogen/innlandet 8 % 10 % 7 % 8 % 12 % 13 % Eier ved sjøen 9 % 13 % 16 % 12 % 13 % 11 % Disponerer ved sjøen 11 % 15 % 18 % 15 % 19 % 22 % 4

5 Eier du hytte? Totalt eier ca 16% av husholdningene hytte, ca husholdninger. Andelen som eier hytte er høyeste blant de som eier hytte ved sjøen, 16%. Kun 9% eier hytte i skogen/innlandet, mens 11% eier hytte på fjellet. Det er i Nord-Norge vi finner den høyeste andelen hytteeiere. Fordelt på alder, er det blant de eldste aldersgruppene vi finner flest hytteeiere. Fordelt på urbanitet, er eierandelen høyest i storby. Likeledes er andelen som eier hytte stigende med stigende inntekt. 5

6 Har du planer om å selge fritidsbolig i løpet av kommende 12 måneder? Dette spørsmålet gir svar på hvor stor andel, av de som, eier hytte, som planlegger å selge sin fritidsbolig i løpet av 12 måneder. Andelen som vurderer å selge er 6%, dette tilsvarer ca husholdninger. Den høyeste andelen av de som planlegger å selge finner vi i inntektsgruppen kr., 12% av disse planlegger å selge. Det er en høyere andel som ønsker å selge blant de eldste aldersgruppene. 6

7 Har du planer om å kjøpe fritidsbolig i Norge eller utlandet i løpet av de neste 3 årene? Planer om å kjøpe fritidsbolig i løpet av neste 3 år Totalt år år år år 65 år + Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd Ja i Norge 5 % 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 3 % 6 % 4 % 5 % 4 % Ja i utlandet 5 % 2 % 3 % 6 % 7 % 3 % 8 % 5 % 5 % 5 % 3 % Grafen til venstre og tabellen under viser andeler som har planer om å kjøpe fritidsbolig i Norge eller i utlandet i løpet av de neste 3 år fordelt på region, inntekt og alder. Totalt, av de som er spurt, er det 5% som planlegger å kjøpe i Norge og 5% som planlegger å kjøpe i utlandet. Det vil si at det er ca husholdninger som planlegger hyttekjøp i Norge og et tilsvarende antall som planlegger kjøp i utlandet. Det er blant de med høyest inntekt vi finner den høyeste andelen som ønsker å kjøpe i Norge, 9%. Det er flest som ønsker fritidsbolig i utlandet blant de som bor i Oslo og Akershus og Østlandet Øst. Blant de som planlegger å kjøpe i Norge finner vi de høyeste andelen i Nord-Norge, Midt- Norge og Sør- og Vestlandet. Fordelt på alder, er andelen av de yngre aldersgruppene høyere blant de som ønsker å kjøpe i Norge. Og andelene for de som ønsker å kjøpe i utlandet er høyere blant de eldste. 7

8 Hva slags type hytte og i hvilke fylker vil du foretrekke å kjøpe hytte/fritidsbolig? Av tabellen ser vi at Oppland er det mest «populære» fylket når det gjelder hytte/fritidsbolig på fjellet. Sør-Trøndelag kommer på andre plass når det gjelder hytte på fjellet, tett etterfulgt av Telemark. Finnmark og Nordland scorer høyest blant andeler av husholdningene som ønsker hytte i skogen/innlandet med 4%. For hytte ved sjøen er det Rogaland som får høyest andel, 9%. Deretter følger Troms og Hordaland, og videre Vest- Agder og Vestfold. Generelt er Hordaland og Oppland populære hyttefylker. Man foretrekker i stor grad å kjøpe hytte/fritidsbolig i samme landsdel som man bor i. Type hytte og i hvilken kommune Fjellet Skogen/ Innlandet Sjøen Finnmark 4 % 4 % 2 % Troms 0 % 0 % 8 % Nordland 0 % 4 % 6 % Nord-Trøndelag 2 % 0 % 4 % Sør-Trøndelag 6 % 0 % 3 % Møre og Romsdal 3 % 3 % 5 % Sogn og Fjordane 2 % 2 % 6 % Hordaland 4 % 3 % 8 % Rogaland 0 % 1 % 9 % Vest-Agder 0 % 3 % 7 % Aust-Agder 0 % 2 % 1 % Telemark 5 % 0 % 0 % Vestfold 0 % 0 % 7 % Buskerud 4 % 0 % 2 % Oppland 8 % 3 % 2 % Hedmark 3 % 1 % 0 % Østfold 0 % 0 % 5 % Akershus 0 % 0 % 1 % Oslo 0 % 0 % 0 % 8

9 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte er å ha utsikt og nærhet til vann. På en tredje plass kommer innlagt vann. Høy standard er mindre viktig. 9

10 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte på fjellet Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte på fjellet er utsikt. 10

11 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte i skogen/innlandet Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte i skogen/innlandet er nærhet til vann, innlagt vann og utsikt. 11

12 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte ved sjøen Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte ved sjøen er naturlignok nærhet til vann, tett etterfulgt av utsikt. 12

13 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Høy standard Høy standard er viktig for 39% av respondentene. Det er viktigst for de på Sørog Vestlandet, i aldersgruppen år. Videre er det viktig for de med høyest inntekt. Utsikt Utsikt er viktig ved kjøp av hytte, 90%. Dette vektlegges høyt blant alle grupperingene. Det er mindre viktig for de yngste og de med lavest inntekt. 13

14 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Nærhet til vann Nærhet til vann er et viktig kjøpskriterie for 90% av de potensielle kjøperne. Det er spesielt viktig for potensielle hyttekjøpere i Nord- Norge og på Østlandet øst. Uansett inntektsgruppe, er det viktig. Kjørevei frem Totalt er det en andel på 79% som mener at kjørevei frem er viktig ved kjøp av hytte. Fordelt på region, er andelen høyest på Østlandet Vest. Andelen stiger med stigende alder. 14

15 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Strøm Strøm er viktig for 76% av de spurte. Det er spesielt viktig for de som bor på Sør- og Vestlandet og i Midt- Norge. Og det vektlegges høyt i aldersgruppen år, 82%. Fordelt på inntektsgrupper finner vi de høyeste andelene hos de to laveste inntektsgruppene. Innlagt vann Innlagt vann er viktig for 85% av potensielle hyttekjøpere. Innlagt vann har en høy andel på Østlandet Vest. Det er viktig i alle aldergrupper og inntektsgrupper. Det er spesielt viktig for de fra Oslo. 15

16 Foretrukket fritidsboligtype i ulike land Ved kjøp av fritidsbolig i utlandet er det Spania som oppnår den høyeste andelen blant husholdningene. Hele 57% av respondentene ønsker fritidsbolig ved sjøen i Spania. Deretter følger hytte i skogen/innlandet i Sverige. For fritidsbolig på fjellet er det Sverige og annet land som oppnår høyeste andel, 45%. For fritidsbolig i byen er det annet land som får høyeste andel, 63%. 16

17 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet er bedre klima. Andelen som svarer at bedre klima er det viktigste kriteriet er 81%. Deretter kommer ønsket om å bo deler av året i utlandet. Det økonomiske spiller også en viktig rolle, 69% vil kjøpe i utlandet fordi det er billigere å bo. 17

18 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? For dyrt i Norge 54% av respondentene oppgir kjøpskriteriet at det for dyrt i Norge som grunn som kjøp av fritidsbolig i utlandet. Det er spesielt hos de yngste og de med lavest inntekt denne andelen er høyest. Regionalt er andelen høyest på Sør- og Vestlandet. Bra investering Total andel som anser kjøp av fritidsbolig i utlandet som en bra investering er 42%. Fordelt på inntekt, er det gruppen kr som vektlegger dette. 18

19 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? Vil bo deler av året i utlandet Totalt er andelen som svarer at de vil bo deler av året i utlandet 71%. Dette er en viktig kjøpsårsak for husholdningene på Sør-og Vestlandet som bor på landsbygda og i tettsteder. Fordelt på inntektsgrupper er det viktig for de i de laveste inntektsgruppene. Bedre klima Totalt sett er bedre klima den aller viktigste årsaken til at man ønsker å kjøpe fritidsbolig i utlandet, 82%. 19

20 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? Billigere å bo i utlandet En andel på 70% av respondentene oppgir at det er billigere å bo i utlandet som en viktig grunn. Dette er viktigst for de yngste og for de med lavest inntekt og for de som bor på Østlandet Vest. Har en spesiell tilknytning til landet Kun 43% av de spurte oppgir dette som kjøpskriterie. Andelen som oppgir dette er høyest blant de yngste. 20

21 Hva er øvre grense for hvor mye du planlegger å betale ved kjøp av en fritidsbolig? Det er for hytte ved sjøen at de potensielle hyttekjøpere har planlagt den høyeste kjøpesummen. For sjøhytter ligger øvre grens for planlagt kjøpesum over gjennomsnittlig kjøpesu. 21

22 Hva er øvre grense for hvor mye du planlegger å betale ved kjøp av en fritidsbolig? Kjøpesum Totalt Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr <499' 10 % 58 % 34 % 42 % 7 % 5 % 6 % 500'-1000' 15 % 0 % 14 % 46 % 24 % 39 % 14 % 1000'-1500' 27 % 21 % 25 % 0 % 20 % 26 % 34 % 1500' % 0 % 0 % 0 % 32 % 17 % 24 % 2000'-2500' 11 % 0 % 11 % 12 % 7 % 4 % 21 % 2500'-3000' 4 % 0 % 0 % 0 % 5 % 4 % 0 % 3000'-3500' 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 3500' % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4000'-4500' 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4500'-5000' 1 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % Mer enn 5 mill. kroner 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vet ikke 5 % 21 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % Gjennomsnittlig kjøpesum I tabellene ser vi en oversikt over planlagt kjøpesum fordelt på inntekt og region. I gjennomsnitt planlegger respondentene å bruke ca 1,7 mnok på en fritidsbolig. Planlagt kjøpesum varier litt med de ulike inntektsgruppene. Fordelt på region er det på Østlandet Vest vi finner den høyeste planlagte kjøpesummen på ca 1,9 mnok. Kjøpesum Totalt Nord-Norge Midt-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet Vest Østlandet Øst Oslo & Akershus <499' 10 % 8 % 20 % 5 % 11 % 16 % 9 % 500'-1000' 15 % 44 % 16 % 11 % 23 % 9 % 12 % 1000'-1500' 27 % 32 % 30 % 32 % 27 % 14 % 24 % 1500' % 9 % 23 % 4 % 0 % 37 % 22 % 2000'-2500' 11 % 8 % 5 % 15 % 9 % 6 % 12 % 2500'-3000' 4 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 7 % 3000'-3500' 5 % 0 % 0 % 6 % 0 % 8 % 8 % 3500' % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 3 % 4000'-4500' 3 % 0 % 0 % 3 % 11 % 9 % 0 % 4500'-5000' 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % Mer enn 5 mill. kroner 2 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 3 % Vet ikke 5 % 0 % 7 % 12 % 9 % 0 % 0 % Gjennomsnittlig kjøpesum

23 Hva er øvre grense for hvor mye du planlegger å betale ved kjøp av en fritidsbolig? Grafen over gir en oversikt over planlagt kjøpesum fordelt på region, alder, inntekt og urbanisering. Gjennomsnittlig planlagt kjøpesum for en fritidsbolig er ca 1,7 mnok. Det er på Østlandet Vest vi finner den høyeste planlagte gjennomsnittlige kjøpesummen, ca 1,9 mnok. Aldersmessig er det gruppene 30-39år, år og år som har planlagt de høyeste kjøpesummene. Jo mer urbant man bor, jo høyere planlagt kjøpesum. 23

24 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Grafen over gir en oversikt over planlagt lånefinansiering i forhold til hvilken type hytte man vurderer å kjøpe. 24

25 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Lånefinansiering TOTAL Nord-Norge Midt-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet Vest Østlandet Øst Oslo & Akershus Under 10% lånefinansiering 3 % 0 % 0 % 0 % 22 % 0 % 6 % 10 19% lånefinansiering 4 % 8 % 6 % 2 % 0 % 0 % 5 % 20 29% lånefinansiering 3 % 0 % 0 % 2 % 9 % 6 % 3 % 30 39% lånefinansiering 4 % 0 % 0 % 5 % 23 % 0 % 3 % 40 49% lånefinansiering 6 % 6 % 14 % 8 % 0 % 0 % 3 % 50 59% lånefinansiering 14 % 22 % 19 % 9 % 0 % 22 % 16 % 60 69% lånefinansiering 10 % 0 % 5 % 16 % 0 % 15 % 12 % 70 79% lånefinansiering 7 % 17 % 11 % 5 % 0 % 14 % 3 % 80 89% lånefinansiering 10 % 25 % 8 % 9 % 0 % 9 % 11 % % lånefinansiering 7 % 8 % 0 % 10 % 9 % 8 % 5 % Vet ikke 17 % 8 % 23 % 17 % 16 % 17 % 18 % Gjennomsnittlig lånefinansiering 59 % 67 % 57 % 64 % 32 % 66 % 55 % I gjennomsnitt har husholdningene behov for å lånefinansiere 59% av kjøpesummen. Regionalt er det relativt store forskjeller, andel med de høyeste lånebehovet finner vi i Nord-Norge og Østlandet Øst. Inntektsmessig synker lånebehovet ved stigende inntekt, bortsett fra i inntektsgruppen kr hvor finansieringsbehovet er 70%. Lånefinansiering Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr Under 10% lånefinansiering 0 % 0 % 13 % 0 % 5 % 0 % 10 19% lånefinansiering 0 % 0 % 15 % 0 % 4 % 8 % 20 29% lånefinansiering 0 % 0 % 0 % 5 % 4 % 4 % 30 39% lånefinansiering 0 % 0 % 18 % 0 % 5 % 0 % 40 49% lånefinansiering 0 % 0 % 0 % 6 % 8 % 4 % 50 59% lånefinansiering 31 % 17 % 0 % 12 % 10 % 17 % 60 69% lånefinansiering 0 % 14 % 11 % 19 % 23 % 70 79% lånefinansiering 0 % 0 % 0 % 11 % 20 % 5 % 80 89% lånefinansiering 21 % 0 % 16 % 22 % 4 % 16 % % lånefinansiering 0 % 11 % 15 % 8 % 9 % 0 % Vet ikke 0 % 0 % 0 % 12 % 0 % 19 % Gjennomsnittlig lånefinansiering 67 % 69 % 50 % 70 % 59 % 59 % 25

26 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Grafen over gir en oversikt over hvor stor andel av den planlagte kjøpesummen som må lånefinansieres. I gjennomsnitt må husholdningene lånefinansiere 59% av kjøpesummen. Det er på Østlandet Øst og i Nord-Norge vi finner de høyeste andelene med lånefinansiering, samt blant aldersgruppen år. Fordelt på inntekt, er det inntektsgruppen kr som vil låne mest, 70%. På landsbygda har man et større lånebehov enn blant de som bor mer urbant. 26

27 Gjennomsnittlig kjøpesum og lånefinansiering Kjøpesum Totalt Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr Nord-Norge Midt-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet Vest Østlandet Øst Oslo & Akershus Gj.sn. kjøpesum Gj.sn. lånefinansiering i % 59 % 67 % 69 % 50 % 70 % 59 % 59 % 67 % 57 % 64 % 32 % 66 % 55 % Gj.snt. lånefiansiering i kr Grafen over gir en oversikt over hvor stor andel av den planlagte kjøpesummen som må lånefinansieres. 27

28 Registrert arbeidsledighet og rente Registrert ledighet viser helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, målt ved utgangen av hver måned. 28 Kilder: NAV og Norges Bank

29 Boligprisutviklingen Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i juli var 2,1% lavere enn i juni Korrigert for sesongvariasjoner var priser 1,2% lavere enn forrige måned. Gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,7% høyere enn gjennomsnittsprisen for hele Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

30 Boliger til salgs på FINN.no per uke Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 30 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

31 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge August August 2012 Antall boliger til salgs per uke *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

32 32 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

33 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser oppgang fra juni til juli, bortsett fra i Tromsø der formidlingstiden har gått ned med to dager. Formidlingstiden økte mest i Stavanger. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis gikk ned fra 28 dager i mai til 26 dager i juni og økte til 39 dager i juli. 33

34 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 34

35 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet august 2013 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 35

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer