Boligmeteret august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret august 2013"

Transkript

1 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 27. august

3 Oppsummering Boligmeteret for august omhandler hytte- og fritidsbolig marked i Norge og i utlandet, og i hvilken grad man har planer om å kjøpe eller selge hytte eller fritidsbolig, og om man foretrekker hytte på fjellet, i skogen/innlandet eller ved sjøen. Det er ca. 16% av husholdningene som eier hytter, dvs. ca husholdninger. Totalt er det over hytter/fritidsbygg i Norge. Det er flere som eier mer enn en hytte. Antall husholdninger, som eier hytte i dag, med planer om å selge er ca Det er en høyere andel blant de eldste aldersgruppene som planer å selge sin fritidsbolig. 5% av husholdningene har planer om å kjøpe fritidsbolig i løpet av 3 år, dvs ca av husholdningene per år. Hordaland og Oppland er populære hyttefylker. Oppland og Sør-Trøndelag er populær fjellhytte områder. Generelt foretrekker man å kjøpe hytter eller fritidsbolig i samme landsdel som man bor i. Andelen som ønsker å kjøpe fritidsbolig i Norge, er høyest blant de med høyest inntekt. Det er en høyere andel av de yngste som ønsker å kjøpe i Norge. Det er en høyere andel av de eldste som ønsker å kjøpe i utlandet. Ved kjøp av hytte i Norge er det nærhet til vann og utsikt som er de viktigste kjøpskriteriene. Ved kjøp av fritidsbolig i utlandet er det bedre klima som vektlegges høyest. Fordelt på alder, er andelen av de yngre aldersgruppene høyere blant de som ønsker å kjøpe i Norge. Og andelene for de som ønsker å kjøpe i utlandet er høyere blant de eldste. 3

4 Eier eller disponerer du hytte? Eier eller disponerer hytte? Diagrammet til venstre viser andelen som eier eller disponerer hytte. Totalt er det 23% som eier/disponerer hytte på fjellet. 21% som eier/disponerer hytte i skogen/innlandet og 34% som eier/disponerer hytte ved sjøen. De yngre disponerer hytte i større grad enn de eldre. ALDER år år år år 65 år + Eier på fjellet 6 % 4 % 10 % 20 % 23 % Disponerer på fjellet 27 % 22 % 22 % 14 % 13 % Eier i skogen/innlandet 7 % 7 % 9 % 11 % 13 % Disponerer i skogen/innlandet 11 % 12 % 10 % 9 % 8 % Eier ved sjøen 9 % 5 % 13 % 23 % 17 % Disponerer ved sjøen 29 % 25 % 19 % 14 % 9 % Eierandelen er høyere blant de eldre aldersgruppene. Fordelt på inntektsgrupper er andelen som eier stigende med stigende inntekt. ÅRSINNTEKT Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr Eier på fjellet 8 % 8 % 10 % 13 % 13 % 11 % Disponerer på fjellet 9 % 12 % 22 % 17 % 24 % 21 % Eier i skogen/innlandet 10 % 11 % 5 % 7 % 10 % 11 % Disponerer i skogen/innlandet 8 % 10 % 7 % 8 % 12 % 13 % Eier ved sjøen 9 % 13 % 16 % 12 % 13 % 11 % Disponerer ved sjøen 11 % 15 % 18 % 15 % 19 % 22 % 4

5 Eier du hytte? Totalt eier ca 16% av husholdningene hytte, ca husholdninger. Andelen som eier hytte er høyeste blant de som eier hytte ved sjøen, 16%. Kun 9% eier hytte i skogen/innlandet, mens 11% eier hytte på fjellet. Det er i Nord-Norge vi finner den høyeste andelen hytteeiere. Fordelt på alder, er det blant de eldste aldersgruppene vi finner flest hytteeiere. Fordelt på urbanitet, er eierandelen høyest i storby. Likeledes er andelen som eier hytte stigende med stigende inntekt. 5

6 Har du planer om å selge fritidsbolig i løpet av kommende 12 måneder? Dette spørsmålet gir svar på hvor stor andel, av de som, eier hytte, som planlegger å selge sin fritidsbolig i løpet av 12 måneder. Andelen som vurderer å selge er 6%, dette tilsvarer ca husholdninger. Den høyeste andelen av de som planlegger å selge finner vi i inntektsgruppen kr., 12% av disse planlegger å selge. Det er en høyere andel som ønsker å selge blant de eldste aldersgruppene. 6

7 Har du planer om å kjøpe fritidsbolig i Norge eller utlandet i løpet av de neste 3 årene? Planer om å kjøpe fritidsbolig i løpet av neste 3 år Totalt år år år år 65 år + Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd Ja i Norge 5 % 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 3 % 6 % 4 % 5 % 4 % Ja i utlandet 5 % 2 % 3 % 6 % 7 % 3 % 8 % 5 % 5 % 5 % 3 % Grafen til venstre og tabellen under viser andeler som har planer om å kjøpe fritidsbolig i Norge eller i utlandet i løpet av de neste 3 år fordelt på region, inntekt og alder. Totalt, av de som er spurt, er det 5% som planlegger å kjøpe i Norge og 5% som planlegger å kjøpe i utlandet. Det vil si at det er ca husholdninger som planlegger hyttekjøp i Norge og et tilsvarende antall som planlegger kjøp i utlandet. Det er blant de med høyest inntekt vi finner den høyeste andelen som ønsker å kjøpe i Norge, 9%. Det er flest som ønsker fritidsbolig i utlandet blant de som bor i Oslo og Akershus og Østlandet Øst. Blant de som planlegger å kjøpe i Norge finner vi de høyeste andelen i Nord-Norge, Midt- Norge og Sør- og Vestlandet. Fordelt på alder, er andelen av de yngre aldersgruppene høyere blant de som ønsker å kjøpe i Norge. Og andelene for de som ønsker å kjøpe i utlandet er høyere blant de eldste. 7

8 Hva slags type hytte og i hvilke fylker vil du foretrekke å kjøpe hytte/fritidsbolig? Av tabellen ser vi at Oppland er det mest «populære» fylket når det gjelder hytte/fritidsbolig på fjellet. Sør-Trøndelag kommer på andre plass når det gjelder hytte på fjellet, tett etterfulgt av Telemark. Finnmark og Nordland scorer høyest blant andeler av husholdningene som ønsker hytte i skogen/innlandet med 4%. For hytte ved sjøen er det Rogaland som får høyest andel, 9%. Deretter følger Troms og Hordaland, og videre Vest- Agder og Vestfold. Generelt er Hordaland og Oppland populære hyttefylker. Man foretrekker i stor grad å kjøpe hytte/fritidsbolig i samme landsdel som man bor i. Type hytte og i hvilken kommune Fjellet Skogen/ Innlandet Sjøen Finnmark 4 % 4 % 2 % Troms 0 % 0 % 8 % Nordland 0 % 4 % 6 % Nord-Trøndelag 2 % 0 % 4 % Sør-Trøndelag 6 % 0 % 3 % Møre og Romsdal 3 % 3 % 5 % Sogn og Fjordane 2 % 2 % 6 % Hordaland 4 % 3 % 8 % Rogaland 0 % 1 % 9 % Vest-Agder 0 % 3 % 7 % Aust-Agder 0 % 2 % 1 % Telemark 5 % 0 % 0 % Vestfold 0 % 0 % 7 % Buskerud 4 % 0 % 2 % Oppland 8 % 3 % 2 % Hedmark 3 % 1 % 0 % Østfold 0 % 0 % 5 % Akershus 0 % 0 % 1 % Oslo 0 % 0 % 0 % 8

9 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte er å ha utsikt og nærhet til vann. På en tredje plass kommer innlagt vann. Høy standard er mindre viktig. 9

10 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte på fjellet Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte på fjellet er utsikt. 10

11 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte i skogen/innlandet Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte i skogen/innlandet er nærhet til vann, innlagt vann og utsikt. 11

12 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte ved sjøen Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte ved sjøen er naturlignok nærhet til vann, tett etterfulgt av utsikt. 12

13 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Høy standard Høy standard er viktig for 39% av respondentene. Det er viktigst for de på Sørog Vestlandet, i aldersgruppen år. Videre er det viktig for de med høyest inntekt. Utsikt Utsikt er viktig ved kjøp av hytte, 90%. Dette vektlegges høyt blant alle grupperingene. Det er mindre viktig for de yngste og de med lavest inntekt. 13

14 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Nærhet til vann Nærhet til vann er et viktig kjøpskriterie for 90% av de potensielle kjøperne. Det er spesielt viktig for potensielle hyttekjøpere i Nord- Norge og på Østlandet øst. Uansett inntektsgruppe, er det viktig. Kjørevei frem Totalt er det en andel på 79% som mener at kjørevei frem er viktig ved kjøp av hytte. Fordelt på region, er andelen høyest på Østlandet Vest. Andelen stiger med stigende alder. 14

15 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte Strøm Strøm er viktig for 76% av de spurte. Det er spesielt viktig for de som bor på Sør- og Vestlandet og i Midt- Norge. Og det vektlegges høyt i aldersgruppen år, 82%. Fordelt på inntektsgrupper finner vi de høyeste andelene hos de to laveste inntektsgruppene. Innlagt vann Innlagt vann er viktig for 85% av potensielle hyttekjøpere. Innlagt vann har en høy andel på Østlandet Vest. Det er viktig i alle aldergrupper og inntektsgrupper. Det er spesielt viktig for de fra Oslo. 15

16 Foretrukket fritidsboligtype i ulike land Ved kjøp av fritidsbolig i utlandet er det Spania som oppnår den høyeste andelen blant husholdningene. Hele 57% av respondentene ønsker fritidsbolig ved sjøen i Spania. Deretter følger hytte i skogen/innlandet i Sverige. For fritidsbolig på fjellet er det Sverige og annet land som oppnår høyeste andel, 45%. For fritidsbolig i byen er det annet land som får høyeste andel, 63%. 16

17 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? Det viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet er bedre klima. Andelen som svarer at bedre klima er det viktigste kriteriet er 81%. Deretter kommer ønsket om å bo deler av året i utlandet. Det økonomiske spiller også en viktig rolle, 69% vil kjøpe i utlandet fordi det er billigere å bo. 17

18 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? For dyrt i Norge 54% av respondentene oppgir kjøpskriteriet at det for dyrt i Norge som grunn som kjøp av fritidsbolig i utlandet. Det er spesielt hos de yngste og de med lavest inntekt denne andelen er høyest. Regionalt er andelen høyest på Sør- og Vestlandet. Bra investering Total andel som anser kjøp av fritidsbolig i utlandet som en bra investering er 42%. Fordelt på inntekt, er det gruppen kr som vektlegger dette. 18

19 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? Vil bo deler av året i utlandet Totalt er andelen som svarer at de vil bo deler av året i utlandet 71%. Dette er en viktig kjøpsårsak for husholdningene på Sør-og Vestlandet som bor på landsbygda og i tettsteder. Fordelt på inntektsgrupper er det viktig for de i de laveste inntektsgruppene. Bedre klima Totalt sett er bedre klima den aller viktigste årsaken til at man ønsker å kjøpe fritidsbolig i utlandet, 82%. 19

20 Kjøpskriterier ved kjøp av hytte eller fritidsbolig i utlandet? Billigere å bo i utlandet En andel på 70% av respondentene oppgir at det er billigere å bo i utlandet som en viktig grunn. Dette er viktigst for de yngste og for de med lavest inntekt og for de som bor på Østlandet Vest. Har en spesiell tilknytning til landet Kun 43% av de spurte oppgir dette som kjøpskriterie. Andelen som oppgir dette er høyest blant de yngste. 20

21 Hva er øvre grense for hvor mye du planlegger å betale ved kjøp av en fritidsbolig? Det er for hytte ved sjøen at de potensielle hyttekjøpere har planlagt den høyeste kjøpesummen. For sjøhytter ligger øvre grens for planlagt kjøpesum over gjennomsnittlig kjøpesu. 21

22 Hva er øvre grense for hvor mye du planlegger å betale ved kjøp av en fritidsbolig? Kjøpesum Totalt Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr <499' 10 % 58 % 34 % 42 % 7 % 5 % 6 % 500'-1000' 15 % 0 % 14 % 46 % 24 % 39 % 14 % 1000'-1500' 27 % 21 % 25 % 0 % 20 % 26 % 34 % 1500' % 0 % 0 % 0 % 32 % 17 % 24 % 2000'-2500' 11 % 0 % 11 % 12 % 7 % 4 % 21 % 2500'-3000' 4 % 0 % 0 % 0 % 5 % 4 % 0 % 3000'-3500' 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 3500' % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4000'-4500' 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4500'-5000' 1 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % Mer enn 5 mill. kroner 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vet ikke 5 % 21 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % Gjennomsnittlig kjøpesum I tabellene ser vi en oversikt over planlagt kjøpesum fordelt på inntekt og region. I gjennomsnitt planlegger respondentene å bruke ca 1,7 mnok på en fritidsbolig. Planlagt kjøpesum varier litt med de ulike inntektsgruppene. Fordelt på region er det på Østlandet Vest vi finner den høyeste planlagte kjøpesummen på ca 1,9 mnok. Kjøpesum Totalt Nord-Norge Midt-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet Vest Østlandet Øst Oslo & Akershus <499' 10 % 8 % 20 % 5 % 11 % 16 % 9 % 500'-1000' 15 % 44 % 16 % 11 % 23 % 9 % 12 % 1000'-1500' 27 % 32 % 30 % 32 % 27 % 14 % 24 % 1500' % 9 % 23 % 4 % 0 % 37 % 22 % 2000'-2500' 11 % 8 % 5 % 15 % 9 % 6 % 12 % 2500'-3000' 4 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 7 % 3000'-3500' 5 % 0 % 0 % 6 % 0 % 8 % 8 % 3500' % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 3 % 4000'-4500' 3 % 0 % 0 % 3 % 11 % 9 % 0 % 4500'-5000' 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % Mer enn 5 mill. kroner 2 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 3 % Vet ikke 5 % 0 % 7 % 12 % 9 % 0 % 0 % Gjennomsnittlig kjøpesum

23 Hva er øvre grense for hvor mye du planlegger å betale ved kjøp av en fritidsbolig? Grafen over gir en oversikt over planlagt kjøpesum fordelt på region, alder, inntekt og urbanisering. Gjennomsnittlig planlagt kjøpesum for en fritidsbolig er ca 1,7 mnok. Det er på Østlandet Vest vi finner den høyeste planlagte gjennomsnittlige kjøpesummen, ca 1,9 mnok. Aldersmessig er det gruppene 30-39år, år og år som har planlagt de høyeste kjøpesummene. Jo mer urbant man bor, jo høyere planlagt kjøpesum. 23

24 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Grafen over gir en oversikt over planlagt lånefinansiering i forhold til hvilken type hytte man vurderer å kjøpe. 24

25 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Lånefinansiering TOTAL Nord-Norge Midt-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet Vest Østlandet Øst Oslo & Akershus Under 10% lånefinansiering 3 % 0 % 0 % 0 % 22 % 0 % 6 % 10 19% lånefinansiering 4 % 8 % 6 % 2 % 0 % 0 % 5 % 20 29% lånefinansiering 3 % 0 % 0 % 2 % 9 % 6 % 3 % 30 39% lånefinansiering 4 % 0 % 0 % 5 % 23 % 0 % 3 % 40 49% lånefinansiering 6 % 6 % 14 % 8 % 0 % 0 % 3 % 50 59% lånefinansiering 14 % 22 % 19 % 9 % 0 % 22 % 16 % 60 69% lånefinansiering 10 % 0 % 5 % 16 % 0 % 15 % 12 % 70 79% lånefinansiering 7 % 17 % 11 % 5 % 0 % 14 % 3 % 80 89% lånefinansiering 10 % 25 % 8 % 9 % 0 % 9 % 11 % % lånefinansiering 7 % 8 % 0 % 10 % 9 % 8 % 5 % Vet ikke 17 % 8 % 23 % 17 % 16 % 17 % 18 % Gjennomsnittlig lånefinansiering 59 % 67 % 57 % 64 % 32 % 66 % 55 % I gjennomsnitt har husholdningene behov for å lånefinansiere 59% av kjøpesummen. Regionalt er det relativt store forskjeller, andel med de høyeste lånebehovet finner vi i Nord-Norge og Østlandet Øst. Inntektsmessig synker lånebehovet ved stigende inntekt, bortsett fra i inntektsgruppen kr hvor finansieringsbehovet er 70%. Lånefinansiering Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr Under 10% lånefinansiering 0 % 0 % 13 % 0 % 5 % 0 % 10 19% lånefinansiering 0 % 0 % 15 % 0 % 4 % 8 % 20 29% lånefinansiering 0 % 0 % 0 % 5 % 4 % 4 % 30 39% lånefinansiering 0 % 0 % 18 % 0 % 5 % 0 % 40 49% lånefinansiering 0 % 0 % 0 % 6 % 8 % 4 % 50 59% lånefinansiering 31 % 17 % 0 % 12 % 10 % 17 % 60 69% lånefinansiering 0 % 14 % 11 % 19 % 23 % 70 79% lånefinansiering 0 % 0 % 0 % 11 % 20 % 5 % 80 89% lånefinansiering 21 % 0 % 16 % 22 % 4 % 16 % % lånefinansiering 0 % 11 % 15 % 8 % 9 % 0 % Vet ikke 0 % 0 % 0 % 12 % 0 % 19 % Gjennomsnittlig lånefinansiering 67 % 69 % 50 % 70 % 59 % 59 % 25

26 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Grafen over gir en oversikt over hvor stor andel av den planlagte kjøpesummen som må lånefinansieres. I gjennomsnitt må husholdningene lånefinansiere 59% av kjøpesummen. Det er på Østlandet Øst og i Nord-Norge vi finner de høyeste andelene med lånefinansiering, samt blant aldersgruppen år. Fordelt på inntekt, er det inntektsgruppen kr som vil låne mest, 70%. På landsbygda har man et større lånebehov enn blant de som bor mer urbant. 26

27 Gjennomsnittlig kjøpesum og lånefinansiering Kjøpesum Totalt Under 300' kr 'kr 'kr 'kr 'kr Mer enn 900'kr Nord-Norge Midt-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet Vest Østlandet Øst Oslo & Akershus Gj.sn. kjøpesum Gj.sn. lånefinansiering i % 59 % 67 % 69 % 50 % 70 % 59 % 59 % 67 % 57 % 64 % 32 % 66 % 55 % Gj.snt. lånefiansiering i kr Grafen over gir en oversikt over hvor stor andel av den planlagte kjøpesummen som må lånefinansieres. 27

28 Registrert arbeidsledighet og rente Registrert ledighet viser helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, målt ved utgangen av hver måned. 28 Kilder: NAV og Norges Bank

29 Boligprisutviklingen Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i juli var 2,1% lavere enn i juni Korrigert for sesongvariasjoner var priser 1,2% lavere enn forrige måned. Gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,7% høyere enn gjennomsnittsprisen for hele Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

30 Boliger til salgs på FINN.no per uke Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 30 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

31 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge August August 2012 Antall boliger til salgs per uke *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

32 32 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

33 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser oppgang fra juni til juli, bortsett fra i Tromsø der formidlingstiden har gått ned med to dager. Formidlingstiden økte mest i Stavanger. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis gikk ned fra 28 dager i mai til 26 dager i juni og økte til 39 dager i juli. 33

34 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 34

35 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet august 2013 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat ( ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 35

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer