Boligmeteret desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret desember 2013"

Transkript

1 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 17. desember

3 Oppsummering Boligmeteret for desember viser at det er store forskjeller på hvilken boligtype vi bor i nå, og hvilken boligtype vi ønsker i fremtiden. Færre vil bo i enebolig og flere vil bo i leilighet. Det er de yngste som i størst grad foretrekker enebolig, mens de eldste aldersgruppene i større grad foretrekker leilighet. Boligmeteret viser at vi har en teoretisk underdekning på nesten leiligheter i Norge. 19% av husholdningene har planer om å flytte i løpet av de 3 neste årene, hvilket gir et flyttepotensiale på mer enn husholdninger per år. Norske husholdninger forventer i snitt at dagens bolig vil kunne selges for ca 3,2 mkr, og de forventer at kjøpsprisen for sin neste bolig vil være ca 3,5 mkr. Gjennomsnittlig lånefinansiering for kjøp av ny bolig er beregnet til 52%. En stor andel av dagens eneboligeiere foretrekker leilighet ved kjøp av neste bolig. 44% av husholdningene under 30 år planlegger å flytte innen 3 år. I Oslo og Akershus forventer husholdningene en salgspris på ca 4,4 mkr. I Nord-Norge forventer husholdningene en salgspris på ca 2,3 mkr. De eldste forventer å lånefinansiere 26% av boligens kjøpesum ved neste boligkjøp, mens de yngste forventer å lånefinansiere 26%. De norske husholdningene har det fremdeles godt, differansen mellom dagens månedlige bokostnader og maksimale månedlige bokostnader er kr i gjennomsnitt. Beregnet gjennomsnittlig kjøpsevne for norske husholdninger er ca 3,6 mkr. 3

4 Hvilken type bolig har du i dag? Dagens boligtype Diagrammet til høyre viser hvilken boligtype norske husstander har i dag, inndelt etter bosted, region og alder. Forskjellene i boligtype har en åpenbar sammenheng med hvor urbant område man bor i, der de mest urbane områdene har en større andel leiligheter ete og de minst urbane områdene har overvekt av eneboliger. Det er også store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene, der de yngste i størst grad bor i leiligheter og de eldre i eneboliger. Rekkehus har en relativt jevn andel fordelt på boområde, region og alder. Topp liste, boligtype/region - Enebolig: Østlandet Øst/Vest (71 %) - Rekkehus: Midt-Norge (26 %) - Leilighet: Oslo/Akershus (47 %) Boligtype i dag? Alder TOTAL år år år år 65 år + Enebolig 54 % 29 % 44 % 63 % 59 % 58 % Rekkehus 16 % 18 % 19 % 17 % 16 % 14 % Leilighet 26 % 35 % 34 % 17 % 24 % 26 % Sokkel leilighet/hybel 4 % 18 % 5 % 3 % 2 % 1 % Vet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4

5 Husstandens foretrukne boligtype i fremtiden? Fremtidig boligtype Diagrammet til høyre viser hvilken boligtype norske husstander foretrekker i fremtiden, inndelt etter bosted, region og alder. Andelen som vil bo i enebolig er høyest i de yngste aldersgruppene. Differansen mellom dagens boligtype (forrige side) og ønsket fremtidig boligtype er størst når vi ser på de ulike aldersgruppene. De eldste som i stor grad bor i enebolig, ønsker seg leilighet. De yngste som bor i leilighet, ønsker seg primært enebolig. Andelen som ønsker å bo i enebolig i fremtiden er noe lavere enn andelen som bor i enebolig i dag. Andelen som ønsker å bo i leilighet er større enn andelen som bor i leilighet i dag. Topp liste, boligtype/fylke - Enebolig: Nord-Norge Norge (59 %) - Rekkehus: Midt-Norge (12 %) - Leilighet: Oslo (44 %) Foretrukket boligtype i fremtiden? Alder TOTAL år år år år 65 år + Enebolig 49 % 69 % 69 % 52 % 37 % 29 % Rekkehus 9 % 7 % 9 % 10 % 9 % 9 % Leilighet 32 % 16 % 11 % 31 % 40 % 52 % Sokkel leilighet/hybel 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % Vet ikke 9 % 7 % 11 % 7 % 12 % 11 % 5 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

6 Eieform i dag: selveier, borettslag, leie Dagens eieform Grafen til høyre viser eieformen til norske husholdninger inndelt etter bosted, region og alder. Mer enn 7 av 10 norske husholdninger eier sin egen bolig. Andelen som har selveiet bolig øker med stigende alder. Andelen som leier dagens bolig eller bor i borettslag, er høyest i de mest urbane områdene. Selveierandelen er høyest på landsbygda, der 87% eier egen bolig. Det er de yngste som i størst grad leier boligen de bor i nå. Topp liste, eieform/region: - Selveier: Nord-Norge (72 %) - Borettslag: Oslo (33 %) - Leie: Midt-Norge (16 %) Eieform i dag? Alder TOTAL år år år år 65 år + Selveier 71 % 48 % 58 % 75 % 77 % 81 % Borettslag 16 % 9 % 21 % 15 % 18 % 15 % Leie 13 % 42 % 21 % 10 % 5 % 4 % Vet ikke 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 6

7 Fremtidig eieform: selveier, borettslag, leie Fremtidig eieform Grafen til høyre viser eieformen norske husholdninger ønsker i fremtiden, inndelt etter bosted, region og alder. Norske husholdninger foretrekker i betydelig grad selveier som eieform på sin bolig. Blant husstandene som bor i Oslo og i de eldste aldersgruppene er ikke selveier som eieform like viktig som det er for resten av befolkningen. Årsakene til dette kan være mange, som at beliggenhet og kvaliteter og funksjoner er viktigere. Topp liste, eieform/region - Selveier: Midt-Norge (83 %) - Borettslag: Østlandet Vest (18 %) Foretrukket eieform i fremtiden? TOTAL år år år år 65 år + - Leie: Østlandet Øst (7 %) Selveier 76 % 89 % 82 % 76 % 72 % 68 % Borettslag 12 % 6 % 7 % 12 % 14 % 15 % Leie 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 4 % Vet ikke 10 % 4 % 8 % 10 % 13 % 13 % 7

8 Flytteplaner, neste 3 år Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 19% av norske husholdninger har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 3 årene. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger pr. år. Husholdningene i de minst urbane områdene blir boende lenger i sine boliger enn husholdningene som bor i de største byene. De yngste flytter hyppigst, 44 % av de under 30 år planlegger å flytte fra dagens bolig innen 3 år. Topp liste, flytteplaner (3 år)/region - Oslo & Akershus (24 %) - Østlandet Vest (19 %) - Sør- og Vestlandet (19 %) - Midt-Norge (19%) Flytteplaner? Alder TOTAL år år år år 65 år + JA, vil flytte i løpet av 1 år 9 % 25 % 11 % 7 % 6 % 4 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 6 % 9 % 12 % 5 % 2 % 2 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 10 % 7 % 2 % 4 % 2 % JA, vil flytte i løpet av år 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 9 % 16 % 11 % 8 % 7 % 7 % Nei, har ikke flytteplaner 62 % 28 % 47 % 65 % 73 % 75 % Vet IKKE 10 % 11 % 12 % 11 % 8 % 9 % 8

9 Forventet salgspris på dagens bolig? Forventet salgspris: Grafen til høyre viser gjennomsnittlig forventet salgspris på dagens bolig, inndelt etter bosted, region og alder. Husstandene i Oslo og Akershus forventer å få mest for sin bolig, prisforventningene er lavest i Nord- Norge. De voksne/eldste aldergruppene har høyere prisforventninger enn de yngre hvilket først og fremst skyldes hvilke typer boliger de er bosatt i. Topp liste, forventet salgspris/region - Oslo & Akershus (~ 4,4 mill.) - Oslo (~ 4,2 mill.) - Sør- og Vestlandet (~ 3,3 mill.) Forventet salgspris dagens bolig? Urbanisering Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd < kr 2 % 2 % 4 % 3 % 8 % kr 1 % 3 % 6 % 4 % 10 % kr 6 % 7 % 6 % 9 % 16 % kr 16 % 9 % 14 % 18 % 15 % kr 8 % 9 % 12 % 12 % 7 % kr 8 % 8 % 16 % 11 % 13 % kr 8 % 10 % 8 % 9 % 3 % kr 10 % 9 % 10 % 6 % 1 % kr 6 % 8 % 4 % 3 % 2 % kr 9 % 3 % 2 % 3 % 1 % > kr 9 % 2 % 1 % 2 % 1 % Vet ikke 18 % 27 % 19 % 23 % 23 % 9

10 Forventet kjøpspris neste bolig? Kjøpspris neste bolig? Grafen til høyre viser gjennomsnittlig forventet kjøpspris for norske husstander på neste bolig, inndelt etter bosted, region og alder. Husstandene i de mest urbane områdene venter en høyere kjøpspris enn de på landsbygda. Andelen som er usikre på hva deres neste bolig vil koste er betydelig høyere enn når det gjelder salgspris på egen bolig. Husstandene i Oslo og Akershus utviser minst grad av usikkerhet. Husstandene i Oslo og Akershus samt på Sør- og Vestlandet forventer de høyeste kjøpsprisene på neste bolig. Topp liste, forventet kjøpspris/region - Oslo & Akershus (~ 4,7 mill.) - Sør-og Vestlandet (~ 3,7 mill.) - Midt-Norge (~ 3,1 mill.) Forventet kjøpspris neste bolig?urbanisering Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd < kr 1 % 0 % 1 % 1 % 4 % kr 4 % 1 % 4 % 4 % 6 % kr 4 % 6 % 5 % 3 % 8 % kr 4 % 7 % 11 % 16 % 15 % kr 13 % 7 % 11 % 14 % 11 % kr 12 % 9 % 14 % 10 % 12 % kr 5 % 8 % 9 % 9 % 3 % kr 13 % 12 % 7 % 6 % 5 % kr 4 % 6 % 5 % 3 % 1 % kr 7 % 3 % 1 % 2 % 0 % > kr 12 % 4 % 1 % 1 % 1 % Vet ikke 25 % 36 % 31 % 32 % 37 % 10

11 Andel lånefinansiering neste boligkjøp? Lånefinansiering Grafen til høyre viser husholdningenes forventninger til lånefinansiering ved neste boligkjøp. Svarene er fordelt på bosted, alder og region. Andelen lånefinansiering er høyest blant de yngste, som i snitt planlegger å lånefinansiere 73% av kjøpesum. Andelen lånefinansiering synker med økende alder. Gjennomsnittlig andel lånefinansiering er 52% blant de som skal lånefinansiere noe av neste boligkjøp. På landsbasis er 30 % av husholdningene h usikre på hvor stor andel de skal lånefinansiere og 17 % sier de ikke skal lånefinansiere noe av kjøpesummen. Topp liste, lånefinansiering (med lån)/region - Nord-Norge (59 %) - Sør- og Vestlandet (54 %) De «mørke» søylene består kun av de som planlegger å lånefinansiere deler av neste boligkjøp. De «lyse» søylene tar med alle, også de som planlegger å ikke lånefinansiere. 11

12 Bokostnader per måned i dag? Diagrammet til høyre viser norske husholdninger h sine gjennomsnittlige bokostnader per måned, inndelt etter bosted, region og alder. Aldersgruppen år har de høyeste månedlige bokostnadene på kr ,-. Den eldste aldersgruppen har de laveste månedlige bokostnadene på kr ,-. Snittet på landsbasis ligger på kr ,-. Månedlige bokostnader er høyere i de mest urbane områdene, og synkende med lavere grad av urbanisering. Høye bokostnader for de unge er gjerne sammensatt av en andel lånefinansiering og renter, boligens beliggenhet og høyere kjøpspriser. Månedlige bokostnader? Alder TOTAL år år år år 65 år kr 21 % 13 % 7 % 18 % 25 % 37 % kr 29 % 41 % 30 % 32 % 29 % 21 % kr 15 % 18 % 22 % 19 % 12 % 6 % kr 5 % 6 % 10 % 8 % 4 % 1 % >20 000kr 2 % 1 % 4 % 3 % 1 % 1 % Vet ikke 27 % 22 % 26 % 20 % 29 % 34 % Total 99 % 101 % 99 % 100 % 100 % 100 % 12

13 Maksimale bokostnader per måned? Maksimale bokostnader per måned? Diagrammet til høyre viser norske husholdninger sine gjennomsnittlige maksimale bokostnader per måned, inndelt etter bosted, region og alder. Aldersgruppen år har de høyeste maksimale månedlige bokostnadene på kr ,-. Aldersgruppen 65 år + har de laveste maksimale månedlige bokostnadene på kr ,-. Snittet på landsbasis ligger på kr ,-. Dette er omtrent kr ,- over det nivået norske husstander har i dag. Dette tyder på at de fleste har god råd og en del å gå på før økonomien blir for tøff. Maksimale månedlige bokostnadtotal år år år år 65 år kr 6 % 2 % 3 % 3 % 5 % 17 % kr 29 % 21 % 20 % 22 % 34 % 46 % kr 31 % 34 % 31 % 33 % 28 % 26 % kr 17 % 27 % 20 % 21 % 18 % 7 % >20 000kr 17 % 17 % 26 % 21 % 13 % 5 % Total 100 % 101 % 100 % 100 % 98 % 101 % 13

14 Husholdningens samlede inntekt Inntekt Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede inntekt, inndelt etter bosted, region og alder. Snittet på landsbasis ligger på kr per år. Aldersgruppen år har det høyeste snittet på kr Husstandene i Oslo og Akershus og de mest urbane områdene har et høyt inntektsnivå. Det er de eldste,,yngste og de som bor på landsbygda som har den laveste årlige inntekten. Topp liste, husholdningens inntekt/region - Oslo & Akershus ( kr) - Midt-Norge ( kr) Husholdningens samlede inntekt? Alder TOTAL år år år år 65 år kr 26 % 40 % 24 % 22 % 20 % 30 % kr 44 % 43 % 40 % 40 % 44 % 52 % kr 14 % 7 % 13 % 22 % 18 % 7 % kr 1 % 2 % 4 % 3 % 2 % 0 % > kr 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % Vet ikke 13 % 8 % 20 % 10 % 17 % 11 % Total 99 % 100 % 102 % 98 % 102 % 100 % 14

15 Husholdningens samlede gjeld Gjeld Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede gjeld, inndelt etter bosted, region og alder. Snittet på landsbasis ligger på kr per husholdning. Aldersgruppen år har det høyeste snittet t på kr Husstandene i Oslo og Akershus og de mest urbane områdene har et høyere gjeldsnivå. Det er de eldste og de som bor på landsbygda som har den laveste samlede gjelden. Det er også forskjeller regionene i mellom, men disse er ikke like store. Husholdningens samlede gjeld? Alder TOTAL år år år år 65 år + Ingen gjeld 19 % 4 % 9 % 12 % 24 % 38 % Under kr 10 % 13 % 11 % 7 % 12 % 11 % kr 23 % 27 % 10 % 23 % 29 % 26 % kr 20 % 20 % 23 % 20 % 20 % 15 % kr 12 % 11 % 18 % 16 % 10 % 6 % kr 8 % 16 % 13 % 11 % 4 % 3 % kr 5 % 5 % 7 % 6 % 4 % 1 % kr 2 % 2 % 3 % 3 % 0 % 0 % > kr 2 % 2 % 6 % 2 % 0 % 0 % 15

16 Husholdningens kjøpsevne Kjøpsevne Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede kjøpsevne, inndelt etter bosted, region og alder. Snittet på landsbasis ligger på kr Husholdningene i Oslo og Akershus har høyest kjøpsevne. Lavest kjøpsevne finner vi blant husholdningene som bor i Nord-Norge, og blant de yngste. Toppliste kjøpsevne/region: Oslo & Akershus (~ 4,6 mkr) Sør-og Vestlandet (~3,7 mkr) Kjøpsevne er beregnet på bakgrunn av husholdningenes inntekt, gjeld, låneevne og egenkapital 16

17 Boligprisutviklingen I november var gjennomsnittspris en 1,3% lavere enn oktober Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% lavere enn forrige måned. I forhold til november 2012, var prisene 0,2% høyere. Gjennomsnittspris en hittil i 2013 er 5,1% høyere enn gjennomsnittspris en for hele Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

18 Boliger til salgs på FINN.no per uke Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 18 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

19 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge Tall for uke 34,35,36,37 og 40 i 2013 er beregnet. 19 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

20 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. I Oslo er formidlingstiden økt med 3 dager, i Bergen med 4 dag, 1 dag i Stavanger og i Trondheim med 9 dager fra oktober til november. I Tromsø er formidlingstiden gått ned med 10 dager,. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 37 dager, 4 dag mer enn i forrige måned. 20

21 21 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

22 Registret arbeidsledighet og rente, november

23 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 23

24 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG DATO FOR 9 16 november 2013 Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet november 2013 Webundersøkelse via web panelet til Norstat (www.panel.no) hver måned. Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 24

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune Boligmarkedsanalyse for Nes kommune Oktober 2013 Redaksjon: E-post: Telefon: Agnete Hovden ah@prognosesenteret.no +47 415 43 337 Bjørn H. Nygaard bhn@prognosesenteret.no +47 958 91 820 Kåre Elnan ke@prognosesenteret.no

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Langstrakt land ulik livskvalitet

Langstrakt land ulik livskvalitet Langstrakt land ulik livskvalitet En gruppe FN-eksperter har sett på forventet levealder, utdanning og kjøpekraft i alle medlemsland og tildelt Norge gullmedalje i menneskelig utvikling. Mediene skrev

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv Fagrapport nr. 6-2012 Mary Ann Stamsø Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv SIFO 2012 Fagrapport nr. 6-2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer