BoligMeteret september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BoligMeteret september 2013"

Transkript

1 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp Vi samler indikatorene for boligmarkedet i BoligMeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. BoligMeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 24. september

3 Oppsummering BoligMeteret for september tar for seg nybygg-/prosjektmarkedet. Prognosene for 2013 tilsier at det skal igangsettes nye boliger i Norge. Per juli 2013 var det gitt omtrent like mange igangsettingstillatelser som per juli 2012, men faktisk igangsetting ligger ca. 4% under Prognosesenterets registering av salg av nye boliger har vært tilnærmet lik fjoråret, bortsett fra et svakt salg i august. Prisveksten har roet seg i løpet av 2013, og per september ligger det an til at prisveksten i 2013 kommer under 6%. Den viktigste årsaken til at husstandene med flytteplaner foretrekker å kjøpe ny bolig, er å slippe arbeid med oppussing og at boligen har bedre tekniske løsninger. For brukt bolig er det absolutt viktigste kjøpsargumentet, at utvalget er større av boliger med attraktiv beliggenhet. Andelen som ønsker leilighet ved neste boligkjøp er 44%. Andelen av husstandene som foretrekker å kjøpe brukt bolig ved neste kjøp er 65 %. Andelen som foretrekker ny bolig er 35%. Andelen norske husstander med flytteplaner de kommende 12 månedene er 8%, tilsvarende ca husholdninger. Andelen med flytteplaner de kommende 5 årene er høyest blant den yngste aldersgruppen år, de som bor i urbane områder, og blant dem som bor i Oslo og Akershus. Barnefamiliene, de i aldersgruppen år, har i større grad flytteplaner enn de eldre aldersgruppene. 22% i denne aldersgruppen vil flytte i løpet av 2 år. Valg av enebolig versus leilighet, avhenger av hvor urbant man bor i dag. Andelen som foretrekker enebolig som sin neste boligtype, er høyere på landsbygda, og andelen som foretrekker leilighet er større i urbane strøk. 3

4 Nybyggingen og boligmarkedet 4

5 Nybyggingen og boligmarkedet 5

6 Registrert arbeidsledighet og rente, september Kilder: NAV og Norges Bank

7 FlytteplanIndeksen, januar 2010=100 Flytteplaner kommende 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan andelen med flytteplaner (kommende 12 måneder) har utviklet seg fra januar 2010 (januar 2010=100). Verdier over 100 betyr høyere andel med flytteplaner enn i januar Grafen viser at flytteplanindeksen varierer fra måned til måned. Registrert nivå i september er høyere enn mai Indeksen viser en justert beregning over antallet som anslås å flytte innen 12 måneder. Totalt har 8 % av norske husstander flytteplaner i løpet av 1 år. Dette tilsvarer ca husstander. Flytteplanene er høyest blant de yngste aldersgruppene og avtagende med økende alder. Flytteplaner TOTAL år år år år 65 år + JA, vil flytte i løpet av 1 år 8 % 24 % 11 % 7 % 3 % 2 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 7 % 14 % 11 % 5 % 3 % 4 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 12 % 8 % 2 % 1 % 3 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 1 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 6 % 7 % 10 % 5 % 6 % 5 % Nei, har ikke flytteplaner 65 % 29 % 47 % 72 % 76 % 78 % Vet IKKE 10 % 10 % 11 % 8 % 11 % 8 % 7

8 Flytteplaner, september 2013 Flytteplaner Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av kommende 1-2 år og 3-5 år, fordelt på alder, region og urbanisering. De med størst andel flytteplaner innen 1-2 år er bosatt i Oslo, og er i aldersgruppen år. Fordelt på region, finner vi husholdningene med høyest andel flytteplaner i Oslo og Akershus og i Nord-Norge. De med lavest andel flytteplaner innen 1-2 år finner vi blant husholdningene bosatt på landsbygda, og i alderen 65 år % av husholdningene har ikke planer om å flytte innen 5 år, mens 10 % er usikre. 8

9 Hvilken boligtype er det mest sannsynlig å flytte til? flere ønsker leilighet! Dette spørsmålet avdekker hvilken boligtype man foretrekker å flytte til i løpet av 1-5 år. 33% ønsker å flytte til en enebolig, ned 1% fra forrige måling i mai. 44% ønsker å flytte i leilighet, opp 3% i forhold til forrige måling. 9% ønsker småhus mot 13% ved forrige måling. 9% vet ikke. (I gruppen annet inngår sokkel leilighet i enebolig og hybel). 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

10 Hvilken boligtype er det mest sannsynlig å flytte til? Dette spørsmålet avdekker hvilken boligtype det er mest sannsynlig at man vil flytte til. Svarene er fordelt på urbanisering, alder, inntekt og region. Det er på landsbygda vi finner den høyeste andelen som ønsker å flytte til enebolig. Den høyeste andelen blant de som ønsker leilighet finner vi naturlig nok i Oslo. Aldersmessig er andelen som ønsker enebolig høyest blant barnefamiliene, år. Leilighetsandelen er høyest blant de eldste. 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

11 Hvilken etasje er det mest sannsynlig at du vil bosette deg i? Grafen til høyre viser hvilken etasje man foretrekker, dersom man skulle kjøpe NY leilighet med i alt 5 etasjer. Nesten 3 av 10 (28%) foretrekker 5. etasje med et pristillegg på mer enn bakkeplan. 21% foretrekker å bosette seg i 2. etasje mot et tillegg i pris på kr. 13% svarer at de foretrekker å bo i 1.etasje. I tabellen under ser vi hvilke etasje de ulike aldersgruppene (som vil flytte til leilighet) foretrekker. Vi ser at andelen som foretrekker 5. etasje er høyest i aldersgruppen år. Foretrukket etasje Total år år år år 65 år + 1. etasje/gateplan, Utgangspris 13 % 21 % 12 % 0 % 28 % 16 % 2. etasje, kr (mer enn bakkeplan) 21 % 29 % 23 % 15 % 25 % 21 % 3. etasje, kr (mer enn bakkeplan) 29 % 50 % 12 % 44 % 15 % 28 % 4. etasje, kr (mer enn bakkeplan) 9 % 0 % 0 % 17 % 0 % 14 % 5. etasje/toppetasje, kr (mer enn bakkeplan) 28 % 0 % 53 % 24 % 32 % 21 % 11 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

12 Ny eller brukt bolig Dette spørsmålet avdekker i hvilken grad husstandene med flytteplaner foretrekker ny eller brukt bolig. Litt over 1 av 3 (35%) foretrekker ny bolig, mens 2 av 3 foretrekker brukt bolig. Undersøkelsen viser at andelen som foretrekker ny bolig er høyest blant følgende grupperinger: Nord Norge: 45% Sør og Vestlandet: 44% Inntekt `kr: 45% Småby/tettsted:42%/41% Aldersgruppe 65 år+: 51% 12 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

13 Kjøpsårsaker til ny bolig Kjøpsårsaker ny bolig Grafen til høyre viser årsakene til at husholdningene foretrekker å kjøpe ny bolig ved neste boligkjøp. Den viktigste kjøpsårsaken til kjøp av ny bolig er at man slipper arbeid med oppussing, 65%. På andre plass kommer kriteriet at boligen har bedre tekniske løsninger, 59%. Som den tredje viktigste kjøpsårsaken kommer bedre isolasjonsevne/ lavere driftskostnader. Først på fjerde plass, kommer kriteriet om selv å kunne bestemme hvordan man vil ha det/planløsning, 53%. Det kriteriet som får lavest andel, er ønsket om å bo i et område med nybygde boliger, kun 11% vektlegger dette. 13

14 Kjøpsårsaker til ny bolig Slipper arbeid med oppussing Totalt svarer 65% at «slipper arbeid med oppussing» er en vesentlig årsak til å kjøpe ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Oslo: 80% Lav/høy inntekt: 84-80% Alder år: 81-83% 14

15 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen har bedre tekniske løsninger Totalt 59% svarer at «boligen har bedre tekniske løsninger» er vesentlig ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst og Vest og Midt-Norge:64-63% Inntekt: kr: 72% Tettsted: 67% Alder: år: 72% 15

16 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen har bedre isolasjonsevne/ lavere driftskostnader Totalt vektlegger 57% at «boligen har bedre isolasjonsevne/lavere driftskostnader» ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Nord-Norge: 88% Lav/middels inntekt: 66% - 69% Alder: år: 72% Småby: 74% 16

17 Kjøpsårsaker til ny bolig Kan selv bestemme hvordan jeg vil ha det/planløsning Totalt vektlegger 53% at man «kan selv bestemme hvordan jeg vil ha det/planløsning». De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst: 64% Lav/middels inntekt: 65% - 61% Alder: år: 89% Landsbygda: 83% 17

18 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen er mer moderne utformet Totalt vektlegger 49% at «boligen er mer moderne utformet». De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Nord-Norge og Østlandet Øst: 70-64% Inntekt: kr: 62% Alder: år: 81% Småby: 63% 18

19 Kjøpsårsaker til ny bolig Ønsker å bo i et område med nybygde boliger Totalt vektlegger 11% at man «ønsker å bo i et område med nybygde boliger». De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 25% Inntekt: høy kr: 22% Tettsted: 21% Alder: 65 år+: 21% 19

20 Kjøpsårsaker til brukt bolig Kjøpsårsaker brukt bolig Grafen til høyre viser årsakene til at husholdningene foretrekker å kjøpe brukt bolig ved neste boligkjøp. Den viktigste årsaken er at tilbudet er større av brukte boliger med attraktiv beliggenhet. Kjøp av brukt bolig medfører lavere kostnader er kjøpsårsak nummer 2. På en tredje plass kommer kjøpskriteriet at man får mer for pengene. De minst viktige årsakene er at boligen har bedre kvalitet og at man slipper å ta mange avgjørelser slik man må ved kjøp av ny bolig. De andre kjøpsårsakene er: - Lavere kjøpskostnader scorer høyest blant de fra år - At man får mer for pengene scorer høyest blant aldersgruppen år. Kjøpsrårsak brukt bolig TOTAL år år år år 65 år + Større utvalg av brukte boliger med attraktiv beliggenhet 48 % 69 % 45 % 40 % 28 % 64 % Bedre kvalitet på boligen 6 % 3 % 8 % 0 % 18 % 8 % Bedre ute områder 13 % 19 % 17 % 5 % 12 % 0 % Slipper å ta mange avgjørelser 12 % 12 % 10 % 19 % 12 % 0 % Kjøp av brukt bolig medfører lavere kostnader 38 % 53 % 43 % 32 % 25 % 7 % Får mer for pengene 35 % 26 % 43 % 23 % 52 % 37 % Andre årsaker 19 % 12 % 22 % 26 % 6 % 14 % 20

21 Kjøpsårsaker til brukt bolig Større utvalg av brukte boliger med attraktiv beliggenhet Totalt vektlegger 48% at man får «større utvalg av boliger med attraktiv beliggenhet» ved kjøp av brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Sør- og Vestlandet: 61% Inntekt: kr: 61% Urbanisering: Oslo 60% Alder: 25-29år/65 år+: 69-64% 21

22 Kjøpsårsaker til brukt bolig Kjøp av brukt bolig medfører lavere kostander Totalt vektlegger 38% at «kjøp av brukt bolig medfører lavere kostnader». De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 49% Inntekt: / kr: 50-53% Landsbygda: 49% Alder: 25-29år: 53% 22

23 Kjøpsårsaker til brukt bolig Får mer for pengene Totalt vektlegger 35% at ved kjøp av brukt bolig «får man mer for pengene». De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 43% Inntekt: lav/høy: 44-39% Småby: 43% Alder: år: 53% 23

24 Kjøpsårsaker til brukt bolig Bedre ute områder Totalt vektlegger 13% at man får «bedre ute områder» ved kjøp av brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest/Oslo og Akershus: 22-13% Inntekt: høy: 22% Småby: 19% Alder: 25-29/30-39 år: 19-17% 24

25 Kjøpsårsaker til brukt bolig Slipper å ta mange avgjørelser Totalt vektlegger 12% at man «slipper å ta mange avgjørelser» ved kjøp av brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Sør- og Vestlandet: 27% Inntekt: : 25% Landsbygd: 20% Alder: år: 19% 25

26 Kjøpsårsaker til brukt bolig Bedre kvalitet på boligen Totalt vektlegger kun 6% at man får «bedre kvalitet på boligen» ved kjøp av brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest og Øst: 13-12% Inntekt: Mer enn 900 kr : 13% Småby: 11% Alder: år: 18% 26

27 Boligprisutviklingen Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom finn.no i august var 2,4% høyere enn i juli Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,1% høyere enn forrige måned. Gjennomsnittsprisene er 3,9 % høyere enn i august Og gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,8 % høyere enn snittprisen i Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

28 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge Boliger til salgs på finn.no, årlig, Norge I grafen vises totalt antall boliger til salgs per år i Norge, inndelt etter uke. Tall for uke 35-37, 2013, mangler. 28 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

29 Boliger til salgs på FINN.no per uke, utvalgte byer Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 29 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Tall for uke 34 37, 2013, mangler. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

30 30 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

31 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene, bortsett fra Tromsø, viser noe kortere formidlingstid i august sammenliknet med juli. I Tromsø er formidlingstiden gått opp fra 26 dager i juli til 28 dager i august. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis i august er 31 dager. 31

32 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 32

33 Om utvalgsundersøkelsen til BoligMeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet september 2013 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 33

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne 2 Forord TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomført en kartlegging av redusert foreldrebetaling

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012 Notater Documents 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Notater 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer