Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler"

Transkript

1 Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger til fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiserer kvartalsvis i Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, 16. juni 2016

3 Oppsummering: Forventningene til utviklingen i boligprisene har snudd, andelen som forventer høyere boligpriser har gått ned fra 67% ved forrige måling til 40% nå. Prisforventningene har gått ned i alle byer, i Oslo har andelen som forventer høyere priser gått ned fra 80% ved siste måling til kun 26% nå! Flere vil selge før de kjøper (55%), andelen er høyest i Stavanger/Sandnes Andelen med flytteplaner er relativt stabil, 23% har flytteplaner de neste 3 årene Nordmenn er stadig optimister, og en stadig høyere andel opplever at norsk økonomi i dag er bedre enn for 12 måneder siden. Andelen som opplever at norsk økonomi er bedre i dag enn for et år siden har økt fra 16% i forrige måling til 22% nå. Vi har også enda litt større tro på at norsk økonomi skal bli bedre det neste året enn ved forrige måling, andelen som forventer at norsk økonomi skal bli bedre det kommende året har økt fra 26% til 28%. De som bor i Stavanger/Sandnes har den klart høyest andelen som forventer bedring i norsk økonomi det neste året, men likevel er denne målingen noe lavere enn ved forrige måling. Det er Tromsø og Hønefoss som har økt sine forventninger til norsk økonomi fra forrige måling mest, mens spesielt Ålesund har en lavere andel optimister ved denne målingen sammenlignet med forrige. Opplevelsen av egen økonomi siste 12 måneder er stabil, 27% opplever at den har blitt bedre. 32% har forventninger til at egen økonomi skal bli bedre det kommende året. De som bor i Stavanger/Sandnes har størst tro på en bedring i egen økonomi fremover, hele 41% tror den vil bli bedre mot 32% ved forrige måling. 16% eier sekundærbolig. Av disse har 22% planer om å selge den og 16% planer om å kjøpe flere 10% av de som ikke eier sekundærbolig har planer om å kjøpe en 3

4 Konklusjoner Boligmeteret for juni 2017 viser at forventningene til boligprisveksten har falt dramatisk Andelen som forventer høyere boligpriser har gått ned fra 67% ved forrige måling til 40% nå. Prisforventningene har gått ned i alle byer, i Oslo har andelen som forventer høyere priser gått ned fra 80% ved siste måling til kun 26% nå! men det er stadig optimisme blant husholdningene på vegne av egen økonomi 32% har forventninger til at egen økonomi skal bli bedre det kommende året, dette er likevel en marginal nedgang fra forrige måling da andelen var 34%. Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes og Tromsø ligger på topp ift. forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. og forventningene til utviklingen i norsk økonomi holder seg godt Nordmenn er stadig optimister, og en stadig høyere andel opplever at norsk økonomi i dag er bedre enn for 12 måneder siden. Vi har også enda større tro på at norsk økonomi skal bli bedre det neste året (28%) enn ved forrige måling (26%). Forventningen til en bedring i norsk økonomi er høyest i Stavanger / Sandnes. flere tror på lavere ledighet, færre på høyere rente 39% har tro på at arbeidsledigheten vil være lavere om et år, mens denne andelen ved siste måling var 29%. 32% tror rentenivået vil være høyere om et år, mens denne andelen var på 46% ved forrige måling.

5 Konklusjoner andelen med flytteplaner holder seg stabilt En av tre har flytteplaner innen fem år, 23% innen tre år. Andelen med flytteplaner innen tre år er høyest i Lillehammer, Oslo og Drammen. flere vil selge før de kjøper Andelen som ønsker å selge før de kjøper er 55%, opp fra 52% ved forrige måling. Det er spesielt husholdningene i Stavanger og Sandnes som ønsker å selge først. sekundærbolig 16 % av husholdningene eier en sekundærbolig (ikke hytte) som ikke er en del av den boligen de bor i. Andelen er høyest blant de som bor i Tromsø (25%), Fredrikstad/Sarpsborg (22%) og Bergen (20%). Det er de over 55 år som i størst grad eier sekundærbolig og 22% har planer om å selge den, 16% har planer om å kjøpe flere. 10% av de som i dag ikke eier sekundærbolig går med planer om å kjøpe en.

6 Norsk økonomi vi er stadig optimister Norsk økonomi, siste 12 mnd Norsk økonomi, neste 12 mnd Nordmenn er stadig optimister, og en stadig høyere andel opplever at norsk økonomi i dag er bedre enn for 12 måneder siden. Vi har også enda større tro på at norsk økonomi skal bli bedre det neste året enn ved forrige måling. 6

7 Norsk økonomi Grafen viser andelen som mener norsk økonomi har blitt bedre de siste 12 månedene og de som har forventninger til at norsk økonomi skal bli bedre de neste 12 månedene, fordelt på byer. Det er befolkningen i Stavanger og Sandnes som har høyest forventninger til norsk økonomi de neste 12 månedene, men dette er likevel noe lavere enn på siste måling. Mer om dette på neste side. 7 Andelen som har svart bedre på spørsmålet om opplevelsen av norsk økonomi i dag sammenlignet med 12 måneder siden, og forventninger til norsk økonomi om 12 måneder

8 8 Norsk økonomi

9 Norsk økonomi, endringer fra siste måling i byene Tromsø og Hønefoss høyere forventninger enn sist Grafen viser andelen som mener norsk økonomi vil bli bedre, gitt i de to siste målingene. Det er Tromsø og Hønefoss som har størst økning i forventninger sammenlignet med forrige måling, mens spesielt Ålesund har en lavere andel optimister ved denne målingen sammenlignet med forrige. 9

10 Egen økonomi - stabil utvikling av opplevelsen av og forventningen til egen økonomi Egen økonomi, siste 12 mnd Egen økonomi, neste 12 mnd Opplevelsen av egen økonomi siste 12 måneder er stabil, 27% opplever at den har blitt bedre det siste året. 32% har forventninger til at egen økonomi skal bli bedre det kommende året. 10

11 Egen økonomi - Stavanger/Sandnes og Tromsø har høye forventninger Andelen som opplever at egen økonomi har blitt bedre det siste året og de som forventer at egen økonomi kommer til å bli bedre det neste året i de ulike byene, er vist i grafen til høyre. Respondentene fra Stavanger/Sandnes og Tromsø er høyest forventinger til en bedring i egen økonomi det neste året. I Stavanger /Sandnes står dette i kontrast til det de har opplevd det siste året. 11 Andelen som har svart bedre på spørsmålet om opplevelsen av egen økonomi i dag sammenlignet med 12 måneder siden, og forventninger til egen økonomi om 12 måneder

12 12 Egen økonomi

13 Egen økonomi, endringer fra siste måling i byene - Stavanger/Sandnes høyere forventninger enn sist, Sandefjord/Tønsberg, Hamar og Porsgrunn/Skien lavere. Grafen viser andelen som mener egen økonomi vil bli bedre, gitt i de to siste målingene. Det er Stavanger/Sandnes som har størst økning i forventninger sammenlignet med forrige måling, mens Sandefjord/Tønsberg, Hamar og Porsgrunn/Skien som har størst nedgang fra forrige måling. 13

14 14 Registrert ledighet og pengemarkedsrente - Ledigheten på vei ned, renten relativt stabil

15 Forventninger til arbeidsledighet og rente 1 av 3 forventer at renten vil bli høyere det kommende året, spesielt de som bor i Oslo har forventninger om dette. Denne andelen har gått ned fra 46% ved forrige måling. 39% forventer at ledigheten vil synke det kommende året, 18% tror den vil bli høyere. Det er spesielt de som bor i Hamar og Sandefjord/Tønsberg som forventer høyere ledighet. Grafen under viser andelen som forventer høyere ledighet og høyere rente fordelt på byene. 15

16 16 Forventninger til arbeidsledighet og rente

17 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? - andelen som vil selge først er økende Majoriteten vil selge først. 55% av de spurte vil selge før de kjøper, dette er en oppgang fra forrige måling. For de som har flytteplaner i løpet av 1 år, har andelen som vil kjøpe først gått ned fra 44% i mars til 34% nå i juni. Det er de som ønsker å kjøpe enebolig som har størst reduksjon i andelen som vil kjøpe først fra mars til juni. Tabellen viser at det er de mellom 55 og 64 år som har høyest andel som ønsker å selge først, 64% ønsker dette. 17

18 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? - høyest andel i Stavanger/Sandnes som vil selge først 18 Grafen under viser andelene som vil selge eller kjøpe først for hver av byene, tabellen viser også utviklingen fra forrige måling. Høyest andel som ønsker å selge først finnes i Stavanger/Sandnes, og denne har blitt høyere fra forrige måling (fra 62% til 72%). I Oslo har også andelen som ønsker å selge først økt fra forrige måling, fra 42% til 52%. Også i Tromsø har andelen som vil selge først økt betydelig, fra 50% til 63% Oslo Bergen Stavanger/Sandnes Trondheim Drammen Fredrikstad/Sarpsborg Porsgrunn/Skien Tromsø Hamar Lillehammer Hønefoss Kristiansand Ålesund Sandefjord/Tønsberg Måling Vil kjøpe først Vil selge først Vet ikke 1. kv 38 % 42 % 20 % 2. kv 40 % 52 % 7 % 1. kv 39 % 52 % 9 % 2. kv 39 % 47 % 14 % 1. kv 24 % 62 % 13 % 2. kv 18 % 72 % 10 % 1. kv 37 % 46 % 17 % 2. kv 40 % 51 % 9 % 1. kv 39 % 48 % 14 % 2. kv 37 % 52 % 11 % 1. kv 37 % 54 % 9 % 2. kv 36 % 54 % 10 % 1. kv 37 % 56 % 7 % 2. kv 36 % 54 % 10 % 1. kv 36 % 50 % 14 % 2. kv 27 % 63 % 10 % 1. kv 48 % 44 % 8 % 2. kv 45 % 45 % 10 % 1. kv 24 % 66 % 10 % 2. kv 28 % 58 % 14 % 1. kv 38 % 47 % 15 % 2. kv 37 % 45 % 18 % 1. kv 27 % 63 % 10 % 2. kv 24 % 64 % 13 % 1. kv 34 % 55 % 11 % 2. kv 36 % 58 % 6 % 1. kv 51 % 40 % 10 % 2. kv 32 % 51 % 17 %

19 Ny eller brukt bolig Flertallet foretrekker brukt bolig Grafen til høyre viser i hvilken grad respondentene foretrekker brukt eller ny bolig ved neste kjøp. 61% foretrekker brukt bolig, en andel som har holdt seg relativt stabilt over tid. Andelen som ønsker ny bolig er høyest i Porsgrunn/Skien, lavest i Hønefoss. Det er de mellom 55 og 64 år som i høyest grad ønsker ny bolig (47%). 19 Ny eller brukt bolig? TOTAL år år år år 65+ år år 75+ år Brukt 61% 66% 65% 60% 43% 49% 48% 61% Ny 28% 26% 25% 27% 47% 34% 33% 40% Vet ikke 11% 8% 10% 13% 9% 17% 20% 0% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 Forventninger til boligprisene - dramatisk endring i forventningene Forventningene til hvordan boligprisene vil være der de bor om 12 måneder, viser en kraftig reduksjon i optimismen fra forrige måned. Andelen som forventer at boligprisene vil være høyere enn i dag er redusert fra 67% i forrige måling til 40% nå. Som tabellen under viser er optimismen høyest blant de yngste. Grafen under viser andelen som har forventning til høyere boligpriser blant de med flytteplaner, i de to siste målingene. Boligprisene om 12 mnd TOTAL år år år år 65 + år De vil være høyere enn i dag 40% 52% 47% 37% 37% 31% De vil være lavere 23% 18% 20% 22% 27% 30% De vil være like som i dag/uendret 34% 26% 31% 39% 34% 34% Vet ikke/ikke svar (IKKE LES) 3% 4% 2% 2% 2% 5% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20

21 Forventninger til boligprisene - i Oslo stuper boligprisforventningene! Grafene under viser utviklingen boligprisforventningene de kommende 12 måneder, for de aktuelle byene i undersøkelsen. Totalt Oslo Bergen Stavanger/Sandnes Trondheim Drammen 21

22 Forventninger til boligprisene - Forventningene daler, spesielt i Tromsø Fredrikstad/Sarpsborg Porsgrunn/Skien Tromsø Hamar Lillehammer Hønefoss 22

23 Forventninger til boligprisene Kristiansand Ålesund Sandefjord/Tønsberg 23

24 Hvor mye forventes boligprisene å øke/synke? - stabil utvikling fra forrige måling Tabellen til høyre viser hvor mye de som tror på økt boligpriser tror den vil øke, og hvor mye de som forventer lavere priser tror de vil synke med. Grafen under viser gjennomsnittsverdiene over tid og viser et ganske stabilt nivå siden forrige måling. 24

25 Hvor mye forventes boligprisene å øke/synke? - Høyest økning i Hønefoss og Porsgrunn/Skien, størst forventet prisreduksjon i Sandefjord/Tønsberg. Tabellene under viser hvordan forventningene til nivået for prisøkningene eller -reduksjonen det neste året forventes å bli det kommende året i hver av byene. Av de som forventer høyere boligpriser er det de som bor i Hønefoss og Porsgrunn som forventer høyest vekst. Av de som forventer prisnedgang er det de som bor i Sandefjord /Tønsberg som forventer størst reduksjon. Omtrent hvor mye forventer du at boligprisene vil øke i løpet av dette året? Kolonne1 AVG 1-2 % 3-4 % 5-6 % 7-8 % 9-10 % 11 % + Oslo 6 23 % 27 % 27 % 9 % 7 % 8 % Bergen 3,8 30 % 19 % 42 % 6 % 0 % 3 % Stavanger/Sandnes 3,6 45 % 17 % 23 % 4 % 9 % 2 % Trondheim 3,9 30 % 33 % 27 % 5 % 0 % 5 % Drammen 6,5 35 % 15 % 22 % 8 % 12 % 7 % Fredrikstad/Sarpsborg 4,7 28 % 9 % 34 % 15 % 8 % 6 % Porsgrunn/Skien 7,3 34 % 19 % 26 % 5 % 9 % 7 % Tromsø 3,7 26 % 22 % 40 % 7 % 4 % 0 % Hamar 5,7 36 % 22 % 21 % 9 % 11 % 2 % Lillehammer 5,5 33 % 21 % 17 % 3 % 21 % 6 % Hønefoss 7,8 15 % 13 % 32 % 6 % 25 % 8 % Kristiansand 5,4 50 % 21 % 14 % 0 % 7 % 8 % Ålesund 4 42 % 14 % 34 % 0 % 7 % 3 % Sandefjord/Tønsberg 4 42 % 27 % 15 % 2 % 11 % 4 % Omtrent hvor mye forventer du at boligprisene vil synke i løpet av dette året? Kolonne1 AVG 1-2 % 3-4 % 5-6 % 7-8 % 9-10 % 11 % + Oslo 4,2 46 % 9 % 28 % 0 % 17 % 0 % Bergen 3,9 30 % 24 % 38 % 0 % 8 % 0 % Stavanger/Sandnes 8 6 % 39 % 32 % 0 % 0 % 23 % Trondheim 4,7 37 % 15 % 32 % 0 % 9 % 7 % Drammen 4,1 41 % 18 % 24 % 5 % 9 % 3 % Fredrikstad/Sarpsborg 5 36 % 17 % 21 % 0 % 22 % 4 % Porsgrunn/Skien 5,3 24 % 21 % 35 % 3 % 11 % 6 % Tromsø 2,7 48 % 19 % 29 % 4 % 0 % 0 % Hamar 4,6 43 % 21 % 16 % 4 % 10 % 5 % Lillehammer 5,5 28 % 15 % 45 % 3 % 4 % 6 % Hønefoss 6,1 8 % 26 % 31 % 5 % 21 % 8 % Kristiansand 3,3 57 % 9 % 24 % 0 % 6 % 4 % Ålesund 4,3 33 % 11 % 48 % 5 % 0 % 4 % Sandefjord/Tønsberg 9,9 46 % 15 % 18 % 0 % 4 % 16 % 25

26 Flytteplaner - Stabil utvikling av andelen med flytteplaner En av tre har flytteplaner innen fem år, jo yngre dess høyere andel. Det er flest med flytteplaner kommende fem år i Oslo og Lillehammer. 23% har flytteplaner innen tre år. Utviklingen av andelen med flytteplaner har holdt seg stabil de siste målingene. 26 Flytteplaner 1-3 år Flytteplaner 1-5 år Kolonne % 75 % % 35 % % 24 % % 18 % % 23 % % 10 % Kolonne1 Flytteplaner 1-3 år Flytteplaner 1-5 år Oslo 30 % 44 % Bergen 20 % 35 % Stavanger/Sandnes 17 % 31 % Trondheim 27 % 40 % Drammen 30 % 42 % Fredrikstad/Sarpsborg 24 % 31 % Porsgrunn/Skien 15 % 22 % Tromsø 28 % 38 % Hamar 18 % 26 % Lillehammer 32 % 43 % Hønefoss 13 % 22 % Kristiansand 28 % 38 % Ålesund 21 % 29 % Sandefjord/Tønsberg 26 % 32 %

27 Flytteplaner, utvikling byer - Flere med flytteplaner (1-3 år) i Oslo Utviklingen av andelen med flytteplaner de kommende tre årene i hver av byene er vist i grafen mens utviklingen for aldersgruppene er vist i tabellen. Andelen med flytteplaner i Oslo har økt fra 30% bed forrige måling til 45% nå, mens den for Lillehammer har gått ned. 27 Flytteplaner 1-3 år TOTAL år år år år 65+ år jun.17 24% 57% 28% 14% 10% 12% mar.17 26% 64% 34% 14% 13% 8%

28 Foretrukket boligtype ved neste boligkjøp - halvparten ønsker leilighet, men drømmen om enebolig forblir stabil Andelen som ønsker enebolig som neste boligtype holder seg stabil. 35 % ønsker enebolig, 10% småhus og 48% leilighet. Mer om hvem som ønsker hva på neste side. 28

29 Foretrukket boligtype ved neste boligkjøp - halvparten ønsker leilighet, men drømmen om enebolig forblir stabil Tabellene til høyre viser hvordan respondentene i de aktuelle byområdene og ulike aldersgruppene svarer at de foretrekker å bo i fremtiden. I gjennomsnitt foretrekker 35% av respondentene enebolig ved neste boligbytte, andelen er høyest i Stavanger/Sandnes og Lillehammer. Andelen er høyest for de under 55 år. Andelen som vil bo i småhus har gått ned fra forrige måling (fra 14% til 10%). Andelen med denne boligpreferansen er høyest i Hønefoss og Bergen. Foretrukket boligtype neste Enebolig Småhus Leilighet Annet Vet ikke TOTAL 35 % 10 % 48 % 3 % 4 % Oslo 23 % 7 % 68 % 0 % 2 % Bergen 27 % 24 % 43 % 6 % 0 % Stavanger/Sandnes 50 % 3 % 39 % 3 % 6 % Trondheim 31 % 11 % 58 % 0 % 0 % Drammen 34 % 6 % 56 % 2 % 3 % Fredrikstad/Sarpsborg 34 % 13 % 49 % 2 % 3 % Porsgrunn/Skien 49 % 6 % 37 % 0 % 7 % Tromsø 40 % 0 % 52 % 2 % 6 % Hamar 23 % 16 % 49 % 6 % 6 % Lillehammer 51 % 4 % 35 % 2 % 8 % Hønefoss 31 % 28 % 38 % 3 % 0 % Kristiansand 31 % 15 % 43 % 8 % 4 % Ålesund 34 % 11 % 47 % 0 % 9 % Sandefjord/Tønsberg 39 % 5 % 42 % 4 % 10 % 29 Andelen som vil bo i leilighet er økt fra 44% ved forrige måling til 48% nå og er høyest blant respondentene bosatt i Oslo, Trondheim og Drammen. Det er de over 55 år som i størst grad foretrekker leilighet som sin neste bolig. Foretrukket boligtype neste TOTAL år år år år 65+ år Enebolig 35% 28% 49% 46% 25% 25% Småhus 10% 10% 11% 12% 0% 11% Leilighet 48% 52% 34% 35% 76% 64% Annet 3% 4% 2% 2% 0% 0% Vet ikke 4% 6% 4% 5% 0% 0% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 Eieform - å eie sin egen bolig er viktig 72% eier i dag egen bolig, og 77% ønsker å eie sin neste bolig. Denne andelen har vært stabil over tid. Det er den yngste aldersgruppen, år som i størst grad foretrekker å leie sin neste bolig (24%). Eieform neste bolig - alder TOTAL år år år år 65+ år Eier egen bolig/selveier 77% 71% 85% 83% 79% 66% Borettslag 7% 4% 5% 6% 8% 12% Leier 8% 21% 5% 4% 5% 6% Bo(r) sammen med foreldre 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ikke 8% 4% 5% 7% 8% 16% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30

31 Boligprisutvikling Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i mai var , opp 0,88% fra april. Indekserte boligpriser viser en nedgang på 1,1 % siste måned, opp 8,3 % sammenlignet med samme tid i fjor. I Oslo har prisene gått ned med 1,4% siste måned, mens det sammenlignet med samme tid for et år siden har vært en vekst på 16,5%. Kilde: Makrobond, Eiendom Norge 31

32 Sekundærbolig 16 % av husholdningene eier en sekundærbolig (ikke hytte) som ikke er en del av den boligen de bor i. Andelen er høyest blant de som bor i Tromsø (25%), Fredrikstad/Sarpsborg (22%) og Bergen (20%). Det er de over 55 år som i størst grad eier sekundærbolig. 32 Kolonne1 TOTAL år år år år 65 år + Ja eier sekundærbolig 16% 14% 11% 15% 22% 19% Nei, eier ikke sekundærbolig 84% 86% 89% 85% 79% 81% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 Sekundærbolig, kjøpsplaner 10% av de som ikke allerede eier sekundærbolig har planer om å kjøpe det i løpet av fem år, 2 % i løpet av det kommende året. Andelen er høyest i Tromsø og Ålesund. Andelen med kjøpsplaner er høyest i aldersgruppen mellom 55 og 64 år. 33 Kolonne1 TOTAL år år år år år/75+ Ja planlegger kjøpe i løpet av ett år 2% 2% 1% 3% 3% 5% Ja planlegger kjøpe i løpet av 2-3 år 4% 4% 4% 6% 8% 2% Ja planlegger å kjøpe i løpet av 4-5 år 4% 4% 3% 4% 12% 7%

34 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret Undersøkelsens formål Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet Dato for gjennomføring Datainnsamlingsmetode Antall intervjuer Utvalg Vekting Webundersøkelse via web panelet til Norstat intervjuer fordelt på 100/50 intervjuer i hver av de 18 store byene Predefinert utvalg med kvoter for alder og byer. Vektet etter kjønn, alder og landsdel Feilmargin Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. Oppdragsgiver EiendomsMegler 1 Kontakt hos Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 34

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 11.03.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 3. kvartal Markedsutviklingen pr. 3. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 3. kvartal Markedsutviklingen pr. 3. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening /22/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Sekundærboligundersøkelsen. Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita Juni 2017

Sekundærboligundersøkelsen. Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita Juni 2017 Sekundærboligundersøkelsen Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita Juni 2017 Hvor mange sekundærboliger finnes? Vår målsetting: Finne klare tall for hvor mange sekundærboliger som finnes Finne klare tall

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM

AKTUELL KOMMENTAR. Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR. 4 2017 ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM Aktuell kommentar inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse Orkanger 09.02.2017 Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no Hva skjedde? 2007 2008 2009 Boligutvikligen først & sist Prognosesenteret AS, 09/10 Befolkningsutviklingen I 1665-2008 1820: 1 mill. pers, < 10% i byene levealder: K: 48 år M: 45 år 1885: 2 mill. pers

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere Forventningsundersøkelsen 1. kvartal 2006: Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2006 viser at forventningene til prisveksten

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 2. kvartal Markedsutviklingen pr. 1. halvår 2013

Boligmarkedsanalyse 2. kvartal Markedsutviklingen pr. 1. halvår 2013 Boligmarkedsanalyse 2. kvartal 2013 Markedsutviklingen pr. 1. halvår 2013 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 14/08/2013 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. 2. kvartal 2013... 3

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - Side 1 Om HedmarksIndikatoren HedmarksIndikatoren er basert på Norsk TrendIndikator. HedmarksIndikatoren

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010)

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Bakgrunn Undersøkelse blant innbyggerne i Flora kommune om deres ønsker eller behov for å flytte innen kommunen Gjennomført

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.11. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 5.08. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg?

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Finans Norges skolekonferanse, 7.9.2017 Michael H. Cook, Finans Norge Nordmenn eier typisk sin egen bolig Politisk målsetting

Detaljer

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2005: Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser at andelen husholdninger i 2. kvartal som forventer

Detaljer

Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Stokke kommune Mai 2014

Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Stokke kommune Mai 2014 Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur Stokke kommune Mai 2014 Innledning Hensikten med undersøkelsen er å avdekke innbyggernes syn på fremtidig kommunestruktur. Spørrerammen som danner

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer