Boligmeteret. Juni Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015"

Transkript

1 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiseres kvartalsvis i Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Prognosesenteret AS Oslo, 25. juni

3 Oppsummering: Betinget optimisme i markedet? Det er fortsatt en høyere andel av husholdningene som forventer at egen økonomi vil bli bedre enn verre i løpet av det kommende året. 2 av 3 husholdninger forventer at egen økonomi vil forbli uendret. Husholdningene forventer økende arbeidsledighet, og tilnærmet stabilt rentenivå. Det er fortsatt forventninger om økende boligpriser, og tendensen er økende ved at andelen som forventer økning i prisene går opp, samtidig går andelen som forventer fall i prisene går ned. Det er med andre ord, færre som tror på uendrete boligpriser. Andelen av husholdninger som vil selge eksisterende bolig før de kjøper ny, er stabil, 57%. En økning i andelen husholdninger som vil kjøpe ny bolig før de selger ny, tyder på litt mindre usikkerhet blant norske husholdninger når det gjelder utviklingen i boligmarkedet. Fortsatt etterspørsel etter boliger, men.. Mer enn 1 av 5 husholdninger planlegger å flytte fra dagens bolig i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husstander. Majoriteten av husholdningene vil selge før man kjøper bolig. Dette kan bidra til lavere omsetningstakt i boligmarkedet, dersom det skulle bli vanskeligere å selge de boligene man bor i nå. 3

4 Konklusjoner Boligmeteret for juni 2015 viser at norske husholdninger fortsatt er positive i sin vurdering av egen økonomi 1 av 4 husholdninger opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene, mens 14% opplever å ha fått det dårligere. Når det gjelder vurdering av egen økonomi kommende 12 måneder er det også en klar overvekt som forventer en positiv utvikling (25%), kontra de som forventer en negativ utvikling (11%) for egen økonomi. Husholdningene bosatt i Drammen og Tromsø ligger på topp ift. opplevelse og forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. men, vi forventer trangere tider for norsk økonomi! Fallende oljepriser, svake kronekurs og stigende arbeidsledighet kan være med på å forklare at majoriteten av husholdningene opplever en negativ utvikling for norsk økonomi. Mer enn 4 av 10 opplever den økonomiske situasjonen som dårligere i dag enn for 12 måneder siden, mens 35% forventer en fortsatt negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder. Og i tiden fremover, forventer 35% av oss, dårligere økonomi for landet. Det er i størst grad husholdningene bosatt på Vestlandet, Bergen og Stavanger/Sandnes, samt Kristiansand som ser mørkt på utviklingen i norsk økonomi. 4

5 Konklusjoner nordmenn har «ukuelig» tro på boligprisene Til tross for at majoriteten av respondentene (57%) svarer at de vil selge før de kjøper, samt at forventningene til utviklingen i norsk økonomi er negativ, forventer nesten halvparten av husholdningene fortsatt vekst i boligprisene neste 12 måneder. I gjennomsnitt forventes en boligprisvekst på 4,3%. Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes (spesielt), samt til dels Bergen, Kristiansand og Ålesund er mer negative/moderate i sine vurderinger av boligprisutviklingen neste 12 måneder. I Stavanger/Sandnes svarer bare 12% at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, mens mer enn halvparten (53%) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. men store regionale forskjeller i boligprisene Det er fortsatt Stavanger/Sandnes, Oslo og Trondheim som ligger på topp ift. hvor mye man forventer å måtte betale for neste bolig. I disse områdene regner man med å måtte betale mellom 5 og 5,5 millioner kroner i gjennomsnitt ved kjøp av neste bolig. I Hønefoss, Fredrikstad/Sarpsborg og på Hamar er boligprisene mer moderate, med en gjennomsnittlig forventet kjøpspris i intervallet 3 3,5 millioner kroner. 5

6 Hvordan ser du på utviklingen i norsk økonomi og egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden og i de neste 12 månedene? Økonomisk utvikling Diagrammet til høyre viser hvordan norske husholdninger vurderer utviklingen for egen og norsk økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til økonomisk utvikling 12 måneder frem i tid. 41% opplever norsk økonomi som dårligere i dag enn for 12 mnd. siden. For de neste 12 mnd. er husholdningene mer positive. Andelen som forventer dårligere tilstander i norske økonomi de neste 12 mnd. er redusert til 35%. 14% forventer en bedring i økonomien. Majoriteten av befolkningen (60%) opplever at egen økonomi har vært uendret det siste året, og omtrent samme andel (62%) forventer at egen økonomi vil være uendret også i fremtiden. En fjerdedel vurderer situasjon i dag som bedre enn for ett år siden, og en tilsvarende andel forventer bedre egen økonomi om 12 mnd. 11% forventer en nedgang i sin egen økonomiske situasjon i løpet av det neste året. 6

7 Husholdningenes vurdering av økonomisk utvikling Diagrammet under viser nettoverdiene for hvordan respondentene i undersøkelsen vurderer utviklingen i norsk og egen økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til utviklingen i norsk og egen økonomi neste 12 måneder. Nettoverdiene i grafen under viser andelen som mener økonomien har eller vil utvikle seg positivt minus de som mener økonomien har eller vil utvikle seg negativt. Respondentene i Bergen, Sandnes/Stavanger og Kristiansand opplever i størst grad at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder. Bergenserne er også mest negative i sitt syn på norsk økonomi kommende 12 måneder. Respondentene bosatt i Osloområdet (Oslo & Drammen) samt Trondheim og Tromsø er blant de mest positive i sine vurderinger av utviklingen i norsk og egen økonomi. De som bor i disse byene er mindre negative i sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi, samt mer positive i sin vurdering av utviklingen i egen økonomi. 7

8 Opplevelse av norsk økonomi siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Norsk økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Norsk økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 7 % 7 % 6 % 4 % 12 % 6 % 8 % 5 % 5 % 7 % 6 % 4 % 5 % 6 % 7 % Dårligere 41 % 37 % 54 % 54 % 31 % 40 % 37 % 45 % 36 % 32 % 34 % 41 % 50 % 39 % 38 % Uendret 47 % 51 % 36 % 39 % 53 % 49 % 48 % 46 % 47 % 52 % 55 % 53 % 39 % 49 % 50 % Vet ikke/ikke svar 5 % 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 6 % 4 % 12 % 9 % 4 % 3 % 6 % 5 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hvordan forventer du at norsk økonomi vil være om 12 måneder? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Norsk økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 14 % 16 % 9 % 17 % 9 % 12 % 15 % 12 % 16 % 13 % 8 % 15 % 14 % 12 % 13 % Dårligere 35 % 35 % 43 % 27 % 30 % 38 % 33 % 45 % 28 % 32 % 31 % 24 % 34 % 41 % 35 % Uendret 46 % 44 % 42 % 49 % 57 % 46 % 48 % 38 % 46 % 55 % 56 % 51 % 46 % 43 % 48 % Vet ikke/ikke svar 5 % 5 % 6 % 7 % 4 % 4 % 4 % 4 % 10 % 1 % 5 % 10 % 5 % 4 % 4 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Økonomisk utvikling norsk økonomi Mer enn 4 av 10 norske husholdninger opplever at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder, og 25% forventer fortsatt negativ utvikling neste 12 måneder. Norsk økonomi siste 12 måneder: Bergen, Stavanger/Sandnes og Kristiansand er de områdene der flest opplever at norsk økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Trondheim i størst grad opplever at det har blitt bedre for norsk økonomi. Norsk økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Bergen, Ålesund og Drammen er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for norsk økonom neste 12 måneder, mens respondentene i Oslo, Stavanger/Sandnes og Tromsø er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for norsk økonom neste 12 måneder. 8

9 Hvordan opplever du egen økonomi i dag sammenlignet med for et år siden og hvordan forventer du at egen økonomi vil være om 12 måneder? Hvordan forventer du at din egen økonomi vil være om 12 måneder? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Egen økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 25 % 26 % 24 % 22 % 28 % 35 % 16 % 26 % 26 % 14 % 20 % 24 % 31 % 22 % 20 % Dårligere 11 % 12 % 7 % 13 % 9 % 7 % 15 % 12 % 7 % 10 % 7 % 10 % 10 % 9 % 13 % Uendret 62 % 59 % 67 % 60 % 61 % 56 % 69 % 62 % 66 % 76 % 71 % 64 % 58 % 67 % 66 % Vet ikke/ikke svar 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Egen økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 25 % 30 % 21 % 20 % 26 % 30 % 16 % 23 % 31 % 18 % 18 % 18 % 28 % 22 % 25 % Dårligere 14 % 15 % 17 % 17 % 10 % 8 % 19 % 9 % 9 % 15 % 16 % 18 % 13 % 10 % 12 % Uendret 60 % 53 % 62 % 62 % 64 % 62 % 65 % 66 % 59 % 67 % 65 % 63 % 59 % 67 % 63 % Vet ikke/ikke svar 1 % 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Økonomisk utvikling egen økonomi 1 av 4 norske husholdninger opplever at egen økonomi har blitt bedre siste 12 måneder, og samme andel forventer fortsatt positiv utvikling neste 12 måneder. (>) 6 av 10 svarer at de opplever og forventer uendret økonomisk situasjon for egen del, siste 12 måneder og neste 12 måneder. Egen økonomi siste 12 måneder: Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg, Hønefoss, Bergen og Stavanger/Sandnes opplever i størst grad at egen økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Oslo og Drammen i størst grad opplever at det har blitt bedre for egen økonomi. Egen økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg og Sandefjord/Tønsberg er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for egen økonom neste 12 måneder, mens respondentene i Drammen og Kristiansand, er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for egen økonom neste 12 måneder. 9

10 10 Registrert ledighet og pengemarkedsrente

11 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Forventer høyere arbeidsledighet og uendret rente 1 av 2 av husholdninger forventer at rentene holder seg på samme nivå som i dag om 12 måneder. Andelen som forventer lavere rente, er høyere enn andelen som forventer høyere rente. Andelen som forventer høyere renter er størst i den eldste aldersgruppen 75 år +, lavest i aldersgruppene år og år. 11 Majoriteten av husholdningene (68%) forventer en høyere arbeidsledighet enn vi har i dag. Rente om 12 måneder Totalt år år år år år 75 år+ Høyere 20 % 24 % 24 % 22 % 12 % 14 % 27 % Lavere 25 % 23 % 28 % 25 % 29 % 21 % 15 % Uendret/samme nivå 52 % 43 % 46 % 51 % 58 % 62 % 53 % Vet ikke/ikke svar 3 % 9 % 2 % 2 % 1 % 4 % 6 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Arbeidsledighet om 12 måneder Totalt år år år år 65 år + 75 år+ Høyere 68 % 50 % 64 % 74 % 78 % 71 % 58 % Lavere 9 % 17 % 5 % 9 % 9 % 10 % 10 % Uendret/samme nivå 20 % 32 % 29 % 15 % 12 % 14 % 21 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 5 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Arbeidsledighet Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Høyere 68 % 68 % 74 % 63 % 61 % 70 % 67 % 68 % 59 % 70 % 69 % 69 % 73 % 72 % 69 % Lavere 9 % 6 % 10 % 13 % 12 % 11 % 14 % 12 % 8 % 12 % 9 % 8 % 9 % 7 % 5 % Uendret/samme 20 % 23 % 12 % 23 % 22 % 17 % 18 % 20 % 24 % 16 % 18 % 19 % 15 % 19 % 21 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 4 % 1 % 4 % 2 % 0 % 0 % 10 % 2 % 4 % 4 % 3 % 2 % 4 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rentenivå Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Høyere 20 % 19 % 23 % 15 % 25 % 28 % 20 % 18 % 23 % 23 % 20 % 16 % 23 % 16 % 16 % Lavere 25 % 27 % 23 % 28 % 22 % 23 % 20 % 27 % 19 % 14 % 24 % 26 % 21 % 32 % 24 % Uendret/samme 52 % 52 % 52 % 52 % 47 % 46 % 56 % 48 % 52 % 57 % 50 % 54 % 52 % 49 % 55 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 2 % 5 % 6 % 4 % 4 % 7 % 6 % 5 % 6 % 5 % 5 % 2 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Renteutvikling og arbeidsledighet 1 av 5 norske husholdninger forventer høyere rentenivå i løpet av neste 12-måneder, mens 1 av 4 forventer et lavere rentenivå om 12 måneder. Nesten 7 av 10 norske husholdninger forventer økende arbeidsledighet, mens bare 9% forventer lavere arbeidsledighet i Norge om 12 måneder. Forventninger til renteutviklingen: Respondentene bosatt i Drammen og Trondheim forventer i størst grad at rentenivået vil være høyere neste 12 måneder, mens respondentene i Ålesund, Oslo Porsgrunn/Skien i størst grad forventer et fortsatt fallende rentenivå neste 12 måneder. Forventninger til arbeidsledigheten: Respondentene bosatt i Bergen, Kristiansand og Ålesund forventer i størst grad at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder, mens respondentene i Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger/Sandnes i størst grad forventer at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder. 12

13 13 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Boligkjøperne mer forsiktige Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Grafen viser at hele 57% vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Dette er samme nivå som ved forrige måling i jan/feb. i år. Andelen som vil kjøpe før man selger har gått opp noe fra forrige måling og er nå tilbake på nivået fra oktober % vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. Dette er opp 5%-poeng fra jan/feb Det er i størst grad aldersgruppene år og år som vil selge før de kjøper ny. Tabellen lengst ned på siden viser at det er betydelige forskjeller mellom byene ift. hvor stor andel som vil kjøpe vs. selge først ved bytte av bolig. I Lillehammer og Stavanger/Sandnes vil hhv. 73%/66% selge boligen før de kjøper ny. I Drammen og Bergen vil en relativt større andel av respondentene kjøpe før man selger bolig. Kjøpe eller selge først? Total år år år år år 75 år+ Vil kjøpe først 33 % 36 % 35 % 37 % 29 % 22 % 33 % Vil selge først 57 % 51 % 52 % 58 % 62 % 67 % 48 % Vet ikke 10 % 14 % 13 % 6 % 9 % 10 % 20 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kjøpe eller selge først? Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Vil kjøpe først 33 % 34 % 39 % 22 % 38 % 39 % 36 % 30 % 30 % 29 % 18 % 33 % 26 % 35 % 27 % Vil selge først 57 % 58 % 49 % 66 % 51 % 48 % 53 % 57 % 61 % 59 % 73 % 58 % 62 % 52 % 63 % Vet ikke 10 % 8 % 12 % 12 % 11 % 13 % 11 % 13 % 9 % 12 % 9 % 9 % 13 % 13 % 10 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Forsiktige boligkjøpere Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Topp-liste kjøpe først: Drammen/Bergen: 39% Trondheim: 38% Topp-liste selge først: Lillehammer: 73% Stavanger/Sandnes: 66% 14

15 Foretrekker du NY eller BRUKT bolig ved neste boligkjøp? Flere ønsker seg brukt bolig 30% av respondentene har flytteplaner. Grafen til høyre viser i hvilken grad respondentene foretrekker brukt eller ny bolig ved neste kjøp. Over halvparten av husholdningene ønsker seg brukt bolig ved neste boligkjøp. 37% ønsker seg ny bolig. De yngste foretrekker i større grad brukt bolig. Topp-liste brukt bolig: Hønefoss: 73% Drammen: 70% Lillehammer: 70% år: 62% år: 61% Topp-liste ny bolig: Stavanger/Sandnes: 52% Ålesund: 52% Bergen: 50% 75 år+: 60% år: 50% 15 Ny eller brukt bolig - alder Total år år år år år 75 år+ Brukt bolig 56 % 62 % 56 % 61 % 43 % 54 % 40 % Ny bolig 37 % 29 % 39 % 35 % 50 % 34 % 60 % Vet ikke 7 % 9 % 5 % 4 % 7 % 12 % 0 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

16 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på vekst i boligprisene Nesten halvparten (46%) av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder, hvilket er en økning i 4 prosentpoeng siden forrige måling i jan/feb. i år. Det er flere som tror på boligprisfall, 17% i forhold til 12% ved forrige måling. Færre tror på uendret boligpris, ved forrige måling var andelen som forventet uendret boligpris 42%, i dag er sunket til 37%. 16

17 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på vekst i boligprisene 46% av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder, 17% forventer lavere boligpriser mens 37% forventer uendrede boligpriser der de bor. Høyere boligpriser: år: 50% - 75 år +: 50% Lavere boligpriser: år: 26% Boligprisene om 12 måneder Total år år år år år 75 år+ De vil være høyere enn i dag 46 % 49 % 47 % 46 % 50 % 39 % 50 % De vil være lavere 17 % 14 % 19 % 15 % 13 % 26 % 15 % De vil være like som i dag/uendret 37 % 38 % 35 % 39 % 37 % 35 % 36 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 17

18 De som forventer høyere boligpriser Fortsatt tro på vekst i boligprisene 46% av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder. Av disse forventer 2 av 10 husholdninger en prisvekst på 5%. I gjennomsnitt forventer de husholdningene som forventer økende boligpriser, en prisvekst på 4,3 %. Aldersgruppen år er mest optimistiske ift. prisveksten i boligmarkedet, med et beregnet gjennomsnitt på 4,5%. 18 Forventet prisvekst Total år år år år år 75 år+ 1 % 7 % 2 % 15 % 3 % 9 % 9 % 3 % 2 % 16 % 23 % 17 % 15 % 14 % 16 % 15 % 3 % 14 % 13 % 9 % 13 % 22 % 13 % 21 % 4 % 7 % 9 % 5 % 5 % 8 % 8 % 12 % 5 % 20 % 14 % 23 % 22 % 21 % 12 % 24 % 6-8% 8 % 2 % 5 % 12 % 6 % 11 % 3 % 9-10% 6 % 2 % 5 % 5 % 10 % 5 % 4 % 11% eller mer 2 % 6 % 2 % 1 % 1 % 2 % 0 % Vet ikke 20 % 29 % 17 % 23 % 9 % 25 % 19 % Gj.sn.prisvekst 4,3 % 4,1 % 3,8 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4,0 %

19 De som forventer lavere boligpriser Boligpris fall 17% av respondentene forventer lavere boligpriser om 12 måneder, i gjennomsnitt forventes et prisfall på 4,4%. Det er i aldersgruppene år og år vi finner andelene som forventer sterkest prisfall i boligprisene, 5,2% og 4,9%. Forventet prisfall Total år år år år år 75 år+ 1 % 10 % 22 % 15 % 7 % 4 % 5 % 12 % 2 % 16 % 3 % 20 % 10 % 22 % 23 % 14 % 3 % 14 % 8 % 15 % 11 % 20 % 17 % 9 % 4 % 3 % 5 % 4 % 1 % 8 % 3 % 0 % 5 % 23 % 36 % 16 % 27 % 11 % 25 % 25 % 6-8% 4 % 0 % 6 % 9 % 0 % 3 % 0 % 9-10% 11 % 7 % 8 % 6 % 23 % 14 % 16 % 11% eller mer 3 % 0 % 2 % 8 % 1 % 1 % 0 % Vet ikke 15 % 18 % 13 % 21 % 13 % 10 % 25 % Gj.sn. Prisfall 4,4 % 3,9 % 3,9 % 5,2 % 4,9 % 4,5 % 4,6 % 19

20 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Boligprisene om 12 Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord måneder Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg De vil være høyere enn i dag 46 % 61 % 44 % 12 % 51 % 50 % 47 % 34 % 50 % 52 % 27 % 60 % 40 % 28 % 37 % De vil være lavere 17 % 10 % 20 % 53 % 12 % 13 % 6 % 13 % 16 % 11 % 17 % 6 % 19 % 17 % 13 % De vil være uendret 37 % 29 % 36 % 35 % 37 % 37 % 47 % 53 % 35 % 37 % 57 % 34 % 41 % 56 % 50 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Store regionale forskjeller i forventningene til boligprisutviklingen Totalt svarer 46% at man forventer økende boligpriser der man bor neste 12 måneder, mens bare 17% tror boligprisene vil være lavere om 12 måneder. Tabellen over viser imidlertid at det er store forskjeller mellom de kartlagte byene når det gjelder prisforventningene i boligmarkedet. I Stavanger/Sandnes svarer bare 12% at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, mens mer enn halvparten (53%) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. I Oslo og på Hønefoss er det derimot stor optimisme i markedet. Hhv. 61% og 60% i disse byene forventer at boligprisene vil øke i løpet av neste 12 måneder, mens hhv. 10% i Oslo og 6% i Hønefoss forventer lavere boligpriser. 20

21 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Prisvekst eller prisfall? 21 46% av husholdningene forventer boligprisvekst, med en gjennomsnittlig forventet prisvekst på 4,3%. 17% forventer et fall i boligprisene. Disse forventer i gjennomsnitt et prisfall på 4,4%.

22 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Andel som Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord forventer prisvekst Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg 1-3% 37 % 42 % 35 % 24 % 23 % 47 % 38 % 40 % 35 % 43 % 38 % 25 % 42 % 48 % 42 % 4-6% 27 % 24 % 38 % 26 % 35 % 22 % 20 % 22 % 21 % 26 % 21 % 22 % 27 % 31 % 23 % 6-8% 8 % 9 % 6 % 16 % 7 % 3 % 10 % 3 % 5 % 2 % 10 % 5 % 2 % 3 % 3 % 9-10% 6 % 3 % 4 % 6 % 10 % 12 % 4 % 8 % 14 % 6 % 7 % 19 % 6 % 4 % 9 % 11% eller mer 2 % 0 % 0 % 0 % 7 % 3 % 6 % 5 % 7 % 2 % 8 % 4 % 0 % 3 % 0 % Vet ikke 20 % 21 % 17 % 27 % 18 % 13 % 23 % 22 % 18 % 20 % 16 % 26 % 23 % 11 % 24 % Gj.sn. prisvekst 4,3 % 3,8 % 4,0 % 4,9 % 5,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 5,2 % 3,9 % 4,9 % 5,6 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % Andel som forventer prisfall Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes 1-3% 44 % 64 % 18 % 40 % 23 % 49 % 17 % 63 % 42 % 21 % 64 % 25 % 36 % 53 % 35 % 4-5% 19 % 18 % 34 % 25 % 34 % 29 % 14 % 14 % 39 % 33 % 20 % 47 % 6 % 31 % 57 % 6-8% 3 % 0 % 4 % 10 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9-10% 15 % 8 % 19 % 10 % 8 % 0 % 56 % 8 % 5 % 12 % 5 % 0 % 9 % 0 % 8 % 11% eller mer 3 % 0 % 0 % 4 % 7 % 7 % 0 % 0 % 10 % 0 % 6 % 0 % 5 % 0 % 0 % Vet ikke 17 % 10 % 25 % 11 % 20 % 16 % 13 % 15 % 5 % 34 % 5 % 28 % 45 % 16 % 0 % Gj.sn.prisfall 4,4 % 2,6 % 3,3 % 3,8 % 3,5 % 2,8 % 5,7 % 2,7 % 4,1 % 2,2 % 3,3 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 4,7 % Forventninger til boligprisene Forventninger om boligprisvekst: Tabellen øverst på siden viser at de som forventer økende boligpriser i gjennomsnitt forventer en boligprisvekst på 4,3% i løpet av neste 12 måneder. 37% forventer en prisvekst på 1-3%. Respondentene bosatt i Hønefoss og Trondheim er mest optimistiske ift. boligprisveksten, med gjennomsnitt på hhv. 5,6% og 5,4% høyere boligpriser neste 12 måneder. Forventninger om falll i boligprisene: Den nederste tabellen viser at de som forventer fallende boligpriser, i gjennomsnitt forventer et boligprisfall på 4,4% i løpet av neste 12 måneder. 44% forventer en prisnedgang på 1-3%. Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg og Sandefjord/Tønsberg er mest pessimistiske ift. fall i boligprisene, med gjennomsnitt på hhv. 5,7% og 4,7% lavere boligpriser neste 12 måneder : 4,7% 22

23 Forventet kjøpspris neste bolig? > 4 av 10 vil betale 4 mkr+ Grafen til høyre viser hvor mye husholdningene forventer å betale ved kjøp av neste bolig. 24% av husholdningene forventer å betale mellom 4,0 5,9 mill.kr. for sin neste bolig. I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 4,5 mill.kr for sin neste bolig. 18% vet ikke hvor mye de kommer til å betale for neste bolig. 23 Det er aldersgruppen år som forventer å betale mest for sin neste bolig med et gjennomsnitt på 5,3 mill.kr. De yngste og de eldste forventer å betale minst. Forventet kjøpspris - alder Total år år år år år 75 år+ Under 500' kr 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 500' 999' kr 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % ' kr 3 % 4 % 2 % 2 % 4 % 1 % 3 % 1 499' 1 999' kr 5 % 4 % 4 % 6 % 9 % 4 % 5 % 2 000' 2 999' kr 14 % 22 % 13 % 11 % 14 % 13 % 11 % 3 000' 3 999' kr 16 % 20 % 19 % 14 % 11 % 15 % 20 % 4 000' 5 999' kr 24 % 13 % 31 % 24 % 25 % 25 % 14 % 6 000' 7 999' kr 10 % 4 % 9 % 15 % 10 % 8 % 11 % 8 000' 9 999' kr 4 % 1 % 4 % 6 % 5 % 6 % 0 % Mer enn 10 mill. kr 4 % 0 % 3 % 10 % 3 % 3 % 0 % Vet ikke 18 % 29 % 13 % 12 % 18 % 24 % 34 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gj.sn.kjøpspris

24 Forventet kjøpspris neste bolig? 4,5 mill.kr i gjennomsnitt Grafen til høyre viser hvor mye respondentene i undersøkelsen (i gjennomsnitt) forventer å betale for sin neste bolig. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom byene i undersøkelsen når det gjelder hvor mye man regner med å måtte betale for neste bolig. Følgende tre byer ligger på topp i forventet kjøpspris: - Stavanger/Sandnes: 5,4 mill.kr. - Oslo: 5,0 mill.kr - Trondheim : 4,9 mill.kr. Følgende tre byer ligger på bunn i forventet kjøpspris: - Hønefoss: 2,9 mill.kr. - Fredrikstad/Sarpsborg: 3,3 mill.kr - Hamar: 3,6 mill.kr. 24

25 Flytteplaner i løpet av 5 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 21 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1-3 år. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger. Mer enn 6 av 10 husholdninger har ikke flytteplaner. Tabellen viser flytteplaner fordelt på alder. Andelen med flytteplaner er høyest i den yngste aldersgruppen, deretter avtagende med stigende alder. I den yngste aldersgruppen er det 59% som planlegger å flytte i løpet av 3 år. Tilsvarende andel i den eldste aldersgruppen er på 6%! 25 Flytteplaner Totalt år år år år år 75 år+ JA, vil flytte i løpet av 1 år 11 % 37 % 14 % 7 % 6 % 1 % 2 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 6 % 12 % 10 % 5 % 3 % 4 % 4 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 11 % 4 % 3 % 2 % 3 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 2 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 7 % 7 % 8 % 6 % 10 % 5 % 1 % Nei, har ikke flytteplaner 65 % 22 % 51 % 68 % 74 % 76 % 84 % Vet ikke 5 % 4 % 6 % 6 % 2 % 6 % 5 % Ubesvart 0 % 4 % 6 % 6 % 2 % 6 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

26 Flytteplaner i løpet av 1-3 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 21 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 1-3 årene. Dette tilsvarer et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger årlig. Topp-liste flytteplaner 1 3 år: år: 59% - Drammen: 31% - Trondheim: 31% - Kristiansand: 26% - Tromsø: 26% - Oslo: 24% Alder Totalt år år år år år 75 år+ Flytteplaner 1-3 år 21 % 59 % 28 % 14 % 11 % 7 % 6 % 26

27 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Flere ønsker seg leilighet Grafen til under viser dagens boligmasse sammenlignet med boligpreferansene ved neste boligkjøp. Om vi summerer boligmassen i de kartlagte byene og sammenligner denne med summen av boligpreferansene i de aktuelle byene kommer vi frem til at det er flere som vil bo i eneboliger, enn som bor i enebolig i dag, og det er færre som vil bi i leilighet enn andelen som bor i leilighet i dag. Isolert sett skulle dette indikere en underdekning av eneboliger og småhus, og en overdekning av leiligheter. Det kan imidlertid være farlig å trekke slike konklusjoner, da vi på nasjonalt nivå har en betydelig overdekning av eneboliger, og underdekning av leiligheter. I og med at utvalget i undersøkelsen består av de store byområdene i landet, er det ikke unaturlig at andelen som bor i leilighet er høy. Nesten halvparten av boligmassen i de undersøkte byene er leiligheter. En betydelig andel av de (unge) som i dag bor i leilighet vil flytte til en større bolig neste gang, og således etterspørre småhus eller leilighet (beliggende utenfor byene) neste gang. Tabellen til høyre viser differansen mellom dagens boligmasse og hvordan man foretrekker å bo. Negative tall indikerer en «teoretisk underdekning», mens positive tall viser det motsatte. Tabellen lengst ned på siden viser hvordan respondentene i de aktuelle byområdene svarer at de foretrekker å bo i fremtiden. Andelen som vil bo i enebolig (41%) er høyest blant respondentene bosatt i Sandefjord/Tønsberg og Kristiansand. Andelen som vil bo i småhus (11%) er høyest blant respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg. Andelen som vil bo i leilighet (41%) er høyest blant respondentene bosatt i Bergen, Oslo og Trondheim. Over-/underdekning Enebolig Småhus Leilighet Oslo -27 % 6 % 20 % Bergen -2 % 16 % -14 % Stavanger/ Sandnes -6 % 15 % -9 % Trondheim -9 % 13 % -5 % Drammen -19 % 18 % 1 % Fredrikstad/ Sarpsborg 13 % -8 % -4 % Porsgrunn/ Skien 8 % 16 % -24 % Tromsø -4 % 19 % -15 % Hamar 6 % 15 % -21 % Lillehammer 3 % 13 % -16 % Hønefoss 16 % 14 % -30 % Kristiansand -13 % 14 % -1 % Ålesund -13 % 16 % -3 % Sandefjord/ Tønsberg -12 % 21 % -9 % Foretrukket Stavanger/ Fredrikstad/ Porsgrunn/ Sandefjord/ boligtype Total Oslo Bergen Sandnes Trondheim Drammen Sarpsborg Skien Tromsø Hamar Lillehammer Hønefoss Kristiansand Ålesund Tønsberg Enebolig 41 % 36 % 29 % 43 % 32 % 48 % 41 % 47 % 43 % 32 % 40 % 41 % 51 % 43 % 56 % Småhus 11 % 10 % 10 % 14 % 15 % 10 % 35 % 6 % 8 % 4 % 12 % 5 % 15 % 8 % 7 % Leilighet 41 % 55 % 61 % 32 % 51 % 38 % 24 % 47 % 40 % 40 % 40 % 45 % 34 % 27 % 30 % Vet ikke 7 % 0 % 0 % 11 % 2 % 4 % 0 % 0 % 10 % 24 % 8 % 9 % 0 % 22 % 7 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 27

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016 Markedssyn «Summer is coming» 1. NBBLs prisstatistikk NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en prisoppgang på 1,6 prosent i årets

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Statliga tillbyggnader

Statliga tillbyggnader Hva trenger vi av boliger i Norge? Hva viser de siste tallene fra Boligbarometeret pr. 3 kvartal? Hva er det som egentlig skjer om dagen i markedet? Markedsforhold som påvirker boligmarkedet Boligbarometeret

Detaljer

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Nøkkeltall for Norge Folketall 5 223 256 Forventet BNP-utvikling 0,8 % Inflasjonsstakt 3,2 % Arbetsledighetsrate 4,6 % Styringsrente 0,50% Gjeld/disponibel

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Ille var det verre før var det nå

Ille var det verre før var det nå www.prognosesenteret.no Ille var det verre før var det nå Om mulige og umulige sammenhenger i bygg- og anleggsmarkedene Vestlandske Bygg- og Anleggsdager Bergen, 29. oktober 2015 v / Bjørn-Erik Øye Mediebildet

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE. prognosesenteret

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE. prognosesenteret DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE prognosesenteret 2008 BOLIGMARKEDSANALYSE GRENLANSOMRÅDET Side 1 Vi vil i det etterfølgende presentere hovedfunnene fra den gjennomførte markedsanalysen

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør.

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør. 3880.1 Side 1/8 NR. 05/2013 I følge OPAKs boligundersøkelse i april har prisoppgangen det siste året vært mellom 8 og 12 prosent, mest for selveierleiligheter og rekkehus/tomannsboliger, og minst for borettslagsleiligheter

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011 Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 1/23/2012 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011... 3

Detaljer

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN FRITIDSBOLIGER VED SJØEN Årsrapport juli 2014 - juni 2015 INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale, de enkelte rapporter,

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2008

Prisstigningsrapport nr. 5-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2008 (05.05. - 11.05.2008): side 2/11 OPAK AS

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2 2. PRISENE,

Detaljer

En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet

En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet Utrykt vedlegg til NOU 2011:15 Rom for alle Av Kristin Aarland, NOVA Modell Modell med fire

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010 Analyse av nasjonale prøver i lesing, - Denne analysen søker å fremstille endringer i resultater på nasjonale prøver i lesing for. og. på fylkes- og kommunenivå for til. For ble det i tillegg avholdt nasjonale

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

OBOS. Fakta og analyse

OBOS. Fakta og analyse OBOS Fakta og analyse Innhold Boligmarkedet ikke for alle?... 2 Oslo et hjem for hvem?... 1 Stavanger boligprisene til værs og vanskeligere å være førstegangsetablerer... 17 Bergen stor vekst i antall

Detaljer