Boligmeteret. Juni Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015"

Transkript

1 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiseres kvartalsvis i Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Prognosesenteret AS Oslo, 25. juni

3 Oppsummering: Betinget optimisme i markedet? Det er fortsatt en høyere andel av husholdningene som forventer at egen økonomi vil bli bedre enn verre i løpet av det kommende året. 2 av 3 husholdninger forventer at egen økonomi vil forbli uendret. Husholdningene forventer økende arbeidsledighet, og tilnærmet stabilt rentenivå. Det er fortsatt forventninger om økende boligpriser, og tendensen er økende ved at andelen som forventer økning i prisene går opp, samtidig går andelen som forventer fall i prisene går ned. Det er med andre ord, færre som tror på uendrete boligpriser. Andelen av husholdninger som vil selge eksisterende bolig før de kjøper ny, er stabil, 57%. En økning i andelen husholdninger som vil kjøpe ny bolig før de selger ny, tyder på litt mindre usikkerhet blant norske husholdninger når det gjelder utviklingen i boligmarkedet. Fortsatt etterspørsel etter boliger, men.. Mer enn 1 av 5 husholdninger planlegger å flytte fra dagens bolig i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husstander. Majoriteten av husholdningene vil selge før man kjøper bolig. Dette kan bidra til lavere omsetningstakt i boligmarkedet, dersom det skulle bli vanskeligere å selge de boligene man bor i nå. 3

4 Konklusjoner Boligmeteret for juni 2015 viser at norske husholdninger fortsatt er positive i sin vurdering av egen økonomi 1 av 4 husholdninger opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene, mens 14% opplever å ha fått det dårligere. Når det gjelder vurdering av egen økonomi kommende 12 måneder er det også en klar overvekt som forventer en positiv utvikling (25%), kontra de som forventer en negativ utvikling (11%) for egen økonomi. Husholdningene bosatt i Drammen og Tromsø ligger på topp ift. opplevelse og forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. men, vi forventer trangere tider for norsk økonomi! Fallende oljepriser, svake kronekurs og stigende arbeidsledighet kan være med på å forklare at majoriteten av husholdningene opplever en negativ utvikling for norsk økonomi. Mer enn 4 av 10 opplever den økonomiske situasjonen som dårligere i dag enn for 12 måneder siden, mens 35% forventer en fortsatt negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder. Og i tiden fremover, forventer 35% av oss, dårligere økonomi for landet. Det er i størst grad husholdningene bosatt på Vestlandet, Bergen og Stavanger/Sandnes, samt Kristiansand som ser mørkt på utviklingen i norsk økonomi. 4

5 Konklusjoner nordmenn har «ukuelig» tro på boligprisene Til tross for at majoriteten av respondentene (57%) svarer at de vil selge før de kjøper, samt at forventningene til utviklingen i norsk økonomi er negativ, forventer nesten halvparten av husholdningene fortsatt vekst i boligprisene neste 12 måneder. I gjennomsnitt forventes en boligprisvekst på 4,3%. Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes (spesielt), samt til dels Bergen, Kristiansand og Ålesund er mer negative/moderate i sine vurderinger av boligprisutviklingen neste 12 måneder. I Stavanger/Sandnes svarer bare 12% at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, mens mer enn halvparten (53%) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. men store regionale forskjeller i boligprisene Det er fortsatt Stavanger/Sandnes, Oslo og Trondheim som ligger på topp ift. hvor mye man forventer å måtte betale for neste bolig. I disse områdene regner man med å måtte betale mellom 5 og 5,5 millioner kroner i gjennomsnitt ved kjøp av neste bolig. I Hønefoss, Fredrikstad/Sarpsborg og på Hamar er boligprisene mer moderate, med en gjennomsnittlig forventet kjøpspris i intervallet 3 3,5 millioner kroner. 5

6 Hvordan ser du på utviklingen i norsk økonomi og egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden og i de neste 12 månedene? Økonomisk utvikling Diagrammet til høyre viser hvordan norske husholdninger vurderer utviklingen for egen og norsk økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til økonomisk utvikling 12 måneder frem i tid. 41% opplever norsk økonomi som dårligere i dag enn for 12 mnd. siden. For de neste 12 mnd. er husholdningene mer positive. Andelen som forventer dårligere tilstander i norske økonomi de neste 12 mnd. er redusert til 35%. 14% forventer en bedring i økonomien. Majoriteten av befolkningen (60%) opplever at egen økonomi har vært uendret det siste året, og omtrent samme andel (62%) forventer at egen økonomi vil være uendret også i fremtiden. En fjerdedel vurderer situasjon i dag som bedre enn for ett år siden, og en tilsvarende andel forventer bedre egen økonomi om 12 mnd. 11% forventer en nedgang i sin egen økonomiske situasjon i løpet av det neste året. 6

7 Husholdningenes vurdering av økonomisk utvikling Diagrammet under viser nettoverdiene for hvordan respondentene i undersøkelsen vurderer utviklingen i norsk og egen økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til utviklingen i norsk og egen økonomi neste 12 måneder. Nettoverdiene i grafen under viser andelen som mener økonomien har eller vil utvikle seg positivt minus de som mener økonomien har eller vil utvikle seg negativt. Respondentene i Bergen, Sandnes/Stavanger og Kristiansand opplever i størst grad at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder. Bergenserne er også mest negative i sitt syn på norsk økonomi kommende 12 måneder. Respondentene bosatt i Osloområdet (Oslo & Drammen) samt Trondheim og Tromsø er blant de mest positive i sine vurderinger av utviklingen i norsk og egen økonomi. De som bor i disse byene er mindre negative i sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi, samt mer positive i sin vurdering av utviklingen i egen økonomi. 7

8 Opplevelse av norsk økonomi siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Norsk økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Norsk økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 7 % 7 % 6 % 4 % 12 % 6 % 8 % 5 % 5 % 7 % 6 % 4 % 5 % 6 % 7 % Dårligere 41 % 37 % 54 % 54 % 31 % 40 % 37 % 45 % 36 % 32 % 34 % 41 % 50 % 39 % 38 % Uendret 47 % 51 % 36 % 39 % 53 % 49 % 48 % 46 % 47 % 52 % 55 % 53 % 39 % 49 % 50 % Vet ikke/ikke svar 5 % 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 6 % 4 % 12 % 9 % 4 % 3 % 6 % 5 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hvordan forventer du at norsk økonomi vil være om 12 måneder? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Norsk økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 14 % 16 % 9 % 17 % 9 % 12 % 15 % 12 % 16 % 13 % 8 % 15 % 14 % 12 % 13 % Dårligere 35 % 35 % 43 % 27 % 30 % 38 % 33 % 45 % 28 % 32 % 31 % 24 % 34 % 41 % 35 % Uendret 46 % 44 % 42 % 49 % 57 % 46 % 48 % 38 % 46 % 55 % 56 % 51 % 46 % 43 % 48 % Vet ikke/ikke svar 5 % 5 % 6 % 7 % 4 % 4 % 4 % 4 % 10 % 1 % 5 % 10 % 5 % 4 % 4 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Økonomisk utvikling norsk økonomi Mer enn 4 av 10 norske husholdninger opplever at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder, og 25% forventer fortsatt negativ utvikling neste 12 måneder. Norsk økonomi siste 12 måneder: Bergen, Stavanger/Sandnes og Kristiansand er de områdene der flest opplever at norsk økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Trondheim i størst grad opplever at det har blitt bedre for norsk økonomi. Norsk økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Bergen, Ålesund og Drammen er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for norsk økonom neste 12 måneder, mens respondentene i Oslo, Stavanger/Sandnes og Tromsø er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for norsk økonom neste 12 måneder. 8

9 Hvordan opplever du egen økonomi i dag sammenlignet med for et år siden og hvordan forventer du at egen økonomi vil være om 12 måneder? Hvordan forventer du at din egen økonomi vil være om 12 måneder? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Egen økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 25 % 26 % 24 % 22 % 28 % 35 % 16 % 26 % 26 % 14 % 20 % 24 % 31 % 22 % 20 % Dårligere 11 % 12 % 7 % 13 % 9 % 7 % 15 % 12 % 7 % 10 % 7 % 10 % 10 % 9 % 13 % Uendret 62 % 59 % 67 % 60 % 61 % 56 % 69 % 62 % 66 % 76 % 71 % 64 % 58 % 67 % 66 % Vet ikke/ikke svar 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Egen økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 25 % 30 % 21 % 20 % 26 % 30 % 16 % 23 % 31 % 18 % 18 % 18 % 28 % 22 % 25 % Dårligere 14 % 15 % 17 % 17 % 10 % 8 % 19 % 9 % 9 % 15 % 16 % 18 % 13 % 10 % 12 % Uendret 60 % 53 % 62 % 62 % 64 % 62 % 65 % 66 % 59 % 67 % 65 % 63 % 59 % 67 % 63 % Vet ikke/ikke svar 1 % 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Økonomisk utvikling egen økonomi 1 av 4 norske husholdninger opplever at egen økonomi har blitt bedre siste 12 måneder, og samme andel forventer fortsatt positiv utvikling neste 12 måneder. (>) 6 av 10 svarer at de opplever og forventer uendret økonomisk situasjon for egen del, siste 12 måneder og neste 12 måneder. Egen økonomi siste 12 måneder: Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg, Hønefoss, Bergen og Stavanger/Sandnes opplever i størst grad at egen økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Oslo og Drammen i størst grad opplever at det har blitt bedre for egen økonomi. Egen økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg og Sandefjord/Tønsberg er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for egen økonom neste 12 måneder, mens respondentene i Drammen og Kristiansand, er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for egen økonom neste 12 måneder. 9

10 10 Registrert ledighet og pengemarkedsrente

11 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Forventer høyere arbeidsledighet og uendret rente 1 av 2 av husholdninger forventer at rentene holder seg på samme nivå som i dag om 12 måneder. Andelen som forventer lavere rente, er høyere enn andelen som forventer høyere rente. Andelen som forventer høyere renter er størst i den eldste aldersgruppen 75 år +, lavest i aldersgruppene år og år. 11 Majoriteten av husholdningene (68%) forventer en høyere arbeidsledighet enn vi har i dag. Rente om 12 måneder Totalt år år år år år 75 år+ Høyere 20 % 24 % 24 % 22 % 12 % 14 % 27 % Lavere 25 % 23 % 28 % 25 % 29 % 21 % 15 % Uendret/samme nivå 52 % 43 % 46 % 51 % 58 % 62 % 53 % Vet ikke/ikke svar 3 % 9 % 2 % 2 % 1 % 4 % 6 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Arbeidsledighet om 12 måneder Totalt år år år år 65 år + 75 år+ Høyere 68 % 50 % 64 % 74 % 78 % 71 % 58 % Lavere 9 % 17 % 5 % 9 % 9 % 10 % 10 % Uendret/samme nivå 20 % 32 % 29 % 15 % 12 % 14 % 21 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 5 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Arbeidsledighet Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Høyere 68 % 68 % 74 % 63 % 61 % 70 % 67 % 68 % 59 % 70 % 69 % 69 % 73 % 72 % 69 % Lavere 9 % 6 % 10 % 13 % 12 % 11 % 14 % 12 % 8 % 12 % 9 % 8 % 9 % 7 % 5 % Uendret/samme 20 % 23 % 12 % 23 % 22 % 17 % 18 % 20 % 24 % 16 % 18 % 19 % 15 % 19 % 21 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 4 % 1 % 4 % 2 % 0 % 0 % 10 % 2 % 4 % 4 % 3 % 2 % 4 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rentenivå Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Høyere 20 % 19 % 23 % 15 % 25 % 28 % 20 % 18 % 23 % 23 % 20 % 16 % 23 % 16 % 16 % Lavere 25 % 27 % 23 % 28 % 22 % 23 % 20 % 27 % 19 % 14 % 24 % 26 % 21 % 32 % 24 % Uendret/samme 52 % 52 % 52 % 52 % 47 % 46 % 56 % 48 % 52 % 57 % 50 % 54 % 52 % 49 % 55 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 2 % 5 % 6 % 4 % 4 % 7 % 6 % 5 % 6 % 5 % 5 % 2 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Renteutvikling og arbeidsledighet 1 av 5 norske husholdninger forventer høyere rentenivå i løpet av neste 12-måneder, mens 1 av 4 forventer et lavere rentenivå om 12 måneder. Nesten 7 av 10 norske husholdninger forventer økende arbeidsledighet, mens bare 9% forventer lavere arbeidsledighet i Norge om 12 måneder. Forventninger til renteutviklingen: Respondentene bosatt i Drammen og Trondheim forventer i størst grad at rentenivået vil være høyere neste 12 måneder, mens respondentene i Ålesund, Oslo Porsgrunn/Skien i størst grad forventer et fortsatt fallende rentenivå neste 12 måneder. Forventninger til arbeidsledigheten: Respondentene bosatt i Bergen, Kristiansand og Ålesund forventer i størst grad at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder, mens respondentene i Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger/Sandnes i størst grad forventer at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder. 12

13 13 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Boligkjøperne mer forsiktige Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Grafen viser at hele 57% vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Dette er samme nivå som ved forrige måling i jan/feb. i år. Andelen som vil kjøpe før man selger har gått opp noe fra forrige måling og er nå tilbake på nivået fra oktober % vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. Dette er opp 5%-poeng fra jan/feb Det er i størst grad aldersgruppene år og år som vil selge før de kjøper ny. Tabellen lengst ned på siden viser at det er betydelige forskjeller mellom byene ift. hvor stor andel som vil kjøpe vs. selge først ved bytte av bolig. I Lillehammer og Stavanger/Sandnes vil hhv. 73%/66% selge boligen før de kjøper ny. I Drammen og Bergen vil en relativt større andel av respondentene kjøpe før man selger bolig. Kjøpe eller selge først? Total år år år år år 75 år+ Vil kjøpe først 33 % 36 % 35 % 37 % 29 % 22 % 33 % Vil selge først 57 % 51 % 52 % 58 % 62 % 67 % 48 % Vet ikke 10 % 14 % 13 % 6 % 9 % 10 % 20 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kjøpe eller selge først? Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Vil kjøpe først 33 % 34 % 39 % 22 % 38 % 39 % 36 % 30 % 30 % 29 % 18 % 33 % 26 % 35 % 27 % Vil selge først 57 % 58 % 49 % 66 % 51 % 48 % 53 % 57 % 61 % 59 % 73 % 58 % 62 % 52 % 63 % Vet ikke 10 % 8 % 12 % 12 % 11 % 13 % 11 % 13 % 9 % 12 % 9 % 9 % 13 % 13 % 10 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Forsiktige boligkjøpere Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Topp-liste kjøpe først: Drammen/Bergen: 39% Trondheim: 38% Topp-liste selge først: Lillehammer: 73% Stavanger/Sandnes: 66% 14

15 Foretrekker du NY eller BRUKT bolig ved neste boligkjøp? Flere ønsker seg brukt bolig 30% av respondentene har flytteplaner. Grafen til høyre viser i hvilken grad respondentene foretrekker brukt eller ny bolig ved neste kjøp. Over halvparten av husholdningene ønsker seg brukt bolig ved neste boligkjøp. 37% ønsker seg ny bolig. De yngste foretrekker i større grad brukt bolig. Topp-liste brukt bolig: Hønefoss: 73% Drammen: 70% Lillehammer: 70% år: 62% år: 61% Topp-liste ny bolig: Stavanger/Sandnes: 52% Ålesund: 52% Bergen: 50% 75 år+: 60% år: 50% 15 Ny eller brukt bolig - alder Total år år år år år 75 år+ Brukt bolig 56 % 62 % 56 % 61 % 43 % 54 % 40 % Ny bolig 37 % 29 % 39 % 35 % 50 % 34 % 60 % Vet ikke 7 % 9 % 5 % 4 % 7 % 12 % 0 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

16 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på vekst i boligprisene Nesten halvparten (46%) av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder, hvilket er en økning i 4 prosentpoeng siden forrige måling i jan/feb. i år. Det er flere som tror på boligprisfall, 17% i forhold til 12% ved forrige måling. Færre tror på uendret boligpris, ved forrige måling var andelen som forventet uendret boligpris 42%, i dag er sunket til 37%. 16

17 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på vekst i boligprisene 46% av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder, 17% forventer lavere boligpriser mens 37% forventer uendrede boligpriser der de bor. Høyere boligpriser: år: 50% - 75 år +: 50% Lavere boligpriser: år: 26% Boligprisene om 12 måneder Total år år år år år 75 år+ De vil være høyere enn i dag 46 % 49 % 47 % 46 % 50 % 39 % 50 % De vil være lavere 17 % 14 % 19 % 15 % 13 % 26 % 15 % De vil være like som i dag/uendret 37 % 38 % 35 % 39 % 37 % 35 % 36 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 17

18 De som forventer høyere boligpriser Fortsatt tro på vekst i boligprisene 46% av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder. Av disse forventer 2 av 10 husholdninger en prisvekst på 5%. I gjennomsnitt forventer de husholdningene som forventer økende boligpriser, en prisvekst på 4,3 %. Aldersgruppen år er mest optimistiske ift. prisveksten i boligmarkedet, med et beregnet gjennomsnitt på 4,5%. 18 Forventet prisvekst Total år år år år år 75 år+ 1 % 7 % 2 % 15 % 3 % 9 % 9 % 3 % 2 % 16 % 23 % 17 % 15 % 14 % 16 % 15 % 3 % 14 % 13 % 9 % 13 % 22 % 13 % 21 % 4 % 7 % 9 % 5 % 5 % 8 % 8 % 12 % 5 % 20 % 14 % 23 % 22 % 21 % 12 % 24 % 6-8% 8 % 2 % 5 % 12 % 6 % 11 % 3 % 9-10% 6 % 2 % 5 % 5 % 10 % 5 % 4 % 11% eller mer 2 % 6 % 2 % 1 % 1 % 2 % 0 % Vet ikke 20 % 29 % 17 % 23 % 9 % 25 % 19 % Gj.sn.prisvekst 4,3 % 4,1 % 3,8 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4,0 %

19 De som forventer lavere boligpriser Boligpris fall 17% av respondentene forventer lavere boligpriser om 12 måneder, i gjennomsnitt forventes et prisfall på 4,4%. Det er i aldersgruppene år og år vi finner andelene som forventer sterkest prisfall i boligprisene, 5,2% og 4,9%. Forventet prisfall Total år år år år år 75 år+ 1 % 10 % 22 % 15 % 7 % 4 % 5 % 12 % 2 % 16 % 3 % 20 % 10 % 22 % 23 % 14 % 3 % 14 % 8 % 15 % 11 % 20 % 17 % 9 % 4 % 3 % 5 % 4 % 1 % 8 % 3 % 0 % 5 % 23 % 36 % 16 % 27 % 11 % 25 % 25 % 6-8% 4 % 0 % 6 % 9 % 0 % 3 % 0 % 9-10% 11 % 7 % 8 % 6 % 23 % 14 % 16 % 11% eller mer 3 % 0 % 2 % 8 % 1 % 1 % 0 % Vet ikke 15 % 18 % 13 % 21 % 13 % 10 % 25 % Gj.sn. Prisfall 4,4 % 3,9 % 3,9 % 5,2 % 4,9 % 4,5 % 4,6 % 19

20 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Boligprisene om 12 Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord måneder Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg De vil være høyere enn i dag 46 % 61 % 44 % 12 % 51 % 50 % 47 % 34 % 50 % 52 % 27 % 60 % 40 % 28 % 37 % De vil være lavere 17 % 10 % 20 % 53 % 12 % 13 % 6 % 13 % 16 % 11 % 17 % 6 % 19 % 17 % 13 % De vil være uendret 37 % 29 % 36 % 35 % 37 % 37 % 47 % 53 % 35 % 37 % 57 % 34 % 41 % 56 % 50 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Store regionale forskjeller i forventningene til boligprisutviklingen Totalt svarer 46% at man forventer økende boligpriser der man bor neste 12 måneder, mens bare 17% tror boligprisene vil være lavere om 12 måneder. Tabellen over viser imidlertid at det er store forskjeller mellom de kartlagte byene når det gjelder prisforventningene i boligmarkedet. I Stavanger/Sandnes svarer bare 12% at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, mens mer enn halvparten (53%) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. I Oslo og på Hønefoss er det derimot stor optimisme i markedet. Hhv. 61% og 60% i disse byene forventer at boligprisene vil øke i løpet av neste 12 måneder, mens hhv. 10% i Oslo og 6% i Hønefoss forventer lavere boligpriser. 20

21 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Prisvekst eller prisfall? 21 46% av husholdningene forventer boligprisvekst, med en gjennomsnittlig forventet prisvekst på 4,3%. 17% forventer et fall i boligprisene. Disse forventer i gjennomsnitt et prisfall på 4,4%.

22 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Andel som Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord forventer prisvekst Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg 1-3% 37 % 42 % 35 % 24 % 23 % 47 % 38 % 40 % 35 % 43 % 38 % 25 % 42 % 48 % 42 % 4-6% 27 % 24 % 38 % 26 % 35 % 22 % 20 % 22 % 21 % 26 % 21 % 22 % 27 % 31 % 23 % 6-8% 8 % 9 % 6 % 16 % 7 % 3 % 10 % 3 % 5 % 2 % 10 % 5 % 2 % 3 % 3 % 9-10% 6 % 3 % 4 % 6 % 10 % 12 % 4 % 8 % 14 % 6 % 7 % 19 % 6 % 4 % 9 % 11% eller mer 2 % 0 % 0 % 0 % 7 % 3 % 6 % 5 % 7 % 2 % 8 % 4 % 0 % 3 % 0 % Vet ikke 20 % 21 % 17 % 27 % 18 % 13 % 23 % 22 % 18 % 20 % 16 % 26 % 23 % 11 % 24 % Gj.sn. prisvekst 4,3 % 3,8 % 4,0 % 4,9 % 5,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 5,2 % 3,9 % 4,9 % 5,6 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % Andel som forventer prisfall Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes 1-3% 44 % 64 % 18 % 40 % 23 % 49 % 17 % 63 % 42 % 21 % 64 % 25 % 36 % 53 % 35 % 4-5% 19 % 18 % 34 % 25 % 34 % 29 % 14 % 14 % 39 % 33 % 20 % 47 % 6 % 31 % 57 % 6-8% 3 % 0 % 4 % 10 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9-10% 15 % 8 % 19 % 10 % 8 % 0 % 56 % 8 % 5 % 12 % 5 % 0 % 9 % 0 % 8 % 11% eller mer 3 % 0 % 0 % 4 % 7 % 7 % 0 % 0 % 10 % 0 % 6 % 0 % 5 % 0 % 0 % Vet ikke 17 % 10 % 25 % 11 % 20 % 16 % 13 % 15 % 5 % 34 % 5 % 28 % 45 % 16 % 0 % Gj.sn.prisfall 4,4 % 2,6 % 3,3 % 3,8 % 3,5 % 2,8 % 5,7 % 2,7 % 4,1 % 2,2 % 3,3 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 4,7 % Forventninger til boligprisene Forventninger om boligprisvekst: Tabellen øverst på siden viser at de som forventer økende boligpriser i gjennomsnitt forventer en boligprisvekst på 4,3% i løpet av neste 12 måneder. 37% forventer en prisvekst på 1-3%. Respondentene bosatt i Hønefoss og Trondheim er mest optimistiske ift. boligprisveksten, med gjennomsnitt på hhv. 5,6% og 5,4% høyere boligpriser neste 12 måneder. Forventninger om falll i boligprisene: Den nederste tabellen viser at de som forventer fallende boligpriser, i gjennomsnitt forventer et boligprisfall på 4,4% i løpet av neste 12 måneder. 44% forventer en prisnedgang på 1-3%. Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg og Sandefjord/Tønsberg er mest pessimistiske ift. fall i boligprisene, med gjennomsnitt på hhv. 5,7% og 4,7% lavere boligpriser neste 12 måneder : 4,7% 22

23 Forventet kjøpspris neste bolig? > 4 av 10 vil betale 4 mkr+ Grafen til høyre viser hvor mye husholdningene forventer å betale ved kjøp av neste bolig. 24% av husholdningene forventer å betale mellom 4,0 5,9 mill.kr. for sin neste bolig. I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 4,5 mill.kr for sin neste bolig. 18% vet ikke hvor mye de kommer til å betale for neste bolig. 23 Det er aldersgruppen år som forventer å betale mest for sin neste bolig med et gjennomsnitt på 5,3 mill.kr. De yngste og de eldste forventer å betale minst. Forventet kjøpspris - alder Total år år år år år 75 år+ Under 500' kr 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 500' 999' kr 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % ' kr 3 % 4 % 2 % 2 % 4 % 1 % 3 % 1 499' 1 999' kr 5 % 4 % 4 % 6 % 9 % 4 % 5 % 2 000' 2 999' kr 14 % 22 % 13 % 11 % 14 % 13 % 11 % 3 000' 3 999' kr 16 % 20 % 19 % 14 % 11 % 15 % 20 % 4 000' 5 999' kr 24 % 13 % 31 % 24 % 25 % 25 % 14 % 6 000' 7 999' kr 10 % 4 % 9 % 15 % 10 % 8 % 11 % 8 000' 9 999' kr 4 % 1 % 4 % 6 % 5 % 6 % 0 % Mer enn 10 mill. kr 4 % 0 % 3 % 10 % 3 % 3 % 0 % Vet ikke 18 % 29 % 13 % 12 % 18 % 24 % 34 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gj.sn.kjøpspris

24 Forventet kjøpspris neste bolig? 4,5 mill.kr i gjennomsnitt Grafen til høyre viser hvor mye respondentene i undersøkelsen (i gjennomsnitt) forventer å betale for sin neste bolig. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom byene i undersøkelsen når det gjelder hvor mye man regner med å måtte betale for neste bolig. Følgende tre byer ligger på topp i forventet kjøpspris: - Stavanger/Sandnes: 5,4 mill.kr. - Oslo: 5,0 mill.kr - Trondheim : 4,9 mill.kr. Følgende tre byer ligger på bunn i forventet kjøpspris: - Hønefoss: 2,9 mill.kr. - Fredrikstad/Sarpsborg: 3,3 mill.kr - Hamar: 3,6 mill.kr. 24

25 Flytteplaner i løpet av 5 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 21 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1-3 år. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger. Mer enn 6 av 10 husholdninger har ikke flytteplaner. Tabellen viser flytteplaner fordelt på alder. Andelen med flytteplaner er høyest i den yngste aldersgruppen, deretter avtagende med stigende alder. I den yngste aldersgruppen er det 59% som planlegger å flytte i løpet av 3 år. Tilsvarende andel i den eldste aldersgruppen er på 6%! 25 Flytteplaner Totalt år år år år år 75 år+ JA, vil flytte i løpet av 1 år 11 % 37 % 14 % 7 % 6 % 1 % 2 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 6 % 12 % 10 % 5 % 3 % 4 % 4 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 11 % 4 % 3 % 2 % 3 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 2 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 7 % 7 % 8 % 6 % 10 % 5 % 1 % Nei, har ikke flytteplaner 65 % 22 % 51 % 68 % 74 % 76 % 84 % Vet ikke 5 % 4 % 6 % 6 % 2 % 6 % 5 % Ubesvart 0 % 4 % 6 % 6 % 2 % 6 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

26 Flytteplaner i løpet av 1-3 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 21 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 1-3 årene. Dette tilsvarer et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger årlig. Topp-liste flytteplaner 1 3 år: år: 59% - Drammen: 31% - Trondheim: 31% - Kristiansand: 26% - Tromsø: 26% - Oslo: 24% Alder Totalt år år år år år 75 år+ Flytteplaner 1-3 år 21 % 59 % 28 % 14 % 11 % 7 % 6 % 26

27 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Flere ønsker seg leilighet Grafen til under viser dagens boligmasse sammenlignet med boligpreferansene ved neste boligkjøp. Om vi summerer boligmassen i de kartlagte byene og sammenligner denne med summen av boligpreferansene i de aktuelle byene kommer vi frem til at det er flere som vil bo i eneboliger, enn som bor i enebolig i dag, og det er færre som vil bi i leilighet enn andelen som bor i leilighet i dag. Isolert sett skulle dette indikere en underdekning av eneboliger og småhus, og en overdekning av leiligheter. Det kan imidlertid være farlig å trekke slike konklusjoner, da vi på nasjonalt nivå har en betydelig overdekning av eneboliger, og underdekning av leiligheter. I og med at utvalget i undersøkelsen består av de store byområdene i landet, er det ikke unaturlig at andelen som bor i leilighet er høy. Nesten halvparten av boligmassen i de undersøkte byene er leiligheter. En betydelig andel av de (unge) som i dag bor i leilighet vil flytte til en større bolig neste gang, og således etterspørre småhus eller leilighet (beliggende utenfor byene) neste gang. Tabellen til høyre viser differansen mellom dagens boligmasse og hvordan man foretrekker å bo. Negative tall indikerer en «teoretisk underdekning», mens positive tall viser det motsatte. Tabellen lengst ned på siden viser hvordan respondentene i de aktuelle byområdene svarer at de foretrekker å bo i fremtiden. Andelen som vil bo i enebolig (41%) er høyest blant respondentene bosatt i Sandefjord/Tønsberg og Kristiansand. Andelen som vil bo i småhus (11%) er høyest blant respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg. Andelen som vil bo i leilighet (41%) er høyest blant respondentene bosatt i Bergen, Oslo og Trondheim. Over-/underdekning Enebolig Småhus Leilighet Oslo -27 % 6 % 20 % Bergen -2 % 16 % -14 % Stavanger/ Sandnes -6 % 15 % -9 % Trondheim -9 % 13 % -5 % Drammen -19 % 18 % 1 % Fredrikstad/ Sarpsborg 13 % -8 % -4 % Porsgrunn/ Skien 8 % 16 % -24 % Tromsø -4 % 19 % -15 % Hamar 6 % 15 % -21 % Lillehammer 3 % 13 % -16 % Hønefoss 16 % 14 % -30 % Kristiansand -13 % 14 % -1 % Ålesund -13 % 16 % -3 % Sandefjord/ Tønsberg -12 % 21 % -9 % Foretrukket Stavanger/ Fredrikstad/ Porsgrunn/ Sandefjord/ boligtype Total Oslo Bergen Sandnes Trondheim Drammen Sarpsborg Skien Tromsø Hamar Lillehammer Hønefoss Kristiansand Ålesund Tønsberg Enebolig 41 % 36 % 29 % 43 % 32 % 48 % 41 % 47 % 43 % 32 % 40 % 41 % 51 % 43 % 56 % Småhus 11 % 10 % 10 % 14 % 15 % 10 % 35 % 6 % 8 % 4 % 12 % 5 % 15 % 8 % 7 % Leilighet 41 % 55 % 61 % 32 % 51 % 38 % 24 % 47 % 40 % 40 % 40 % 45 % 34 % 27 % 30 % Vet ikke 7 % 0 % 0 % 11 % 2 % 4 % 0 % 0 % 10 % 24 % 8 % 9 % 0 % 22 % 7 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 27

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2 3933.2 Side 1/13 NR. 12/2013 Boligprisene i Oslo falt høsten 2013. Vil fortsatt prisnedgang medføre at antall nye boligprosjekter minker? Vil det i tiden fremover bygges nok boliger for å dekke behovet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Prosjektnotat nr. 12-2014 Torvald Tangeland Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Finansiering av forbruk og betalingsproblemer SIFO 2014 Prosjektnotat nr.

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer