Boligmeteret. Juni Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015"

Transkript

1 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiseres kvartalsvis i Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Prognosesenteret AS Oslo, 25. juni

3 Oppsummering: Betinget optimisme i markedet? Det er fortsatt en høyere andel av husholdningene som forventer at egen økonomi vil bli bedre enn verre i løpet av det kommende året. 2 av 3 husholdninger forventer at egen økonomi vil forbli uendret. Husholdningene forventer økende arbeidsledighet, og tilnærmet stabilt rentenivå. Det er fortsatt forventninger om økende boligpriser, og tendensen er økende ved at andelen som forventer økning i prisene går opp, samtidig går andelen som forventer fall i prisene går ned. Det er med andre ord, færre som tror på uendrete boligpriser. Andelen av husholdninger som vil selge eksisterende bolig før de kjøper ny, er stabil, 57%. En økning i andelen husholdninger som vil kjøpe ny bolig før de selger ny, tyder på litt mindre usikkerhet blant norske husholdninger når det gjelder utviklingen i boligmarkedet. Fortsatt etterspørsel etter boliger, men.. Mer enn 1 av 5 husholdninger planlegger å flytte fra dagens bolig i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husstander. Majoriteten av husholdningene vil selge før man kjøper bolig. Dette kan bidra til lavere omsetningstakt i boligmarkedet, dersom det skulle bli vanskeligere å selge de boligene man bor i nå. 3

4 Konklusjoner Boligmeteret for juni 2015 viser at norske husholdninger fortsatt er positive i sin vurdering av egen økonomi 1 av 4 husholdninger opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene, mens 14% opplever å ha fått det dårligere. Når det gjelder vurdering av egen økonomi kommende 12 måneder er det også en klar overvekt som forventer en positiv utvikling (25%), kontra de som forventer en negativ utvikling (11%) for egen økonomi. Husholdningene bosatt i Drammen og Tromsø ligger på topp ift. opplevelse og forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. men, vi forventer trangere tider for norsk økonomi! Fallende oljepriser, svake kronekurs og stigende arbeidsledighet kan være med på å forklare at majoriteten av husholdningene opplever en negativ utvikling for norsk økonomi. Mer enn 4 av 10 opplever den økonomiske situasjonen som dårligere i dag enn for 12 måneder siden, mens 35% forventer en fortsatt negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder. Og i tiden fremover, forventer 35% av oss, dårligere økonomi for landet. Det er i størst grad husholdningene bosatt på Vestlandet, Bergen og Stavanger/Sandnes, samt Kristiansand som ser mørkt på utviklingen i norsk økonomi. 4

5 Konklusjoner nordmenn har «ukuelig» tro på boligprisene Til tross for at majoriteten av respondentene (57%) svarer at de vil selge før de kjøper, samt at forventningene til utviklingen i norsk økonomi er negativ, forventer nesten halvparten av husholdningene fortsatt vekst i boligprisene neste 12 måneder. I gjennomsnitt forventes en boligprisvekst på 4,3%. Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes (spesielt), samt til dels Bergen, Kristiansand og Ålesund er mer negative/moderate i sine vurderinger av boligprisutviklingen neste 12 måneder. I Stavanger/Sandnes svarer bare 12% at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, mens mer enn halvparten (53%) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. men store regionale forskjeller i boligprisene Det er fortsatt Stavanger/Sandnes, Oslo og Trondheim som ligger på topp ift. hvor mye man forventer å måtte betale for neste bolig. I disse områdene regner man med å måtte betale mellom 5 og 5,5 millioner kroner i gjennomsnitt ved kjøp av neste bolig. I Hønefoss, Fredrikstad/Sarpsborg og på Hamar er boligprisene mer moderate, med en gjennomsnittlig forventet kjøpspris i intervallet 3 3,5 millioner kroner. 5

6 Hvordan ser du på utviklingen i norsk økonomi og egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden og i de neste 12 månedene? Økonomisk utvikling Diagrammet til høyre viser hvordan norske husholdninger vurderer utviklingen for egen og norsk økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til økonomisk utvikling 12 måneder frem i tid. 41% opplever norsk økonomi som dårligere i dag enn for 12 mnd. siden. For de neste 12 mnd. er husholdningene mer positive. Andelen som forventer dårligere tilstander i norske økonomi de neste 12 mnd. er redusert til 35%. 14% forventer en bedring i økonomien. Majoriteten av befolkningen (60%) opplever at egen økonomi har vært uendret det siste året, og omtrent samme andel (62%) forventer at egen økonomi vil være uendret også i fremtiden. En fjerdedel vurderer situasjon i dag som bedre enn for ett år siden, og en tilsvarende andel forventer bedre egen økonomi om 12 mnd. 11% forventer en nedgang i sin egen økonomiske situasjon i løpet av det neste året. 6

7 Husholdningenes vurdering av økonomisk utvikling Diagrammet under viser nettoverdiene for hvordan respondentene i undersøkelsen vurderer utviklingen i norsk og egen økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til utviklingen i norsk og egen økonomi neste 12 måneder. Nettoverdiene i grafen under viser andelen som mener økonomien har eller vil utvikle seg positivt minus de som mener økonomien har eller vil utvikle seg negativt. Respondentene i Bergen, Sandnes/Stavanger og Kristiansand opplever i størst grad at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder. Bergenserne er også mest negative i sitt syn på norsk økonomi kommende 12 måneder. Respondentene bosatt i Osloområdet (Oslo & Drammen) samt Trondheim og Tromsø er blant de mest positive i sine vurderinger av utviklingen i norsk og egen økonomi. De som bor i disse byene er mindre negative i sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi, samt mer positive i sin vurdering av utviklingen i egen økonomi. 7

8 Opplevelse av norsk økonomi siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Norsk økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Norsk økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 7 % 7 % 6 % 4 % 12 % 6 % 8 % 5 % 5 % 7 % 6 % 4 % 5 % 6 % 7 % Dårligere 41 % 37 % 54 % 54 % 31 % 40 % 37 % 45 % 36 % 32 % 34 % 41 % 50 % 39 % 38 % Uendret 47 % 51 % 36 % 39 % 53 % 49 % 48 % 46 % 47 % 52 % 55 % 53 % 39 % 49 % 50 % Vet ikke/ikke svar 5 % 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 6 % 4 % 12 % 9 % 4 % 3 % 6 % 5 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hvordan forventer du at norsk økonomi vil være om 12 måneder? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Norsk økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 14 % 16 % 9 % 17 % 9 % 12 % 15 % 12 % 16 % 13 % 8 % 15 % 14 % 12 % 13 % Dårligere 35 % 35 % 43 % 27 % 30 % 38 % 33 % 45 % 28 % 32 % 31 % 24 % 34 % 41 % 35 % Uendret 46 % 44 % 42 % 49 % 57 % 46 % 48 % 38 % 46 % 55 % 56 % 51 % 46 % 43 % 48 % Vet ikke/ikke svar 5 % 5 % 6 % 7 % 4 % 4 % 4 % 4 % 10 % 1 % 5 % 10 % 5 % 4 % 4 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Økonomisk utvikling norsk økonomi Mer enn 4 av 10 norske husholdninger opplever at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder, og 25% forventer fortsatt negativ utvikling neste 12 måneder. Norsk økonomi siste 12 måneder: Bergen, Stavanger/Sandnes og Kristiansand er de områdene der flest opplever at norsk økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Trondheim i størst grad opplever at det har blitt bedre for norsk økonomi. Norsk økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Bergen, Ålesund og Drammen er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for norsk økonom neste 12 måneder, mens respondentene i Oslo, Stavanger/Sandnes og Tromsø er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for norsk økonom neste 12 måneder. 8

9 Hvordan opplever du egen økonomi i dag sammenlignet med for et år siden og hvordan forventer du at egen økonomi vil være om 12 måneder? Hvordan forventer du at din egen økonomi vil være om 12 måneder? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Egen økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 25 % 26 % 24 % 22 % 28 % 35 % 16 % 26 % 26 % 14 % 20 % 24 % 31 % 22 % 20 % Dårligere 11 % 12 % 7 % 13 % 9 % 7 % 15 % 12 % 7 % 10 % 7 % 10 % 10 % 9 % 13 % Uendret 62 % 59 % 67 % 60 % 61 % 56 % 69 % 62 % 66 % 76 % 71 % 64 % 58 % 67 % 66 % Vet ikke/ikke svar 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Egen økonomi Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Bedre 25 % 30 % 21 % 20 % 26 % 30 % 16 % 23 % 31 % 18 % 18 % 18 % 28 % 22 % 25 % Dårligere 14 % 15 % 17 % 17 % 10 % 8 % 19 % 9 % 9 % 15 % 16 % 18 % 13 % 10 % 12 % Uendret 60 % 53 % 62 % 62 % 64 % 62 % 65 % 66 % 59 % 67 % 65 % 63 % 59 % 67 % 63 % Vet ikke/ikke svar 1 % 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Økonomisk utvikling egen økonomi 1 av 4 norske husholdninger opplever at egen økonomi har blitt bedre siste 12 måneder, og samme andel forventer fortsatt positiv utvikling neste 12 måneder. (>) 6 av 10 svarer at de opplever og forventer uendret økonomisk situasjon for egen del, siste 12 måneder og neste 12 måneder. Egen økonomi siste 12 måneder: Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg, Hønefoss, Bergen og Stavanger/Sandnes opplever i størst grad at egen økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Oslo og Drammen i størst grad opplever at det har blitt bedre for egen økonomi. Egen økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg og Sandefjord/Tønsberg er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for egen økonom neste 12 måneder, mens respondentene i Drammen og Kristiansand, er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for egen økonom neste 12 måneder. 9

10 10 Registrert ledighet og pengemarkedsrente

11 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Forventer høyere arbeidsledighet og uendret rente 1 av 2 av husholdninger forventer at rentene holder seg på samme nivå som i dag om 12 måneder. Andelen som forventer lavere rente, er høyere enn andelen som forventer høyere rente. Andelen som forventer høyere renter er størst i den eldste aldersgruppen 75 år +, lavest i aldersgruppene år og år. 11 Majoriteten av husholdningene (68%) forventer en høyere arbeidsledighet enn vi har i dag. Rente om 12 måneder Totalt år år år år år 75 år+ Høyere 20 % 24 % 24 % 22 % 12 % 14 % 27 % Lavere 25 % 23 % 28 % 25 % 29 % 21 % 15 % Uendret/samme nivå 52 % 43 % 46 % 51 % 58 % 62 % 53 % Vet ikke/ikke svar 3 % 9 % 2 % 2 % 1 % 4 % 6 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Arbeidsledighet om 12 måneder Totalt år år år år 65 år + 75 år+ Høyere 68 % 50 % 64 % 74 % 78 % 71 % 58 % Lavere 9 % 17 % 5 % 9 % 9 % 10 % 10 % Uendret/samme nivå 20 % 32 % 29 % 15 % 12 % 14 % 21 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 5 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Arbeidsledighet Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Høyere 68 % 68 % 74 % 63 % 61 % 70 % 67 % 68 % 59 % 70 % 69 % 69 % 73 % 72 % 69 % Lavere 9 % 6 % 10 % 13 % 12 % 11 % 14 % 12 % 8 % 12 % 9 % 8 % 9 % 7 % 5 % Uendret/samme 20 % 23 % 12 % 23 % 22 % 17 % 18 % 20 % 24 % 16 % 18 % 19 % 15 % 19 % 21 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 4 % 1 % 4 % 2 % 0 % 0 % 10 % 2 % 4 % 4 % 3 % 2 % 4 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rentenivå Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Høyere 20 % 19 % 23 % 15 % 25 % 28 % 20 % 18 % 23 % 23 % 20 % 16 % 23 % 16 % 16 % Lavere 25 % 27 % 23 % 28 % 22 % 23 % 20 % 27 % 19 % 14 % 24 % 26 % 21 % 32 % 24 % Uendret/samme 52 % 52 % 52 % 52 % 47 % 46 % 56 % 48 % 52 % 57 % 50 % 54 % 52 % 49 % 55 % Vet ikke/ikke svar 3 % 2 % 2 % 5 % 6 % 4 % 4 % 7 % 6 % 5 % 6 % 5 % 5 % 2 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Renteutvikling og arbeidsledighet 1 av 5 norske husholdninger forventer høyere rentenivå i løpet av neste 12-måneder, mens 1 av 4 forventer et lavere rentenivå om 12 måneder. Nesten 7 av 10 norske husholdninger forventer økende arbeidsledighet, mens bare 9% forventer lavere arbeidsledighet i Norge om 12 måneder. Forventninger til renteutviklingen: Respondentene bosatt i Drammen og Trondheim forventer i størst grad at rentenivået vil være høyere neste 12 måneder, mens respondentene i Ålesund, Oslo Porsgrunn/Skien i størst grad forventer et fortsatt fallende rentenivå neste 12 måneder. Forventninger til arbeidsledigheten: Respondentene bosatt i Bergen, Kristiansand og Ålesund forventer i størst grad at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder, mens respondentene i Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger/Sandnes i størst grad forventer at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder. 12

13 13 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Boligkjøperne mer forsiktige Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Grafen viser at hele 57% vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Dette er samme nivå som ved forrige måling i jan/feb. i år. Andelen som vil kjøpe før man selger har gått opp noe fra forrige måling og er nå tilbake på nivået fra oktober % vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. Dette er opp 5%-poeng fra jan/feb Det er i størst grad aldersgruppene år og år som vil selge før de kjøper ny. Tabellen lengst ned på siden viser at det er betydelige forskjeller mellom byene ift. hvor stor andel som vil kjøpe vs. selge først ved bytte av bolig. I Lillehammer og Stavanger/Sandnes vil hhv. 73%/66% selge boligen før de kjøper ny. I Drammen og Bergen vil en relativt større andel av respondentene kjøpe før man selger bolig. Kjøpe eller selge først? Total år år år år år 75 år+ Vil kjøpe først 33 % 36 % 35 % 37 % 29 % 22 % 33 % Vil selge først 57 % 51 % 52 % 58 % 62 % 67 % 48 % Vet ikke 10 % 14 % 13 % 6 % 9 % 10 % 20 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kjøpe eller selge først? Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes Vil kjøpe først 33 % 34 % 39 % 22 % 38 % 39 % 36 % 30 % 30 % 29 % 18 % 33 % 26 % 35 % 27 % Vil selge først 57 % 58 % 49 % 66 % 51 % 48 % 53 % 57 % 61 % 59 % 73 % 58 % 62 % 52 % 63 % Vet ikke 10 % 8 % 12 % 12 % 11 % 13 % 11 % 13 % 9 % 12 % 9 % 9 % 13 % 13 % 10 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Forsiktige boligkjøpere Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Topp-liste kjøpe først: Drammen/Bergen: 39% Trondheim: 38% Topp-liste selge først: Lillehammer: 73% Stavanger/Sandnes: 66% 14

15 Foretrekker du NY eller BRUKT bolig ved neste boligkjøp? Flere ønsker seg brukt bolig 30% av respondentene har flytteplaner. Grafen til høyre viser i hvilken grad respondentene foretrekker brukt eller ny bolig ved neste kjøp. Over halvparten av husholdningene ønsker seg brukt bolig ved neste boligkjøp. 37% ønsker seg ny bolig. De yngste foretrekker i større grad brukt bolig. Topp-liste brukt bolig: Hønefoss: 73% Drammen: 70% Lillehammer: 70% år: 62% år: 61% Topp-liste ny bolig: Stavanger/Sandnes: 52% Ålesund: 52% Bergen: 50% 75 år+: 60% år: 50% 15 Ny eller brukt bolig - alder Total år år år år år 75 år+ Brukt bolig 56 % 62 % 56 % 61 % 43 % 54 % 40 % Ny bolig 37 % 29 % 39 % 35 % 50 % 34 % 60 % Vet ikke 7 % 9 % 5 % 4 % 7 % 12 % 0 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

16 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på vekst i boligprisene Nesten halvparten (46%) av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder, hvilket er en økning i 4 prosentpoeng siden forrige måling i jan/feb. i år. Det er flere som tror på boligprisfall, 17% i forhold til 12% ved forrige måling. Færre tror på uendret boligpris, ved forrige måling var andelen som forventet uendret boligpris 42%, i dag er sunket til 37%. 16

17 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på vekst i boligprisene 46% av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder, 17% forventer lavere boligpriser mens 37% forventer uendrede boligpriser der de bor. Høyere boligpriser: år: 50% - 75 år +: 50% Lavere boligpriser: år: 26% Boligprisene om 12 måneder Total år år år år år 75 år+ De vil være høyere enn i dag 46 % 49 % 47 % 46 % 50 % 39 % 50 % De vil være lavere 17 % 14 % 19 % 15 % 13 % 26 % 15 % De vil være like som i dag/uendret 37 % 38 % 35 % 39 % 37 % 35 % 36 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 17

18 De som forventer høyere boligpriser Fortsatt tro på vekst i boligprisene 46% av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder. Av disse forventer 2 av 10 husholdninger en prisvekst på 5%. I gjennomsnitt forventer de husholdningene som forventer økende boligpriser, en prisvekst på 4,3 %. Aldersgruppen år er mest optimistiske ift. prisveksten i boligmarkedet, med et beregnet gjennomsnitt på 4,5%. 18 Forventet prisvekst Total år år år år år 75 år+ 1 % 7 % 2 % 15 % 3 % 9 % 9 % 3 % 2 % 16 % 23 % 17 % 15 % 14 % 16 % 15 % 3 % 14 % 13 % 9 % 13 % 22 % 13 % 21 % 4 % 7 % 9 % 5 % 5 % 8 % 8 % 12 % 5 % 20 % 14 % 23 % 22 % 21 % 12 % 24 % 6-8% 8 % 2 % 5 % 12 % 6 % 11 % 3 % 9-10% 6 % 2 % 5 % 5 % 10 % 5 % 4 % 11% eller mer 2 % 6 % 2 % 1 % 1 % 2 % 0 % Vet ikke 20 % 29 % 17 % 23 % 9 % 25 % 19 % Gj.sn.prisvekst 4,3 % 4,1 % 3,8 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4,0 %

19 De som forventer lavere boligpriser Boligpris fall 17% av respondentene forventer lavere boligpriser om 12 måneder, i gjennomsnitt forventes et prisfall på 4,4%. Det er i aldersgruppene år og år vi finner andelene som forventer sterkest prisfall i boligprisene, 5,2% og 4,9%. Forventet prisfall Total år år år år år 75 år+ 1 % 10 % 22 % 15 % 7 % 4 % 5 % 12 % 2 % 16 % 3 % 20 % 10 % 22 % 23 % 14 % 3 % 14 % 8 % 15 % 11 % 20 % 17 % 9 % 4 % 3 % 5 % 4 % 1 % 8 % 3 % 0 % 5 % 23 % 36 % 16 % 27 % 11 % 25 % 25 % 6-8% 4 % 0 % 6 % 9 % 0 % 3 % 0 % 9-10% 11 % 7 % 8 % 6 % 23 % 14 % 16 % 11% eller mer 3 % 0 % 2 % 8 % 1 % 1 % 0 % Vet ikke 15 % 18 % 13 % 21 % 13 % 10 % 25 % Gj.sn. Prisfall 4,4 % 3,9 % 3,9 % 5,2 % 4,9 % 4,5 % 4,6 % 19

20 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Boligprisene om 12 Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord måneder Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg De vil være høyere enn i dag 46 % 61 % 44 % 12 % 51 % 50 % 47 % 34 % 50 % 52 % 27 % 60 % 40 % 28 % 37 % De vil være lavere 17 % 10 % 20 % 53 % 12 % 13 % 6 % 13 % 16 % 11 % 17 % 6 % 19 % 17 % 13 % De vil være uendret 37 % 29 % 36 % 35 % 37 % 37 % 47 % 53 % 35 % 37 % 57 % 34 % 41 % 56 % 50 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Store regionale forskjeller i forventningene til boligprisutviklingen Totalt svarer 46% at man forventer økende boligpriser der man bor neste 12 måneder, mens bare 17% tror boligprisene vil være lavere om 12 måneder. Tabellen over viser imidlertid at det er store forskjeller mellom de kartlagte byene når det gjelder prisforventningene i boligmarkedet. I Stavanger/Sandnes svarer bare 12% at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, mens mer enn halvparten (53%) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. I Oslo og på Hønefoss er det derimot stor optimisme i markedet. Hhv. 61% og 60% i disse byene forventer at boligprisene vil øke i løpet av neste 12 måneder, mens hhv. 10% i Oslo og 6% i Hønefoss forventer lavere boligpriser. 20

21 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Prisvekst eller prisfall? 21 46% av husholdningene forventer boligprisvekst, med en gjennomsnittlig forventet prisvekst på 4,3%. 17% forventer et fall i boligprisene. Disse forventer i gjennomsnitt et prisfall på 4,4%.

22 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Andel som Stavanger/ Trondheim Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord forventer prisvekst Total Oslo Bergen Sandnes Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg 1-3% 37 % 42 % 35 % 24 % 23 % 47 % 38 % 40 % 35 % 43 % 38 % 25 % 42 % 48 % 42 % 4-6% 27 % 24 % 38 % 26 % 35 % 22 % 20 % 22 % 21 % 26 % 21 % 22 % 27 % 31 % 23 % 6-8% 8 % 9 % 6 % 16 % 7 % 3 % 10 % 3 % 5 % 2 % 10 % 5 % 2 % 3 % 3 % 9-10% 6 % 3 % 4 % 6 % 10 % 12 % 4 % 8 % 14 % 6 % 7 % 19 % 6 % 4 % 9 % 11% eller mer 2 % 0 % 0 % 0 % 7 % 3 % 6 % 5 % 7 % 2 % 8 % 4 % 0 % 3 % 0 % Vet ikke 20 % 21 % 17 % 27 % 18 % 13 % 23 % 22 % 18 % 20 % 16 % 26 % 23 % 11 % 24 % Gj.sn. prisvekst 4,3 % 3,8 % 4,0 % 4,9 % 5,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 5,2 % 3,9 % 4,9 % 5,6 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % Andel som forventer prisfall Stavanger/ Trondheim Drammen / Sarpsborg Skien Tromsø Hamar hammer foss sand Ålesund / Tønsberg Fredrikstad Porsgrunn/ Lille- Høne- Kristian- Sandefjord Total Oslo Bergen Sandnes 1-3% 44 % 64 % 18 % 40 % 23 % 49 % 17 % 63 % 42 % 21 % 64 % 25 % 36 % 53 % 35 % 4-5% 19 % 18 % 34 % 25 % 34 % 29 % 14 % 14 % 39 % 33 % 20 % 47 % 6 % 31 % 57 % 6-8% 3 % 0 % 4 % 10 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9-10% 15 % 8 % 19 % 10 % 8 % 0 % 56 % 8 % 5 % 12 % 5 % 0 % 9 % 0 % 8 % 11% eller mer 3 % 0 % 0 % 4 % 7 % 7 % 0 % 0 % 10 % 0 % 6 % 0 % 5 % 0 % 0 % Vet ikke 17 % 10 % 25 % 11 % 20 % 16 % 13 % 15 % 5 % 34 % 5 % 28 % 45 % 16 % 0 % Gj.sn.prisfall 4,4 % 2,6 % 3,3 % 3,8 % 3,5 % 2,8 % 5,7 % 2,7 % 4,1 % 2,2 % 3,3 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 4,7 % Forventninger til boligprisene Forventninger om boligprisvekst: Tabellen øverst på siden viser at de som forventer økende boligpriser i gjennomsnitt forventer en boligprisvekst på 4,3% i løpet av neste 12 måneder. 37% forventer en prisvekst på 1-3%. Respondentene bosatt i Hønefoss og Trondheim er mest optimistiske ift. boligprisveksten, med gjennomsnitt på hhv. 5,6% og 5,4% høyere boligpriser neste 12 måneder. Forventninger om falll i boligprisene: Den nederste tabellen viser at de som forventer fallende boligpriser, i gjennomsnitt forventer et boligprisfall på 4,4% i løpet av neste 12 måneder. 44% forventer en prisnedgang på 1-3%. Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg og Sandefjord/Tønsberg er mest pessimistiske ift. fall i boligprisene, med gjennomsnitt på hhv. 5,7% og 4,7% lavere boligpriser neste 12 måneder : 4,7% 22

23 Forventet kjøpspris neste bolig? > 4 av 10 vil betale 4 mkr+ Grafen til høyre viser hvor mye husholdningene forventer å betale ved kjøp av neste bolig. 24% av husholdningene forventer å betale mellom 4,0 5,9 mill.kr. for sin neste bolig. I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 4,5 mill.kr for sin neste bolig. 18% vet ikke hvor mye de kommer til å betale for neste bolig. 23 Det er aldersgruppen år som forventer å betale mest for sin neste bolig med et gjennomsnitt på 5,3 mill.kr. De yngste og de eldste forventer å betale minst. Forventet kjøpspris - alder Total år år år år år 75 år+ Under 500' kr 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 500' 999' kr 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % ' kr 3 % 4 % 2 % 2 % 4 % 1 % 3 % 1 499' 1 999' kr 5 % 4 % 4 % 6 % 9 % 4 % 5 % 2 000' 2 999' kr 14 % 22 % 13 % 11 % 14 % 13 % 11 % 3 000' 3 999' kr 16 % 20 % 19 % 14 % 11 % 15 % 20 % 4 000' 5 999' kr 24 % 13 % 31 % 24 % 25 % 25 % 14 % 6 000' 7 999' kr 10 % 4 % 9 % 15 % 10 % 8 % 11 % 8 000' 9 999' kr 4 % 1 % 4 % 6 % 5 % 6 % 0 % Mer enn 10 mill. kr 4 % 0 % 3 % 10 % 3 % 3 % 0 % Vet ikke 18 % 29 % 13 % 12 % 18 % 24 % 34 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gj.sn.kjøpspris

24 Forventet kjøpspris neste bolig? 4,5 mill.kr i gjennomsnitt Grafen til høyre viser hvor mye respondentene i undersøkelsen (i gjennomsnitt) forventer å betale for sin neste bolig. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom byene i undersøkelsen når det gjelder hvor mye man regner med å måtte betale for neste bolig. Følgende tre byer ligger på topp i forventet kjøpspris: - Stavanger/Sandnes: 5,4 mill.kr. - Oslo: 5,0 mill.kr - Trondheim : 4,9 mill.kr. Følgende tre byer ligger på bunn i forventet kjøpspris: - Hønefoss: 2,9 mill.kr. - Fredrikstad/Sarpsborg: 3,3 mill.kr - Hamar: 3,6 mill.kr. 24

25 Flytteplaner i løpet av 5 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 21 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1-3 år. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger. Mer enn 6 av 10 husholdninger har ikke flytteplaner. Tabellen viser flytteplaner fordelt på alder. Andelen med flytteplaner er høyest i den yngste aldersgruppen, deretter avtagende med stigende alder. I den yngste aldersgruppen er det 59% som planlegger å flytte i løpet av 3 år. Tilsvarende andel i den eldste aldersgruppen er på 6%! 25 Flytteplaner Totalt år år år år år 75 år+ JA, vil flytte i løpet av 1 år 11 % 37 % 14 % 7 % 6 % 1 % 2 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 6 % 12 % 10 % 5 % 3 % 4 % 4 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 11 % 4 % 3 % 2 % 3 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 2 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 7 % 7 % 8 % 6 % 10 % 5 % 1 % Nei, har ikke flytteplaner 65 % 22 % 51 % 68 % 74 % 76 % 84 % Vet ikke 5 % 4 % 6 % 6 % 2 % 6 % 5 % Ubesvart 0 % 4 % 6 % 6 % 2 % 6 % 5 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

26 Flytteplaner i løpet av 1-3 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 21 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 1-3 årene. Dette tilsvarer et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger årlig. Topp-liste flytteplaner 1 3 år: år: 59% - Drammen: 31% - Trondheim: 31% - Kristiansand: 26% - Tromsø: 26% - Oslo: 24% Alder Totalt år år år år år 75 år+ Flytteplaner 1-3 år 21 % 59 % 28 % 14 % 11 % 7 % 6 % 26

27 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Flere ønsker seg leilighet Grafen til under viser dagens boligmasse sammenlignet med boligpreferansene ved neste boligkjøp. Om vi summerer boligmassen i de kartlagte byene og sammenligner denne med summen av boligpreferansene i de aktuelle byene kommer vi frem til at det er flere som vil bo i eneboliger, enn som bor i enebolig i dag, og det er færre som vil bi i leilighet enn andelen som bor i leilighet i dag. Isolert sett skulle dette indikere en underdekning av eneboliger og småhus, og en overdekning av leiligheter. Det kan imidlertid være farlig å trekke slike konklusjoner, da vi på nasjonalt nivå har en betydelig overdekning av eneboliger, og underdekning av leiligheter. I og med at utvalget i undersøkelsen består av de store byområdene i landet, er det ikke unaturlig at andelen som bor i leilighet er høy. Nesten halvparten av boligmassen i de undersøkte byene er leiligheter. En betydelig andel av de (unge) som i dag bor i leilighet vil flytte til en større bolig neste gang, og således etterspørre småhus eller leilighet (beliggende utenfor byene) neste gang. Tabellen til høyre viser differansen mellom dagens boligmasse og hvordan man foretrekker å bo. Negative tall indikerer en «teoretisk underdekning», mens positive tall viser det motsatte. Tabellen lengst ned på siden viser hvordan respondentene i de aktuelle byområdene svarer at de foretrekker å bo i fremtiden. Andelen som vil bo i enebolig (41%) er høyest blant respondentene bosatt i Sandefjord/Tønsberg og Kristiansand. Andelen som vil bo i småhus (11%) er høyest blant respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg. Andelen som vil bo i leilighet (41%) er høyest blant respondentene bosatt i Bergen, Oslo og Trondheim. Over-/underdekning Enebolig Småhus Leilighet Oslo -27 % 6 % 20 % Bergen -2 % 16 % -14 % Stavanger/ Sandnes -6 % 15 % -9 % Trondheim -9 % 13 % -5 % Drammen -19 % 18 % 1 % Fredrikstad/ Sarpsborg 13 % -8 % -4 % Porsgrunn/ Skien 8 % 16 % -24 % Tromsø -4 % 19 % -15 % Hamar 6 % 15 % -21 % Lillehammer 3 % 13 % -16 % Hønefoss 16 % 14 % -30 % Kristiansand -13 % 14 % -1 % Ålesund -13 % 16 % -3 % Sandefjord/ Tønsberg -12 % 21 % -9 % Foretrukket Stavanger/ Fredrikstad/ Porsgrunn/ Sandefjord/ boligtype Total Oslo Bergen Sandnes Trondheim Drammen Sarpsborg Skien Tromsø Hamar Lillehammer Hønefoss Kristiansand Ålesund Tønsberg Enebolig 41 % 36 % 29 % 43 % 32 % 48 % 41 % 47 % 43 % 32 % 40 % 41 % 51 % 43 % 56 % Småhus 11 % 10 % 10 % 14 % 15 % 10 % 35 % 6 % 8 % 4 % 12 % 5 % 15 % 8 % 7 % Leilighet 41 % 55 % 61 % 32 % 51 % 38 % 24 % 47 % 40 % 40 % 40 % 45 % 34 % 27 % 30 % Vet ikke 7 % 0 % 0 % 11 % 2 % 4 % 0 % 0 % 10 % 24 % 8 % 9 % 0 % 22 % 7 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 27

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 11.03.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - Side 1 Om HedmarksIndikatoren HedmarksIndikatoren er basert på Norsk TrendIndikator. HedmarksIndikatoren

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.11. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere Forventningsundersøkelsen 1. kvartal 2006: Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2006 viser at forventningene til prisveksten

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 5.08. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder

Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2006: Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2006 viser at det nå ventes høyere prisvekst neste 12 måneder

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016 Markedssyn «Summer is coming» 1. NBBLs prisstatistikk NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en prisoppgang på 1,6 prosent i årets

Detaljer

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2005: Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser at andelen husholdninger i 2. kvartal som forventer

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

NBBLs boligmarkedsrapport

NBBLs boligmarkedsrapport 20. oktober 2017 NBBLs boligmarkedsrapport Prisutvikling Temperaturen i markedet Tilbud/Etterspørsel Norsk økonomi Finansiell stabilitet Hva tror NBBL om boligprisene? Utålmodig? Klikk her Fire grunner

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 3. kvartal 2005: Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 3. kvartal at norske bedriftsledere fortsatt oppfatter

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer