Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere"

Transkript

1 Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i BoligMeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Oslo, Opinion, 23. september 29 2

3 Funn og hovedkonklusjoner Nedgang i andelen som mener deres økonomi er bedre nå enn for ett år siden etter kraftig oppgang i august. Forventningene fremover er fortsatt positive, men forventninger om høyere renter demper trolig optimismen rundt egen økonomi noe. Fortsatt mange som venter høyere renter om ett år. Rentene i pengemarkedet ser ut til å ha passert bunnen i juli. Videre fall i forventningene til arbeidsledigheten etter meget kraftig fall i august. Forbrukerne forventer at arbeidsledigheten ikke skal bli noe høyere om ett år enn den er nå. Arbeidsledigheten har økt fra 1,8 prosent i august 28 til 3, prosent i august i år. Boligprisene fortsatte oppover i august og har økt med nær 16 prosent siden desember 28. Forventningene til boligprisene fremover er høye. Det er fortsatt over 3 prosentpoeng flere som venter høyere enn lavere boligpriser om ett år. Fortsatt skepsis mot å kjøpe før man har solgt, men usikkerheten dempes sakte. Et klart flertall (61 prosent) ville solgt før de kjøpte. I november i fjor var andelen på sitt høyeste (71 prosent). Formidlingstiden ligger fortsatt høyere enn på samme tid i fjor. Antall husholdninger med kjøpsplaner steg noe fra august til september, men 3. kvartal er likevel svakere enn 2. kvartal. Antallet er redusert fra 138. husholdninger med kjøpsplaner i 2. kvartal til 111. i 3. kvartal (aug+sep). Boligsalget hittil i år ligger over både 27 og 28. Antall boliger til salgs gikk solid opp i september etter sterkere fall enn normalt i juli-august. Likevel er det færre boliger til salgs i september i år enn i september i fjor. Færre vil selge og færre vil kjøpe fritidsbolig 3

4 Nedgang i vurderingen av egen økonomi nå etter kraftig økning i august. Forventningene fremover er fortsatt positive men forventninger om høyere renter demper trolig optimismen noe Egen økonomi nå og egen økonomi om 12 måneder Nettotall Egen økonomi nå Egen økonomi om 12 måneder Jo nærmere nettotallet er 1, jo flere mener at deres økonomi er mye bedre eller vil bli mye bedre kommende 12 måneder. Hvis nettotallet = -1, mener alle at dere økonomi er mye svakere eller vil bli mye svakere om ett år. Kilde: Makrosikt/Opinion. ForbrukerMeteret 4

5 Fortsatt fall i forventningene til arbeidsledigheten, og mange venter høyere renter 7 5 Forventninger til rente og arbeidsledighet om 12 måneder Nettotall Arbeidsledigheten om 12 mnd Rentene om 12 mnd Jo nærmere nettotallet er 1, jo flere mener at hhv rentene på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli mye høyere kommende 12 måneder. Hvis nettotallet = -1, mener alle at renten på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli mye lavere om ett år. 5

6 Arbeidsledigheten stiger mindre enn ventet. Rentene nådde trolig bunnen i juli Kilder: NAV og Norges Bank 6

7 1 kr pr kvm Boligprisene fortsatte opp i august 27, Boligpriser - hele landet 1. kr pr kvm. 23-aug , 23, 21, 19, 17, 15, jan.3 jan.4 jan.5 jan.6 jan.7 jan.8 jan.9 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk 7

8 Fortsatt skepsis mot å kjøpe før man har solgt Førstegangskjøpere ikke inkludert Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Blant annet/ikke sikker ligger også de som ikke har bolig fra før. Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1. spurte 8 Kilde: MakroSikt. N=1. spurte

9 Både de som har og ikke har kjøpsplaner ville valgt å selge først Førstegangskjøpere ikke inkludert Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Blant annet/ikke sikker ligger også de som ikke har bolig fra før. Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1. spurte 9

10 Det tar fortsatt unormalt lang tid å formidle boliger Formidlingstid. Norge Gjsn antall dager Gjsn 23-7 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk 1

11 Formidlingstiden ligger rundt nivået fra i fjor i de fleste store byene. Det går fortsatt tregere enn i Formidlingstid. Oslo Gjsn antall dager Gjsn Formidlingstid. Bergen Gjsn antall dager Gjsn Formidlingstid. Stavanger Gjsn antall dager 7 6 Formidlingstid. Trondheim Gjsn antall dager Gjsn Gjsn Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk.

12 Boligsalget ligger an til å bli blant de beste på 2-tallet Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Norge Det er formidlet nær 46. boliger så langt i år. Det er faktisk mer enn både 27 og 28 Salgstrenden er stigende og juli salget var det høyeste noensinne Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Foreløpige tall for august 29 er oppjustert med 18% 12

13 Bergen har salg klart over normalen, mens Oslo ligger omtrent på snittet Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Oslo Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Bergen Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Stavanger Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Trondheim Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk.

14 Antall boliger til salgs solid opp i september etter sterkere fall enn vanlig i juli-august 25 Antall brukte boliger til salgs. Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des *) Tallene er notert første uke i hver måned. Kilde: Makrosikts/Opinions registreringer av boliger til salgs på Finn.no 14

15 Solid oppgang i september etter markert nedgang i tilbudet i de fleste store byene juli-august Antall brukte boliger til salgs. Oslo jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall brukte boliger til salgs. Bergen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall brukte boliger til salgs. Stavanger Antall brukte boliger til salgs. Trondheim jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des *) Tallene er notert første uke i hver måned. Kilde: Makrosikts/Opinions registreringer av boliger til salgs på Finn.no

16 Nedgang i antall med kjøpsplaner for bolig fra kvartal 29 Kjøpsplaner for bolig Antall (1.). 2.kv 27-3*.kv kv 7 2.kv 7 3. kv 7 4. kv 7 1. kv 8 2.kv 8 3. kv 8 4. kv 8 1. kv 9 2.kv 9 3. kv 9 4. kv 9 Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1. spurte. *) 3. kvartal 29 består av august og september Vi har lagt SSBs tall på 2,1 mill husholdninger i Norge til grunn for anslaget 16

17 Fall i kjøpsplaner i flere regioner etter kraftig økning i 2. kvartal. Store regionsforskjeller Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1. spurte.. *) 3. kvartal 29 består av august og september 17

18 Lite endrede prisforventninger, men etter lang tids oppgang venter noen færre høyere priser Kilde: Makrosikt/Opinion. ForbrukerMeteret

19 Vi har aldri målt høyere prisforventninger blant de som har kjøpsplaner Det er bare mellom 5 og 1 prosent av de spurte som har kjøpsplaner. Resultatet er derfor langt mer usikkert for denne gruppen enn resten. Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1. spurte, hvorav 5-1 har kjøpsplaner for bolig 19

20 Regionale forskjeller i prisforventninger Se siste side for definering av regioner Høyere Lavere Jo nærmere nettotallet er 1, jo flere venter høyere boligpriser kommende 12 måneder. Hvis nettotallet = -1, ville alle ventet mye lavere boligpriser om ett år. Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1. spurte 2

21 Alle fylker har positive forventninger til boligprisene. Akershus og Buskerud topper. Finnmark og Nord- Trøndelag er nederst Norge totalt Akershus Buskerud Sør-Trøndelag Hordaland Østfold Troms Nordland Oslo Rogaland Vestfold Hedmark Møre og Romsdal Telemark Aust-Agder Sogn og Fjordane Oppland Vest-Agder Finnmark Nord-Trøndelag Forventninger til boligprisene om 12 måneder September 29. Nettotall. 3 mnd glidende gjsn Nettotallet: Jo nærmere forventningsindikatoren er 1, jo flere venter høyere boligpriser kommende 12 måneder. Omvendt hvis nettotallet er minus 1. Når indikatoren er lik er styrken i forventinger om oppgang like sterk som styrken i forventningene om nedgang. Vi har brukt tre måneders glidende gjennomsnitt for å glatte ut større månedlige utslag i de enkelte fylkene. Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1. spurte 21

22 Noe mindre skepsis til kjøp av ny bolig Kilde: Makrosikt/Opinion. n=de som har kjøpsplaner for bolig (ca 8-1 hver pr måned) 22

23 24. husholdninger har planer om å kjøpe fritidsbolig. Det er omtrent like mange som i fjor, men ca 4. færre enn i 2. kvartal 29 Kjøpsplaner for fritidsbolig Antall (1.). 2. kv 27-3*.kv kv 7 2.kv 7 3. kv 7 4. kv 7 1. kv 8 2.kv 8 3. kv 8 4. kv 8 1. kv 9 2.kv 9 3. kv 9 4. kv 9 Kilde: Makrosikt/Opinion. N=1. spurte. *) 3. kvartal 29 består av august og september Vi har lagt SSBs tall på 2,1 mill husholdninger i Norge til grunn for anslaget 23

24 Færre fritidsboliger til salgs i august og september enn på samme tid i 28 5 Antall fritidsboliger til salgs. Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des *) Tallene er notert første uke i hver måned Kilde: Makrosikts/Opinions registreringer av fritidsboliger til salgs på Finn.no 24

25 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 25

26 Om utvalgsundersøkelsen til BoligMeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS -METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet september 29 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) 1. hver måned. Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS OPINION Mari Paulsrud Mobil: og e-post: 26

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer