Boligmeteret. Desember Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015"

Transkript

1 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiserer kvartalsvis i Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Prognosesenteret AS Oslo, 7. desember

3 Oppsummering: Både pessimister og optimister! Norske husholdninger har blitt noe mer pessimistiske i sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi flere enn tidligere forventer en negativ utvikling i norsk økonomi. De norske husholdningene har en negativ oppfatning av utviklingen i norsk økonomi. Det er en langt større andel av befolkningen som mener at norsk økonomi har utviklet seg, og vil utvikle seg negativt, enn som mener utviklingen vil være positiv. Husholdningene bosatt i Ålesund, samt Hamar og Hønefoss er mest pessimistiske ift. forventet utvikling i norsk økonomi. Når det gjelder egen økonomisk utvikling, opplever husholdningene, og forventer i stor grad, stabilitet. Det er imidlertid verdt å merke seg at det er dobbelt så mange som er positive som negative, i vurderingen av utviklingen i egen økonomi! Husholdningene i Oslo og Drammen er mest positive/optimistiske i sin vurdering av utviklingen for egen økonomi, mens de som bor i Trondheim og Tromsø er minst positive i vurderingen av utviklingen for egen økonomi. Majoriteten av husholdningene forventer at rentenivået holder seg uendret, og nesten 3 av 4 forventer stigende arbeidsledighet. Stadig mange med flytteplaner... 1 av 4 husholdninger planlegger å flytte fra dagens bolig i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husstander, hvilket er på samme nivå som ved forrige måling i september. Majoriteten av husholdningene vil selge før man kjøper bolig. Dette kan bidra til lavere omsetningstakt i boligmarkedet, dersom det skulle bli vanskeligere å selge de boligene man bor i nå. 3

4 Konklusjoner Boligmeteret for desember 2015 viser at norske husholdninger fortsatt er positive i sin vurdering av egen økonomi 24% (28% ved forrige måling) av husholdningene opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene, mens 13% (14% ved forrige måling) opplever å ha fått det dårligere. Når det gjelder vurdering av egen økonomi kommende 12 måneder er det også en klar overvekt som forventer en positiv utvikling (24%), kontra de som forventer en negativ utvikling (12%, opp fra 9% ved forrige måling) for egen økonomi. Husholdningene bosatt i Oslo, Drammen og Porsgrunn/Skien ligger på topp ift. opplevelse og forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. men, vi forventer trangere tider for norsk økonomi! Økonomisk uro med fallende og lave oljepriser, svak kronekurs og mange oppsigelser i bl.a. oljebransjen kan være med på å forklare at en økende andel av husholdningene opplever en negativ utvikling for norsk økonomi. Mer enn 4 av 10 opplever den økonomiske situasjonen som dårligere i dag enn for 12 måneder siden, mens 44% forventer en fortsatt negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder (en økning på 9- prosentpoeng). Det er i størst grad husholdningene bosatt i Ålesund, Hamar og Hønefoss som ser mørkt på utviklingen i norsk økonomi. stabilt rentenivå og økende arbeidsledighet? Mer enn halvparten forventer stabilt rentenivå neste 12 måneder, mens fler enn 7 av 10 svarer at de forventer en økende arbeidsledighet i løpet av neste 12 måneder. 4

5 Konklusjoner ny eller brukt bolig? 2 av 3 nordmenn foretrekker kjøp av brukt bolig, mens vel en fjerdedel foretrekker å kjøpe nybygget bolig. De eldste aldersgruppene foretrekker ny bolig i større grad enn de yngre aldersgruppene. fortsatt forventninger om økte boligpriser 37% forventer økende boligpriser neste 12 måneder, 4 av 10 svarer at de forventer uendrede boligpriser neste 12 måneder, og nesten 2 av 10 tror de vil bli lavere. «Optimistene» forventer en boligprisvekst på 4,3%, «pessimistene» en prisnedgang på 5,0%. Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes er mest moderate/negative i sin vurdering av boligprisutviklingen neste 12 måneder. I Stavanger/Sandnes svarer bare 8% (12% ved forrige måling) at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, mens mer enn halvparten (57%, opp 4- prosentpoeng) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. men store regionale forskjeller (i forventningene) I Oslo og Bodø forventer over halvparten av husholdningene økende boligpriser, mens de som bor i Sandnes/Stavanger i størst grad forventer fall i boligprisene neste 12 måneder. 5

6 Hvordan ser du på utviklingen i norsk økonomi og egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden og i de neste 12 månedene? Økonomisk utvikling Diagrammet til høyre viser hvordan norske husholdninger vurderer utviklingen for egen og norsk økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til økonomisk utvikling 12 måneder frem i tid. 48% opplever norsk økonomi som dårligere i dag enn for 12 mnd. siden. Dette er 4% fler enn ved forrige måling i september. Andelen som forventer negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder, har økt fra 35% i september til 44% i desember % forventer en bedring i norsk økonomi de neste 12 månedene. 6 Husholdningene er (som vanlig) mer positive i vurderingen av egen økonomi enn for norsk økonomi generelt. Desember-målingen viser at husholdningene vurderer utviklingen i egen økonomi neste 12 måneder på omtrent samme måte som man opplever at den har utviklet seg de siste 12 månedene. Mer enn 6 av 10 (62%) opplever, og forventer, at egen økonomi har og vil være tilnærmet uendret. I underkant av en fjerdedel (24%) har hatt og forventer en positiv utvikling i egen økonomi. Litt over 1 av 10 svarer at de har hatt, og forventer, negativ utvikling i egen økonomi.

7 Husholdningenes vurdering av økonomisk utvikling Diagrammet under viser nettoverdiene (positive minus negative) for hvordan respondentene i undersøkelsen vurderer utviklingen i norsk og egen økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til utviklingen i norsk og egen økonomi neste 12 måneder. Generelt sett opplever norske husholdninger at norsk økonomi har og vil utvikle seg negativt, mens man for egen del fortsatt opplever, og forventer en positiv utvikling i egen økonomi. Respondentene i Bergen, Sandnes/Stavanger, Kristiansand og Ålesund opplever i størst grad at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder. Respondentene fra byer som Drammen, Porsgrunn/Skien, Hamar, Lillehammer og Ålesund er mest negative i sitt syn på norsk økonomi kommende 12 måneder. Respondentene bosatt i Oslo, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg og Porsgrunn/Skien er blant de mest positive i sine vurderinger av utviklingen i norsk og egen økonomi. 7

8 Opplevelse av norsk økonomi siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Norsk økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 6% 48% 41% 5% Oslo 9% 52% 35% 5% Bergen 8% 67% 25% 1% Stavanger/Sandnes 6% 54% 33% 7% Trondheim 5% 41% 50% 4% Drammen 9% 49% 38% 5% Fredrikstad/Sarpsborg 8% 36% 45% 11% Porsgrunn/Skien 4% 44% 46% 6% Tromsø 7% 44% 43% 6% Hamar 8% 47% 38% 6% Lillehammer 6% 47% 45% 2% Hønefoss 8% 40% 48% 5% Kristiansand 1% 59% 36% 4% Ålesund 2% 53% 42% 4% Sandefjord/Tønsberg 8% 56% 30% 6% Bodø 4% 38% 52% 6% Mo i Rana 4% 42% 50% 4% Hvordan forventer du at norsk økonomi vil være om 12 mnd? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 11% 44% 40% 5% Oslo 16% 40% 37% 6% Bergen 12% 48% 34% 6% Stavanger/Sandnes 12% 39% 42% 6% Trondheim 14% 43% 39% 5% Drammen 8% 48% 39% 5% Fredrikstad/Sarpsborg 10% 38% 44% 8% Porsgrunn/Skien 9% 47% 42% 3% Tromsø 11% 41% 41% 6% Hamar 8% 51% 36% 5% Lillehammer 8% 48% 41% 4% Hønefoss 12% 49% 38% 1% Kristiansand 14% 45% 36% 5% Ålesund 12% 53% 35% 1% Sandefjord/Tønsberg 10% 41% 46% 3% Bodø 12% 31% 51% 6% Mo i Rana 12% 45% 41% 2% 8 Økonomisk utvikling norsk økonomi I underkant av halvparten (48%) norske husholdninger opplever at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder, og 44% forventer fortsatt negativ utvikling neste 12 måneder. Norsk økonomi siste 12 måneder: Bergen, Stavanger/Sandnes, Kristiansand og Sandefjord/Tønsberg er de områdene der flest opplever at norsk økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens andelen av respondentene som i størst grad opplever at det har blitt bedre for norsk økonomi finner vi i Oslo og Drammen (9%). Norsk økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Hamar, Hønefoss og Ålesund, er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for norsk økonom neste 12 måneder, mens respondentene i Oslo, Trondheim og Kristiansand er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder.

9 Hvordan opplever du egen økonomi i dag sammenlignet med for et år siden og hvordan forventer du at egen økonomi vil være om 12 måneder? Egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 24% 13% 62% 0% Oslo 35% 16% 49% 0% Bergen 25% 14% 62% 0% Stavanger/Sandnes 25% 15% 59% 1% Trondheim 22% 13% 64% 1% Drammen 29% 14% 57% 0% Fredrikstad/Sarpsborg 24% 9% 67% 0% Porsgrunn/Skien 27% 12% 61% 1% Tromsø 22% 15% 63% 0% Hamar 22% 13% 65% 0% Lillehammer 19% 6% 75% 0% Hønefoss 25% 16% 60% 0% Kristiansand 23% 11% 65% 1% Ålesund 23% 12% 64% 1% Sandefjord/Tønsberg 26% 15% 59% 0% Bodø 20% 12% 67% 0% Mo i Rana 25% 13% 62% 0% Hvordan forventer du at din egen økonomi vil være om 12 mnd? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 24% 12% 62% 2% Oslo 30% 10% 60% 0% Bergen 26% 13% 58% 4% Stavanger/Sandnes 24% 13% 62% 1% Trondheim 21% 17% 61% 1% Drammen 32% 12% 53% 4% Fredrikstad/Sarpsborg 27% 11% 59% 3% Porsgrunn/Skien 31% 8% 60% 1% Tromsø 20% 18% 58% 4% Hamar 18% 16% 65% 2% Lillehammer 20% 12% 68% 0% Hønefoss 26% 12% 60% 2% Kristiansand 28% 12% 59% 2% Ålesund 22% 12% 65% 0% Sandefjord/Tønsberg 22% 10% 66% 2% Bodø 15% 5% 76% 4% Mo i Rana 19% 12% 69% 1% Økonomisk utvikling egen økonomi Mer enn 6 av 10 opplever egen økonomi som uendret i forhold til for ett år siden. Litt under 1 av 4 norske husholdninger opplever at egen økonomi har blitt bedre siste 12 måneder, og tilsvarende andel forventer fortsatt positiv utvikling neste 12 måneder. 13% svarer at de opplever en dårligere egen økonomi i dag, mens andelen som forventer dårligere egen økonomi de neste 12 månedene er 12%. Egen økonomi siste 12 måneder: Respondentene bosatt i Oslo, Stavanger/Sandnes, Tromsø, Hønefoss og Sandefjord/Tønsberg opplever i størst grad at egen økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Oslo og Drammen i størst grad opplever at det har blitt bedre for egen økonomi. Egen økonomi neste 12 måneder: Respondentene bosatt i Trondheim, Tromsø og Hamar er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for egen økonomi neste 12 måneder, mens 9 respondentene i Oslo, Drammen og Kristiansand, er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for egen økonom neste 12 måneder.

10 10 Registrert ledighet og pengemarkedsrente

11 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Forventer høyere arbeidsledighet og uendret rente Over halvparten av husholdningene forventer at rentene holder seg på samme nivå som i dag om 12 måneder. Andelen som forventer lavere rente, er nesten tilsvarende som andelen som forventer høyere rente. Andelen som forventer høyere renter er størst i de yngste aldersgruppene år/30-39 år, og andelen synker i de neste tre aldersgruppene. 11 Majoriteten av husholdningene (74%) forventer en høyere arbeidsledighet enn vi har i dag. Dette er 4-prosentpoeng fler enn ved forrige måling. Arbeidsledighet om 12 mnd TOTAL år år år år 65+ år Høyere 74% 58% 77% 79% 84% 74% Lavere 8% 15% 6% 4% 6% 9% Uendret/samme nivå 16% 22% 15% 16% 10% 16% Vet ikke 2% 5% 1% 2% 1% 2% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rente om 12 mnd TOTAL år år år år 65+ år Høyere 19% 28% 18% 15% 16% 17% Lavere 18% 21% 20% 18% 15% 17% Uendret/samme nivå 57% 38% 57% 62% 67% 62% Vet ikke 6% 12% 5% 4% 2% 4% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 12 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Rentenivå Høyere Lavere Uendret/ samme nivå Vet ikke TOTAL 19% 18% 57% 6% Oslo 24% 21% 44% 11% Bergen 11% 26% 56% 7% Stavanger/Sandnes 13% 25% 55% 7% Trondheim 22% 24% 50% 5% Drammen 22% 26% 45% 7% Fredrikstad/Sarpsborg 24% 11% 58% 7% Porsgrunn/Skien 17% 9% 66% 9% Tromsø 22% 14% 58% 6% Hamar 18% 16% 62% 5% Lillehammer 16% 21% 57% 6% Hønefoss 16% 20% 59% 4% Kristiansand 19% 17% 60% 4% Ålesund 16% 17% 65% 2% Sandefjord/Tønsberg 21% 21% 53% 5% Bodø 20% 18% 60% 3% Mo i Rana 17% 7% 70% 6% Arbeidsledighet og renteutvikling Arbeidsledighet Høyere Lavere Uendret/ samme nivå Vet ikke TOTAL 74% 8% 16% 2% Oslo 75% 6% 17% 2% Bergen 74% 7% 19% 1% Stavanger/Sandnes 68% 11% 18% 3% Trondheim 72% 10% 18% 0% Drammen 77% 8% 12% 3% Fredrikstad/Sarpsborg 71% 11% 18% 1% Porsgrunn/Skien 73% 7% 19% 1% Tromsø 74% 4% 19% 2% Hamar 79% 5% 13% 3% Lillehammer 73% 7% 17% 2% Hønefoss 85% 2% 13% 0% Kristiansand 74% 10% 15% 1% Ålesund 69% 15% 14% 2% Sandefjord/Tønsberg 72% 9% 15% 4% Bodø 71% 5% 18% 6% Mo i Rana 79% 5% 12% 3% Over halvparten av husholdningene forventer uendret/samme nivå rentenivå i løpet av neste 12-måneder, og andelene som forventer lavere rentenivå om 12 måneder er 18% og andelen som forventer høyere rentenivå er 19%. Fler enn 7 av 10 norske husholdninger forventer økende arbeidsledighet, mens bare 8% forventer lavere arbeidsledighet i Norge om 12 måneder. Forventninger til renteutviklingen: Respondentene bosatt i Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg forventer i størst grad at rentenivået vil være høyere neste 12 måneder, mens respondentene i Stavanger/Sandnes, Bergen og Drammen i størst grad forventer et fortsatt fallende rentenivå neste 12 måneder. Forventninger til arbeidsledigheten: Respondentene bosatt i Hamar Hønefoss og Mo i Rana forventer i størst grad at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder, mens respondentene i Stavanger/Sandnes, Fredrikstad/Sarpsborg og Ålesund i størst grad forventer at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder.

13 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Boligkjøperne er fortsatt forsiktige Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Grafen viser at hele 58% vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Dette nivået er opp 1- prosentpoeng siden målingene i september i år. 31% vil kjøpe bolig før de selger eksisterende bolig. Andelen som vil kjøpe før man selger har gått opp fra 30% ved forrige måling og er nå tilbake på nivået som desember Vet ikkeandelen er gått opp med 2-prosentpoeng siden forrige måling. Det er i størst grad aldersgruppene, år og 65+ år som vil selge før de kjøper ny. Kjøpe eller selge først TOTAL år år år år 65+ år Vil kjøpe først 31% 35% 34% 35% 27% 21% Vil selge først 58% 54% 55% 55% 66% 63% Vet ikke 11% 11% 11% 10% 7% 16% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13

14 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Kjøpe eller selge først? Vil kjøpe først Vil selge først Vet ikke TOTAL 31% 58% 11% Oslo 33% 50% 17% Bergen 29% 62% 9% Stavanger/Sandnes 20% 67% 13% Trondheim 37% 49% 13% Drammen 29% 59% 12% Fredrikstad/Sarpsborg 37% 52% 11% Porsgrunn/Skien 32% 55% 13% Tromsø 30% 54% 16% Hamar 32% 56% 12% Lillehammer 28% 68% 5% Hønefoss 36% 55% 9% Kristiansand 25% 70% 5% Ålesund 22% 66% 13% Sandefjord/Tønsberg 28% 60% 12% Bodø 41% 55% 5% Mo i Rana 35% 56% 9% Boligkjøperne mer forsiktige 58% av husholdningene vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Mer enn 3 av 10 vil kjøpe før de selger bolig. Topp-liste selge først : Kristiansand: 70% Lillehammer: 68% Stavanger/Sandnes: 67% Topp-liste kjøpe først: Bodø: 41% Trondheim/Fredrikstad/Sarpsborg: 37% Hønefoss: 36% Oslo: 33% 14

15 Foretrekker du NY eller BRUKT bolig ved neste boligkjøp? 15 Flere ønsker seg brukt bolig Grafen til høyre viser i hvilken grad respondentene foretrekker brukt eller ny bolig ved neste kjøp. Mer enn 6 av 10 ønsker seg brukt bolig. 27% foretrekker ny bolig. Dette er marginale endringer fra forrige måling. De yngste foretrekker i større grad brukt bolig. Blant aldersgruppene år og år foretrekker over 30% ny bolig. Topp-liste brukt bolig: Tromsø: 76% Mo i Rana: 74% Sandefjord/Tønsberg Drammen/Porsgrunn/Skien: 67% år: 68% Topp-liste ny bolig: Bodø: 48% Ålesund: 44% år: 33% år: 34% Ny eller brukt bolig? TOTAL år år år år 65+ år Brukt 63% 66% 68% 61% 59% 37% Ny 27% 23% 24% 33% 34% 32% Vet ikke 10% 11% 8% 5% 8% 31% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på vekst i boligprisene 37% av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder, 18% forventer lavere boligpriser mens 41% forventer uendrede boligpriser der de bor. De eldste aldersgruppene forventer i noe større grad lavere boligpriser enn de yngre aldersgruppene. Høyere boligpriser: år: 47% - 65 år +: 37% Lavere boligpriser: år: 20% - 65 år+: 20% Boligprisene om 12 mnd TOTAL år år år år 65+ år De vil være høyere enn i dag 37% 47% 35% 32% 32% 37% De vil være lavere 18% 16% 16% 20% 19% 20% De vil være like som i dag/uendret 41% 30% 44% 45% 46% 38% Vet ikke/ 4% 7% 5% 3% 3% 5% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Færre tror på vekst i boligprisene Andelen som forventer høyere boligpriser om 12 måneder, er gått ned fra 39% til 37% siden forrige måling i september i år. Andelen som forventer lavere boligpriser er relativt stabil fra forrige måling, fra 17% til 18%. Andelen som tror på uendret boligpris, har steget med 1-prosentpoeng. Fra oktober 2014 til desember 2015 har det vært en markant økning i andelen som forventer fallende boligpriser, mens andelen som forventer økende boligpriser har gått markant ned (fra 53% til 37%). 17

18 De som forventer lavere boligpriser Boligpris fall 18% av respondentene forventer lavere boligpriser om 12 måneder. I gjennomsnitt forventes boligprisene å synke med 5,0%. (Ved forrige måling var forventet gjennomsnittlig prisfall 5,6%). Aldersgruppen år er mest pessimistiske ift. et prisfall i boligmarkedet med et beregnet gjennomsnitt på 5,4%. 18 Forventet prisfall TOTAL år år år år 65+ år 1 % 6% 5% 5% 3% 11% 7% 2 % 16% 17% 15% 13% 15% 22% 3 % 17% 27% 15% 20% 20% 6% 4 % 6% 6% 8% 9% 6% 2% 5 % 33% 25% 31% 29% 30% 48% 6 % 1% 0% 3% 1% 0% 0% 7 % 1% 2% 0% 0% 3% 0% 8 % 2% 0% 0% 2% 3% 5% 9 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10 % 12% 10% 16% 13% 13% 9% 11% eller mer 6% 8% 8% 10% 0% 2% Gj.sn.prisfall 5,0% 4,7% 5,3% 5,4% 4,4% 4,7%

19 De som forventer høyere boligpriser Boligpris vekst 37% av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder, i gjennomsnitt forventes en prisvekst på 4,3%, (4,4% ved forrige måling). Det er i aldersgruppene år og 65+ år vi finner andelene som forventer sterkest prisvekst i boligprisene, 4,9%. 19 Forventet prisvekst TOTAL år år år år 65+ år 1 % 7% 5% 9% 8% 2% 11% 2 % 24% 25% 23% 22% 26% 27% 3 % 17% 14% 21% 19% 15% 14% 4 % 7% 6% 7% 10% 9% 6% 5 % 28% 25% 28% 28% 35% 29% 6 % 1% 2% 0% 0% 1% 0% 7 % 2% 3% 3% 3% 0% 0% 8 % 1% 2% 2% 0% 2% 1% 9 % 0% 1% 0% 0% 2% 0% 10 % 9% 13% 4% 8% 6% 11% 11% eller mer 3% 7% 4% 2% 3% 1% Gj.sn.prisvekst 4,3% 4,9% 4,0% 4,6% 4,4% 4,9%

20 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Store regionale forskjeller i forventningene til boligprisutviklingen Totalt svarer 37% at man forventer økende boligpriser der man bor neste 12 måneder, mens bare 18% tror boligprisene vil være lavere om 12 måneder. Tabellen over viser imidlertid at det er store forskjeller mellom de kartlagte byene når det gjelder prisforventningene i boligmarkedet. I Stavanger/Sandnes svarer bare 8% at man forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene (ned fra 15% ved forrige måling), mens mer enn halvparten (57%) forventer at boligprisene vil være lavere om 12 måneder. De største andelene pessimister finner vi for øvrig i Tromsø og Kristiansand, hvor hhv. 31% og 29% forventer lavere boligpriser. I Oslo (58%) og Bodø (52%), er det derimot stadig stor optimisme i markedet, i disse byene forventer over halvparten at boligprisene vil øke i løpet av neste 12 måneder. Kun 11% av respondentene i Oslo forventer lavere boligpriser. 20 Boligprisene om 12 mnd De vil være høyere De vil være lavere De vil være uendret Vet ikke Total 37 % 18 % 41 % 4 % Oslo 58 % 11 % 24 % 7 % Bergen 35 % 19 % 43 % 3 % Stavanger/Sandnes 8 % 57 % 31 % 4 % Trondheim 41 % 13 % 42 % 4 % Drammen 48 % 19 % 30 % 3 % Fredrikstad/Sarpsborg 46 % 8 % 37 % 9 % Porsgrunn/Skien 30 % 13 % 53 % 5 % Tromsø 28 % 31 % 36 % 5 % Hamar 32 % 10 % 53 % 4 % Lillehammer 39 % 18 % 40 % 3 % Hønefoss 46 % 6 % 43 % 6 % Kristiansand 23 % 29 % 42 % 6 % Ålesund 25 % 23 % 49 % 3 % Sandefjord/Tønsberg 37 % 15 % 46 % 2 % Bodø 52 % 11 % 35 % 2 % Mo i Rana 38 % 13 % 46 % 2 %

21 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Andel som forventer prisvekst 1-3% 4-5% 6-8% 9-10% 11% eller mer Gj.sn. prisvekst TOTAL 48 % 36 % 4 % 9 % 3 % 4,3 % Oslo 35 % 35 % 5 % 21 % 5 % 5,4 % Bergen 39 % 45 % 3 % 7 % 6 % 4,6 % Stavanger/Sandnes 61 % 39 % 0 % 0 % 0 % 2,8 % Trondheim 63 % 33 % 0 % 4 % 0 % 3,3 % Drammen 50 % 38 % 4 % 6 % 2 % 4,0 % Fredrikstad/Sarpsborg 47 % 37 % 7 % 7 % 2 % 4,2 % Porsgrunn/Skien 63 % 21 % 0 % 12 % 4 % 4,2 % Tromsø 51 % 36 % 3 % 7 % 3 % 4,2 % Hamar 53 % 37 % 0 % 7 % 3 % 4,1 % Lillehammer 46 % 41 % 4 % 8 % 2 % 4,1 % Hønefoss 38 % 36 % 4 % 17 % 6 % 5,2 % Kristiansand 55 % 37 % 0 % 8 % 0 % 3,9 % Ålesund 47 % 31 % 5 % 14 % 3 % 4,7 % Sandefjord/Tønsberg 57 % 23 % 6 % 6 % 8 % 4,3 % Bodø 46 % 41 % 7 % 4 % 2 % 3,9 % Mo i Rana 47 % 39 % 3 % 4 % 7 % 4,2 % Forventninger til boligprisene Forventninger om boligprisvekst: Tabellen til venstre viser at de som forventer økende boligpriser i gjennomsnitt forventer en boligprisvekst på 4,3% i løpet av neste 12 måneder. 48% forventer en prisvekst på 1-3%. Respondentene bosatt i Oslo og Hønefoss er mest optimistiske ift. boligprisveksten, med gjennomsnitt på hhv. 5,5% og 5,4% høyere boligpriser neste 12 måneder. Andel som forventer prisfall 1-3% 4-5% 6-8% 9-10% 11% eller mer Gj.sn.prisfall TOTAL 39 % 39 % 4 % 12 % 6 % 5,0 % Oslo 30 % 41 % 0 % 15 % 15 % 5,8 % Bergen 50 % 39 % 0 % 5 % 5 % 4,2 % Stavanger/Sandnes 28 % 44 % 4 % 18 % 6 % 5,5 % Trondheim 29 % 51 % 14 % 6 % 0 % 4,8 % Drammen 47 % 23 % 6 % 19 % 4 % 5,1 % Fredrikstad/Sarpsborg 37 % 31 % 0 % 33 % 0 % 5,5 % Porsgrunn/Skien 31 % 27 % 0 % 15 % 28 % 6,7 % Tromsø 41 % 46 % 5 % 8 % 0 % 4,5 % Hamar 37 % 38 % 0 % 9 % 16 % 5,0 % Lillehammer 33 % 35 % 7 % 17 % 7 % 5,6 % Hønefoss 46 % 34 % 0 % 20 % 0 % 4,7 % Kristiansand 37 % 36 % 5 % 16 % 7 % 5,1 % Ålesund 29 % 55 % 0 % 4 % 12 % 5,2 % Sandefjord/Tønsberg 76 % 24 % 0 % 0 % 0 % 2,6 % Bodø 50 % 28 % 11 % 0 % 11 % 4,6 % Mo i Rana 65 % 29 % 0 % 6 % 0 % 3,6 % Forventninger om fall i boligprisene: Den nederste tabellen viser at de som forventer fallende boligpriser, i gjennomsnitt forventer et boligprisfall på 5,0% i løpet av neste 12 måneder. 39% forventer en prisnedgang på 1-3%. Respondentene bosatt i Oslo, Porsgrunn/Skien og Lillehammer er mest pessimistiske ift. fall i boligprisene, med gjennomsnitt på hhv. 6,7% og 5,8% lavere boligpriser neste 12 måneder. 21

22 Forventet kjøpspris neste bolig? 1 av 4 vil betale mellom 4 og 6 mill. kr. Grafen til høyre viser hvor mye husholdningene forventer å betale ved kjøp av neste bolig. 23% av husholdningene forventer å betale mellom 4,0 5,9 mill.kr. for sin neste bolig. I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 4,18 mill.kr for sin neste bolig. (4,13 mill.kr. ved forrige måling). 24% vet ikke hvor mye de kommer til å betale for neste bolig, (mot 20% ved forrige måling). 22 Det er aldersgruppen år som forventer å betale mest for sin neste bolig med et gjennomsnitt på nesten 4,8 mill.kr. De yngste forventer å betale minst, med et gjennomsnitt på i underkant av 3,2 mil.kr. Forventet kjøpspris alder TOTAL år år år år 65+ år Under 500' kr 1% 3% 1% 0% 1% 2% 500' 999' kr 1% 1% 1% 1% 0% 1% ' kr 3% 5% 4% 1% 1% 3% 1 499' 1 999' kr 4% 7% 5% 3% 2% 4% 2 000' 2 999' kr 16% 22% 14% 14% 15% 15% 3 000' 3 999' kr 17% 20% 20% 14% 16% 18% 4 000' 5 999' kr 23% 14% 25% 25% 28% 22% 6 000' 7 999' kr 8% 2% 9% 12% 11% 3% 8 000' 9 999' kr 3% 1% 3% 5% 2% 1% Mer enn 10 mill. kr 2% 0% 2% 3% 2% 2% Vet ikke 24% 26% 16% 23% 22% 32% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gj.sn.kjøpspris

23 Forventet kjøpspris neste bolig? 4,18 mill.kr i gjennomsnitt Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom byene i undersøkelsen når det gjelder hvor mye man regner med å måtte betale for neste bolig. Følgende tre byer ligger på topp i forventet kjøpspris: - Stavanger/Sandnes: 5,3 mill.kr. (opp fra 4,8 mill.kr ved forrige måling) - Oslo: 5,2 mill.kr. (opp fra 5,0 mill.kr ved forrige måling) - Bergen/Tromsø: 4,6 mill.kr. Følgende tre byer ligger på bunn i forventet kjøpspris: - Hønefoss: 3,4 mill.kr. - Mo i Rana: 3,5 mill.kr - Fredrikstad/Porsgrunn: 3,5 mill.kr. 23

24 Flytteplaner i løpet av 5 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 25 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1-3 år. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger. Mer enn 6 av 10 husholdninger har ikke flytteplaner. Tabellen viser flytteplaner fordelt på alder. Andelen med flytteplaner er høyest i den yngste aldersgruppen, deretter avtagende med stigende alder. I den yngste aldersgruppen er det 58% som planlegger å flytte i løpet av 3 år. Tilsvarende andel i den eldste aldersgruppen er på 9%! Flytteplaner TOTAL år år år år 65+ år JA, vil flytte i løpet av 1 år 12% 31% 15% 7% 4% 3% JA, vil flytte i løpet av 2 år 7% 15% 8% 4% 5% 3% JA, vil flytte i løpet av 3 år 6% 12% 6% 5% 2% 3% JA, vil flytte i løpet av 4 år 2% 5% 3% 2% 2% 0% JA, vil flytte i løpet av 5 år 6% 8% 6% 4% 8% 3% Nei, har ikke flytteplaner 65% 25% 56% 77% 77% 84% Vet ikke 4% 4% 7% 2% 2% 5% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24

25 Flytteplaner i løpet av 1-3 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 1 av 4 husholdninger har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 1-3 årene. Dette tilsvarer et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger årlig. Topp-liste flytteplaner 1 3 år: år: 58% - Tromsø: 31% - Bergen: 30% - Oslo: 30% Flytteplaner - alder TOTAL år år år år 65+ år JA, vil flytte i løpet av 1-3 år 24% 58% 29% 15% 11% 8% 25

26 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Flere i byene ønsker seg enebolig Grafen over viser dagens boligmasse sammenlignet med boligpreferansene ved neste boligkjøp. Om vi summerer boligmassen i de kartlagte byene og sammenligner denne med summen av boligpreferansene i de aktuelle byene kommer vi frem til at det er flere som vil bo i eneboliger, enn som bor i enebolig i dag, og det er færre som vil bo i leilighet enn andelen som bor i leilighet i dag. Nesten halvparten av boligmassen i de undersøkte byene er leiligheter. En betydelig andel av de (unge) som i dag bor i leilighet vil flytte til en større bolig neste gang, og således etterspørre småhus eller enebolig (beliggende utenfor byene) neste gang. 26

27 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Tabellen til høyre viser hvordan respondentene i de aktuelle byområdene svarer at de foretrekker å bo i fremtiden. Andelen som vil bo i enebolig (36%) er høyest blant respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg og Hønefoss. Andelen som vil bo i småhus (11%) er høyest blant respondentene bosatt i Trondheim Porsgrunn/Skien, Lillehammer og Bodø. Andelen som vil bo i leilighet (44%) er høyest blant respondentene bosatt i Oslo, Tromsø og Hønefoss. Foretrukket boligtype Enebolig Småhus Leilighet Annet Vet ikke TOTAL 36 % 11 % 44 % 4 % 5 % Oslo 19 % 6 % 66 % 5 % 4 % Bergen 41 % 11 % 45 % 0 % 3 % Stavanger/Sandnes 30 % 10 % 43 % 3 % 14 % Trondheim 28 % 18 % 34 % 4 % 16 % Drammen 30 % 13 % 42 % 6 % 9 % Fredrikstad/Sarpsborg 54 % 6 % 34 % 3 % 4 % Porsgrunn/Skien 44 % 19 % 32 % 4 % 2 % Tromsø 34 % 8 % 57 % 0 % 2 % Hamar 44 % 0 % 39 % 17 % 0 % Lillehammer 32 % 19 % 46 % 0 % 3 % Hønefoss 50 % 0 % 50 % 0 % 0 % Kristiansand 36 % 13 % 37 % 9 % 5 % Ålesund 36 % 13 % 47 % 3 % 2 % Sandefjord/Tønsberg 45 % 6 % 40 % 0 % 9 % Bodø 34 % 18 % 44 % 3 % 0 % Mo i Rana 43 % 5 % 44 % 5 % 3 % 27

28 Hvilken eieform har du/dere i dagens bolig, og hvilken eieform er mest sannsynlig i neste bolig? Flertallet foretrekker å eie egen bolig 72% eier i dag egen bolig, og 76% ønsker å eie egen bolig ved neste boligkjøp. Det er den yngste aldersgruppen, år som i størst grad foretrekker å leie sin neste bolig, 21%. Eieform neste bolig - alder TOTAL år år år år 65+ år Eier egen bolig/selveier 76% 69% 86% 82% 74% 65% Borettslag 8% 5% 4% 8% 9% 12% Leier 7% 21% 5% 3% 1% 4% Bo(r) sammen med foreldre 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ikke 9% 5% 5% 7% 15% 19% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28

29 Boligprisutvikling I november var gjennomsnittsprisen 0,4% høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene opp 1,1% fra forrige måned. Boligprisen var 6,0% høyere enn for et år siden. Gjennomsnittsprisen hittil i 2015 er 7,2 % høyere enn gjennomsnittsprisen var i Kilde: Eiendom Norge 29

30 Formidlingstid per måned, Diagrammet under indikerer at det fortsatt er et betydelig etterspørselspress i boligmarkedet. Gjennomsnittlig formidlingstid pr. november 2015 var på 36 dager, hvilket er på samme nivå som på samme tid i fjor. Kilde: Eiendom Norge 30

31 Antall annonser på finn.no per måned Diagrammet til høyre viser utviklingen for antall boligannonser som ligger på finn.no. Grafen viser at det er systematiske sesongvariasjoner, der mai/juni representerer toppmåneder ift. antall boliger til salgs. Per november 2015 lå det omtrent boliger til salgs på finn.no, hvilket er noe lavere enn november i 2014 og Kilde: finn.no 31

32 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret Undersøkelsens formål Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet Dato for gjennomføring Datainnsamlingsmetode Webundersøkelse via web panelet til Norstat Antall intervjuer intervjuer fordelt på 100 intervjuer i hver av de 16 store byene Utvalg Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. Vekting Vektet etter kjønn, alder og landsdel Feilmargin Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. Oppdragsgiver EiendomsMegler 1 Kontakt hos Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 32

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2018 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret. Juni 2018 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2018 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 18.06.2018 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Byggebørsen 2019 Boligmarkedspresentasjon Trondheim - Kjøpers marked Hakon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN 11. februar 2019

Byggebørsen 2019 Boligmarkedspresentasjon Trondheim - Kjøpers marked Hakon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN 11. februar 2019 Byggebørsen 2019 Boligmarkedspresentasjon Trondheim - Kjøpers marked 2019 Hakon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN 11. februar 2019 Boligprisutvikling Prisutvikling Trondheim: - Svak prisoppgang siste 12 måneder

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Boligmarkedet i Bergen. Bergen omnibus november 2018

Boligmarkedet i Bergen. Bergen omnibus november 2018 Boligmarkedet i Bergen Bergen omnibus 12. 16. november 2018 Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Måle boligplaner og boligpreferanser Utvalg Målgruppe: Utvalget er trukket fra: Utvalgsstørrelse:

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 11.03.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Boligmarkedet Trondheim BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN

Boligmarkedet Trondheim BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedet Trondheim BYGGEBØRSEN 2018 Trondheim, 05.02.2018 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN BYGGEBØRSEN 2017 2016 Mediebildet i et boligmarked med prisfall 12 mnd. Boligprisvekst Boligeiere opplever

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - Side 1 Om HedmarksIndikatoren HedmarksIndikatoren er basert på Norsk TrendIndikator. HedmarksIndikatoren

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Gauldalens Byggebørs. Velfungerende marked, eller tilbudsoverskudd? Arnt Joar Solem Avdelingsleder Melhus og Støren

Gauldalens Byggebørs. Velfungerende marked, eller tilbudsoverskudd? Arnt Joar Solem Avdelingsleder Melhus og Støren Gauldalens Byggebørs Velfungerende marked, eller tilbudsoverskudd? Arnt Joar Solem Avdelingsleder Melhus og Støren 20.08.2019 INNHOLD BOLIGPRIS et bakteppe BRUKTBOLIG volum og omsetningstid UTFORDRINGER

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

NBBLs boligmarkedsrapport

NBBLs boligmarkedsrapport 20. oktober 2017 NBBLs boligmarkedsrapport Prisutvikling Temperaturen i markedet Tilbud/Etterspørsel Norsk økonomi Finansiell stabilitet Hva tror NBBL om boligprisene? Utålmodig? Klikk her Fire grunner

Detaljer

Boligmarkedsanalyse. Kongsberg kommune. Oslo 18. desember Eva Leszczynski

Boligmarkedsanalyse. Kongsberg kommune. Oslo 18. desember Eva Leszczynski Boligmarkedsanalyse Kongsberg kommune Oslo 18. desember 2018 Eva Leszczynski el@prognosesenteret.no Kåre Elnan ke@prognosesenteret.no Oppsummering og konklusjoner Innledning Bakgrunn Kongsberg kommune

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere Forventningsundersøkelsen 1. kvartal 2006: Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2006 viser at forventningene til prisveksten

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 3. kvartal Markedsutviklingen pr. 3. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 3. kvartal Markedsutviklingen pr. 3. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening /22/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Boligundersøkelse. Kristiansand kommune. Mars 2018

Boligundersøkelse. Kristiansand kommune. Mars 2018 Boligundersøkelse Kristiansand kommune Mars 2018 Om undersøkelsen Formål: Formålet med undersøkelsen er å kartlegge boligpreferanser og bostedsønsker i Kristiansands befolkning. Målgruppe: Et representativt

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.11. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 5.08. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Utviklingen av sekundærboliger og førstegangskjøpere i Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita Mars 2018

Utviklingen av sekundærboliger og førstegangskjøpere i Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita Mars 2018 Utviklingen av sekundærboliger og førstegangskjøpere i 2017 Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita Mars 2018 Samarbeid mellom NEF og Ambita Ønsker å øke kunnskapen om boligmarkedet Peke på ulike drivere

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer