Deres kontaktperson Jens Fossum Analyse Tone Fritzman Thomassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no"

Transkript

1 OMNIBUS UKE NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Analyse Tone Fritzman Thomassen Periode Start Avsluttet Antall respondenter 1311 Utvalget er landsrepresentativt og trukket tilfeldig fra Visendi's forbrukerpanel. Mottakerne blir invitert ved hjelp av en e-post med en unik link til deres undersøkelse. I rapporten hvor prosenter er oppgitt har vekting blitt benyttet i den statistiske analysen for å korrigere for eventuelle utvalgsskjevheter i datagrunnlaget. Vektingen tar hensyn til både kjønn, alder og geografisk bosted. Sitat for media: Undersøkelsen er gjennomført av Visendi AS i tidsrommet: til Et landsrepresentativt utvalg på 1311 personer (fra 16 til 83 år) har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen. Standardavvik (Statistisk verdi) Standardavvik er en statistisk målverdi for sikkerheten i resultatet. På en del tabeller er standardavvik oppgitt. Denne verdien angir sikkerheten i svaret. 1 gang standardavvik over og under oppgitte verdi, tilsvarer en sikkerhet på 95% Eksempel: sier 45% ja, og standardavviket er lik 1,5, kan en med 95% sikkerhet si at denne verdien ligger 45 +/ - 1,5. Altså fra 43,3-46,5. Jo høyere verdi for standardavvik, jo mer usikkert kan man si at resultatet er. Innhold Spørsmål: Frekvenstabeller: Utvalg og demografi: Oversikt over spørsmål i undersøkelsen Svarfordeling Alle respondenter Side 1 av 9

2 Spørsmål: Vil du i løpet av kommende 12 måneder endre din personlige boligsituasjon? Nei Ja, selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny Ja, selge nåværende bolig/leilighet og leie Ja, gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe egen Ja, annet Vet ikke Rentene har vært lave i flere år og holder seg fortsatt på et lavt nivå. Hva tror du om den generelle utviklingen i boligprisene? Etter din mening, vil boligprisene om 12 måneder være: Høyere enn i dag Omtrent som i dag Lavere enn i dag Vet ikke Ekstra demografi: Jeg bor i... Hybel Blokk/bygård 2-4-mannsbolig Rekkehus Enebolig Hvilken eierform har du på boligen/leiligheten din? Eier - selveier Eier - borettslag Leietaker Bor hjemme/hos andre = markering for ekstremverdier Se indivduelle tabeller for kommentarer Side 2 av 9

3 Vil du i løpet av kommende 12 måneder endre din personlige boligsituasjon? Landsbasis i prosent/ Kjønn / Aldersgruppe Menn Kvinner år + Nei 67,38 67,15 67,61 31,82 49,52 72,81 81,98 85,32 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny 4,94 6,00 3,90 1,12 7,03 7,98 4,69 3,75 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og leie 0,80 1,00 0,59 1,23 0,80 0,86 0,77 0,55 Ja, gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe egen 5,23 5,53 4,93 8,24 13,10 3,57 1,49 1,66 Ja, annet 9,99 9,43 10,53 37,07 13,90 3,61 1,90 2,41 Vet ikke 11,67 10,89 12,44 20,53 15,64 11,17 9,16 6,32 Totalt ,38% kommer ikke til å endre sin personlige boligsituasjon i løpet av kommende 12 måneder. Ca 5% sier at de kommer til å gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe egen, og omtrent samme andel vil selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny. Det er påvist signifikante forskjeller mellom enkelte aldersgrupper, men ikke mellom menn og kvinner. Ikke overraskende er det en svært stor andel blant de over 45 år som ikke kommer til å endre boligsituasjonen sin. 7-8% i aldersgruppen 25 til 44 år sier at de kommer til å selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny. I aldersgruppen år er det 13,10% som sier at de vil gå fra å leie bolig/leilighet til å kjøpe egen. Hele 37,07% i den yngste aldersgruppen svarer "Ja, annet". Vi kan anta at en stor del av disse tenker på at de kommer til å flytte ut hjemmefra, og skal leie/kjøpe egen hybel/leilighet Nei 67,38 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny 4,94 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og leie 0,80 Ja, gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe egen 5,23 Ja, annet 9,99 Vet ikke 11,67 Side 3 av 9

4 Vil du i løpet av kommende 12 måneder endre din personlige boligsituasjon? Landsbasis i prosent/ Landsdel, region Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Nei 67,38 61,50 73,37 70,49 67,14 66,65 73,58 67,01 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny 4,94 8,99 2,13 4,95 4,40 2,57 2,75 4,79 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og leie 0,80 1,16 0,00 1,91 0,37 0,78 0,00 0,00 Ja, gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe egen 5,23 5,82 3,86 4,40 8,49 5,79 3,22 2,97 Ja, annet 9,99 7,51 9,93 8,52 7,35 12,86 9,33 16,29 Vet ikke 11,67 15,02 10,70 9,73 12,26 11,34 11,13 8,95 Totalt Det er ikke påvist signifikante forskjeller mellom landsdelene. Tabellen viser kun tendenser. - Over 70% i Trøndelag, Hedmark/Oppland og på Sør-Østlandet sier at de ikke kommer til å endre boligsituasjon i løpet av et år. - Nærmere 9% i Oslo/Akershus vil iløpet av 12 måneder selge sin nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny. - 8,49% i Agder/Rogaland sier at de vil gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe sin egen. Side 4 av 9

5 Vil du i løpet av kommende 12 måneder endre din personlige boligsituasjon? Landsbasis i prosent/ Boform/ Eierform Hybel Blokk/bygård 2-4-mannsbolig Rekkehus Nei 67,38 27,14 55,45 52,03 69,05 80,48 30,36 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny 4,94-10,45 6,50 11,11 2,71 - Ja, selge nåværende bolig/leilighet og leie 0,80 1,43 0,45 1,63 0,79 0,71 - Ja, gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe egen 5,23 8,57 9,09 10,57 0,79 2,42 17,86 Ja, annet 9,99 41,43 7,73 13,82 3,97 6,13 33,93 Vet ikke 11,67 21,43 16,82 15,45 14,29 7,55 17,86 Totalt Enebolig Eier - selveier Eier - borettslag Leietaker Bor hjemme/ hos andre Nei 67,38 84,35 72,02 31,65 28,57 28,57 Ja, selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny 4,94 5,44 13,69 0, Ja, selge nåværende bolig/leilighet og leie 0,80 0,66 0,60 0,72 1,10 14,29 Ja, gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe egen 5,23 0,40-21,22 5,49 14,29 Ja, annet 9,99 2,12 0,60 23,74 49,45 42,86 Vet ikke 11,67 7,03 13,10 22,30 15,38 - Totalt Det er påvist signifikante forskjeller mellom nåværende boligtype og mellom ulike typer for eierform. 80,48% av de som bor i enebolig kommer ikke til å endre sin personlige boligsituasjon i løpet av kommende 12 måneder % av de som bor i blokk/bygård eller rekkehus sier at de innen 12 måneder kommer til å selge nåværende bolig og kjøpe ny. 9-10% av de som bor i blokk/bygård eller 2-4 mannsbolig sier at de vil gå fra leie av bolig/leilighet til å kjøpe sin egen. Av de som er selveiere er det hele 84,35% som ikke kommer til å endre boligsituasjon i løpet av de neste 12 mnd. 13,69% av de som eier bolig/leilighet i borettslag sier at de innen et år vil selge nåværende bolig/leilighet og kjøpe ny. 21,22% av de som er leietakere vil gå fra å leie bolig/leilighet til å kjøpe egen. Side 5 av 9

6 Etter din mening, vil boligprisene om 12 måneder være: Landsbasis i prosent/ Kjønn / Aldersgruppe Menn Kvinner år + Høyere enn i dag 51,87 54,42 49,37 41,13 53,27 51,86 52,67 55,89 Omtrent som i dag 41,24 40,29 42,17 43,36 37,88 43,67 42,39 40,26 Lavere enn i dag 3,58 2,88 4,26 4,26 5,16 2,95 3,81 2,40 Vet ikke 3,31 2,41 4,20 11,25 3,69 1,53 1,13 1,45 Totalt av 10 tror boligprisene om 12 måneder vi være høyere enn i dag, mens 4 av 10 tror boligprisene vil være omtrent som i dag. Det er påvist signifikante forskjeller mellom menn og kvinner, og mellom de enkelte aldersgruppene. En noe større andel menn enn kvinner tror boligprisene vil være høyere enn i dag. Blant de over 55 år er det 55,89% som tror boligprisene om 12 måneder vil være høyere enn i dag. 43% av de i aldersgruppene år og 34-44% tror boligprisene vil være omtrent som i dag. Over 5% av de mellom 25 og 34 år tror boligprisene kommer til å være lavere enn dagens nivå , , ,58 3,31 0 Høyere enn i dag Omtrent som i dag Lavere enn i dag Vet ikke Side 6 av 9

7 Etter din mening, vil boligprisene om 12 måneder være: Landsbasis i prosent/ Landsdel, region Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Høyere enn i dag 51,87 56,15 48,75 55,34 54,27 47,95 51,83 43,53 Omtrent som i dag 41,24 36,34 47,25 40,05 37,85 44,03 41,03 48,45 Lavere enn i dag 3,58 4,06 1,14 2,99 5,41 3,38 1,75 4,67 Vet ikke 3,31 3,45 2,86 1,63 2,48 4,65 5,38 3,35 Totalt Det er ikke påvist signifikante forskjeller mellom landsdelene. Tabellen viser kun tendenser % i Oslo/Akershus og på Sør-Østlandet mener at boligprisene om 12 måneder vil være høyere enn i dag. - 48,45% i Nord-Norge, og 47,25% i Hedmark/Oppland tror boligprisene vil være omtrent som i dag. - 5,41% av de som bor i Agder/Rogaland mener boligprisene vil være lavere enn i dag. Side 7 av 9

8 Etter din mening, vil boligprisene om 12 måneder være: Landsbasis i prosent/ Boform/ Eierform Hybel Blokk/bygård 2-4-mannsbolig Rekkehus Enebolig Høyere enn i dag 51,87 40,85 55,91 54,10 57,14 50,21 53,57 Omtrent som i dag 41,24 40,85 35,45 38,52 38,89 44,10 41,07 Lavere enn i dag 3,58 2,82 5,91 2,46 2,38 3,27 3,57 Vet ikke 3,31 15,49 2,73 4,92 1,59 2,42 1,79 Totalt Eier - selveier Eier - borettslag Leietaker Bor hjemme/ hos andre Høyere enn i dag 51,87 53,98 55,62 46,59 42,86 57,14 Omtrent som i dag 41,24 41,91 38,46 41,22 40,66 42,86 Lavere enn i dag 3,58 2,52 5,33 4,66 5,49 - Vet ikke 3,31 1,59 0,59 7,53 10,99 - Totalt Det er påvist signifikante forskjeller mellom nåværende boligtype og mellom ulike typer for eierform. 57,14% av de som bor i rekkehus mener at boligprisene om 12 måneder vil være høyere enn i dag. 44,10% av de som bor i enebolig sier at de tror boligprisene vil være omtrent som i dag. 5,91% av de som bor i blokk/bygård tror boligprisene vil være lavere enn i dag. Over halvparten av de som eier sin egen bolig eller svarer "" tror at boligprisene om ett år vil være høyere enn i dag. Ca 42% av de som er selveiere/annet tror boligprisene vil være omtrent som i dag. Over 5% av de som eier bolig/leilighet i borettslag eller bor hjemme/hos andre tror boligprisene vil være lavere enn i dag Høyere enn i dag Omtrent som i dag Lavere enn i dag Vet ikke 10 0 Eier - selveier Eier - borettslag Leietaker Bor hjemme/ hos andre Side 8 av 9

9 Utvalg og demografi: Respondenter Fylkesfordeling - respondenter/ utvalg * Landsfordeling ihht til SSB. Tall for 2005 Norge* Respondenter Totalt antall respondenter 1311 ØSTFOLD 5,61 5,03 AKERSHUS 10,73 10,68 OSLO 11,50 12,89 Fordelt på kjønn HEDMARK 4,09 3,74 OPPLAND 3,98 3,59 Mann 47,14 BUSKERUD 5,29 4,58 Kvinne 52,86 VESTFOLD 4,79 4,65 Totalt 100 TELEMARK 3,61 2,36 AUST-AGDER 2,25 1,91 VEST-AGDER 3,50 3,51 Fordelt på alder ROGALAND 8,53 7,25 16 til 24 år 18,76 HORDALAND 9,73 10,83 25 til 34 år 20,21 SOGN OG FJORDANE 2,32 3,05 35 til 44 år 17,62 MØRE OG ROMSDAL 5,31 4,65 45 til 54 år 19,45 SØR-TRØNDELAG 5,92 6,94 55 år og eldre 23,95 NORD-TRØNDELAG 2,79 2,59 Total 100 NORDLAND 5,14 5,49 TROMS 3,32 3,97 FINNMARK 1,59 2,29 Fordelt på landsdel/region Norge* Respondenter Akershus/Oslo 22,23 23,57 Akershus/Oslo: Akershus og Oslo Hedmark/Oppland 8,07 7,32 Hedmark/Oppland : Hedmark og Oppland Sør-Østlandet 19,30 16,63 Sør-Østlandet: Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark Agder/Rogaland 14,28 12,66 Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland Vestlandet 17,37 18,54 Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Trøndelag 8,71 9,53 Trøndelag: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge 10,04 11,75 Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Totalt Norge Respondenter ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK Side 9 av 9

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding drivstoff og miljøatferd Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer