TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012"

Transkript

1 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding drivstoff og miljøatferd

2 Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse AS for Statoil Fuel & Retail. Gjennomført elektronisk i perioden Et landsrepresentativt utvalg på 3004 personer (fra 18 til 86 år) har svart på undersøkelsen eier/disponerer bil og har besvart alle spørsmål. Utvalget er trukket tilfeldig fra hele Norge i Respons Analyses forbrukerpanel. Mottakerne ble invitert ved hjelp av en e-post med en unik link til deres undersøkelse. Resultatene i undersøkelsene er brutt ned på følgende demografiske variabler: kjønn, alder, fylke, utdanning, inntekt, bil/ikke bil, partipolitisk tilhørighet og bensinstasjonbesøk-hyppighet. 2

3 Hovedfunn Nordmenn flest har god miljøsamvittighet; 54 prosent hevder de velger miljøvennlig transportform i det daglige. Aller best er den i Oslo med 69 prosent. Politisk er det Rødt-velgerne som har best, og Høyre-velgerne som har dårligst samvittighet. 1 av 5 nordmenn mener drivstofforbruket deres tåler en økning, mens like mange mener det er for høyt. Når det gjelder fremtidig valg av transportform mener 8 av 10 at effektiv, tidsbesparende transport er det aller viktigste. Minst viktig er mer miljøvennlig transport. Neste gang vi skal kjøpe bil teller sikkerhet mest. 1 av 3 er interessert i el-/hybridbil. Lave drivstoffkostnader er viktigere enn lavt utslipp. 3

4 Spørsmål i undersøkelsen Hvordan vil du bedømme dine egne valg av transportform i det daglige? Hvordan vil du bedømme ditt eget forbruk av bensin og drivstoff ut ifra et miljøaspekt? Hvor viktig er følgende faktorer for dine fremtidige valg av transportform i det daglige? Billigere transport Mer effektiv, tidsbesparende transport Mer miljøvennlig transport Sikrere transport Større valgfrihet Dersom du kjøper bil i løpet av de neste tre årene, hvor stor vekt vil du legge på følgende elementer: Lave drivstoffkostnader Lavt utslipp At bilen er elektrisk, hybrid eller ladbar hybrid Gode kjøreegenskaper Sikkerhet Utseende/image At bilen er praktisk/høy nytteverdi At bilen holder seg godt i pris At bilen er av et bestemt bilmerke 4

5 Nordmenn har god miljøsamvittighet SPM: Hvordan vil du bedømme dine egne valg av transportform i det daglige? (Skala 1-6, 1=svært lite miljøvennlig, 6=svært miljøvennlig) 6 - Svært miljøvennlig 14% 5 13% 54 % velger miljøvennlig 54 % har god miljøsamvittighet hva angår transportform i det daglige. 4 27% Kun 5 % mener at de er svært lite miljøvennlige. 3 29% 2 11% 1 - Svært lite miljøvennlig 5% 0% 10% 30% 40% 5

6 Best miljøsamvittighet i Oslo, dårligst i Finnmark SPM: Hvordan vil du bedømme dine egne valg av transportform i det daglige? (Skala 1-6, 1=svært lite miljøvennlig, 6=svært miljøvennlig) 80% 70% 69% 66% 60% 50% 40% 61% 58% 57% 55% 54% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 49% 47% 46% 44% 41% 41% 7 av 10 i Oslo mener de velger miljøvennlig transportform i det daglige, mens 4 av 10 i Hedmark og Finnmark mener det samme 30% 10% 64 % av de som tjener < mener de velger miljøvennlig, mens 49 % av de som tjener mener det samme. 0% 4-6 på skalaen 6

7 2 av 3 unge har god miljøsamvittighet SPM: Hvordan vil du bedømme dine egne valg av transportform i det daglige? (Skala 1-6, 1=svært lite miljøvennlig, 6=svært miljøvennlig) 55 år og eldre 57% 45 til 54 år 52% 35 til 44 år 46% 4-6 på skalaen 25 til 34 år 55% 18 til 24 år 65% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 7

8 Høyre-velgere har dårligst miljøsamvittighet SPM: Hvordan vil du bedømme dine egne valg av transportform i det daglige? (Skala 1-6, 1=svært lite miljøvennlig, 6=svært miljøvennlig) 80% 75% 70% 60% 50% 61% 60% 58% 57% 56% 52% 52% 50% 75 % av Rødt-velgerne mener de velger miljøvennlig transportform i det daglige, mens 50 % av Høyre-velgerne mener det samme. 40% 30% 10% 0% Rødt SV V Annet KRF AP FrP SP H 4-6 på skalaen 8

9 1 av 5 mener eget drivstofforbruk tåler en økning SPM: Hvordan vil du bedømme ditt eget forbruk av bensin og drivstoff ut i fra et miljøaspekt? Ikke ta hensyn til pris i denne omgang. 5% 8% 18% Tåler økning fra dagens nivå Passe 1 av 5 mener forbruket tåler en økning. Like mange mener det er for høyt. 18% For høyt Vet ikke Halvparten mener forbruket kan ligge der det befinner seg per i dag. 51% Forbruker ikke bensin/ drivstoff 9

10 Hver fjerde 30-åring mener forbruket tåler en økning, mens hver fjerde 40-åring sier forbruket er for høyt SPM: Hvordan vil du bedømme ditt eget forbruk av bensin og drivstoff ut i fra et miljøaspekt? Ikke ta hensyn til pris i denne omgang. 25 5l 34 år 35 5l 44 år 6% 14% 23% 5% 7% 15% Tåler økning fra dagens nivå Passe 14% 23% For høyt Vet ikke 43% 50% Forbruker ikke bensin/drivstoff 10

11 Sogn og Fjordane mener de tåler drivstofføkning SPM: Hvordan vil du bedømme ditt eget forbruk av bensin og drivstoff ut i fra et miljøaspekt? Ikke ta hensyn til pris i denne omgang. 35% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 30% 14% 27% 16% 24% 21% 13% 19% 19% 19% 19% 17% 16% 18% 18% 21% 17% 17% 17% 15% 16% 11% 19% 30% 17% 16% 16% 21% 15% 15% 19% 14% 23% 11% 10% 3 av 10 nordtrøndere mener forbruket er for høyt, og nesten like mange telemarkinger (27 %) mener det samme. I Finnmark og Aust-Agder er det kun 1 av 10 som mener det er for høyt. I motsatt ende av skalaen finner vi Sogn og Fjordane; her mener 3 av 10 at forbruket deres tåler en økning. Landsgjennomsnittet ligger på 18 % både for for høyt og tåler økning ( ). For høyt Tåler økning fra dagens nivå Sortert etter «for høyt» 11

12 Mer effektiv transport er viktigst SPM: Hvor viktig er følgende faktorer for dine fremtidige valg av transportform i det daglige? (Skala 1-6, 1=svært lite viktig, 6=svært viktig) Mer miljøvennlig transport Billigere transport 62% 68% 8 av 10 mener at mer effektiv, tidsbesparende transport vil være aller viktigst når de velger transportform i det daglige. Sikrere transport 74% Valgfrihet er viktig for nesten like mange (78 %). Større valgfrihet Mer effektiv, tidsbesparende transport 78% 82% Mer miljøvennlig transport er minst viktig (62 %). 0% 40% 60% 80% 100% 4-6 på skalaen 12

13 Effektiv transport viktigst i Oslo og Akershus SPM: Hvor viktig er mer effektiv, tidsbesparende transport for dine fremtidige valg av transportform i det daglige? (Skala 1-6, 1=svært lite viktig, 6=svært viktig) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 89% 87% 85% 84% 83% 82% 82% 81% 80% 80% 80% 79% 79% 78% 77% 76% 75% 73% 72% 72% 9 av 10 i Oslo mener at effektiv, tidsbesparende transport vil være viktig for fremtidige valg. 7 av 10 i Nordland og Finnmark mener det samme. Over hele landet er effektiv, tidsbesparende transport viktig. 4-6 på skalaen 13

14 Kvinner mest miljøvennlige SPM: Hvor viktig er følgende faktorer for dine fremtidige valg av transportform i det daglige? (Skala 1-6, 1=svært lite viktig, 6=svært viktig) 100% 80% 60% 82% 80% 79% 76% 71% 76% 67% 69% 69% Det er små forskjeller hva angår kjønn, med unntak av ett område: Miljø. 54% 40% 69 % kvinner mener mer miljøvennlig transport er viktig, mens 54 % menn mener et samme. 0% Mer effektiv, tidsbesparende transport Større valgfrihet Mann Kvinne Sikrere transport Billigere transport Mer miljøvennlig transport Kvinner er også noe mer opptatt av valgfrihet, sikrere transport og billigere transport sammenlignet med menn. 14

15 Sikkerhet er viktigst for valg av bil SPM: Dersom du kjøper bil i løpet av de neste tre årene, hvor stor vekt vil du legge på følgende elementer? (Skala 1-6, 1=svært lite vekt, 6=svært stor vekt) El-bil/hybrid/ladbar hybrid 36% Bestemt bilmerke Utseende/image 38% 57% 96 % mener sikkerhet er viktigst neste gang de kjøper bil. Andelen her er høy over hele landet. Lavt utslipp 71% Bilen holder seg godt i pris Lave drivstoffkostnader 77% 81% 93 % mener gode kjøreegenskaper er viktig. Bil med praktisk/høy nytteverdi Gode kjøreegenskaper 91% 93% Lave drivstoffkostnader er viktigere enn lavt utslipp. Sikkerhet 96% 0% 40% 60% 80% 100% på skalaen Minst viktig er det at bilen er elektrisk, hybrid eller ladbar hybrid. Kun 36 % vil vektlegge dette. 15

16 Kvinner er mest opptatt av lavt utslipp og el-/ hybridbiler 100% 80% 95% 96% 93% 94% 90% 90% 84% 80% 78% 77% 78% 60% 40% 63% 57% 57% 42% 36% 32% 40% 4 av 10 kvinner vil ha elbil/ hybridbil neste gang de kjøper bil, mot 3 av 10 menn. Sikkerhet er veldig viktig for begge kjønn. 0% Kvinner er også betydelig mer opptatt av lavt utslipp enn menn; 80 % vektlegger dette mot kun 63 % menn. Mann Kvinne 16

17 El-/hybridbiler mest populært i Oslo 50% 45% 43% 42% 40% 40% 35% 30% 25% 39% 39% 39% 38% 37% 36% 35% 33% 32% 32% 28% 25% 24% 24% 23% 22% 43 % i Oslo og 42 % i Rogaland sier at de vil velge el-bil, hybrid-bil eller ladbar hybrid-bil neste gang de kjøper bil. 15% 22 % i Aust-Agder og 23 % i Telemark svarer det samme. 10% 5% 0% Landsgjennomsnittet ligger på 36 %. 4-6 på skalaen 17