Bedriftsundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelse"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf ) Byråleder Gyrd Steen (tlf )

2 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Forord Perduco har gjennomført en bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. (Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte). Spørreskjema ble utviklet av Perduco. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2000 bedriftsledere og ble gjennomført i desember 2004 gjennom Norges næringslivsundersøkelser (NNU) som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, 24. januar

3 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Tekniske kommentarer... 4 Karakteristika... 5 Vedlegg Spørreskjema... 7 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

4 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av DM-husets database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Disse foretakene er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra DM-husets database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av dataassisterte telefonintervjuer. Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 2. til 20. desember 2004 (gjennom Norges næringslivsundersøkelser som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Ved 2000 respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 0,7 og ± 1,6 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%

5 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i Norge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populaj. Andel populasjon Østfold 110 5,5 % ,25 % 0, Akershus 111 5,5 % ,80 % 1, Oslo 111 5,5 % ,67 % 2, Hedmark 111 5,5 % ,48 % 0, Oppland 111 5,5 % ,82 % 0, Buskerud 110 5,5 % ,67 % 1, Vestfold 100 5,0 % ,74 % 0, Telemark 101 5,0 % ,46 % 0, Aust-Agder 101 5,0 % ,13 % 0, Vest-Agder 101 5,0 % ,21 % 0, Rogaland 110 5,5 % ,54 % 1, Hordaland 111 5,5 % ,22 % 1, Sogn og Fjordane 101 5,0 % ,89 % 0, Møre og Romsdal 110 5,5 % ,19 % 0, Sør-Trøndelag 100 5,0 % ,47 % 1, Nord-Trøndelag 101 5,0 % ,10 % 0, Nordland 100 5,0 % ,71 % 0, Troms 101 5,0 % ,07 % 0, Finnmark 100 5,0 % ,58 % 0, t ,0 % ,00 % Vekt Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til 9000 ansatte. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,6 % 5 til 19 ansatte ,0 % 20 til 99 ansatte ,2 % 100 ansatte eller mer 144 7,2 % ,0 % - 5 -

6 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 54 2,7 % Industri, bergverk og kraft ,0 % Bygge- og anleggsvirksomhet 178 8,9 % Varehandel etc ,3 % Hotell- og restaurantvirksomhet 88 4,4 % Transport og kommunikasjon 155 7,7 % Tjenesteytende næringer ,9 % ,0 % Bedriftleders kjønn Hver sjette respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er noe lavere sammenlignet med tidligere undersøkelser. Bedriftleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,4 % Kvinne ,6 % ,0 % - 6 -

7 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1: Har du hørt om Altinn prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 2) Nei (Gå til bakgrunnsvariabler) (Gå til bakgrunnsvariabler) Spørsmål 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 3) Nei (Gå til bakgrunnsvariabler) (Gå til bakgrunnsvariabler) Spørsmål 3: Hvem rapporterer hovedsakelig gjennom Altinn på vegne av din bedrift? Svaralternativer: Daglig leder Styreleder Interne økonomimedarbeidere/regnskapsavdeling Ekstern regnskapsfører Andre Spørsmål 4: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn AltInn har stort forbedringspotensiale Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover Svaralternativer Ja Nei - 7 -

8 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Bakgrunnsvariabler Spørsmål B1: Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi antall ansatte] Spørsmål B2: Hvilken organisasjonsform har din virksomhet? Svaralternativ: Allment aksjeselskap (ASA) Privat aksjeselskap (AS) Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Annet Vet ikke Spørsmål B3: Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativ: Ja Nei Vet ikke Spørsmål B4: Gikk din virksomhet i fjor med overskudd, i balanse eller med underskudd? Svaralternativ: Overskudd I balanse Underskudd Vil ikke svare Spørsmål B5: Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Spørsmål B6: Virksomhetens bransje (NACE-kode) forhåndsregistreres Spørsmål B7: Virksomhetens geografiske beliggenhet (fylke/postnr) forhåndsregistreres - 8 -

9 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Frekvens- og krysstabeller - 9 -

10 SPM 1 Har du hørt om Altinn - prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,0 41,0 41,0 Nei ,7 58,7 99,7 6 0,3 0,3 100, ,0 100,0 Fylke Ja Nei Finnmark 48 % 52 % 100 % Buskerud 48 % 52 % 100 % Telemark 45 % 55 % 100 % Oslo 44 % 56 % 100 % Akershus 44 % 55 % 1 % 100 % Hordaland 43 % 57 % 100 % Sogn og fjordane 41 % 59 % 100 % Rogaland 41 % 59 % 100 % Østfold 40 % 60 % 100 % Sør-Trøndelag 40 % 59 % 1 % 100 % Oppland 40 % 59 % 1 % 100 % Nord-Trøndelag 39 % 61 % 100 % Nordland 38 % 62 % 100 % Vestfold 38 % 61 % 1 % 100 % Troms 37 % 61 % 2 % 100 % Møre og Romsdal 37 % 63 % 100 % Hedmark 36 % 64 % 100 % Aust-Agder 36 % 64 % 0 % 100 % Vest-Agder 31 % 69 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 42 % 58 % 100 % Industri, bergverk og kraft 39 % 61 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 33 % 67 % 0 % 100 % Varehandel 35 % 64 % 0 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 23 % 76 % 1 % 100 % Transport og kommunikasjon 39 % 61 % 100 % Tjenesteytende næringer 54 % 46 % 1 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 37 % 62 % 0 % 100 % 5 til 19 ansatte 41 % 59 % 0 % 100 % 20 til 99 ansatte 42 % 58 % 0 % 100 % 100 ansatte eller mer 48 % 52 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 41 % 58 % 0 % 100 % Kvinne 39 % 61 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 43 % 57 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 42 % 58 % 0 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 36 % 63 % 1 % 100 % Annet 39 % 61 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 48 % 52 % 100 % Nei 39 % 61 % 0 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 41 % 59 % 0 % 100 % I balanse 37 % 62 % 1 % 100 % Underskudd 46 % 53 % 0 % 100 %

11 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,3 64,3 64,3 Nei ,9 29,0 93,2 55 2,8 6,8 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Nordland 75 % 19 % 6 % 100 % Sogn og fjordane 71 % 25 % 4 % 100 % Sør-Trøndelag 70 % 23 % 7 % 100 % Buskerud 70 % 20 % 9 % 100 % Møre og Romsdal 70 % 27 % 3 % 100 % Hedmark 70 % 27 % 3 % 100 % Vest-Agder 68 % 32 % 100 % Vestfold 67 % 28 % 6 % 100 % Nord-Trøndelag 67 % 21 % 13 % 100 % Hordaland 65 % 30 % 6 % 100 % Telemark 65 % 29 % 6 % 100 % Finnmark 64 % 29 % 7 % 100 % Akershus 63 % 32 % 5 % 100 % Oppland 63 % 29 % 8 % 100 % Troms 61 % 39 % 100 % Rogaland 60 % 34 % 6 % 100 % Oslo 59 % 31 % 10 % 100 % Østfold 57 % 31 % 12 % 100 % Aust-Agder 43 % 50 % 7 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 42 % 58 % 100 % Industri, bergverk og kraft 61 % 27 % 13 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 61 % 32 % 7 % 100 % Varehandel 61 % 30 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 68 % 26 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 47 % 42 % 11 % 100 % Tjenesteytende næringer 72 % 25 % 3 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 66 % 32 % 2 % 100 % 5 til 19 ansatte 65 % 27 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 64 % 30 % 7 % 100 % 100 ansatte eller mer 59 % 30 % 11 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 64 % 29 % 7 % 100 % Kvinne 68 % 28 % 4 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 73 % 23 % 4 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 66 % 27 % 7 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 62 % 38 % 100 % Annet 46 % 42 % 11 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 65 % 27 % 8 % 100 % Nei 64 % 30 % 6 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 65 % 29 % 6 % 100 % I balanse 53 % 36 % 11 % 100 % Underskudd 65 % 27 % 8 % 100 % SPM 2

12 SPM 3 Hvem rapporterer hovedsakelig gjennom Altinn på vegne av din bedrift? Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Daglig leder ,3 39,1 39,1 Styreleder 5 0,2 0,9 40,1 Interne økonomimedarbeidere/regnskapsavdeling 189 9,4 35,8 75,8 Ekstern regnskapsfører 91 4,5 17,2 93,1 Andre 33 1,7 6,3 99,4 3 0,2 0,6 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Telemark 55 % 25 % 15 % 5 % 100 % Nord-Trøndelag 50 % 6 % 19 % 13 % 13 % 100 % Finnmark 50 % 20 % 20 % 10 % 100 % Buskerud 47 % 39 % 8 % 5 % 100 % Vest-Agder 46 % 31 % 15 % 8 % 100 % Akershus 45 % 4 % 22 % 22 % 4 % 4 % 100 % Rogaland 44 % 39 % 14 % 3 % 100 % Sør-Trøndelag 40 % 43 % 10 % 7 % 100 % Hedmark 39 % 39 % 13 % 9 % 100 % Hordaland 39 % 48 % 13 % 100 % Vestfold 38 % 42 % 17 % 4 % 100 % Oppland 36 % 40 % 12 % 12 % 100 % Nordland 36 % 29 % 25 % 11 % 100 % Sogn og fjordane 35 % 6 % 24 % 18 % 12 % 6 % 100 % Møre og Romsdal 35 % 8 % 35 % 19 % 4 % 100 % Aust-Agder 33 % 50 % 17 % 0 % 100 % Oslo 31 % 34 % 25 % 10 % 100 % Østfold 29 % 46 % 13 % 8 % 4 % 100 % Troms 29 % 36 % 29 % 7 % 100 %

13 SPM 3 Bransje Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Jordbruk, skogbruk og fiske 56 % 22 % 22 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 54 % 23 % 23 % 100 % Tjenesteytende næringer 43 % 1 % 29 % 16 % 10 % 0 % 100 % Industri, bergverk og kraft 37 % 55 % 7 % 100 % Transport og kommunikasjon 36 % 50 % 7 % 7 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 33 % 33 % 33 % 100 % Varehandel 33 % 1 % 37 % 22 % 5 % 1 % 100 % Størrelse Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre 1 til 4 ansatte 54 % 14 % 27 % 4 % 1 % 100 % 5 til 19 ansatte 45 % 1 % 29 % 17 % 7 % 0 % 100 % 20 til 99 ansatte 28 % 1 % 53 % 13 % 3 % 1 % 100 % 100 ansatte eller mer 13 % 64 % 9 % 15 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Mann 39 % 1 % 35 % 17 % 7 % 1 % 100 % Kvinne 38 % 1 % 41 % 16 % 3 % 1 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Allment aksjeselskap (ASA) 67 % 22 % 6 % 6 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 39 % 1 % 38 % 17 % 4 % 1 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 64 % 9 % 18 % 9 % 100 % Annet 16 % 34 % 19 % 31 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Ja 33 % 1 % 44 % 15 % 7 % 1 % 100 % Nei 42 % 1 % 32 % 18 % 6 % 1 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Overskudd 38 % 1 % 37 % 16 % 8 % 1 % 100 % I balanse 39 % 6 % 32 % 19 % 3 % 100 % Underskudd 45 % 34 % 19 % 2 % 1 % 100 %

14 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-1 Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 90,8 90,8 Nei 19 1,0 3,6 94,5 29 1,5 5,5 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 100 % 0 % 100 % Finnmark 100 % 0 % 100 % Buskerud 97 % 3 % 100 % Sør-Trøndelag 97 % 3 % 100 % Møre og Romsdal 96 % 4 % 100 % Telemark 95 % 5 % 100 % Nord-Trøndelag 94 % 6 % 100 % Oslo 92 % 4 % 4 % 100 % Hedmark 91 % 9 % 100 % Hordaland 91 % 2 % 7 % 100 % Nordland 89 % 4 % 7 % 100 % Akershus 89 % 4 % 7 % 100 % Troms 87 % 7 % 7 % 100 % Vest-Agder 86 % 7 % 7 % 100 % Oppland 84 % 12 % 4 % 100 % Rogaland 83 % 3 % 14 % 100 % Vestfold 83 % 8 % 8 % 100 % Sogn og fjordane 82 % 12 % 6 % 100 % Østfold 79 % 8 % 13 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 89 % 11 % 100 % Industri, bergverk og kraft 94 % 1 % 4 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 85 % 6 % 9 % 100 % Varehandel 91 % 3 % 6 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 100 % 100 % Transport og kommunikasjon 96 % 4 % 100 % Tjenesteytende næringer 90 % 4 % 6 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 91 % 3 % 5 % 100 % 5 til 19 ansatte 90 % 3 % 7 % 100 % 20 til 99 ansatte 92 % 4 % 3 % 100 % 100 ansatte eller mer 89 % 6 % 6 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 91 % 4 % 5 % 100 % Kvinne 90 % 2 % 8 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 95 % 5 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 90 % 3 % 6 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 100 % 100 % Annet 88 % 9 % 3 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 91 % 3 % 6 % 100 % Nei 91 % 4 % 5 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 92 % 4 % 4 % 100 % I balanse 87 % 7 % 7 % 100 % Underskudd 87 % 3 % 10 % 100 %

15 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-2 Det er enkelt å bruke Altinn Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,2 57,8 57,8 Nei 154 7,7 29,1 87,0 69 3,4 13,0 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 67 % 17 % 17 % 100 % Oppland 67 % 21 % 13 % 100 % Hordaland 65 % 28 % 7 % 100 % Troms 64 % 21 % 14 % 100 % Buskerud 63 % 29 % 8 % 100 % Møre og Romsdal 63 % 30 % 7 % 100 % Østfold 63 % 17 % 21 % 100 % Rogaland 62 % 38 % 100 % Oslo 58 % 21 % 21 % 100 % Sør-Trøndelag 58 % 32 % 10 % 100 % Nordland 57 % 29 % 14 % 100 % Nord-Trøndelag 56 % 38 % 6 % 100 % Finnmark 56 % 33 % 11 % 100 % Akershus 55 % 33 % 13 % 100 % Sogn og fjordane 53 % 35 % 12 % 100 % Hedmark 52 % 26 % 22 % 100 % Telemark 45 % 40 % 15 % 100 % Vestfold 42 % 38 % 21 % 100 % Vest-Agder 31 % 46 % 23 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 44 % 22 % 33 % 100 % Industri, bergverk og kraft 60 % 24 % 16 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 56 % 15 % 29 % 100 % Varehandel 66 % 23 % 12 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 38 % 46 % 15 % 100 % Transport og kommunikasjon 56 % 41 % 4 % 100 % Tjenesteytende næringer 55 % 35 % 11 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 53 % 34 % 13 % 100 % 5 til 19 ansatte 59 % 30 % 11 % 100 % 20 til 99 ansatte 57 % 31 % 12 % 100 % 100 ansatte eller mer 66 % 11 % 23 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 57 % 29 % 14 % 100 % Kvinne 61 % 28 % 11 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 63 % 16 % 21 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 59 % 30 % 11 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 70 % 22 % 9 % 100 % Annet 33 % 27 % 39 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 56 % 28 % 16 % 100 % Nei 59 % 29 % 12 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 58 % 31 % 11 % 100 % I balanse 80 % 13 % 7 % 100 % Underskudd 52 % 27 % 21 % 100 %

16 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-3 AltInn har stort forbedringspotensiale Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,7 70,9 70,9 Nei 42 2,1 7,9 78, ,6 21,2 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Finnmark 89 % 0 % 11 % 100 % Møre og Romsdal 81 % 19 % 100 % Nord-Trøndelag 81 % 6 % 13 % 100 % Oslo 79 % 4 % 17 % 100 % Buskerud 79 % 5 % 16 % 100 % Sogn og fjordane 76 % 12 % 12 % 100 % Oppland 75 % 13 % 13 % 100 % Hordaland 74 % 7 % 20 % 100 % Sør-Trøndelag 73 % 10 % 17 % 100 % Vest-Agder 71 % 7 % 21 % 100 % Rogaland 68 % 14 % 19 % 100 % Aust-Agder 67 % 0 % 33 % 100 % Østfold 67 % 4 % 29 % 100 % Telemark 65 % 15 % 20 % 100 % Nordland 63 % 7 % 30 % 100 % Vestfold 63 % 17 % 21 % 100 % Akershus 58 % 13 % 29 % 100 % Hedmark 57 % 4 % 39 % 100 % Troms 50 % 14 % 36 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 78 % 11 % 11 % 100 % Industri, bergverk og kraft 68 % 6 % 26 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 65 % 3 % 32 % 100 % Varehandel 62 % 11 % 27 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 85 % 15 % 100 % Transport og kommunikasjon 79 % 11 % 11 % 100 % Tjenesteytende næringer 76 % 8 % 16 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 66 % 9 % 26 % 100 % 5 til 19 ansatte 73 % 8 % 19 % 100 % 20 til 99 ansatte 73 % 10 % 17 % 100 % 100 ansatte eller mer 69 % 2 % 30 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 72 % 8 % 20 % 100 % Kvinne 67 % 7 % 27 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 79 % 21 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 72 % 8 % 20 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 52 % 17 % 30 % 100 % Annet 69 % 3 % 28 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 71 % 7 % 23 % 100 % Nei 71 % 9 % 21 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 72 % 8 % 20 % 100 % I balanse 73 % 7 % 20 % 100 % Underskudd 67 % 8 % 25 % 100 %

17 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-4 Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 83,1 83,1 Nei 37 1,9 7,0 90,2 52 2,6 9,8 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 100 % 0 % 100 % Nord-Trøndelag 100 % 100 % Møre og Romsdal 96 % 4 % 100 % Hedmark 91 % 9 % 100 % Oppland 88 % 13 % 100 % Buskerud 87 % 5 % 8 % 100 % Sør-Trøndelag 87 % 10 % 3 % 100 % Hordaland 85 % 7 % 9 % 100 % Vest-Agder 85 % 8 % 8 % 100 % Telemark 84 % 5 % 11 % 100 % Oslo 83 % 7 % 11 % 100 % Rogaland 81 % 11 % 8 % 100 % Finnmark 80 % 10 % 10 % 100 % Vestfold 79 % 21 % 100 % Nordland 79 % 7 % 14 % 100 % Akershus 78 % 9 % 13 % 100 % Troms 77 % 8 % 15 % 100 % Sogn og fjordane 76 % 12 % 12 % 100 % Østfold 67 % 8 % 25 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 89 % 11 % 100 % Industri, bergverk og kraft 76 % 7 % 16 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 88 % 3 % 9 % 100 % Varehandel 85 % 6 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 77 % 8 % 15 % 100 % Transport og kommunikasjon 89 % 11 % 100 % Tjenesteytende næringer 83 % 8 % 10 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 77 % 10 % 13 % 100 % 5 til 19 ansatte 85 % 7 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 87 % 5 % 8 % 100 % 100 ansatte eller mer 80 % 5 % 15 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 84 % 7 % 10 % 100 % Kvinne 81 % 8 % 11 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 95 % 5 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 82 % 8 % 10 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 78 % 4 % 17 % 100 % Annet 91 % 9 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 86 % 4 % 10 % 100 % Nei 82 % 8 % 10 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 84 % 7 % 10 % 100 % I balanse 80 % 10 % 10 % 100 % Underskudd 81 % 7 % 12 % 100 %

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE FEBRUAR 2015 Hovedfunn Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hvor er kvinnene i næringslivet?

Hvor er kvinnene i næringslivet? Hvor er kvinnene i næringslivet? En av tre som i dag etablerer enkeltpersonforetak er kvinner. De kvinnelige etablererne velger tradisjonelt, og de er å finne innenfor næringsområder som er typisk kvinnedominerte.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Hva skjer med kulturforbruket i økonomiske krisetider? Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis.

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Oskar Puschmann og Grete Stokstad Norsk institutt for skog og landskap Landskapsovervåking nå og framover Lillestrøm 11-11-09

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer