Boligmeteret februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret februar 2014"

Transkript

1 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 25. februar

3 Oppsummering Boligmeteret for februar viser at tendensen vi har registrert siden årsskiftet 2012/2013 nå viser tegn til å snu! Andelen som forventer økende boligpriser har falt dramatisk fra slutten av 2012 frem til vår forrige måling i november I denne målingen (feb. 2014) ser vi imidlertid en ny gryende optimisme, ved at andelen som forventer vekst i boligprisene øker, mens andelen som forventer ytterligere fall i boligprisene går tilbake. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 28% i oktober 2013 til til 33% i februar 2014, mens andelen som forventer fallende boligpriser har falt fra 31% til 17% i samme periode. Andelen som forventer stigende boligpriser er høyest i den yngste aldersgruppen der 59% forventer økning i boligprisene. Andelen som forventer lavere boligpriser er høyest blant husstander bosatt i Oslo og storbyene, samt blant de eldre aldersgruppene. Boligprisene gikk opp 2,4% fra forrige måned, og er nå 1,5% lavere enn gjennomsnittet for Andelen som vil selge før man kjøper går ned fra 48% i november 2013 til 46% i februar Husholdningene forventer (i gjennomsnitt) å betale 3,3 mill.kr. for sin neste bolig. Lånefinansieringsbehovet ved kjøp av neste bolig er beregnet til litt over 50% av kjøpesum, dvs. ca. 1,65 mill. kr. 3

4 4 Registret arbeidsledighet og rente, januar 2014

5 Eier eller leier dagens bolig Eier eller leier dagens bolig Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som eier eller leier dagens bolig. Svarene er fordelt på region, alder og urbanisering. Totalt er det 84% av respondentene som eier dagens bolig og 15% som leier. De som i størst grad leier er: år: 53% Bor i Oslo/Storby: 23%/17% 5

6 Forventninger til utvikling av boligprisene Etter 12 måneders fall i andelen som forventer økende boligpriser, registrerer vi på nytt en viss optimisme ift. boligprisøkning i året som kommer. Andelen som forventer økende boligpriser har gått opp fra 28% oktober 2013 til 33% i februar Andelen som forventer lavere boligpriser har gått ned fra 31% til 17% i samme periode. Tabellen til høyre viser at de yngste skiller seg ut som de mest optimistiske. Andelen som forventer høyere boligpriser synker med stigende alder. Totalt sett er det 50% som forventer at boligprisene vil være like som i dag/uendret. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL år år år år 65 år + De vil være høyere enn i dag 33 % 59 % 34 % 29 % 34 % 25 % De vil være lavere 17 % 13 % 17 % 16 % 15 % 21 % De vil være like som i dag/uendret 50 % 28 % 49 % 55 % 51 % 53 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 6 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

7 Boligprisforventninger, januar 2010 = 100 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden januar 2010 til februar Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser, enn i januar Forventninger til økte boligpriser er fortsatt lave, men likevel litt opp fra oktober 2013 som var siste måling. Grafen viser at boligpris-indeksen for februar 2014 ligger på verdien 74, som er det nest laveste nivået vi har målt. Det er en høyere forventning til lavere boligpriser i Oslo og Storby. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd De vil være høyere enn i dag 33 % 42 % 40 % 30 % 26 % 25 % De vil være lavere 17 % 19 % 20 % 15 % 18 % 13 % De vil være like som i dag/uendret 50 % 39 % 41 % 55 % 57 % 62 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 100 % 101 % 100 % 7 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

8 Boligprisforventninger, februar 2014 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser andelen husholdninger som forventer økende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som forventer økende boligpriser er høyest i aldersgruppen år der 59% forventer høyere boligpriser. Andelen synker med stigende alder. De som i størst grad forventer lavere boligpriser bor i Oslo og storbyer. Fordelt på regioner finner vi de høyeste andelen som forventer lavere boligpriser i Midt-Norge, 21% og på Østlandet Vest, 21%. 8

9 Boligprisforventninger, november 2012 oktober 2013 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan forventningene til boligprisene, har utviklet seg i perioden februar 2013 til februar Grafen viser at andelen som forventer like /uendret boligpriser i forhold til i dag, er økende. I februar 2013 var det 61% som forventet høyere boligpriser, i dag er denne andelen nesten på det halve av dette, 31%. Andelen som forventet lavere boligpriser i februar 2013 var 6%, mens den tilsvarende andelen nå er 17%. Andelen som forventer lavere boligpriser synker mer enn andelen som forventer økende boligpriser. 9 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

10 Forventningene til stigende boligpriser stiger På landsbasis er det flere som forventer høyere boligpriser nå enn i oktober I februar 2014 forventer 33% høyere boligpriser mot 28% i oktober Det er i Nord-Norge man finner den høyeste andelen som forventer stigende boligpriser, 35%. Ved forrige måling var det i Nord- Norge man også fant flest «optimister». 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

11 Forventningene til fallende boligpriser faller Andelen som forventer ytterligere fall i boligprisene de neste 12 månedene har gått kraftig tilbake sammenlignet med tilsvarende måling i oktober. Totalt forventer 17% lavere boligpriser om ett år/12 måneder. Forventningene til lavere boligpriser er høyest på Østlandet Vest og i Midt- Norge, 21% av husholdningene her forventer lavere boligpriser de neste 12 månedene. I Oslo og Akershus er andelen som forventer lavere boligpriser 15% nå, mot 32% i oktober Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

12 Boligprisutviklingen Nesten halvparten av de som forventer økende boligpriser, regner med at boligprisene vil øke med inntil 4% i løpet av neste 12 måneder. Litt over en tredjedel (36%) forventer en prisvekst på 5-6%. 15% svarer at de regner med en prisvekst på 7% eller mer. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5% de neste 12 månedene. 12 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

13 Boligprisutviklingen Totalt er det 48% av respondentene som forventer 1-4% prisvekst og 47% som forventer 5-10% prisvekst. Den høyeste andelen som forventer en prisvekst på 1-4% finner vi blant de yngste, år, her er andelen 64%. De som forventer en prisvekst på 5-10% finner vi i alderen år og eldre, Østlandet Øst og Nord-Norge. Det er også forventninger om høyere prisvekst på landsbygda og i Oslo. 13 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

14 Boligprisutviklingen Totalt er det 35% av respondentene som forventer et prisfall på 1-4% og 58% som forventer et prisfall på 5-10%. Slikt at det er flere som forventer et større prisfall. Det er på Østlandet Vest vi finner den høyeste andelen som forventer et prisfall på 5-10%, 71%. De største forventningene om prisfall finner vi i småby, blant de over 65 år og på Østlandet Vest. 14 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

15 Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for januar var 2,4% høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,1% lavere enn i desember. Gjennomsnittsprisene var 1,0% lavere enn i januar Gjennomsnittsprisene hittil i 2014 er 1,5 % lavere enn gjennomsnittsprisen i Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

16 Kjøpe eller selge først? Andelen som vil selge først øker Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er under 1/3 som ønsker å kjøpe ny bolig før de selger den gamle. Av grafen ser vi at andelene som vil kjøpe eller selge først, skiller lag. Ved forrige måling i november 2013, var det 48% som ville selge først, nå er denne andelen litt ned til 46%. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. «Vet ikke» andelen har økt fra 23% i november til 27% nå i februar. Kjøpe eller selge først? TOTAL år år år år 65 år + Vil kjøpe først 28 % 41 % 34 % 27 % 24 % 24 % Vil selge først 46 % 34 % 34 % 48 % 54 % 48 % Vet ikke 27 % 25 % 32 % 25 % 21 % 28 % Total 101 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 16 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

17 Boligkjøpsplaner, februar 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser husholdningene som vil kjøpe før man selger bolig eller om man vil selge først. 28% svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig. Det er de yngste som i størst grad vil kjøpe først. 46% sier de ønsker å selge før de kjøper. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Midt-Norge/Østlandet Øst: 57%/51% Tettsted/Storby :50%/48% 55-64år: 54% 17

18 Boligkjøpsplaner, februar 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som sier de vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Andelen som vil selge sin eksisterende bolig før man kjøper ny, økte kraftig på slutten av Vi ser nå at denne tendensen har flatet ut, og andelen som vil selge før man kjøper gikk noe ned, fra 48% i november `13 til 46% i februar `14. 18

19 Hva er øvre grense for hvor mye du kan betale ved kjøp av bolig? Kjøpesum I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 3,3 mill.kr for sin fremtidige bolig. Det er i Oslo og Akershus man regner med å betale mest, 4,2 mill.kr. Fordelt på aldersgrupper forventer de yngste å betale 2,6 mill.kr mens aldersgruppen år ligger på topp med en estimert kjøpspris for neste bolig på 3,7 mill.kr. Grafen viser at forventet kjøpspris er høyere i urbane enn landlige områder. Oslo ligger på topp med en forventet kjøpspris på 4,4 mill. kr. for neste bolig. 19

20 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Lånefinansiering I gjennomsnitt forventer husholdningene å lånefinansiere 50% av kjøpesummen ved kjøp av neste bolig. Det er de yngste som har det høyeste lånefinansieringsbehovet. 76% i aldersgruppen år og 71% i aldersgruppen år. Nord-Norge, Midt- Norge og Østlandet Øst er alle regioner med lånefinansieringsbehov på over 50% av kjøpesummen. I Oslo og tettsteder er også lånefinansieringsgraden på over 50%. 20

21 Boliger til salgs på FINN.no per uke Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 21 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

22 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge 22 *) Tallene er registrert hver måned, og viser tall for hele måneden. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

23 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser oppgang fra desember i Oslo, Stavanger og Tromsø. I Oslo var formidlingstiden i januar 37 dager, i Stavanger 54 dager og i Tromsø 34 dager. I Bergen er formidlingstiden gått ned slik at formidlingstiden i Bergen var 25 dager. I Trondheim var formidlingstiden uendret, 35 dager i januar. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 50 dager, 1 dag mer enn i forrige måned. 23

24 24 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

25 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 25

26 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet februar 2014 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 26

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv Fagrapport nr. 6-2012 Mary Ann Stamsø Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv SIFO 2012 Fagrapport nr. 6-2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18 Innholdsfortegnelse: 1 side Forord 2 1. Røyking 3 Betydningen av alder og kjønn 4 Unges røyking og debutalder 7 Av-og-til-røyking 1 Geografiske variasjoner 11 Røyking i Norden 12 2. Bruk av snus 14 Økning

Detaljer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold

Detaljer

Grensehandel Sverige og Danmark 2004

Grensehandel Sverige og Danmark 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 Randi Lavik Grensehandel Sverige og Danmark 2004 3. kvartal juli, august og september 2004 SIFO 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer