EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014"

Transkript

1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 25. november

3 Oppsummering Boligmeteret for november viser at det fortsatt er et stort udekket behov for leiligheter i Norge Novemberutgaven av Boligmeteret viser at det er en teoretisk underdekning på mer enn leiligheter i Norge. Omtrent en fjerdedel av befolkningen bor i leilighet i dag, mens nesten en tredjedel av befolkningen svarer at de foretrekker i bo i leilighet. Det er spesielt blant de eldre aldersgruppene at vi registrerer et stort gap mellom andelen som bor i leilighet, og andelen som foretrekker å bo i leilighet i fremtiden. I aldersgruppene 55 år eller eldre er det nesten dobbelt så mange som vil bo i leilighet, enn som bor i leilighet i dag. Overdekningen av eksisterende eneboliger er mer enn stor nok til å dekke etterspørselen etter denne boligtypen fra de yngre boligkjøperne. at vi kan forvente stor bevegelse i markedet Boligmeteret viser et årlig flyttepotensiale på nesten husstander i årene som kommer. Mobiliteten er høyest i byene og blant de yngre boligkjøperne. vi kan forvente et ytterligere prispress i boligmarkedet I gjennomsnitt forventer norske boligkjøpere å betale mer enn 4% mer for sin neste bolig, enn man forventer å få ved salg av sin eksisterende. I tillegg svarer man at bokostnadene kan økes med mer enn 70% sammenlignet med de bokostnadene man har i dag. Så lenge rentenivået holder seg lavt er det med andre ord fortsatt utsikter til økende etterspørsel og stigende priser, spesielt når det gjelder leiligheter. 3

4 Hvilken type bolig har du i dag? Dagens boligtype Diagrammet til høyre viser hvilken boligtype norske husstander har i dag. Forskjellene i boligtype har en åpenbar sammenheng med hvor urbant område man bor i, der de mest urbane områdene har en større andel leiligheter og de minst urbane områdene har overvekt av eneboliger. Det er også store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene, der de yngste i størst grad bor i leiligheter og de eldre i eneboliger. Rekkehus har en relativt jevn andel fordelt på boområde, region og alder. Topp liste, boligtype/region - Enebolig: Østlandet Øst/Nord- Norge (74 %/73 %) - Rekkehus: Midt-Norge (22 %) - Leilighet: Oslo/Akershus (45 %) Boligtype i dag? Alder TOTAL år år år år 65 år + Enebolig 55 % 25 % 46 % 61 % 62 % 62 % Rekkehus 16 % 12 % 20 % 19 % 17 % 12 % Leilighet 25 % 45 % 31 % 18 % 19 % 25 % Sokkel leilighet/hybel 3 % 13 % 5 % 1 % 1 % 1 % Vet ikke 0 % 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % Total 99 % 99 % 102 % 99 % 100 % 100 % 4

5 Husstandens foretrukne boligtype i fremtiden? Fremtidig boligtype Diagrammet til høyre viser hvilken boligtype norske husstander foretrekker i fremtiden. Andelen som vil bo i enebolig er høyest i de yngste aldersgruppene. Differansen mellom dagens boligtype (forrige side) og ønsket fremtidig boligtype er størst når vi ser på de ulike aldersgruppene. De eldste som i stor grad bor i enebolig, ønsker seg leilighet. De yngste som bor i leilighet, ønsker seg primært enebolig. Andelen som ønsker å bo i enebolig i fremtiden er noe lavere enn andelen som bor i enebolig i dag. 55 % bor i enebolig i dag, mens 47 % ønsker enebolig i fremtiden. Andelen som ønsker å bo i leilighet er større enn andelen som bor i leilighet i dag. 25% bor i leilighet i dag, 31 % ønsker å bo i leilighet i fremtiden. Topp liste, boligtype/region: - Enebolig: Nord-Norge (56 %) - Rekkehus: Midt-Norge (12 %) - Leilighet: Oslo (43 %) Foretrukket boligtype i fremtiden TOTAL år år år år 65 år + Enebolig 47 % 68 % 67 % 45 % 35 % 36 % Rekkehus 9 % 7 % 9 % 10 % 10 % 7 % Leilighet 31 % 11 % 14 % 34 % 38 % 48 % Sokkel leilighet/hybel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Vet ikke 12 % 14 % 10 % 12 % 15 % 10 % Total 99 % 100 % 100 % 101 % 98 % 102 % 5 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

6 Eieform i dag: selveier, borettslag, leie Dagens eieform Grafen til høyre viser eieformen til norske husholdninger. Mer enn 7 av 10 norske husholdninger eier sin egen bolig. Andelen som leier dagens bolig eller bor i borettslag, er høyest i de mest urbane områdene. Selveierandelen er høyest på landsbygda, der 83% eier egen bolig. Det er de yngste som i størst grad leier boligen de bor i nå. Topp liste, eieform/region: - Selveier: Nord-Norge (80 %) - Borettslag: Oslo (22 %) - Leie: Sør- og Vestlandet (5 %) Eieform i dag? Alder TOTAL år år år år 65 år + Selveier 77 % 89 % 82 % 75 % 74 % 72 % Borettslag 13 % 3 % 6 % 14 % 18 % 17 % Leie 2 % 2 % 4 % 3 % 2 % 1 % Vet ikke 8 % 5 % 8 % 8 % 6 % 10 % TOTAL 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6

7 Fremtidig eieform: selveier, borettslag, leie Fremtidig eieform Grafen til høyre viser eieformen norske husholdninger ønsker i fremtiden. Norske husholdninger foretrekker i betydelig grad selveier som eieform på sin bolig. Blant husstandene som bor i Oslo og småbyer samt i de eldste aldersgruppene er ikke selveier som eieform like viktig som det er for resten av befolkningen. Årsakene til dette kan være mange, som at beliggenhet og kvaliteter og funksjoner er viktigere. Topp liste, eieform/region - Selveier: Midt-Norge (83 %) - Borettslag: Østlandet Vest (18 %) - Leie: Østlandet Øst (7 %) Foretrukket eieform i fremtiden? TOTAL år år år år 65 år + Selveier 76 % 89 % 82 % 76 % 72 % 68 % Borettslag 12 % 6 % 7 % 12 % 14 % 15 % Leie 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 4 % Vet ikke 10 % 4 % 8 % 10 % 13 % 13 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 7

8 Flytteplaner, neste 3 år Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 16 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 3 årene. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger. Husholdningene i de minst urbane områdene blir boende lenger i sine boliger enn husholdningene som bor i de største byene. De yngste flytter hyppigst, 57 % av de under 30 år planlegger å flytte fra dagens bolig innen 3 år. Topp liste, flytteplaner (3 år)/region - Oslo & Akershus (25 %) - Midt-Norge (21 %) - Sør- og Vestlandet (15 %) Flytteplaner? Alder TOTAL år år år år 65 år + JA, vil flytte i løpet av 1 år 7 % 27 % 12 % 5 % 1 % 3 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 5 % 19 % 9 % 3 % 4 % 1 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 11 % 7 % 3 % 1 % 3 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 1 % 3 % 1 % 0 % 1 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 8 % 17 % 8 % 8 % 9 % 6 % Nei, har ikke flytteplaner 64 % 19 % 51 % 70 % 74 % 76 % Vet IKKE 11 % 5 % 13 % 11 % 11 % 10 % TOTAL 100 % 101 % 101 % 100 % 101 % 99 % 8

9 Forventet salgspris på dagens bolig? Forventet salgspris: Grafen til høyre viser gjennomsnittlig forventet salgspris på dagens bolig. Husstandene i Oslo og Akershus forventer å få mest for sin bolig, prisforventningene er lavest på Østlandet Vest. De voksne/eldste aldergruppene har høyere prisforventninger enn de yngre hvilket først og fremst skyldes hvilke typer boliger de er bosatt i. Topp liste, forventet salgspris/region - Oslo & Akershus (~ 4,6 mill.) - Sør- og Vestlandet (~ 3,6 mill.) - Midt-Norge (~ 3,1 mill.) Forventet salgspris dagens bolig? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd < kr 3 % 1 % 1 % 1 % 5 % 12 % kr 5 % 1 % 1 % 6 % 7 % 6 % kr 8 % 3 % 6 % 9 % 11 % 12 % kr 12 % 14 % 12 % 10 % 10 % 13 % kr 11 % 14 % 10 % 11 % 13 % 7 % kr 12 % 8 % 11 % 15 % 11 % 10 % kr 8 % 7 % 7 % 9 % 10 % 6 % kr 10 % 12 % 10 % 12 % 10 % 4 % kr 6 % 9 % 9 % 6 % 4 % 0 % kr 3 % 6 % 3 % 3 % 2 % 1 % > kr 4 % 11 % 6 % 3 % 1 % 2 % Vet ikke 18 % 15 % 21 % 14 % 18 % 27 % Totalt 100 % 101 % 97 % 99 % 102 % 100 % 9

10 Forventet kjøpspris neste bolig? Kjøpspris neste bolig? Grafen til høyre viser gjennomsnittlig forventet kjøpspris for norske husstander på neste bolig. Husstandene i de mest urbane områdene venter en høyere kjøpspris enn de på landsbygda. Andelen som er usikre på hva deres neste bolig vil koste er betydelig høyere enn når det gjelder salgspris på egen bolig. Husstandene i Oslo og Akershus utviser minst grad av usikkerhet. Husstandene i Oslo og Akershus samt på Sør- og Vestlandet forventer de høyeste kjøpsprisene på neste bolig. Topp liste, forventet kjøpspris/region - Oslo & Akershus (~ 4,7 mill.) - Sør- og Vestlandet (~ 3,8 mill.) - Midt-Norge (~ 3,3 mill.) Forventet kjøpspris neste bolig? Total Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd < kr 1 % 4 % 0 % 0 % 5 % 4 % kr 3 % 0 % 1 % 2 % 4 % 4 % kr 6 % 1 % 1 % 8 % 9 % 11 % kr 10 % 7 % 7 % 12 % 10 % 14 % kr 10 % 11 % 10 % 10 % 9 % 11 % kr 11 % 9 % 12 % 12 % 10 % 11 % kr 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 3 % kr 11 % 16 % 12 % 11 % 10 % 3 % kr 6 % 8 % 9 % 7 % 4 % 0 % kr 3 % 6 % 5 % 2 % 1 % 1 % > kr 3 % 8 % 5 % 2 % 1 % 0 % Vet ikke 30 % 27 % 29 % 26 % 32 % 41 % 10

11 Andel lånefinansiering neste boligkjøp? Lånefinansiering Grafen til høyre viser husholdningenes forventninger til lånefinansiering ved neste boligkjøp. Andelen lånefinansiering er høyest blant de yngste, som i snitt planlegger å lånefinansiere 69 % av kjøpesum. Andelen lånefinansiering synker med økende alder. Gjennomsnittlig andel lånefinansiering er 50 % blant de som skal lånefinansiere noe av neste boligkjøp. På landsbasis er 3 av 10 husholdningene usikre på hvor stor andel de skal lånefinansiere og 19 % sier de ikke skal lånefinansiere noe av kjøpesummen. Topp liste, lånefinansiering (med lån)/region - Nord-Norge (54 %) - Midt-Norge (50 %) 11

12 Bokostnader per måned i dag? Diagrammet til høyre viser norske husholdninger sine gjennomsnittlige bokostnader per måned slik de er i dag. Aldersgruppen år har de høyeste månedlige bokostnadene på kr ,-. Den eldste aldersgruppen har de laveste månedlige bokostnadene på kr ,-. Snittet på landsbasis ligger på kr ,-. Månedlige bokostnader er høyere i de mest urbane områdene, og synkende med lavere grad av urbanisering. Høye bokostnader for de unge er gjerne sammensatt av en andel lånefinansiering og renter, boligens beliggenhet og høyere kjøpspriser. Månedlige bokostnader TOTAL år år år år 65 år kr 24 % 10 % 7 % 14 % 32 % 52 % kr 26 % 18 % 29 % 31 % 28 % 20 % kr 17 % 25 % 30 % 23 % 10 % 3 % kr 6 % 10 % 8 % 8 % 5 % 2 % >20 000kr 1 % 1 % 6 % 4 % 2 % 0 % Vet ikke 23 % 36 % 22 % 20 % 23 % 21 % Total 97 % 100 % 102 % 100 % 100 % 98 % 12

13 Maksimale bokostnader per måned? Maksimale bokostnader per måned? Diagrammet til høyre viser norske husholdninger sine gjennomsnittlige maksimale bokostnader per måned. Aldersgruppen år har de høyeste maksimale månedlige bokostnadene på kr ,-. Aldersgruppen 65 år + har de laveste maksimale månedlige bokostnadene på kr ,-. Snittet på landsbasis ligger på kr ,-. Dette er omtrent kr ,- over det nivået norske husstander har i dag. Dette tyder på at de fleste har god råd og en del å gå på før økonomien blir for tøff. 13

14 Husholdningens samlede inntekt Inntekt Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede inntekt. Snittet på landsbasis ligger på kr ,- per år. Aldersgruppen år har det høyeste snittet på kr ,-. Husstandene i Oslo og Akershus og de mest urbane områdene har et høyt inntektsnivå. Det er de eldste, yngste og de som bor på landsbygda som har den laveste årlige inntekten. Topp liste, husholdningens inntekt/region - Oslo & Akershus (kr ,-) - Østlandet Vest (kr ,-) Husholdningens samlede inntekt TOTAL år år år år 65 år kr 24 % 33 % 24 % 18 % 19 % 29 % kr 44 % 40 % 42 % 43 % 41 % 48 % kr 18 % 5 % 19 % 22 % 20 % 8 % kr 1 % 0 % 4 % 3 % 2 % 0 % > kr 1 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % Vet ikke 14 % 21 % 11 % 12 % 16 % 14 % Totalt 102 % 99 % 100 % 100 % 100 % 99 % 14

15 Husholdningens samlede gjeld Gjeld Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede gjeld. Snittet på landsbasis ligger på kr ,- per husholdning. Aldersgruppen år har det høyeste snittet på kr ,-. Husstandene i Oslo og Akershus og de mest urbane områdene har et høyere gjeldsnivå. Det er de eldste og de som bor på landsbygda som har den laveste samlede gjelden. Det er også forskjeller regionene i mellom, men disse er ikke like store. Husholdningens samlede gjeld? TOTAL år år år år 65 år + Ingen gjeld 23 % 12 % 10 % 12 % 26 % 49 % Under kr 8 % 12 % 5 % 5 % 12 % 10 % kr 21 % 22 % 17 % 20 % 27 % 23 % kr 17 % 16 % 13 % 22 % 21 % 11 % kr 12 % 13 % 18 % 16 % 6 % 3 % kr 9 % 13 % 20 % 12 % 5 % 2 % kr 6 % 8 % 9 % 7 % 2 % 0 % kr 3 % 3 % 5 % 3 % 2 % 0 % > kr 3 % 1 % 3 % 3 % 3 % 0 % 15

16 Husholdningens kjøpsevne Kjøpsevne Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede kjøpsevne. Snittet på landsbasis ligger på kr Husholdningene i Oslo og Akershus har høyest kjøpsevne, ca 5 mill.kr. Lavest kjøpsevne finner vi blant husholdningene som bor på Østlandet Øst, og i den yngste aldersgruppen. Toppliste kjøpsevne/region: Oslo & Akershus (~ 5,0 mkr) Sør-og Vestlandet (~3,9 mkr) Kjøpsevne er beregnet på bakgrunn av husholdningenes inntekt, gjeld, låneevne og egenkapital 16

17 Boligprisutviklingen I oktober var gjennomsnittsprisen 5,3 % høyere enn oktober Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% høyere enn forrige måned. I forhold til forrige måned, var prisene uendret. Gjennomsnittsprisen hittil i 2014 er 1,9 % høyere enn gjennomsnittsprisen de var i Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

18 18 Antall boliger til salgs på Finn.no

19 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. I Oslo er formidlingstiden gått ned med 1 dager, i Bergen med 3 dager, 1 dag i Stavanger og i Trondheim med 6 dager fra september til oktober. I Tromsø er formidlingstiden gått opp med 2 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 36 dager, likt som i forrige måned. 19

20 20 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

21 Registret arbeidsledighet og rente, november

22 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 22

23 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet november 2013 Webundersøkelse via web panelet til Norstat (www.panel.no) hver måned. Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 23

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars markedsrapport? Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? #1 mars 213 Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 1. kvartal 2 Enebolig - for dyrt for middelklassen 3 Trippelvinn med

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer