Desember Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk"

Transkript

1 Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13

2 Hovedpunkter Prisene på boliger solgt gjennom finn.no i desember 214 var:,3 prosent høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1, prosent høyere enn forrige måned. 8,1 prosent høyere enn for et år siden. Prisene i 214 ble 2,1 % høyere enn de var i 213. Figur 1 Nominell prisendring siste måned de siste årene. Alle boliger,4%,2% DESEMBER,3%,% -,2% -,1% -,2% -,1% -,4% -,6% -,5% -,8% -,7% -1,% -1,% -1,% -,9% Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere 7% av alle bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Indeks: Prisendringene måles ved å anvende indeksteori. Indeksen rapporterer prisendringer for sammenliknbare boliger ved å benytte et startpunkt (som settes til 1,) og hvor endringene presenteres som prosentvise økninger eller reduksjoner i indeksnivået. For eksempel vil en endring fra et indeksnivå på 1,73 til 1,76 representere en boligprisøking på 1,7% (der endringen på 1,76-1,73 =,3 relateres til forrige nivå på 1,73 og der utgjør den 1,7%). Sesongkorrigerte priser: Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. For å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend, sesongkorrigerer vi tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Sesongkorrigeringen er gjort ved hjelp av et X-12-ARIMA-program. 2

3 Figur 2 Endring i prisutviklingen for utvalgte byer. Prosentvis endring siste måned og siste 12 måneder. 18,% 16,% Endring siste måned Endring siste år (m/m) 16,6% 14,% 12,% 1,% 8,7% 9,6% 8,% 7,2% 6,% 5,9% 4,% 2,%,%,3%,2%,1%,1%,%,4% 2,4% Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansan.. Tromsø Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansan.. Tromsø Tabell 1 Oppsummering prisendringer. Område Endring siste måned (m/m) Endring siste år (m/m) Endring siste 5 år (m/m) Endring siste 1 år (m/m) Oslo,3% 8,7% 4,5% 86,49 % Bergen,2% 9,6% 42,2% 87,21 % Trondheim,1% 7,2% 45,9% 88,17 % Stavanger,% 2,4% 34,5% 13,39 % Kristiansand,1% 5,9% 1,5% 83,61 % Tromsø,4% 16,6% 46,% 86,9 % Norge,3% 8,1% 34,2% 85,4 % Note: Endringene beregnes på månedsbasis. Vi sammenlikner inneværende måned med forrige måned, månedene for ett år siden, fem år siden og ti år siden. 3

4 Prisutviklingen Indeks (Jan 23=1) Figur 3 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Prisutvikling gjennom året ,1 1, jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. Figur 4 Faktisk og sesongkorrigert prisutvikling Indeks (Jan 23 = 1) Nominell indeks Sesongkorrigert indeks 4

5 Figur 5 Tolvmåneders nominell prisendring. Alle boliger. Månedstall Prosent Nominell prisendring % 15% 1% 5% % -5% Figur 6 Tolvmånedersveksten i ulike regioner. Nominell prisendring. Månedstall Prosent 3% Nominell prisendring % 2% 1% % -1% 3% 2% 1% % -1% Oslo Bergen Trondheim Nominell prisendring % Kristiansand Stavanger Tromsø 5

6 Tabell 2 Årlig prisutvikling historisk i prosent, tabellen viser prisene relativt til året før. Område Oslo 16,5 % 11,4 % -4,9 % -,3 % 8,2 % 1,5 % 9,6 % 5,7 %,4 % Bergen 15,5 % 12, % -6,5 % -2,6 % 1,9 % 11, % 6,3 % 5,1 % 4, % Trondheim 13,5 % 7,5 % -5, %,9 % 1,5 % 11,7 % 9,1 % 7,6 % 1,9 % Stavanger 19,1 % 22,7 % 2,9 % 1,3 % 12,4 % 13, % 7,9 % 4,1 % -2, % Kristiansand 19,8 % 16,6 % 6,2 % 1,1 % 6,8 % 6,5 % 1,2 % -1,3 % -1,8 % Tromsø 13,1 % 7,9 % -4,4 % -2,9 % 4,8 % 4,3 % 5,9 % 9,9 % 11,5 % Norge 14,2 % 11,4 % -1,4 %,9 % 8,2 % 8,7 % 7, % 4,8 % 2,1 % Note: Årlig prisendring beregnes ved å sammenlikne vektet gjennomsnitt av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende indeksgjennomsnitt for tidligere år. Tabell 3 Fordeling av kvadratmeterpris. Område 1% 25% 5% (median) gjennomsnitt 75% 9% OSLO BERGEN TRONDHEIM STAVANGER KRISTIANSAND TROMSØ Norge Tabell 4 Fordeling av totalpriser for boliger. Område 1% 25% 5% (median) gjennomsnitt 75% 9% OSLO BERGEN TRONDHEIM STAVANGER KRISTIANSAND TROMSØ Norge Tabell 3 og 4 viser fordelingen til boligprisene og kvadratmeterprisene. For å få fordelingen til boligprisene stiller vi dem opp på rad, fra laveste til høyeste. Dernest presenterer vi prisen for den boligen som har høyere pris enn 1% av boligene. Så gjør vi det samme for prisen for den boligen som har høyere pris enn 25% av boligene. Dette gjør vi for 5%- (median), 75%- og 9%-nivåene. I tillegg rapporterer vi gjennomsnittsprisen. Det er summen av alle boligpriser delt på antall boliger, og det tallet vil typisk være høyere enn medianprisen fordi det ofte finnes noen få svært høye boligpriser og de trekker gjennomsnittet opp. Når vi rapporterer fordelingen til kvadratmeterprisene, dividerer vi først alle boligpriser med størrelsen til de respektive boligene. Deretter stiller vi kvadratmeterprisene opp på rad, fra laveste til høyeste og gjentar opplegget beskrevet ovenfor. 6

7 Antall solgte boliger Figur 7 Registrerte omsetninger. Månedlig desember DESEMBER Eneboliger Delt bolig Leiligheter Figur 8 Registrerte omsetninger. Hittil i kalenderåret. desember 9 DESEMBER

8 Omsetningstid Figur 9 Omsetningstid i antall dager, fra boligene første gang ble annonsert. Månedstall Antall dager Figur 1 Omsetningshastighet. Siste måned. Historisk. desember 6 62 DESEMBER 53 Antall dager Note: Omsetningstiden beregnes for tiden fra første annonse blir registrert til boligen blir registrert solgt. 8

9 Tabell 5 Omsetningstid i byer og fylker. Antall dager. 213 og 214. Sortert etter omsetningstid siste måned des. nov. okt. sept. aug. juli juni mai april mars feb. jan. des. BODØ TROMSØ BERGEN OSLO FREDRIKSTAD DRAMMEN TRONDHEIM TØNSBERG Buskerud utenom Drammen Østfold utenom Fredrikstad Akershus Sør-Trøndelag utenom Trondheim SKIEN STAVANGER Troms utenom Tromsø Rogaland utenom Stavanger HAMAR Oppland utenom Lillehammer ÅLESUND Finnmark utenom Alta ALTA Telemark utenom Skien Hordaland utenom Bergen Vestfold utenom Tønsberg Hedmark utenom Hamar Nordland utenom Bodø Møre og Romsdal utenom Ålesund KRISTIANSAND Sogn og fjordane LILLEHAMMER Nord-Trøndelag Vest-Agder utenom Kristiansand Aust-Agder NORGE

10 Antall aktive annonser Figur 11 Antall aktive boligannonser. Månedlig Figur 12 Antall aktive boligannonser. Månedlig desember DESEMBER

11 Figur 13 Median alder/liggetid på de usolgte boligene Median Liggetid jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des Note: Alder/liggetid defineres som tiden fra annonsen blir registrert første gang til dags dato. 11

12 Boligtyper prisutvikling Figur 14 Prisvekst boligtyper siste 12 måneder. 1,% 9,6% 9,% 8,% 8,2% 8,7% 7,8% 7,% 6,% 5,% 5,1% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Enebolig Delt bolig Leilighet Selveierleilighet Andelsleilighet Enebolig Delt bolig Leilighet Selveierleilighet Andelsleilighet Figur 15 Utvikling pr. boligtype. 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,, Indeks (Jan 23=1) Enebolig Delt bolig Leilighet 12

13 Datagrunnlag og metode Om statistikken Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Fra november 211 er Eiendom Norge eier av statistikken. Frem til og med oktober 211 var statistikken drevet av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 214 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret. Datagrunnlag Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Statistikken baserer seg på salg formidlet av meglere og annonsert gjennom Finn.no. Omsetninger som bedømmes som omsetninger av annet enn bolig (tomter, garasje osv.) tas ut av datagrunnlaget gjennom automatiserte rutiner hos Eiendomsverdi AS. Metode Prisendringene måles ved å anvende indeksteori. Indeksen rapporterer prisendringer for sammenliknbare boliger ved å benytte et startpunkt (som settes til 1,) og hvor endringene presenteres som prosentvise økninger eller reduksjoner i indeksnivået. For eksempel vil en endring fra et indeksnivå på 1,73 til 1,76 representere en boligprisøking på 1,7% (der endringen på 1,76-1,73 =,3 relateres til forrige nivå på 1,73 og der utgjør den 1,7%). Eiendomsverdi beregner en boligprisindeks basert på en videreutvikling av en internasjonalt anerkjent metode (SPAR, forkortelse for Sales Price Appraisal Ratio). Vår variant av «appraisal» innebærer en estimering av koeffisientene i en hedonisk regresjonsmodell, og der modellen benyttes til å gi anslag på boligverdier. Opplegget består av to trinn. I første trinn utnyttes observasjoner på hvordan variasjoner i en boligs kjennetegn samvarierer med variasjoner i boligenes salgspriser. Vi inkluderer kjennetegn som boligtype, størrelse, etasje, tomtestørrelse, byggeår, eieform av tomt og bolig, beliggenhet samt antall og typer av bygninger. Regresjonsmodellen lar oss estimere en partiell pris for hvert kjennetegn, som så kan summeres opp til en antatt totalverdi for hele boligen. I andre trinn beregner vi forholdet mellom de nyeste salgsprisene og hva regresjonsmodellen predikerer for de observerte boligene gitt deres kjennetegn. For boligtyper og områder finner vi så fram til en typisk prisstigning ved å identifisere mediannivået for forholdet mellom observerte priser og predikert pris. Mediannivået angir den prisstigningen hvor femti prosent av observasjonene er lavere og femti prosent er høyere. På denne måten kontrollerer vi for sammensetningseffekter og ulik prisutvikling for ulike typer boliger og er i stand til å si hva prisutviklingen er for sammenliknbare objekter. Indeksen for hele Norge beregnes som en volumvektet oppaggregering av indeksene for hele Norge over boligtyper. Den er ikke en oppaggregering av indeksene for underområder som fylker. Sesongjustering Normalt stiger prisene mest om våren mens de synker eller flater ut på høsten. I perioden var prisstigningen sterkest i januar og svakest i desember, når vi hensyntar hvilke typer boliger som selges i de ulike månedene. Selv med en underliggende trend i prisutviklingen er det en tendens til at prisene har sesongvariasjon. For å finne fram til hva den underliggende prisutviklingen er, ønsker vi å si noe om hva prisendringen var når sesongvariasjonen er kontrollert for. Fra og med 214 benytter vi en standard teknikk (x 12 ARIMA) som er konstruert til å fjerne de prissvingningene som kan tilskrives et gjentakende sesongmønster. Differansen mellom endringen i den faktiske prisindeksen og den sesongkorrigerte prisindeksen tilskrives sesongvariasjoner. Forskjell på indeks og gjennomsnittspriser Fra og med 214 presenterer vi beregnede prisindekser og indeksendringer for boligtyper og regioner. I tillegg beregner vi gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for typer og regioner. Indeksene ivaretar på beste måte behovet for å sikre at den rapporterte prisutviklingen gjelder for sammenliknbare boliger. Kvadratmeterprisene ivaretar behovet for å forankre prisene til et nivå i en gitt region til en gitt tid. Brukerne må imidlertid ha klart for seg at det rapporterte nivået på gjennomsnittlig kvadratmeterpris er beregnet på brutto tallmateriale hvor sammensetningseffekter kan inntreffe, altså at to måneder inneholder observasjoner fra forskjellige boligmasser og dermed ikke er helt sammenliknbare. Indeksen vil imidlertid kontrollere for dette, og angi prisutvikling for sammenliknbare boliger. 13