EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1"

Transkript

1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Annen hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i boligmeteret som vi utgir annen hver måned. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Prognosesenteret AS Oslo, 18. februar

3 Hvordan opplever du norsk økonomi og egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Økonomisk utvikling Diagrammet til høyre viser hvordan norske husholdninger vurderer utviklingen for egen og norsk økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til økonomisk utvikling 12 måneder frem i tid. 47% opplever norsk økonomi som dårligere i dag enn for 12 mnd. siden. For de neste 12 mnd. er husholdningene mer positive. Andelen som forventer dårligere tilstander i norske økonomi de neste 12 mnd. er redusert til 34%. 16% forventer en bedring i økonomien. Majoriteten av befolkningen (64%) opplever at egen økonomi har vært uendret det siste året, og omtrent samme andel (67%) forventer at egen økonomi vil være uendret også i fremtiden. En fjerdedel vurderer situasjon i dag bedre enn for ett år siden, og en tilsvarende andel forventer en bedring i sin egen økonomiske situasjon i løpet av det neste året. 3

4 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Forventer høyere arbeidsledighet og uendret rente 1 av 2 av husholdningene forventer at rentene holder seg på samme nivå som i dag om 12 måneder. Andelen som tror på lavere rente, er høyere enn andelen som tror på høyere rente. Andelen som forventer høyere renter er størst i den yngste aldersgruppen, lavest i den eldste aldersgruppen. Over halvparten av husholdningene (59%) forventer en høyere arbeidsledighet enn vi har i dag. 4

5 Registrert ledighet og pengemarkedsrente 5

6 Vil du foretrekke ny eller brukt bolig? Ny eller brukt bolig Det er en viss overvekt av husholdningen som foretrekker brukt bolig. 48% foretrekker brukt bolig, mens 41% foretrekker ny bolig. Andelen som foretrekker ny bolig er høyest blant følgende grupperinger: Bergen: 54% Stavanger/Tromsø: 53% Nord Norge: 55% år/65 år+: 47% 6

7 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på boligpris vekst Grafen til høyre viser husholdningenes forventningene til boligprisutviklingen kommende 12 måneder, målt i perioden fra oktober 2013 og frem til januar Andelen som forventer høyere boligpriser er fortsatt høy, men har gått ned fra 53% i oktober 2014 til 42% i januar Andelen som forventer lavere boligpriser, har steget fra 6% til 12% i samme tidsperiode. De som forventer uendrede boligpriser utgjør fremdeles en stor andel, og har steget fra 41% til 46%, i perioden oktober 2014 januar

8 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt tro på boligpris vekst Grafen til høyre viser norske husholdningers forventninger til boligprisutviklingen neste 12 måneder. 4 av 10 husholdninger forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder, mens litt over 1 av 10 forventer lavere boligpriser. 46% forventer uendret boligpris. Topp liste høyere boligpriser: Oslo: 65% Tromsø: 61 % Topp liste lavere boligpriser: Stavanger: 31% 8 Vestlandet: 19% Norge Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Kristiandsand Oslo De vil være høyere 42 % 44 % 54 % 21 % 61 % 41 % 65 % De vil være lavere 12 % 16 % 8 % 31 % 12 % 15 % 10 % De vil være uendret 46 % 40 % 39 % 47 % 27 % 43 % 24 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 99 % 100 % 99 % 99 %

9 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Prisvekst eller prisfall? 42% av husholdningene forventer boligprisvekst, med en gjennomsnittlig prisforventning på 4,5%. 12% forventer et fall i boligprisene. Disse forventer i gjennomsnitt et prisfall på 5,3%. Majoriteten (46%) av husholdningene forventer uendrede boligpriser. 9 Boligpriser om 12 mnd? Norge år år år år 65 år + De vil være høyere 42 % 47 % 44 % 37 % 44 % 41 % De vil være lavere 12 % 8 % 11 % 13 % 16 % 12 % De vil være uendret 46 % 45 % 45 % 50 % 40 % 47 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Boligprisvekst Grafen til høyre viser hvor mye de som forventer boligprisvekst, i gjennomsnitt forventer at boligprisene vil øke. I gjennomsnitt forventes en boligprisvekst på 4,5%. Høyest boligprisvekst forventes i: Tromsø: 5,7% Oslo: 5,3% Nord Norge: 5,4% Tabellen viser at 46% husholdningene i Kristiansand har en prisforventning på 0 2% de neste 12 månedene. I Stavanger er det 73% som forventer en prisvekst på 3 5%. Forventet boligpris vekst Norge Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Kristiansand Oslo 0 2% 29 % 21 % 39 % 9 % 17 % 46 % 20 % 3 5% 54 % 56 % 46 % 73 % 56 % 34 % 56 % 6%+ 17 % 23 % 15 % 18 % 27 % 20 % 24 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10

11 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Boligprisfall Grafen til høyre viser hvor mye de som forventer boligprisfall, i gjennomsnitt forventer at boligprisene vil synke. 12% av respondentene forventer lavere boligpriser, og i gjennomsnitt forventer disse en et fall på 5,3% i boligprisene. Husholdningene på Østlandet forventer størst prisfall med 8,6%. I de store byene forventes det et prisfall på 6,9% i Oslo og 6,3% i Tromsø. Forventet boligpris fall Norge Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Kristiansand Oslo 0 2% 38 % 19 % 23 % 26 % 32 % 28 % 0 % 3 5% 31 % 64 % 53 % 56 % 27 % 56 % 64 % 6%+ 31 % 17 % 25 % 17 % 41 % 15 % 36 % 11

12 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Fler forsiktige boligkjøpere Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Grafen viser at hele 57% vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Dette er en økning på hele 15% poeng fra forrige måling i desember Økningen i andelen som vil selge før de kjøper bolig, tyder på en større grad av forsiktighet blant husholdningene. Andelen som vil kjøpe før man selger har gått ned. 28% vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. Dette er ned 2% poeng fra desember Andelen som vil kjøpe før man selger, synker med stigende alder, mens andelen som vil selge før man kjøper, stiger med økende alder. Kjøpe eller selge først? Norge år år år år 65 år + Vil kjøpe først 28 % 35 % 36 % 27 % 29 % 15 % Vil selge først 57 % 52 % 46 % 61 % 59 % 66 % Vet ikke 15 % 12 % 19 % 12 % 12 % 18 % TOTAL 100 % 99 % 101 % 100 % 100 % 99 % 12

13 Forventet kjøpspris neste bolig? Fra 2,0 mill.kr. 5,0 mill.kr Grafen til høyre viser hvor mye husholdningene forventer å betale ved kjøp av neste bolig. 21% av husholdningene forventer å betale mellom 2,0 2,9 mill.kr. for sin neste bolig. Nesten halvparten (48%) av husholdningene forventer å betale mellom 2,0 og 4,9 mill.kr. 22% vet ikke hvor mye de forventer å betale for neste bolig. 13 Norge år år år år 65 år + Under kroner 2 % 5 % 2 % 2 % 0 % 2 % kroner 5 % 6 % 6 % 4 % 3 % 7 % kroner 21 % 25 % 18 % 12 % 18 % 28 % kroner 15 % 16 % 18 % 18 % 16 % 11 % kroner 12 % 19 % 11 % 15 % 8 % 10 % kroner 9 % 8 % 10 % 15 % 13 % 6 % kroner 5 % 3 % 5 % 11 % 2 % 5 % kroner 3 % 2 % 4 % 2 % 2 % 1 % kroner 2 % 0 % 4 % 1 % 3 % 1 % kroner 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 0 % kroner + 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 1 % Vet ikke 22 % 15 % 17 % 16 % 29 % 29 % TOTAL 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

14 Forventet kjøpspris neste bolig? 4,1 mill.kr i gjennomsnitt Grafen til høyre viser gjennomsnittlig forventet kjøpspris for norske husstander på neste bolig. Topp liste, forventet kjøpspris: Stavanger/Oslo: 5,3/5,2 mill.kr. Østlandet :4,8 mill.kr år : 4,5 mill. I tabellen ser vi en finere inndeling av forventet kjøpspris. Vi ser at husholdningene i Stavanger forventer å betale mer for sin neste bolig, enn husholdningene i de øvrige byene. 14 Norge Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Kristiansand Oslo Under kroner 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % kroner 5 % 5 % 3 % 1 % 8 % 8 % 4 % kroner 21 % 15 % 21 % 9 % 11 % 21 % 15 % kroner 15 % 12 % 21 % 17 % 17 % 22 % 19 % kroner 12 % 20 % 18 % 13 % 11 % 8 % 11 % kroner 9 % 15 % 8 % 21 % 11 % 7 % 11 % kroner 5 % 7 % 4 % 11 % 9 % 5 % 7 % kroner 3 % 4 % 2 % 4 % 6 % 3 % 6 % kroner 2 % 3 % 3 % 4 % 4 % 1 % 2 % kroner 1 % 0 % 0 % 2 % 1 % 3 % 4 % kroner + 2 % 2 % 4 % 4 % 2 % 2 % 7 % Vet ikke 22 % 17 % 16 % 14 % 19 % 22 % 14 % TOTAL 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

15 Flytteplaner i løpet av 5 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 18 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1 3 år. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger. Mer enn 7 av 10 husholdninger har ikke flytteplaner. Tabellen viser flytteplaner fordelt på alder. Det er de yngste som har den høyeste andelen flytteplaner, 40% vil flytte i løpet av 3 år. Deretter faller andelen med flytteplaner med stigende alder. 15

16 Flytteplaner i løpet av 1 2 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 14 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 1 2 årene. Dette tilsvarer et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger årlig. Husholdningene i Tromsø og Trondheim har en høyere andel husholdninger med flytteplaner enn de øvrige byene. Topp liste, flytteplaner 1 2 år: år: 33 % Tromsø: 20 % Trondheim: 19 % 16

17 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Flere ønsker seg leilighet Grafen over til venstre viser at 45% av husholdningene foretrekker å kjøpe leilighet, 38% planlegger å kjøpe enebolig og 9% foretrekker småhus. Grafen over til høyre viser dagens boligmasse sammenlignet med boligpreferansene ved neste boligkjøp. Grafen viser at det er betydelige fler som har enebolig i dag (53%), enn andelen som foretrekker enebolig i fremtiden (38%). For leiligheter er bildet motsatt, 23% av husholdningene bor i leilighet i dag, mens 45% av husholdningene foretrekker leilighet som sin neste boligtype. Dette viser at det er en stor differanse mellom hvordan folk bor i dag, og hvordan folk vil bo i dag. 17

18 Boligdifferanse: Dagens boligtype vs. foretrukket boligtype Boligdifferanse Grafen til høyre viser forholdet mellom dagens boligmasse og hvordan «optimal boligmasse» burde være om vi la boligpreferansene til grunn. På nasjonalt nivå viser denne beregningen en underdekning på mer enn leiligheter i Norge. Med unntak av Oslo og Tromsø, er det en underdekning av leiligheter i alle de øvrige byene. 18

19 Hvilken boligtype er det mest sannsynlig at du vil flytte til? Flertallet foretrekker leilighet 45% planlegger å kjøpe leilighet og 38% planlegger å kjøpe enebolig ved kjøpe av ny bolig. Andelen som foretrekker leilighet som neste boligtype er høyest blant følgende grupperinger i befolkningen: Oslo/Trondheim: 62%/59% Midt Norge: 68% år: 66% 65 år +: 80% Andelen som foretrekker enebolig som neste boligtype er høyest blant følgende grupperinger i befolkningen: Tromsø: 54% 19 Sørlandet: 68% år: 56% Foretrukket boligtype Norge år år år år 65 år + Enebolig 38 % 41 % 56 % 32 % 33 % 19 % Småhus 9 % 13 % 11 % 13 % 0 % 0 % Leilighet 45 % 35 % 33 % 28 % 66 % 80 % Annet 2 % 4 % 0 % 5 % 0 % 0 % Vet ikke 6 % 9 % 0 % 22 % 0 % 0 % Totall 100 % 102 % 100 % 100 % 99 % 99 %

20 Boligprisutvikling I januar var gjennomsnittsprisen 2,9 % høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,6% høyere enn forrige i desember. Boligprisen var 8,5% høyere enn for et år siden. Gjennomsnittsprisen hittil i 2015 er 4,8 % høyere enn gjennomsnittsprisen var i Fra desember 2014 og til januar var det prisen på enebolig som steg mest, 1,8%. Leiligheter steg med 0,7% og delt bolig steg med 1,6%. 20

21 Formidlingstid per måned,

22 Antall annonser på finn.no per måned 22

23 Definering av regioner Region Nord Norge Midt Norge Vestlandet Sørlandet Innlandet Østlandet Fylker Finnmark, Troms og Nordland Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold Buskerud, Hedmark og Oppland Østfold, Akershus og Oslo 23

24 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret Undersøkelsens formål Måling av planer og forventninger til bolig og fritidsboligmarkedet Dato for gjennomføring januar 2015 Datainnsamlingsmetode Webundersøkelse via web panelet til Norstat (www.panel.no) Antall intervjuer Utvalg intervjuer fordelt på 100 i hver av de 6 store byene og 500 på landsbasis, annenhver måned Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. Vekting Vektet etter kjønn, alder og landsdel Feilmargin Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/ 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. Oppdragsgiver EiendomsMegler 1 Kontakt hos Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e post: Henriette Tomassen Mobil: eller e post: 24

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Eiendomsmeglere og boligmarkedet

Eiendomsmeglere og boligmarkedet NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND Norges Eiendomsmeglerforbund: Rapport Eiendomsmeglere og boligmarkedet Fakta og nøkkeltall 2014 Eiendomsmeglere og boligmarkedet Innhold 1. Forord 2 2. Historie 3 3. Tittelbruk

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer