BoligMeteret august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BoligMeteret august 2011"

Transkript

1 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp Vi samler indikatorene for boligmarkedet i BoligMeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. BoligMeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 22. august

3 Oppsummering BoligMeteret for august viser at norske husholdningers syn på nåværende økonomi har økt siden juni, likeså har forventningene til egen økonomi de neste 12 måneder. Boligprisforventningene går noe tilbake i august på landsbasis, andelen av de som forventer høyere boligpriser er høyest i Møre og Romsdal samt Oslo og Troms. Andelen som planlegger å kjøpe før de selger har økt noe siden juni. BoligMarkedsIndeksen økte noe i august. Opplevelsen av egen økonomi siste 12 måneder gikk betydelig opp i august Husholdningenes forventninger til egen økonomi neste 12 måneder økte markant i august. Boligprisforventningene gikk noe tilbake i august. Fortsatt tror en betydelig overvekt at rentenivået vil øke de neste 12 måneder, mens andelen som tror på økende arbeidsledigheten har økt fra juni til august. Andelen med flytteplaner gikk merkbart ned i august, høyest andel med flytteplaner i Oslo og lavest i Oppland. Oppgang i andelen som planlegger å kjøpe brukt bolig i august, det er fortsatt de godt voksne som i størst grad vil kjøpe brukt bolig. 3

4 Egen økonomi nå og om 12 måneder Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi sammenlignet med for 12 måneder siden (blå stolper), samt forventningen for egen økonomisk utvikling neste 12 måneder (rød linje). Verdier over nullpunktet representerer at majoriteten opplever/forventer en positiv økonomisk utvikling. Siden februar 2009 har majoriteten av husstander opplevd og forventet en positiv økonomisk utvikling. Tabellene nederst på siden viser en sammenheng mellom alder og hvordan man opplever egen økonomisk utvikling. Andelen som forventer bedre økonomi er høyest blant de yngste, og deretter synkende med stigende alder. Tilsvarende sammenheng gjelder for opplevelsen av egen økonomisk utvikling siste 12 måneder. Opplevelsen av egen økonomi nå viser nytt toppnivå. Egen økonomi NÅ TOTAL år år år år 65 år + Bedre 33 % 41 % 44 % 34 % 29 % 15 % Dårligere 14 % 20 % 11 % 13 % 14 % 14 % Uendret/samme nivå 53 % 37 % 44 % 51 % 57 % 71 % Vet ikke/ikke svar 1 % 1 % 0 % 2 % 1 % TOTAL 101 % 99 % 99 % 100 % 100 % 101 % Egen økonomi om 12 mnd TOTAL år år år år 65 år + Bedre 28 % 46 % 42 % 30 % 21 % 8 % Dårligere 11 % 17 % 8 % 9 % 13 % 12 % Uendret/samme nivå 57 % 34 % 47 % 57 % 63 % 79 % Vet ikke/ikke svar 3 % 4 % 3 % 4 % 3 % 2 % TOTAL 99 % 101 % 100 % 100 % 100 % 101 % 4 Kilde: Husholdningsintervjuer. N= 1 000

5 apr.11 Forventninger til rente og arbeidsledighet Jo nærmere nettotallet er 100, jo flere mener at hhv. rentene på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli mye høyere kommende 12 måneder. Nærhet til nettotallet = -100, desto flere mener at renten på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli mye lavere om ett år. I august 2011 er det flere som forventer høyere enn lavere arbeidsledighet om 12 måneder, mens majoriteten av norske husstander forventer høyere renter om 12 måneder. Forventningene til høyere renter har sunket merkbart siden juni. Forventningene til økte renter er på tross av dette betydelig høyere i forhold til samme tid i fjor. Arbeidsledighet TOTAL år år år år 65 år + Høyere 19 % 10 % 19 % 20 % 21 % 16 % Lavere 13 % 14 % 11 % 11 % 15 % 18 % Uendret/samme nivå 64 % 65 % 67 % 64 % 60 % 62 % Vet ikke/ikke svar 5 % 12 % 3 % 5 % 3 % 4 % TOTAL 101 % 101 % 100 % 100 % 99 % 100 % Rentenivået TOTAL år år år år 65 år + Høyere 76 % 78 % 79 % 75 % 75 % 77 % Lavere 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % Uendret/samme nivå 17 % 12 % 12 % 18 % 20 % 19 % Vet ikke/ikke svar 4 % 9 % 6 % 5 % 3 % 2 % TOTAL 100 % 99 % 101 % 101 % 101 % 101 % 5

6 Registrert arbeidsledighet og rente 6 Kilder: NAV og Norges Bank

7 Økning blant de som vil kjøpe bolig før man selger! Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Blant annet/ikke sikker ligger også de som ikke har bolig fra før. Andelen som vil kjøpe bolig først er lavest i den yngste og den eldste aldersgruppen. Andelen som vil selge først er høyest i den eldste aldersgruppen og synker med synkende aldersgrupper. Andelen som vil kjøpe først har økt siden juni, mens andelen som vil selge først er uforandret i samme periode. Kjøpe eller selge først? TOTAL år år år år 65 år + Vil kjøpe først 29 % 24 % 38 % 29 % 27 % 24 % Vil selge først 44 % 32 % 39 % 44 % 48 % 54 % Vet ikke 27 % 45 % 24 % 27 % 25 % 23 % TOTAL 100 % 101 % 101 % 100 % 100 % 101 % 7 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

8 Forventninger til utvikling av boligprisene Fortsatt kraftig overvekt i andelen som venter økende boligpriser. Forventningene til økte boligpriser har gått noe tilbake siden juni. Tabellen til høyre viser at alle aldersgrupper i størst grad forventer stigende boligpriser i kommende 12 måneder. Den eldste aldersgruppen er den mest optimistiske. Andelen som forventer lavere boligpriser er uendret. Boligprisene om 1 år? TOTAL år år år år 65 år + De vil være høyere enn nå 58 % 61 % 60 % 54 % 59 % 63 % De vil være lavere 7 % 8 % 6 % 8 % 9 % 5 % De vil være like som i dag 35 % 31 % 35 % 38 % 32 % 32 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 8 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

9 Forventninger til boligprisene (netto) Høyest blant de uten kjøpsplaner Det er en betydelig overvekt som forventer økning i boligprisene i løpet av kommende 12 måneder. Forventningene til andelen med kjøpsplaner har sunket tydelig siden juni. Forventningene blant andelen uten kjøpsplaner er uendret siden juni, men ligger nå marginalt over de med kjøpsplaner. 9 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

10 Høye forventninger til stigende boligpriser Oslo og Akershus har størst andel, Vestre Østland har minst andel Det er en betydelig overvekt som forventer økning i boligprisene i løpet av kommende 12 måneder. Generelt høyt forventnings nivå. Nord-Norge øker mest, Vestre Østlandet går tydelig tilbake. Oslo og Akershus, Østre Østland samt Sør- og Vestlandet går noe tilbake siden juni. 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

11 Ny eller brukt bolig Andelen som ønsker brukt bolig steg i august Ny eller brukt bolig? TOTAL år år år år 65 år + Planlegger å kjøpe NY 17 % 17 % 8 % 24 % 6 % 41 % Planlegger å kjøpe BRUKT 62 % 57 % 70 % 63 % 86 % 23 % Vet ikke 21 % 26 % 23 % 13 % 8 % 35 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 99 % Andelen som foretrekker å kjøpe brukt bolig har det seneste året ligget på mellom 60 og 70 % av husstandene, mens mellom 10 og 20 % foretrekker å kjøpe ny bolig. Andelen som vurderer ny bolig er uendret i august, mens andelen som vurderer brukt bolig steg. Andelen som planlegger kjøp av ny bolig er klart høyest i den eldste aldersgruppen. 11 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N=de som har kjøpsplaner for bolig (ca hver pr måned)

12 Boligprisutviklingen Noe nedgang i boligprisene i august, leiligheter øker 12 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

13 Boliger til salgs på FINN.no per uke 13 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

14 14 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger

15 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene i 2011 er omtrent på samme lave nivå som var i Historisk sett er feriemåneden Juli en måned som viser økning i formidlingstiden. 15

16 Egen økonomi siste 12 måneder, januar 2010=100 Opplevelse av utviklingen i egen økonomi siste 12 måneder Grafen til høyre viser en indeks over hvordan den norske befolkningen opplever at egen økonomi har utviklet seg sammenlignet med nivået i (januar 2010 =100). Nivået i august har økt kraftig siden juni, og er et nytt toppnivå. 16

17 Egen økonomi siste 12 måneder, siste 3 måneder Opplevelse av utviklingen i egen økonomi siste 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan husholdningene i de respektive fylkene opplever utviklingen i egen økonomi de siste 12 månedene, sammenlignet med landet som helhet. Verdier over 100 betyr at man er mer positive enn landsgjennomsnittet. Mest positiv økonomisk utvikling når vi ser på gjennomsnittet de siste 3 måneder registreres blant husholdningene bosatt i Finnmark (114) og Troms (112), samt Buskerud (107). Mest negativ økonomisk utvikling registreres blant husholdningene bosatt i Telemark (89), etterfulgt av Oppland og Aust-Agder (92). 17

18 ForventningsIndeks økonomi, januar 2010 =100 Forventninger til egen økonomi Grafen til høyre viser hvordan forventningene til egen økonomi (kommende 12 måneder) har utviklet seg i perioden januar 2010 til august Januar=100. Verdier over 100 betyr høyere forventninger til egen økonomi enn i januar Grafen viser at forventningsindeksen for august ligger på verdien 107, som er en betydelig økning siden juni, og opp i mot toppnivåene fra november og desember

19 ForventningsIndeks økonomi, siste 3 måneder Forventninger til egen økonomi siste 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan husholdningene i de respektive fylkene forventer utviklingen i egen økonomi de neste 12 månedene, sammenlignet med landet som helhet. Verdier over 100 betyr at man er mer positive enn lands-gjennomsnittet. Mest positive økonomiske forventninger registreres blant husholdningene bosatt i Vestfold (110), Oslo, Finnmark samt Møre og Romsdal (105). Mest negativ økonomisk forventning registreres blant husholdningene bosatt i Nordland, Aust- Agder (86) og Telemark (93). 19

20 FlytteplanIndeksen, januar=100 Flytteplaner Grafen til høyre viser hvordan andelen med flytteplaner (kommende 12 måneder) har utviklet seg fra januar 2010 (januar 2010=100). Verdier over 100 betyr høyere andel med flytteplaner enn i januar Grafen viser at flytteplanindeksen varierer betydelig fra måned til måned. Det har vært en tydelig nedgang i august. 20

21 FlytteplanIndeksen, siste 3 måneder Flytteplaner 12 måneder Grafen til høyre viser indekserte nivåer for andelen med flytteplaner blant husholdningene i de respektive fylkene de neste 12 månedene, sammenlignet med landet som helhet. Verdier over 100 betyr høyere andel flytteplaner enn landsgjennomsnittet. De som i størst grad har flytteplaner, finner vi blant husholdningene bosatt i Oslo(159), Finnmark (156) og Hordaland (134). De som i minst grad har flytteplaner, finner vi blant husholdningene bosatt i Oppland (60), Møre og Romsdal (65) samt Sogn og Fjordane (66). 21

22 BoligKjøpsIndeksen per mai 2011 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvordan andelen som vil kjøpe bolig før man selger, har utviklet seg i perioden januar 2010 august Januar=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som vil kjøpe før man selger, enn i januar Grafen viser at boligkjøpsindeksen for august øker og ligger på verdien 116, som tilsvarer topp nivået fra mai. 22

23 BoligKjøpsIndeksen, siste 3 måneder Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser indekserte nivåer for andelen som vil kjøpe før man selger bolig, sammenlignet med landet som helhet. Verdier over 100 betyr høyere andel som vil kjøpe før man selger enn landsgjennomsnittet. De som i størst grad vil kjøpe før man selger, finner vi blant husholdningene bosatt i Rogaland (124) og Oslo (112). De som i minst grad vil kjøpe før de selger, finner vi blant husholdningene bosatt i Sogn og Fjordane (66) og Aust- Agder (72). 23

24 Boligprisforventninger, januar=100 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden januar 2010 til august Januar=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser, enn i januar Grafen viser at boligprisindeksen for august ligger på verdien 96, hvilket viser en liten nedgang i boligprisforventningene sammenliknet med nivået fra juni. 24

25 Boligprisforventninger, siste 3 måneder Boligprisforventninger Grafen til høyre viser indekserte nivåer for andelen som forventer økende boligpriser i de respektive fylkene de neste 12 månedene, sammenlignet med landet som helhet. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser enn landsgjennomsnittet. De som i størst grad forventer økende boligpriser, finner vi blant husholdningene bosatt i Sør-Trøndelag (111), Oslo og Akershus (107. De som i minst grad forventer økende boligpriser, finner vi blant husholdningene bosatt i Nord-Trøndelag (88), Finnmark (89) og Aust-Agder (91). 25

26 BoligMarkedsIndeksen, januar=100 BoligMarkedsIndeksen (BMI) * BoligMarkedsIndeksen i grafen til høyre gir et samlet uttrykk for markedsstemningen/markedssentimentet i landet totalt. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr bedre vurdering av boligmarked enn i januar Grafen viser at BoligMarkeds- Indeksen for august 2011 ligger på verdien 103, noe som er en økning sammenlignet med juni, og den representerer et fortsatt høyt nivå på landsbasis. BoligMarkedsIndeksen (BMI) er beregnet med basis i følgende forhold: Opplevd økonomisk utvikling, forventet økonomisk utvikling, flytteplaner, kjøpe vs. selge bolig først, samt boligprisforventninger 26

27 BoligMarkedsIndeksen gjennomsnitt rullerende 3 mnd BoligMarkeds- Indeksen (BMI) * BoligMarkeds- Indeksen * i grafen til høyre gir et samlet uttrykk for markedsstemningen/mark eds-sentimentet i de respektive fylkene sammenlignet med landet totalt. Verdier over 100 betyr bedre vurdering av boligmarked enn landsgjennomsnittet. Stolpene viser verdiene for gjennomsnittet for rullerende 3 måneder. Verdiene er høyest i Oslo og Finnmark. De laveste nivåene finner vi i Sogn og Fjordane samt Aust-Agder. 27

28 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 28

29 Om utvalgsundersøkelsen til BoligMeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet august 2011 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) hver måned. Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: 29

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2 3933.2 Side 1/13 NR. 12/2013 Boligprisene i Oslo falt høsten 2013. Vil fortsatt prisnedgang medføre at antall nye boligprosjekter minker? Vil det i tiden fremover bygges nok boliger for å dekke behovet

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer