Boligmeteret oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret oktober 2013"

Transkript

1 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 29. oktober

3 Oppsummering Boligmeteret for oktober viser et skifte i forventningene til boligprisutviklingen. Flere forventer lavere boligpriser. Boligprisforventningsindeksen har aldri vært lavere siden vi startet målingene i januar Færre forventer stigende boligpriser. Andelen som forventer stigende boligpriser går fra 54% til 22% fra forrige måling. Andelen som forventer lavere boligpriser er høyest blant husstander bosatt på Sør- og Vestlandet og blant de eldre aldersgruppene. Boligprisene gikk ned 1,4% fra forrige måned. Hittil i år er boligprisene 5,7% høyere enn samme tid i fjor. Andelene som vil selge før de kjøper, øker. Husholdningene har en lavere forventning til egen økonomisk utvikling. 40% forventer høyere arbeidsledighet. 40% forventer økende renter. Ved spørsmål om ny eller brukt bolig, går andelen som vurderer brukt og ny bolig ned, mens «vet ikkeandelen» øker fra 15% til 20%. Boligmarkedsindeksen gir et samlet uttrykk for markedsstemningen. Nivået for oktober 2013 er det laveste nivået vi har målt siden desember

4 4 Registret arbeidsledighet og rente, oktober 2013

5 Forventninger til rente og arbeidsledighet Jo nærmere nettotallet er 100%, jo høyere andel mener at hhv. rentene på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli høyere kommende 12 måneder. Nærhet til nettotallet = -100%, desto flere mener at renten på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli lavere om ett år. I oktober 2013 forventer 40% av respondentene en høyere arbeidsledighet om 12 måneder, mens rundt 42% forventer at nivået vil være uendret om 12 måneder. 54% av norske husstander forventer høyere renter om 12 måneder og 34% forventer uendrede renter om 12 måneder. Forventningene til høyere renter har gått opp siden siste måling i juni 2013, fra 32% til 40%. Forventningene til økt arbeidsledighet stiger også, fra 34% til 50% noe siden forrige måling. De ulike aldersgruppene viser noen mindre forskjeller i sine forventninger til arbeidsledigheten og rentene kommende 12 mnd. 5

6 FlytteplanIndeksen per juni 2013 Flytteplaner kommende 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan andelen med flytteplaner (kommende 12 måneder) har utviklet seg fra januar 2010 (januar 2010=100). Verdier over 100 betyr høyere andel med flytteplaner enn i januar Indeksen viser en justert beregning over antallet som anslås å flytte innen 12 mnd. Grafen viser at flytteplanindeksen varierer fra måned til måned. Det er registrert et noe lavere nivå i oktober 2013 sammenliknet med oktober Flytteplanene er høyest blant de yngste og avtagende med økende alder. Flytteplaner TOTAL år år år år 65 år + JA, i løpet av 12 måneder 8 % 31 % 10 % 7 % 2 % 2 % JA, i løpet av 1-2 år 6 % 12 % 11 % 4 % 4 % 1 % JA, i løpet av 2-3 år 9 % 15 % 16 % 5 % 6 % 7 % NEI, vil sannsynligvis ikke flytte i løpet av 3 år 64 % 26 % 45 % 74 % 73 % 76 % VET IKKE når jeg vil flytte 14 % 16 % 17 % 11 % 15 % 14 % 6

7 Flytteplaner, juni 2013 Flytteplaner, 1-3 år Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av de kommende 3 år. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt har 23% flytteplaner i løpet av de kommende tre årene. 8% har flytteplaner det kommende året. Dette tilsvarer ca husholdninger. Andelen med flytteplaner er høyest i Oslo og Akershus, der 30% har planer om å flytte i løpet av 3 år. Spesielt i Oslo er andelen med planer om å flytte høy, 36%. Andelen med flytteplaner er høyest i aldersgruppen år og år. 7

8 Kjøpe eller Leie Kjøpe eller leie Grafen til høyre viser andelen husholdninger som planlegger å kjøpe eller leie sin neste bolig. Svarene er fordelt på region, alder og urbanisering. Blant de som planlegger å bytte bolig er det 71% som planlegger å kjøpe og 17% som planlegger å leie. De som i størst grad planlegger å kjøpe er: år:84% bor i småby:82% Østlandet Øst:73% 8

9 Ny eller brukt bolig Ny eller brukt bolig? TOTAL år år år år 65 år + Planlegger å kjøpe NY bolig 19 % 20 % 5 % 32 % 15 % 45 % Planlegger å kjøpe BRUKT bolig 61 % 68 % 75 % 44 % 61 % 31 % Vet ikke 20 % 12 % 20 % 24 % 23 % 24 % Dette spørsmålet avdekker hva husstandene med flytteplaner planlegger å kjøpe av ny eller brukt bolig. Andelen som vurderer ny bolig er gått ned fra 22% til 19% fra juni til oktober. Andelen som foretrekker å kjøpe brukt bolig er gått ned fra 63% til 61%. Mens andelen som ikke vet om de vil kjøpe ny eller brukt bolig, har økt fra 15% til 20% siden forrige måling i juni. Andelen som planlegger kjøp av ny bolig er klart høyest i den eldste aldersgruppen. 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har kjøpsplaner for bolig (ca hver pr måned)

10 Forventninger til utvikling av boligprisene Andelen som forventer lavere boligpriser stiger Andelen som forventer økende boligpriser er nå lavere enn andelen som forventer lavere boligpriser. Vi må helt tilbake til januar 2009 for å finne et tilsvarende resultat. Andelen med forventninger til økte boligpriser har gått ned fra forrige måling i juni 2013 fra 41% til 28%. Tabellen til høyre viser at de yngste peker seg ut som de mest optimistiske. Andelen som forventer høyere boligpriser synker med stigende alder. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL år år år år 65 år + De vil være høyere enn nå 28 % 36 % 39 % 25 % 24 % 21 % De vil være lavere 31 % 30 % 26 % 30 % 29 % 42 % De vil være like som i dag/uendret 41 % 34 % 36 % 46 % 47 % 36 % 10 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

11 Boligprisforventninger, januar 2010 = 100 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser, enn i januar Forventninger til økte boligpriser synker kraftig i oktober. Grafen viser at boligpris-indeksen for oktober 2013 ligger på verdien 62, som er det laveste nivået vi har målt. Boligprisforventningene har gått ned fra 53% til 21% i Oslo fra juni til oktober. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd De vil være høyere enn nå 28 % 21 % 32 % 29 % 26 % 24 % De vil være lavere 31 % 30 % 29 % 34 % 36 % 25 % De vil være like som i dag/uendret 41 % 49 % 38 % 37 % 38 % 51 % 11 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

12 Boligprisforventninger, november 2012 oktober 2013 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden november 2012 til oktober Per oktober 2013 er andelen som forventer lavere boligpriser (31%) og andelen som forventer stigende boligpriser (28%). Grafen viser også at andelen som forventer like /uendret boligpriser i forhold til i dag, flater mer ut. 12 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

13 Forventninger til stigende boligpriser avtar Det er en færre som forventer økning i boligprisene i løpet av kommende 12 måneder. Totalt er andelen som forventer økende boligpriser 28%. På landsbasis forventningsnivået har gått ned fra april på 56% til 28% i oktober. Forventningene har gått mest ned på Østlandet Vest, der forventningen om økte boligpriser er gått fra 54% til 22%. I Oslo og Akershus er forventning til økte priser gått ned fra 54% i april til 28% i oktober. De resterende regionene viser alle en større nedgang i forventningene til boligprisene. Nord-Norge viser den laveste nedgangen med 19%. 13 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

14 Boligprisforventninger, oktober 2013 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser andelen husholdninger som forventer økende boligpriser de neste 12 månedene. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Forventningene til økende boligpriser er betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Mens 57% forventet høyere boligpriser om 12 måneder i oktober 2012 er det i oktober 2013 kun 28% som mener det samme. 31% mener boligprisene vil være lavere, 41% mener de vil forbli uendret. Den største andelen av de som forventer høyere boligpriser, finner vi blant husholdningene bosatt i en storby i Nord-Norge. Pessimismen er høyest på Sørog Vestlandet, samt i de eldste aldersgruppene. 14

15 Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for september var 1,4% lavere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% lavere enn i august. Gjennomsnittsprisene var 2,6% høyere enn i september Gjennomsnittsprisene hittil i 2013 er 5,7 % høyere enn gjennomsnittsprisen for hele Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

16 Ny eller brukt bolig, oktober 2013 Ny eller brukt bolig Grafen til høyre viser husholdningene som planlegger å kjøpe ny eller brukt bolig. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Av de som har planlagt boligkjøp, svarer 61% at de vurderer å kjøpe brukt bolig, 19% ny bolig. Undersøkelsen viser at andelen som foretrekker ny bolig er høyest blant følgende grupperinger: over 65 år: 45% Sør- og Vestlandet: 32% Tettsted: 23% Andelen som foretrekker brukt bolig er høyest blant følgende grupperinger: Nord-Norge:70% Landsbygda:72% Oslo og Akershus :68%. 16

17 Opplevelsen av egen økonomi; bedre, dårligere eller på samme nivå som for 12 måneder siden? Opplevelsen av egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden Grafen til høyre viser hvordan opplevelsen av egen økonomi er i dag sammenlignet med for ett år siden) har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere opplevelse av egen økonomi enn i januar Grafen viser at indeksen for oktober ligger på verdien 99, og dermed helt lik forrige måling i juni Registrert nivå i oktober er klart lavere enn samme periode i Nivået indikerer at husholdningene har en opplevelse av at egen økonomi er dårligere enn for 12 måneder siden. 17

18 Opplevelsen av egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Bedre, dårligere eller ligger den på samme nivå som for 12 måneder siden? Opplevelsen av egen økonomi i dag Grafen til høyre viser hvordan husholdningene opplever egen økonomi i dag sammenlignet med for 12 måneder siden. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt er det 26% som opplever en bedre økonomi de i dag enn de siste 12 månedene, og da særlig de yngste aldersgruppene. Andelen som forventer en uendret økonomi de neste 12 måneder er 58%. Undersøkelsen viser at andelen som opplever egen økonomi bedre er høyest blant følgende grupperinger: 25-29år/30-39år: 38% Sør- og Vestlandet: 28% 18

19 ForventningsIndeks økonomi, januar 2010 =100 Forventninger til egen økonomi kommende 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan forventningene til egen økonomi (kommende 12 måneder) har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere forventninger til egen økonomi enn i januar Grafen viser at forventningsindeksen for oktober ligger på verdien 100, og dermed litt ned siden forrige måling i juni Registrert nivå i oktober er klart lavere enn samme periode i 2010, 2011 og Nivået indikerer at husholdningene har en lavere forventning til egen økonomisk utvikling det kommende året. 19

20 Forventninger til egen økonomi kommende 12 mnd Forventninger til egen økonomi neste 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan husholdningene forventer utviklingen i egen økonomi de neste 12 månedene. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt er det 23% som forventer en bedre økonomi de neste 12 månedene. Ved forrige måling i juni i år, var denne andelen 25%. Det er særlig den yngste aldersgruppen som forventer en bedring i økonomien. 14% forventer en dårligere økonomi om 12 måneder, og det er spesielt de i de eldste aldersgruppene som har de høyeste andelene. Andelen som forventer en uendret økonomi de neste 12 måneder er 59%. 20

21 Egen økonomi nå og om 12 måneder Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi nå sammenlignet med for 12 måneder siden (blå stolper), samt forventningen til egen økonomisk utvikling neste 12 måneder (rød linje). Verdier over nullpunktet representerer at majoriteten opplever/forventer en positiv økonomisk utvikling. Siden februar 2009 har majoriteten av husstandene opplevd og forventet en positiv økonomisk utvikling. 21 Kilde: Husholdningsintervjuer. N= 1 000

22 Egen økonomi nå og om 12 måneder Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi nå sammenlignet med for 12 måneder siden, samt forventningen til egen økonomisk utvikling neste 12 måneder. Av grafen ser vi at utviklingen av egen økonomi ikke er forandret siden april Forventningene til egen økonomisk utvikling derimot har svekket seg og gått litt ned. Bedre - dårligere okt.12 apr.13 jun.13 okt.13 Egen økonomi NÅ 15 % 11 % 11 % 11 % Egen økonomi om 12 mnd 15 % 11 % 11 % 9 % Tabellene nederst på siden viser en sammenheng mellom alder og hvordan man opplever egen økonomi nå og om 12 måneder. De yngste aldersgruppene har en opplevelse av at økonomien er bedre nå, og de har også større forventninger til at egen økonomi vil bli bedre de neste 12 månedene. Egen økonomi nå? TOTAL år år år år 65 år + Bedre 26 % 38 % 38 % 30 % 19 % 12 % Dårligere 15 % 24 % 17 % 12 % 14 % 12 % Uendret/samme nivå 58 % 36 % 41 % 57 % 65 % 76 % Vet ikke/ikke svar 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 0 % Egen økonomi om 12 mnd? TOTAL år år år år 65 år + Bedre 23 % 51 % 33 % 24 % 16 % 7 % Dårligere 14 % 15 % 14 % 10 % 18 % 17 % Uendret/samme nivå 59 % 32 % 47 % 63 % 64 % 73 % Vet ikke/ikke svar 3 % 3 % 6 % 3 % 2 % 2 % 22 Kilde: Husholdningsintervjuer. N= 1 000

23 BoligKjøpsIndeksen per oktober 2013 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvordan andelen som vil kjøpe bolig før man selger, har utviklet seg i perioden januar 2010 oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som vil kjøpe før man selger, enn i januar Grafen viser at boligkjøps-indeksen for oktober har sunket siden juni og ligger på verdien 121. Nivået på boligkjøpsindeksen er dermed nesten på nivå med oktober

24 Kjøpe eller selge først? Andelen som vil selge først øker Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er under 1/3 som ønsker å kjøpe ny bolig før de selger den gamle. Av grafen ser vi at andelene som vil kjøpe eller selge først, skiller lag. Ved forrige måling i juni, var det 36% som ville selge først, nå er denne andelen økt til 38%. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. De yngste representerer den største andelen av de som er usikre på om de skal kjøpe eller selge først. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. «Vet ikke» andelen har økt fra 30% i april til 33% i juni og nå til 35%. Ikke målt for januar, mars og mai 2012 Kjøpe eller selge først? TOTAL år år år år 65 år + Vil kjøpe først 27 % 20 % 32 % 28 % 31 % 21 % Vil selge først 38 % 34 % 36 % 30 % 51 % 47 % Vet ikke 35 % 47 % 31 % 41 % 18 % 33 % 24 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

25 Boligkjøpsplaner, oktober 2013 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser husholdningene som vil kjøpe før man selger bolig eller om man vil selge først. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. 27% svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig. Det er de som bor på Østlandet Vest og spesielt de som er over år som ønsker å kjøpe først. 38% sier de ønsker å selge før de kjøper. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Nord-Norge/Midt-Norge: 46%/39% Landsbygda/tettsted:47%/44 % 55-64år/65 år +: 51%/47% 25

26 BoligMarkedsIndeksen, januar 2010=100 BoligMarkedsIndeksen (BMI)* BoligMarkedsIndeksen i grafen til høyre gir et samlet uttrykk for markedsstemningen/markedssentimentet i landet totalt. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr bedre vurdering av boligmarkedet enn i januar Grafen viser at BoligMarkedsIndeksen for oktober 2013 ligger på verdien 96, noe som er en nedgang sammenlignet med forrige måling i juni. Nivået for oktober 2013 er det laveste nivået som er målt siden desember BoligMarkedsIndeksen (BMI) er beregnet med basis i følgende forhold: Opplevd økonomisk utvikling, forventet økonomisk utvikling, flytteplaner, kjøpe vs. selge bolig først, samt boligprisforventninger 26

27 Boliger til salgs på FINN.no per uke Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 27 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

28 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. 28 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

29 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser oppgang fra august, bortsett fra i Stavanger og Bergen der formidlingstiden har gått ned 1 dag i Stavanger og 4 dager i Bergen. I Oslo er formidlingstiden økt med 1 dag, i Trondheim med 4 dager og 2 dager i Tromsø fra august til september. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 30 dager, 1 dag lavere enn i forrige måned. 29

30 30 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

31 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 31

32 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet oktober 2013 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat ( ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 32

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2018 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret. Juni 2018 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2018 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 18.06.2018 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Byggebørsen 2019 Boligmarkedspresentasjon Trondheim - Kjøpers marked Hakon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN 11. februar 2019

Byggebørsen 2019 Boligmarkedspresentasjon Trondheim - Kjøpers marked Hakon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN 11. februar 2019 Byggebørsen 2019 Boligmarkedspresentasjon Trondheim - Kjøpers marked 2019 Hakon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN 11. februar 2019 Boligprisutvikling Prisutvikling Trondheim: - Svak prisoppgang siste 12 måneder

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

Førstegangskjøpere. En rapport fra

Førstegangskjøpere. En rapport fra Førstegangskjøpere 217 FØRSTEGANGSKJØPERE AV BOLIG I NORGE 27-217 En rapport fra Førstegangskjøpere i Norge 27-217 Rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita mars 218 Norges Eiendomsmeglerforbund

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Sammendrag. Funn. Mer enn halvparten av befolkningen planlegger å reise på påskeferie, og hele 44% planlegger minst en overnatting.

Sammendrag. Funn. Mer enn halvparten av befolkningen planlegger å reise på påskeferie, og hele 44% planlegger minst en overnatting. Påskeplaner 2019 Sammendrag Funn Mer enn halvparten av befolkningen planlegger å reise på påskeferie, og hele 4 planlegger minst en overnatting. Nordmenn foretrekker også i år å feire i Norge. Halvparten

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer