Boligmeteret oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret oktober 2013"

Transkript

1 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 29. oktober

3 Oppsummering Boligmeteret for oktober viser et skifte i forventningene til boligprisutviklingen. Flere forventer lavere boligpriser. Boligprisforventningsindeksen har aldri vært lavere siden vi startet målingene i januar Færre forventer stigende boligpriser. Andelen som forventer stigende boligpriser går fra 54% til 22% fra forrige måling. Andelen som forventer lavere boligpriser er høyest blant husstander bosatt på Sør- og Vestlandet og blant de eldre aldersgruppene. Boligprisene gikk ned 1,4% fra forrige måned. Hittil i år er boligprisene 5,7% høyere enn samme tid i fjor. Andelene som vil selge før de kjøper, øker. Husholdningene har en lavere forventning til egen økonomisk utvikling. 40% forventer høyere arbeidsledighet. 40% forventer økende renter. Ved spørsmål om ny eller brukt bolig, går andelen som vurderer brukt og ny bolig ned, mens «vet ikkeandelen» øker fra 15% til 20%. Boligmarkedsindeksen gir et samlet uttrykk for markedsstemningen. Nivået for oktober 2013 er det laveste nivået vi har målt siden desember

4 4 Registret arbeidsledighet og rente, oktober 2013

5 Forventninger til rente og arbeidsledighet Jo nærmere nettotallet er 100%, jo høyere andel mener at hhv. rentene på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli høyere kommende 12 måneder. Nærhet til nettotallet = -100%, desto flere mener at renten på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli lavere om ett år. I oktober 2013 forventer 40% av respondentene en høyere arbeidsledighet om 12 måneder, mens rundt 42% forventer at nivået vil være uendret om 12 måneder. 54% av norske husstander forventer høyere renter om 12 måneder og 34% forventer uendrede renter om 12 måneder. Forventningene til høyere renter har gått opp siden siste måling i juni 2013, fra 32% til 40%. Forventningene til økt arbeidsledighet stiger også, fra 34% til 50% noe siden forrige måling. De ulike aldersgruppene viser noen mindre forskjeller i sine forventninger til arbeidsledigheten og rentene kommende 12 mnd. 5

6 FlytteplanIndeksen per juni 2013 Flytteplaner kommende 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan andelen med flytteplaner (kommende 12 måneder) har utviklet seg fra januar 2010 (januar 2010=100). Verdier over 100 betyr høyere andel med flytteplaner enn i januar Indeksen viser en justert beregning over antallet som anslås å flytte innen 12 mnd. Grafen viser at flytteplanindeksen varierer fra måned til måned. Det er registrert et noe lavere nivå i oktober 2013 sammenliknet med oktober Flytteplanene er høyest blant de yngste og avtagende med økende alder. Flytteplaner TOTAL år år år år 65 år + JA, i løpet av 12 måneder 8 % 31 % 10 % 7 % 2 % 2 % JA, i løpet av 1-2 år 6 % 12 % 11 % 4 % 4 % 1 % JA, i løpet av 2-3 år 9 % 15 % 16 % 5 % 6 % 7 % NEI, vil sannsynligvis ikke flytte i løpet av 3 år 64 % 26 % 45 % 74 % 73 % 76 % VET IKKE når jeg vil flytte 14 % 16 % 17 % 11 % 15 % 14 % 6

7 Flytteplaner, juni 2013 Flytteplaner, 1-3 år Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av de kommende 3 år. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt har 23% flytteplaner i løpet av de kommende tre årene. 8% har flytteplaner det kommende året. Dette tilsvarer ca husholdninger. Andelen med flytteplaner er høyest i Oslo og Akershus, der 30% har planer om å flytte i løpet av 3 år. Spesielt i Oslo er andelen med planer om å flytte høy, 36%. Andelen med flytteplaner er høyest i aldersgruppen år og år. 7

8 Kjøpe eller Leie Kjøpe eller leie Grafen til høyre viser andelen husholdninger som planlegger å kjøpe eller leie sin neste bolig. Svarene er fordelt på region, alder og urbanisering. Blant de som planlegger å bytte bolig er det 71% som planlegger å kjøpe og 17% som planlegger å leie. De som i størst grad planlegger å kjøpe er: år:84% bor i småby:82% Østlandet Øst:73% 8

9 Ny eller brukt bolig Ny eller brukt bolig? TOTAL år år år år 65 år + Planlegger å kjøpe NY bolig 19 % 20 % 5 % 32 % 15 % 45 % Planlegger å kjøpe BRUKT bolig 61 % 68 % 75 % 44 % 61 % 31 % Vet ikke 20 % 12 % 20 % 24 % 23 % 24 % Dette spørsmålet avdekker hva husstandene med flytteplaner planlegger å kjøpe av ny eller brukt bolig. Andelen som vurderer ny bolig er gått ned fra 22% til 19% fra juni til oktober. Andelen som foretrekker å kjøpe brukt bolig er gått ned fra 63% til 61%. Mens andelen som ikke vet om de vil kjøpe ny eller brukt bolig, har økt fra 15% til 20% siden forrige måling i juni. Andelen som planlegger kjøp av ny bolig er klart høyest i den eldste aldersgruppen. 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har kjøpsplaner for bolig (ca hver pr måned)

10 Forventninger til utvikling av boligprisene Andelen som forventer lavere boligpriser stiger Andelen som forventer økende boligpriser er nå lavere enn andelen som forventer lavere boligpriser. Vi må helt tilbake til januar 2009 for å finne et tilsvarende resultat. Andelen med forventninger til økte boligpriser har gått ned fra forrige måling i juni 2013 fra 41% til 28%. Tabellen til høyre viser at de yngste peker seg ut som de mest optimistiske. Andelen som forventer høyere boligpriser synker med stigende alder. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL år år år år 65 år + De vil være høyere enn nå 28 % 36 % 39 % 25 % 24 % 21 % De vil være lavere 31 % 30 % 26 % 30 % 29 % 42 % De vil være like som i dag/uendret 41 % 34 % 36 % 46 % 47 % 36 % 10 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

11 Boligprisforventninger, januar 2010 = 100 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser, enn i januar Forventninger til økte boligpriser synker kraftig i oktober. Grafen viser at boligpris-indeksen for oktober 2013 ligger på verdien 62, som er det laveste nivået vi har målt. Boligprisforventningene har gått ned fra 53% til 21% i Oslo fra juni til oktober. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd De vil være høyere enn nå 28 % 21 % 32 % 29 % 26 % 24 % De vil være lavere 31 % 30 % 29 % 34 % 36 % 25 % De vil være like som i dag/uendret 41 % 49 % 38 % 37 % 38 % 51 % 11 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

12 Boligprisforventninger, november 2012 oktober 2013 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden november 2012 til oktober Per oktober 2013 er andelen som forventer lavere boligpriser (31%) og andelen som forventer stigende boligpriser (28%). Grafen viser også at andelen som forventer like /uendret boligpriser i forhold til i dag, flater mer ut. 12 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

13 Forventninger til stigende boligpriser avtar Det er en færre som forventer økning i boligprisene i løpet av kommende 12 måneder. Totalt er andelen som forventer økende boligpriser 28%. På landsbasis forventningsnivået har gått ned fra april på 56% til 28% i oktober. Forventningene har gått mest ned på Østlandet Vest, der forventningen om økte boligpriser er gått fra 54% til 22%. I Oslo og Akershus er forventning til økte priser gått ned fra 54% i april til 28% i oktober. De resterende regionene viser alle en større nedgang i forventningene til boligprisene. Nord-Norge viser den laveste nedgangen med 19%. 13 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

14 Boligprisforventninger, oktober 2013 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser andelen husholdninger som forventer økende boligpriser de neste 12 månedene. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Forventningene til økende boligpriser er betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Mens 57% forventet høyere boligpriser om 12 måneder i oktober 2012 er det i oktober 2013 kun 28% som mener det samme. 31% mener boligprisene vil være lavere, 41% mener de vil forbli uendret. Den største andelen av de som forventer høyere boligpriser, finner vi blant husholdningene bosatt i en storby i Nord-Norge. Pessimismen er høyest på Sørog Vestlandet, samt i de eldste aldersgruppene. 14

15 Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for september var 1,4% lavere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% lavere enn i august. Gjennomsnittsprisene var 2,6% høyere enn i september Gjennomsnittsprisene hittil i 2013 er 5,7 % høyere enn gjennomsnittsprisen for hele Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

16 Ny eller brukt bolig, oktober 2013 Ny eller brukt bolig Grafen til høyre viser husholdningene som planlegger å kjøpe ny eller brukt bolig. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Av de som har planlagt boligkjøp, svarer 61% at de vurderer å kjøpe brukt bolig, 19% ny bolig. Undersøkelsen viser at andelen som foretrekker ny bolig er høyest blant følgende grupperinger: over 65 år: 45% Sør- og Vestlandet: 32% Tettsted: 23% Andelen som foretrekker brukt bolig er høyest blant følgende grupperinger: Nord-Norge:70% Landsbygda:72% Oslo og Akershus :68%. 16

17 Opplevelsen av egen økonomi; bedre, dårligere eller på samme nivå som for 12 måneder siden? Opplevelsen av egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden Grafen til høyre viser hvordan opplevelsen av egen økonomi er i dag sammenlignet med for ett år siden) har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere opplevelse av egen økonomi enn i januar Grafen viser at indeksen for oktober ligger på verdien 99, og dermed helt lik forrige måling i juni Registrert nivå i oktober er klart lavere enn samme periode i Nivået indikerer at husholdningene har en opplevelse av at egen økonomi er dårligere enn for 12 måneder siden. 17

18 Opplevelsen av egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Bedre, dårligere eller ligger den på samme nivå som for 12 måneder siden? Opplevelsen av egen økonomi i dag Grafen til høyre viser hvordan husholdningene opplever egen økonomi i dag sammenlignet med for 12 måneder siden. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt er det 26% som opplever en bedre økonomi de i dag enn de siste 12 månedene, og da særlig de yngste aldersgruppene. Andelen som forventer en uendret økonomi de neste 12 måneder er 58%. Undersøkelsen viser at andelen som opplever egen økonomi bedre er høyest blant følgende grupperinger: 25-29år/30-39år: 38% Sør- og Vestlandet: 28% 18

19 ForventningsIndeks økonomi, januar 2010 =100 Forventninger til egen økonomi kommende 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan forventningene til egen økonomi (kommende 12 måneder) har utviklet seg i perioden januar 2010 til oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere forventninger til egen økonomi enn i januar Grafen viser at forventningsindeksen for oktober ligger på verdien 100, og dermed litt ned siden forrige måling i juni Registrert nivå i oktober er klart lavere enn samme periode i 2010, 2011 og Nivået indikerer at husholdningene har en lavere forventning til egen økonomisk utvikling det kommende året. 19

20 Forventninger til egen økonomi kommende 12 mnd Forventninger til egen økonomi neste 12 måneder Grafen til høyre viser hvordan husholdningene forventer utviklingen i egen økonomi de neste 12 månedene. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. Totalt er det 23% som forventer en bedre økonomi de neste 12 månedene. Ved forrige måling i juni i år, var denne andelen 25%. Det er særlig den yngste aldersgruppen som forventer en bedring i økonomien. 14% forventer en dårligere økonomi om 12 måneder, og det er spesielt de i de eldste aldersgruppene som har de høyeste andelene. Andelen som forventer en uendret økonomi de neste 12 måneder er 59%. 20

21 Egen økonomi nå og om 12 måneder Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi nå sammenlignet med for 12 måneder siden (blå stolper), samt forventningen til egen økonomisk utvikling neste 12 måneder (rød linje). Verdier over nullpunktet representerer at majoriteten opplever/forventer en positiv økonomisk utvikling. Siden februar 2009 har majoriteten av husstandene opplevd og forventet en positiv økonomisk utvikling. 21 Kilde: Husholdningsintervjuer. N= 1 000

22 Egen økonomi nå og om 12 måneder Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi nå sammenlignet med for 12 måneder siden, samt forventningen til egen økonomisk utvikling neste 12 måneder. Av grafen ser vi at utviklingen av egen økonomi ikke er forandret siden april Forventningene til egen økonomisk utvikling derimot har svekket seg og gått litt ned. Bedre - dårligere okt.12 apr.13 jun.13 okt.13 Egen økonomi NÅ 15 % 11 % 11 % 11 % Egen økonomi om 12 mnd 15 % 11 % 11 % 9 % Tabellene nederst på siden viser en sammenheng mellom alder og hvordan man opplever egen økonomi nå og om 12 måneder. De yngste aldersgruppene har en opplevelse av at økonomien er bedre nå, og de har også større forventninger til at egen økonomi vil bli bedre de neste 12 månedene. Egen økonomi nå? TOTAL år år år år 65 år + Bedre 26 % 38 % 38 % 30 % 19 % 12 % Dårligere 15 % 24 % 17 % 12 % 14 % 12 % Uendret/samme nivå 58 % 36 % 41 % 57 % 65 % 76 % Vet ikke/ikke svar 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 0 % Egen økonomi om 12 mnd? TOTAL år år år år 65 år + Bedre 23 % 51 % 33 % 24 % 16 % 7 % Dårligere 14 % 15 % 14 % 10 % 18 % 17 % Uendret/samme nivå 59 % 32 % 47 % 63 % 64 % 73 % Vet ikke/ikke svar 3 % 3 % 6 % 3 % 2 % 2 % 22 Kilde: Husholdningsintervjuer. N= 1 000

23 BoligKjøpsIndeksen per oktober 2013 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvordan andelen som vil kjøpe bolig før man selger, har utviklet seg i perioden januar 2010 oktober Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som vil kjøpe før man selger, enn i januar Grafen viser at boligkjøps-indeksen for oktober har sunket siden juni og ligger på verdien 121. Nivået på boligkjøpsindeksen er dermed nesten på nivå med oktober

24 Kjøpe eller selge først? Andelen som vil selge først øker Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er under 1/3 som ønsker å kjøpe ny bolig før de selger den gamle. Av grafen ser vi at andelene som vil kjøpe eller selge først, skiller lag. Ved forrige måling i juni, var det 36% som ville selge først, nå er denne andelen økt til 38%. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. De yngste representerer den største andelen av de som er usikre på om de skal kjøpe eller selge først. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. «Vet ikke» andelen har økt fra 30% i april til 33% i juni og nå til 35%. Ikke målt for januar, mars og mai 2012 Kjøpe eller selge først? TOTAL år år år år 65 år + Vil kjøpe først 27 % 20 % 32 % 28 % 31 % 21 % Vil selge først 38 % 34 % 36 % 30 % 51 % 47 % Vet ikke 35 % 47 % 31 % 41 % 18 % 33 % 24 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

25 Boligkjøpsplaner, oktober 2013 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser husholdningene som vil kjøpe før man selger bolig eller om man vil selge først. Svarene er fordelt på urbanisering, alder og region. 27% svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig. Det er de som bor på Østlandet Vest og spesielt de som er over år som ønsker å kjøpe først. 38% sier de ønsker å selge før de kjøper. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Nord-Norge/Midt-Norge: 46%/39% Landsbygda/tettsted:47%/44 % 55-64år/65 år +: 51%/47% 25

26 BoligMarkedsIndeksen, januar 2010=100 BoligMarkedsIndeksen (BMI)* BoligMarkedsIndeksen i grafen til høyre gir et samlet uttrykk for markedsstemningen/markedssentimentet i landet totalt. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr bedre vurdering av boligmarkedet enn i januar Grafen viser at BoligMarkedsIndeksen for oktober 2013 ligger på verdien 96, noe som er en nedgang sammenlignet med forrige måling i juni. Nivået for oktober 2013 er det laveste nivået som er målt siden desember BoligMarkedsIndeksen (BMI) er beregnet med basis i følgende forhold: Opplevd økonomisk utvikling, forventet økonomisk utvikling, flytteplaner, kjøpe vs. selge bolig først, samt boligprisforventninger 26

27 Boliger til salgs på FINN.no per uke Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 27 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

28 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge Tall for uke 34,35,36,37 og 40 er beregnet. 28 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

29 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser oppgang fra august, bortsett fra i Stavanger og Bergen der formidlingstiden har gått ned 1 dag i Stavanger og 4 dager i Bergen. I Oslo er formidlingstiden økt med 1 dag, i Trondheim med 4 dager og 2 dager i Tromsø fra august til september. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 30 dager, 1 dag lavere enn i forrige måned. 29

30 30 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

31 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 31

32 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet oktober 2013 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 32

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer