Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler"

Transkript

1 Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger til fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiserer kvartalsvis i Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, 21. mars 2016

3 Oppsummering: Nye boliglånsregler 3 av 4 husholdninger (74%) svarer at de nye boliglånsreglene vil ikke påvirke deres neste boligkjøp. De yngste boligkjøperne vil imidlertid rammes kraftig, og mer enn halvparten i aldersgruppen år svarer at det nye regelverket vil redusere eller stoppe deres mulighet til å kjøpe bolig. 10% av respondentene svarer at en samlet gjeldsgrad på 5 ganger bruttoinntekt, vil redusere eller stoppe muligheten til å kjøpe bolig. Mer enn 1 av 5 i den yngste aldersgruppen frykter at samlet gjeld ikke skal overstige 5 gg. inntekt, vil redusere eller stoppe deres mulighet til å kjøpe bolig. 10% av respondentene svarer at egenkapitalkravet på 15% vil redusere eller stoppe deres mulighet til å kjøpe bolig. Andelen er høyest blant de yngste (20%) som svarer at egenkapitalkravet vil påvirke deres mulighet til å kjøpe bolig negativt. Norsk økonomi positive endringer I norsk økonomi oppleves det marginale positive endringer. Kun 17% forventer dårligere utvikling i norsk økonomi. 2 av 10 opplever at det har vært negativ utvikling i norsk økonomi siste 12 måneder. Andelen som forventer negativ utvikling i norsk økonomi har gått ned fra 20% til 17%, mens andelen som forventer bedring i norsk økonomi har gått opp fra 16% til 26% (i perioden desember 2016 mars 2017). Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes, Bergen, Ålesund og Kristiansand er mest optimistiske med tanke på en bedring i norsk økonomi de neste 12 månedene. Husholdningene opplever usikre tider i forhold til utvikling i arbeidsledighet. 3 av 10 forventer høyere arbeidsledighet, 3 av 10 forventer lavere arbeidsledighet og i overkant av 3 av 10 forventer uendret arbeidsledighet. 45% av husholdningene forventer at rentenivået holder seg uendret, en tilsvarende andel forventer høyere rente. Kun 4% tror på lavere rente! Lyse tider på vegne av egen økonomi Husholdningene opplever og forventer, i stor grad stabilitet i egen økonomisk utvikling. Det er betydelig flere som er positive enn negative, i vurdering av utviklingen i egen økonomi! Andelen som forventer positiv utvikling i egen økonomi er høyest blant husholdningene bosatt i Tromsø, Ålesund og Sandefjord/Tønsberg, mens andelen som forventer negativ utvikling i egen økonomi er høyest blant dem som bor i Trondheim og Sandefjord/Tønsberg. Stadig mange med flytteplaner... 26% av husholdningene planlegger å flytte fra dagens bolig i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på ca husstander. Et nivå tilsvarende forrige måling i desember. 1 av 2 husholdningene foretrekker å selge eksisterende bolig før man kjøper ny. 1 av 3 vil kjøpe før de selger eksisterende bolig. 3

4 Konklusjoner Boligmeteret for mars 2017 viser at majoriteten av husholdningene frykter ikke nye boliglånsregler Husholdningene i Stavanger/Sandnes og Porsgrunn/Skien i minst grad frykter at de nye innstrammingene i boliglånsreglene vil ha noen effekt på deres neste boligkjøp. Respondentene i Trondheim har høyest andel som svarer at gjeldskravet til redusere muligheten til å kjøpe bolig. Mens respondentene i Oslo, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Ålesund i større grad frykter egenkapitalkravet på 15%. det er stadig optimisme blant husholdningene på vegne av egen økonomi 26% av husholdningene opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene (likt som ved forrige måling), kun 13% opplever å ha fått det dårligere (12% ved forrige måling). For de neste kommende 12 måneder er det en betydelig høyere andel som forventer en positiv utvikling (34%), kontra de som forventer en negativ utvikling (8%). Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes, Hamar og Hønefoss ligger på topp ift. forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. husholdningene er mer moderat i forhold til utviklingen i norsk økonomi 1 av 2 husholdninger forventer at norsk økonomi vil være omtrent uendret om ca. 12 måneder, sammenlignet med dagens situasjon. Det er noe flere som er optimistiske (26%) enn pessimistiske (17%) i sine vurderinger av utviklingen i norsk økonomi det kommende året. 4 av 10 husholdninger i byene Tromsø, Ålesund og Sandefjord/Tønsberg ser lyst på utviklingen i norsk økonomi neste 12 måneder. uendret rentenivå og lavere arbeidsledighet? 45% forventer uendret rentenivå neste 12 månedene, en økning på 9-prosentpoeng fra forrige måling i desember. Stadig færre forventer høyere arbeidsledighet, 30% forventer høyere arbeidsledighet ved denne målingen mot 35% ved forrige måling.

5 Konklusjoner kjøpe eller selge først? 1 av 2 foretrekker å selge eksisterende bolig før de kjøper ny, 36% av norske husholdninger foretrekker å kjøpe ny bolig, 12% vet ikke hva de vil gjøre først. De eldste aldersgruppene foretrekker i betydelig større grad å selge eksisterende bolig først enn de yngre aldersgruppene. flertallet forventer høyere boligpriser 67% svarer at de forventer høyere boligpriser de neste 12 måneder (58% i desember), 25% forventer uendrete boligpriser og kun 3% tror de vil bli lavere. De mest optimistiske forventer en boligprisvekst på 5,2% (5,0% ved forrige måling), de mest pessimistiske forventer en prisnedgang på 4,6% (4,8% ved forrige måling). ikke bare et hovedstads fenomen I halvparten av byene forventer over 70% av husholdningene høyere boligpriser. 8 av 10 i Oslo forventer fortsatt vekst i boligprisene, i snitt forventes en boligprisvekst på 6,6% blant husholdningene i Oslo (6,8% ved forrige måling). 1 av 4 husholdninger forventer uendrete boligpriser. I byene Bergen, Porsgrunn/Skien, Kristiansand og Ålesund er andelen 30% som forventer uendrete boligpriser.

6 Hvordan ser du på utviklingen i norsk økonomi og egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden og i de neste 12 månedene? Økonomisk utvikling Diagrammet under viser hvordan norske husholdninger vurderer utviklingen for egen og norsk økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til økonomisk utvikling 12 måneder frem i tid. 20% opplever norsk økonomi som dårligere i dag enn for 12 mnd. siden, hvilket er 9%-poeng lavere enn ved forrige måling, i desember. Utviklingen i norsk økonomi Det er en høyere andel som forventer en bedring i norsk økonomi de neste 12 månedene, enn andelen som opplever at økonomien har blitt bedre i løpet av de foregående 12 månedene. Litt over en fjerdedel (26%) forventer en positiv utvikling for norsk økonomi de kommende 12 månedene, mens 17% forventer en negativ utvikling og litt over halvparten (51%) forventer av norsk økonomi vil forbli uendret sammenlignet med dagens situasjon. Optimisme ift. utviklingen i personlig økonomi Generelt er husholdningene mer positive i vurderingen av egen økonomi enn for norsk økonomi. Mars-målingen viser at husholdningene vurderer at utviklingen i egen økonomi neste 12 måneder vil bli bedre enn man opplevd at den har utviklet seg de siste 12 månedene. Mer enn halvparten opplever, og forventer, at egen økonomi har vært og vil være, tilnærmet uendret. 26% har hatt en positiv utvikling og noen flere (34%) forventer en positiv utvikling i egen økonomi. 6

7 Feb mars positiv trend på vegne av norsk økonomi Norsk økonomi: Husholdningenes negative syn på norsk økonomi siste 12 mnd. har gått kraftig ned de tre siste målingene, og er nå på de laveste nivået siden februar Andelen som mener norsk økonomi er blitt dårligere siste 12 mnd. fortsetter å synke, fra 61% i mars 2016 til 20% mars Forventningene om en dårligere utvikling neste 12 mnd. i norsk økonomi har gått ned fra 22% i desember 2016 til 17% mars Andelen som forventer en bedring i norsk økonomi neste 12 mnd. er gått opp fra 20% til 26%. Majoriteten opplever og forventer likevel stabilitet i norsk økonomi foregående 12 måneder og neste 12 måneder. 7

8 Feb des stabil utvikling i egen økonomi Egen økonomi: Egen økonomi siste 12 måneder oppleves som uendret for majoriteten av husholdningene (60%). En noe lavere andel forventer også uendret egen økonomi neste 12 måneder. Andelen som opplever bedre egen økonomi er på samme nivå som ved forrige måling. For den neste 12 måneders perioden er det en økning i andelen som forventer bedring, fra 27% til 34%. I tillegg er det en nedgang på 2-prosentpoeng som forventer dårligere egen økonomi. 8

9 Husholdningenes vurdering av økonomisk utvikling Diagrammet under viser nettoverdiene (positive minus negative) for hvordan respondentene i undersøkelsen vurderer utviklingen i norsk og egen økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til utviklingen i norsk og egen økonomi neste 12 måneder. Negativiteten og pessimismen fra målingen i desember 2016 har nå snudd til et positivt syn når det gjelder forventningene til norsk økonomi de neste 12 månedene. I Stavanger har andelen av optimister steget fra forrige undersøkelse. Det er nå et tydelig positivt syn på norsk økonomi neste 12 mnd. i «Oljebyen». Respondentene bosatt Stavanger/Sandnes og Ålesund er mest positive i sine forventninger til norsk økonomi neste 12 måneder. Respondenter bosatt i Oslo, Trondheim, Lillehammer og Hønefoss er de minst positive (mest negative) i forhold til forventninger om utviklingen i norsk økonomi. Høyest optimisme på vegne av egen økonomisk utvikling de neste 12 månedene, finner vi i Porsgrunn/Skien, Tromsø, Kristiansand og Ålesund. 9

10 Opplevelse av norsk økonomi, siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Norsk økonomi, siste 12 mnd Bedre Dårligere Uendret Vet ikke Totalt 16% 20% 55% 8% Oslo 13% 17% 64% 6% Bergen 15% 31% 42% 12% Stavanger/Sandnes 19% 31% 44% 5% Trondheim 20% 13% 63% 4% Drammen 27% 15% 51% 7% Fredrikstad/Sarpsborg 13% 11% 66% 10% Porsgrunn/Skien 6% 20% 69% 6% Tromsø 13% 11% 69% 8% Hamar 19% 15% 55% 11% Lillehammer 11% 29% 51% 9% Hønefoss 19% 19% 50% 12% Kristiansand 19% 27% 47% 7% Ålesund 13% 24% 54% 10% Sandefjord/Tønsberg 19% 21% 51% 9% Hvordan forventer du at norsk økonomi vil være om 12 mnd? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke Totalt 26% 17% 51% 6% Oslo 23% 24% 49% 4% Bergen 32% 12% 50% 6% Stavanger/Sandnes 47% 9% 37% 7% Trondheim 20% 21% 53% 5% Drammen 26% 20% 49% 6% Fredrikstad/Sarpsborg 21% 11% 58% 9% Porsgrunn/Skien 25% 12% 60% 4% Tromsø 18% 17% 61% 4% Hamar 24% 18% 50% 8% Lillehammer 18% 23% 51% 9% Hønefoss 16% 20% 57% 7% Kristiansand 30% 18% 46% 7% Ålesund 40% 9% 44% 7% Sandefjord/Tønsberg 27% 23% 43% 6% Økonomisk utvikling norsk økonomi Kun 2 av 10 av husholdninger opplever at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder, hvilket er en nedgang sammenlignet med desember-målingen (29%). 17% forventer fortsatt negativ utvikling neste 12 måneder, hvilket er en nedgang på 3-prosentpoeng fra siste måling. Norsk økonomi siste 12 måneder: Husholdningene bosatt i Bergen, Stavanger/Sandnes og Lillehammer er de som i størst grad opplever at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder, mens husholdningene bosatt i Drammen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Hamar, Hønefoss, Kristiansand og Sandefjord/Tønsberg i størst grad opplever at det har vært en bedring. 10 Norsk økonomi neste 12 måneder: Husholdningene bosatt i Oslo, Trondheim, Drammen, Lillehammer, Hønefoss og Sandefjord/Tønsberg er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder, mens respondentene i Stavanger/Sandnes, Bergen, Kristiansand og Ålesund er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder.

11 Opplevelse av egen økonomi, siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke Totalt 26% 13% 60% 1% Oslo 30% 13% 57% Bergen 28% 14% 58% Stavanger/Sandnes 26% 10% 64% Trondheim 27% 12% 60% 1% Drammen 34% 12% 54% Fredrikstad/Sarpsborg 23% 13% 63% 1% Porsgrunn/Skien 15% 17% 68% 0% Tromsø 24% 11% 65% 1% Hamar 25% 11% 64% Lillehammer 18% 16% 65% 1% Hønefoss 30% 12% 58% 1% Kristiansand 37% 12% 49% 2% Ålesund 32% 14% 54% Sandefjord/Tønsberg 22% 18% 60% Hvordan forventer du at egen økonomi vil være om 12 mnd? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 34% 8% 56% 2% Oslo 36% 8% 54% 2% Bergen 38% 8% 53% 2% Stavanger/Sandnes 32% 8% 58% 2% Trondheim 30% 12% 57% 1% Drammen 35% 8% 57% Fredrikstad/Sarpsborg 33% 6% 57% 4% Porsgrunn/Skien 36% 4% 58% 2% Tromsø 40% 8% 49% 3% Hamar 34% 9% 56% 1% Lillehammer 22% 8% 68% 2% Hønefoss 27% 7% 65% 2% Kristiansand 35% 4% 61% Ålesund 39% 7% 52% 2% Sandefjord/Tønsberg 40% 13% 46% 1% Økonomisk utvikling egen økonomi Husholdningene verken opplever eller forventer betydelige endringer i egen økonomi. 6 av 10 svarer at egen økonomi er uendret, og forventer heller ikke at økonomien vil endre seg det neste året. Det er en noe høyere andel som forventer at egen økonomi skal bli bedre, enn andelen som opplever at privatøkonomien har blitt bedre siste året. Egen økonomi siste 12 måneder: Respondentene bosatt i Porsgrunn/Skien, Lillehammer, Ålesund og Sandefjord/Tønsberg opplever i størst grad at egen økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Drammen, Kristiansand og Ålesund i størst grad opplever at egen økonomi har blitt bedre. 11 Egen økonomi neste 12 måneder: Det er relativt små forskjeller mellom områdene når det gjelder forventningene til utviklingen i egen økonomi de neste 12 månedene. I byene Tromsø og Sandefjord/Tønsberg forventer 4 av 10 en bedring i egen økonomi neste 12 måneder.

12 12 Registrert ledighet og pengemarkedsrente

13 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Forventningene til lavere renter avtar Under halvparten av husholdningene forventer høyere rente om 12 måneder. Dette er en nedgang i forhold til andelen som forventet høyere rente ved forrige måling i september, 55%. Andelen som forventer uendret rente er på nivå med andelen som forventer høyere rente. Andelen som forventer høyere renter er størst i aldersgruppen år. Rente TOTAL år år år år 65+ år Høyere 46% 47% 47% 44% 48% 46% Lavere 4% 6% 4% 4% 1% 4% Uendret/samme nivå 45% 37% 44% 47% 48% 46% Vet ikke 6% 10% 5% 5% 3% 4% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andelen som forventer høyere arbeidsledighet er størst blant aldersgruppen år. Målingen i mars viser en lavere andel (30%) som forventer økende arbeidsledighet enn ved målingen i desember (35%) og i september (38%). Arbeidsledighet TOTAL år år år år 65+ år Høyere 30% 31% 31% 28% 38% 26% Lavere 29% 29% 27% 29% 29% 32% Uendret/samme nivå 37% 38% 39% 38% 30% 38% Vet ikke 4% 2% 3% 6% 3% 4% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13

14 14 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Rentenivå neste 12 mnd Høyere Lavere Uendret / samme nivå Vet ikke TOTAL 46 % 4 % 45 % 6 % Oslo 55 % 1 % 37 % 7 % Bergen 36 % 3 % 58 % 4 % Stavanger/Sandnes 30 % 5 % 60 % 5 % Trondheim 49 % 5 % 39 % 7 % Drammen 47 % 10 % 34 % 9 % Fredrikstad/Sarpsborg 49 % 3 % 44 % 5 % Porsgrunn/Skien 46 % 2 % 48 % 5 % Tromsø 58 % 3 % 35 % 5 % Hamar 46 % 5 % 43 % 7 % Lillehammer 44 % 6 % 41 % 9 % Hønefoss 42 % 5 % 47 % 6 % Kristiansand 50 % 2 % 44 % 5 % Ålesund 36 % 4 % 58 % 3 % Sandefjord/Tønsberg 56 % 3 % 38 % 3 % Arbeidsledighet og renteutvikling Arbeidsledighet Høyere Lavere Uendret/ samme nivå Vet ikke TOTAL 30% 29% 37% 4% Oslo 29% 26% 42% 3% Bergen 24% 32% 42% 2% Stavanger/Sandnes 16% 55% 26% 3% Trondheim 33% 23% 38% 6% Drammen 35% 26% 35% 4% Fredrikstad/Sarpsborg 27% 14% 55% 3% Porsgrunn/Skien 28% 34% 36% 2% Tromsø 27% 36% 33% 4% Hamar 31% 28% 41% 0% Lillehammer 36% 23% 35% 6% Hønefoss 31% 22% 37% 10% Kristiansand 27% 34% 34% 6% Ålesund 32% 29% 38% 1% Sandefjord/Tønsberg 39% 25% 31% 5% Det er økning i andelen som forventer uendret/samme rentenivå neste 12 måneder. Andelen som forventer uendret rentenivå går fra 36% av husholdningene i desember til 45% nå i mars. Kun 4% forventer lavere rentenivå om 12 måneder er (likt som ved målingen i desember). Andelen som forventer høyere rentenivå er 46% - ned 9-prosentpoeng fra forrige måling! Stadig færre frykter for høyere arbeidsledighet. 30% forventer høyere arbeidsledighet mot 35% ved forrige måling (38% i september). 3 av 10 forventer lavere arbeidsledighet i Norge om 12 måneder. Forventninger til renteutviklingen: Respondentene bosatt i Oslo, Tromsø, Kristiansand og Sandefjord/Tønsberg forventer i størst grad økende rentenivå neste 12 måneder. Respondentene i Bergen, Stavanger/Sandnes og Ålesund forventer i størst grad et fortsatt uendret rentenivå neste 12 måneder. Forventninger til arbeidsledigheten: Respondentene bosatt i Trondheim, Drammen, Hamar, Lillehammer, Hønefoss, Ålesund og Sandefjord/Tønsberg forventer i størst grad at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder. Respondentene i Stavanger/Sandnes forventer i størst grad forventer at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder.

15 Nye boliglånsregler: 5 x brutto årsinntekt og 15% egenkapital Nye boliglånsregler: De nye innstrammingene i boliglånsreglene innebærer blant annet at samlet gjeld ikke kan overstige 5 ganger brutto årsinntekt og at kravet til 15% egenkapital er absolutt, og at kravet til avdragsbetaling skjerpes. 3 av 4 sier at de nye boliglånsreglene ikke vil påvirker deres neste boligkjøp. 7% vet ikke. 5 x brutto årsinntekt: Totalt svarer 8% at grensen på 5 x bruttoinntekt vil redusere deres mulighet til å kjøpe bolig. 2% av respondentene svarer at dette vil gjøre at de ikke kan kjøpe bolig. 18% av de yngste husholdningene svarer at de nye reglene vil redusere deres mulighet til å kjøpe bolig % egenkapital: 7% av respondentene svarer at egenkapitalkravet på 15% vil redusere deres mulighet til å kjøpe bolig, og 3% svare at det vil medføre at de ikke kan kjøpe bolig. 15% av de yngste frykter at egenkapitalkravet vil redusere deres mulighet til å kjøpe bolig. Nye boliglånsregler TOTAL år år år år 65 år + Ja, kravet til at samlet gjeld på 5 ganger årsinntekt vil redusere min mulighet til i kjøpe bolig 8% 18% 10% 6% 3% 4% Ja, kravet til at samlet gjeld på 5 ganger årsinntekt vil gjøre at jeg ikke kan kjøpe bolig 2% 3% 2% 2% 3% 1% Ja, kravet til 15% egenkapital vil redusere min mulighet til i kjøpe bolig 7% 15% 11% 4% 2% 1% Ja, kravet til 15% egenkapital vil gjøre at jeg ikke kan kjøpe bolig 3% 5% 3% 3% 0% 0% Nei, de nye innstrammingene i regelverket vil ikke ha noen effekt for mitt neste boligkjøp 74% 46% 66% 81% 89% 88% Vet ikke 7% 13% 7% 5% 3% 5% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Nye boliglånsregler: 5 x brutto årsinntekt og 15% egenkapital Effekten av innstramminger i boliglånsreglene vil påvirke husholdningene i ulike grad avhengig av alder. Totalt svarer 74% at de nye reglene ikke vil ha noen effekt. Blant de yngste, er det kun 46% som svarer at det ikke vil ha betydning, med andre ord: resten 54% mener det vil påvirker deres neste boligkjøp. I den neste aldersgruppen år, er andelen 66% for de som mener de nye reglene vil ha en negativ effekt på deres boligkjøp. 16

17 Nye boliglånsregler: 5 x brutto årsinntekt og 15% egenkapital Nye boliglånsregler Ja, kravet til at samlet gjeld på 5 ganger årsinntekt vil....redusere min mulighet til i kjøpe bolig...gjøre at jeg ikke kan kjøpe bolig JA, kravet til 15% egenkapital vil......redusere min mulighet til i kjøpe bolig...gjøre at jeg ikke kan kjøpe bolig Nei, de nye innstrammingene i regelverket vil ikke ha noen effekt for mitt neste boligkjøp Det er geografiske forskjeller i hvordan respondentene i byene forventer at de nye boliglånsreglene vil påvirke dem ved neste boligkjøp. I Stavanger/Sandnes og Porsgrunn/Skien svarer over 80% at de nye innstrammingsreglene ikke vil påvirke deres neste boligkjøp. Vet ikke Sum TOTAL 8% 2% 7% 3% 74% 7% 100% Oslo 9% 0% 8% 1% 72% 10% 100% Bergen 10% 3% 4% 0% 78% 6% 100% Stavanger/Sandnes 6% 0% 3% 1% 84% 6% 100% Trondheim 16% 4% 10% 2% 62% 7% 100% Drammen 7% 1% 5% 6% 72% 9% 100% Fredrikstad/Sarpsborg 8% 1% 9% 3% 77% 4% 100% Porsgrunn/Skien 4% 2% 4% 2% 83% 5% 100% Tromsø 10% 5% 7% 4% 70% 4% 100% Hamar 8% 2% 6% 3% 71% 10% 100% Lillehammer 4% 2% 7% 2% 74% 11% 100% Hønefoss 7% 2% 5% 5% 73% 9% 100% Kristiansand 13% 3% 4% 5% 72% 3% 100% Ålesund 8% 2% 13% 1% 66% 11% 100% Sandefjord/Tønsberg 10% 2% 7% 3% 79% 0% 100% 17 Respondentene som svarer de nye reglene vil redusere deres mulighet til å kjøpe bolig: 5 x brutto årsinntekt: Trondheim: 16% Bergen: 10% Tromsø: 10% Kristiansand: 13% Sandefjord/Tønsberg: 10% 15% egenkapital krav: Oslo: 8% Trondheim: 10% Fredrikstad/Sarpsborg: 9% Ålesund: 13%

18 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Halvparten vil selge først Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Grafen viser at godt over halvparten av husholdningene vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Nivået er helt likt som ved forrige måling i desember. 3 av 10 vil kjøpe bolig før de selger eksisterende bolig. Andelen som vil kjøpe før man selger er også på samme nivå som ved forrige måling til 36%. Vet ikke andelen er gått opp 1-prosentpoeng fra 11% til 12%.. Andelen som vil selge før de kjøper, øker med stigende alder. 18 Kjøpe eller selge først TOTAL år år år år 65+ år Vil kjøpe først 36% 39% 42% 37% 34% 29% Vil selge først 52% 45% 48% 54% 55% 57% Vet ikke 12% 17% 11% 9% 10% 14% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Majoriteten vil selge først 52% av husholdningene vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny, mens 3 av 10 vil kjøpe før de selger boligen. Tallene i parentes viser andelen ved forrige måling Topp-liste selge først : Lillehammer: 66% (59%) Kristiansand: 63% (65%) Stavanger/Sandnes: 62% (64%) Topp-liste kjøpe først: Sandefjord/Tønsberg: 51% (39%) Hamar: 48% (41%) Bergen: 39% (41%) Drammen: 39% (50%) Hønefoss: 39% (33%) Kjøpe eller selge først? Vil kjøpe først Vil selge først Vet ikke TOTAL 36 % 52 % 12 % Oslo 38 % 42 % 20 % Bergen 39 % 52 % 9 % Stavanger/Sandnes 24 % 62 % 13 % Trondheim 38 % 46 % 17 % Drammen 39 % 48 % 14 % Fredrikstad/Sarpsborg 37 % 54 % 9 % Porsgrunn/Skien 37 % 56 % 7 % Tromsø 36 % 50 % 14 % Hamar 48 % 44 % 8 % Lillehammer 24 % 66 % 10 % Hønefoss 39 % 47 % 15 % Kristiansand 27 % 63 % 10 % Ålesund 34 % 55 % 11 % Sandefjord/Tønsberg 51 % 40 % 10 % 19

20 Foretrekker du NY eller BRUKT bolig ved neste boligkjøp? Flertallet foretrekker brukt bolig Grafen til høyre viser i hvilken grad respondentene foretrekker brukt eller ny bolig ved neste kjøp. 6 av 10 husholdninger foretrekker kjøp av brukt bolig, mens 3 av 10 foretrekker kjøp av ny bolig. Andelen som i størst grad vil kjøpe brukt bolig: Sandefjord/Tønsberg: 75% Fredrikstad/Sarpsborg: 83% Drammen: 68% Porsgrunn/Skien: 66% Oslo: 66% år/40-54 år: 64% Andelen som i størst grad vil kjøpe ny bolig: Tromsø: 41% Stavanger/Sandnes/Bergen: 40% år: 54% Ny eller brukt bolig? TOTAL år år år år 65+ år år Brukt 60% 64% 55% 64% 55% 49% 54% Ny 30% 27% 37% 30% 39% 27% 25% Vet ikke 10% 10% 9% 6% 7% 24% 21% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20

21 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Majoriteten forventer stadig høyere boligpriser Det er en noe høyere andel som forventer høyere boligpriser enn tidligere. 67% av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder (58% ved målingen i desember), kun 3% forventer lavere boligpriser (6% ved målingen i desember). 1 av 4 forventer uendrede boligpriser der de bor (31% ved forrige måling i desember). De som i størst grad forventer høyere boligpriser: år: 74% år: 71% 21 Boligprisene om 12 mnd TOTAL år år år år 65+ år De vil være høyere enn i dag 67% 74% 71% 65% 67% 58% De vil være lavere 3% 3% 2% 3% 5% 4% De vil være like som i dag/uendret 25% 16% 22% 28% 26% 33% Vet ikke/ 5% 7% 5% 4% 3% 6% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? 2 av 3 forventer fortsatt vekst i boligprisene Grafen til høyre viser at husholdningene fortsatt forventer høyere boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som forventer vekst i boligprisene har likevel gått opp fra 58% fra målingen i desember til 67% nå i mars. Andelen som forventer lavere boligpriser har gått ned kraftig ned fra desember, fra 31% til 3%! Det er en økning i andelen som forventer uendret boligpriser neste 12 måneder, fra 6% i desember til 25% i mars. 22

23 De som forventer lavere boligpriser Fallende boligpriser? Andelen som forventer lavere boligpriser er på det laveste vi har målt, 3%. I gjennomsnitt forventes boligprisene å synke med 4,6%, hvilket er litt under nivået ved forrige måling som var 4,8%. Aldersgruppen år er mest pessimistiske ift. et prisfall i boligmarkedet med et beregnet gjennomsnitt på 6,3%. Forventet prisfall TOTAL år år år år 65+ år 1 % 5% 8% 10% 6% 0% 0% 2 % 29% 27% 0% 20% 54% 44% 3 % 7% 17% 0% 6% 0% 8% 4 % 4% 0% 0% 8% 12% 0% 5 % 32% 18% 44% 42% 17% 31% 6 % 5% 0% 14% 10% 0% 0% 7 % 4% 0% 0% 0% 17% 8% 8 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10 % 9% 5% 32% 8% 0% 9% 11% eller mer 5% 24% 0% 0% 0% 0% Gj.sn.prisfall 4,6% 5,2% 6,3% 4,5% 3,6% 4,1% 23

24 De som forventer høyere boligpriser Stigende boligpriser? 67% av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5,2%, (5,0% ved forrige måling). Aldersgruppen år og år forventer sterkest prisvekst i boligprisene, 5,4%. Forventet prisvekst TOTAL år år år år 65+ år 1 % 6% 8% 4% 5% 4% 6% 2 % 16% 20% 14% 15% 12% 19% 3 % 13% 12% 13% 13% 13% 14% 4 % 9% 8% 9% 9% 9% 9% 5 % 29% 19% 31% 32% 39% 25% 6 % 2% 2% 0% 2% 4% 4% 7 % 4% 4% 2% 4% 4% 4% 8 % 4% 3% 3% 4% 4% 4% 9 % 0% 1% 0% 0% 0% 1% 10 % 11% 9% 17% 13% 7% 9% 11% eller mer 7% 15% 6% 5% 4% 6% Gj.sn.prisvekst 5,2% 5,4% 5,4% 5,1% 5,0% 4,9% 24

25 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Fortsatt optimisme! 2 av 3 forventer (58% i desember) økende boligpriser der man bor neste 12 måneder, mens bare 3% (6% i desember) tror boligprisene vil være lavere om 12 måneder. Tabellen under viser imidlertid at det er store geografiske forskjeller når det gjelder prisforventningene i boligmarkedet. 80% av husholdningene i Oslo svarer at de forventer høyere boligpriser om 12 måneder. Ved forrige måling i desember 2016, var det 78% som forventet høyere boligpriser. 1 av 4 forventer uendrede boligpriser. Dette er en nedgang i forhold til desember hvor 31% forventet uendret boligpris. I Stavanger/Sandes har andelen som forventer høyere boligpris nesten doblet seg, fra 37% i desember til 70% i mars. Generelt er det lavere andeler som forventer uendrede boligpriser neste 12 måneder enn ved forrige måling i desember. Unntaket er Kristiansand, hvor halvparten forventer uendret boligpriser. Forventninger til boligprisene om 12 måneder Høyere Lavere Uendret Vet ikke Gj.sn.vekst Total 67% 3% 25% 5% 5,2 % Oslo 80% 6% 12% 2% 6,6 % Bergen 62% 0% 30% 8% 4,6 % Stavanger/Sandnes 70% 4% 23% 3% 5,2 % Trondheim 71% 5% 21% 4% 4,6 % Drammen 68% 2% 28% 1% 6,3 % Fredrikstad/Sarpsborg 72% 4% 16% 8% 4,5 % Porsgrunn/Skien 56% 3% 31% 10% 4,5 % Tromsø 76% 4% 16% 4% 5,1 % Hamar 72% 0% 23% 5% 5,5 % Lillehammer 64% 3% 29% 3% 4,3 % Hønefoss 83% 3% 10% 4% 6,9 % Kristiansand 38% 3% 53% 7% 3,6 % Ålesund 55% 6% 33% 5% 4,9 % Sandefjord/Tønsberg 66% 5% 26% 3% 4,7 % 25

26 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Grafene under viser utviklingen i andelen som forventer høyere, lavere eller uendrede boligpriser kommende 12 måneder, for de aktuelle byene i undersøkelsen. 26

27 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Grafene under viser utviklingen i andelen som forventer høyere, lavere eller uendrede boligpriser kommende 12 måneder, for de aktuelle byene i undersøkelsen. 27

28 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Grafene under viser utviklingen i andelen som forventer høyere, lavere eller uendrede boligpriser kommende 12 måneder, for de aktuelle byene i undersøkelsen. 28

29 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Forventninger til boligprisene Forventninger om boligprisvekst: Tabellen til venstre viser at de som forventer økende boligpriser i gjennomsnitt forventer en boligprisvekst på 5,2% i løpet av neste 12 måneder (5,0% ved forrige måling). 35% (34% ved forrige måling) forventer en prisvekst på 1-3%. De mest optimistiske forventer en boligprisvekst på over 6,0%. Disse finner vi i: Oslo, Drammen og Hønefoss. Forventninger om den laveste prisveksten er blant husholdningene i Kristiansand med gjennomsnitt på 3,6%. Andel som forventer prisvekst 1-3% 4-5% 6-8% 9-10% 11% eller mer Gj.sn.prisvekst TOTAL 35 % 37 % 9 % 12 % 7 % 5,2 % Oslo 16 % 36 % 15 % 16 % 18 % 6,6 % Bergen 37 % 40 % 12 % 7 % 4 % 4,6 % Stavanger/Sandnes 39 % 32 % 7 % 12 % 10 % 5,2 % Trondheim 42 % 37 % 7 % 8 % 5 % 4,6 % Drammen 21 % 31 % 24 % 18 % 8 % 6,3 % Fredrikstad/Sarpsborg 47 % 34 % 6 % 9 % 5 % 4,5 % Porsgrunn/Skien 37 % 46 % 6 % 9 % 2 % 4,5 % Tromsø 38 % 36 % 6 % 16 % 4 % 5,1 % Hamar 37 % 28 % 11 % 15 % 9 % 5,5 % Lillehammer 41 % 46 % 5 % 3 % 4 % 4,3 % Hønefoss 18 % 35 % 6 % 23 % 19 % 6,9 % Kristiansand 58 % 34 % 8 % 0 % 0 % 3,6 % Ålesund 34 % 44 % 5 % 15 % 2 % 4,9 % Sandefjord/Tønsberg 35 % 44 % 13 % 4 % 4 % 4,7 % 29

30 Flytteplaner i løpet av 5 år? Flytteplaner 26% av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1-3 år. Det betyr et årlig flyttepotensiale på vel husholdninger. Mer enn 6 av 10 husholdninger har ikke flytteplaner. Tabellen viser flytteplaner fordelt på alder. De yngste har den høyeste andelen med flytteplaner, og 64% har planer om å flytte i løpet av 3 år. 30 Flytteplaner TOTAL år år år år 65+ år JA, vil flytte i løpet av 1 år 13% 33% 18% 8% 2% 5% JA, vil flytte i løpet av 2 år 7% 20% 9% 3% 6% 2% JA, vil flytte i løpet av 3 år 6% 11% 7% 4% 6% 1% JA, vil flytte i løpet av 4 år 2% 5% 4% 1% 2% 1% JA, vil flytte i løpet av 5 år 6% 6% 6% 6% 6% 6% Nei, har ikke flytteplaner 61% 20% 50% 75% 72% 81% Vet ikke 5% 4% 7% 4% 6% 4% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 Flytteplaner i løpet av 1-3 år? 26% av husholdningene planlegger å flytte i løpet av 1-3 år Oslo har den klart høyeste andelen av husholdninger med flytteplaner, 45%. Diagrammet til høyre viser at i overkant av 1 av 4 husholdninger har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 1-3 årene. Dette tilsvarer et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger årlig. Tallene i parentes er tilsvarende tall fra forrige måling. Topp-liste flytteplaner 1 3 år: år: 65% (65%) - Oslo: 45% (31%) - Ålesund: 29% (35%) - Drammen: 27% (34%) - Trondheim: 29% (33%) Flytteplaner - alder TOTAL år år år år 65+ år JA, vil flytte i løpet av 1-3 år 27% 65% 33% 15% 11% 12% 31

32 Flytteplaner i løpet av 1 år - byer husholdningene planlegger å flytte i løpet av 1 år I løpet av 1 år har 13% av husholdningene i planer om å flytte, tilsvarende husholdninger. I antall husholdninger er Oslo på topp med ca husholdninger med flytteplaner. Målt i andeler, er det Ålesund som har høyeste andel med flytteplaner, 18%. 32 Stavanger/ Fredrikstad/ Porsgrunn/ Sandefjord/ Flytteplaner Totalt Oslo Bergen Sandnes Trondheim Drammen Sarpsborg Skien Tromsø Hamar Lillehammer Hønefoss Kristiansand Ålesund Tønsberg Antall husholdninger med flytteplaner i løpet av 1 år JA, vil flytte i løpet av 1 år 13 % 16 % 11 % 13 % 12 % 14 % 9 % 12 % 13 % 16 % 11 % 12 % 14 % 18 % 16 %

33 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Drømmen om eneboligen Enebolig er foretrukket boligtype ved neste boligkjøp for en stor andel av respondentene i byene. Ved å se dagens boligmasse mot foretrukket boligtype ved neste boligkjøp, er det klart flere som ønsker å bo i enebolig enn de som gjør det i dag. For småhus, er bildet motsatt, det er færre som bor i småhus i dag som ønsker å bo i småhus ved neste boligbytte. De som bor i leilighet i dag, vil også i stor grad bo i leilighet ved neste boligkjøp. Nesten halvparten av boligmassen i de undersøkte byene er leiligheter. Mange eldre som i dag bor i store eneboliger vil flytte mer sentralt og til leilighet neste gang, og således frigjøre eneboliger til de yngre. 33

34 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? 34 Tabellene til høyre viser hvordan respondentene i de aktuelle byområdene og ulike aldersgruppene svarer at de foretrekker å bo i fremtiden. I gjennomsnitt foretrekker 35% av respondentene enebolig ved neste bolig bytte. Over halvparten av husholdningene i Fredrikstad/Sarpsborg, Lillehammer og Kristiansand vil bo i enebolig neste gang de kjøper bolig. I aldersgruppene år og år vil 4 av 10 bo i enebolig. Andelen som vil bo i småhus (14%) er høyest blant respondentene bosatt i Oslo, Bergen og Hønefoss. Aldersgruppen år foretrekker i størst grad småhus. Andelen som vil bo i leilighet (44%) er høyest blant respondentene bosatt i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Ålesund og Sandefjord/Tønsberg. Det er de to eldste aldersgruppene som i størst grad foretrekker leilighet som sin neste bolig. Foretrukket boligtype neste Enebolig Småhus Leilighet Annet Vet ikke TOTAL 35 % 14 % 44 % 2 % 5 % Oslo 18 % 23 % 48 % 2 % 9 % Bergen 31 % 20 % 46 % 0 % 3 % Stavanger/Sandnes 44 % 17 % 36 % 0 % 4 % Trondheim 24 % 12 % 57 % 2 % 5 % Drammen 36 % 2 % 56 % 7 % 0 % Fredrikstad/Sarpsborg 53 % 16 % 25 % 4 % 2 % Porsgrunn/Skien 32 % 9 % 49 % 5 % 5 % Tromsø 33 % 10 % 43 % 2 % 12 % Hamar 32 % 6 % 48 % 6 % 8 % Lillehammer 58 % 9 % 22 % 0 % 11 % Hønefoss 28 % 20 % 39 % 4 % 9 % Kristiansand 57 % 11 % 29 % 0 % 4 % Ålesund 27 % 15 % 56 % 2 % 0 % Sandefjord/Tønsberg 26 % 13 % 62 % 0 % 0 % Foretrukket boligtype neste TOTAL år år år år 65+ år Enebolig 35% 32% 46% 42% 29% 7% Småhus 14% 11% 22% 15% 11% 5% Leilighet 44% 49% 28% 34% 52% 85% Annet 2% 4% 1% 1% 0% 0% Vet ikke 5% 5% 4% 8% 8% 4% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35 Hvilken eieform har du/dere i dagens bolig, og hvilken eieform er mest sannsynlig i neste bolig? Nordmenn foretrekker å eie egen bolig 71% eier i dag egen bolig, og 75% ønsker å eie sin neste bolig. Det er den yngste aldersgruppen, år som i størst grad foretrekker å leie sin neste bolig, 24%. Eieform neste bolig - alder TOTAL år år år år 65+ år Eier egen bolig/selveier 75% 66% 85% 82% 78% 63% Borettslag 7% 3% 5% 6% 7% 13% Leier 9% 26% 5% 4% 5% 6% Bo(r) sammen med foreldre 0% 1% 0% 0% 1% 0% Vet ikke 9% 5% 5% 8% 10% 18% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35

36 Boligprisutvikling I februar var gjennomsnittsprisen 0,8% høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene opp 0,6% fra januar måned. Boligprisene er 13,0% høyere enn for et år siden. Store regionale forskjeller i boligprisutviklingen. I Oslo steg boligprisene med 24% siste 12 måneder. Kilde: Makrobond, Eiendom Norge 36

37 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret Undersøkelsens formål Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet Dato for gjennomføring Datainnsamlingsmetode Antall intervjuer Utvalg Vekting Webundersøkelse via web panelet til Norstat intervjuer fordelt på 100/50 intervjuer i hver av de 18 store byene Predefinert utvalg med kvoter for alder og byer. Vektet etter kjønn, alder og landsdel Feilmargin Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. Oppdragsgiver EiendomsMegler 1 Kontakt hos Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 37

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg?

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Finans Norges skolekonferanse, 7.9.2017 Michael H. Cook, Finans Norge Nordmenn eier typisk sin egen bolig Politisk målsetting

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 11.03.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007

HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 HedmarksIndikatoren 1. kvartal (Q1) 2007 - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - Side 1 Om HedmarksIndikatoren HedmarksIndikatoren er basert på Norsk TrendIndikator. HedmarksIndikatoren

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse Orkanger 09.02.2017 Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning

Detaljer

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM

AKTUELL KOMMENTAR. Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR. 4 2017 ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM Aktuell kommentar inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere Forventningsundersøkelsen 1. kvartal 2006: Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2006 viser at forventningene til prisveksten

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010)

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Bakgrunn Undersøkelse blant innbyggerne i Flora kommune om deres ønsker eller behov for å flytte innen kommunen Gjennomført

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.11. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2005: Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser at andelen husholdninger i 2. kvartal som forventer

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 5.08. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

NBBLs boligmarkedsrapport

NBBLs boligmarkedsrapport 20. oktober 2017 NBBLs boligmarkedsrapport Prisutvikling Temperaturen i markedet Tilbud/Etterspørsel Norsk økonomi Finansiell stabilitet Hva tror NBBL om boligprisene? Utålmodig? Klikk her Fire grunner

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder

Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2006: Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2006 viser at det nå ventes høyere prisvekst neste 12 måneder

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 3. kvartal 2005: Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 3. kvartal at norske bedriftsledere fortsatt oppfatter

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer