BoligMeteret august 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BoligMeteret august 2014"

Transkript

1 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp Vi samler indikatorene for boligmarkedet i BoligMeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. BoligMeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 27. august

3 Oppsummering BoligMeteret for august tar for seg nybygg-/prosjektmarkedet. Det er en klar økning i antall gitte igangsettelser og vi leser at boligprodusentenes «byggelyst» er tilbake. Til tross for det, viser statistikken at antall faktiske igangsettingstillatelser («spaden i jorda») til nye boliger gikk ned med ca. 20% fra første halvår 2013 til første halvår 2014, dvs. ca færre faktiske igangsettelser. Per august 2014 er det ca boliger under arbeid. Boligprisene steg med 0,1% fra juni til juli i år. Sammenlignet med juli 2013, var gjennomsnittsprisen 2,6% høyere. Ved valg av ny eller brukt bolig, er det hovedsakelig to kriterier som påvirker valget. For ny bolig, er det muligheten til selv å bestemme planløsning og hvordan man vil ha det. For brukt bolig, er det utvalget av boliger med attraktiv beliggenhet som er viktig. Det er stadig en høyere andel som foretrekker brukt fremfor ny bolig. Andelen av husstandene som foretrekker å kjøpe ny bolig ved neste kjøp er 42%, brukt bolig er 58% Andelen som ønsker leilighet ved neste boligkjøp er 37% Andelen norske husstander med flytteplaner de kommende 12 månedene er 8%, tilsvarende ca husholdninger Disse husholdningene finner vi i stor grad blant de yngste aldersgruppene og i Oslo-området Andelen med flytteplaner de kommende 5 årene er også høyest blant den yngste aldersgruppen år, og blant de som bor i de mest urbane områdene Barnefamiliene, de i aldersgruppen år, har i større grad flytteplaner enn de eldre aldersgruppene. 18% i denne aldersgruppen vil flytte i løpet av 2 år Valg av enebolig versus leilighet, avhenger av hvor urbant man bor i dag. Andelen som foretrekker enebolig som sin neste boligtype, er høyere på landsbygda, og andelen som foretrekker leilighet er større i urbane strøk. 3

4 Nybyggingen og boligprisutviklingen Boligbyggingen i år vil bli preget av det svake boligsalget i siste del av 2013 og første del av Gitte igangsettingstillatelser er imidlertid i ferd med å ta seg kraftig opp, etter en svak start på året. Både i mai og juni ble det registrert langt flere igangsettingstillatelser enn i samme måneder i 2013, og pr. juni var akkumulert nivå nesten på høyde med fjoråret. Boligprodusentenes byggelyst er altså allerede på omtrent samme nivå som i Foreløpig har dette imidlertid ikke slått ut i økt faktisk igangsetting. Prognosesenterets utvalgstelling viser at faktisk igangsetting («spaden i jorda») var nesten 20 % lavere i år enn i fjor pr. juni. I første halvår viste dessuten Prognosesenterets salgsstatistikk at det var det en nedgang i salget av nye boliger på 20 % sammenliknet med første halvår Forskjellen i forhold til 2013 var imidlertid klart størst de første månedene. Junisalget var praktisk talt det samme i år som i fjor. Dette indikerer at salget av nye boliger vil bli høyere i 2. halvår 2014 enn det var i 2. halvår 2013, som var en svært dårlig salgsperiode. Samlet salg i 2014 blir nok uansett lavere enn i 2013, men forskjellen blir etter all sannsynlighet vesentlig mindre enn 20 %. Det kan altså se ut til at veksten i igangsettingstillatelser er i ferd med å konverteres til vekst også i faktisk salg av nye boliger. Faktisk igangsetting vil uansett bli lavere enn i fjor. Det betyr etter hvert synkende tilførsel av ferdige boliger til et marked som lenge har vær preget av ubalanser mange steder, dvs. for lav boligbygging i forhold til veksten i antall husholdninger og veksten i husholdningenes kjøpekraft. Dersom ikke tilførselen 4

5 Nybyggingen og boligmarkedet av transformasjonsboliger (ombygde næringsbygg) tar seg kraftig opp, og det gjør den neppe, vil ubalansene forsterkes de nærmest par årene. Dermed forsterkes også det generelle prispresset i boligmarkedet, selv om det fortsatt vil være store forskjeller fra sted til sted. Et allerede høyt prisnivå demper likevel prisvekstpotensialet. Som kjent førte innstrammingen i bankenes utlånspraksis og mangel på startlånemidler i Husbanken til at det ble et midlertidig tilbudsoverskudd i boligmarkedet i 2. halvår 2013, med synkende priser som resultat. Heldigvis genererte bankene så mye overskudd i 2013, viste det seg, at innstrammingene etter hvert kunne modereres. Finansieringssituasjonen i privatmarkedet normaliserte seg i 2014, og Husbanken fikk friske startlånmidler. Dermed etablerte det seg igjen en situasjon med generell overskuddsetterspørsel og prisvekst i boligmarkedet. Overskuddsetterspørselen ble ekstra stor i begynnelsen av året, fordi alle som hadde solgt før de kjøpte høsten 2013 nå skulle «på kjøper n». Prisfallet fra høsten 2013 ble raskt tatt igjen, og prisstatistikken til Eiendom Norge viser at boligprisene nå er høyere enn i fjor på samme tid de fleste steder. Forskjellen i forhold til i fjor vil forsterkes ut over høsten 2014, og ved inngangen til 2015 kan gjennomsnittsprisen på bruktboliger godt være 5-6 % høyere enn ved inngangen til De lokale variasjonene vil imidlertid fortsatt være store. I Kristiansand har høy boligbygging bidratt til at prisene er lavere nå enn for ett år siden. Også Stavanger og Sandnes har hatt prisfall. I Tromsø derimot har lav boligbyggingen bidratt til at prisene i juli var hele 12 % høyere enn i juli i fjor. 5

6 Registrert arbeidsledighet og rente, august Kilder: NAV og Norges Bank

7 Flytteplaner, august 2014 Flytteplaner 1 5 år Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av kommende 5 år. Totalt 8% av norske husstander har flytteplaner i løpet av et år. Dette tilsvarer ca husholdninger, og gir en flyttefrekvens på i overkant av 12 år. Andelen med flytteplaner er høyest blant de yngste aldersgruppene og avtagende med stigende alder. 64% av husholdningene har ikke planer om å flytte innen 5 år. 10% er usikre. I forhold til forrige måling i mai, er andelen med flytteplaner i august noe færre. I mai var det 9% som ville flytte innen et år. Dette tilsvarte ca husholdninger og en flyttefrekvens på ca. 11 år. 62% var usikre. FLYTTEPLANER TOTAL år år år år 65 år + JA, vil flytte i løpet av 1 år 8 % 25 % 15 % 3 % 6 % 4 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 5 % 15 % 7 % 4 % 2 % 2 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 12 % 8 % 2 % 3 % 1 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 7 % 9 % 8 % 7 % 7 % 4 % Nei, har ikke flytteplaner 64 % 24 % 48 % 71 % 70 % 81 % Vet IKKE 10 % 12 % 11 % 11 % 12 % 7 % 7

8 Flytteplaner, august 2014 Flytteplaner Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av kommende 1-2 år og 3-5 år. Høyest andel med flytteplaner finner vi blant dem som er bosatt i Oslo, og er i aldersgruppen år. Det er en høyere andel i de mer urbane områdene som har flytteplaner enn de som bor mer grisgrendt. Videre finner vi husholdningene med høyest andel flytteplaner i Oslo og Akershus, samt på Østlandet Vest. Andelen med flytteplaner i løpet av 1-2 år, er høyest blant følgende grupperinger: år: 40% Oslo: 24% Oslo & Akershus/ Midt- Norge: 20% / 14% 8

9 Hvilken boligtype er det mest sannsynlig å flytte til? Dette spørsmålet avdekker hvilken boligtype man foretrekker å flytte til ved flytting fra dagens bolig. Grafen viser at andelen som ønsker å flytte til enebolig er relativt stabil, litt opp fra forrige måling i mai. Andelen som ønsker leilighet har også gått noe opp siden forrige måling, fra 33% til 37%. 12% ønsker småhus som sin neste bolig, litt ned fra forrige måling. Litt mer enn 1 av 10 er usikker på hvilken boligtype de ønsker å flytte til. (I gruppen annet inngår sokkel leilighet i enebolig og hybel). 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

10 Hvilken boligtype er det mest sannsynlig å flytte til? Det er en høyere andel som foretrekker enebolig enn leilighet neste gang de skal flytte. 39% oppgir at de vil flytte i enebolig, og andelen som planlegger å flytte i leilighet er 37%. 12% oppgir at de mest sannsynlig vil flytte til småhus. Jo eldre man er, jo høyere er sannsynligheten for at man vil flytte i leilighet. Andelen som ønsker leilighet som sin neste bolig er høyest blant følgende grupperinger: 65år +: 60% Oslo & Akershus: 57% Oslo: 63% 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

11 Ny eller brukt bolig Grafen viser utviklingen i preferansene til husholdningene når det gjelder ny eller brukt bolig fra mai 2013 til august Fra forrige måling i mai, har andelen som ønsker ny bolig gått opp med 6%. Andelen som ønsker brukt bolig har naturlig nok gått ned tilsvarende. Sammenlignet med målingen i august 2013, viser at det er flere som foretrekker ny bolig nå i forhold til for et år siden. I august 2013 var andelen som foretrakk ny bolig 35%, nå er denne andelen steget til 42%. 11 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

12 Ny eller brukt bolig Dette spørsmålet avdekker i hvilken grad de med flytteplaner foretrekker ny eller brukt bolig. 42% foretrekker ny bolig, mens 58% foretrekker brukt bolig. Undersøkelsen viser at andelen som foretrekker brukt bolig er høyest blant følgende grupperinger: Aldersgruppe år: 70% Tettsted/Oslo: 62% / 61% Østlandet Øst: 74% Andelen som foretrekker ny bolig er høyest blant følgende grupperinger: Aldersgruppe: år/65 år +: 53%/47% Nord-Norge: 59% Storby/Landsbygd: 48%/45% 12 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

13 Hvilken etasje er det mest sannsynlig at du vil bosette deg i? Grafen til høyre viser hvilken etasje man foretrekker, dersom man skulle kjøpe ny leilighet med i alt 5 etasjer. 35% foretrekker 5. etasje med et pristillegg på kr mer enn bakkeplan. Det er blant aldersgruppene år og år vi finner andelene som foretrekker toppetasjen. 12% svarer at de foretrekker å bo i 1.etasje og 17% foretrekker 2.etasje. Det er i den yngste aldersgruppen vi finner den høyeste andelen som foretrekker 1.etasje, 55%. Tabellen viser hvilken etasje de ulike alders-gruppene foretrekker ved kjøp av ny leilighet. Vi ser at de yngste og barnefamiliene foretrekker de nederste etasjene, og at de eldre foretrekker etasjene oppover. Det er færrest som ønsker 4.etasje. Kolonne1 TOTAL år år år år 65 år + 1. etasje/gateplan: Utgangspris 12 % 55 % 0 % 10 % 0 % 22 % 2. etasje: kr (mer enn bakkeplan) 17 % 0 % 10 % 30 % 17 % 9 % 3. etasje: kr (mer enn bakkeplan) 24 % 21 % 36 % 21 % 17 % 18 % 4. etasje: kr (mer enn bakkeplan) 13 % 0 % 16 % 7 % 18 % 21 % 5. etasje/toppetasje: kr (mer enn bakkeplan) 35 % 24 % 39 % 32 % 49 % 30 % TOTAL 101 % 100 % 101 % 100 % 101 % 100 % 13 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

14 Kjøpsårsaker til ny bolig Grafen til høyre viser årsakene til at husholdningene foretrekker å kjøpe ny bolig ved neste boligkjøp. Den viktigste årsaken til kjøp av ny bolig er at man «selv kan bestemme hvordan man vil ha det/ planløsning». 31% av respondentene fremhever dette. På andre plass kommer kriteriet med at man «slipper arbeid med oppussing», 27%. En ny bolig vil trolig ha «bedre tekniske løsninger», og 10% av respondentene oppgir dette som kjøpsårsak. En tilsvarende andel vektlegger at en ny «bolig vil være mer moderne utformet». Som den fjerde viktigste kjøpsårsaken, kommer økonomien inn, «bedre isolasjonsevne/lavere driftskostnader», 9%. Ingen av respondentene har oppgitt «ønsker å bo i et område med nybygde boliger» som årsak til at man foretrekker ny bolig. 14

15 Kjøpsårsaker til ny bolig Kan selv bestemme hvordan jeg vil ha det/planløsning Totalt vektlegger 31% kriteriet om at man selv kan bestemme hvordan man vil ha det/ planløsning, ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 55% Alder: år/40-54 år: 41%/38% Småby: 43% Inntekt: Mer enn 900 kr: 41% 15 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

16 Kjøpsårsaker til ny bolig Slipper arbeid med oppussing Andelen som vektlegger at man «slipper arbeid med oppussing» ved kjøp av ny bolig som det viktigste kriteriet er 27%. Naturlig nok, er det høyere andeler blant de eldste aldersgruppene som vektlegger dette argumentet. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Oslo og Akershus: 52% Alder: 65 år + : 39% Oslo: 54% Inntekt: kr: 43% 16 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

17 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen er mer moderne utformet En av ti i undersøkelsen sier at «boligen er mer moderne utformet» er viktig ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst: 20% Alder: år: 18% Oslo/Landsbygd: 23%/21% Lav inntekt: 36% 17 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

18 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen har bedre tekniske løsninger Totalt vektlegger 10% at «boligen har bedre tekniske løsninger» ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst: 21% Alder: år/55-64 år: 17%/18% Tettsted: 24% Inntekt under 300 kr: 44% 18 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

19 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen har bedre isolasjonsevne / lavere driftskostnader Totalt vektlegger 9% at «boligen har bedre isolasjonsevne/lavere driftskostnader». De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Nord-Norge: 19% Alder: år: 17% Inntekt lav: 21% 19 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

20 Kjøpsårsaker til brukt bolig Kjøpsårsaker brukt bolig Grafen til høyre viser årsakene til at husholdningene foretrekker å kjøpe brukt bolig ved neste boligkjøp. Den viktigste årsaken til at man foretrekker kjøp av brukt bolig, er at tilbudet av brukte boliger med attraktiv beliggenhet er større. 35% av respondentene vektlegger beliggenhet som viktigste årsak. Deretter, er det økonomi som er avgjørende for kjøp av brukt bolig. Lavere kostnader er kjøpsårsak nummer 2. På en 3.plass kommer kjøpskriteriet at man får mer for pengene. De minst viktige årsakene til kjøp av brukt bolig, er at man slipper å ta mange avgjørelser slik man må ved kjøp av ny bolig. Undersøkelsen viser videre at: - Lavere kostnader scorer høyest blant de i aldersgruppene fra år og 65 år + - At man får mer for pengene vektlegges minst av aldersgruppen år Kjøpsårsaker brukt bolig TOTAL år år år år 65 år + Større utvalg av brukte boliger med attraktiv beliggenhet 35 % 50 % 32 % 26 % 26 % 28 % Bedre kvalitet på boligen 4 % 6 % 0 % 8 % 0 % 6 % Bedre ute områder 6 % 3 % 4 % 8 % 10 % 9 % Slipper å ta mange avgjørelser 4 % 8 % 0 % 0 % 12 % 5 Kjøp av brukt bolig medfører lavere kostnader 20 % 14 % 23 % 31 % 14 % 20 % Får mer for pengene 16 % 11 % 26 % 8 % 19 % 15 % Andre årsaker 15 % 9 % 14 % 19 % 19 % 22 % 20

21 Kjøpsårsaker til brukt bolig Større utvalg av brukte boliger med attraktiv beliggenhet Totalt vektlegger 35% at man får «større utvalg av boliger med attraktiv beliggenhet» ved kjøp av brukt bolig. Dette er den viktigste årsaken til at man foretrekker å kjøpe brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 44% Alder: år: 50% Urbanisering: Oslo/Storby/Småby: 37%44%/36% Inntekt: kr/ kr: 54%/52% 21 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

22 Kjøpsårsaker til brukt bolig Kjøp av brukt bolig medfører lavere kostnader Totalt oppgir 20% at kjøp av brukt bolig «medfører lavere kostnader», som årsak til at man foretrekker å kjøpe brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 32% Alder: år: 31% Tettsted/Landsbygd: 37%/29% Inntekt: lav/høy: 32%/41% 22 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

23 Kjøpsårsaker til brukt bolig Får mer for pengene Totalt svarer 16% at «får man mer for pengene», er årsaken til at man foretrekker å kjøpe brukt fremfor ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst: 36% Alder: år: 26% Oslo: 24% Inntekt høy: 22%/25% 23 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

24 Boligprisutviklingen Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom finn.no i juli var 0,1% høyere enn i juni. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% høyere enn forrige måned. Hittil i år er boligprisene 1,1% høyere enn i fjor. Gjennomsnittsprisene er 2,6% høyere enn i gjennomsnittsprisen for Fordelt på boligtype, er det eneboliger som gikk mest ned i pris per kvm. Fra juni 14 juli 14, har det vært en prisnedgang på 0,9% på enebolig. På delt bolig har det vært en nedgang på 0,7%, mens det på leilighet har vært en vekst i pris per kvm på 0,5% fra forrige måned. 24 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

25 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge 25 *) Tallene er registrert ved utgangen av hver måned. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

26 Nye boliger/boligprosjekter på finn.no Grafen viser antall annonser for nye boliger på finn.no fra uke 9 i februar til uke 28 i juli. «Nye boliger» er her både boligprosjekter og enkeltstående nye boliger. I Oslo er antall nye bolig annonser relativt stabilt på rundt 850 i den utvalgte perioden. I Bergen og Trondheim har det vært en liten økning i antall nye boliger på finn.no. Annonsevolumet i Stavanger har økt fra 190 i uke 9 til 307 i uke 28. I Tromsø er det en tydelig økning i antall nye prosjekter i uke Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

27 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger, Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi

28 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. I sommerferien gikk gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis gikk opp fra 33 dager i juni til 50 dager i juli. Nivåene for de største byene viser alle en oppgang fra juni til juli. Formidlingstiden økte mest i Stavanger, med 19 dager. I de øvrige byene gikk formidlingstiden opp med 7 10 dager. 28 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi

29 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 29

30 Om utvalgsundersøkelsen til BoligMeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet august 2014 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 30

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Nyckeltal för Norge juni 2014. Folkmängd 5 124 000 Förväntad BNP-utveckling 2,0 % Inflationstakt 2,3 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer