BoligMeteret august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BoligMeteret august 2014"

Transkript

1 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp Vi samler indikatorene for boligmarkedet i BoligMeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. BoligMeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 27. august

3 Oppsummering BoligMeteret for august tar for seg nybygg-/prosjektmarkedet. Det er en klar økning i antall gitte igangsettelser og vi leser at boligprodusentenes «byggelyst» er tilbake. Til tross for det, viser statistikken at antall faktiske igangsettingstillatelser («spaden i jorda») til nye boliger gikk ned med ca. 20% fra første halvår 2013 til første halvår 2014, dvs. ca færre faktiske igangsettelser. Per august 2014 er det ca boliger under arbeid. Boligprisene steg med 0,1% fra juni til juli i år. Sammenlignet med juli 2013, var gjennomsnittsprisen 2,6% høyere. Ved valg av ny eller brukt bolig, er det hovedsakelig to kriterier som påvirker valget. For ny bolig, er det muligheten til selv å bestemme planløsning og hvordan man vil ha det. For brukt bolig, er det utvalget av boliger med attraktiv beliggenhet som er viktig. Det er stadig en høyere andel som foretrekker brukt fremfor ny bolig. Andelen av husstandene som foretrekker å kjøpe ny bolig ved neste kjøp er 42%, brukt bolig er 58% Andelen som ønsker leilighet ved neste boligkjøp er 37% Andelen norske husstander med flytteplaner de kommende 12 månedene er 8%, tilsvarende ca husholdninger Disse husholdningene finner vi i stor grad blant de yngste aldersgruppene og i Oslo-området Andelen med flytteplaner de kommende 5 årene er også høyest blant den yngste aldersgruppen år, og blant de som bor i de mest urbane områdene Barnefamiliene, de i aldersgruppen år, har i større grad flytteplaner enn de eldre aldersgruppene. 18% i denne aldersgruppen vil flytte i løpet av 2 år Valg av enebolig versus leilighet, avhenger av hvor urbant man bor i dag. Andelen som foretrekker enebolig som sin neste boligtype, er høyere på landsbygda, og andelen som foretrekker leilighet er større i urbane strøk. 3

4 Nybyggingen og boligprisutviklingen Boligbyggingen i år vil bli preget av det svake boligsalget i siste del av 2013 og første del av Gitte igangsettingstillatelser er imidlertid i ferd med å ta seg kraftig opp, etter en svak start på året. Både i mai og juni ble det registrert langt flere igangsettingstillatelser enn i samme måneder i 2013, og pr. juni var akkumulert nivå nesten på høyde med fjoråret. Boligprodusentenes byggelyst er altså allerede på omtrent samme nivå som i Foreløpig har dette imidlertid ikke slått ut i økt faktisk igangsetting. Prognosesenterets utvalgstelling viser at faktisk igangsetting («spaden i jorda») var nesten 20 % lavere i år enn i fjor pr. juni. I første halvår viste dessuten Prognosesenterets salgsstatistikk at det var det en nedgang i salget av nye boliger på 20 % sammenliknet med første halvår Forskjellen i forhold til 2013 var imidlertid klart størst de første månedene. Junisalget var praktisk talt det samme i år som i fjor. Dette indikerer at salget av nye boliger vil bli høyere i 2. halvår 2014 enn det var i 2. halvår 2013, som var en svært dårlig salgsperiode. Samlet salg i 2014 blir nok uansett lavere enn i 2013, men forskjellen blir etter all sannsynlighet vesentlig mindre enn 20 %. Det kan altså se ut til at veksten i igangsettingstillatelser er i ferd med å konverteres til vekst også i faktisk salg av nye boliger. Faktisk igangsetting vil uansett bli lavere enn i fjor. Det betyr etter hvert synkende tilførsel av ferdige boliger til et marked som lenge har vær preget av ubalanser mange steder, dvs. for lav boligbygging i forhold til veksten i antall husholdninger og veksten i husholdningenes kjøpekraft. Dersom ikke tilførselen 4

5 Nybyggingen og boligmarkedet av transformasjonsboliger (ombygde næringsbygg) tar seg kraftig opp, og det gjør den neppe, vil ubalansene forsterkes de nærmest par årene. Dermed forsterkes også det generelle prispresset i boligmarkedet, selv om det fortsatt vil være store forskjeller fra sted til sted. Et allerede høyt prisnivå demper likevel prisvekstpotensialet. Som kjent førte innstrammingen i bankenes utlånspraksis og mangel på startlånemidler i Husbanken til at det ble et midlertidig tilbudsoverskudd i boligmarkedet i 2. halvår 2013, med synkende priser som resultat. Heldigvis genererte bankene så mye overskudd i 2013, viste det seg, at innstrammingene etter hvert kunne modereres. Finansieringssituasjonen i privatmarkedet normaliserte seg i 2014, og Husbanken fikk friske startlånmidler. Dermed etablerte det seg igjen en situasjon med generell overskuddsetterspørsel og prisvekst i boligmarkedet. Overskuddsetterspørselen ble ekstra stor i begynnelsen av året, fordi alle som hadde solgt før de kjøpte høsten 2013 nå skulle «på kjøper n». Prisfallet fra høsten 2013 ble raskt tatt igjen, og prisstatistikken til Eiendom Norge viser at boligprisene nå er høyere enn i fjor på samme tid de fleste steder. Forskjellen i forhold til i fjor vil forsterkes ut over høsten 2014, og ved inngangen til 2015 kan gjennomsnittsprisen på bruktboliger godt være 5-6 % høyere enn ved inngangen til De lokale variasjonene vil imidlertid fortsatt være store. I Kristiansand har høy boligbygging bidratt til at prisene er lavere nå enn for ett år siden. Også Stavanger og Sandnes har hatt prisfall. I Tromsø derimot har lav boligbyggingen bidratt til at prisene i juli var hele 12 % høyere enn i juli i fjor. 5

6 Registrert arbeidsledighet og rente, august Kilder: NAV og Norges Bank

7 Flytteplaner, august 2014 Flytteplaner 1 5 år Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av kommende 5 år. Totalt 8% av norske husstander har flytteplaner i løpet av et år. Dette tilsvarer ca husholdninger, og gir en flyttefrekvens på i overkant av 12 år. Andelen med flytteplaner er høyest blant de yngste aldersgruppene og avtagende med stigende alder. 64% av husholdningene har ikke planer om å flytte innen 5 år. 10% er usikre. I forhold til forrige måling i mai, er andelen med flytteplaner i august noe færre. I mai var det 9% som ville flytte innen et år. Dette tilsvarte ca husholdninger og en flyttefrekvens på ca. 11 år. 62% var usikre. FLYTTEPLANER TOTAL år år år år 65 år + JA, vil flytte i løpet av 1 år 8 % 25 % 15 % 3 % 6 % 4 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 5 % 15 % 7 % 4 % 2 % 2 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 12 % 8 % 2 % 3 % 1 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 7 % 9 % 8 % 7 % 7 % 4 % Nei, har ikke flytteplaner 64 % 24 % 48 % 71 % 70 % 81 % Vet IKKE 10 % 12 % 11 % 11 % 12 % 7 % 7

8 Flytteplaner, august 2014 Flytteplaner Grafen til høyre viser husholdningenes flytteplaner i løpet av kommende 1-2 år og 3-5 år. Høyest andel med flytteplaner finner vi blant dem som er bosatt i Oslo, og er i aldersgruppen år. Det er en høyere andel i de mer urbane områdene som har flytteplaner enn de som bor mer grisgrendt. Videre finner vi husholdningene med høyest andel flytteplaner i Oslo og Akershus, samt på Østlandet Vest. Andelen med flytteplaner i løpet av 1-2 år, er høyest blant følgende grupperinger: år: 40% Oslo: 24% Oslo & Akershus/ Midt- Norge: 20% / 14% 8

9 Hvilken boligtype er det mest sannsynlig å flytte til? Dette spørsmålet avdekker hvilken boligtype man foretrekker å flytte til ved flytting fra dagens bolig. Grafen viser at andelen som ønsker å flytte til enebolig er relativt stabil, litt opp fra forrige måling i mai. Andelen som ønsker leilighet har også gått noe opp siden forrige måling, fra 33% til 37%. 12% ønsker småhus som sin neste bolig, litt ned fra forrige måling. Litt mer enn 1 av 10 er usikker på hvilken boligtype de ønsker å flytte til. (I gruppen annet inngår sokkel leilighet i enebolig og hybel). 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

10 Hvilken boligtype er det mest sannsynlig å flytte til? Det er en høyere andel som foretrekker enebolig enn leilighet neste gang de skal flytte. 39% oppgir at de vil flytte i enebolig, og andelen som planlegger å flytte i leilighet er 37%. 12% oppgir at de mest sannsynlig vil flytte til småhus. Jo eldre man er, jo høyere er sannsynligheten for at man vil flytte i leilighet. Andelen som ønsker leilighet som sin neste bolig er høyest blant følgende grupperinger: 65år +: 60% Oslo & Akershus: 57% Oslo: 63% 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

11 Ny eller brukt bolig Grafen viser utviklingen i preferansene til husholdningene når det gjelder ny eller brukt bolig fra mai 2013 til august Fra forrige måling i mai, har andelen som ønsker ny bolig gått opp med 6%. Andelen som ønsker brukt bolig har naturlig nok gått ned tilsvarende. Sammenlignet med målingen i august 2013, viser at det er flere som foretrekker ny bolig nå i forhold til for et år siden. I august 2013 var andelen som foretrakk ny bolig 35%, nå er denne andelen steget til 42%. 11 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

12 Ny eller brukt bolig Dette spørsmålet avdekker i hvilken grad de med flytteplaner foretrekker ny eller brukt bolig. 42% foretrekker ny bolig, mens 58% foretrekker brukt bolig. Undersøkelsen viser at andelen som foretrekker brukt bolig er høyest blant følgende grupperinger: Aldersgruppe år: 70% Tettsted/Oslo: 62% / 61% Østlandet Øst: 74% Andelen som foretrekker ny bolig er høyest blant følgende grupperinger: Aldersgruppe: år/65 år +: 53%/47% Nord-Norge: 59% Storby/Landsbygd: 48%/45% 12 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

13 Hvilken etasje er det mest sannsynlig at du vil bosette deg i? Grafen til høyre viser hvilken etasje man foretrekker, dersom man skulle kjøpe ny leilighet med i alt 5 etasjer. 35% foretrekker 5. etasje med et pristillegg på kr mer enn bakkeplan. Det er blant aldersgruppene år og år vi finner andelene som foretrekker toppetasjen. 12% svarer at de foretrekker å bo i 1.etasje og 17% foretrekker 2.etasje. Det er i den yngste aldersgruppen vi finner den høyeste andelen som foretrekker 1.etasje, 55%. Tabellen viser hvilken etasje de ulike alders-gruppene foretrekker ved kjøp av ny leilighet. Vi ser at de yngste og barnefamiliene foretrekker de nederste etasjene, og at de eldre foretrekker etasjene oppover. Det er færrest som ønsker 4.etasje. Kolonne1 TOTAL år år år år 65 år + 1. etasje/gateplan: Utgangspris 12 % 55 % 0 % 10 % 0 % 22 % 2. etasje: kr (mer enn bakkeplan) 17 % 0 % 10 % 30 % 17 % 9 % 3. etasje: kr (mer enn bakkeplan) 24 % 21 % 36 % 21 % 17 % 18 % 4. etasje: kr (mer enn bakkeplan) 13 % 0 % 16 % 7 % 18 % 21 % 5. etasje/toppetasje: kr (mer enn bakkeplan) 35 % 24 % 39 % 32 % 49 % 30 % TOTAL 101 % 100 % 101 % 100 % 101 % 100 % 13 Kilde: Forbrukerundersøkelse. N = de som har flytteplaner

14 Kjøpsårsaker til ny bolig Grafen til høyre viser årsakene til at husholdningene foretrekker å kjøpe ny bolig ved neste boligkjøp. Den viktigste årsaken til kjøp av ny bolig er at man «selv kan bestemme hvordan man vil ha det/ planløsning». 31% av respondentene fremhever dette. På andre plass kommer kriteriet med at man «slipper arbeid med oppussing», 27%. En ny bolig vil trolig ha «bedre tekniske løsninger», og 10% av respondentene oppgir dette som kjøpsårsak. En tilsvarende andel vektlegger at en ny «bolig vil være mer moderne utformet». Som den fjerde viktigste kjøpsårsaken, kommer økonomien inn, «bedre isolasjonsevne/lavere driftskostnader», 9%. Ingen av respondentene har oppgitt «ønsker å bo i et område med nybygde boliger» som årsak til at man foretrekker ny bolig. 14

15 Kjøpsårsaker til ny bolig Kan selv bestemme hvordan jeg vil ha det/planløsning Totalt vektlegger 31% kriteriet om at man selv kan bestemme hvordan man vil ha det/ planløsning, ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 55% Alder: år/40-54 år: 41%/38% Småby: 43% Inntekt: Mer enn 900 kr: 41% 15 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

16 Kjøpsårsaker til ny bolig Slipper arbeid med oppussing Andelen som vektlegger at man «slipper arbeid med oppussing» ved kjøp av ny bolig som det viktigste kriteriet er 27%. Naturlig nok, er det høyere andeler blant de eldste aldersgruppene som vektlegger dette argumentet. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Oslo og Akershus: 52% Alder: 65 år + : 39% Oslo: 54% Inntekt: kr: 43% 16 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

17 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen er mer moderne utformet En av ti i undersøkelsen sier at «boligen er mer moderne utformet» er viktig ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst: 20% Alder: år: 18% Oslo/Landsbygd: 23%/21% Lav inntekt: 36% 17 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

18 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen har bedre tekniske løsninger Totalt vektlegger 10% at «boligen har bedre tekniske løsninger» ved kjøp av ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst: 21% Alder: år/55-64 år: 17%/18% Tettsted: 24% Inntekt under 300 kr: 44% 18 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

19 Kjøpsårsaker til ny bolig Boligen har bedre isolasjonsevne / lavere driftskostnader Totalt vektlegger 9% at «boligen har bedre isolasjonsevne/lavere driftskostnader». De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker ny bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Nord-Norge: 19% Alder: år: 17% Inntekt lav: 21% 19 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

20 Kjøpsårsaker til brukt bolig Kjøpsårsaker brukt bolig Grafen til høyre viser årsakene til at husholdningene foretrekker å kjøpe brukt bolig ved neste boligkjøp. Den viktigste årsaken til at man foretrekker kjøp av brukt bolig, er at tilbudet av brukte boliger med attraktiv beliggenhet er større. 35% av respondentene vektlegger beliggenhet som viktigste årsak. Deretter, er det økonomi som er avgjørende for kjøp av brukt bolig. Lavere kostnader er kjøpsårsak nummer 2. På en 3.plass kommer kjøpskriteriet at man får mer for pengene. De minst viktige årsakene til kjøp av brukt bolig, er at man slipper å ta mange avgjørelser slik man må ved kjøp av ny bolig. Undersøkelsen viser videre at: - Lavere kostnader scorer høyest blant de i aldersgruppene fra år og 65 år + - At man får mer for pengene vektlegges minst av aldersgruppen år Kjøpsårsaker brukt bolig TOTAL år år år år 65 år + Større utvalg av brukte boliger med attraktiv beliggenhet 35 % 50 % 32 % 26 % 26 % 28 % Bedre kvalitet på boligen 4 % 6 % 0 % 8 % 0 % 6 % Bedre ute områder 6 % 3 % 4 % 8 % 10 % 9 % Slipper å ta mange avgjørelser 4 % 8 % 0 % 0 % 12 % 5 Kjøp av brukt bolig medfører lavere kostnader 20 % 14 % 23 % 31 % 14 % 20 % Får mer for pengene 16 % 11 % 26 % 8 % 19 % 15 % Andre årsaker 15 % 9 % 14 % 19 % 19 % 22 % 20

21 Kjøpsårsaker til brukt bolig Større utvalg av brukte boliger med attraktiv beliggenhet Totalt vektlegger 35% at man får «større utvalg av boliger med attraktiv beliggenhet» ved kjøp av brukt bolig. Dette er den viktigste årsaken til at man foretrekker å kjøpe brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 44% Alder: år: 50% Urbanisering: Oslo/Storby/Småby: 37%44%/36% Inntekt: kr/ kr: 54%/52% 21 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

22 Kjøpsårsaker til brukt bolig Kjøp av brukt bolig medfører lavere kostnader Totalt oppgir 20% at kjøp av brukt bolig «medfører lavere kostnader», som årsak til at man foretrekker å kjøpe brukt bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Vest: 32% Alder: år: 31% Tettsted/Landsbygd: 37%/29% Inntekt: lav/høy: 32%/41% 22 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

23 Kjøpsårsaker til brukt bolig Får mer for pengene Totalt svarer 16% at «får man mer for pengene», er årsaken til at man foretrekker å kjøpe brukt fremfor ny bolig. De som i størst grad vektlegger dette argumentet som årsak til at man foretrekker brukt bolig, finner vi blant følgende grupperinger i undersøkelsen: Østlandet Øst: 36% Alder: år: 26% Oslo: 24% Inntekt høy: 22%/25% 23 Utvalget i disse svarene er begrenset og man skal derfor være forsiktig med å fortolke resultatene.

24 Boligprisutviklingen Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom finn.no i juli var 0,1% høyere enn i juni. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% høyere enn forrige måned. Hittil i år er boligprisene 1,1% høyere enn i fjor. Gjennomsnittsprisene er 2,6% høyere enn i gjennomsnittsprisen for Fordelt på boligtype, er det eneboliger som gikk mest ned i pris per kvm. Fra juni 14 juli 14, har det vært en prisnedgang på 0,9% på enebolig. På delt bolig har det vært en nedgang på 0,7%, mens det på leilighet har vært en vekst i pris per kvm på 0,5% fra forrige måned. 24 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

25 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge 25 *) Tallene er registrert ved utgangen av hver måned. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

26 Nye boliger/boligprosjekter på finn.no Grafen viser antall annonser for nye boliger på finn.no fra uke 9 i februar til uke 28 i juli. «Nye boliger» er her både boligprosjekter og enkeltstående nye boliger. I Oslo er antall nye bolig annonser relativt stabilt på rundt 850 i den utvalgte perioden. I Bergen og Trondheim har det vært en liten økning i antall nye boliger på finn.no. Annonsevolumet i Stavanger har økt fra 190 i uke 9 til 307 i uke 28. I Tromsø er det en tydelig økning i antall nye prosjekter i uke Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

27 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger, Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi

28 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. I sommerferien gikk gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis gikk opp fra 33 dager i juni til 50 dager i juli. Nivåene for de største byene viser alle en oppgang fra juni til juli. Formidlingstiden økte mest i Stavanger, med 19 dager. I de øvrige byene gikk formidlingstiden opp med 7 10 dager. 28 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi

29 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 29

30 Om utvalgsundersøkelsen til BoligMeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet august 2014 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 30

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank»

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017 Markedssyn 2017 Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer