Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU"

Transkript

1 Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU

2 NNU Q Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Vekting... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 3 Geografi... 3 Bedriftsstørrelse... 4 Bransje... 4 Bedriftsleders kjønn... 4 Hovedfunn... 5 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller... 9 Spørreskjema... 9 Feilmargintabell Frekvens- og krysstabeller

3 NNU Q Innledning Bakgrunn Opinion Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en undersøkelse blant norske bedrifter. Formålet med undersøkelsen er å skaffe til veie kunnskap og informasjon om norske bedrifters bruk av Altinn og deres syn på Altinns tjenester. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av Lindorfs database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Undersøkelsens utvalg er trukket fra Lindorfs base over samtlige norske foretak. Disse er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive, dvs. som har telefon. Virksomheter som ikke har telefon vil således ikke være representert i utvalget. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er et stratifisert utvalg, der populasjonen er delt inn i følgende gjensidig utelukkende strata. Bedrifter med 1 til 4 ansatte Bedrifter med 5 til 19 ansatte Bedrifter med 20 til 99 ansatte Bedrifter med 100 ansatte eller flere I hvert enkelt stratum er det gjort et enkelt tilfeldig utvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført av Opinion Perduco/NORSTAT i perioden 6. til 28. juni 2012 (gjennom NNU som Opinion Perduco gjennomfører kvartalsvis). Vekting Resultatene er vektet på geografi og størrelse med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Feilmarginer Opinion Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er 2

4 NNU Q utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 poeng, avhengig av resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et resultat på 50 % og minst ved resultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med kryss- og frekvenstabeller bak i rapporten. Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Tabellen under viser fordelingen per fylke: Fylke Antall (n) Andel Østfold 105 5,3 % Akershus ,8 % Oslo ,3 % Hedmark 88 4,4 % Oppland 100 5,0 % Buskerud 102 5,1 % Vestfold 95 4,8 % Telemark 68 3,4 % Aust-Agder 30 1,5 % Vest-Agder 54 2,7 % Rogaland 166 8,3 % Hordaland 164 8,2 % Sogn og Fjordane 48 2,4 % Møre og Romsdal 111 5,6 % Sør-Trøndelag 104 5,2 % Nord-Trøndelag 40 2,0 % Nordland 94 4,7 % Troms 55 2,8 % Finnmark 36 1,8 % ,0 % 3

5 NNU Q Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Antall i de ulike størrelsesgruppene i tabellen under er basert på antall ansatte som respondentene oppgir på spørsmålet Hvor mange ansatte har din bedrift?. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,1 % 5 til 19 ansatte ,8 % 20 til 99 ansatte ,3 % 100 ansatte eller flere 138 6,9 % ,0 % Bransje Bransje Antall (n) Andel Primær 24 1,2 % Industri etc ,9 % Bygg- og anleggsvirksomhet ,2 % Varehandel etc ,2 % Transport og lagring 90 4,5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 120 6,0 % Tjenesteytende næringer ,1 % ,0 % Bedriftsleders kjønn Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,9 % Kvinne ,1 % ,0 % 4

6 NNU Q Hovedfunn I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: Har du hørt om Altinn Internettløsningen for enklere rapportering til det offentlige? Nei; 6 % Resten av spørsmålene (spørsmål 2 til 10) er kun stilt til de som har hørt om Altinn. Ja; 94 % (n=2000) SPM 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Vet ikke; 4 % Nei; 9 % Ja; 88 % (n=1869) SPM 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering 94 % 86 % 4 % 7 % Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering 83 % 76 % 13 % 19 % Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trnger den 72 % 24 % 0 % 50 % 100 % Ja Nei Vet ikke (n=1642) 5

7 NNU Q SPM 4: Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro At du kan hente ut kopi av firmaattest, årsregnskap, pantattest, mv. for dine egne bedrifter gratis via Altinn Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til for å starte og drive bedrift Guider og dokumentmaler som kan være til hjelp når man skal starte opp og drive bedrift 52 % 50 % 60 % 61 % 55 % 46 % 49 % 39 % 37 % 43 % Oversikt over offentlige støtteordninger for næringslivet En skjemakatalog med over offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn 30 % 42 % 68 % 56 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % (n=1869) Ja Nei Vet ikke SPM 5: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. ; 2% 5 - Svært fornøyd; 15% 4; 51% 2; 7% 3; 25% 1 - Svært misfornøyd; 1% (n=1642) 6

8 NNU Q SPM 6: Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Innlogging med BankID 2,2 % Bedre stabilitet 10,3 % Funksjon for glemt passord 0,6 % Færre roller 0,3 % Lewttere å delegere roller 0,5 % Enklere søk i skjemakatalogen 7,2 % Bedre veiledning/support 2,9 % Enklere å bruke/bedre 12,6 % Bedre sikkerhet 1,4 % Raskere løsning 0,7 % Annet 7,2 % Vet ikke 54,1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % (n=1869) SPM 7: Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Vet ikke; 1 % Ja; 20 % Nei; 78 % (n=1869) 7

9 NNU Q SPM 8: Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice 80 % 17 % Kun stilt til de som i spørsmål 7 oppgir at de har vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene. Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice 77 % 81 % 16 % 18 % 0 % 50 % 100 % Ja Nei Vet ikke (n=382) SPM 9: De to siste årene har det oppstått store problemer med Altinn ved tilgjengeliggjøring av selvangivelsen og foreløpig skatteberegning i mars. Hvor alvorlig har disse hendelsene vært for din virksomhet? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært lite alvorlig og 5 er svært alvorlig. ; 4 % Har ikke lagt merke til problemene; 2 % 5 Svært alvorlig; 3 % 3; 12 % 4; 4 % 2; 16 % 1 Svært lite alvorlig; 59 % (n=1869) SPM 10: Hvilke av følgende fire alternativ mener du best beskriver hvordan driftsproblemene med Altinn har påvirket din tillit til Altinn-løsningen? Har ikke lagt merke til problemene; 2 % ; 3 % Altinns håndtering av problemene har ført til økt tillit; 5 % Har mistet all tillit; 1 % Har mistet noe av tilliten; 29 % Har ikke påvirket tilliten; 60 % (n=1869) 8

10 NNU Q Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 Har du hørt om Altinn Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 2] Nei [Gå til bakgrunnsvariabler] IKKE LES [Gå til bakgrunnsvariabler] Spørsmål 2 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 3] Nei [Gå til spørsmål 4] IKKE LES [Gå til spørsmål 4] Spørsmål 3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 4 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro At du kan hente ut kopi av firmaattest, årsregnskap, pantattest, mv. for dine egne bedrifter gratis via Altinn Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til for å starte og drive bedrift Guider og dokumentmaler som kan være til hjelp når man skal starte opp og drive bedrift Oversikt over offentlige støtteordninger for næringslivet 9

11 NNU Q En skjemakatalog med over offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 5 (kun til de som har svart ja på spørsmål 2) Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Svaralternativer: 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd IKKE LES Spørsmål 6 Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Svaralternativer (kun ett svar, skal IKKE leses opp): Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Annet, notér: Vet ikke Spørsmål 7 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 8] Nei [Gå til spørsmål 9] IKKE LES [Gå til spørsmål 9] Spørsmål 8 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice 10

12 NNU Q Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 9 De to siste årene har det oppstått store problemer med Altinn ved tilgjengeliggjøring av selvangivelsen og foreløpig skatteberegning i mars. Hvor alvorlig har disse hendelsene vært for din virksomhet? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært lite alvorlig og 5 er svært alvorlig. Svaralternativer: 1 Svært lite alvorlig Svært alvorlig IKKE LES Har ikke lagt merke til problemene IKKE LES Spørsmål 10 Hvilke av følgende fire alternativ mener du best beskriver hvordan driftsproblemene med Altinn har påvirket din tillit til Altinn-løsningen? Svaralternativer: Har mistet all tillit Har mistet noe av tilliten Har ikke påvirket tilliten Altinns håndtering av problemene har ført til økt tillit IKKE LES Har ikke lagt merke til problemene IKKE LES Bakgrunnsvariabel Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi antall ansatte] Bakgrunnsvariabel Hvilken organisasjonsform har din virksomhet? Svaralternativer: Allment aksjeselskap (ASA) Privat aksjeselskap (AS) Enkeltmannsforetak/enkeltpersonforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Annet (ikke noter) IKKE LES Vet ikke 11

13 NNU Q Bakgrunnsvariabel Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Når ble bedriften etablert? [Oppgi årstall] Bakgrunnsvariabel Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Virksomhetens bransje (NACE-kode 5 siffer) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens geografiske beliggenhet (postnr/kommunenr/fylke) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens organisasjonsnummer forhåndsregistreres 12

14 NNU Q Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og resultat, gir et 95 konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 betyr at vi med 95 sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 13

15 Har du hørt om Altinn - Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? SPM. 1 Vektet antall Prosent Valid Ja ,5 93,5 93,5 Nei 129 6,4 6,4 99,9 2,1,1 100,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Finnmark 100% 0% 0% 100% 36 Telemark 99% 1% 0% 100% 68 Oslo 97% 3% 0% 100% 325 Vest-Agder 96% 2% 1% 100% 54 Møre og Romsdal 96% 4% 0% 100% 111 Østfold 96% 4% 0% 100% 105 Hedmark 95% 5% 0% 100% 88 Oppland 95% 5% 0% 100% 100 Akershus 95% 5% 0% 100% 215 Troms 94% 6% 0% 100% 55 Sogn og Fjordane 94% 6% 0% 100% 48 Nordland 94% 6% 0% 100% 94 Vestfold 93% 7% 0% 100% 95 Rogaland 91% 9% 0% 100% 166 Sør-Trøndelag 90% 10% 0% 100% 104 Buskerud 90% 10% 0% 100% 102 Hordaland 89% 11% 0% 100% 164 Aust-Agder 88% 12% 0% 100% 30 Nord-Trøndelag 82% 18% 0% 100% 40 Bransje *) Ja Nei Primær 90% 10% 0% 100% 24 Industri etc. 92% 7% 1% 100% 337 Bygg- og anleggsvirksomhet 93% 7% 0% 100% 223 Varehandel etc. 92% 8% 0% 100% 684 Transport og lagring 93% 7% 0% 100% 90 Overnattings- og serveringsvirksomhet 95% 5% 0% 100% 120 Tjenesteytende næringer 97% 3% 0% 100% 522 Bedriftsstørrelse *) Ja Nei 1 til 4 ansatte 92% 8% 0% 100% til 19 ansatte 95% 4% 0% 100% til 99 ansatte 96% 3% 0% 100% ansatte eller flere 95% 5% 0% 100% 138 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 94% 6% 0% 100% 1438 Kvinne 91% 9% 0% 100% 562 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 98% 2% 0% 100% 467 Nei 93% 7% 0% 100% 1525

16 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? SPM. 2 Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 87,8 87,8 Nei 161 8,0 8,6 96,4 67 3,3 3,6 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Finnmark 99% 1% 0% 100% 36 Telemark 92% 7% 0% 100% 67 Hordaland 92% 5% 3% 100% 154 Akershus 92% 6% 3% 100% 207 Østfold 91% 6% 3% 100% 100 Buskerud 91% 5% 4% 100% 94 Vestfold 90% 9% 0% 100% 92 Sør-Trøndelag 90% 6% 3% 100% 96 Oslo 90% 5% 5% 100% 315 Sogn og Fjordane 89% 8% 3% 100% 45 Nord-Trøndelag 88% 6% 6% 100% 35 Møre og Romsdal 87% 10% 3% 100% 106 Aust-Agder 85% 15% 0% 100% 26 Nordland 84% 12% 4% 100% 88 Oppland 83% 13% 4% 100% 96 Hedmark 82% 11% 7% 100% 82 Rogaland 80% 14% 7% 100% 152 Troms 79% 16% 5% 100% 53 Vest-Agder 71% 26% 3% 100% 51 Bransje *) Ja Nei Primær 91% 9% 0% 100% 22 Industri etc. 88% 9% 3% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 91% 7% 2% 100% 211 Varehandel etc. 82% 13% 5% 100% 642 Transport og lagring 86% 11% 4% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 90% 8% 2% 100% 113 Tjenesteytende næringer 93% 4% 3% 100% 505 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 89% 8% 3% 100% til 19 ansatte 85% 10% 5% 100% til 99 ansatte 89% 8% 3% 100% ansatte eller flere 93% 3% 4% 100% 131 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 90% 8% 3% 100% 1367 Kvinne 83% 11% 6% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 90% 7% 3% 100% 449 Nei 87% 9% 4% 100% 1440

17 SPM. 3_1 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,9 82,7 82,7 Nei ,6 13,0 95,7 71 3,5 4,3 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke *) Ja Nei Vest-Agder 94% 5% 1% 100% 40 Akershus 88% 7% 6% 100% 185 Buskerud 87% 13% 0% 100% 85 Hedmark 87% 5% 8% 100% 68 Sør-Trøndelag 87% 12% 2% 100% 86 Nord-Trøndelag 86% 14% 0% 100% 31 Finnmark 86% 14% 0% 100% 35 Hordaland 86% 11% 3% 100% 140 Troms 85% 14% 2% 100% 44 Nordland 84% 14% 3% 100% 75 Østfold 83% 13% 5% 100% 91 Rogaland 82% 13% 4% 100% 124 Oslo 80% 16% 4% 100% 279 Telemark 80% 20% 1% 100% 61 Møre og Romsdal 80% 13% 7% 100% 93 Oppland 78% 17% 4% 100% 80 Sogn og Fjordane 73% 21% 5% 100% 39 Vestfold 73% 15% 12% 100% 82 Aust-Agder 64% 27% 9% 100% 22 Bransje Ja Nei Primær 88% 2% 10% 100% 21 Industri etc. 82% 13% 4% 100% 287 Bygg- og anleggsvirksomhet 84% 11% 5% 100% 192 Varehandel etc. 81% 14% 4% 100% 524 Transport og lagring 82% 13% 5% 100% 77 Overnattings- og serveringsvirksomhet 77% 16% 7% 100% 97 Tjenesteytende næringer 85% 12% 3% 100% 462 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 82% 14% 4% 100% til 19 ansatte 84% 11% 5% 100% til 99 ansatte 81% 12% 6% 100% ansatte eller flere 79% 12% 9% 100% 122 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 84% 13% 4% 100% 1213 Kvinne 80% 14% 6% 100% 447 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 79% 15% 6% 100% 408 Nei 84% 12% 4% 100% 1247

18 SPM. 3_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,2 94,0 94,0 Nei 65 3,2 3,9 98,0 33 1,7 2,0 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke *) Ja Nei Buskerud 99% 1% 0% 100% 85 Vest-Agder 98% 0% 2% 100% 40 Akershus 97% 1% 2% 100% 185 Østfold 96% 1% 3% 100% 91 Møre og Romsdal 96% 3% 1% 100% 93 Sør-Trøndelag 96% 4% 0% 100% 86 Telemark 96% 4% 0% 100% 61 Nordland 95% 5% 0% 100% 75 Sogn og Fjordane 94% 5% 0% 100% 39 Aust-Agder 94% 3% 3% 100% 22 Hordaland 93% 3% 4% 100% 140 Finnmark 93% 2% 5% 100% 35 Troms 93% 7% 0% 100% 44 Oppland 92% 6% 2% 100% 80 Hedmark 92% 6% 2% 100% 68 Nord-Trøndelag 92% 8% 0% 100% 31 Rogaland 91% 6% 3% 100% 124 Vestfold 91% 0% 9% 100% 82 Oslo 91% 8% 1% 100% 279 Bransje Ja Nei Primær 97% 3% 0% 100% 21 Industri etc. 96% 3% 1% 100% 287 Bygg- og anleggsvirksomhet 91% 6% 3% 100% 192 Varehandel etc. 93% 4% 3% 100% 524 Transport og lagring 94% 4% 2% 100% 77 Overnattings- og serveringsvirksomhet 98% 1% 1% 100% 97 Tjenesteytende næringer 94% 4% 1% 100% 462 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 93% 5% 3% 100% til 19 ansatte 96% 3% 1% 100% til 99 ansatte 96% 2% 2% 100% ansatte eller flere 93% 2% 5% 100% 122 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 94% 4% 2% 100% 1213 Kvinne 94% 4% 3% 100% 447 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 92% 5% 3% 100% 408 Nei 95% 4% 2% 100% 1247

19 SPM. 3_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Vektet antall Prosent Valid Ja ,6 76,2 76,2 Nei ,8 19,3 95,5 74 3,7 4,5 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke Ja Nei Nord-Trøndelag 86% 14% 0% 100% 31 Hedmark 83% 13% 3% 100% 68 Finnmark 83% 17% 0% 100% 35 Akershus 81% 14% 5% 100% 185 Telemark 80% 11% 9% 100% 61 Sogn og Fjordane 80% 16% 4% 100% 39 Aust-Agder 78% 19% 3% 100% 22 Hordaland 76% 21% 3% 100% 140 Vestfold 76% 16% 8% 100% 82 Rogaland 75% 23% 2% 100% 124 Oslo 75% 21% 4% 100% 279 Oppland 75% 20% 5% 100% 80 Østfold 74% 21% 5% 100% 91 Nordland 74% 21% 4% 100% 75 Møre og Romsdal 73% 22% 4% 100% 93 Sør-Trøndelag 73% 22% 5% 100% 86 Buskerud 73% 21% 6% 100% 85 Vest-Agder 72% 19% 10% 100% 40 Troms 71% 26% 3% 100% 44 Bransje *) Ja Nei Primær 71% 29% 0% 100% 21 Industri etc. 80% 15% 5% 100% 287 Bygg- og anleggsvirksomhet 75% 17% 9% 100% 192 Varehandel etc. 77% 19% 4% 100% 524 Transport og lagring 86% 10% 4% 100% 77 Overnattings- og serveringsvirksomhet 79% 18% 3% 100% 97 Tjenesteytende næringer 73% 23% 4% 100% 462 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 74% 20% 5% 100% til 19 ansatte 79% 18% 3% 100% til 99 ansatte 78% 17% 4% 100% ansatte eller flere 68% 25% 8% 100% 122 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 76% 19% 5% 100% 1213 Kvinne 78% 19% 4% 100% 447 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 72% 23% 5% 100% 408 Nei 78% 18% 4% 100% 1247

20 SPM. 3_4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Vektet antall Prosent Valid Ja ,5 85,9 85,9 Nei 115 5,8 7,0 92, ,8 7,1 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke *) Ja Nei Telemark 97% 2% 1% 100% 61 Vest-Agder 96% 1% 3% 100% 40 Nordland 94% 2% 5% 100% 75 Finnmark 93% 7% 0% 100% 35 Nord-Trøndelag 92% 6% 2% 100% 31 Buskerud 91% 6% 3% 100% 85 Hedmark 91% 3% 6% 100% 68 Akershus 91% 2% 7% 100% 185 Østfold 88% 7% 5% 100% 91 Møre og Romsdal 87% 6% 7% 100% 93 Vestfold 86% 8% 6% 100% 82 Rogaland 85% 8% 7% 100% 124 Sogn og Fjordane 84% 0% 16% 100% 39 Sør-Trøndelag 83% 11% 6% 100% 86 Troms 81% 13% 6% 100% 44 Oppland 80% 10% 9% 100% 80 Hordaland 80% 15% 5% 100% 140 Oslo 79% 8% 13% 100% 279 Aust-Agder 75% 10% 15% 100% 22 Bransje *) Ja Nei Primær 85% 8% 8% 100% 21 Industri etc. 85% 4% 11% 100% 287 Bygg- og anleggsvirksomhet 82% 9% 9% 100% 192 Varehandel etc. 86% 6% 8% 100% 524 Transport og lagring 80% 15% 5% 100% 77 Overnattings- og serveringsvirksomhet 82% 6% 12% 100% 97 Tjenesteytende næringer 89% 8% 3% 100% 462 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 86% 7% 7% 100% til 19 ansatte 86% 7% 7% 100% til 99 ansatte 85% 6% 10% 100% ansatte eller flere 82% 11% 7% 100% 122 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 86% 7% 7% 100% 1213 Kvinne 86% 7% 7% 100% 447 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 82% 9% 9% 100% 408 Nei 87% 6% 6% 100% 1247

21 SPM. 3_5 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Vektet antall Prosent Valid Ja ,0 71,9 71,9 Nei ,8 24,1 96,0 66 3,3 4,0 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke *) Ja Nei Nord-Trøndelag 87% 13% 0% 100% 31 Troms 82% 15% 3% 100% 44 Hedmark 81% 17% 2% 100% 68 Akershus 79% 16% 5% 100% 185 Finnmark 79% 21% 0% 100% 35 Telemark 78% 22% 1% 100% 61 Vestfold 77% 17% 7% 100% 82 Møre og Romsdal 75% 24% 1% 100% 93 Nordland 71% 29% 0% 100% 75 Hordaland 71% 27% 2% 100% 140 Sør-Trøndelag 71% 23% 6% 100% 86 Rogaland 70% 27% 3% 100% 124 Aust-Agder 69% 25% 6% 100% 22 Oslo 68% 26% 5% 100% 279 Østfold 68% 28% 4% 100% 91 Buskerud 64% 27% 8% 100% 85 Oppland 64% 29% 7% 100% 80 Vest-Agder 61% 38% 1% 100% 40 Sogn og Fjordane 61% 31% 9% 100% 39 Bransje *) Ja Nei Primær 79% 21% 0% 100% 21 Industri etc. 80% 17% 3% 100% 287 Bygg- og anleggsvirksomhet 69% 23% 8% 100% 192 Varehandel etc. 70% 25% 5% 100% 524 Transport og lagring 81% 17% 2% 100% 77 Overnattings- og serveringsvirksomhet 77% 16% 7% 100% 97 Tjenesteytende næringer 69% 29% 2% 100% 462 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 72% 24% 4% 100% til 19 ansatte 72% 25% 4% 100% til 99 ansatte 73% 21% 6% 100% ansatte eller flere 62% 30% 8% 100% 122 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 71% 25% 4% 100% 1213 Kvinne 75% 21% 5% 100% 447 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 72% 25% 3% 100% 408 Nei 72% 24% 4% 100% 1247

22 SPM. 4_1 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,7 52,1 52,1 Nei ,3 46,3 98,4 29 1,5 1,6 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Nord-Trøndelag 70% 28% 2% 100% 35 Buskerud 61% 36% 3% 100% 94 Sør-Trøndelag 59% 40% 1% 100% 96 Akershus 58% 40% 2% 100% 207 Sogn og Fjordane 57% 43% 0% 100% 45 Vestfold 56% 41% 3% 100% 92 Oslo 55% 43% 2% 100% 315 Finnmark 55% 45% 0% 100% 36 Hordaland 54% 45% 1% 100% 154 Telemark 53% 47% 0% 100% 67 Oppland 53% 47% 0% 100% 96 Møre og Romsdal 51% 48% 1% 100% 106 Troms 49% 47% 5% 100% 53 Nordland 48% 52% 0% 100% 88 Østfold 47% 50% 3% 100% 100 Vest-Agder 43% 56% 1% 100% 51 Hedmark 40% 58% 2% 100% 82 Rogaland 40% 59% 1% 100% 152 Aust-Agder 25% 75% 0% 100% 26 Bransje *) Ja Nei Primær 39% 53% 8% 100% 22 Industri etc. 50% 49% 1% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 54% 45% 1% 100% 211 Varehandel etc. 47% 52% 1% 100% 642 Transport og lagring 54% 42% 4% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 53% 47% 1% 100% 113 Tjenesteytende næringer 59% 39% 1% 100% 505 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 54% 44% 1% 100% til 19 ansatte 48% 51% 1% 100% til 99 ansatte 52% 45% 3% 100% ansatte eller flere 58% 36% 6% 100% 131 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 52% 46% 2% 100% 1367 Kvinne 52% 47% 1% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 52% 46% 2% 100% 449 Nei 52% 46% 2% 100% 1440

23 SPM. 4_2 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens momsreskontro Vektet antall Prosent Valid Ja ,6 49,8 49,8 Nei ,4 48,6 98,4 30 1,5 1,6 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Nord-Trøndelag 67% 31% 2% 100% 35 Finnmark 61% 39% 0% 100% 36 Buskerud 59% 35% 6% 100% 94 Oppland 56% 43% 0% 100% 96 Nordland 54% 46% 0% 100% 88 Hordaland 53% 46% 2% 100% 154 Vest-Agder 52% 46% 2% 100% 51 Akershus 52% 47% 2% 100% 207 Sogn og Fjordane 50% 50% 0% 100% 45 Østfold 50% 50% 0% 100% 100 Sør-Trøndelag 49% 49% 3% 100% 96 Hedmark 48% 51% 1% 100% 82 Oslo 47% 50% 3% 100% 315 Vestfold 47% 50% 3% 100% 92 Aust-Agder 47% 53% 0% 100% 26 Møre og Romsdal 46% 54% 0% 100% 106 Telemark 44% 56% 0% 100% 67 Troms 43% 57% 0% 100% 53 Rogaland 41% 58% 1% 100% 152 Bransje Ja Nei Primær 32% 68% 0% 100% 22 Industri etc. 47% 51% 1% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 47% 52% 1% 100% 211 Varehandel etc. 50% 48% 2% 100% 642 Transport og lagring 49% 48% 3% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 57% 42% 1% 100% 113 Tjenesteytende næringer 51% 48% 1% 100% 505 Bedriftsstørrelse *) Ja Nei 1 til 4 ansatte 51% 47% 1% 100% til 19 ansatte 48% 50% 2% 100% til 99 ansatte 47% 49% 4% 100% ansatte eller flere 38% 59% 3% 100% 131 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 50% 49% 2% 100% 1367 Kvinne 50% 48% 2% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 50% 48% 2% 100% 449 Nei 50% 49% 2% 100% 1440

24 SPM. 4_3 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? At du kan hente ut kopi av firmaattest, årsregnskap, pantattest, mv. for dine egne bedrifter gratis via Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,2 60,1 60,1 Nei ,4 39,0 99,1 17,8,9 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Nord-Trøndelag 72% 26% 2% 100% 35 Troms 69% 31% 0% 100% 53 Oppland 69% 31% 0% 100% 96 Nordland 68% 32% 0% 100% 88 Sør-Trøndelag 66% 34% 0% 100% 96 Møre og Romsdal 66% 33% 1% 100% 106 Oslo 64% 36% 1% 100% 315 Vestfold 62% 35% 3% 100% 92 Vest-Agder 61% 37% 2% 100% 51 Finnmark 60% 40% 0% 100% 36 Sogn og Fjordane 60% 40% 0% 100% 45 Telemark 59% 41% 0% 100% 67 Hedmark 57% 42% 1% 100% 82 Akershus 57% 43% 0% 100% 207 Hordaland 54% 45% 1% 100% 154 Rogaland 54% 46% 1% 100% 152 Buskerud 53% 42% 5% 100% 94 Østfold 53% 47% 0% 100% 100 Aust-Agder 48% 52% 0% 100% 26 Bransje Ja Nei Primær 39% 61% 0% 100% 22 Industri etc. 57% 42% 1% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 61% 38% 1% 100% 211 Varehandel etc. 59% 40% 1% 100% 642 Transport og lagring 64% 35% 1% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 67% 31% 1% 100% 113 Tjenesteytende næringer 62% 37% 1% 100% 505 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 62% 38% 1% 100% til 19 ansatte 58% 41% 1% 100% til 99 ansatte 56% 41% 3% 100% ansatte eller flere 63% 35% 2% 100% 131 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 61% 37% 1% 100% 1367 Kvinne 56% 43% 0% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 61% 38% 1% 100% 449 Nei 60% 39% 1% 100% 1440

25 SPM. 4_4 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til for å starte og drive bedrift Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 61,3 61,3 Nei ,6 37,0 98,3 32 1,6 1,7 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Nord-Trøndelag 76% 22% 2% 100% 35 Hordaland 74% 25% 1% 100% 154 Finnmark 73% 27% 0% 100% 36 Buskerud 67% 27% 6% 100% 94 Troms 65% 35% 0% 100% 53 Østfold 64% 36% 0% 100% 100 Akershus 64% 34% 2% 100% 207 Hedmark 63% 36% 1% 100% 82 Møre og Romsdal 63% 37% 0% 100% 106 Sør-Trøndelag 62% 37% 1% 100% 96 Sogn og Fjordane 62% 38% 0% 100% 45 Aust-Agder 61% 34% 5% 100% 26 Telemark 59% 41% 1% 100% 67 Vestfold 58% 39% 3% 100% 92 Nordland 57% 43% 0% 100% 88 Rogaland 55% 44% 1% 100% 152 Oslo 54% 44% 2% 100% 315 Oppland 54% 43% 3% 100% 96 Vest-Agder 52% 45% 3% 100% 51 Bransje *) Ja Nei Primær 63% 34% 3% 100% 22 Industri etc. 56% 42% 2% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 55% 42% 3% 100% 211 Varehandel etc. 58% 40% 2% 100% 642 Transport og lagring 67% 33% 0% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 71% 27% 2% 100% 113 Tjenesteytende næringer 67% 32% 1% 100% 505 Bedriftsstørrelse *) Ja Nei 1 til 4 ansatte 62% 37% 1% 100% til 19 ansatte 62% 36% 2% 100% til 99 ansatte 55% 41% 4% 100% ansatte eller flere 47% 50% 4% 100% 131 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 61% 37% 2% 100% 1367 Kvinne 63% 36% 1% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 64% 34% 2% 100% 449 Nei 60% 38% 2% 100% 1440

26 SPM. 4_5 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Guider og dokumentmaler som kan være til hjelp når man skal starte opp og drive bedrift Vektet antall Prosent Valid Ja ,0 54,6 54,6 Nei ,2 43,0 97,6 45 2,2 2,4 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Finnmark 77% 23% 0% 100% 36 Troms 68% 32% 0% 100% 53 Buskerud 62% 32% 6% 100% 94 Hordaland 62% 37% 1% 100% 154 Sør-Trøndelag 61% 39% 0% 100% 96 Telemark 59% 37% 4% 100% 67 Hedmark 59% 40% 1% 100% 82 Møre og Romsdal 59% 40% 1% 100% 106 Vestfold 58% 39% 3% 100% 92 Akershus 56% 40% 4% 100% 207 Nord-Trøndelag 55% 36% 8% 100% 35 Aust-Agder 53% 47% 0% 100% 26 Nordland 51% 49% 0% 100% 88 Oppland 50% 45% 5% 100% 96 Sogn og Fjordane 48% 52% 0% 100% 45 Vest-Agder 47% 49% 3% 100% 51 Oslo 47% 51% 2% 100% 315 Rogaland 46% 52% 2% 100% 152 Østfold 46% 51% 3% 100% 100 Bransje *) Ja Nei Primær 49% 51% 0% 100% 22 Industri etc. 47% 52% 1% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 47% 50% 4% 100% 211 Varehandel etc. 54% 44% 2% 100% 642 Transport og lagring 59% 38% 3% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 59% 39% 3% 100% 113 Tjenesteytende næringer 61% 37% 2% 100% 505 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 56% 41% 2% 100% til 19 ansatte 54% 45% 2% 100% til 99 ansatte 50% 45% 5% 100% ansatte eller flere 37% 60% 3% 100% 131 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 54% 43% 2% 100% 1367 Kvinne 55% 42% 3% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 56% 42% 2% 100% 449 Nei 54% 43% 3% 100% 1440

27 SPM. 4_6 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Oversikt over offentlige støtteordninger for næringslivet Vektet antall Prosent Valid Ja ,8 29,7 29,7 Nei ,5 67,9 97,6 44 2,2 2,4 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Nord-Trøndelag 57% 35% 8% 100% 35 Oppland 39% 59% 2% 100% 96 Finnmark 39% 60% 2% 100% 36 Hedmark 37% 59% 3% 100% 82 Telemark 36% 64% 0% 100% 67 Sogn og Fjordane 36% 64% 0% 100% 45 Møre og Romsdal 36% 63% 1% 100% 106 Hordaland 34% 65% 1% 100% 154 Buskerud 32% 61% 7% 100% 94 Sør-Trøndelag 31% 67% 2% 100% 96 Nordland 29% 71% 0% 100% 88 Akershus 28% 70% 2% 100% 207 Vestfold 26% 69% 5% 100% 92 Troms 26% 74% 0% 100% 53 Østfold 26% 74% 0% 100% 100 Rogaland 26% 73% 2% 100% 152 Aust-Agder 24% 76% 0% 100% 26 Oslo 21% 75% 5% 100% 315 Vest-Agder 18% 81% 2% 100% 51 Bransje Ja Nei Primær 24% 76% 0% 100% 22 Industri etc. 28% 70% 2% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 26% 69% 5% 100% 211 Varehandel etc. 29% 69% 2% 100% 642 Transport og lagring 29% 70% 0% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 36% 63% 2% 100% 113 Tjenesteytende næringer 33% 66% 2% 100% 505 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 29% 69% 2% 100% til 19 ansatte 30% 67% 2% 100% til 99 ansatte 30% 66% 4% 100% ansatte eller flere 29% 68% 3% 100% 131 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 30% 68% 2% 100% 1367 Kvinne 30% 68% 3% 100% 528 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 26% 72% 2% 100% 449 Nei 31% 67% 3% 100% 1440

28 SPM. 4_7 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? En skjemakatalog med over offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,6 42,4 42,4 Nei ,1 55,7 98,1 35 1,8 1,9 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Finnmark 63% 37% 0% 100% 36 Nordland 51% 48% 1% 100% 88 Hordaland 50% 47% 2% 100% 154 Buskerud 49% 43% 8% 100% 94 Sogn og Fjordane 48% 52% 0% 100% 45 Akershus 46% 51% 2% 100% 207 Nord-Trøndelag 45% 51% 4% 100% 35 Aust-Agder 45% 55% 0% 100% 26 Oppland 43% 57% 0% 100% 96 Oslo 42% 56% 2% 100% 315 Vestfold 41% 55% 4% 100% 92 Vest-Agder 41% 58% 2% 100% 51 Østfold 40% 60% 0% 100% 100 Telemark 40% 59% 1% 100% 67 Troms 40% 60% 0% 100% 53 Sør-Trøndelag 39% 61% 0% 100% 96 Hedmark 36% 63% 1% 100% 82 Møre og Romsdal 35% 64% 1% 100% 106 Rogaland 28% 70% 2% 100% 152 Bransje *) Ja Nei Primær 58% 41% 0% 100% 22 Industri etc. 39% 59% 2% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 42% 54% 4% 100% 211 Varehandel etc. 39% 59% 2% 100% 642 Transport og lagring 48% 49% 3% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 40% 58% 2% 100% 113 Tjenesteytende næringer 47% 52% 1% 100% 505 Bedriftsstørrelse *) Ja Nei 1 til 4 ansatte 42% 57% 1% 100% til 19 ansatte 42% 56% 2% 100% til 99 ansatte 48% 47% 5% 100% ansatte eller flere 50% 46% 4% 100% 131 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 42% 56% 2% 100% 1367 Kvinne 42% 56% 2% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 45% 53% 1% 100% 449 Nei 42% 56% 2% 100% 1440

29 SPM. 5_omkodet Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Vektet antall Prosent Valid Fornøyd ,6 65,3 65,3 Verken eller ,8 25,3 90,7 Misfornøyd 125 6,3 7,6 98,3 28 1,4 1,7 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke *) Fornøyd Verken eller Misfornøyd Uvektet antall Nord-Trøndelag 88% 8% 5% 0% 100% 31 Telemark 78% 19% 3% 0% 100% 61 Møre og Romsdal 75% 12% 10% 3% 100% 93 Akershus 73% 19% 5% 3% 100% 185 Vestfold 69% 25% 4% 1% 100% 82 Hordaland 69% 20% 11% 0% 100% 140 Østfold 68% 24% 7% 1% 100% 91 Hedmark 68% 23% 8% 1% 100% 68 Sogn og Fjordane 68% 21% 6% 4% 100% 39 Finnmark 68% 29% 3% 0% 100% 35 Nordland 65% 23% 12% 0% 100% 75 Aust-Agder 64% 21% 9% 6% 100% 22 Buskerud 63% 29% 5% 4% 100% 85 Sør-Trøndelag 62% 21% 16% 0% 100% 86 Troms 62% 35% 2% 2% 100% 44 Oppland 59% 29% 7% 4% 100% 80 Oslo 57% 33% 9% 1% 100% 279 Vest-Agder 54% 31% 6% 8% 100% 40 Rogaland 53% 40% 7% 0% 100% 124 Bransje Fornøyd Verken eller Misfornøyd Uvektet antall Primær 63% 29% 8% 0% 100% 21 Industri etc. 68% 24% 6% 2% 100% 287 Bygg- og anleggsvirksomhet 64% 21% 10% 4% 100% 192 Varehandel etc. 64% 27% 8% 2% 100% 524 Transport og lagring 65% 27% 6% 3% 100% 77 Overnattings- og serveringsvirksomhet 65% 21% 11% 3% 100% 97 Tjenesteytende næringer 66% 26% 7% 1% 100% 462 Bedriftsstørrelse Fornøyd Verken eller Misfornøyd Uvektet antall 1 til 4 ansatte 64% 25% 9% 1% 100% til 19 ansatte 67% 26% 6% 2% 100% til 99 ansatte 68% 25% 4% 3% 100% ansatte eller flere 62% 29% 6% 4% 100% 122 Respondentens kjønn Fornøyd Verken eller Misfornøyd Uvektet antall Mann 65% 26% 8% 2% 100% 1213 Kvinne 67% 23% 8% 2% 100% 447 Eksportbedrift? Fornøyd Verken eller Misfornøyd Uvektet antall Ja 63% 26% 10% 1% 100% 408 Nei 66% 25% 7% 2% 100% 1247

30 Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. SPM. 5 Vektet Valid Prosent antall 1 - Svært misfornøyd 19 1,0 1,2 1, ,3 6,5 7, ,8 25,3 33, ,5 50,5 83,5 5 - Svært fornøyd ,1 14,8 98,3 28 1,4 1,7 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke *) 1 - Svært 5 - Svært Uvektet misfornøyd fornøyd antall Østfold 5% 2% 24% 56% 12% 1% 100% 91 Nordland 4% 8% 23% 44% 21% 0% 100% 75 Oppland 3% 5% 29% 48% 11% 4% 100% 80 Buskerud 3% 2% 29% 45% 17% 4% 100% 85 Nord-Trøndelag 2% 2% 8% 84% 3% 0% 100% 31 Rogaland 2% 5% 40% 39% 13% 0% 100% 124 Møre og Romsdal 2% 8% 12% 64% 10% 3% 100% 93 Finnmark 2% 2% 29% 29% 38% 0% 100% 35 Telemark 1% 1% 19% 65% 13% 0% 100% 61 Sogn og Fjordane 0% 6% 21% 57% 10% 4% 100% 39 Oslo 0% 9% 33% 41% 15% 1% 100% 279 Akershus 0% 5% 19% 58% 15% 3% 100% 185 Hedmark 0% 8% 23% 55% 13% 1% 100% 68 Vestfold 0% 4% 25% 56% 13% 1% 100% 82 Aust-Agder 0% 9% 21% 52% 12% 6% 100% 22 Vest-Agder 0% 6% 31% 37% 17% 8% 100% 40 Hordaland 0% 11% 20% 49% 20% 0% 100% 140 Sør-Trøndelag 0% 16% 21% 52% 10% 0% 100% 86 Troms 0% 2% 35% 52% 9% 2% 100% 44 Bransje *) 1 - Svært 5 - Svært Uvektet misfornøyd fornøyd antall Primær 0% 8% 29% 44% 19% 0% 100% 21 Industri etc. 1% 6% 24% 55% 13% 2% 100% 287 Bygg- og anleggsvirksomhet 2% 8% 21% 50% 15% 4% 100% 192 Varehandel etc. 1% 7% 27% 53% 11% 2% 100% 524 Transport og lagring 4% 2% 27% 42% 22% 3% 100% 77 Overnattings- og serveringsvirksomhet 0% 11% 21% 44% 21% 3% 100% 97 Tjenesteytende næringer 1% 6% 26% 49% 17% 1% 100% 462 Bedriftsstørrelse 1 - Svært 5 - Svært Uvektet misfornøyd fornøyd antall 1 til 4 ansatte 1% 8% 25% 50% 14% 1% 100% til 19 ansatte 1% 5% 26% 51% 16% 2% 100% til 99 ansatte 1% 4% 25% 52% 15% 3% 100% ansatte eller flere 2% 4% 29% 53% 8% 4% 100% 122 Respondentens kjønn 1 - Svært 5 - Svært Uvektet misfornøyd fornøyd antall Mann 1% 6% 26% 49% 15% 2% 100% 1213 Kvinne 0% 7% 23% 54% 13% 2% 100% 447 Eksportbedrift? *) 1 - Svært 5 - Svært Uvektet misfornøyd fornøyd antall Ja 2% 9% 26% 46% 17% 1% 100% 408 Nei 1% 6% 25% 52% 14% 2% 100% 1247

31 SPM. 6 Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Innlogging med BankID 42 2,1 2,2 2,2 Bedre stabilitet 192 9,6 10,3 12,5 Funksjon for glemt passord 10,5,6 13,1 Færre roller 6,3,3 13,4 Lettere å delegere roller 9,5,5 13,9 Enklere søk i skjemakatalogen 135 6,8 7,2 21,1 Bedre veiledning/suppert 54 2,7 2,9 24,0 Enklere å bruke/bedre brukervennlighet ,8 12,6 36,6 Bedre sikkerhet 26 1,3 1,4 38,0 Raskere løsning 13,7,7 38,7 Annet 134 6,7 7,2 45,9 Vet ikke ,6 54,1 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Bedre veiledning/su ppert Enklere å bruke/bedre brukervennlighet Bedre sikkerhet Raskere løsning Vektet antall Prosent Valid Annet Vet ikke Telemark 8% 11% 0% 0% 0% 14% 7% 7% 0% 0% 6% 47% 100% 67 Østfold 7% 8% 0% 0% 1% 3% 5% 11% 1% 2% 5% 57% 100% 100 Nord-Trøndelag 6% 2% 0% 0% 0% 1% 2% 6% 0% 0% 3% 80% 100% 35 Nordland 3% 14% 0% 0% 0% 2% 14% 14% 0% 3% 7% 42% 100% 88 Sør-Trøndelag 3% 5% 0% 0% 1% 4% 5% 18% 2% 0% 2% 61% 100% 96 Oslo 3% 10% 1% 0% 0% 8% 1% 18% 2% 0% 6% 51% 100% 315 Møre og Romsdal 3% 12% 0% 0% 2% 8% 4% 10% 4% 2% 8% 48% 100% 106 Oppland 2% 12% 0% 0% 0% 6% 5% 8% 2% 1% 8% 55% 100% 96 Akershus 2% 11% 0% 1% 0% 9% 3% 12% 1% 0% 10% 52% 100% 207 Rogaland 2% 9% 0% 2% 0% 3% 1% 13% 0% 2% 10% 59% 100% 152 Hordaland 1% 12% 0% 1% 1% 9% 0% 14% 1% 0% 9% 53% 100% 154 Hedmark 0% 16% 0% 0% 0% 9% 1% 11% 2% 1% 2% 57% 100% 82 Troms 0% 3% 0% 0% 0% 3% 4% 11% 9% 0% 5% 64% 100% 53 Buskerud 0% 9% 2% 0% 1% 9% 3% 13% 1% 0% 12% 49% 100% 94 Vestfold 0% 12% 2% 0% 0% 9% 0% 15% 3% 0% 11% 47% 100% 92 Aust-Agder 0% 19% 0% 0% 0% 8% 0% 1% 0% 0% 10% 62% 100% 26 Vest-Agder 0% 4% 0% 0% 2% 12% 0% 4% 1% 0% 2% 75% 100% 51 Sogn og Fjordane 0% 8% 4% 0% 0% 5% 2% 14% 0% 4% 2% 61% 100% 45 Finnmark 0% 13% 0% 0% 2% 21% 2% 15% 0% 0% 6% 42% 100% 36

32 Bransje *) Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Bedre veiledning/su ppert Enklere å bruke/bedre brukervennlighet Bedre sikkerhet Raskere løsning SPM. 6 Annet Vet ikke Primær 0% 4% 0% 0% 0% 14% 0% 23% 0% 0% 15% 44% 100% 22 Industri etc. 1% 11% 0% 0% 1% 7% 4% 12% 1% 0% 7% 55% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 2% 8% 0% 1% 0% 7% 5% 9% 2% 0% 6% 60% 100% 211 Varehandel etc. 3% 11% 1% 0% 0% 7% 2% 12% 2% 1% 6% 56% 100% 642 Transport og lagring 0% 12% 0% 0% 0% 6% 1% 13% 0% 1% 12% 56% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 3% 7% 0% 0% 2% 2% 4% 12% 0% 0% 4% 66% 100% 113 Tjenesteytende næringer 2% 10% 1% 1% 1% 8% 3% 15% 1% 1% 9% 48% 100% 505 Bedriftsstørrelse Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Bedre veiledning/su ppert Enklere å bruke/bedre brukervennlighet Bedre sikkerhet Raskere løsning Annet Vet ikke 1 til 4 ansatte 3% 9% 1% 0% 0% 8% 3% 12% 1% 1% 6% 56% 100% til 19 ansatte 2% 12% 0% 0% 1% 6% 3% 13% 1% 1% 8% 53% 100% til 99 ansatte 1% 12% 0% 0% 1% 8% 3% 13% 1% 0% 9% 51% 100% ansatte eller flere 1% 14% 1% 0% 2% 9% 2% 16% 0% 1% 14% 40% 100% 131 Respondentens kjønn Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Bedre veiledning/su ppert Enklere å bruke/bedre brukervennlighet Bedre sikkerhet Raskere løsning Annet Vet ikke Mann 2% 11% 0% 0% 0% 6% 3% 14% 1% 1% 7% 54% 100% 1367 Kvinne 3% 9% 1% 0% 1% 10% 3% 10% 2% 0% 7% 55% 100% 528 Eksportbedrift? Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Bedre veiledning/su ppert Enklere å bruke/bedre brukervennlighet Bedre sikkerhet Raskere løsning Annet Vet ikke Ja 2% 9% 0% 0% 1% 7% 2% 15% 2% 0% 10% 51% 100% 449 Nei 2% 11% 1% 0% 0% 7% 3% 12% 1% 1% 6% 55% 100% 1440

33 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? SPM. 7 Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 20,4 20,4 Nei ,2 78,3 98,8 23 1,1 1,2 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet 131 6,5 Fylke *) Ja Nei Finnmark 34% 61% 5% 100% 36 Buskerud 31% 68% 1% 100% 94 Møre og Romsdal 26% 74% 0% 100% 106 Østfold 26% 72% 2% 100% 100 Akershus 24% 74% 2% 100% 207 Oslo 24% 74% 2% 100% 315 Telemark 23% 75% 2% 100% 67 Sogn og Fjordane 22% 78% 0% 100% 45 Hedmark 19% 79% 2% 100% 82 Nord-Trøndelag 18% 82% 0% 100% 35 Nordland 18% 82% 0% 100% 88 Oppland 18% 82% 0% 100% 96 Hordaland 18% 82% 0% 100% 154 Troms 17% 83% 0% 100% 53 Sør-Trøndelag 15% 84% 1% 100% 96 Aust-Agder 15% 85% 0% 100% 26 Vestfold 14% 84% 2% 100% 92 Vest-Agder 12% 87% 1% 100% 51 Rogaland 10% 90% 0% 100% 152 Bransje *) Ja Nei Primær 20% 80% 0% 100% 22 Industri etc. 15% 84% 1% 100% 315 Bygg- og anleggsvirksomhet 16% 83% 1% 100% 211 Varehandel etc. 18% 80% 2% 100% 642 Transport og lagring 19% 77% 3% 100% 87 Overnattings- og serveringsvirksomhet 22% 77% 1% 100% 113 Tjenesteytende næringer 27% 72% 0% 100% 505 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 21% 77% 2% 100% til 19 ansatte 19% 80% 0% 100% til 99 ansatte 19% 80% 1% 100% ansatte eller flere 16% 81% 3% 100% 131 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 19% 80% 1% 100% 1367 Kvinne 25% 74% 1% 100% 528 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 20% 79% 1% 100% 449 Nei 21% 78% 1% 100% 1440

34 Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice SPM. 8_1 Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 80,0 80,0 Nei 66 3,3 17,2 97,2 11,5 2,8 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke *) Ja Nei Aust-Agder 100% 0% 0% 100% 4 Troms 96% 0% 4% 100% 10 Vestfold 95% 5% 0% 100% 12 Hedmark 92% 8% 0% 100% 18 Sør-Trøndelag 92% 8% 0% 100% 14 Telemark 90% 10% 0% 100% 15 Oslo 87% 10% 3% 100% 71 Buskerud 87% 11% 3% 100% 24 Nord-Trøndelag 84% 16% 0% 100% 9 Akershus 81% 19% 0% 100% 46 Hordaland 80% 17% 3% 100% 29 Sogn og Fjordane 79% 21% 0% 100% 8 Finnmark 76% 24% 0% 100% 13 Møre og Romsdal 70% 13% 17% 100% 23 Østfold 70% 30% 0% 100% 22 Rogaland 68% 32% 0% 100% 18 Nordland 67% 33% 0% 100% 14 Oppland 57% 34% 9% 100% 18 Vest-Agder 32% 55% 13% 100% 7 Bransje Ja Nei Primær 89% 11% 0% 100% 6 Industri etc. 71% 23% 6% 100% 51 Bygg- og anleggsvirksomhet 63% 30% 7% 100% 32 Varehandel etc. 81% 18% 1% 100% 115 Transport og lagring 61% 39% 0% 100% 14 Overnattings- og serveringsvirksomhet 81% 19% 0% 100% 21 Tjenesteytende næringer 86% 11% 3% 100% 136 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 82% 16% 2% 100% til 19 ansatte 77% 19% 4% 100% til 99 ansatte 76% 21% 3% 100% ansatte eller flere 80% 20% 0% 100% 21 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 79% 18% 3% 100% 245 Kvinne 83% 16% 1% 100% 130 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 82% 17% 1% 100% 94 Nei 80% 17% 3% 100% 279

35 Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice SPM. 8_2 Vektet antall Prosent Valid Ja ,7 77,1 77,1 Nei 61 3,0 15,9 93,0 27 1,3 7,0 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke Ja Nei Troms 96% 0% 4% 100% 10 Sør-Trøndelag 90% 8% 2% 100% 14 Vestfold 89% 11% 0% 100% 12 Akershus 85% 14% 1% 100% 46 Aust-Agder 83% 17% 0% 100% 4 Finnmark 82% 2% 15% 100% 13 Nordland 82% 18% 0% 100% 14 Oslo 81% 11% 8% 100% 71 Telemark 80% 10% 10% 100% 15 Buskerud 76% 19% 5% 100% 24 Sogn og Fjordane 75% 25% 0% 100% 8 Oppland 73% 18% 9% 100% 18 Hedmark 72% 10% 18% 100% 18 Møre og Romsdal 69% 27% 5% 100% 23 Hordaland 68% 12% 20% 100% 29 Rogaland 68% 29% 3% 100% 18 Østfold 65% 23% 12% 100% 22 Nord-Trøndelag 62% 22% 16% 100% 9 Vest-Agder 58% 40% 2% 100% 7 Bransje Ja Nei Primær 92% 0% 8% 100% 6 Industri etc. 68% 22% 10% 100% 51 Bygg- og anleggsvirksomhet 66% 21% 13% 100% 32 Varehandel etc. 79% 13% 8% 100% 115 Transport og lagring 92% 8% 0% 100% 14 Overnattings- og serveringsvirksomhet 80% 14% 6% 100% 21 Tjenesteytende næringer 77% 17% 5% 100% 136 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 81% 15% 4% 100% til 19 ansatte 72% 17% 10% 100% til 99 ansatte 70% 17% 13% 100% ansatte eller flere 62% 16% 22% 100% 21 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 74% 18% 8% 100% 245 Kvinne 84% 10% 6% 100% 130 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 78% 11% 11% 100% 94 Nei 77% 17% 6% 100% 279

36 Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice SPM. 8_3 Vektet antall Prosent Valid Ja ,5 81,2 81,2 Nei 67 3,4 17,5 98,7 5,2 1,3 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke Ja Nei Troms 96% 0% 4% 100% 10 Sør-Trøndelag 95% 5% 0% 100% 14 Sogn og Fjordane 93% 7% 0% 100% 8 Nord-Trøndelag 89% 11% 0% 100% 9 Møre og Romsdal 88% 12% 0% 100% 23 Telemark 87% 10% 2% 100% 15 Hordaland 86% 12% 2% 100% 29 Hedmark 85% 15% 0% 100% 18 Buskerud 84% 16% 0% 100% 24 Aust-Agder 83% 17% 0% 100% 4 Oslo 81% 18% 1% 100% 71 Nordland 80% 20% 0% 100% 14 Oppland 78% 22% 0% 100% 18 Vestfold 78% 22% 0% 100% 12 Finnmark 76% 24% 0% 100% 13 Vest-Agder 74% 26% 0% 100% 7 Østfold 74% 18% 9% 100% 22 Rogaland 71% 29% 0% 100% 18 Akershus 70% 28% 1% 100% 46 Bransje Ja Nei Primær 92% 0% 8% 100% 6 Industri etc. 86% 13% 1% 100% 51 Bygg- og anleggsvirksomhet 71% 28% 1% 100% 32 Varehandel etc. 85% 15% 1% 100% 115 Transport og lagring 78% 22% 0% 100% 14 Overnattings- og serveringsvirksomhet 92% 8% 0% 100% 21 Tjenesteytende næringer 78% 20% 2% 100% 136 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 82% 17% 1% 100% til 19 ansatte 80% 19% 1% 100% til 99 ansatte 79% 18% 4% 100% ansatte eller flere 71% 24% 4% 100% 21 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 81% 18% 1% 100% 245 Kvinne 81% 17% 2% 100% 130 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 83% 17% 0% 100% 94 Nei 81% 17% 2% 100% 279

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

RAPPORT Gjennomført av

RAPPORT Gjennomført av KRISINO TM 2009 RAPPORT Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid/med støtte fra NSR/Perduco KRISINO 2009 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Økonomisk kriminalitet... 3 Sikkerhet...

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer