NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for"

Transkript

1 U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for

2 U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. (Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte). Spørreskjema ble utviklet av Perduco i samarbeid med oppdragsgiver. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2000 bedriftsledere og ble gjennomført i juni 2006 gjennom U (orges næringslivsundersøkelser) som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, 7. juli

3 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Tekniske kommentarer... 4 Karakteristika... 5 Vedlegg Spørreskjema... 7 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

4 U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i orge. Populasjonen er definert ved hjelp av DM-husets database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Disse foretakene er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra DM-husets database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av dataassisterte telefonintervjuer. Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/ORSTAT i perioden 1. til 27. juni 2006 (gjennom U som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 2000 respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 poeng, avhengig av resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et resultat på 50 % og minst ved resultater på 5%/95%

5 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i orge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel Intervju Populaj. Andel populasjon Vekt Østfold 106 5,30% ,24 % 0,98 Akershus 110 5,50% ,91 % 1,80 Oslo 110 5,50% ,62 % 2,65 Hedmark 108 5,40% ,44 % 0,82 Oppland 108 5,40% ,79 % 0,88 Buskerud 100 5,00% ,69 % 1,13 Vestfold 100 5,00% ,73 % 0,94 Telemark 100 5,00% ,45 % 0,69 Aust-Agder 100 5,00% ,15 % 0,43 Vest-Agder 106 5,30% ,24 % 0,61 Rogaland 108 5,40% ,59 % 1,40 Hordaland 107 5,35% ,32 % 1,55 Sogn og Fjordane 104 5,20% ,89 % 0,55 Møre og Romsdal 100 5,00% ,18 % 1,03 Sør-Trøndelag 105 5,25% ,45 % 1,03 ord-trøndelag 108 5,40% ,10 % 0,57 ordland 110 5,50% ,65 % 0,84 Troms 107 5,35% ,01 % 0,56 Finnmark 103 5,15% ,54 % 0,29 t ,0 % ,00 % Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,5 % 5 til 19 ansatte ,8 % 20 til 99 ansatte ,2 % 100 ansatte eller mer 173 8,7 % ,0 % - 5 -

6 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 32 1,6 % Industri, bergverk og kraft ,8 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,9 % Varehandel etc ,3 % Hotell- og restaurantvirksomhet 83 4,2 % Transport og kommunikasjon 119 6,0 % Tjenesteytende næringer ,4 % ,0 % Bedriftsleders kjønn I underkant av hver femte respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er på samme nivå som i tidligere undersøkelser. Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,4 % Kvinne ,6 % ,0 % - 6 -

7 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1: Har du hørt om Altinn løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 2] ei [Gå til spørsmål 8] [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 3] ei [Gå til spørsmål 8] [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn Det er sikkert å bruke Altinn Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene Det er ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig i Altinn Det er ønskelig at informasjon og søknadsskjemaer for næringsrettede støtteordninger er tilgjengelig i Altinn Svaralternativer Ja ei Spørsmål 4: Kjenner du til at Altinn har dialogfunksjonalitet, det vil si at du nå kan motta brev og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn? Svaralternativer Ja ei Spørsmål 5: Har du noen gang oppgitt dine koder og passord eller lånt ut smartkort til andre for innlogging i Altinn? Svaralternativer Ja ei - 7 -

8 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Spørsmål 6: Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 7] ei [Gå til spørsmål 8] [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 7: Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice Svaralternativer: Ja ei Spørsmål 8: Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er vanskelig å finne frem til riktig offentlig informasjon på Internett Det er for mange ulike offentlig portaler på Internett Det er for liten samordning av offentlig informasjon på Internett All offentlig informasjon og skjemaer bør være tilgjengelig gjennom en felles portal Bedriften vil helst benytte Internett og elektroniske skjema, fremfor papirbaserte, ved innrapportering av offentlige oppgaveplikter. Svaralternativer: Ja ei - 8 -

9 U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Vedlegg Frekvens- og krysstabeller - 9 -

10 Har du hørt om Altinn - løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Spm 1 Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 75,3 75,3 ei ,2 24,2 99,6 9 0,4 0,4 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Hordaland 88% 12% 0% 100% 107 Vestfold 85% 15% 0% 100% 100 Sør-Trøndelag 79% 21% 0% 100% 105 Finmark 79% 21% 0% 100% 103 Østfold 77% 23% 0% 100% 106 ordland 77% 22% 1% 100% 110 Sogn og Fjordane 77% 23% 0% 100% 104 ord-trøndelag 77% 23% 0% 100% 108 Telemark 76% 24% 0% 100% 100 Hedmark 75% 25% 0% 100% 108 Buskerud 74% 24% 2% 100% 100 Troms 74% 25% 1% 100% 107 Akershus 74% 25% 2% 100% 110 Aust-Agder 73% 27% 0% 100% 100 Møre og Romsdal 71% 29% 0% 100% 100 Oslo 71% 29% 0% 100% 110 Oppland 70% 30% 0% 100% 108 Rogaland 70% 30% 0% 100% 108 Vest-Agder 69% 29% 2% 100% 106 Bransje Ja ei Primærnæringer 87% 13% 0% 100% 32 Industri etc 72% 28% 0% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 71% 29% 1% 100% 237 Varehandel 73% 27% 0% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 67% 33% 1% 100% 83 Transport og kommunikasjon 61% 38% 1% 100% 119 Tjenesteytende næringer 85% 14% 0% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 76% 23% 1% 100% til 19 ansatte 75% 25% 0% 100% til 99 ansatte 80% 20% 0% 100% ansatte eller mer 68% 32% 0% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 76% 23% 0% 100% Kvinne 72% 28% 0% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 80% 20% 0% 100% 510 ei 74% 26% 0% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 76% 24% 0% 100% I balanse 68% 31% 0% 100% 171 Underskudd 79% 21% 0% 100% 293 Side 1 av 20

11 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Spm 2 Vektet antall Prosent Valid Ja ,8 84,7 84,7 ei 162 8,1 10,7 95,4 69 3,4 4,6 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Buskerud 93% 1% 5% 100% 74 Akershus 89% 7% 4% 100% 81 Møre og Romsdal 89% 8% 3% 100% 71 Oslo 87% 8% 5% 100% 78 Østfold 87% 11% 2% 100% 82 Vest-Agder 86% 11% 3% 100% 73 Hordaland 86% 10% 4% 100% 94 Rogaland 86% 9% 5% 100% 76 Sogn og Fjordane 85% 13% 3% 100% 80 Troms 85% 15% 0% 100% 79 Oppland 83% 12% 5% 100% 76 Vestfold 82% 14% 4% 100% 85 Aust-Agder 82% 15% 3% 100% 73 ord-trøndelag 81% 14% 5% 100% 83 ordland 80% 14% 6% 100% 85 Hedmark 79% 14% 7% 100% 81 Finmark 79% 16% 5% 100% 81 Sør-Trøndelag 78% 16% 6% 100% 83 Telemark 71% 20% 9% 100% 76 Bransje Ja ei Primærnæringer 77% 23% 0% 100% 27 Industri etc 85% 9% 5% 100% 294 Bygge- og anleggsvirksomhet 84% 15% 1% 100% 168 Varehandel 81% 13% 6% 100% 406 Hotell- og restuarantvirksomhet 75% 17% 8% 100% 54 Transport og kommunikasjon 81% 12% 7% 100% 82 Tjenesteytende næringer 90% 7% 3% 100% 480 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 84% 13% 3% 100% til 19 ansatte 84% 12% 4% 100% til 99 ansatte 84% 10% 6% 100% ansatte eller mer 89% 4% 7% 100% 123 Respondentens kjønn Ja ei Mann 86% 10% 4% 100% Kvinne 81% 12% 7% 100% 255 Eksportbedrift? Ja ei Ja 88% 8% 4% 100% 402 ei 84% 12% 5% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 86% 10% 4% 100% I balanse 76% 15% 9% 100% 116 Underskudd 85% 10% 5% 100% 229 Side 2 av 20

12 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Spm 3_1 Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 78,5 78,5 ei 171 8,5 13,4 91, ,2 8,1 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Troms 87% 12% 1% 100% 67 ord-trøndelag 87% 4% 9% 100% 67 Akershus 83% 13% 4% 100% 72 Sør-Trøndelag 83% 5% 12% 100% 65 Hedmark 83% 8% 9% 100% 64 Aust-Agder 82% 13% 5% 100% 60 ordland 81% 12% 7% 100% 68 Rogaland 80% 12% 8% 100% 65 Hordaland 79% 14% 7% 100% 81 Telemark 78% 15% 7% 100% 54 Møre og Romsdal 78% 13% 10% 100% 63 Oslo 76% 16% 7% 100% 68 Sogn og Fjordane 76% 16% 7% 100% 68 Vestfold 76% 14% 10% 100% 70 Vest-Agder 75% 13% 13% 100% 63 Oppland 75% 13% 13% 100% 63 Østfold 73% 21% 6% 100% 71 Buskerud 72% 16% 12% 100% 69 Finmark 62% 25% 13% 100% 64 Bransje Ja ei Primærnæringer 82% 10% 9% 100% 20 Industri etc 77% 16% 7% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 78% 13% 8% 100% 132 Varehandel 79% 12% 9% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 81% 18% 1% 100% 41 Transport og kommunikasjon 77% 8% 15% 100% 67 Tjenesteytende næringer 79% 14% 7% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 83% 12% 5% 100% til 19 ansatte 76% 14% 10% 100% til 99 ansatte 81% 14% 5% 100% ansatte eller mer 69% 17% 14% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 79% 13% 8% 100% Kvinne 76% 15% 9% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 80% 12% 8% 100% 348 ei 78% 14% 8% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 78% 13% 9% 100% 971 I balanse 82% 14% 4% 100% 92 Underskudd 81% 13% 6% 100% 193 Side 3 av 20

13 Spm 3_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,5 93,3 93,3 ei 32 1,6 2,5 95,8 53 2,7 4,2 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Akershus 99% 0% 1% 100% 72 Aust-Agder 98% 2% 0% 100% 60 Rogaland 97% 2% 2% 100% 65 Oslo 96% 1% 3% 100% 68 Telemark 94% 2% 4% 100% 54 ord-trøndelag 94% 1% 4% 100% 67 Møre og Romsdal 94% 5% 2% 100% 63 Vest-Agder 94% 2% 5% 100% 63 ordland 93% 1% 6% 100% 68 Troms 93% 6% 1% 100% 67 Hedmark 92% 2% 6% 100% 64 Vestfold 91% 1% 7% 100% 70 Buskerud 91% 3% 6% 100% 69 Sør-Trøndelag 91% 5% 5% 100% 65 Østfold 90% 6% 4% 100% 71 Hordaland 90% 4% 6% 100% 81 Sogn og Fjordane 90% 1% 9% 100% 68 Finmark 89% 3% 8% 100% 64 Oppland 89% 5% 6% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 88% 3% 9% 100% 20 Industri etc 90% 4% 6% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 94% 2% 4% 100% 132 Varehandel 92% 3% 5% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 100% 0% 0% 100% 41 Transport og kommunikasjon 89% 4% 8% 100% 67 Tjenesteytende næringer 96% 2% 3% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 94% 2% 4% 100% til 19 ansatte 92% 3% 5% 100% til 99 ansatte 94% 3% 3% 100% ansatte eller mer 94% 2% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 93% 3% 4% 100% Kvinne 93% 2% 5% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 92% 3% 4% 100% 348 ei 94% 2% 4% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 92% 3% 5% 100% 971 I balanse 97% 1% 2% 100% 92 Underskudd 97% 0% 3% 100% 193 Side 4 av 20

14 Spm 3_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,7 79,4 79,4 ei 149 7,4 11,7 91, ,7 8,9 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Telemark 87% 9% 4% 100% 54 Akershus 86% 8% 6% 100% 72 ordland 85% 7% 7% 100% 68 ord-trøndelag 85% 9% 6% 100% 67 Hedmark 84% 8% 8% 100% 64 Oppland 84% 5% 11% 100% 63 Vestfold 83% 10% 7% 100% 70 Østfold 82% 10% 8% 100% 71 Troms 79% 15% 6% 100% 67 Hordaland 79% 15% 6% 100% 81 Oslo 78% 13% 9% 100% 68 Rogaland 75% 15% 9% 100% 65 Sør-Trøndelag 75% 12% 12% 100% 65 Buskerud 75% 10% 14% 100% 69 Sogn og Fjordane 75% 16% 9% 100% 68 Finmark 72% 17% 11% 100% 64 Aust-Agder 72% 18% 10% 100% 60 Vest-Agder 71% 17% 11% 100% 63 Møre og Romsdal 71% 11% 17% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 95% 5% 0% 100% 20 Industri etc 74% 14% 12% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 80% 10% 10% 100% 132 Varehandel 82% 10% 8% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 90% 4% 7% 100% 41 Transport og kommunikasjon 82% 7% 10% 100% 67 Tjenesteytende næringer 79% 13% 8% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 78% 12% 10% 100% til 19 ansatte 82% 9% 9% 100% til 99 ansatte 78% 15% 7% 100% ansatte eller mer 78% 12% 10% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 78% 12% 9% 100% Kvinne 85% 9% 7% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 74% 15% 11% 100% 348 ei 82% 10% 8% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 79% 12% 9% 100% 971 I balanse 73% 16% 12% 100% 92 Underskudd 84% 9% 8% 100% 193 Side 5 av 20

15 Spm 3_4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er sikkert å bruke Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,8 84,3 84,3 ei 18 0,9 1,4 85, ,1 14,3 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Troms 91% 0% 9% 100% 67 Telemark 89% 0% 11% 100% 54 Akershus 88% 0% 13% 100% 72 Vest-Agder 87% 0% 13% 100% 63 Oppland 87% 0% 13% 100% 63 Oslo 87% 0% 13% 100% 68 ordland 87% 0% 13% 100% 68 Vestfold 86% 3% 11% 100% 70 Aust-Agder 85% 0% 15% 100% 60 Finmark 84% 2% 14% 100% 64 ord-trøndelag 84% 0% 16% 100% 67 Hordaland 83% 1% 16% 100% 81 Møre og Romsdal 83% 3% 14% 100% 63 Østfold 82% 7% 11% 100% 71 Rogaland 82% 2% 17% 100% 65 Hedmark 81% 0% 19% 100% 64 Buskerud 81% 4% 14% 100% 69 Sogn og Fjordane 81% 4% 15% 100% 68 Sør-Trøndelag 77% 2% 22% 100% 65 Bransje Ja ei Primærnæringer 88% 0% 12% 100% 20 Industri etc 77% 4% 18% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 76% 1% 22% 100% 132 Varehandel 85% 1% 14% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 93% 0% 7% 100% 41 Transport og kommunikasjon 88% 0% 12% 100% 67 Tjenesteytende næringer 89% 1% 11% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 84% 2% 14% 100% til 19 ansatte 81% 2% 17% 100% til 99 ansatte 89% 1% 10% 100% ansatte eller mer 86% 1% 13% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 84% 1% 15% 100% Kvinne 86% 2% 12% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 82% 2% 16% 100% 348 ei 85% 1% 14% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 83% 2% 16% 100% 971 I balanse 93% 0% 7% 100% 92 Underskudd 89% 1% 10% 100% 193 Side 6 av 20

16 Spm 3_5 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene Vektet antall Prosent Valid Ja ,8 74,9 74,9 ei 75 3,7 5,9 80, ,3 19,2 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei ord-trøndelag 85% 4% 10% 100% 67 Akershus 83% 6% 11% 100% 72 Troms 82% 3% 15% 100% 67 Østfold 80% 6% 14% 100% 71 Vestfold 80% 4% 16% 100% 70 Hedmark 80% 5% 16% 100% 64 Rogaland 77% 5% 18% 100% 65 Telemark 76% 9% 15% 100% 54 Vest-Agder 75% 5% 21% 100% 63 Hordaland 74% 5% 21% 100% 81 ordland 74% 7% 19% 100% 68 Sogn og Fjordane 74% 9% 18% 100% 68 Møre og Romsdal 73% 3% 24% 100% 63 Oppland 71% 5% 24% 100% 63 Sør-Trøndelag 71% 6% 23% 100% 65 Finmark 70% 9% 20% 100% 64 Aust-Agder 70% 5% 25% 100% 60 Buskerud 68% 9% 23% 100% 69 Oslo 68% 7% 25% 100% 68 Bransje Ja ei Primærnæringer 80% 10% 11% 100% 20 Industri etc 68% 5% 27% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 71% 8% 21% 100% 132 Varehandel 76% 4% 20% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 81% 3% 16% 100% 41 Transport og kommunikasjon 76% 1% 23% 100% 67 Tjenesteytende næringer 78% 8% 14% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 75% 5% 19% 100% til 19 ansatte 74% 6% 20% 100% til 99 ansatte 77% 9% 14% 100% ansatte eller mer 73% 3% 24% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 75% 6% 19% 100% Kvinne 73% 7% 20% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 73% 6% 21% 100% 348 ei 76% 6% 18% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 74% 6% 20% 100% 971 I balanse 80% 7% 14% 100% 92 Underskudd 79% 4% 18% 100% 193 Side 7 av 20

17 Spm 3_6 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig i Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,4 86,8 86,8 ei 92 4,6 7,2 94,0 77 3,8 6,0 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Buskerud 91% 6% 3% 100% 69 ordland 91% 4% 4% 100% 68 Telemark 91% 6% 4% 100% 54 Oppland 90% 5% 5% 100% 63 Aust-Agder 90% 7% 3% 100% 60 Rogaland 89% 6% 5% 100% 65 Hedmark 89% 6% 5% 100% 64 Møre og Romsdal 89% 5% 6% 100% 63 Hordaland 89% 6% 5% 100% 81 Akershus 88% 8% 4% 100% 72 Troms 87% 10% 3% 100% 67 ord-trøndelag 87% 6% 7% 100% 67 Oslo 85% 7% 7% 100% 68 Østfold 85% 10% 6% 100% 71 Vestfold 81% 10% 9% 100% 70 Vest-Agder 81% 5% 14% 100% 63 Sogn og Fjordane 81% 13% 6% 100% 68 Sør-Trøndelag 80% 8% 12% 100% 65 Finmark 80% 13% 8% 100% 64 Bransje Ja ei Primærnæringer 82% 6% 12% 100% 20 Industri etc 87% 6% 7% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 89% 4% 7% 100% 132 Varehandel 86% 5% 9% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 99% 1% 0% 100% 41 Transport og kommunikasjon 86% 8% 6% 100% 67 Tjenesteytende næringer 86% 11% 4% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 87% 6% 7% 100% til 19 ansatte 86% 8% 6% 100% til 99 ansatte 89% 8% 3% 100% ansatte eller mer 84% 7% 10% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 86% 8% 6% 100% Kvinne 90% 4% 6% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 86% 7% 7% 100% 348 ei 87% 7% 5% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 86% 8% 6% 100% 971 I balanse 88% 5% 7% 100% 92 Underskudd 91% 4% 5% 100% 193 Side 8 av 20

18 Spm 3_7 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er ønskelig at informasjon og søknadsskjemaer for næringsrettede støtteordninger er tilgjengelig i Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 89,8 89,8 ei 62 3,1 4,8 94,6 68 3,4 5,4 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei ordland 96% 1% 3% 100% 68 Troms 94% 6% 0% 100% 67 Aust-Agder 93% 7% 0% 100% 60 Akershus 93% 1% 6% 100% 72 Telemark 93% 4% 4% 100% 54 ord-trøndelag 93% 3% 4% 100% 67 Østfold 92% 6% 3% 100% 71 Hordaland 91% 4% 5% 100% 81 Hedmark 91% 3% 6% 100% 64 Oppland 90% 5% 5% 100% 63 Vestfold 90% 3% 7% 100% 70 Buskerud 90% 4% 6% 100% 69 Oslo 88% 6% 6% 100% 68 Sogn og Fjordane 88% 9% 3% 100% 68 Rogaland 88% 6% 6% 100% 65 Møre og Romsdal 87% 6% 6% 100% 63 Finmark 84% 9% 6% 100% 64 Vest-Agder 83% 10% 8% 100% 63 Sør-Trøndelag 82% 8% 11% 100% 65 Bransje Ja ei Primærnæringer 85% 6% 9% 100% 20 Industri etc 90% 6% 4% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 93% 2% 5% 100% 132 Varehandel 91% 5% 4% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 96% 0% 4% 100% 41 Transport og kommunikasjon 86% 4% 10% 100% 67 Tjenesteytende næringer 88% 6% 7% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 92% 4% 4% 100% til 19 ansatte 87% 5% 8% 100% til 99 ansatte 91% 6% 3% 100% ansatte eller mer 90% 6% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 90% 5% 5% 100% Kvinne 91% 2% 7% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 91% 4% 5% 100% 348 ei 89% 5% 6% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 89% 5% 6% 100% 971 I balanse 92% 5% 3% 100% 92 Underskudd 92% 5% 3% 100% 193 Side 9 av 20

19 Spm 4 Kjenner du til at Altinn har dialogfunksjonalitet, det vil si at du nå kan motta brev og meldinger fra offentlige etater Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 22,2 22,2 ei ,7 73,2 95,4 59 2,9 4,6 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Hedmark 30% 67% 3% 100% 64 Troms 28% 69% 3% 100% 67 Akershus 28% 68% 4% 100% 72 Oslo 26% 69% 4% 100% 68 Telemark 26% 70% 4% 100% 54 Sør-Trøndelag 25% 68% 8% 100% 65 Østfold 24% 73% 3% 100% 71 ord-trøndelag 24% 73% 3% 100% 67 Aust-Agder 23% 72% 5% 100% 60 Oppland 22% 75% 3% 100% 63 ordland 22% 74% 4% 100% 68 Vestfold 20% 74% 6% 100% 70 Hordaland 19% 78% 4% 100% 81 Møre og Romsdal 17% 71% 11% 100% 63 Buskerud 17% 78% 4% 100% 69 Rogaland 17% 78% 5% 100% 65 Sogn og Fjordane 15% 82% 3% 100% 68 Finmark 13% 86% 2% 100% 64 Vest-Agder 11% 83% 6% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 3% 94% 2% 100% 20 Industri etc 17% 80% 4% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 22% 74% 4% 100% 132 Varehandel 20% 74% 7% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 18% 75% 7% 100% 41 Transport og kommunikasjon 23% 72% 5% 100% 67 Tjenesteytende næringer 28% 69% 4% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 25% 71% 4% 100% til 19 ansatte 23% 70% 7% 100% til 99 ansatte 13% 85% 2% 100% ansatte eller mer 25% 70% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 22% 74% 5% 100% Kvinne 23% 72% 5% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 20% 76% 5% 100% 348 ei 23% 72% 5% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 21% 74% 5% 100% 971 I balanse 25% 71% 4% 100% 92 Underskudd 25% 72% 3% 100% 193 Side 10 av 20

20 Spm 5 Har du noen gang oppgitt dine koder og passord eller lånt ut smartkort til andre for innlogging i Altinn? Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 18,9 18,9 ei ,5 77,5 96,4 45 2,3 3,6 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Akershus 26% 69% 4% 100% 72 Vest-Agder 25% 70% 5% 100% 63 Vestfold 24% 74% 1% 100% 70 Sogn og Fjordane 24% 75% 1% 100% 68 Rogaland 23% 75% 2% 100% 65 ordland 22% 75% 3% 100% 68 Aust-Agder 20% 77% 3% 100% 60 Oslo 19% 76% 4% 100% 68 Oppland 17% 81% 2% 100% 63 Buskerud 17% 80% 3% 100% 69 Østfold 17% 79% 4% 100% 71 Møre og Romsdal 16% 76% 8% 100% 63 Finmark 16% 83% 2% 100% 64 Sør-Trøndelag 15% 78% 6% 100% 65 Telemark 15% 81% 4% 100% 54 Hordaland 15% 80% 5% 100% 81 Troms 13% 85% 1% 100% 67 Hedmark 13% 86% 2% 100% 64 ord-trøndelag 10% 90% 0% 100% 67 Bransje Ja ei Primærnæringer 20% 80% 0% 100% 20 Industri etc 20% 78% 1% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 25% 73% 2% 100% 132 Varehandel 16% 77% 7% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 8% 83% 9% 100% 41 Transport og kommunikasjon 16% 80% 4% 100% 67 Tjenesteytende næringer 20% 77% 2% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 21% 76% 3% 100% til 19 ansatte 18% 77% 5% 100% til 99 ansatte 17% 82% 1% 100% ansatte eller mer 20% 76% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 20% 77% 3% 100% Kvinne 11% 83% 6% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 24% 73% 3% 100% 348 ei 17% 79% 4% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 20% 77% 3% 100% 971 I balanse 12% 84% 4% 100% 92 Underskudd 18% 78% 4% 100% 193 Side 11 av 20

21 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Spm 6 Vektet antall Prosent Valid Ja ,4 17,9 17,9 ei ,2 78,7 96,7 43 2,1 3,3 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei ordland 28% 66% 6% 100% 68 Buskerud 23% 70% 7% 100% 69 Hordaland 21% 77% 2% 100% 81 Hedmark 20% 78% 2% 100% 64 Rogaland 20% 75% 5% 100% 65 Aust-Agder 18% 77% 5% 100% 60 Akershus 18% 81% 1% 100% 72 Troms 18% 82% 0% 100% 67 Oslo 18% 76% 6% 100% 68 Sogn og Fjordane 18% 79% 3% 100% 68 Sør-Trøndelag 17% 78% 5% 100% 65 Østfold 17% 82% 1% 100% 71 ord-trøndelag 16% 84% 0% 100% 67 Oppland 16% 84% 0% 100% 63 Telemark 15% 83% 2% 100% 54 Finmark 14% 81% 5% 100% 64 Vestfold 11% 87% 1% 100% 70 Vest-Agder 11% 84% 5% 100% 63 Møre og Romsdal 11% 86% 3% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 11% 89% 0% 100% 20 Industri etc 15% 83% 3% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 13% 84% 3% 100% 132 Varehandel 13% 82% 4% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 14% 86% 0% 100% 41 Transport og kommunikasjon 13% 84% 2% 100% 67 Tjenesteytende næringer 26% 71% 4% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 22% 76% 2% 100% til 19 ansatte 17% 79% 5% 100% til 99 ansatte 19% 79% 3% 100% ansatte eller mer 10% 86% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 17% 80% 3% 100% Kvinne 24% 71% 5% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 13% 83% 4% 100% 348 ei 20% 77% 3% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 19% 78% 4% 100% 971 I balanse 12% 86% 2% 100% 92 Underskudd 17% 80% 3% 100% 193 Side 12 av 20

22 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Spm 7_1 Vektet antall Prosent Valid Ja 166 8,3 72,6 72,6 ei 47 2,4 20,7 93,3 15 0,8 6,7 100,0 Sum ,4 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Side 13 av 20

23 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Spm 7_2 Vektet antall Prosent Valid Ja 140 7,0 61,4 61,4 ei 37 1,9 16,4 77,7 51 2,5 22,3 100,0 Sum ,4 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Side 14 av 20

24 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice Spm 7_3 Vektet antall Prosent Valid Ja 181 9,0 79,0 79,0 ei 42 2,1 18,4 97,3 6 0,3 2,7 100,0 Sum ,4 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Side 15 av 20

25 Spm 8_1 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er vanskelig å finne frem til riktig offentlig informasjon på Internett Vektet antall Prosent Valid Ja ,7 46,7 46,7 ei ,4 43,4 90, ,9 9,9 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Troms 57% 37% 6% 100% 107 Oslo 52% 36% 12% 100% 110 Møre og Romsdal 50% 44% 6% 100% 100 Akershus 50% 38% 12% 100% 110 Østfold 48% 45% 7% 100% 106 Aust-Agder 47% 41% 12% 100% 100 Hordaland 47% 41% 12% 100% 107 ordland 46% 42% 12% 100% 110 Rogaland 46% 44% 9% 100% 108 Vest-Agder 46% 47% 7% 100% 106 Hedmark 45% 40% 15% 100% 108 Telemark 45% 49% 6% 100% 100 Sør-Trøndelag 45% 50% 5% 100% 105 Finmark 44% 48% 9% 100% 103 Sogn og Fjordane 42% 53% 5% 100% 104 Vestfold 42% 46% 12% 100% 100 Buskerud 42% 47% 11% 100% 100 Oppland 40% 50% 10% 100% 108 ord-trøndelag 34% 54% 12% 100% 108 Bransje Ja ei Primærnæringer 44% 45% 11% 100% 32 Industri etc 47% 41% 12% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 46% 39% 15% 100% 237 Varehandel 48% 43% 9% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 42% 42% 16% 100% 83 Transport og kommunikasjon 49% 39% 12% 100% 119 Tjenesteytende næringer 45% 48% 6% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 46% 43% 11% 100% til 19 ansatte 49% 42% 9% 100% til 99 ansatte 47% 44% 9% 100% ansatte eller mer 40% 49% 11% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 49% 42% 9% 100% Kvinne 37% 50% 12% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 45% 44% 11% 100% 510 ei 47% 43% 10% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 46% 43% 11% 100% I balanse 46% 47% 7% 100% 171 Underskudd 48% 45% 7% 100% 293 Side 16 av 20

26 Spm 8_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er for mange ulike offentlig portaler på Internett Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 63,1 63,1 ei ,1 22,1 85, ,9 14,9 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Troms 72% 18% 10% 100% 107 Vest-Agder 72% 21% 8% 100% 106 Hordaland 70% 18% 12% 100% 107 Hedmark 69% 19% 12% 100% 108 ordland 67% 21% 12% 100% 110 Møre og Romsdal 66% 17% 17% 100% 100 ord-trøndelag 66% 18% 17% 100% 108 Sogn og Fjordane 65% 26% 9% 100% 104 Finmark 65% 24% 11% 100% 103 Aust-Agder 65% 18% 17% 100% 100 Akershus 64% 19% 17% 100% 110 Sør-Trøndelag 63% 23% 14% 100% 105 Oslo 62% 19% 19% 100% 110 Vestfold 61% 26% 13% 100% 100 Oppland 59% 26% 15% 100% 108 Rogaland 57% 28% 15% 100% 108 Buskerud 57% 24% 19% 100% 100 Østfold 57% 32% 11% 100% 106 Telemark 51% 31% 18% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 71% 18% 12% 100% 32 Industri etc 59% 21% 20% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 68% 16% 16% 100% 237 Varehandel 63% 22% 15% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 65% 19% 16% 100% 83 Transport og kommunikasjon 57% 26% 16% 100% 119 Tjenesteytende næringer 65% 25% 10% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 62% 22% 16% 100% til 19 ansatte 64% 21% 15% 100% til 99 ansatte 66% 21% 14% 100% ansatte eller mer 59% 26% 15% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 65% 21% 14% 100% Kvinne 56% 26% 18% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 62% 23% 15% 100% 510 ei 64% 22% 15% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 63% 22% 15% 100% I balanse 60% 25% 15% 100% 171 Underskudd 65% 23% 12% 100% 293 Side 17 av 20

27 Spm 8_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er for liten samordning av offentlig informasjon på Internett Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 71,3 71,3 ei ,4 14,4 85, ,2 14,2 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Troms 80% 8% 11% 100% 107 Møre og Romsdal 78% 10% 12% 100% 100 ordland 77% 13% 10% 100% 110 Hordaland 77% 10% 13% 100% 107 Østfold 75% 16% 9% 100% 106 Vest-Agder 75% 15% 10% 100% 106 Rogaland 73% 14% 13% 100% 108 Hedmark 72% 12% 16% 100% 108 ord-trøndelag 72% 8% 19% 100% 108 Sogn og Fjordane 72% 15% 13% 100% 104 Sør-Trøndelag 71% 19% 10% 100% 105 Oslo 71% 15% 14% 100% 110 Aust-Agder 69% 14% 17% 100% 100 Akershus 67% 15% 17% 100% 110 Buskerud 67% 12% 21% 100% 100 Finmark 67% 17% 17% 100% 103 Vestfold 65% 20% 15% 100% 100 Oppland 65% 19% 17% 100% 108 Telemark 60% 20% 20% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 69% 16% 15% 100% 32 Industri etc 68% 13% 19% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 73% 9% 18% 100% 237 Varehandel 71% 15% 14% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 70% 12% 18% 100% 83 Transport og kommunikasjon 74% 13% 14% 100% 119 Tjenesteytende næringer 74% 17% 9% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 70% 16% 14% 100% til 19 ansatte 71% 14% 15% 100% til 99 ansatte 73% 13% 14% 100% ansatte eller mer 74% 15% 11% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 73% 13% 14% 100% Kvinne 64% 21% 15% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 73% 12% 15% 100% 510 ei 71% 15% 14% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 72% 14% 14% 100% I balanse 67% 22% 11% 100% 171 Underskudd 74% 13% 13% 100% 293 Side 18 av 20

28 Spm 8_4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: All offentlig informasjon og skjemaer bør være tilgjengelig gjennom en felles portal Vektet antall Prosent Valid Ja ,6 90,6 90,6 ei 96 4,8 4,8 95,4 93 4,6 4,6 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Sør-Trøndelag 96% 2% 2% 100% 105 Hedmark 94% 2% 4% 100% 108 Rogaland 94% 3% 3% 100% 108 Møre og Romsdal 94% 2% 4% 100% 100 Akershus 92% 5% 3% 100% 110 ordland 92% 4% 5% 100% 110 Østfold 92% 7% 2% 100% 106 Sogn og Fjordane 91% 7% 2% 100% 104 Hordaland 91% 4% 6% 100% 107 Vest-Agder 91% 7% 3% 100% 106 Finmark 90% 7% 3% 100% 103 Telemark 90% 6% 4% 100% 100 Aust-Agder 90% 3% 7% 100% 100 Troms 90% 7% 3% 100% 107 Oppland 89% 6% 6% 100% 108 Oslo 88% 6% 5% 100% 110 Vestfold 86% 6% 8% 100% 100 ord-trøndelag 85% 6% 8% 100% 108 Buskerud 85% 4% 11% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 90% 8% 2% 100% 32 Industri etc 89% 5% 6% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 91% 2% 6% 100% 237 Varehandel 90% 5% 5% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 91% 7% 2% 100% 83 Transport og kommunikasjon 89% 5% 7% 100% 119 Tjenesteytende næringer 92% 5% 3% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 89% 5% 6% 100% til 19 ansatte 93% 4% 4% 100% til 99 ansatte 89% 5% 6% 100% ansatte eller mer 89% 7% 4% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 91% 5% 4% 100% Kvinne 90% 4% 6% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 91% 5% 4% 100% 510 ei 90% 5% 5% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 90% 6% 5% 100% I balanse 96% 3% 2% 100% 171 Underskudd 93% 3% 4% 100% 293 Side 19 av 20

29 Spm 8_5 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Bedriften vil helst benytte Internett og elektroniske skjema, fremfor papirbaserte, ved innrapportering av offentlige oppgaveplikter Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 88,3 88,3 ei 140 7,0 7,0 95,3 93 4,7 4,7 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Møre og Romsdal 94% 3% 3% 100% 100 Rogaland 93% 4% 4% 100% 108 Vest-Agder 92% 4% 4% 100% 106 Sør-Trøndelag 91% 8% 1% 100% 105 Finmark 91% 8% 1% 100% 103 Oslo 91% 5% 5% 100% 110 Akershus 89% 5% 5% 100% 110 Telemark 89% 7% 4% 100% 100 Hordaland 89% 7% 5% 100% 107 Troms 88% 9% 3% 100% 107 ordland 87% 7% 5% 100% 110 Oppland 87% 7% 6% 100% 108 ord-trøndelag 87% 7% 6% 100% 108 Østfold 87% 9% 4% 100% 106 Hedmark 84% 10% 6% 100% 108 Sogn og Fjordane 84% 12% 5% 100% 104 Buskerud 83% 8% 9% 100% 100 Aust-Agder 82% 9% 9% 100% 100 Vestfold 78% 17% 5% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 85% 10% 5% 100% 32 Industri etc 88% 7% 5% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 87% 6% 7% 100% 237 Varehandel 86% 9% 5% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 80% 14% 6% 100% 83 Transport og kommunikasjon 89% 7% 4% 100% 119 Tjenesteytende næringer 92% 5% 3% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 83% 12% 5% 100% til 19 ansatte 90% 6% 4% 100% til 99 ansatte 89% 6% 5% 100% ansatte eller mer 94% 2% 5% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 90% 6% 4% 100% Kvinne 83% 12% 6% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 94% 3% 3% 100% 510 ei 86% 8% 5% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 89% 7% 4% 100% I balanse 86% 10% 5% 100% 171 Underskudd 91% 5% 4% 100% 293 Side 20 av 20

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER Fagtreff i Norsk Vannforening, Oslo, 12.oktober Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer