NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for"

Transkript

1 U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for

2 U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. (Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte). Spørreskjema ble utviklet av Perduco i samarbeid med oppdragsgiver. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2000 bedriftsledere og ble gjennomført i juni 2006 gjennom U (orges næringslivsundersøkelser) som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, 7. juli

3 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Tekniske kommentarer... 4 Karakteristika... 5 Vedlegg Spørreskjema... 7 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

4 U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i orge. Populasjonen er definert ved hjelp av DM-husets database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Disse foretakene er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra DM-husets database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av dataassisterte telefonintervjuer. Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/ORSTAT i perioden 1. til 27. juni 2006 (gjennom U som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 2000 respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 poeng, avhengig av resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et resultat på 50 % og minst ved resultater på 5%/95%

5 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i orge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel Intervju Populaj. Andel populasjon Vekt Østfold 106 5,30% ,24 % 0,98 Akershus 110 5,50% ,91 % 1,80 Oslo 110 5,50% ,62 % 2,65 Hedmark 108 5,40% ,44 % 0,82 Oppland 108 5,40% ,79 % 0,88 Buskerud 100 5,00% ,69 % 1,13 Vestfold 100 5,00% ,73 % 0,94 Telemark 100 5,00% ,45 % 0,69 Aust-Agder 100 5,00% ,15 % 0,43 Vest-Agder 106 5,30% ,24 % 0,61 Rogaland 108 5,40% ,59 % 1,40 Hordaland 107 5,35% ,32 % 1,55 Sogn og Fjordane 104 5,20% ,89 % 0,55 Møre og Romsdal 100 5,00% ,18 % 1,03 Sør-Trøndelag 105 5,25% ,45 % 1,03 ord-trøndelag 108 5,40% ,10 % 0,57 ordland 110 5,50% ,65 % 0,84 Troms 107 5,35% ,01 % 0,56 Finnmark 103 5,15% ,54 % 0,29 t ,0 % ,00 % Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,5 % 5 til 19 ansatte ,8 % 20 til 99 ansatte ,2 % 100 ansatte eller mer 173 8,7 % ,0 % - 5 -

6 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 32 1,6 % Industri, bergverk og kraft ,8 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,9 % Varehandel etc ,3 % Hotell- og restaurantvirksomhet 83 4,2 % Transport og kommunikasjon 119 6,0 % Tjenesteytende næringer ,4 % ,0 % Bedriftsleders kjønn I underkant av hver femte respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er på samme nivå som i tidligere undersøkelser. Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,4 % Kvinne ,6 % ,0 % - 6 -

7 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1: Har du hørt om Altinn løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 2] ei [Gå til spørsmål 8] [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 3] ei [Gå til spørsmål 8] [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn Det er sikkert å bruke Altinn Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene Det er ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig i Altinn Det er ønskelig at informasjon og søknadsskjemaer for næringsrettede støtteordninger er tilgjengelig i Altinn Svaralternativer Ja ei Spørsmål 4: Kjenner du til at Altinn har dialogfunksjonalitet, det vil si at du nå kan motta brev og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn? Svaralternativer Ja ei Spørsmål 5: Har du noen gang oppgitt dine koder og passord eller lånt ut smartkort til andre for innlogging i Altinn? Svaralternativer Ja ei - 7 -

8 PERDUCO U - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Spørsmål 6: Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 7] ei [Gå til spørsmål 8] [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 7: Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice Svaralternativer: Ja ei Spørsmål 8: Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er vanskelig å finne frem til riktig offentlig informasjon på Internett Det er for mange ulike offentlig portaler på Internett Det er for liten samordning av offentlig informasjon på Internett All offentlig informasjon og skjemaer bør være tilgjengelig gjennom en felles portal Bedriften vil helst benytte Internett og elektroniske skjema, fremfor papirbaserte, ved innrapportering av offentlige oppgaveplikter. Svaralternativer: Ja ei - 8 -

9 U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Vedlegg Frekvens- og krysstabeller - 9 -

10 Har du hørt om Altinn - løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Spm 1 Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 75,3 75,3 ei ,2 24,2 99,6 9 0,4 0,4 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Hordaland 88% 12% 0% 100% 107 Vestfold 85% 15% 0% 100% 100 Sør-Trøndelag 79% 21% 0% 100% 105 Finmark 79% 21% 0% 100% 103 Østfold 77% 23% 0% 100% 106 ordland 77% 22% 1% 100% 110 Sogn og Fjordane 77% 23% 0% 100% 104 ord-trøndelag 77% 23% 0% 100% 108 Telemark 76% 24% 0% 100% 100 Hedmark 75% 25% 0% 100% 108 Buskerud 74% 24% 2% 100% 100 Troms 74% 25% 1% 100% 107 Akershus 74% 25% 2% 100% 110 Aust-Agder 73% 27% 0% 100% 100 Møre og Romsdal 71% 29% 0% 100% 100 Oslo 71% 29% 0% 100% 110 Oppland 70% 30% 0% 100% 108 Rogaland 70% 30% 0% 100% 108 Vest-Agder 69% 29% 2% 100% 106 Bransje Ja ei Primærnæringer 87% 13% 0% 100% 32 Industri etc 72% 28% 0% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 71% 29% 1% 100% 237 Varehandel 73% 27% 0% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 67% 33% 1% 100% 83 Transport og kommunikasjon 61% 38% 1% 100% 119 Tjenesteytende næringer 85% 14% 0% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 76% 23% 1% 100% til 19 ansatte 75% 25% 0% 100% til 99 ansatte 80% 20% 0% 100% ansatte eller mer 68% 32% 0% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 76% 23% 0% 100% Kvinne 72% 28% 0% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 80% 20% 0% 100% 510 ei 74% 26% 0% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 76% 24% 0% 100% I balanse 68% 31% 0% 100% 171 Underskudd 79% 21% 0% 100% 293 Side 1 av 20

11 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Spm 2 Vektet antall Prosent Valid Ja ,8 84,7 84,7 ei 162 8,1 10,7 95,4 69 3,4 4,6 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Buskerud 93% 1% 5% 100% 74 Akershus 89% 7% 4% 100% 81 Møre og Romsdal 89% 8% 3% 100% 71 Oslo 87% 8% 5% 100% 78 Østfold 87% 11% 2% 100% 82 Vest-Agder 86% 11% 3% 100% 73 Hordaland 86% 10% 4% 100% 94 Rogaland 86% 9% 5% 100% 76 Sogn og Fjordane 85% 13% 3% 100% 80 Troms 85% 15% 0% 100% 79 Oppland 83% 12% 5% 100% 76 Vestfold 82% 14% 4% 100% 85 Aust-Agder 82% 15% 3% 100% 73 ord-trøndelag 81% 14% 5% 100% 83 ordland 80% 14% 6% 100% 85 Hedmark 79% 14% 7% 100% 81 Finmark 79% 16% 5% 100% 81 Sør-Trøndelag 78% 16% 6% 100% 83 Telemark 71% 20% 9% 100% 76 Bransje Ja ei Primærnæringer 77% 23% 0% 100% 27 Industri etc 85% 9% 5% 100% 294 Bygge- og anleggsvirksomhet 84% 15% 1% 100% 168 Varehandel 81% 13% 6% 100% 406 Hotell- og restuarantvirksomhet 75% 17% 8% 100% 54 Transport og kommunikasjon 81% 12% 7% 100% 82 Tjenesteytende næringer 90% 7% 3% 100% 480 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 84% 13% 3% 100% til 19 ansatte 84% 12% 4% 100% til 99 ansatte 84% 10% 6% 100% ansatte eller mer 89% 4% 7% 100% 123 Respondentens kjønn Ja ei Mann 86% 10% 4% 100% Kvinne 81% 12% 7% 100% 255 Eksportbedrift? Ja ei Ja 88% 8% 4% 100% 402 ei 84% 12% 5% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 86% 10% 4% 100% I balanse 76% 15% 9% 100% 116 Underskudd 85% 10% 5% 100% 229 Side 2 av 20

12 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Spm 3_1 Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 78,5 78,5 ei 171 8,5 13,4 91, ,2 8,1 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Troms 87% 12% 1% 100% 67 ord-trøndelag 87% 4% 9% 100% 67 Akershus 83% 13% 4% 100% 72 Sør-Trøndelag 83% 5% 12% 100% 65 Hedmark 83% 8% 9% 100% 64 Aust-Agder 82% 13% 5% 100% 60 ordland 81% 12% 7% 100% 68 Rogaland 80% 12% 8% 100% 65 Hordaland 79% 14% 7% 100% 81 Telemark 78% 15% 7% 100% 54 Møre og Romsdal 78% 13% 10% 100% 63 Oslo 76% 16% 7% 100% 68 Sogn og Fjordane 76% 16% 7% 100% 68 Vestfold 76% 14% 10% 100% 70 Vest-Agder 75% 13% 13% 100% 63 Oppland 75% 13% 13% 100% 63 Østfold 73% 21% 6% 100% 71 Buskerud 72% 16% 12% 100% 69 Finmark 62% 25% 13% 100% 64 Bransje Ja ei Primærnæringer 82% 10% 9% 100% 20 Industri etc 77% 16% 7% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 78% 13% 8% 100% 132 Varehandel 79% 12% 9% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 81% 18% 1% 100% 41 Transport og kommunikasjon 77% 8% 15% 100% 67 Tjenesteytende næringer 79% 14% 7% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 83% 12% 5% 100% til 19 ansatte 76% 14% 10% 100% til 99 ansatte 81% 14% 5% 100% ansatte eller mer 69% 17% 14% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 79% 13% 8% 100% Kvinne 76% 15% 9% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 80% 12% 8% 100% 348 ei 78% 14% 8% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 78% 13% 9% 100% 971 I balanse 82% 14% 4% 100% 92 Underskudd 81% 13% 6% 100% 193 Side 3 av 20

13 Spm 3_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,5 93,3 93,3 ei 32 1,6 2,5 95,8 53 2,7 4,2 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Akershus 99% 0% 1% 100% 72 Aust-Agder 98% 2% 0% 100% 60 Rogaland 97% 2% 2% 100% 65 Oslo 96% 1% 3% 100% 68 Telemark 94% 2% 4% 100% 54 ord-trøndelag 94% 1% 4% 100% 67 Møre og Romsdal 94% 5% 2% 100% 63 Vest-Agder 94% 2% 5% 100% 63 ordland 93% 1% 6% 100% 68 Troms 93% 6% 1% 100% 67 Hedmark 92% 2% 6% 100% 64 Vestfold 91% 1% 7% 100% 70 Buskerud 91% 3% 6% 100% 69 Sør-Trøndelag 91% 5% 5% 100% 65 Østfold 90% 6% 4% 100% 71 Hordaland 90% 4% 6% 100% 81 Sogn og Fjordane 90% 1% 9% 100% 68 Finmark 89% 3% 8% 100% 64 Oppland 89% 5% 6% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 88% 3% 9% 100% 20 Industri etc 90% 4% 6% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 94% 2% 4% 100% 132 Varehandel 92% 3% 5% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 100% 0% 0% 100% 41 Transport og kommunikasjon 89% 4% 8% 100% 67 Tjenesteytende næringer 96% 2% 3% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 94% 2% 4% 100% til 19 ansatte 92% 3% 5% 100% til 99 ansatte 94% 3% 3% 100% ansatte eller mer 94% 2% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 93% 3% 4% 100% Kvinne 93% 2% 5% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 92% 3% 4% 100% 348 ei 94% 2% 4% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 92% 3% 5% 100% 971 I balanse 97% 1% 2% 100% 92 Underskudd 97% 0% 3% 100% 193 Side 4 av 20

14 Spm 3_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,7 79,4 79,4 ei 149 7,4 11,7 91, ,7 8,9 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Telemark 87% 9% 4% 100% 54 Akershus 86% 8% 6% 100% 72 ordland 85% 7% 7% 100% 68 ord-trøndelag 85% 9% 6% 100% 67 Hedmark 84% 8% 8% 100% 64 Oppland 84% 5% 11% 100% 63 Vestfold 83% 10% 7% 100% 70 Østfold 82% 10% 8% 100% 71 Troms 79% 15% 6% 100% 67 Hordaland 79% 15% 6% 100% 81 Oslo 78% 13% 9% 100% 68 Rogaland 75% 15% 9% 100% 65 Sør-Trøndelag 75% 12% 12% 100% 65 Buskerud 75% 10% 14% 100% 69 Sogn og Fjordane 75% 16% 9% 100% 68 Finmark 72% 17% 11% 100% 64 Aust-Agder 72% 18% 10% 100% 60 Vest-Agder 71% 17% 11% 100% 63 Møre og Romsdal 71% 11% 17% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 95% 5% 0% 100% 20 Industri etc 74% 14% 12% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 80% 10% 10% 100% 132 Varehandel 82% 10% 8% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 90% 4% 7% 100% 41 Transport og kommunikasjon 82% 7% 10% 100% 67 Tjenesteytende næringer 79% 13% 8% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 78% 12% 10% 100% til 19 ansatte 82% 9% 9% 100% til 99 ansatte 78% 15% 7% 100% ansatte eller mer 78% 12% 10% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 78% 12% 9% 100% Kvinne 85% 9% 7% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 74% 15% 11% 100% 348 ei 82% 10% 8% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 79% 12% 9% 100% 971 I balanse 73% 16% 12% 100% 92 Underskudd 84% 9% 8% 100% 193 Side 5 av 20

15 Spm 3_4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er sikkert å bruke Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,8 84,3 84,3 ei 18 0,9 1,4 85, ,1 14,3 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Troms 91% 0% 9% 100% 67 Telemark 89% 0% 11% 100% 54 Akershus 88% 0% 13% 100% 72 Vest-Agder 87% 0% 13% 100% 63 Oppland 87% 0% 13% 100% 63 Oslo 87% 0% 13% 100% 68 ordland 87% 0% 13% 100% 68 Vestfold 86% 3% 11% 100% 70 Aust-Agder 85% 0% 15% 100% 60 Finmark 84% 2% 14% 100% 64 ord-trøndelag 84% 0% 16% 100% 67 Hordaland 83% 1% 16% 100% 81 Møre og Romsdal 83% 3% 14% 100% 63 Østfold 82% 7% 11% 100% 71 Rogaland 82% 2% 17% 100% 65 Hedmark 81% 0% 19% 100% 64 Buskerud 81% 4% 14% 100% 69 Sogn og Fjordane 81% 4% 15% 100% 68 Sør-Trøndelag 77% 2% 22% 100% 65 Bransje Ja ei Primærnæringer 88% 0% 12% 100% 20 Industri etc 77% 4% 18% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 76% 1% 22% 100% 132 Varehandel 85% 1% 14% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 93% 0% 7% 100% 41 Transport og kommunikasjon 88% 0% 12% 100% 67 Tjenesteytende næringer 89% 1% 11% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 84% 2% 14% 100% til 19 ansatte 81% 2% 17% 100% til 99 ansatte 89% 1% 10% 100% ansatte eller mer 86% 1% 13% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 84% 1% 15% 100% Kvinne 86% 2% 12% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 82% 2% 16% 100% 348 ei 85% 1% 14% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 83% 2% 16% 100% 971 I balanse 93% 0% 7% 100% 92 Underskudd 89% 1% 10% 100% 193 Side 6 av 20

16 Spm 3_5 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene Vektet antall Prosent Valid Ja ,8 74,9 74,9 ei 75 3,7 5,9 80, ,3 19,2 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei ord-trøndelag 85% 4% 10% 100% 67 Akershus 83% 6% 11% 100% 72 Troms 82% 3% 15% 100% 67 Østfold 80% 6% 14% 100% 71 Vestfold 80% 4% 16% 100% 70 Hedmark 80% 5% 16% 100% 64 Rogaland 77% 5% 18% 100% 65 Telemark 76% 9% 15% 100% 54 Vest-Agder 75% 5% 21% 100% 63 Hordaland 74% 5% 21% 100% 81 ordland 74% 7% 19% 100% 68 Sogn og Fjordane 74% 9% 18% 100% 68 Møre og Romsdal 73% 3% 24% 100% 63 Oppland 71% 5% 24% 100% 63 Sør-Trøndelag 71% 6% 23% 100% 65 Finmark 70% 9% 20% 100% 64 Aust-Agder 70% 5% 25% 100% 60 Buskerud 68% 9% 23% 100% 69 Oslo 68% 7% 25% 100% 68 Bransje Ja ei Primærnæringer 80% 10% 11% 100% 20 Industri etc 68% 5% 27% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 71% 8% 21% 100% 132 Varehandel 76% 4% 20% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 81% 3% 16% 100% 41 Transport og kommunikasjon 76% 1% 23% 100% 67 Tjenesteytende næringer 78% 8% 14% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 75% 5% 19% 100% til 19 ansatte 74% 6% 20% 100% til 99 ansatte 77% 9% 14% 100% ansatte eller mer 73% 3% 24% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 75% 6% 19% 100% Kvinne 73% 7% 20% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 73% 6% 21% 100% 348 ei 76% 6% 18% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 74% 6% 20% 100% 971 I balanse 80% 7% 14% 100% 92 Underskudd 79% 4% 18% 100% 193 Side 7 av 20

17 Spm 3_6 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig i Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,4 86,8 86,8 ei 92 4,6 7,2 94,0 77 3,8 6,0 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Buskerud 91% 6% 3% 100% 69 ordland 91% 4% 4% 100% 68 Telemark 91% 6% 4% 100% 54 Oppland 90% 5% 5% 100% 63 Aust-Agder 90% 7% 3% 100% 60 Rogaland 89% 6% 5% 100% 65 Hedmark 89% 6% 5% 100% 64 Møre og Romsdal 89% 5% 6% 100% 63 Hordaland 89% 6% 5% 100% 81 Akershus 88% 8% 4% 100% 72 Troms 87% 10% 3% 100% 67 ord-trøndelag 87% 6% 7% 100% 67 Oslo 85% 7% 7% 100% 68 Østfold 85% 10% 6% 100% 71 Vestfold 81% 10% 9% 100% 70 Vest-Agder 81% 5% 14% 100% 63 Sogn og Fjordane 81% 13% 6% 100% 68 Sør-Trøndelag 80% 8% 12% 100% 65 Finmark 80% 13% 8% 100% 64 Bransje Ja ei Primærnæringer 82% 6% 12% 100% 20 Industri etc 87% 6% 7% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 89% 4% 7% 100% 132 Varehandel 86% 5% 9% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 99% 1% 0% 100% 41 Transport og kommunikasjon 86% 8% 6% 100% 67 Tjenesteytende næringer 86% 11% 4% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 87% 6% 7% 100% til 19 ansatte 86% 8% 6% 100% til 99 ansatte 89% 8% 3% 100% ansatte eller mer 84% 7% 10% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 86% 8% 6% 100% Kvinne 90% 4% 6% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 86% 7% 7% 100% 348 ei 87% 7% 5% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 86% 8% 6% 100% 971 I balanse 88% 5% 7% 100% 92 Underskudd 91% 4% 5% 100% 193 Side 8 av 20

18 Spm 3_7 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er ønskelig at informasjon og søknadsskjemaer for næringsrettede støtteordninger er tilgjengelig i Altinn Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 89,8 89,8 ei 62 3,1 4,8 94,6 68 3,4 5,4 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei ordland 96% 1% 3% 100% 68 Troms 94% 6% 0% 100% 67 Aust-Agder 93% 7% 0% 100% 60 Akershus 93% 1% 6% 100% 72 Telemark 93% 4% 4% 100% 54 ord-trøndelag 93% 3% 4% 100% 67 Østfold 92% 6% 3% 100% 71 Hordaland 91% 4% 5% 100% 81 Hedmark 91% 3% 6% 100% 64 Oppland 90% 5% 5% 100% 63 Vestfold 90% 3% 7% 100% 70 Buskerud 90% 4% 6% 100% 69 Oslo 88% 6% 6% 100% 68 Sogn og Fjordane 88% 9% 3% 100% 68 Rogaland 88% 6% 6% 100% 65 Møre og Romsdal 87% 6% 6% 100% 63 Finmark 84% 9% 6% 100% 64 Vest-Agder 83% 10% 8% 100% 63 Sør-Trøndelag 82% 8% 11% 100% 65 Bransje Ja ei Primærnæringer 85% 6% 9% 100% 20 Industri etc 90% 6% 4% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 93% 2% 5% 100% 132 Varehandel 91% 5% 4% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 96% 0% 4% 100% 41 Transport og kommunikasjon 86% 4% 10% 100% 67 Tjenesteytende næringer 88% 6% 7% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 92% 4% 4% 100% til 19 ansatte 87% 5% 8% 100% til 99 ansatte 91% 6% 3% 100% ansatte eller mer 90% 6% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 90% 5% 5% 100% Kvinne 91% 2% 7% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 91% 4% 5% 100% 348 ei 89% 5% 6% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 89% 5% 6% 100% 971 I balanse 92% 5% 3% 100% 92 Underskudd 92% 5% 3% 100% 193 Side 9 av 20

19 Spm 4 Kjenner du til at Altinn har dialogfunksjonalitet, det vil si at du nå kan motta brev og meldinger fra offentlige etater Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 22,2 22,2 ei ,7 73,2 95,4 59 2,9 4,6 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Hedmark 30% 67% 3% 100% 64 Troms 28% 69% 3% 100% 67 Akershus 28% 68% 4% 100% 72 Oslo 26% 69% 4% 100% 68 Telemark 26% 70% 4% 100% 54 Sør-Trøndelag 25% 68% 8% 100% 65 Østfold 24% 73% 3% 100% 71 ord-trøndelag 24% 73% 3% 100% 67 Aust-Agder 23% 72% 5% 100% 60 Oppland 22% 75% 3% 100% 63 ordland 22% 74% 4% 100% 68 Vestfold 20% 74% 6% 100% 70 Hordaland 19% 78% 4% 100% 81 Møre og Romsdal 17% 71% 11% 100% 63 Buskerud 17% 78% 4% 100% 69 Rogaland 17% 78% 5% 100% 65 Sogn og Fjordane 15% 82% 3% 100% 68 Finmark 13% 86% 2% 100% 64 Vest-Agder 11% 83% 6% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 3% 94% 2% 100% 20 Industri etc 17% 80% 4% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 22% 74% 4% 100% 132 Varehandel 20% 74% 7% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 18% 75% 7% 100% 41 Transport og kommunikasjon 23% 72% 5% 100% 67 Tjenesteytende næringer 28% 69% 4% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 25% 71% 4% 100% til 19 ansatte 23% 70% 7% 100% til 99 ansatte 13% 85% 2% 100% ansatte eller mer 25% 70% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 22% 74% 5% 100% Kvinne 23% 72% 5% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 20% 76% 5% 100% 348 ei 23% 72% 5% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 21% 74% 5% 100% 971 I balanse 25% 71% 4% 100% 92 Underskudd 25% 72% 3% 100% 193 Side 10 av 20

20 Spm 5 Har du noen gang oppgitt dine koder og passord eller lånt ut smartkort til andre for innlogging i Altinn? Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 18,9 18,9 ei ,5 77,5 96,4 45 2,3 3,6 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei Akershus 26% 69% 4% 100% 72 Vest-Agder 25% 70% 5% 100% 63 Vestfold 24% 74% 1% 100% 70 Sogn og Fjordane 24% 75% 1% 100% 68 Rogaland 23% 75% 2% 100% 65 ordland 22% 75% 3% 100% 68 Aust-Agder 20% 77% 3% 100% 60 Oslo 19% 76% 4% 100% 68 Oppland 17% 81% 2% 100% 63 Buskerud 17% 80% 3% 100% 69 Østfold 17% 79% 4% 100% 71 Møre og Romsdal 16% 76% 8% 100% 63 Finmark 16% 83% 2% 100% 64 Sør-Trøndelag 15% 78% 6% 100% 65 Telemark 15% 81% 4% 100% 54 Hordaland 15% 80% 5% 100% 81 Troms 13% 85% 1% 100% 67 Hedmark 13% 86% 2% 100% 64 ord-trøndelag 10% 90% 0% 100% 67 Bransje Ja ei Primærnæringer 20% 80% 0% 100% 20 Industri etc 20% 78% 1% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 25% 73% 2% 100% 132 Varehandel 16% 77% 7% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 8% 83% 9% 100% 41 Transport og kommunikasjon 16% 80% 4% 100% 67 Tjenesteytende næringer 20% 77% 2% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 21% 76% 3% 100% til 19 ansatte 18% 77% 5% 100% til 99 ansatte 17% 82% 1% 100% ansatte eller mer 20% 76% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 20% 77% 3% 100% Kvinne 11% 83% 6% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 24% 73% 3% 100% 348 ei 17% 79% 4% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 20% 77% 3% 100% 971 I balanse 12% 84% 4% 100% 92 Underskudd 18% 78% 4% 100% 193 Side 11 av 20

21 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Spm 6 Vektet antall Prosent Valid Ja ,4 17,9 17,9 ei ,2 78,7 96,7 43 2,1 3,3 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja ei ordland 28% 66% 6% 100% 68 Buskerud 23% 70% 7% 100% 69 Hordaland 21% 77% 2% 100% 81 Hedmark 20% 78% 2% 100% 64 Rogaland 20% 75% 5% 100% 65 Aust-Agder 18% 77% 5% 100% 60 Akershus 18% 81% 1% 100% 72 Troms 18% 82% 0% 100% 67 Oslo 18% 76% 6% 100% 68 Sogn og Fjordane 18% 79% 3% 100% 68 Sør-Trøndelag 17% 78% 5% 100% 65 Østfold 17% 82% 1% 100% 71 ord-trøndelag 16% 84% 0% 100% 67 Oppland 16% 84% 0% 100% 63 Telemark 15% 83% 2% 100% 54 Finmark 14% 81% 5% 100% 64 Vestfold 11% 87% 1% 100% 70 Vest-Agder 11% 84% 5% 100% 63 Møre og Romsdal 11% 86% 3% 100% 63 Bransje Ja ei Primærnæringer 11% 89% 0% 100% 20 Industri etc 15% 83% 3% 100% 245 Bygge- og anleggsvirksomhet 13% 84% 3% 100% 132 Varehandel 13% 82% 4% 100% 327 Hotell- og restuarantvirksomhet 14% 86% 0% 100% 41 Transport og kommunikasjon 13% 84% 2% 100% 67 Tjenesteytende næringer 26% 71% 4% 100% 430 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 22% 76% 2% 100% til 19 ansatte 17% 79% 5% 100% til 99 ansatte 19% 79% 3% 100% ansatte eller mer 10% 86% 4% 100% 112 Respondentens kjønn Ja ei Mann 17% 80% 3% 100% Kvinne 24% 71% 5% 100% 202 Eksportbedrift? Ja ei Ja 13% 83% 4% 100% 348 ei 20% 77% 3% 100% 912 Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 19% 78% 4% 100% 971 I balanse 12% 86% 2% 100% 92 Underskudd 17% 80% 3% 100% 193 Side 12 av 20

22 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Spm 7_1 Vektet antall Prosent Valid Ja 166 8,3 72,6 72,6 ei 47 2,4 20,7 93,3 15 0,8 6,7 100,0 Sum ,4 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Side 13 av 20

23 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Spm 7_2 Vektet antall Prosent Valid Ja 140 7,0 61,4 61,4 ei 37 1,9 16,4 77,7 51 2,5 22,3 100,0 Sum ,4 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Side 14 av 20

24 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice Spm 7_3 Vektet antall Prosent Valid Ja 181 9,0 79,0 79,0 ei 42 2,1 18,4 97,3 6 0,3 2,7 100,0 Sum ,4 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Side 15 av 20

25 Spm 8_1 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er vanskelig å finne frem til riktig offentlig informasjon på Internett Vektet antall Prosent Valid Ja ,7 46,7 46,7 ei ,4 43,4 90, ,9 9,9 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Troms 57% 37% 6% 100% 107 Oslo 52% 36% 12% 100% 110 Møre og Romsdal 50% 44% 6% 100% 100 Akershus 50% 38% 12% 100% 110 Østfold 48% 45% 7% 100% 106 Aust-Agder 47% 41% 12% 100% 100 Hordaland 47% 41% 12% 100% 107 ordland 46% 42% 12% 100% 110 Rogaland 46% 44% 9% 100% 108 Vest-Agder 46% 47% 7% 100% 106 Hedmark 45% 40% 15% 100% 108 Telemark 45% 49% 6% 100% 100 Sør-Trøndelag 45% 50% 5% 100% 105 Finmark 44% 48% 9% 100% 103 Sogn og Fjordane 42% 53% 5% 100% 104 Vestfold 42% 46% 12% 100% 100 Buskerud 42% 47% 11% 100% 100 Oppland 40% 50% 10% 100% 108 ord-trøndelag 34% 54% 12% 100% 108 Bransje Ja ei Primærnæringer 44% 45% 11% 100% 32 Industri etc 47% 41% 12% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 46% 39% 15% 100% 237 Varehandel 48% 43% 9% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 42% 42% 16% 100% 83 Transport og kommunikasjon 49% 39% 12% 100% 119 Tjenesteytende næringer 45% 48% 6% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 46% 43% 11% 100% til 19 ansatte 49% 42% 9% 100% til 99 ansatte 47% 44% 9% 100% ansatte eller mer 40% 49% 11% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 49% 42% 9% 100% Kvinne 37% 50% 12% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 45% 44% 11% 100% 510 ei 47% 43% 10% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 46% 43% 11% 100% I balanse 46% 47% 7% 100% 171 Underskudd 48% 45% 7% 100% 293 Side 16 av 20

26 Spm 8_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er for mange ulike offentlig portaler på Internett Vektet antall Prosent Valid Ja ,1 63,1 63,1 ei ,1 22,1 85, ,9 14,9 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Troms 72% 18% 10% 100% 107 Vest-Agder 72% 21% 8% 100% 106 Hordaland 70% 18% 12% 100% 107 Hedmark 69% 19% 12% 100% 108 ordland 67% 21% 12% 100% 110 Møre og Romsdal 66% 17% 17% 100% 100 ord-trøndelag 66% 18% 17% 100% 108 Sogn og Fjordane 65% 26% 9% 100% 104 Finmark 65% 24% 11% 100% 103 Aust-Agder 65% 18% 17% 100% 100 Akershus 64% 19% 17% 100% 110 Sør-Trøndelag 63% 23% 14% 100% 105 Oslo 62% 19% 19% 100% 110 Vestfold 61% 26% 13% 100% 100 Oppland 59% 26% 15% 100% 108 Rogaland 57% 28% 15% 100% 108 Buskerud 57% 24% 19% 100% 100 Østfold 57% 32% 11% 100% 106 Telemark 51% 31% 18% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 71% 18% 12% 100% 32 Industri etc 59% 21% 20% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 68% 16% 16% 100% 237 Varehandel 63% 22% 15% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 65% 19% 16% 100% 83 Transport og kommunikasjon 57% 26% 16% 100% 119 Tjenesteytende næringer 65% 25% 10% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 62% 22% 16% 100% til 19 ansatte 64% 21% 15% 100% til 99 ansatte 66% 21% 14% 100% ansatte eller mer 59% 26% 15% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 65% 21% 14% 100% Kvinne 56% 26% 18% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 62% 23% 15% 100% 510 ei 64% 22% 15% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 63% 22% 15% 100% I balanse 60% 25% 15% 100% 171 Underskudd 65% 23% 12% 100% 293 Side 17 av 20

27 Spm 8_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er for liten samordning av offentlig informasjon på Internett Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 71,3 71,3 ei ,4 14,4 85, ,2 14,2 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Troms 80% 8% 11% 100% 107 Møre og Romsdal 78% 10% 12% 100% 100 ordland 77% 13% 10% 100% 110 Hordaland 77% 10% 13% 100% 107 Østfold 75% 16% 9% 100% 106 Vest-Agder 75% 15% 10% 100% 106 Rogaland 73% 14% 13% 100% 108 Hedmark 72% 12% 16% 100% 108 ord-trøndelag 72% 8% 19% 100% 108 Sogn og Fjordane 72% 15% 13% 100% 104 Sør-Trøndelag 71% 19% 10% 100% 105 Oslo 71% 15% 14% 100% 110 Aust-Agder 69% 14% 17% 100% 100 Akershus 67% 15% 17% 100% 110 Buskerud 67% 12% 21% 100% 100 Finmark 67% 17% 17% 100% 103 Vestfold 65% 20% 15% 100% 100 Oppland 65% 19% 17% 100% 108 Telemark 60% 20% 20% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 69% 16% 15% 100% 32 Industri etc 68% 13% 19% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 73% 9% 18% 100% 237 Varehandel 71% 15% 14% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 70% 12% 18% 100% 83 Transport og kommunikasjon 74% 13% 14% 100% 119 Tjenesteytende næringer 74% 17% 9% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 70% 16% 14% 100% til 19 ansatte 71% 14% 15% 100% til 99 ansatte 73% 13% 14% 100% ansatte eller mer 74% 15% 11% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 73% 13% 14% 100% Kvinne 64% 21% 15% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 73% 12% 15% 100% 510 ei 71% 15% 14% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 72% 14% 14% 100% I balanse 67% 22% 11% 100% 171 Underskudd 74% 13% 13% 100% 293 Side 18 av 20

28 Spm 8_4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: All offentlig informasjon og skjemaer bør være tilgjengelig gjennom en felles portal Vektet antall Prosent Valid Ja ,6 90,6 90,6 ei 96 4,8 4,8 95,4 93 4,6 4,6 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Sør-Trøndelag 96% 2% 2% 100% 105 Hedmark 94% 2% 4% 100% 108 Rogaland 94% 3% 3% 100% 108 Møre og Romsdal 94% 2% 4% 100% 100 Akershus 92% 5% 3% 100% 110 ordland 92% 4% 5% 100% 110 Østfold 92% 7% 2% 100% 106 Sogn og Fjordane 91% 7% 2% 100% 104 Hordaland 91% 4% 6% 100% 107 Vest-Agder 91% 7% 3% 100% 106 Finmark 90% 7% 3% 100% 103 Telemark 90% 6% 4% 100% 100 Aust-Agder 90% 3% 7% 100% 100 Troms 90% 7% 3% 100% 107 Oppland 89% 6% 6% 100% 108 Oslo 88% 6% 5% 100% 110 Vestfold 86% 6% 8% 100% 100 ord-trøndelag 85% 6% 8% 100% 108 Buskerud 85% 4% 11% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 90% 8% 2% 100% 32 Industri etc 89% 5% 6% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 91% 2% 6% 100% 237 Varehandel 90% 5% 5% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 91% 7% 2% 100% 83 Transport og kommunikasjon 89% 5% 7% 100% 119 Tjenesteytende næringer 92% 5% 3% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 89% 5% 6% 100% til 19 ansatte 93% 4% 4% 100% til 99 ansatte 89% 5% 6% 100% ansatte eller mer 89% 7% 4% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 91% 5% 4% 100% Kvinne 90% 4% 6% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 91% 5% 4% 100% 510 ei 90% 5% 5% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 90% 6% 5% 100% I balanse 96% 3% 2% 100% 171 Underskudd 93% 3% 4% 100% 293 Side 19 av 20

29 Spm 8_5 Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Bedriften vil helst benytte Internett og elektroniske skjema, fremfor papirbaserte, ved innrapportering av offentlige oppgaveplikter Vektet antall Prosent Valid Ja ,3 88,3 88,3 ei 140 7,0 7,0 95,3 93 4,7 4,7 100, ,0 100,0 Fylke Ja ei Møre og Romsdal 94% 3% 3% 100% 100 Rogaland 93% 4% 4% 100% 108 Vest-Agder 92% 4% 4% 100% 106 Sør-Trøndelag 91% 8% 1% 100% 105 Finmark 91% 8% 1% 100% 103 Oslo 91% 5% 5% 100% 110 Akershus 89% 5% 5% 100% 110 Telemark 89% 7% 4% 100% 100 Hordaland 89% 7% 5% 100% 107 Troms 88% 9% 3% 100% 107 ordland 87% 7% 5% 100% 110 Oppland 87% 7% 6% 100% 108 ord-trøndelag 87% 7% 6% 100% 108 Østfold 87% 9% 4% 100% 106 Hedmark 84% 10% 6% 100% 108 Sogn og Fjordane 84% 12% 5% 100% 104 Buskerud 83% 8% 9% 100% 100 Aust-Agder 82% 9% 9% 100% 100 Vestfold 78% 17% 5% 100% 100 Bransje Ja ei Primærnæringer 85% 10% 5% 100% 32 Industri etc 88% 7% 5% 100% 396 Bygge- og anleggsvirksomhet 87% 6% 7% 100% 237 Varehandel 86% 9% 5% 100% 565 Hotell- og restuarantvirksomhet 80% 14% 6% 100% 83 Transport og kommunikasjon 89% 7% 4% 100% 119 Tjenesteytende næringer 92% 5% 3% 100% 568 Bedriftsstørrelse Ja ei 1 til 4 ansatte 83% 12% 5% 100% til 19 ansatte 90% 6% 4% 100% til 99 ansatte 89% 6% 5% 100% ansatte eller mer 94% 2% 5% 100% 173 Respondentens kjønn Ja ei Mann 90% 6% 4% 100% Kvinne 83% 12% 6% 100% 352 Eksportbedrift? Ja ei Ja 94% 3% 3% 100% 510 ei 86% 8% 5% 100% Fjorårets resultat Ja ei Overskudd 89% 7% 4% 100% I balanse 86% 10% 5% 100% 171 Underskudd 91% 5% 4% 100% 293 Side 20 av 20

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE FEBRUAR 2015 Hovedfunn Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer