Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU"

Transkript

1 Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU

2 NNU Q Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 3 Geografi... 3 Bedriftsstørrelse... 4 Bransje... 4 Bedriftsleders kjønn... 4 Hovedfunn... 5 Spørreskjema/kryss og frekvenstabeller... 7 Spørreskjema... 7 Feilmargintabell Kryss og frekvenstabeller

3 NNU Q Innledning Bakgrunn Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en undersøkelse blant norske bedrifter. Formålet med undersøkelsen er å skaffe til veie kunnskap og informasjon om norske bedrifters bruk av Altinn og deres syn på Altinns tjenester. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av Lindorfs database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Undersøkelsens utvalg er trukket fra Lindorfs base over samtlige norske foretak. Disse er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive, dvs. som har telefon. Virksomheter som ikke har telefon vil således ikke være representert i utvalget. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra Lindorfs database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer minst 100 respondenter med ansatte maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 5. til 30. juni 2009 (gjennom NNU som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. 2

4 NNU Q Se feilmargintabell i vedlegg med kryss og frekvenstabeller bak i rapporten. Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i Norge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Tabellen under viser fordelingen per fylke: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populaj. Andel populasjon Østfold 110 5,50 % ,31 % 0, Akershus 110 5,50 % ,88 % 1, Oslo 110 5,50 % ,81 % 2, Hedmark 107 5,35 % ,87 % 0, Oppland 100 5,00 % ,98 % 0, Buskerud 108 5,40 % ,51 % 1, Vestfold 110 5,50 % ,77 % 0, Telemark 100 5,00 % ,45 % 0, Aust-Agder 100 5,00 % ,21 % 0, Vest-Agder 100 5,00 % ,47 % 0, Rogaland 110 5,50 % ,18 % 1, Hordaland 110 5,50 % ,78 % 1, Sogn og Fjordane 100 5,00 % ,65 % 0, Møre og Romsdal 100 5,00 % ,44 % 1, Sør-Trøndelag 110 5,50 % ,69 % 1, Nord-Trøndelag 103 5,15 % ,83 % 0, Nordland 110 5,50 % ,92 % 0, Troms 102 5,10 % ,36 % 0, Finnmark 100 5,00 % ,88 % 0, Totalt ,0 % % Vekt 3

5 NNU Q Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. I utvalget er det kvotert inn minst 100 bedrifter med 100 ansatte eller mer, minst 100 bedrifter med 20 til 99 ansatte og maks 300 bedrifter med to ansatte eller færre. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,1 % 5 til 19 ansatte ,2 % 20 til 99 ansatte ,0 % 100 ansatte eller mer 155 7,8 % Total % Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 40 2,0 % Industri, bergverk og kraft ,8 % Bygge- og anleggsvirksomhet 186 9,3 % Varehandel etc ,8 % Hotell- og restaurantvirksomhet 103 5,2 % Transport og kommunikasjon 103 5,2 % Tjenesteytende næringer ,9 % Total % Bedriftsleders kjønn Hver fjerde respondent i undersøkelsen er kvinne. Dette er på nivå med tidligere undersøkelser. Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,1 % Kvinne ,9 % Total % 4

6 NNU Q Hovedfunn I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: Har du hørt om Altinn internettløsningen for enklere rapportering og dialog med det offentlige? Nei; 13 % Vet ikke/ikke aktuelt; 1 % Ja; 86 % (n=2000) SPM 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Kun stilt til de som har hørt om Altinn. Nei; 12 % Vet ikke; 4 % Ja; 84 % (n=1721) SPM 3: Hva er hovedårsaken til at du ikke bruker Altinn? Regnskapskontor/revisor tar seg av det Kjenner ikke godt nok til mulighetene Vet ikke 21,0 % 20,5 % 27,0 % Kun stilt til de som ikke har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Annet Har ikke behov for det Foretrekker å fylle ut på papir Ikke fått det til/virker komplisert Stoler ikke på at sikkerheten er god nok 0,5 % 3,7 % 2,1 % 10,5 % 13,8 % Har ikke datamaskin 0,4 % Har ikke bredbånd/er ikke på Internett 0,3 % Noen styremedlemmer/deltagere bruker 0,2 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % (n=199) 5

7 NNU Q SPM 4_1 til 4_3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering 85 % 2 % Spørsmålene ikke stilt til de som ikke har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering 78 % 11 % Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn 75 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke (n=1522) SPM 5_1 til 5_5: Altinn skal utvikles til å bli hovedkanal for all kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Hvor viktig er det for din bedrift å finne følgende tjenester i Altinn? Vil det være svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig. Spørsmålene ikke stilt til de som ikke har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Meldinger og svar fra myndighetene til din bedrift Oversikt over alle offentlige skjemaer Oversikt over regler for næringslivet Adgang til å stille egne spørsmål på e post om regler og støtteordninger Oversikt over offentlige støtteordninger 55 % 54 % 49 % 48 % 42 % 33 % 33 % 27 % 31 % 35 % 10 % 5 % 11 % 5 % 15 % 10 % 3 % 10 % 4 % 0 % 50 % 100 % Svært viktig Ganske viktig Litt viktig Ikke viktig Vet ikke (n=1522) 8 % 6

8 NNU Q Spørreskjema/kryss og frekvenstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 Har du hørt om Altinn internett-løsningen for enklere rapportering og dialog med det offentlige? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 2] Nei [Gå til bakgrunnsvariabler] IKKE LES Vet ikke/ikke aktuelt [Gå til bakgrunnsvariabler] Spørsmål 2 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 4] Nei [Gå til spørsmål 3] IKKE LES Vet ikke/ikke aktuelt [Gå til spørsmål 4] Spørsmål 3 Hva er hovedårsaken til at du ikke bruker Altinn? Svaralternativer [Kun ett svar, LESES IKKE OPP]: Kjenner ikke godt nok til mulighetene Har ikke datamaskin Har ikke bredbånd/er ikke på Internett Stoler ikke på at sikkerheten er god nok Noen styremedlemmer/deltagere bruker ikke datamaskin Foretrekker å fylle ut på papir Ønsker å signere på papir Annet, notér: Vet ikke [Gå til bakgrunnsvariabler] Spørsmål 4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering 7

9 NNU Q Svaralternativer Ja Nei IKKE LES Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 5 Altinn skal utvikles til å bli hovedkanal for all kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Hvor viktig er det for din bedrift å finne følgende tjenester i Altinn? Vil det være svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig. Oversikt over alle offentlige skjemaer Oversikt over regler for næringslivet Oversikt over offentlige støtteordninger Meldinger og svar fra myndighetene til din bedrift Adgang til å stille egne spørsmål på e-post om regler og støtteordninger Svaralternativer: Svært viktig Ganske viktig Litt viktig Ikke viktig IKKE LES Vet ikke/ikke aktuelt Bakgrunnsvariabel (stilles først i skjema) Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi antall ansatte] Bakgrunnsvariabel Hvilken organisasjonsform har din virksomhet? Svaralternativ: Allment aksjeselskap (ASA) Privat aksjeselskap (AS) Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Annet (ikke noter) IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativ: Ja 8

10 NNU Q Nei IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Gikk din virksomhet i fjor med overskudd, i balanse eller med underskudd? Svaralternativ: Overskudd I balanse Underskudd IKKE LES Vet ikke/ikke aktuelt IKKE LES Vil ikke svare Bakgrunnsvariabel Når ble bedriften etablert? [Oppgi årstall] Bakgrunnsvariabel Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Virksomhetens bransje (NACE-kode 5 siffer) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens geografiske beliggenhet (postnr/kommunenr/fylke) forhåndsregistreres 9

11 NNU Q Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Kryss og frekvenstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 10

12 SPM. 1 Ja ,0 86,0 Nei ,4 99,5 Vet ikke/ikke aktuelt 11 0,5 100,0 Total ,0 Sogn og Fjordane 93% 7% 0% 100% 100 Sør-Trøndelag 91% 8% 1% 100% 110 Hedmark 90% 10% 0% 100% 107 Oslo 89% 10% 1% 100% 110 Buskerud 89% 11% 0% 100% 108 Vestfold 88% 10% 2% 100% 110 Møre og Romsdal 88% 12% 0% 100% 100 Telemark 87% 12% 1% 100% 100 Østfold 86% 12% 2% 100% 110 Oppland 86% 14% 0% 100% 100 Finnmark 86% 13% 1% 100% 100 Akershus 85% 14% 1% 100% 110 Nordland 85% 15% 0% 100% 110 Nord-Trøndelag 83% 17% 0% 100% 103 Aust-Agder 83% 16% 1% 100% 100 Hordaland 83% 17% 0% 100% 110 Troms 81% 19% 0% 100% 102 Rogaland 80% 20% 0% 100% 110 Vest-Agder 78% 22% 0% 100% 100 Primærnæringer 95% 5% 0% 100% 40 Industri etc 88% 11% 0% 100% 415 Bygge- og anleggsvirksomhet 88% 11% 1% 100% 186 Varehandel 80% 19% 1% 100% 735 Hotell- og restuarantvirksomhet 83% 17% 0% 100% 103 Transport og kommunikasjon 89% 11% 0% 100% 103 Tjenesteytende næringer 93% 7% 0% 100% til 4 ansatte 84% 15% 1% 100% til 19 ansatte 85% 15% 1% 100% til 99 ansatte 90% 10% 0% 100% ansatte eller flere 91% 9% 0% 100% 155 Mann 87% 12% 1% 100% Kvinne 83% 17% 0% 100% 498 Flere ansatte 88% 12% 0% 100% 466 Like mange ansatte 85% 14% 1% 100% Færre ansatte 88% 11% 0% 100% 202 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

13 SPM. 2 Ja ,6 84,4 Nei 199 9,9 96,0 Vet ikke/ikke aktuelt 69 3,5 100,0 Sum ,0 Ikke fått spørsmålet ,0 Total ,0 Vestfold 91% 8% 1% 100% 97 Hordaland 90% 7% 3% 100% 91 Akershus 89% 6% 4% 100% 94 Hedmark 88% 10% 2% 100% 96 Nord-Trøndelag 87% 10% 2% 100% 86 Nordland 86% 10% 4% 100% 94 Oppland 86% 7% 7% 100% 86 Sogn og Fjordane 85% 14% 1% 100% 93 Oslo 85% 9% 6% 100% 98 Møre og Romsdal 84% 15% 1% 100% 88 Rogaland 83% 15% 2% 100% 88 Buskerud 82% 15% 3% 100% 96 Telemark 82% 15% 3% 100% 87 Finnmark 81% 14% 5% 100% 86 Aust-Agder 80% 18% 2% 100% 83 Sør-Trøndelag 79% 13% 8% 100% 100 Østfold 78% 17% 5% 100% 95 Vest-Agder 77% 18% 5% 100% 78 Troms 76% 19% 5% 100% 83 Primærnæringer 92% 8% 0% 100% 39 Industri etc 87% 11% 2% 100% 370 Bygge- og anleggsvirksomhet 90% 10% 0% 100% 161 Varehandel 79% 16% 5% 100% 585 Hotell- og restuarantvirksomhet 71% 18% 11% 100% 85 Transport og kommunikasjon 89% 9% 2% 100% 90 Tjenesteytende næringer 89% 6% 5% 100% til 4 ansatte 87% 11% 2% 100% til 19 ansatte 81% 15% 4% 100% til 99 ansatte 86% 8% 6% 100% ansatte eller flere 88% 3% 8% 100% 144 Mann 86% 10% 4% 100% Kvinne 78% 16% 6% 100% 403 Flere ansatte 84% 11% 4% 100% 407 Like mange ansatte 84% 13% 3% 100% Færre ansatte 87% 6% 8% 100% 180 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

14 SPM. 3 Kjenner ikke godt nok til mulighetene 42 2,1 21,0 Har ikke datamaskin 1 0,0 21,4 Har ikke bredbånd/er ikke på Internett 1 0,0 21,7 Stoler ikke på at sikkerheten er god nok 1 0,1 22,2 Noen styremedlemmer/deltagere bruker ikke datamaskin 0 0,0 22,4 Foretrekker å fylle ut på papir 7 0,4 26,1 Regnskapskontor/revisor tar seg av det 54 2,7 53,1 Ikke fått det til/virker komplisert 4 0,2 55,2 Har ikke behov for det 21 1,0 65,8 Annet 27 1,4 79,5 Vet ikke 41 2,0 100,0 Sum 199 9,9 Ikke fått spørsmålet ,1 Total ,0 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

15 SPM. 4_1 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift Ja ,1 75,1 Nei 163 8,1 85,8 Vet ikke/ikke aktuelt ,8 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Akershus 82% 5% 14% 100% 88 Rogaland 77% 11% 12% 100% 75 Møre og Romsdal 77% 17% 5% 100% 75 Telemark 77% 9% 14% 100% 74 Hedmark 77% 8% 15% 100% 86 Sogn og Fjordane 76% 16% 8% 100% 80 Sør-Trøndelag 76% 9% 15% 100% 87 Finnmark 76% 7% 18% 100% 74 Hordaland 75% 11% 14% 100% 85 Oslo 75% 8% 17% 100% 89 Vestfold 74% 15% 11% 100% 89 Nord-Trøndelag 74% 13% 13% 100% 77 Oppland 73% 10% 18% 100% 80 Aust-Agder 72% 13% 15% 100% 68 Buskerud 72% 12% 16% 100% 82 Vest-Agder 72% 11% 17% 100% 64 Nordland 71% 18% 12% 100% 85 Troms 70% 16% 13% 100% 67 Østfold 67% 10% 23% 100% 79 Primærnæringer 66% 23% 11% 100% 35 Industri etc 72% 15% 12% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 79% 11% 10% 100% 144 Varehandel 75% 10% 15% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 63% 14% 23% 100% 71 Transport og kommunikasjon 74% 8% 19% 100% 81 Tjenesteytende næringer 79% 7% 14% 100% til 4 ansatte 74% 11% 15% 100% til 19 ansatte 78% 11% 12% 100% til 99 ansatte 74% 11% 15% 100% ansatte eller flere 69% 8% 23% 100% 137 Mann 76% 11% 13% 100% Kvinne 71% 10% 19% 100% 337 Flere ansatte 77% 8% 15% 100% 359 Like mange ansatte 76% 11% 13% 100% 975 Færre ansatte 69% 14% 18% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

16 SPM. 4_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift Ja ,0 77,6 Nei 160 8,0 88,1 Vet ikke/ikke aktuelt 181 9,1 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Hedmark 84% 6% 10% 100% 86 Rogaland 83% 9% 8% 100% 75 Finnmark 82% 5% 12% 100% 74 Buskerud 82% 10% 9% 100% 82 Møre og Romsdal 81% 7% 12% 100% 75 Oppland 80% 11% 9% 100% 80 Hordaland 79% 13% 8% 100% 85 Nordland 79% 8% 13% 100% 85 Akershus 78% 8% 14% 100% 88 Aust-Agder 78% 15% 7% 100% 68 Sogn og Fjordane 78% 13% 10% 100% 80 Telemark 77% 11% 12% 100% 74 Troms 76% 13% 10% 100% 67 Sør-Trøndelag 76% 5% 20% 100% 87 Oslo 75% 12% 12% 100% 89 Vestfold 74% 15% 11% 100% 89 Vest-Agder 73% 11% 16% 100% 64 Nord-Trøndelag 71% 16% 13% 100% 77 Østfold 67% 15% 18% 100% 79 Primærnæringer 73% 18% 9% 100% 35 Industri etc 75% 13% 12% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 80% 14% 6% 100% 144 Varehandel 78% 9% 13% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 70% 10% 20% 100% 71 Transport og kommunikasjon 83% 8% 9% 100% 81 Tjenesteytende næringer 78% 9% 12% 100% til 4 ansatte 75% 11% 15% 100% til 19 ansatte 81% 10% 10% 100% til 99 ansatte 75% 13% 12% 100% ansatte eller flere 76% 9% 15% 100% 137 Mann 77% 11% 11% 100% Kvinne 78% 7% 14% 100% 337 Flere ansatte 78% 10% 12% 100% 359 Like mange ansatte 77% 11% 12% 100% 975 Færre ansatte 79% 9% 12% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

17 SPM. 4_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift Ja ,0 85,4 Nei 27 1,3 87,1 Vet ikke/ikke aktuelt 196 9,8 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Vest-Agder 91% 2% 8% 100% 64 Nordland 91% 1% 8% 100% 85 Akershus 89% 2% 9% 100% 88 Rogaland 88% 4% 8% 100% 75 Finnmark 88% 0% 12% 100% 74 Vestfold 88% 2% 10% 100% 89 Hedmark 87% 1% 12% 100% 86 Telemark 86% 3% 11% 100% 74 Oppland 86% 3% 11% 100% 80 Nord-Trøndelag 86% 0% 14% 100% 77 Oslo 85% 1% 13% 100% 89 Møre og Romsdal 85% 1% 13% 100% 75 Troms 85% 4% 10% 100% 67 Aust-Agder 84% 3% 13% 100% 68 Hordaland 84% 1% 15% 100% 85 Sogn og Fjordane 83% 1% 16% 100% 80 Buskerud 82% 1% 17% 100% 82 Østfold 81% 3% 16% 100% 79 Sør-Trøndelag 76% 0% 24% 100% 87 Primærnæringer 82% 5% 13% 100% 35 Industri etc 82% 2% 15% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 88% 0% 11% 100% 144 Varehandel 86% 2% 12% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 79% 2% 19% 100% 71 Transport og kommunikasjon 85% 1% 14% 100% 81 Tjenesteytende næringer 88% 1% 11% 100% til 4 ansatte 84% 3% 13% 100% til 19 ansatte 88% 1% 11% 100% til 99 ansatte 85% 2% 14% 100% ansatte eller flere 81% 1% 18% 100% 137 Mann 86% 2% 13% 100% Kvinne 84% 2% 14% 100% 337 Flere ansatte 85% 2% 13% 100% 359 Like mange ansatte 86% 2% 12% 100% 975 Færre ansatte 84% 1% 15% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

18 SPM. 5_1 Altinn skal utvikles til å bli hovedkanal for all kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Hvor viktig er det for din bedrift å finne følgende tjenester i Altinn? Vil det være svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig. Svært viktig ,3 54,2 Ganske viktig ,5 85,2 Litt viktig 147 7,3 94,8 Ikke viktig 44 2,2 97,7 Vet ikke/ikke aktuelt 35 1,7 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Finnmark 65% 24% 5% 3% 3% 100% 74 Telemark 62% 26% 12% 0% 0% 100% 74 Nordland 61% 24% 11% 2% 2% 100% 85 Hordaland 58% 25% 14% 2% 1% 100% 85 Oppland 56% 26% 10% 4% 4% 100% 80 Aust-Agder 56% 28% 9% 3% 4% 100% 68 Nord-Trøndelag 56% 32% 8% 3% 1% 100% 77 Sør-Trøndelag 55% 31% 7% 2% 5% 100% 87 Oslo 55% 29% 8% 4% 3% 100% 89 Buskerud 55% 32% 10% 2% 1% 100% 82 Hedmark 55% 29% 13% 1% 2% 100% 86 Akershus 53% 33% 8% 3% 2% 100% 88 Østfold 53% 32% 10% 4% 1% 100% 79 Vestfold 53% 27% 13% 3% 3% 100% 89 Troms 51% 40% 1% 6% 1% 100% 67 Møre og Romsdal 51% 41% 7% 0% 1% 100% 75 Sogn og Fjordane 48% 39% 6% 6% 1% 100% 80 Rogaland 47% 39% 12% 1% 1% 100% 75 Vest-Agder 45% 33% 16% 3% 3% 100% 64 Primærnæringer 51% 26% 7% 11% 5% 100% 35 Industri etc 48% 33% 10% 5% 4% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 56% 31% 9% 1% 2% 100% 144 Varehandel 55% 32% 9% 2% 1% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 64% 29% 4% 1% 2% 100% 71 Transport og kommunikasjon 44% 31% 19% 4% 2% 100% 81 Tjenesteytende næringer 58% 28% 10% 2% 2% 100% til 4 ansatte 56% 29% 8% 4% 2% 100% til 19 ansatte 53% 32% 11% 2% 2% 100% til 99 ansatte 52% 33% 10% 2% 3% 100% ansatte eller flere 60% 27% 9% 2% 3% 100% 137 Mann 54% 30% 10% 3% 3% 100% Kvinne 55% 34% 9% 1% 1% 100% 337 Flere ansatte 57% 30% 9% 2% 2% 100% 359 Like mange ansatte 52% 32% 10% 3% 2% 100% 975 Færre ansatte 59% 28% 6% 4% 3% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

19 SPM. 5_2 Altinn skal utvikles til å bli hovedkanal for all kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Hvor viktig er det for din bedrift å finne følgende tjenester i Altinn? Vil det være svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig. Svært viktig ,6 49,4 Ganske viktig ,2 83,9 Litt viktig 156 7,8 94,1 Ikke viktig 58 2,9 97,9 Vet ikke/ikke aktuelt 32 1,6 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Nordland 56% 26% 11% 6% 1% 100% 85 Finnmark 54% 36% 5% 1% 3% 100% 74 Nord-Trøndelag 53% 30% 10% 5% 1% 100% 77 Oppland 53% 30% 13% 3% 3% 100% 80 Hedmark 52% 33% 9% 3% 2% 100% 86 Oslo 52% 30% 12% 3% 2% 100% 89 Vestfold 52% 27% 8% 9% 4% 100% 89 Troms 51% 39% 6% 3% 1% 100% 67 Akershus 50% 35% 8% 5% 2% 100% 88 Aust-Agder 50% 29% 15% 1% 4% 100% 68 Østfold 49% 35% 6% 8% 1% 100% 79 Møre og Romsdal 49% 40% 8% 1% 1% 100% 75 Sogn og Fjordane 49% 40% 5% 6% 0% 100% 80 Telemark 49% 34% 14% 3% 1% 100% 74 Vest-Agder 47% 33% 17% 0% 3% 100% 64 Rogaland 47% 39% 11% 3% 1% 100% 75 Sør-Trøndelag 46% 38% 8% 3% 5% 100% 87 Buskerud 44% 37% 16% 2% 1% 100% 82 Hordaland 44% 41% 11% 4% 1% 100% 85 Primærnæringer 43% 37% 7% 9% 3% 100% 35 Industri etc 44% 37% 9% 6% 4% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 53% 35% 10% 1% 1% 100% 144 Varehandel 51% 34% 11% 3% 1% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 60% 33% 5% 1% 2% 100% 71 Transport og kommunikasjon 49% 29% 13% 6% 2% 100% 81 Tjenesteytende næringer 49% 34% 11% 3% 2% 100% til 4 ansatte 47% 37% 9% 3% 3% 100% til 19 ansatte 49% 36% 10% 4% 2% 100% til 99 ansatte 52% 30% 12% 4% 2% 100% ansatte eller flere 53% 28% 12% 4% 2% 100% 137 Mann 48% 35% 11% 4% 2% 100% Kvinne 55% 34% 8% 2% 1% 100% 337 Flere ansatte 50% 32% 12% 3% 3% 100% 359 Like mange ansatte 48% 37% 10% 4% 1% 100% 975 Færre ansatte 56% 26% 10% 4% 4% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

20 SPM. 5_3 Altinn skal utvikles til å bli hovedkanal for all kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Hvor viktig er det for din bedrift å finne følgende tjenester i Altinn? Vil det være svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig. Svært viktig ,0 42,0 Ganske viktig ,1 75,0 Litt viktig ,4 90,0 Ikke viktig 118 5,9 97,8 Vet ikke/ikke aktuelt 34 1,7 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Troms 55% 33% 3% 7% 1% 100% 67 Oppland 51% 25% 18% 4% 3% 100% 80 Nord-Trøndelag 51% 26% 13% 9% 1% 100% 77 Hedmark 49% 30% 16% 2% 2% 100% 86 Aust-Agder 49% 32% 12% 4% 3% 100% 68 Nordland 48% 34% 11% 5% 2% 100% 85 Buskerud 45% 29% 15% 9% 2% 100% 82 Sogn og Fjordane 45% 36% 11% 8% 0% 100% 80 Telemark 45% 27% 22% 4% 3% 100% 74 Møre og Romsdal 44% 40% 7% 8% 1% 100% 75 Finnmark 42% 38% 12% 4% 4% 100% 74 Hordaland 41% 32% 19% 7% 1% 100% 85 Østfold 41% 34% 19% 6% 0% 100% 79 Oslo 40% 30% 16% 11% 2% 100% 89 Rogaland 39% 35% 17% 8% 1% 100% 75 Sør-Trøndelag 38% 32% 16% 7% 7% 100% 87 Akershus 38% 38% 14% 10% 1% 100% 88 Vestfold 36% 36% 15% 9% 4% 100% 89 Vest-Agder 25% 38% 23% 9% 5% 100% 64 Primærnæringer 49% 35% 5% 11% 0% 100% 35 Industri etc 42% 34% 12% 8% 4% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 45% 37% 11% 6% 1% 100% 144 Varehandel 41% 32% 16% 9% 1% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 50% 33% 11% 3% 2% 100% 71 Transport og kommunikasjon 41% 25% 23% 9% 2% 100% 81 Tjenesteytende næringer 40% 33% 17% 7% 2% 100% til 4 ansatte 39% 38% 13% 7% 4% 100% til 19 ansatte 43% 31% 17% 7% 2% 100% til 99 ansatte 44% 30% 14% 10% 2% 100% ansatte eller flere 47% 31% 14% 7% 1% 100% 137 Mann 41% 32% 15% 9% 2% 100% Kvinne 45% 35% 14% 5% 1% 100% 337 Flere ansatte 44% 30% 18% 6% 3% 100% 359 Like mange ansatte 40% 35% 14% 9% 2% 100% 975 Færre ansatte 52% 26% 14% 5% 3% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

21 SPM. 5_4 Altinn skal utvikles til å bli hovedkanal for all kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Hvor viktig er det for din bedrift å finne følgende tjenester i Altinn? Vil det være svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig. Svært viktig ,6 54,6 Ganske viktig ,8 81,9 Litt viktig 151 7,5 91,9 Ikke viktig 82 4,1 97,3 Vet ikke/ikke aktuelt 41 2,1 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Nordland 67% 21% 6% 5% 1% 100% 85 Oslo 61% 20% 11% 4% 3% 100% 89 Møre og Romsdal 60% 29% 3% 4% 4% 100% 75 Oppland 56% 29% 10% 1% 4% 100% 80 Troms 55% 31% 3% 7% 3% 100% 67 Rogaland 55% 32% 8% 4% 1% 100% 75 Østfold 54% 23% 15% 6% 1% 100% 79 Sør-Trøndelag 54% 32% 6% 3% 5% 100% 87 Buskerud 54% 28% 12% 4% 2% 100% 82 Nord-Trøndelag 53% 23% 14% 8% 1% 100% 77 Hedmark 52% 29% 9% 7% 2% 100% 86 Akershus 52% 27% 14% 6% 1% 100% 88 Hordaland 52% 24% 11% 9% 5% 100% 85 Vestfold 52% 26% 8% 10% 4% 100% 89 Aust-Agder 51% 32% 10% 3% 3% 100% 68 Sogn og Fjordane 49% 41% 6% 4% 0% 100% 80 Finnmark 49% 41% 5% 3% 3% 100% 74 Telemark 45% 32% 16% 4% 3% 100% 74 Vest-Agder 44% 33% 14% 8% 2% 100% 64 Primærnæringer 47% 43% 6% 5% 0% 100% 35 Industri etc 52% 26% 8% 10% 3% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 53% 32% 9% 4% 2% 100% 144 Varehandel 54% 26% 14% 4% 2% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 57% 28% 6% 3% 6% 100% 71 Transport og kommunikasjon 43% 37% 7% 10% 2% 100% 81 Tjenesteytende næringer 61% 25% 8% 3% 3% 100% til 4 ansatte 52% 28% 10% 7% 3% 100% til 19 ansatte 54% 31% 10% 3% 2% 100% til 99 ansatte 53% 24% 11% 9% 4% 100% ansatte eller flere 68% 17% 6% 6% 3% 100% 137 Mann 53% 27% 11% 6% 3% 100% Kvinne 59% 28% 7% 5% 2% 100% 337 Flere ansatte 57% 24% 9% 6% 4% 100% 359 Like mange ansatte 53% 30% 10% 5% 2% 100% 975 Færre ansatte 58% 21% 12% 6% 3% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

22 SPM. 5_5 Altinn skal utvikles til å bli hovedkanal for all kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Hvor viktig er det for din bedrift å finne følgende tjenester i Altinn? Vil det være svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig. Svært viktig ,4 47,9 Ganske viktig ,4 81,3 Litt viktig 170 8,5 92,5 Ikke viktig 78 3,9 97,6 Vet ikke/ikke aktuelt 37 1,9 100,0 Sum ,1 Ikke fått spørsmålet ,9 Total ,0 Oppland 56% 26% 13% 3% 3% 100% 80 Nordland 55% 33% 8% 2% 1% 100% 85 Oslo 54% 29% 9% 6% 2% 100% 89 Aust-Agder 51% 31% 10% 4% 3% 100% 68 Telemark 51% 31% 11% 4% 3% 100% 74 Møre og Romsdal 51% 28% 11% 5% 5% 100% 75 Buskerud 50% 32% 12% 5% 1% 100% 82 Hordaland 49% 32% 14% 4% 1% 100% 85 Hedmark 48% 38% 9% 2% 2% 100% 86 Sør-Trøndelag 47% 37% 7% 6% 3% 100% 87 Finnmark 46% 38% 9% 3% 4% 100% 74 Akershus 45% 34% 13% 6% 2% 100% 88 Nord-Trøndelag 45% 29% 18% 6% 1% 100% 77 Troms 45% 40% 7% 4% 3% 100% 67 Østfold 43% 33% 16% 6% 1% 100% 79 Rogaland 43% 40% 9% 5% 3% 100% 75 Sogn og Fjordane 43% 44% 9% 4% 1% 100% 80 Vestfold 36% 35% 12% 12% 4% 100% 89 Vest-Agder 36% 39% 17% 5% 3% 100% 64 Primærnæringer 38% 49% 0% 11% 2% 100% 35 Industri etc 43% 33% 12% 8% 4% 100% 332 Bygge- og anleggsvirksomhet 47% 35% 14% 2% 2% 100% 144 Varehandel 51% 32% 10% 5% 2% 100% 482 Hotell- og restuarantvirksomhet 51% 41% 3% 3% 2% 100% 71 Transport og kommunikasjon 44% 32% 15% 7% 3% 100% 81 Tjenesteytende næringer 50% 33% 12% 4% 2% 100% til 4 ansatte 48% 35% 9% 5% 3% 100% til 19 ansatte 47% 33% 13% 5% 2% 100% til 99 ansatte 44% 35% 10% 7% 3% 100% ansatte eller flere 56% 26% 12% 3% 3% 100% 137 Mann 46% 33% 12% 6% 3% 100% Kvinne 53% 34% 9% 3% 1% 100% 337 Flere ansatte 50% 30% 12% 4% 3% 100% 359 Like mange ansatte 46% 36% 11% 5% 2% 100% 975 Færre ansatte 52% 27% 12% 6% 3% 100% 164 *) = Signifikant på 0,05 nivå NNU 2009Q2

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

RAPPORT Gjennomført av

RAPPORT Gjennomført av KRISINO TM 2009 RAPPORT Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid/med støtte fra NSR/Perduco KRISINO 2009 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Økonomisk kriminalitet... 3 Sikkerhet...

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer