Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) Tirsdag 28. november 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006"

Transkript

1 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006

2 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig i private og offentlige virksomheter (representativt utvalg) 2021 bedrifter i private sektor 505 virksomheter i offentlig sektor Virksomheter med 1 til ansatte er representert Feltarbeidet er gjennomført fra 30. august til 26.september

3 Undersøkelsen gjennomføres av: I samarbeid med/støtte fra:

4 Hovedfunn fra undersøkelsen

5 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

6 Har din virksomhet opplevd følgende de siste 12 månedene? n=2526 Datavirusangrep 30,8 % Innbrudd i eller hærverk mot lokalene 19,7 % Kopiering av industrielle rettigheter Oppsigelse pga lovbrudd Økonomisk kriminalitet Intern mobbing av ansatte Misbruk/tap/tyveri av sensitiv informasjon Innbrudd i datasystemer 7,9 % 7,7 % 6,5 % 5,1 % 3,1 % 1,4 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 %

7 Har din virksomhet opplevd følgende de siste 12 månedene? Blitt utsatt for datavirusangrep (31%) 34 % blant de private og 18 % blant de offentlige Mest i Oslo (41%) og minst i Oppland, Vest-Agder og Finnmark (20%) Innbrudd i eller hærverk mot virksomhetens lokaler (20%) 24 % blant de offentlige og 19 % blant de private 8 % av de minste virksomhetene og 37 % blant de største 33 % blant hotell- og restaurantvirksomhetene Kopiering av industrielle rettigheter (8%) 1 % blant de offentlige og 10 % blant de private 10 % blant de minste virksomhetene og 6 % blant de største

8 Har din virksomhet opplevd følgende de siste 12 månedene? At en ansatt er blitt oppsagt på grunn av lovbrudd (8%) 16 % i Akershus og 3 % i Sogn og Fjordane og Aust-Agder 3 % blant de minste virksomhetene og 18 % blant de største Økonomiske kriminalitet slik som økonomisk utroskap, bedrageri eller underslag (7%) 5 % blant de minste virksomhetene og 13 % blant de største 15 % innen hotell og restaurant og kun 1 % innen primærnæringene At personell har blitt utsatt for mobbing internt (5%) 11% blant de offentlige og 4 % blant de private 1-2 % i små virksomheter og 13 % blant de store

9 Har din virksomhet opplevd følgende de siste 12 månedene? Misbruk, tap eller tyveri av sensitiv informasjon (3%) 7% innen hotell- og restaurantnæringen og minst innen primærnæringene (0%) og det offentlige (1-2%) Mest i Oslo (6%) og Akershus (5%) og minst i Vestfold (0%) Innbrudd i virksomhetens datasystemer (1%) Like mye innen de offentlige og de private virksomhetene (1%) Mest i Oslo (3%) og minst i Sør-Trøndelag og begge Agderfylkene

10 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

11 n=2526 Risikovurdering Har din virksomhet foretatt en risikovurdering av kriminalitet i eller mot virksomheten? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ja; 32,3 % Nei; 64,6 % Vet ikke; 3,1 %

12 n=2526 Risikovurdering 60 % 40 % 20 % 0 % Offentlig sektor 56 % 35 % 9 % Ja Nei Vet ikke Privat sektor 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 1-4 ans 5-19 ans ans 100+ ans 18 % 25 % 35 % 50 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 67 % 32 % 2 % Ja Nei Vet ikke 15 % 10 % 5 % 0 % Ja

13 n=774 Skriftlig dokumentert risikoanalyse? Var dette en skriftlig dokumentert risikoanalyse? Vet ikke; 3,6 % Dette betyr at 18,8 % av virksomhetene har gjennomført en skriftlig dokumentert risikoanalyse Nei; 38,2 % Ja; 58,3 %

14 n=774 Skriftlig dokumentert risikoanalyse? 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Offentlig sektor 77 % 19 % 4 % Ja Nei Vet ikke 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1-4 ans 5-19 ans ans 100+ ans 31 % 41 % 56 % 79 % Privat sektor 30 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 53 % 44 % 3 % Ja Nei Vet ikke 20 % 10 % 0 % Ja

15 Hvem av følgende har deltatt i denne risikovurderingen? n= ,0 % 75,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % 91,6 % 6,0 % 2,4 % Daglig leder eller administrativ ledelse Ja Nei Vet ikke 100,0 % 75,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % 78,2 % 18,9 % Ansatte Ja Nei Vet ikke 2,9 % 75,0 % 50,0 % 54,9 % 40,9 % Ja Nei Vet ikke 75,0 % 50,0 % 40,2 % 50,5 % Ja Nei Vet ikke 25,0 % 4,2 % 25,0 % 9,3 % 0,0 % 0,0 % Eksterne konsulenter Bedriftens styre

16 Medførte risikovurderingen konkrete tiltak? n=774 og 420 Medførte denne risikovurderingen at det ble iverksatt konkrete tiltak mot kriminalitet i din virksomhet? 4,5 % 41,0 % 54,5 % Ja Nei Vet ikke Hvem var omfattet av disse tiltakene? Var det ansatte eller utenforstående eller begge deler? 4,5 % 50,6 % Ansatte Begge deler 28,5 % 16,4 % Utenforstående Vet ikke

17 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

18 Har din virksomhet de siste 12 månedene vært utsatt for lovbrudd som dere ikke anmeldte? n=2526 1,9 % 8,8 % Ja Nei Vet ikke 89,3 %

19 Har din virksomhet de siste 12 månedene vært utsatt for lovbrudd som dere ikke anmeldte? Sektor 5 % av de offentlige virksomhetene 10 % av de private virksomhetene Størrelse 8 % av virksomhetene med 1-4 ansatte 9 % av virksomhetene med 5-19 ansatte 8 % av virksomhetene med ansatte 11 % av virksomhetene med 100 ansatte eller flere Bransje 19 % av virksomhetene innen hotell/restaurant 4 % av virksomhetene innen tjenesteytende næringer

20 n=200 Hvorfor lovbrudd ikke anmeldes Fordi politiet som regel henlegger saken 44 % 28 % 5 % 23 % Fordi anmeldelser er for ressurs- og tidkrevende 27 % 30 % 12 % 31 % Pga vår manglende tillit til politiets saksbehandling 16 % 28 % 13 % 43 % Fordi virksomheten behandler slik saker internt 13 % 36 % 11 % 39 % Fordi det svekker virksomhetens omdømme Fordi virksomheten har mangelfulle forsikringer 7 % 5 % 7 % 2 % 3 % 6 % 80 % 87 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Noe enig Noe uenig Helt uenig Vet ikke

21 n=220 Hvorfor lovbrudd ikke anmeldes Offentlig: 8 % enig Private: 25 % enig Virksomheten vil normalt ikke anmelde lovbrudd utført av personalet 8 % 15 % 16 % 54 % Virksomheten vil normalt ikke anmelde lovbrudd utført av en utenforstående 3 % 7 % 14 % 74 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Noe enig Noe uenig Helt uenig Vet ikke

22 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

23 n=2526 Retningslinjer for håndtering av rusmisbruk Har virksomheten etablert retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk? 60 % 50 % 40 % 50,6 % 47,4 % Store forskjeller 83 % sier ja i offentlig sektor 42 % sier ja i privat sektor 30 % 20 % 10 % 0 % 1,9 % Ja Nei Vet ikke

24 n=2526 Ansattes misbruk av rusmidler Kjenner du til at ansatte i din virksomhet misbruker følgende rusmidler i dag? Narkotika Medikamenter 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % Alkohol 2,7 % 2,8 % 4 % Narkotika Medikamenter Alkohol 12,2 % 2 % 0 % Ja

25 Ansattes misbruk av narkotika Blant de som har funnet narkotisk stoff på virksomhetens område oppgir: 57 % at stoffet ble overlatt til politiet 15 % at destruert på stedet 27 % ingen av delene/annet/vet ikke 7,6 % oppgir at ansatte i virksomheten har sluttet på grunn av narkotikamisbruk 12 % av de offentlige virksomhetene 6 % av de private virksomhetene

26 n=2526 Tap som følge av rusmiddelmisbruk blant ansatte Har din virksomhet noen gang hatt økonomisk tap, herunder ulykker, underslag eller annet som følge av rusmiddelmisbruk blant ansatte? Vet ikke; 3,6 % Nei; 90,9 % Ja; 5,5 % Hver tiende store virksomhet (100 + ans.) Ja Nei Vet ikke

27 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

28 n=2526 Trusler eller press Kjenner du til at en leverandør de siste 12 månedene har truet eller presset personell i din virksomhet for å få en kontrakt eller et oppdrag av dere? Vet ikke; 1,1 % Vil ikke svare; 0,1 % Ja; 1,4 % Nei; 97,4 %

29 n=2526 Tilbydd en utilbørlig fordel Kjenner du til at en leverandør de siste 12 månedene har tilbydd personell i din virksomhet en utilbørlig fordel for å få en kontrakt eller et oppdrag av dere? Vet ikke; 1,4 % Nei; 95,9 % Ja; 2,7 %

30 Tilbydd en utilbørlig fordel Flere i privat (3,1%) enn i offentlig sektor (1,4%) Flest i bransjene: 7 % i hotell- og restaurantbransjen 4 % innen transport og kommunikasjon 4 % innen bygge- og anleggsvirksomhet Blant de som har blitt tilbydd en utilbørlig fordel 18 % oppgir at det likevel ble inngått et samarbeid med leverandøren

31 Deltakelse på sosiale tilstelninger/arrangement som ble betalt av en leverandør n=2526 Har du eller personalet i din virksomhet deltatt på sosiale tilstelninger eller arrangementer i løpet av det siste året som ble betalt av en leverandør? Nei; 61,5 % Vet ikke; 2,2 % Ja; 36,3 %

32 Deltakelse på sosiale tilstelninger/arrangement som ble betalt av en leverandør Flere i privat (41%) enn i offentlig sektor (19%) Flest i bransjene: 60 % innen bygge- og anleggsvirksomhet 46 % innen transport og kommunikasjon 44 % innen primærnæringene 41 % innen industrien Andelen stiger med størrelsen på virksomheten 24 % av de minste virksomhetene (1-4 ansatte) 45 % av de store virksomhetene (100+ ansatte)

33 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

34 n=2526 Ulike former for kontroll av ansatte Referansesjekk ved nyansettelser 89 % Ekthetskontroll av vitnemål Kontroll av ansattes internettbruk Kontrolltiltak av ansatte i oppsigelse Kameraovervåkning Rusmiddeltesting av ansatte Overvåkning av ansattes e-post Telefonovervåkning av ansatte 32 % 11 % 10 % 9 % 5 % 2 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke Vil ikke svare

35 Referansesjekk ved nyansettelser Sektor 95 % av de offentlige virksomhetene gjør dette 88 % av de private virksomhetene Størrelse 70 % av virksomhetene med 1-4 ansatte 94 % av virksomhetene med 20 ansatte eller flere Geografi 93 % av virksomhetene i Oslo og Rogaland 84 % av virksomhetene i Nord-Trøndelag, Buskerud, Nordland og Sogn og Fjordane

36 Ekthetskontroll av vitnemål og sertifikater ved nyansettelser Sektor 44 % av de offentlige virksomhetene gjør dette 29 % av de private virksomhetene Størrelse 28 % av virksomhetene med 1-4 ansatte 42 % av virksomhetene med 100 ansatte eller flere Bransje 44 % av virksomhetene innen helse og sosial 24 % av virksomhetene innen primær og hotell og restaurant

37 Kontroll av ansattes internettbruk Sektor 10 % av de offentlige virksomhetene gjør dette 12 % av de private virksomhetene Størrelse 4 % av virksomhetene med 1-4 ansatte 20 % av virksomhetene med 100 ansatte eller flere Bransje 20 % av virksomhetene innen hotell/restaurant 3 % av virksomhetene innen primær og bygg/anlegg

38 Kontrolltiltak av ansatte i en oppsigelsesperiode Sektor 5 % av de offentlige virksomhetene gjør dette 12 % av de private virksomhetene Størrelse 5 % av virksomhetene med 1-4 ansatte 15 % av virksomhetene med 100 ansatte eller flere Bransje 16 % av innen hotell/restaurant og 15 % innen tjenesteytende sektor 4 % av virksomhetene innen helse og sosial

39 Rusmiddeltesting av ansatte Sektor 3 % av de offentlige virksomhetene gjør dette 5 % av de private virksomhetene Størrelse 1 % av virksomhetene med 1-4 ansatte 12 % av virksomhetene med 100 ansatte eller flere Bransje 25 % av virksomhetene innen transport og kommunikasjon 1 % av virksomhetene innen varehandel og tjenesteytende

40 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

41 Vold eller trusler om vold i jobbsammenheng n= % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 82,0 % Har ansatte i din virksomhet vært utsatt for vold eller trusler om vold i jobbsammenheng i løpet av de siste 12 månedene? 30 % 20 % 15,9 % 10 % 0 % 2,1 % Ja Nei Vet ikke

42 Vold eller trusler om vold i jobbsammenheng n= % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Offentlig sektor 45 % 51 % 4 % Ja Nei Vet ikke 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 1-4 ans 5-19 ans ans 100+ ans 16 % 38 % Privat sektor 15 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 9 % 90 % 2 % 10 % 5 % 0 % 5 % 6 % Ja Ja Nei Vet ikke

43 Vold eller trusler om vold i jobbsammenheng n=2526 Off.adm. Helse/sosial 43 % 46 % Hotell/rest. 30 % Transp/komm. 20 % Tjenesteytende næringer Industri etc Varehandel Bygg/anlegg 9 % 6 % 6 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

44 n=387 Vold eller trusler om vold i jobbsammenheng 4,0 % sier at ansatte har opplevd vold utført av kollega 7,0 % sier at ansatte har opplevd trusler om vold fra kollega 50,9 % sier at ansatte har opplevd vold utført av en utenforstående 87,4 % sier at ansatte har opplevd trussel om vold fra en utenforstående

45 Hovedfunn - tema Indikatorer Risikovurdering Anmeldelser Rusmisbruk Etikk og korrupsjon Kontroll av ansatte Vold mot ansatte Svart økonomi

46 n=2526 Svart økonomi Dersom en virksomhet i din bransje unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter, hvor stor sjanse tror du det er for at skattemyndighetene vil oppdage dette. Er den svært liten, liten, stor eller svært stor? 0,4 % 4,1 % 11,0 % 10,9 % 31,4 % 42,2 % Svært liten Liten Stor Svært stor Vet ikke Vil ikke svare

47 n=2526 Svart økonomi fordelt på bedriftsstørrelse 100+ ans. 2 % 9 % 41 % 33 % 14 % ans. 3 % 13 % 40 % 32 % 11 % 5-19 ans- 5 % 11 % 44 % 30 % 9 % 1-4 ans. 7 % 10 % 41 % 32 % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært liten Liten Stor Svært stor Vet ikke Vil ikke svare

48 Svart økonomi ulike bakgrunnsvariabler

49 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) I samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Undersøkelse om forenkling August/september 2014

Undersøkelse om forenkling August/september 2014 Undersøkelse om forenkling August/september 2014 For NHO, NARF og Revisorforeningen Om utvalget 400 350 300 250 200 150 100 50 0 107 140 Bransje (antall) 291 49 28 187 500 450 400 350 300 250 200 150 100

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Innhold 1 Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2 Hendelser og mørketall 5 2.1 Hendelser 5

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2008

Mørketallsundersøkelsen 2008 Mørketallsundersøkelsen 2008 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2008 24-25 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 6. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

Industrielle rettigheter i Norge

Industrielle rettigheter i Norge Industrielle rettigheter i Norge En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 6. desember 2004 Patentstyret Innhold Resultater Generelle funn (Spørsmål

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

- om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM

- om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM 79281401M 06.06.04 14:05 Side 1 Mørketallsundersøkelsen 2003 - om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM 79281401M 06.06.04 14:05 Side 2 79281401M 06.06.04 14:05 Side 3 Innhold Sammendrag og konklusjoner

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid Zapera Receptor Norway AS På oppdrag fra Mandag Morgen i samarbeid med Miljøverndepartementet Bakgrunn og målgruppe For å kartlegge blant annet hvordan norsk

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2006 27-28 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer