Desember Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune"

Transkript

1 Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune

2 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling... 2 Vekting... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 3 Kjønn... 3 Alder... 3 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller... 4 Spørreskjema... 4 Feilmargintabell... 7 Frekvens- og krysstabeller

3 Innledning Bakgrunn Opinion har på oppdrag fra Drammen kommune gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Drammen kommune. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er innbyggerne i Drammen kommune, 15 år eller eldre. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede personer er forsøkt intervjuet. Utvalget er et tilfeldighetsutvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Vekting Resultatene er vektet på kjønn og alder. Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 26. oktober til 5. november Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=1 000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med frekvens- og krysstabeller bak i rapporten. 2

4 Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Kjønn Kjønn Antall (n) Andel Mann ,0 % Kvinne ,0 % ,0 % Alder Alder Antall (n) Andel Under 30 år ,3 % 30 til 39 år ,8 % 40 til 49 år ,4 % 50 til 59 år ,3 % 60 år eller eldre ,2 % ,0 % 3

5 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 Er du for eller mot at Drammen går inn i en ny og større kommune i regionen? Svaralternativer: For Mot Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 2 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Svaralternativer: Lier Røyken Hurum Sande Nedre Eiker Øvre Eiker Asker Bærum Kongsberg Annet Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 3 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Helse-, pleie og omsorgstjenester Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Barnevern Byggesaksbehandling Kultur-, idrett- og fritidstilbud Næringsutvikling Lokaldemokratiet 4

6 Svaralternativer: Noe Verken eller dårligere Noe dårligere dårligere Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 4 Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? [Vil du si at avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig?] Helse-, pleie og omsorgstjenester Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Barnevern Byggesaksbehandling Kultur-, idrett- og fritidstilbud Rådhuset Svaralternativer: Svært viktig Ganske viktig Verken viktig eller uviktig Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 5 Folk kan føle ulik grad av tilknytning eller tilhørighet til fylket, kommunen eller området de bor i. I hvilken grad føler du tilknytning til (LES OPP) Bydelen eller nærområdet der du bor Drammen kommune Buskerud fylke Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad Verken stor eller liten grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt 5

7 Spørsmål 6 Er du interessert i å delta i eventuelle oppfølgingsundersøkelser knyttet til spørsmål om kommunereformen? Svaralternativer: Hvis ja, be om e-postadresse Bakgrunnsspørsmål B1 Registrer kjønn Svaralternativer: Mann Kvinne B2 Hva er din alder? Svaralternativer: år B3 Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Svaralternativer: Grunnskole Videregående skole Universitet/høgskole, opptil 4 år Universitet/høgskole, 5 år eller mer Annet B4 Geografi (postnummer) 6

8 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 7

9 SPM. 1 Er du for eller mot at Drammen går inn i en ny og større kommune i regionen? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent For ,9 59,9 59,9 Mot ,4 21,4 81,4 Vet ikke/ikke aktuelt ,6 18,6 100, ,0 100,0 Kjønn *) For Mot Vet ikke/ikke aktuelt Mann 70% 16% 15% 100% 530 Kvinne 51% 27% 22% 100% 470 Alder *) For Mot Vet ikke/ikke aktuelt Under 30 år 48% 29% 23% 100% år 53% 23% 24% 100% år 68% 18% 14% 100% år 66% 18% 16% 100% år eller over 65% 19% 17% 100% 242 For/mot *) For Mot Vet ikke/ikke aktuelt For 100% 0% 0% 100% 605 Mot 0% 100% 0% 100% 211 Utdanning *) For Mot Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 42% 32% 26% 100% 88 Videregående skole 58% 23% 19% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 63% 20% 17% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 66% 16% 17% 100% 236 Annet 48% 39% 13% 100% 16

10 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Lier SPM. 2_1 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) ,4 66,4 66,4 Nei (ikke valgt) ,6 33,6 100, ,0 100,0 Kjønn *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 70% 30% 100% 530 Kvinne 63% 37% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 49% 51% 100% år 67% 33% 100% år 74% 26% 100% år 74% 26% 100% år eller over 72% 28% 100% 242 For/mot *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 76% 24% 100% 605 Mot 50% 50% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 55% 45% 100% 184 Utdanning *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 38% 62% 100% 88 Videregående skole 60% 40% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 70% 30% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 80% 20% 100% 236 Annet 71% 29% 100% 16

11 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Røyken SPM. 2_2 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) ,5 10,5 10,5 Nei (ikke valgt) ,5 89,5 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 11% 89% 100% 530 Kvinne 10% 90% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 4% 96% 100% år 11% 89% 100% år 13% 87% 100% år 10% 90% 100% år eller over 13% 87% 100% 242 For/mot *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 14% 86% 100% 605 Mot 5% 95% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 5% 95% 100% 184 Utdanning *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 6% 94% 100% 88 Videregående skole 7% 93% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 13% 87% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 14% 86% 100% 236 Annet 6% 94% 100% 16

12 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Hurum SPM. 2_3 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) 73 7,3 7,3 7,3 Nei (ikke valgt) ,7 92,7 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 8% 92% 100% 530 Kvinne 6% 94% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 3% 97% 100% år 8% 92% 100% år 6% 94% 100% år 9% 91% 100% år eller over 11% 89% 100% 242 For/mot *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 11% 89% 100% 605 Mot 2% 98% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 3% 97% 100% 184 Utdanning *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 2% 98% 100% 88 Videregående skole 6% 94% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 10% 90% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 8% 92% 100% 236 Annet 0% 100% 100% 16

13 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Sande SPM. 2_4 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) ,0 22,0 22,0 Nei (ikke valgt) ,0 78,0 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 22% 78% 100% 530 Kvinne 22% 78% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 23% 77% 100% år 17% 83% 100% år 21% 79% 100% år 34% 66% 100% år eller over 20% 80% 100% 242 For/mot *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 28% 72% 100% 605 Mot 11% 89% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 15% 85% 100% 184 Utdanning Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 17% 83% 100% 88 Videregående skole 22% 78% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 25% 75% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 20% 80% 100% 236 Annet 18% 82% 100% 16

14 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Nedre Eiker SPM. 2_5 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) ,2 38,2 38,2 Nei (ikke valgt) ,8 61,8 100, ,0 100,0 Kjønn *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 44% 56% 100% 530 Kvinne 33% 67% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 19% 81% 100% år 43% 57% 100% år 43% 57% 100% år 47% 53% 100% år eller over 45% 55% 100% 242 For/mot *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 46% 54% 100% 605 Mot 20% 80% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 33% 67% 100% 184 Utdanning *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 20% 80% 100% 88 Videregående skole 34% 66% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 39% 61% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 50% 50% 100% 236 Annet 27% 73% 100% 16

15 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Øvre Eiker SPM. 2_6 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) 95 9,5 9,5 9,5 Nei (ikke valgt) ,5 90,5 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 11% 89% 100% 530 Kvinne 8% 92% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 4% 96% 100% år 8% 92% 100% år 14% 86% 100% år 11% 89% 100% år eller over 11% 89% 100% 242 For/mot *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 12% 88% 100% 605 Mot 2% 98% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 9% 91% 100% 184 Utdanning Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 4% 96% 100% 88 Videregående skole 9% 91% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 9% 91% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 13% 87% 100% 236 Annet 0% 100% 100% 16

16 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Asker SPM. 2_7 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) 11 1,1 1,1 1,1 Nei (ikke valgt) ,9 98,9 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 1% 99% 100% 530 Kvinne 1% 99% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 1% 99% 100% år 3% 97% 100% år 0% 100% 100% år 3% 97% 100% år eller over 0% 100% 100% 242 For/mot Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 1% 99% 100% 605 Mot 1% 99% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 2% 98% 100% 184 Utdanning Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 1% 99% 100% 88 Videregående skole 2% 98% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 1% 99% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 1% 99% 100% 236 Annet 0% 100% 100% 16

17 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Bærum SPM. 2_8 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) 4,4,4,4 Nei (ikke valgt) ,6 99,6 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 0% 100% 100% 530 Kvinne 1% 99% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 0% 100% 100% år 0% 100% 100% år 0% 100% 100% år 3% 97% 100% år eller over 0% 100% 100% 242 For/mot Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 0% 100% 100% 605 Mot 0% 100% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 1% 99% 100% 184 Utdanning Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 0% 100% 100% 88 Videregående skole 1% 99% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 0% 100% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 0% 100% 100% 236 Annet 0% 100% 100% 16

18 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Kongsberg SPM. 2_9 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) 3,3,3,3 Nei (ikke valgt) ,7 99,7 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 1% 99% 100% 530 Kvinne 0% 100% 100% 470 Alder Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 0% 100% 100% år 1% 99% 100% år 0% 100% 100% år 1% 99% 100% år eller over 0% 100% 100% 242 For/mot Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 0% 100% 100% 605 Mot 0% 100% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 0% 100% 100% 184 Utdanning Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 0% 100% 100% 88 Videregående skole 0% 100% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 0% 100% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 1% 99% 100% 236 Annet 0% 100% 100% 16

19 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Annet SPM. 2_10 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) 41 4,1 4,1 4,1 Nei (ikke valgt) ,9 95,9 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 4% 96% 100% 530 Kvinne 5% 95% 100% 470 Alder Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 7% 93% 100% år 2% 98% 100% år 5% 95% 100% år 2% 98% 100% år eller over 3% 97% 100% 242 For/mot Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 3% 97% 100% 605 Mot 4% 96% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 7% 93% 100% 184 Utdanning Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 8% 92% 100% 88 Videregående skole 4% 96% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 3% 97% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 4% 96% 100% 236 Annet 0% 100% 100% 16

20 Drammen har allerede vedtatt å danne en ny kommune med Svelvik. DERSOM Drammen og Svelvik danner en ny kommune med flere andre kommuner, hvilken eller hvilke kommuner mener du det er mest naturlig at Drammen da slår seg sammen med? Vet ikke/ikke aktuelt SPM. 2_11 Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja (valgt) ,0 15,0 15,0 Nei (ikke valgt) ,0 85,0 100, ,0 100,0 Kjønn Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Mann 13% 87% 100% 530 Kvinne 17% 83% 100% 470 Alder *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Under 30 år 30% 70% 100% år 14% 86% 100% år 10% 90% 100% år 7% 93% 100% år eller over 10% 90% 100% 242 For/mot *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) For 7% 93% 100% 605 Mot 31% 69% 100% 211 Vet ikke/ikke aktuelt 23% 77% 100% 184 Utdanning *) Ja (valgt) Nei (ikke valgt) Grunnskole 37% 63% 100% 88 Videregående skole 18% 82% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 10% 90% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 9% 91% 100% 236 Annet 17% 83% 100% 16

21 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Helse-, pleie og omsorgstjenester SPM. 3_1 Vektet Prosent 82 8,2 8,2 8,2 Noe ,1 25,1 33,3 Verken eller dårligere ,8 46,8 80,2 Noe dårligere ,1 10,1 90,3 dårligere 68 6,8 6,8 97,1 Vet ikke/ikke aktuelt 29 2,9 2,9 100, ,0 100,0 Kjønn *) Noe Mann 10% 30% 44% 8% 4% 3% 100% 530 Kvinne 6% 21% 49% 12% 9% 3% 100% 470 Alder *) Noe Under 30 år 7% 30% 35% 15% 9% 4% 100% år 5% 21% 53% 11% 7% 3% 100% år 9% 26% 49% 8% 4% 3% 100% år 9% 22% 51% 11% 5% 3% 100% år eller over 10% 24% 49% 7% 8% 2% 100% 242 For/mot *) Noe For 12% 32% 48% 4% 2% 2% 100% 605 Mot 2% 11% 35% 25% 23% 3% 100% 211 Utdanning Noe Grunnskole 10% 24% 36% 13% 12% 5% 100% 88 Videregående skole 8% 23% 46% 10% 8% 4% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 8% 26% 50% 9% 6% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 8% 27% 48% 10% 5% 3% 100% 236 Annet 11% 30% 40% 19% 0% 0% 100% 16

22 SPM. 3_1_omkodet Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Helse-, pleie og omsorgstjenester Vektet Prosent /noe ,3 33,3 33,3 Verken eller dårligere ,8 46,8 80,2 /noe dårligere ,9 16,9 97,1 Vet ikke/ikke aktuelt 29 2,9 2,9 100, ,0 100,0 Kjønn *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Mann 40% 44% 13% 3% 100% 530 Kvinne 27% 49% 21% 3% 100% 470 Alder *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Under 30 år 37% 35% 24% 4% 100% år 26% 53% 18% 3% 100% år 35% 49% 12% 3% 100% år 31% 51% 16% 3% 100% år eller over 33% 49% 15% 2% 100% 242 For/mot *) /noe Verken /noe Vet ikke/ For 44% 48% 5% 2% 100% 605 Mot 13% 35% 48% 3% 100% 211 Utdanning /noe Verken /noe Vet ikke/ Grunnskole 34% 36% 25% 5% 100% 88 Videregående skole 31% 46% 18% 4% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 33% 50% 15% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 35% 48% 14% 3% 100% 236 Annet 41% 40% 19% 0% 100% 16

23 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud SPM. 3_2 Vektet Prosent 81 8,1 8,1 8,1 Noe ,3 29,3 37,5 Verken eller dårligere ,4 43,4 80,9 Noe dårligere ,3 10,3 91,2 dårligere 46 4,6 4,6 95,8 Vet ikke/ikke aktuelt 42 4,2 4,2 100, ,0 100,0 Kjønn *) Noe Mann 11% 32% 41% 9% 4% 3% 100% 530 Kvinne 6% 27% 45% 11% 5% 5% 100% 470 Alder Noe Under 30 år 9% 34% 36% 12% 6% 3% 100% år 6% 25% 48% 11% 5% 5% 100% år 8% 31% 43% 12% 2% 4% 100% år 8% 30% 49% 4% 5% 4% 100% år eller over 9% 26% 45% 9% 6% 5% 100% 242 For/mot *) Noe For 11% 37% 42% 6% 2% 3% 100% 605 Mot 3% 16% 37% 25% 15% 4% 100% 211 Utdanning *) Noe Grunnskole 10% 23% 35% 11% 12% 8% 100% 88 Videregående skole 8% 25% 43% 13% 5% 6% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 8% 32% 47% 7% 4% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 6% 33% 42% 11% 3% 4% 100% 236 Annet 11% 44% 32% 6% 0% 8% 100% 16

24 SPM. 3_2_omkodet Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent /noe ,5 37,5 37,5 Verken eller dårligere ,4 43,4 80,9 /noe dårligere ,9 14,9 95,8 Vet ikke/ikke aktuelt 42 4,2 4,2 100, ,0 100,0 Kjønn *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Mann 42% 41% 13% 3% 100% 530 Kvinne 33% 45% 17% 5% 100% 470 Alder /noe Verken /noe Vet ikke/ Under 30 år 43% 36% 17% 3% 100% år 31% 48% 16% 5% 100% år 39% 43% 15% 4% 100% år 38% 49% 9% 4% 100% år eller over 35% 45% 15% 5% 100% 242 For/mot *) /noe Verken /noe Vet ikke/ For 48% 42% 7% 3% 100% 605 Mot 19% 37% 40% 4% 100% 211 Utdanning *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Grunnskole 33% 35% 23% 8% 100% 88 Videregående skole 33% 43% 18% 6% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 41% 47% 11% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 40% 42% 15% 4% 100% 236 Annet 55% 32% 6% 8% 100% 16

25 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Barnevern SPM. 3_3 Vektet Prosent ,5 11,5 11,5 Noe ,3 28,3 39,8 Verken eller dårligere ,1 34,1 73,9 Noe dårligere ,5 11,5 85,4 dårligere 65 6,5 6,5 91,9 Vet ikke/ikke aktuelt 81 8,1 8,1 100, ,0 100,0 Kjønn *) Noe Mann 13% 27% 35% 9% 6% 10% 100% 530 Kvinne 10% 30% 33% 14% 7% 6% 100% 470 Alder Noe Under 30 år 10% 28% 33% 17% 5% 7% 100% år 10% 24% 37% 10% 10% 10% 100% år 16% 30% 30% 11% 7% 7% 100% år 10% 34% 38% 8% 6% 4% 100% år eller over 10% 28% 36% 9% 7% 10% 100% 242 For/mot *) Noe For 17% 34% 33% 6% 3% 7% 100% 605 Mot 3% 17% 30% 24% 17% 10% 100% 211 Utdanning *) Noe Grunnskole 10% 20% 39% 16% 7% 9% 100% 88 Videregående skole 8% 26% 35% 13% 8% 9% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 13% 30% 36% 8% 7% 6% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 15% 34% 30% 12% 5% 6% 100% 236 Annet 11% 18% 12% 12% 0% 47% 100% 16

26 SPM. 3_3_omkodet Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Barnevern Vektet Prosent /noe ,8 39,8 39,8 Verken eller dårligere ,1 34,1 73,9 /noe dårligere ,0 18,0 91,9 Vet ikke/ikke aktuelt 81 8,1 8,1 100, ,0 100,0 Kjønn *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Mann 40% 35% 15% 10% 100% 530 Kvinne 40% 33% 21% 6% 100% 470 Alder /noe Verken /noe Vet ikke/ Under 30 år 38% 33% 22% 7% 100% år 34% 37% 20% 10% 100% år 46% 30% 18% 7% 100% år 44% 38% 14% 4% 100% år eller over 38% 36% 16% 10% 100% 242 For/mot *) /noe Verken /noe Vet ikke/ For 51% 33% 10% 7% 100% 605 Mot 20% 30% 40% 10% 100% 211 Utdanning *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Grunnskole 30% 39% 23% 9% 100% 88 Videregående skole 34% 35% 22% 9% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 43% 36% 15% 6% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 48% 30% 16% 6% 100% 236 Annet 29% 12% 12% 47% 100% 16

27 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Byggesaksbehandling SPM. 3_4 Vektet Prosent ,3 10,3 10,3 Noe ,5 21,5 31,8 Verken eller dårligere ,5 37,5 69,3 Noe dårligere ,5 13,5 82,8 dårligere 77 7,7 7,7 90,4 Vet ikke/ikke aktuelt 96 9,6 9,6 100, ,0 100,0 Kjønn *) Noe Mann 13% 23% 37% 13% 7% 6% 100% 530 Kvinne 8% 20% 38% 14% 8% 13% 100% 470 Alder Noe Under 30 år 11% 19% 31% 15% 10% 14% 100% år 9% 18% 38% 16% 10% 10% 100% år 13% 24% 39% 12% 7% 6% 100% år 6% 30% 40% 9% 7% 7% 100% år eller over 10% 20% 41% 14% 5% 10% 100% 242 For/mot *) Noe For 14% 28% 38% 11% 3% 5% 100% 605 Mot 3% 9% 33% 19% 24% 13% 100% 211 Utdanning Noe Grunnskole 5% 16% 37% 13% 7% 21% 100% 88 Videregående skole 11% 19% 37% 14% 9% 10% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 11% 25% 37% 14% 8% 6% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 11% 21% 40% 13% 6% 9% 100% 236 Annet 18% 29% 20% 6% 8% 20% 100% 16

28 SPM. 3_4_omkodet Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Byggesaksbehandling Vektet Prosent /noe ,8 31,8 31,8 Verken eller dårligere ,5 37,5 69,3 /noe dårligere ,2 21,2 90,4 Vet ikke/ikke aktuelt 96 9,6 9,6 100, ,0 100,0 Kjønn *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Mann 36% 37% 20% 6% 100% 530 Kvinne 27% 38% 22% 13% 100% 470 Alder /noe Verken /noe Vet ikke/ Under 30 år 30% 31% 25% 14% 100% år 27% 38% 25% 10% 100% år 36% 39% 19% 6% 100% år 36% 40% 17% 7% 100% år eller over 30% 41% 19% 10% 100% 242 For/mot *) /noe Verken /noe Vet ikke/ For 42% 38% 14% 5% 100% 605 Mot 12% 33% 42% 13% 100% 211 Utdanning *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Grunnskole 21% 37% 21% 21% 100% 88 Videregående skole 30% 37% 23% 10% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 36% 37% 22% 6% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 32% 40% 19% 9% 100% 236 Annet 47% 20% 13% 20% 100% 16

29 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Kultur-, idrett- og fritidstilbud SPM. 3_5 Vektet Prosent ,8 13,8 13,8 Noe ,7 37,7 51,5 Verken eller dårligere ,6 32,6 84,1 Noe dårligere 97 9,7 9,7 93,8 dårligere 39 3,9 3,9 97,7 Vet ikke/ikke aktuelt 23 2,3 2,3 100, ,0 100,0 Kjønn Noe Mann 15% 37% 31% 9% 5% 3% 100% 530 Kvinne 13% 38% 34% 10% 3% 2% 100% 470 Alder *) Noe Under 30 år 17% 42% 23% 11% 4% 3% 100% år 14% 28% 35% 13% 5% 4% 100% år 15% 42% 33% 5% 3% 3% 100% år 13% 35% 40% 7% 5% 1% 100% år eller over 10% 37% 36% 12% 4% 1% 100% 242 For/mot *) Noe For 19% 40% 31% 7% 2% 2% 100% 605 Mot 6% 30% 35% 18% 10% 2% 100% 211 Utdanning Noe Grunnskole 21% 33% 28% 12% 3% 2% 100% 88 Videregående skole 13% 38% 30% 11% 5% 3% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 12% 38% 35% 8% 4% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 14% 37% 34% 10% 3% 1% 100% 236 Annet 11% 43% 34% 6% 0% 6% 100% 16

30 SPM. 3_5_omkodet Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Kultur-, idrett- og fritidstilbud Vektet Prosent /noe ,5 51,5 51,5 Verken eller dårligere ,6 32,6 84,1 /noe dårligere ,6 13,6 97,7 Vet ikke/ikke aktuelt 23 2,3 2,3 100, ,0 100,0 Kjønn /noe Verken /noe Vet ikke/ Mann 52% 31% 14% 3% 100% 530 Kvinne 51% 34% 14% 2% 100% 470 Alder *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Under 30 år 59% 23% 15% 3% 100% år 42% 35% 18% 4% 100% år 57% 33% 7% 3% 100% år 48% 40% 12% 1% 100% år eller over 47% 36% 15% 1% 100% 242 For/mot *) /noe Verken /noe Vet ikke/ For 58% 31% 9% 2% 100% 605 Mot 36% 35% 28% 2% 100% 211 Utdanning /noe Verken /noe Vet ikke/ Grunnskole 54% 28% 15% 2% 100% 88 Videregående skole 52% 30% 15% 3% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 50% 35% 12% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 52% 34% 13% 1% 100% 236 Annet 54% 34% 6% 6% 100% 16

31 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Næringsutvikling SPM. 3_6 Vektet Prosent ,4 22,4 22,4 Noe ,0 38,0 60,4 Verken eller dårligere ,5 24,5 85,0 Noe dårligere 61 6,1 6,1 91,1 dårligere 31 3,1 3,1 94,2 Vet ikke/ikke aktuelt 58 5,8 5,8 100, ,0 100,0 Kjønn *) Noe Mann 28% 36% 22% 6% 3% 5% 100% 530 Kvinne 17% 40% 27% 6% 3% 7% 100% 470 Alder *) Noe Under 30 år 16% 37% 30% 6% 3% 8% 100% år 21% 32% 29% 8% 4% 6% 100% år 30% 41% 18% 6% 2% 4% 100% år 24% 40% 20% 7% 4% 4% 100% år eller over 21% 39% 25% 4% 4% 6% 100% 242 For/mot *) Noe For 32% 42% 18% 4% 2% 3% 100% 605 Mot 9% 30% 35% 10% 7% 9% 100% 211 Utdanning *) Noe Grunnskole 14% 26% 37% 8% 1% 14% 100% 88 Videregående skole 19% 35% 26% 7% 5% 8% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 24% 42% 23% 4% 4% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 28% 41% 21% 7% 1% 3% 100% 236 Annet 23% 40% 12% 0% 0% 25% 100% 16

32 SPM. 3_6_omkodet Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Næringsutvikling Vektet Prosent /noe ,4 60,4 60,4 Verken eller dårligere ,5 24,5 85,0 /noe dårligere 92 9,2 9,2 94,2 Vet ikke/ikke aktuelt 58 5,8 5,8 100, ,0 100,0 Kjønn /noe Verken /noe Vet ikke/ Mann 64% 22% 9% 5% 100% 530 Kvinne 57% 27% 9% 7% 100% 470 Alder *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Under 30 år 53% 30% 9% 8% 100% år 54% 29% 12% 6% 100% år 71% 18% 7% 4% 100% år 64% 20% 11% 4% 100% år eller over 60% 25% 9% 6% 100% 242 For/mot *) /noe Verken /noe Vet ikke/ For 74% 18% 6% 3% 100% 605 Mot 40% 35% 17% 9% 100% 211 Utdanning *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Grunnskole 40% 37% 9% 14% 100% 88 Videregående skole 55% 26% 12% 8% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 66% 23% 8% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 68% 21% 8% 3% 100% 236 Annet 63% 12% 0% 25% 100% 16

33 Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Lokaldemokratiet SPM. 3_7 Vektet Prosent 75 7,5 7,5 7,5 Noe ,8 19,8 27,2 Verken eller dårligere ,3 40,3 67,5 Noe dårligere ,7 20,7 88,2 dårligere 66 6,6 6,6 94,7 Vet ikke/ikke aktuelt 53 5,3 5,3 100, ,0 100,0 Kjønn *) Noe Mann 9% 20% 43% 19% 6% 3% 100% 530 Kvinne 6% 20% 38% 22% 7% 7% 100% 470 Alder Noe Under 30 år 5% 23% 36% 21% 7% 8% 100% år 8% 18% 42% 17% 8% 7% 100% år 10% 19% 39% 22% 4% 5% 100% år 8% 14% 49% 19% 6% 4% 100% år eller over 6% 21% 40% 22% 7% 4% 100% 242 For/mot *) Noe For 10% 25% 43% 17% 2% 3% 100% 605 Mot 3% 11% 28% 30% 20% 8% 100% 211 Utdanning *) Noe Grunnskole 12% 15% 39% 14% 10% 9% 100% 88 Videregående skole 6% 20% 41% 20% 7% 7% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 7% 23% 40% 21% 5% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 9% 16% 41% 24% 8% 2% 100% 236 Annet 12% 24% 17% 13% 0% 34% 100% 16

34 SPM. 3_7_omkodet Tror du følgende kommunale oppgaver blir eller dårligere dersom Drammen blir en del av en ny større kommune? Lokaldemokratiet Vektet Prosent /noe ,2 27,2 27,2 Verken eller dårligere ,3 40,3 67,5 /noe dårligere ,2 27,2 94,7 Vet ikke/ikke aktuelt 53 5,3 5,3 100, ,0 100,0 Kjønn *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Mann 28% 43% 26% 3% 100% 530 Kvinne 26% 38% 29% 7% 100% 470 Alder /noe Verken /noe Vet ikke/ Under 30 år 28% 36% 28% 8% 100% år 26% 42% 25% 7% 100% år 29% 39% 27% 5% 100% år 22% 49% 25% 4% 100% år eller over 28% 40% 29% 4% 100% 242 For/mot *) /noe Verken /noe Vet ikke/ For 35% 43% 19% 3% 100% 605 Mot 14% 28% 50% 8% 100% 211 Utdanning *) /noe Verken /noe Vet ikke/ Grunnskole 28% 39% 24% 9% 100% 88 Videregående skole 26% 41% 26% 7% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 30% 40% 26% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 25% 41% 32% 2% 100% 236 Annet 35% 17% 13% 34% 100% 16

35 Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Helse-, pleie og omsorgstjenester SPM. 4_1 Vektet Prosent Svært viktig ,7 47,7 47,7 Ganske viktig ,3 31,3 79,0 Verken viktig eller uviktig ,7 12,7 91,7 Ganske uviktig 46 4,6 4,6 96,2 Svært uviktig 31 3,1 3,1 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 7,7,7 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 37% 35% 15% 7% 5% 1% 100% 530 Kvinne 58% 28% 10% 2% 2% 1% 100% 470 Alder *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 50% 30% 11% 5% 2% 1% 100% år 42% 35% 14% 4% 4% 1% 100% år 39% 37% 14% 6% 3% 2% 100% år 46% 31% 18% 3% 2% 0% 100% år eller over 56% 26% 9% 5% 4% 0% 100% 242 For/mot *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt For 42% 34% 15% 6% 3% 0% 100% 605 Mot 61% 27% 7% 2% 2% 0% 100% 211 Utdanning Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 54% 29% 8% 1% 6% 1% 100% 88 Videregående skole 54% 25% 14% 5% 2% 1% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 45% 37% 11% 4% 2% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller 42% 33% 15% 6% 4% 0% 100% 236 Annet 39% 31% 18% 6% 7% 0% 100% 16

36 SPM. 4_1_omkodet Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Helse-, pleie og omsorgstjenester Vektet Prosent Svært/ganske viktig ,0 79,0 79,0 Verken viktig eller uviktig ,7 12,7 91,7 Svært/ganske uviktig 77 7,7 7,7 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 7,7,7 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 73% 15% 11% 1% 100% 530 Kvinne 85% 10% 4% 1% 100% 470 Alder Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 80% 11% 7% 1% 100% år 77% 14% 8% 1% 100% år 76% 14% 9% 2% 100% år 77% 18% 4% 0% 100% år eller over 82% 9% 8% 0% 100% 242 For/mot *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt For 76% 15% 9% 0% 100% 605 Mot 89% 7% 4% 0% 100% 211 Utdanning Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 83% 8% 7% 1% 100% 88 Videregående skole 78% 14% 7% 1% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 82% 11% 6% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 74% 15% 10% 0% 100% 236 Annet 70% 18% 12% 0% 100% 16

37 Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud SPM. 4_2 Vektet Prosent Svært viktig ,0 45,0 45,0 Ganske viktig ,1 23,1 68,2 Verken viktig eller uviktig ,6 13,6 81,8 Ganske uviktig 59 5,9 5,9 87,7 Svært uviktig ,2 10,2 97,8 Vet ikke/ikke aktuelt 22 2,2 2,2 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 38% 27% 18% 6% 9% 2% 100% 530 Kvinne 51% 19% 10% 6% 11% 3% 100% 470 Alder *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 47% 26% 12% 5% 8% 2% 100% år 59% 23% 7% 4% 7% 0% 100% år 54% 21% 12% 4% 8% 1% 100% år 37% 22% 22% 5% 14% 0% 100% år eller over 30% 24% 17% 10% 14% 5% 100% 242 For/mot Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt For 43% 24% 15% 6% 11% 2% 100% 605 Mot 52% 20% 9% 7% 9% 3% 100% 211 Utdanning Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 46% 28% 12% 4% 6% 5% 100% 88 Videregående skole 38% 27% 16% 6% 10% 2% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 49% 19% 13% 6% 12% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller 47% 23% 14% 6% 9% 1% 100% 236 Annet 48% 14% 6% 6% 13% 14% 100% 16

38 SPM. 4_2_omkodet Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært/ganske viktig ,2 68,2 68,2 Verken viktig eller uviktig ,6 13,6 81,8 Svært/ganske uviktig ,1 16,1 97,8 Vet ikke/ikke aktuelt 22 2,2 2,2 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 66% 18% 15% 2% 100% 530 Kvinne 71% 10% 17% 3% 100% 470 Alder *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 73% 12% 13% 2% 100% år 82% 7% 11% 0% 100% år 75% 12% 12% 1% 100% år 59% 22% 19% 0% 100% år eller over 54% 17% 24% 5% 100% 242 For/mot Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt For 67% 15% 17% 2% 100% 605 Mot 73% 9% 16% 3% 100% 211 Utdanning Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 74% 12% 10% 5% 100% 88 Videregående skole 66% 16% 16% 2% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 68% 13% 18% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 70% 14% 15% 1% 100% 236 Annet 62% 6% 19% 14% 100% 16

39 Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Barnevern SPM. 4_3 Vektet Prosent Svært viktig ,5 16,5 16,5 Ganske viktig ,2 19,2 35,8 Verken viktig eller uviktig ,8 30,8 66,6 Ganske uviktig ,8 14,8 81,4 Svært uviktig ,4 15,4 96,8 Vet ikke/ikke aktuelt 32 3,2 3,2 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 12% 19% 33% 16% 17% 3% 100% 530 Kvinne 21% 20% 29% 13% 14% 3% 100% 470 Alder *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 14% 18% 34% 15% 15% 3% 100% år 19% 16% 31% 13% 18% 3% 100% år 10% 21% 32% 16% 18% 3% 100% år 14% 18% 40% 13% 15% 0% 100% år eller over 24% 22% 23% 15% 12% 5% 100% 242 For/mot *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt For 14% 17% 33% 18% 16% 3% 100% 605 Mot 22% 22% 26% 11% 15% 4% 100% 211 Utdanning *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 24% 21% 30% 11% 9% 4% 100% 88 Videregående skole 21% 21% 28% 12% 14% 3% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 15% 17% 31% 17% 18% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller 11% 18% 35% 17% 17% 3% 100% 236 Annet 6% 33% 23% 17% 7% 14% 100% 16

40 SPM. 4_3_omkodet Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Barnevern Vektet Prosent Svært/ganske viktig ,8 35,8 35,8 Verken viktig eller uviktig ,8 30,8 66,6 Svært/ganske uviktig ,2 30,2 96,8 Vet ikke/ikke aktuelt 32 3,2 3,2 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 31% 33% 33% 3% 100% 530 Kvinne 40% 29% 27% 3% 100% 470 Alder *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 32% 34% 30% 3% 100% år 35% 31% 31% 3% 100% år 31% 32% 34% 3% 100% år 32% 40% 28% 0% 100% år eller over 45% 23% 27% 5% 100% 242 For/mot *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt For 31% 33% 34% 3% 100% 605 Mot 44% 26% 26% 4% 100% 211 Utdanning *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 45% 30% 20% 4% 100% 88 Videregående skole 42% 28% 27% 3% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 32% 31% 34% 3% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 29% 35% 33% 3% 100% 236 Annet 39% 23% 24% 14% 100% 16

41 Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Byggesaksbehandling SPM. 4_4 Vektet Prosent Svært viktig ,6 13,6 13,6 Ganske viktig ,9 20,9 34,6 Verken viktig eller uviktig ,2 31,2 65,7 Ganske uviktig ,9 16,9 82,6 Svært uviktig ,5 13,5 96,1 Vet ikke/ikke aktuelt 39 3,9 3,9 100, ,0 100,0 Kjønn Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 15% 22% 30% 16% 15% 3% 100% 530 Kvinne 13% 20% 33% 17% 12% 5% 100% 470 Alder *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 11% 16% 38% 15% 13% 6% 100% år 11% 17% 32% 18% 20% 3% 100% år 10% 19% 31% 20% 16% 3% 100% år 13% 25% 33% 18% 12% 0% 100% år eller over 21% 27% 24% 14% 9% 5% 100% 242 For/mot Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt For 13% 21% 30% 18% 14% 3% 100% 605 Mot 17% 21% 33% 13% 12% 4% 100% 211 Utdanning *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 10% 23% 34% 13% 7% 13% 100% 88 Videregående skole 17% 21% 30% 16% 11% 4% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 14% 20% 30% 18% 17% 2% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller 10% 20% 33% 18% 16% 2% 100% 236 Annet 13% 37% 17% 11% 7% 14% 100% 16

42 SPM. 4_4_omkodet Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Byggesaksbehandling Vektet Prosent Svært/ganske viktig ,6 34,6 34,6 Verken viktig eller uviktig ,2 31,2 65,7 Svært/ganske uviktig ,4 30,4 96,1 Vet ikke/ikke aktuelt 39 3,9 3,9 100, ,0 100,0 Kjønn Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 37% 30% 31% 3% 100% 530 Kvinne 33% 33% 30% 5% 100% 470 Alder *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 27% 38% 28% 6% 100% år 28% 32% 37% 3% 100% år 29% 31% 37% 3% 100% år 38% 33% 29% 0% 100% år eller over 48% 24% 23% 5% 100% 242 For/mot *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt For 34% 30% 33% 3% 100% 605 Mot 38% 33% 25% 4% 100% 211 Utdanning *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 33% 34% 20% 13% 100% 88 Videregående skole 39% 30% 27% 4% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 33% 30% 34% 2% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 30% 33% 34% 2% 100% 236 Annet 51% 17% 18% 14% 100% 16

43 Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Kultur-, idrett- og fritidstilbud SPM. 4_5 Vektet Prosent Svært viktig ,5 38,5 38,5 Ganske viktig ,9 39,9 78,4 Verken viktig eller uviktig ,7 13,7 92,1 Ganske uviktig 49 4,9 4,9 97,0 Svært uviktig 22 2,2 2,2 99,2 Vet ikke/ikke aktuelt 8,8,8 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 34% 41% 16% 5% 3% 1% 100% 530 Kvinne 42% 39% 11% 5% 2% 1% 100% 470 Alder Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 40% 40% 12% 3% 3% 2% 100% år 43% 40% 12% 3% 2% 1% 100% år 43% 39% 12% 5% 1% 0% 100% år 30% 38% 22% 6% 3% 1% 100% år eller over 34% 41% 14% 8% 2% 0% 100% 242 For/mot *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt For 38% 42% 13% 4% 2% 1% 100% 605 Mot 49% 33% 11% 5% 2% 0% 100% 211 Utdanning Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 34% 36% 16% 7% 4% 2% 100% 88 Videregående skole 37% 40% 14% 5% 3% 1% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 40% 41% 13% 6% 1% 0% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller 41% 40% 14% 3% 2% 0% 100% 236 Annet 34% 49% 6% 0% 6% 6% 100% 16

44 SPM. 4_5_omkodet Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Kultur-, idrett- og fritidstilbud Vektet Prosent Svært/ganske viktig ,4 78,4 78,4 Verken viktig eller uviktig ,7 13,7 92,1 Svært/ganske uviktig 71 7,1 7,1 99,2 Vet ikke/ikke aktuelt 8,8,8 100, ,0 100,0 Kjønn Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 75% 16% 7% 1% 100% 530 Kvinne 81% 11% 7% 1% 100% 470 Alder Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 80% 12% 6% 2% 100% år 83% 12% 5% 1% 100% år 82% 12% 5% 0% 100% år 68% 22% 9% 1% 100% år eller over 75% 14% 10% 0% 100% 242 For/mot Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt For 80% 13% 6% 1% 100% 605 Mot 81% 11% 7% 0% 100% 211 Utdanning Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 70% 16% 11% 2% 100% 88 Videregående skole 77% 14% 7% 1% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 80% 13% 7% 0% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 80% 14% 6% 0% 100% 236 Annet 82% 6% 6% 6% 100% 16

45 Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Rådhuset SPM. 4_6 Vektet Prosent Svært viktig ,2 11,2 11,2 Ganske viktig ,3 17,3 28,5 Verken viktig eller uviktig ,1 30,1 58,6 Ganske uviktig ,2 22,2 80,7 Svært uviktig ,3 18,3 99,0 Vet ikke/ikke aktuelt 10 1,0 1,0 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 10% 13% 31% 22% 23% 1% 100% 530 Kvinne 13% 21% 29% 23% 14% 1% 100% 470 Alder *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 7% 15% 28% 27% 22% 1% 100% år 10% 19% 29% 18% 23% 1% 100% år 6% 15% 31% 27% 20% 2% 100% år 8% 16% 35% 20% 20% 0% 100% år eller over 21% 21% 29% 18% 10% 0% 100% 242 For/mot *) Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt For 10% 16% 29% 23% 21% 1% 100% 605 Mot 16% 21% 32% 18% 13% 1% 100% 211 Utdanning Svært Ganske Verken viktig Ganske Svært Vet ikke/ viktig viktig eller uviktig uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 17% 16% 26% 22% 15% 3% 100% 88 Videregående skole 11% 18% 35% 19% 16% 1% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 å 12% 17% 28% 24% 18% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller 8% 17% 27% 25% 22% 0% 100% 236 Annet 12% 26% 31% 6% 25% 0% 100% 16

46 SPM. 4_6_omkodet Hvis det dannes en ny større kommune, hvor viktig eller uviktig er avstanden fra der du bor til følgende tjenester for deg? Rådhuset Vektet Prosent Svært/ganske viktig ,5 28,5 28,5 Verken viktig eller uviktig ,1 30,1 58,6 Svært/ganske uviktig ,5 40,5 99,0 Vet ikke/ikke aktuelt 10 1,0 1,0 100, ,0 100,0 Kjønn *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Mann 23% 31% 45% 1% 100% 530 Kvinne 34% 29% 36% 1% 100% 470 Alder *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Under 30 år 22% 28% 49% 1% 100% år 29% 29% 41% 1% 100% år 21% 31% 46% 2% 100% år 25% 35% 40% 0% 100% år eller over 42% 29% 28% 0% 100% 242 For/mot *) Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt For 26% 29% 44% 1% 100% 605 Mot 37% 32% 30% 1% 100% 211 Utdanning Svært/ganske Verken viktig Svært/ganske Vet ikke/ viktig eller uviktig uviktig ikke aktuelt Grunnskole 33% 26% 37% 3% 100% 88 Videregående skole 29% 35% 35% 1% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 år 28% 28% 43% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år eller mer 25% 27% 47% 0% 100% 236 Annet 38% 31% 31% 0% 100% 16

47 SPM. 5_1 Folk kan føle ulik grad av tilknytning eller tilhørighet til fylket, kommunen eller området de bor i. I hvilken grad føler du tilknytning til Bydelen eller nærområdet der du bor Vektet Prosent I svært stor grad ,9 35,9 35,9 I ganske stor grad ,4 33,4 69,3 Verken stor eller liten grad ,3 19,3 88,6 I ganske liten grad 71 7,1 7,1 I svært liten grad 38 3,8 3,8 99,5 Vet ikke/ikke aktuelt 5,5,5 100, ,0 100,0 Kjønn I svært I ganske Verken stor I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 35% 32% 20% 8% 5% 1% 100% 530 Kvinne 37% 35% 19% 7% 3% 0% 100% 470 Alder I svært I ganske Verken stor I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad liten grad ikke aktuelt Under 30 år 35% 31% 22% 6% 5% 0% 100% år 35% 33% 18% 8% 5% 1% 100% år 38% 36% 15% 8% 2% 1% 100% år 36% 28% 19% 10% 5% 1% 100% år eller over 35% 36% 21% 6% 2% 0% 100% 242 For/mot I svært I ganske Verken stor I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad liten grad ikke aktuelt For 36% 33% 19% 7% 4% 0% 100% 605 Mot 40% 33% 18% 7% 2% 0% 100% 211 Utdanning I svært I ganske Verken stor I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 41% 32% 15% 7% 4% 1% 100% 88 Videregående skole 37% 33% 20% 7% 4% 0% 100% 311 Universitet/høgskole, opptil 4 38% 32% 19% 7% 3% 1% 100% 349 Universitet/høgskole, 5 år elle 29% 38% 20% 9% 4% 0% 100% 236 Annet 45% 24% 20% 0% 6% 6% 100% 16

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tjeldsund kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tjeldsund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Presentasjon av resultater, Tou Scene 8. januar 201 Henrik Høidahl hh@opinion.no 8. januar 201 Bakgrunn

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Styringsgruppe for kommunereformen Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune Contents 1 Hovedfunn 4 2 Metode 13 3 Utvalg 16 4 Handels- og atferdsmønstre 18 5 Kommunegrenser 46 6 Jobb og tilknytning til Skedsmo 56 2 Undersøkelsens

Detaljer

Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland. Oktober 2015

Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland. Oktober 2015 Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland Oktober 2015 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant innbyggjarane i Nordhordland. Oppdragsgjevar:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2015 Antall intervjuer: 1424 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Rapport. Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Lindesnes kommune Mai 2015. www.momentanalyse.no

Rapport. Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Lindesnes kommune Mai 2015. www.momentanalyse.no Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur Lindesnes kommune Mai 2015 www.momentanalyse.no Innledning Hensikten med undersøkelsen er å avdekke innbyggernes syn på fremtidig kommunestruktur.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer