NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn"

Transkript

1 NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn

2 PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk arbeidskraft. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. Spørreskjema ble utviklet av Perduco i samarbeid med oppdragsgiver. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2000 bedriftsledere og ble gjennomført i juni 2008 gjennom Norges næringslivsundersøkelser - NNU som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, juli

3 PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av Lindorfs database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Undersøkelsens utvalg er trukket fra Lindorfs base over samtlige norske foretak. Disse er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive, dvs. som har telefon. Virksomheter som ikke har telefon vil således ikke være representert i utvalget. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra Lindorfs database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer minst 100 respondenter med ansatte maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 5. til 26. juni 2008 (gjennom NNU som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%

4 PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i Norge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populaj. Andel populasjon Østfold 106 5,30 % ,23 % 0, Akershus 106 5,30 % ,88 % 1, Oslo 106 5,30 % ,37 % 2, Hedmark 106 5,30 % ,42 % 0, Oppland 106 5,30 % ,91 % 0, Buskerud 106 5,30 % ,72 % 1, Vestfold 105 5,25 % ,73 % 0, Telemark 105 5,25 % ,46 % 0, Aust-Agder 101 5,05 % ,14 % 0, Vest-Agder 105 5,25 % ,28 % 0, Rogaland 106 5,30 % ,73 % 1, Hordaland 106 5,30 % ,32 % 1, Sogn og Fjordane 105 5,25 % ,89 % 0, Møre og Romsdal 106 5,30 % ,20 % 0, Sør-Trøndelag 105 5,25 % ,48 % 1, Nord-Trøndelag 105 5,25 % ,14 % 0, Nordland 105 5,25 % ,60 % 0, Troms 105 5,25 % ,98 % 0, Finnmark 105 5,25 % ,52 % 0, Totalt ,0 % % Vekt Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,0 % 5 til 19 ansatte ,4 % 20 til 99 ansatte ,7 % 100 ansatte eller mer 100 5,0 % Total ,0 % - 5 -

5 PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 34 1,7 % Industri, bergverk og kraft ,9 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,8 % Varehandel etc ,8 % Hotell- og restaurantvirksomhet 105 5,3 % Transport og kommunikasjon 116 5,8 % Tjenesteytende næringer ,9 % Total ,0 % Bedriftsleders kjønn Hver femte respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er på samme nivå som i tidligere undersøkelser. Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,8 % Kvinne ,2 % Total ,0 % - 6 -

6 Har du hørt om Altinn - løsningen for enklere rapportering til det offentlige? SPM. 1 Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,1 84,1 84,1 Nei ,6 15,6 99,6 7 0,4 0,4 100,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Oppland 94% 6% 0% 100% 106 Buskerud 90% 10% 0% 100% 106 Sogn og Fjordane 89% 10% 1% 100% 105 Møre og Romsdal 87% 12% 1% 100% 106 Østfold 87% 13% 0% 100% 106 Nordland 87% 11% 2% 100% 105 Troms 87% 13% 0% 100% 105 Hordaland 85% 15% 0% 100% 106 Oslo 85% 15% 0% 100% 106 Akershus 85% 15% 0% 100% 106 Vestfold 84% 16% 0% 100% 105 Telemark 84% 16% 0% 100% 105 Aust-Agder 83% 16% 1% 100% 101 Sør-Trøndelag 82% 17% 1% 100% 105 Nord-Trøndelag 82% 18% 0% 100% 105 Finnmark 81% 19% 0% 100% 105 Hedmark 78% 21% 1% 100% 106 Rogaland 74% 25% 1% 100% 106 Vest-Agder 73% 27% 0% 100% 105 Bransje *) Ja Nei Primærnæringer 83% 17% 0% 100% 34 Industri etc 87% 13% 0% 100% 398 Bygge- og anleggsvirksomhet 85% 15% 0% 100% 235 Varehandel 78% 22% 1% 100% 655 Hotell- og restuarantvirksomhet 85% 15% 0% 100% 105 Transport og kommunikasjon 85% 14% 1% 100% 116 Tjenesteytende næringer 91% 9% 0% 100% 457 Bedriftsstørrelse *) Ja Nei 1 til 4 ansatte 82% 17% 1% 100% til 19 ansatte 84% 16% 0% 100% til 99 ansatte 86% 14% 0% 100% ansatte eller flere 92% 8% 1% 100% 100 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 84% 16% 0% 100% Kvinne 84% 15% 1% 100% 424 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 86% 13% 0% 100% 468 Nei 83% 16% 0% 100% Forventet sysselsetting *) Ja Nei Flere ansatte 86% 13% 0% 100% 709 Like mange ansatte 83% 17% 0% 100% Færre ansatte 86% 14% 0% 100% 135 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 91% 9% 0% 100% 29 Privat aksjeselskap (AS) 84% 16% 0% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 57% 43% 0% 100% 7 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 85% 15% 0% 100% 4 Annet 95% 5% 0% 100% 27

7 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? SPM. 2 Ja ,0 85,6 85,6 Nei 130 6,5 7,7 93, ,6 6,7 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke Ja Nei Buskerud 91% 4% 5% 100% 95 Hordaland 90% 6% 4% 100% 90 Finnmark 89% 9% 1% 100% 85 Hedmark 89% 11% 0% 100% 83 Troms 89% 5% 5% 100% 91 Oppland 89% 7% 4% 100% 100 Akershus 89% 6% 6% 100% 90 Østfold 88% 8% 4% 100% 92 Sogn og Fjordane 87% 5% 8% 100% 93 Vestfold 86% 7% 7% 100% 88 Aust-Agder 86% 7% 7% 100% 84 Nord-Trøndelag 85% 13% 2% 100% 86 Nordland 85% 12% 3% 100% 91 Møre og Romsdal 84% 10% 7% 100% 92 Oslo 83% 7% 10% 100% 90 Rogaland 82% 6% 12% 100% 78 Vest-Agder 79% 10% 10% 100% 77 Sør-Trøndelag 77% 14% 9% 100% 86 Telemark 76% 10% 14% 100% 88 Bransje *) Ja Nei Primærnæringer 96% 4% 0% 100% 29 Industri etc 82% 8% 9% 100% 345 Bygge- og anleggsvirksomhet 83% 12% 5% 100% 197 Varehandel 86% 7% 7% 100% 508 Hotell- og restuarantvirksomhet 78% 16% 6% 100% 89 Transport og kommunikasjon 82% 11% 7% 100% 94 Tjenesteytende næringer 91% 4% 5% 100% 417 Bedriftsstørrelse *) Ja Nei 1 til 4 ansatte 84% 10% 6% 100% til 19 ansatte 86% 8% 6% 100% til 99 ansatte 90% 5% 5% 100% ansatte eller flere 73% 5% 22% 100% 90 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 86% 7% 7% 100% Kvinne 84% 9% 7% 100% 352 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 88% 5% 7% 100% 398 Nei 85% 9% 7% 100% Forventet sysselsetting *) Ja Nei Flere ansatte 89% 6% 5% 100% 613 Like mange ansatte 83% 9% 8% 100% 939 Færre ansatte 84% 7% 8% 100% 116 Organisasjonsform *) Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 98% 2% 0% 100% 26 Privat aksjeselskap (AS) 86% 8% 7% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 78% 22% 0% 100% 4 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 56% 44% 0% 100% 3 Annet 80% 15% 5% 100% 26

8 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn SPM. 3_1 Ja ,6 77,2 77,2 Nei 181 9,0 12,6 89, ,3 10,2 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet ,0 Fylke Ja Nei Hedmark 85% 8% 7% 100% 74 Vestfold 83% 9% 8% 100% 76 Finnmark 82% 8% 11% 100% 76 Sogn og Fjordane 81% 10% 9% 100% 81 Troms 81% 7% 11% 100% 81 Nordland 79% 14% 6% 100% 77 Aust-Agder 79% 14% 7% 100% 72 Sør-Trøndelag 79% 9% 12% 100% 66 Oslo 79% 12% 9% 100% 75 Telemark 78% 13% 9% 100% 67 Akershus 77% 15% 8% 100% 80 Hordaland 77% 9% 15% 100% 81 Østfold 75% 10% 15% 100% 81 Rogaland 75% 17% 8% 100% 64 Buskerud 73% 19% 8% 100% 86 Oppland 73% 9% 18% 100% 89 Møre og Romsdal 73% 16% 12% 100% 77 Vest-Agder 72% 18% 10% 100% 61 Nord-Trøndelag 70% 21% 10% 100% 73 Bransje Ja Nei Primærnæringer 85% 11% 3% 100% 28 Industri etc 72% 15% 12% 100% 282 Bygge- og anleggsvirksomhet 79% 13% 9% 100% 163 Varehandel 76% 11% 13% 100% 434 Hotell- og restuarantvirksomhet 71% 17% 12% 100% 73 Transport og kommunikasjon 79% 15% 6% 100% 81 Tjenesteytende næringer 81% 11% 7% 100% 376 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 78% 12% 11% 100% til 19 ansatte 78% 13% 9% 100% til 99 ansatte 75% 15% 11% 100% ansatte eller flere 80% 4% 16% 100% 68 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 78% 12% 10% 100% Kvinne 76% 15% 9% 100% 300 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 75% 14% 11% 100% 346 Nei 78% 12% 10% 100% Forventet sysselsetting *) Ja Nei Flere ansatte 82% 9% 9% 100% 541 Like mange ansatte 73% 15% 12% 100% 791 Færre ansatte 79% 16% 5% 100% 98 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 76% 9% 15% 100% 25 Privat aksjeselskap (AS) 77% 12% 10% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 100% 0% 0% 100% 3 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 100% 0% 0% 100% 2 Annet 69% 27% 4% 100% 22

9 SPM. 3_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Ja ,5 91,0 91,0 Nei 46 2,3 3,2 94,2 83 4,2 5,8 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet ,0 Fylke Ja Nei Rogaland 94% 0% 6% 100% 64 Møre og Romsdal 94% 3% 4% 100% 77 Sør-Trøndelag 92% 2% 6% 100% 66 Nordland 92% 3% 5% 100% 77 Oppland 92% 0% 8% 100% 89 Oslo 92% 3% 5% 100% 75 Aust-Agder 92% 3% 6% 100% 72 Sogn og Fjordane 91% 4% 5% 100% 81 Akershus 91% 6% 3% 100% 80 Vestfold 91% 5% 4% 100% 76 Finnmark 91% 1% 8% 100% 76 Buskerud 91% 5% 5% 100% 86 Hedmark 91% 3% 7% 100% 74 Vest-Agder 90% 3% 7% 100% 61 Telemark 90% 3% 7% 100% 67 Hordaland 89% 4% 7% 100% 81 Nord-Trøndelag 88% 7% 5% 100% 73 Troms 88% 5% 7% 100% 81 Østfold 88% 2% 10% 100% 81 Bransje *) Ja Nei Primærnæringer 87% 13% 0% 100% 28 Industri etc 91% 2% 7% 100% 282 Bygge- og anleggsvirksomhet 86% 7% 7% 100% 163 Varehandel 90% 3% 7% 100% 434 Hotell- og restuarantvirksomhet 90% 3% 8% 100% 73 Transport og kommunikasjon 95% 2% 3% 100% 81 Tjenesteytende næringer 94% 3% 3% 100% 376 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 91% 3% 6% 100% til 19 ansatte 92% 3% 6% 100% til 99 ansatte 91% 4% 5% 100% ansatte eller flere 84% 8% 8% 100% 68 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 91% 3% 6% 100% Kvinne 90% 6% 5% 100% 300 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 92% 3% 5% 100% 346 Nei 91% 3% 6% 100% Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 93% 3% 4% 100% 541 Like mange ansatte 90% 3% 7% 100% 791 Færre ansatte 87% 6% 7% 100% 98 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 100% 0% 0% 100% 25 Privat aksjeselskap (AS) 91% 3% 6% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 70% 0% 30% 100% 3 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 100% 0% 0% 100% 2 Annet 91% 2% 6% 100% 22

10 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn SPM. 3_3 Ja ,5 73,0 73,0 Nei ,8 15,0 88, ,6 12,0 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet ,0 Fylke Ja Nei Troms 80% 10% 10% 100% 81 Sogn og Fjordane 79% 12% 9% 100% 81 Rogaland 78% 9% 13% 100% 64 Nordland 78% 17% 5% 100% 77 Østfold 78% 11% 11% 100% 81 Vestfold 78% 16% 7% 100% 76 Finnmark 76% 9% 14% 100% 76 Akershus 74% 16% 10% 100% 80 Hedmark 73% 14% 14% 100% 74 Vest-Agder 72% 20% 8% 100% 61 Møre og Romsdal 71% 19% 9% 100% 77 Oslo 71% 13% 16% 100% 75 Hordaland 70% 11% 19% 100% 81 Buskerud 70% 21% 9% 100% 86 Sør-Trøndelag 70% 14% 17% 100% 66 Oppland 70% 17% 13% 100% 89 Telemark 69% 19% 12% 100% 67 Nord-Trøndelag 68% 23% 8% 100% 73 Aust-Agder 68% 22% 10% 100% 72 Bransje Ja Nei Primærnæringer 70% 24% 6% 100% 28 Industri etc 70% 16% 14% 100% 282 Bygge- og anleggsvirksomhet 75% 15% 10% 100% 163 Varehandel 70% 16% 14% 100% 434 Hotell- og restuarantvirksomhet 77% 13% 10% 100% 73 Transport og kommunikasjon 73% 12% 15% 100% 81 Tjenesteytende næringer 77% 13% 9% 100% 376 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 74% 13% 12% 100% til 19 ansatte 73% 15% 11% 100% til 99 ansatte 71% 18% 11% 100% ansatte eller flere 72% 11% 17% 100% 68 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 72% 15% 13% 100% Kvinne 76% 15% 9% 100% 300 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 71% 15% 14% 100% 346 Nei 73% 15% 11% 100% Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 74% 14% 12% 100% 541 Like mange ansatte 71% 16% 13% 100% 791 Færre ansatte 76% 17% 7% 100% 98 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 69% 11% 20% 100% 25 Privat aksjeselskap (AS) 73% 15% 12% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 71% 29% 0% 100% 3 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 47% 0% 53% 100% 2 Annet 78% 18% 4% 100% 22

11 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er sikkert å bruke Altinn SPM. 3_4 Ja ,9 79,1 79,1 Nei 30 1,5 2,1 81, ,5 18,8 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet ,0 Fylke Ja Nei Nord-Trøndelag 89% 1% 10% 100% 73 Sogn og Fjordane 86% 0% 14% 100% 81 Rogaland 83% 5% 13% 100% 64 Vestfold 82% 4% 14% 100% 76 Buskerud 81% 3% 15% 100% 86 Akershus 81% 1% 18% 100% 80 Oppland 81% 1% 18% 100% 89 Sør-Trøndelag 80% 0% 20% 100% 66 Møre og Romsdal 79% 3% 18% 100% 77 Nordland 79% 3% 18% 100% 77 Finnmark 79% 0% 21% 100% 76 Vest-Agder 79% 7% 15% 100% 61 Oslo 79% 0% 21% 100% 75 Aust-Agder 76% 7% 17% 100% 72 Hedmark 76% 1% 23% 100% 74 Hordaland 75% 2% 22% 100% 81 Telemark 73% 3% 24% 100% 67 Troms 73% 4% 23% 100% 81 Østfold 72% 1% 27% 100% 81 Bransje *) Ja Nei Primærnæringer 88% 9% 3% 100% 28 Industri etc 77% 1% 22% 100% 282 Bygge- og anleggsvirksomhet 74% 2% 23% 100% 163 Varehandel 77% 2% 21% 100% 434 Hotell- og restuarantvirksomhet 78% 4% 17% 100% 73 Transport og kommunikasjon 74% 1% 25% 100% 81 Tjenesteytende næringer 86% 2% 13% 100% 376 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 81% 2% 17% 100% til 19 ansatte 78% 2% 20% 100% til 99 ansatte 83% 2% 15% 100% ansatte eller flere 68% 3% 29% 100% 68 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 79% 2% 19% 100% Kvinne 79% 3% 18% 100% 300 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 79% 2% 19% 100% 346 Nei 79% 2% 19% 100% Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 82% 2% 16% 100% 541 Like mange ansatte 77% 2% 21% 100% 791 Færre ansatte 79% 3% 18% 100% 98 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 85% 0% 15% 100% 25 Privat aksjeselskap (AS) 79% 2% 19% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 100% 0% 0% 100% 3 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 100% 0% 0% 100% 2 Annet 79% 0% 21% 100% 22

12 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene SPM. 3_5 Ja ,9 76,3 76,3 Nei 87 4,3 6,0 82, ,7 17,7 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet ,0 Fylke Ja Nei Troms 83% 2% 15% 100% 81 Sogn og Fjordane 81% 1% 17% 100% 81 Akershus 81% 6% 13% 100% 80 Hedmark 80% 4% 16% 100% 74 Buskerud 79% 6% 15% 100% 86 Nord-Trøndelag 78% 1% 21% 100% 73 Nordland 78% 9% 13% 100% 77 Finnmark 78% 4% 18% 100% 76 Sør-Trøndelag 77% 3% 20% 100% 66 Vest-Agder 77% 8% 15% 100% 61 Oppland 76% 4% 19% 100% 89 Aust-Agder 76% 3% 21% 100% 72 Vestfold 76% 8% 16% 100% 76 Telemark 75% 7% 18% 100% 67 Møre og Romsdal 74% 8% 18% 100% 77 Oslo 73% 5% 21% 100% 75 Hordaland 73% 6% 21% 100% 81 Rogaland 72% 11% 17% 100% 64 Østfold 72% 9% 20% 100% 81 Bransje *) Ja Nei Primærnæringer 72% 20% 8% 100% 28 Industri etc 74% 4% 22% 100% 282 Bygge- og anleggsvirksomhet 80% 6% 14% 100% 163 Varehandel 73% 7% 20% 100% 434 Hotell- og restuarantvirksomhet 72% 7% 21% 100% 73 Transport og kommunikasjon 75% 3% 21% 100% 81 Tjenesteytende næringer 81% 6% 13% 100% 376 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 79% 6% 15% 100% til 19 ansatte 75% 6% 19% 100% til 99 ansatte 75% 8% 18% 100% ansatte eller flere 73% 4% 24% 100% 68 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 76% 6% 18% 100% Kvinne 76% 8% 16% 100% 300 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 75% 7% 18% 100% 346 Nei 77% 6% 17% 100% Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 78% 6% 15% 100% 541 Like mange ansatte 75% 5% 20% 100% 791 Færre ansatte 74% 10% 16% 100% 98 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 77% 7% 16% 100% 25 Privat aksjeselskap (AS) 76% 6% 18% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 100% 0% 0% 100% 3 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 47% 0% 53% 100% 2 Annet 93% 4% 4% 100% 22

13 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Det er ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig i Altinn SPM. 3_6 Ja ,8 85,9 85,9 Nei 105 5,3 7,3 93,2 97 4,9 6,8 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet ,0 Fylke Ja Nei Hedmark 91% 3% 7% 100% 74 Nord-Trøndelag 90% 5% 4% 100% 73 Sogn og Fjordane 89% 5% 6% 100% 81 Akershus 89% 10% 1% 100% 80 Telemark 88% 3% 9% 100% 67 Oslo 88% 4% 8% 100% 75 Rogaland 88% 8% 5% 100% 64 Østfold 86% 5% 9% 100% 81 Sør-Trøndelag 86% 6% 8% 100% 66 Møre og Romsdal 86% 6% 8% 100% 77 Nordland 86% 9% 5% 100% 77 Hordaland 85% 9% 6% 100% 81 Finnmark 84% 7% 9% 100% 76 Troms 84% 10% 6% 100% 81 Vest-Agder 84% 8% 8% 100% 61 Oppland 82% 7% 11% 100% 89 Vestfold 82% 11% 8% 100% 76 Buskerud 81% 10% 8% 100% 86 Aust-Agder 74% 18% 8% 100% 72 Bransje *) Ja Nei Primærnæringer 82% 8% 10% 100% 28 Industri etc 81% 9% 9% 100% 282 Bygge- og anleggsvirksomhet 91% 3% 6% 100% 163 Varehandel 87% 5% 8% 100% 434 Hotell- og restuarantvirksomhet 86% 7% 7% 100% 73 Transport og kommunikasjon 80% 8% 12% 100% 81 Tjenesteytende næringer 87% 10% 3% 100% 376 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 86% 8% 5% 100% til 19 ansatte 87% 6% 7% 100% til 99 ansatte 84% 8% 8% 100% ansatte eller flere 82% 9% 9% 100% 68 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 85% 8% 7% 100% Kvinne 88% 7% 6% 100% 300 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 83% 9% 8% 100% 346 Nei 87% 7% 6% 100% Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 87% 8% 5% 100% 541 Like mange ansatte 85% 6% 8% 100% 791 Færre ansatte 85% 10% 5% 100% 98 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 87% 8% 5% 100% 25 Privat aksjeselskap (AS) 86% 7% 7% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 100% 0% 0% 100% 3 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 53% 47% 0% 100% 2 Annet 82% 18% 0% 100% 22

14 SPM. 4 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Ja ,7 21,1 21,1 Nei ,3 71,7 92, ,1 7,2 100,0 Sum ,1 100,0 Ikke fått spørsmålet ,9 Fylke Ja Nei Akershus 28% 68% 4% 100% 90 Nordland 26% 70% 3% 100% 91 Aust-Agder 26% 67% 7% 100% 84 Oppland 25% 68% 7% 100% 100 Sogn og Fjordane 23% 70% 8% 100% 93 Hordaland 22% 67% 11% 100% 90 Oslo 22% 72% 6% 100% 90 Vestfold 22% 74% 5% 100% 88 Troms 21% 73% 7% 100% 91 Rogaland 21% 73% 6% 100% 78 Buskerud 20% 74% 6% 100% 95 Finnmark 20% 71% 9% 100% 85 Sør-Trøndelag 20% 72% 8% 100% 86 Østfold 18% 73% 9% 100% 92 Vest-Agder 16% 75% 9% 100% 77 Telemark 15% 70% 15% 100% 88 Hedmark 14% 77% 8% 100% 83 Møre og Romsdal 14% 76% 10% 100% 92 Nord-Trøndelag 14% 80% 6% 100% 86 Bransje *) Ja Nei Primærnæringer 32% 68% 0% 100% 29 Industri etc 18% 72% 10% 100% 345 Bygge- og anleggsvirksomhet 13% 77% 10% 100% 197 Varehandel 17% 74% 9% 100% 508 Hotell- og restuarantvirksomhet 22% 72% 6% 100% 89 Transport og kommunikasjon 17% 76% 7% 100% 94 Tjenesteytende næringer 32% 65% 3% 100% 417 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 20% 73% 7% 100% til 19 ansatte 22% 72% 6% 100% til 99 ansatte 22% 69% 9% 100% ansatte eller flere 20% 71% 9% 100% 90 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 19% 74% 7% 100% Kvinne 28% 64% 8% 100% 352 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 20% 73% 7% 100% 398 Nei 21% 71% 7% 100% Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 23% 71% 7% 100% 613 Like mange ansatte 20% 73% 8% 100% 939 Færre ansatte 24% 68% 8% 100% 116 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 16% 84% 0% 100% 26 Privat aksjeselskap (AS) 21% 71% 7% 100% Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 0% 100% 0% 100% 4 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 44% 56% 0% 100% 3 Annet 13% 87% 0% 100% 26

15 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei til følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice SPM. 5_1 Ja ,2 74,6 74,6 Nei 67 3,3 18,9 93,4 23 1,2 6,6 100,0 Sum ,7 100,0 Ikke fått spørsmålet ,3 Fylke Ja Nei Rogaland 94% 6% 0% 100% 16 Sogn og Fjordane 90% 5% 5% 100% 21 Hedmark 83% 8% 8% 100% 12 Vest-Agder 83% 8% 8% 100% 12 Nordland 79% 13% 8% 100% 24 Buskerud 79% 21% 0% 100% 19 Troms 79% 16% 5% 100% 19 Telemark 77% 15% 8% 100% 13 Østfold 76% 6% 18% 100% 17 Oslo 75% 25% 0% 100% 20 Hordaland 75% 10% 15% 100% 20 Nord-Trøndelag 75% 25% 0% 100% 12 Akershus 72% 24% 4% 100% 25 Finnmark 71% 24% 6% 100% 17 Vestfold 68% 16% 16% 100% 19 Sør-Trøndelag 65% 24% 12% 100% 17 Aust-Agder 64% 36% 0% 100% 22 Møre og Romsdal 62% 38% 0% 100% 13 Oppland 56% 28% 16% 100% 25 Bransje Ja Nei Primærnæringer 77% 23% 0% 100% 8 Industri etc 70% 17% 13% 100% 60 Bygge- og anleggsvirksomhet 84% 15% 1% 100% 23 Varehandel 74% 22% 4% 100% 87 Hotell- og restuarantvirksomhet 58% 36% 6% 100% 20 Transport og kommunikasjon 100% 0% 0% 100% 14 Tjenesteytende næringer 74% 18% 8% 100% 131 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 80% 12% 8% 100% 93 5 til 19 ansatte 74% 20% 6% 100% til 99 ansatte 70% 27% 2% 100% ansatte eller flere 67% 18% 16% 100% 17 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 75% 17% 8% 100% 244 Kvinne 72% 25% 3% 100% 99 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 75% 20% 5% 100% 76 Nei 74% 19% 7% 100% 265 Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 78% 15% 7% 100% 137 Like mange ansatte 73% 22% 5% 100% 174 Færre ansatte 61% 24% 15% 100% 30 Organisasjonsform *) Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 57% 20% 23% 100% 4 Privat aksjeselskap (AS) 76% 19% 5% 100% 333 Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 0% 0% 0% 0% 0 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 0% 0% 100% 100% 1 Annet 24% 24% 52% 100% 4

16 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice SPM. 5_2 Ja ,4 58,5 58,5 Nei 70 3,5 19,6 78,2 77 3,9 21,8 100,0 Sum ,7 100,0 Ikke fått spørsmålet ,3 Fylke Ja Nei Vest-Agder 83% 17% 0% 100% 12 Sogn og Fjordane 81% 5% 14% 100% 21 Buskerud 74% 16% 11% 100% 19 Rogaland 69% 19% 13% 100% 16 Nord-Trøndelag 67% 17% 17% 100% 12 Sør-Trøndelag 65% 12% 24% 100% 17 Troms 63% 16% 21% 100% 19 Oppland 60% 8% 32% 100% 25 Aust-Agder 59% 23% 18% 100% 22 Finnmark 59% 12% 29% 100% 17 Nordland 58% 13% 29% 100% 24 Vestfold 58% 16% 26% 100% 19 Oslo 55% 35% 10% 100% 20 Telemark 54% 0% 46% 100% 13 Akershus 52% 28% 20% 100% 25 Hedmark 50% 17% 33% 100% 12 Hordaland 50% 15% 35% 100% 20 Østfold 47% 18% 35% 100% 17 Møre og Romsdal 46% 31% 23% 100% 13 Bransje Ja Nei Primærnæringer 57% 22% 21% 100% 8 Industri etc 54% 16% 30% 100% 60 Bygge- og anleggsvirksomhet 40% 23% 37% 100% 23 Varehandel 60% 18% 22% 100% 87 Hotell- og restuarantvirksomhet 67% 28% 5% 100% 20 Transport og kommunikasjon 94% 0% 6% 100% 14 Tjenesteytende næringer 57% 23% 20% 100% 131 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 64% 15% 21% 100% 93 5 til 19 ansatte 60% 18% 22% 100% til 99 ansatte 50% 30% 20% 100% ansatte eller flere 48% 20% 32% 100% 17 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 62% 17% 21% 100% 244 Kvinne 50% 27% 23% 100% 99 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 62% 24% 14% 100% 76 Nei 57% 18% 24% 100% 265 Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 58% 18% 25% 100% 137 Like mange ansatte 61% 22% 18% 100% 174 Færre ansatte 45% 17% 37% 100% 30 Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 77% 0% 23% 100% 4 Privat aksjeselskap (AS) 58% 20% 22% 100% 333 Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 0% 0% 0% 0% 0 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 0% 0% 100% 100% 1 Annet 100% 0% 0% 100% 4

17 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei til følgende: Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice SPM. 5_3 Ja ,6 76,9 76,9 Nei 69 3,4 19,4 96,3 13 0,6 3,7 100,0 Sum ,7 100,0 Ikke fått spørsmålet ,3 Fylke *) Ja Nei Sør-Trøndelag 94% 6% 0% 100% 17 Telemark 92% 0% 8% 100% 13 Nord-Trøndelag 92% 0% 8% 100% 12 Rogaland 88% 13% 0% 100% 16 Sogn og Fjordane 86% 10% 5% 100% 21 Hordaland 85% 0% 15% 100% 20 Buskerud 84% 16% 0% 100% 19 Troms 84% 16% 0% 100% 19 Oppland 84% 8% 8% 100% 25 Hedmark 83% 17% 0% 100% 12 Nordland 79% 13% 8% 100% 24 Vestfold 79% 16% 5% 100% 19 Finnmark 76% 24% 0% 100% 17 Akershus 76% 24% 0% 100% 25 Østfold 71% 18% 12% 100% 17 Aust-Agder 68% 32% 0% 100% 22 Vest-Agder 67% 33% 0% 100% 12 Møre og Romsdal 62% 38% 0% 100% 13 Oslo 55% 45% 0% 100% 20 Bransje Ja Nei Primærnæringer 67% 23% 10% 100% 8 Industri etc 85% 7% 8% 100% 60 Bygge- og anleggsvirksomhet 79% 21% 0% 100% 23 Varehandel 76% 20% 4% 100% 87 Hotell- og restuarantvirksomhet 77% 23% 0% 100% 20 Transport og kommunikasjon 95% 5% 0% 100% 14 Tjenesteytende næringer 72% 25% 3% 100% 131 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 84% 12% 5% 100% 93 5 til 19 ansatte 76% 21% 3% 100% til 99 ansatte 70% 27% 3% 100% ansatte eller flere 76% 17% 7% 100% 17 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 78% 18% 4% 100% 244 Kvinne 75% 23% 2% 100% 99 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 80% 18% 3% 100% 76 Nei 76% 20% 4% 100% 265 Forventet sysselsetting Ja Nei Flere ansatte 74% 23% 3% 100% 137 Like mange ansatte 79% 18% 3% 100% 174 Færre ansatte 73% 14% 14% 100% 30 Organisasjonsform *) Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 57% 20% 23% 100% 4 Privat aksjeselskap (AS) 77% 20% 3% 100% 333 Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 0% 0% 0% 0% 0 Ansvarlig selskap (ANS og DA) 0% 0% 100% 100% 1 Annet 100% 0% 0% 100% 4

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

RAPPORT Gjennomført av

RAPPORT Gjennomført av KRISINO TM 2009 RAPPORT Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid/med støtte fra NSR/Perduco KRISINO 2009 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Økonomisk kriminalitet... 3 Sikkerhet...

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer