Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser"

Transkript

1 Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200

2 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse på dagtid. Det er til sammen gjennomført 9 intervjuer. 654 av intervjuene er gjennomført i privat sektor med bedrifter som har 30 ansatte eller flere. Intervjuene er kvotert i forhold til bedriftsstørrelse slik at de gir en riktig spredning i forhold til bedriftsstørrelse. Bedrifter i de fire nordligste fylkene i Norge (Finnmark, troms, Nordland og Nord Trøndelag) er ikke med i utvalget. 125 av intervjuene er gjennomført i offentlig sektor. Disse er gjennomført i kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater, tilsyn, politiavdelinger, forsvarsavdelinger og arbeids- og velferdskontorer i det samme geografiske området. 2

3 Om undersøkelsen (2) De som har blitt intervjuet er personer som er ansvarlig for å arrangere kurs, konferanser og lignende i bedriften eller den offentlige virksomheten. Noen av respondentene har svart på vegene av hele bedriften/virksomheten, mens andre har svart på vegene av den avdelingen de har ansvaret for (gjelder spesielt store bedrifter/virksomheter) Intervjuene har vært gjennomført i uke 4, 5 og Ansvarlig for undersøkelsen hos Opinion er Thor Erik Johansen. Ansvarlig hos VisitDenmark er Kristian Rødbro. 3

4 Det er viktig å huske på at: Resultatene som fremstilles er representative for målgruppene undersøkelsen er gjennomført i. I presentasjonen vil det bli brukt begrep som norske bedrifter. Med det menes norske bedrifter i vår målgruppe. 4

5 Vår definisjon av det å arrangere kurs og konferanser Definisjonen som ble lest for respondentene: Med det å arrangere kurs og konferanser mener jeg kurs, konferanser, incentivreiser, belønningsreiser, events, produktlanseringer og lignende som di virksomhet arrangerer for ansatte, kunder eller andre. Du skal bare tenke på arrangementer som arrangeres utenfor deres egne lokaler og som har minst én overnatting. Du skal både tenke på arrangementer dere arrangerer på egenhånd og som dere får arrangert gjennom reisebyråer, eventbyråer eller lignende. 5

6 Den norske fylkesinndelingen 6

7 Vår geografiske inndeling Møre og Romsdal og Sør Trøndelag Østfold/Hedmark/Oppland Hordaland og Sogn og Fjordane Oslo/Akershus Agder og Rogaland Vestfold/Buskerud/Telemark

8 Arrangering av kurs og konferanser i 2006

9 2 % av norske bedrifter arrangerte kurs og konferanser i utlandet i løpet av 2006 Dette utgjør noe over 2000 bedrifter 9

10 5 % av virksomhetene har arrangert kurs/konferanser i Norge i % i utlandet Base: Alle Norge 5 På båt/ferje med overnatting kun om bord 13 I utlandet 2 Ikke arrangert kurs/konferanser 18 Spørsmål: Arrangerte dere kurs og konferanser i løpet av 2006 på noen av følgende steder? (n = 9) 10

11 Private virksomheter arrangerer i større grad kurs/konferanser utenlands enn det offentlige virksomheter gjør Base: Alle Norge 5 5 På båt/ferje med overnatting kun om bord I utlandet Offentlig sektor (n = 125) Privat sektor (n = 654) Ikke arrangert kurs/konferanser Spørsmål: Arrangerte dere kurs og konferanser i løpet av 2006 på noen av følgende steder? 11

12 Det er mest vanlig å arrangere 1 3 kurs/konferanser i året Base: Alle i privat sektor Ingen 21 Gjennomsnittlig antall kurs/konferanser: 1-3 kurs 28 Alle bedrifter: 14,4 stk. 4-9 kurs ansatte:,5 stk ansatte: 13,1 stk. 100 ansatte +: 24,8 stk kurs kurs 50 eller flere kurs 6 Dette utgjør ca kurs/konferanser totalt Ikke svart 6 ESTIMERING AV ANTALL KURS/KONFERANSER SOM GJENNOMFØRES TOTALT PR. BEDRIFT 12

13 Det er mest vanlig å arrangere kurs/konferanser med mellom 11 og 20 deltagere 10 eller færre 20 Base: Alle i privat sektor som har arrangert kurs/konferanser i eller flere 10 Vet ikke 11 Spørsmål: Omtrent hvor mange deltagere var i gjennomsnitt med på de kursene og konferansene dere arrangerte i løpet av 2006? (n = 522) 13

14 Av de bedriftene som arrangerer kurs/konferanser i utlandet arrangerer 6 av 10 mer enn ett arrangement Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i utlandet 1 kurs 39 2 kurs 19 3 kurs kurs 16 9 kurs eller flere 1 ESTIMERING AV ANTALL KURS/KONFERANSER SOM GJENNOMFØRES I UTLANDET PR. BEDRIFT (n = 182) 14

15 Det er mest vanlig å arrangere kurs/konferanser i utlandet med mellom 11 og 20 deltagere Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i utlandet 10 eller færre eller flere 11 Spørsmål: Omtrent hvor mange deltagere var i gjennomsnitt med på de kursene og konferansene dere arrangerte i utlandet løpet av 2006? (n = 182) 15

16 Hva slags kurs og konferanser arrangeres?

17 De typene av kurs/konferanser som flest arrangerer er kurs/opplæring og strategisamlinger Kurs/opplæring av ansatte, kunder eller andre Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Møter som strategisamlinger etc 4 Konferanser 53 Styremøter 38 Kick off 31 Incentivreiser Events og produktlanseringer Bedrifter innen varehandel er overrepresentert når det gjelder det å arrangere kick off, Incentivreiser og events Ingen av dem 4 Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? (n = 63) 1

18 Vi ser noen forskjeller mellom bransjer når det gjelder hva slags arrangementer de arrangerer Kurs/opplæring av ansatte, kunder eller andre Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Møter som strategisamlinger etc Industri/ anlegg (n = 128) Konferanser Varehandel (n = 8) Transport/ hotell/ restaurant (n = 50) Tjenesteytende næring ellers (n = 21) Styremøter Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? 18

19 Varehandelen er de som i størst grad arrangerer både kick off, incentivreiser og events 31 Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Kick off Incentivreiser Industri/ anlegg (n = 128) Varehandel (n = 8) Transport/ hotell/ restaurant (n = 50) 1 Tjenesteytende næring ellers (n = 21) 20 Events og produktlanseringer Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? 19

20 De typene av kurs/konferanser som flest arrangerer er kurs/opplæring og strategisamlinger Kurs/opplæring av ansatte, kunder eller andre Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Møter som strategisamlinger etc 4 Konferanser 53 Styremøter 38 Kick off 31 Incentivreiser 21 Events og produktlanseringer 16 Ingen av dem 4 Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? (n = 63) 20

21 Destinasjoner for arrangering av kurs og konferanser i utlandet i 2006

22 Danmark og Sverige er de landene flest norske virksomheter reiser til Ca. 545 norske bedrifter arrangerte kurs/konferanse i Danmark i

23 % av norske virksomheter arrangerte kurs/konferanser i Danmark i 2006 Sverige Danmark Tyskland Storbritannia Land utenfor Europa Spania Polen/Baltikum Frankrike Italia Nederland Østerrike Tsjekkia Portugal Finland Andre europeiske land Base: Alle Spørsmål: I hvilke land arrangerte dere kurs og konferanser i 2006? (n = 9) 23

24 Av de som reiser på kurs/konferanser utenlands reiser flest til Sverige og Danmark Sverige Danmark Tyskland Storbritannia Land utenfor Europa Spania Polen/Baltikum Frankrike Italia Nederland Østerrike Tsjekkia Portugal Finland Andre europeiske land Base: De som har arrangert kurs/konferanse utenlands i 2006 Spørsmål: I hvilke land arrangerte dere kurs og konferanser i 2006? (n = 206) 24

25 Av de bedriftene som arrangerer kurs/konferanser i Danmark arrangerer halvparten mer enn ett arrangement Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i Danmark 1 kurs 51 2 kurs 19 3 kurs 6 Flere enn 3 kurs 19 Ikke oppgitt 5 ESTIMERING AV ANTALL KURS/KONFERANSER SOM GJENNOMFØRES I DANMARK PR. BEDRIFT (n = 4) 25

26 Det er mest vanlig å arrangere kurs/konferanser i Danmark med mellom 11 og 20 deltagere Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i Danmark 10 eller færre Gjennomsnittlig antall deltagerer er eller flere 16 Spørsmål: Omtrent hvor mange deltagere var i gjennomsnitt med på de kursene og konferansene dere arrangerte i utlandet løpet av 2006? (n = 4) 26

27 Ca. 545 norske bedrifter arrangerte kurs/konferanse i Danmark i 2006 Dette utgjorde ca arrangementer Og ca deltagere. 2

28 Årsaker til at man valgte eller valgte bort Danmark som destinasjon for kurs/konferanser

29 For lang reisevei (at det tar for lang tid) er hovedårsaken til at man velger bort Danmark som destinasjon Kort/enkel reisevei er det som også er hovedårsaken til at man velger å arrangere kurs/konferanser i Danmark 29

30 Reisevei, pris og preferanse for Norge er de viktigste årsakene til at bedrifter valgte bort Danmark som destinasjon for kurs/konferanser For lang reisevei 29 Base: Bedrifter som har arrangert kurs/konferanse i 2006, men ikke i Danmark Pris (for kostbart) 16 Foretrekker Norge Har ingen relasjoner i Danmark 9 15 I dette svaret ligger ulike dimensjoner: Reisevei Ønsker ikke å være lenge borte Støtte lokalt/norsk næringsliv Vis nærområdet/norge frem til kontakter Ikke behov/ikke aktuelt Fornøyd med/ foretrakk andre destinasjoner DK er kjedelig/ har vært i DK tidligere/ ønsket noe nytt Bedriftene ønsker å reise til destinasjoner der de har kunder eller søsterselskap eller til destinasjoner der de kan lære mer om egen bransje. Har ikke vurdert DK 3 Annet 9 Spørsmål: Hva er hovedårsaken(e) til at dere ikke valgte å arrangere kurs og konferanser i Danmark i 2006? (n = 492) 30

31 Reisevei, pris og preferanse for Norge er de viktigste årsakene til at offentlige virksomheter valgte bort Danmark som destinasjon for kurs/konferanser Pris (for kostbart) For lang reisevei Base: Offentlige virksomheter som har arrangert kurs/konferanse i 2006, men ikke i Danmark Foretrekker Norge 14 Signal effekten/ har ikke lov 8 Ikke behov/ikke aktuelt DK er kjedelig/ har vært i DK tidligere/ ønsket noe nytt Fornøyd med/ foretrakk andre destinasjoner Har ikke vurdert DK 2 Annet 3 Spørsmål: Hva er hovedårsaken(e) til at dere ikke valgte å arrangere kurs og konferanser i Danmark i 2006? (n = 93) 31

32 Reisevei, pris og det å besøke kontakter/kollegaer er de viktigste årsakene til at man velger Danmark som destinasjon for kurs/konferanser Kort reisevei (enkelt å reise dit) Skulle besøke bedrifter/ kontakter Base: Alle som arrangerte kurs/konferanse i Danmark I 2006 Pris (mye for pengene) 23 Skulle besøke søsterselskap Ville velge noe spesielt Kjenner destinasjonen - vane Høy standard på møte-/ konferanse fasiliteter 6 6 Har ikke vurdert DK 2 Annet 8 Spørsmål: Hva er hovedårsaken(e) til at dere valgte å arrangere kurs og konferanser i Danmark i 2006? (n = 52) 32

33 Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster

34 Forklaring av inndelingen Danmarksvennene: De som har arrangert kurs/konferanse i Danmark i løpet av 200. De internasjonale: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i utlandet, men ikke i Danmark i De nasjonale: De som kun har arrangert kurs/konferanse i Norge i Hjemmesitterne: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i

35 2 % arrangerte kurs/konferanser utenlands i 2006 Base: Alle Alle (n = 9) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 35

36 Privat sektor arrangerer kurs/konferanser i større grad utenlands enn offentlig sektor Base: Alle Alle (n = 9) Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 36

37 Bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark arrangerte i større grad utenlands enn bedrifter ellers Privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 3

38 Vår geografiske inndeling Møre og Romsdal og Sør Trøndelag Østfold/Hedmark/Oppland Hordaland og Sogn og Fjordane Oslo/Akershus Agder og Rogaland Vestfold/Buskerud/Telemark 38

39 Større bedrifter arrangerte i større grad kurs/konferanser utenlands enn mindre bedrifter Privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 39

40 Varehandelsbedrifter arrangerte i større grad utenlands enn bedrifter ellers Privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 40

41 Arrangering av kurs og konferanser i utlandet i fremtiden

42 35 % av norske virksomheter oppgir at det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i utlandet de neste 1 2 årene 2 % arrangerte kurs/konferanser i utlandet i 2006 Dette viser at det er stabilitet i dette markedet 42

43 46 % er ikke avvisende til å arrangere kurs og konferanser i utlandet de neste 1 2 årene Base: Alle Alle Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? (n = 9) 43

44 Det er klart flere virksomheter i privat sektor enn i offentlig sektor som oppgir at det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i utlandet Base: Alle Andel sannsynlig Alle (n = 9) Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 44

45 Det er høyest andel blant bedrifter i Oslo/Akershus og Buskerud/Vestfold/Telemark som vil arrangere kurs/konferanser i utlandet Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Alle privat sektor (n = 654) Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 45

46 Bedriftsstørrelse har lite å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i utlandet eller ikke Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Alle privat sektor (n = 654) ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 46

47 Bransje har også lite å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i utlandet eller ikke Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Alle privat sektor (n = 654) Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 4

48 Nesten 3000 norske bedrifter tror det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene Base: Alle i privat sektor Alle (n = 82) Husk! 545 valgte Danmark i Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 48

49 Arrangering av kurs og konferanser i Danmark i fremtiden

50 Ca 12 % av norske virksomheter oppgir at det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i Danmark de neste 1 2 årene % valgte Danmark i Potensialet er altså nesten dobbelt så stort enn dagens marked 50

51 26 % av de som kanskje vil arrangere kurs og konferanser i utlandet de neste 1 2 årene tror de vil gjøre det i Danmark Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i utlandet i fremtiden Alle Dette er samme markedsandel som i Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? (n = 36) 51

52 12 % av alle virksomhetene ser det som sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene Base: Alle Alle Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? (n = 9) 52

53 Potensialet for Danmark er større blant bedrifter enn i offentlig sektor fordi privat sektor i større grad arrangerer kurs/konferanser i utlandet Base: Alle Alle (n = 9) Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 53

54 1090 norske bedrifter tror det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene. I tillegg er like mange ikke avvisende til dette Base: Alle i privat sektor Alle (n = 82) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 54

55 Bedrifter i Oslo/Akershus tror de i størst grad vil arrangere kurs/konferanser i Danmark Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Privat sektor (n = 654) Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Utgjør 518 bedrifter, dvs. nesten halvparten av potensialet Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 55

56 Bedriftsstørrelse har mindre å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i Danmark eller ikke Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Privat sektor (n = 654) ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 56

57 Bransje har mindre å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i Danmark eller ikke Andel sannsynlig Base: Alle i privat sektor Antall bedrifter Privat sektor (n = 654) Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 5

58 Inndeling av norske bedrifter ut fra potensial/fremtidig handling

59 Forklaring av inndelingen Aktive: De som har arrangert kurs/konferanse i Danmark i løpet av 200. Åpne: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i Danmark men oppgir at det er ganske eller svært sannsynlig at de vil gjøre det de neste 1 2 årene. Usikre: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i Danmark men oppgir at det er verken sannsynlig eller usannsynlig at de vil gjøre det de neste 1 2 årene, eller at de ikke har noen mening om dette. Avvisende: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i Danmark men oppgir at det er ganske eller svært usannsynlig at de vil gjøre det de neste 1 2 årene. 59

60 14 % av virksomhetene er ikke avvisende i forhold til å arrangere kurs/konferanser i Danmark Base: Alle Alle (n = 9) 1 15 Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 60

61 Privat sektor er i mindre grad avvisende for Danmark som arrangementsland enn det offentlig sektor er Base: Alle Alle (n = 9) 1 15 Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 61

62 Bedrifter med beliggenhet fra Oslo til Rogaland er i størst grad åpne for å legge arrangementer til Danmark Alle privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 62

63 Mellomstore bedrifter er i størst grad åpne for å legge arrangementer til Danmark Alle privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 63

64 Ingen forskjeller mellom bransjene Alle privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 64

65 De aktive og de åpne utgjør til sammen 1168 norske bedrifter i målgruppen Base: Alle i privat sektor Alle (n = 82) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 65

66 Viktighet for valg av destinasjon for arrangering av kurs/konferanser

67 Klart flest mener at det å få mye igjen for pengene er viktig når man bestemmer destinasjon for kurs/konferanser Reisebyråenes anbefaling er minst viktig 6

68 Flest mener at det å få mye igjen for pengene er det viktigste når man bestemmer destinasjon At man får mye igjen for pengene Base: Alle som arrangerte kurs/konferanse i 2006 At man kommer raskt frem til destinasjonen At det er høy standard på selve møte-/ konferansefasilitetene At det er høy standard på innkvarteringen M ulighet for aktiviteter på eller nær innkvarteringsstedet Bistand til å arrangere på ny og spennende måte Fått anbefalt destinasjonen av venner/ kollegaer Nye og annerledes møtefasiliteter Fått anbefalt destinasjon av reisebyrå Stort sett samme mønster blant de som er positive Til Danmark Vet ikke Svært uviktig Ganske uviktig Verken eller Ganske viktig Svært viktig Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen elementer som kan være viktig når man bestemmer destinasjon for arrangering av kurs og konferanser. Hvor viktig eller uviktig er de ulike elementene for deg? (n =63) 68

69 Stort sett samme viktighetsmønster blant de som er positive til Danmark som for gjennomsnittet av virksomhetene At man får mye igjen for pengene Base: De åpne og de aktive At det er høy standard på selve møte-/ konferansefasilitetene At man kommer raskt frem til destinasjonen At det er høy standard på innkvarteringen M ulighet for aktiviteter på eller nær innkvarteringsstedet Fått anbefalt destinasjonen av venner/ kollegaer Bistand til å arrangere på en ny og spennende måte Viktigere enn for gjennomsnittet Nye og annerledes møtefasiliteter Fått anbefalt destinasjon av reisebyrå Vet ikke Svært uviktig Ganske uviktig Verken eller Ganske viktig Svært viktig Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen elementer som kan være viktig når man bestemmer destinasjon for arrangering av kurs og konferanser. Hvor viktig eller uviktig er de ulike elementene for deg? (n =110) 69

70 Vurdering av Danmark som destinasjon for kurs og konferanser

71 2 av 3 mener at det passer å gjennomføre møter, strategisamlinger og lignende i Danmark Møter, strategisamlinger og lignende Konferanser Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Kurs/opplæring Kick off Incentivreiser Styremøter Events og produktlanseringer Vet ikke Ikke aktuelt Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Først skal jeg lese opp noen typer av kurs og konferanser en virksomhet kan arrangere og ønsker at du oppgir hvor godt eller dårlig du mener at det passer å gjennomføre den enkelte typen av arrangement i Danmark. (n = 199) 1

72 Flest mener at Danmark passe godt for møter, konferanser og kurs Møter, strategisamlinger og lignende Konferanser Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Kurs/opplæring Kick off NB! Kun de som arrangementet er aktuelt for Incentivreiser Styremøter Events og produktlanseringer Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Først skal jeg lese opp noen typer av kurs og konferanser en virksomhet kan arrangere og ønsker at du oppgir hvor godt eller dårlig du mener at det passer å gjennomføre den enkelte typen av arrangement i Danmark. (n = ) 2

73 av 10 mener det passer godt å gjennomføre arrangementer med færre enn 10 deltagere i Danmark Arrangementer med færre enn Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Arrangementer deltagere Arrangementer deltagere Arrangementer med 100 deltagere eller flere Vet ikke Ikke aktuelt Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Hvor godt eller dårlig mener du det passer å gjennomføre følgende arrangementer i Danmark? (n = 199) 3

74 Oppfattelsen er at jo større arrangementet er jo dårligere passer det å gjennomføre det i Danmark Arrangementer med færre enn Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Arrangementer deltagere NB! Kun de som arrangementet er aktuelt for Arrangementer deltagere Arrangementer med 100 deltagere eller flere Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Hvor godt eller dårlig mener du det passer å gjennomføre følgende arrangementer i Danmark? (n = ) 4

75 Flest mener det passer å arrangere kurs/konferanser i Danmark på våren og høsten Om våren Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Om høsten Om sommeren Om vinteren Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Hvor godt eller dårlig mener du det passer å arrangere kurs og konferanser i Danmark i de ulike årstidene? (n = 199) 5

76 Det er klart flest som mener at København passer som destinasjon for kurs/konferanser København Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Andre danske byer Steder i Danmark som ikke er by Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen destinasjoner i Danmark. Hvor godt eller dårlig mener du at den enkelte passer som destinasjon for kurs, konferanser og lignende? (n = 199) 6

77 Omtrent halvparten vil reise med båt og halvparten med fly neste gang de skal på kurs/konferanse i Danmark Fly 49 Båt/ferje 48 Buss 2 Privatbiler 1 Spørsmål: Tenk deg at dere skulle arrangere kurs, konferanser eller lignende i Danmark i løpet av 200. Hvilket transportmiddel Ville dere trolig brukt som hovedtransportmiddel for å komme dere frem og tilbake til Danmark? (n = 199)

78 Det er hoteller med høy standard som er mest aktuelt for de fleste av virksomhetene Hotell med høy standard Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Hotell med turistklasse-standard Herregård Spa Kro Vet ikke Svært lite aktuelt Ganske lite aktuelt Ganske aktuelt Svært aktuelt Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen typer av overnattingssteder og vil at du skal oppgi hvor aktuelle du tror de enkelte typene er for dere hvis dere skulle hatt et arrangement i Danmark. (n = 199) 8

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Statsviterkonferansen 2014 Oslo 22.-23. mai Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Problemet: Å skalere styringsstrukturen i samsvar med problemstrukturen Problemet har mange løysingar

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Radiodigitalisering for norske bilister

Radiodigitalisering for norske bilister Radiodigitalisering for norske bilister Digitalradio Norge Digitalradio Norge AS eies av P4-gruppen og NRK Formål Informasjon om radiodigitaliseringen, herunder Radiobilene Operatørrolle for flere DAB-nett

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer