Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser"

Transkript

1 Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200

2 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse på dagtid. Det er til sammen gjennomført 9 intervjuer. 654 av intervjuene er gjennomført i privat sektor med bedrifter som har 30 ansatte eller flere. Intervjuene er kvotert i forhold til bedriftsstørrelse slik at de gir en riktig spredning i forhold til bedriftsstørrelse. Bedrifter i de fire nordligste fylkene i Norge (Finnmark, troms, Nordland og Nord Trøndelag) er ikke med i utvalget. 125 av intervjuene er gjennomført i offentlig sektor. Disse er gjennomført i kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater, tilsyn, politiavdelinger, forsvarsavdelinger og arbeids- og velferdskontorer i det samme geografiske området. 2

3 Om undersøkelsen (2) De som har blitt intervjuet er personer som er ansvarlig for å arrangere kurs, konferanser og lignende i bedriften eller den offentlige virksomheten. Noen av respondentene har svart på vegene av hele bedriften/virksomheten, mens andre har svart på vegene av den avdelingen de har ansvaret for (gjelder spesielt store bedrifter/virksomheter) Intervjuene har vært gjennomført i uke 4, 5 og Ansvarlig for undersøkelsen hos Opinion er Thor Erik Johansen. Ansvarlig hos VisitDenmark er Kristian Rødbro. 3

4 Det er viktig å huske på at: Resultatene som fremstilles er representative for målgruppene undersøkelsen er gjennomført i. I presentasjonen vil det bli brukt begrep som norske bedrifter. Med det menes norske bedrifter i vår målgruppe. 4

5 Vår definisjon av det å arrangere kurs og konferanser Definisjonen som ble lest for respondentene: Med det å arrangere kurs og konferanser mener jeg kurs, konferanser, incentivreiser, belønningsreiser, events, produktlanseringer og lignende som di virksomhet arrangerer for ansatte, kunder eller andre. Du skal bare tenke på arrangementer som arrangeres utenfor deres egne lokaler og som har minst én overnatting. Du skal både tenke på arrangementer dere arrangerer på egenhånd og som dere får arrangert gjennom reisebyråer, eventbyråer eller lignende. 5

6 Den norske fylkesinndelingen 6

7 Vår geografiske inndeling Møre og Romsdal og Sør Trøndelag Østfold/Hedmark/Oppland Hordaland og Sogn og Fjordane Oslo/Akershus Agder og Rogaland Vestfold/Buskerud/Telemark

8 Arrangering av kurs og konferanser i 2006

9 2 % av norske bedrifter arrangerte kurs og konferanser i utlandet i løpet av 2006 Dette utgjør noe over 2000 bedrifter 9

10 5 % av virksomhetene har arrangert kurs/konferanser i Norge i % i utlandet Base: Alle Norge 5 På båt/ferje med overnatting kun om bord 13 I utlandet 2 Ikke arrangert kurs/konferanser 18 Spørsmål: Arrangerte dere kurs og konferanser i løpet av 2006 på noen av følgende steder? (n = 9) 10

11 Private virksomheter arrangerer i større grad kurs/konferanser utenlands enn det offentlige virksomheter gjør Base: Alle Norge 5 5 På båt/ferje med overnatting kun om bord I utlandet Offentlig sektor (n = 125) Privat sektor (n = 654) Ikke arrangert kurs/konferanser Spørsmål: Arrangerte dere kurs og konferanser i løpet av 2006 på noen av følgende steder? 11

12 Det er mest vanlig å arrangere 1 3 kurs/konferanser i året Base: Alle i privat sektor Ingen 21 Gjennomsnittlig antall kurs/konferanser: 1-3 kurs 28 Alle bedrifter: 14,4 stk. 4-9 kurs ansatte:,5 stk ansatte: 13,1 stk. 100 ansatte +: 24,8 stk kurs kurs 50 eller flere kurs 6 Dette utgjør ca kurs/konferanser totalt Ikke svart 6 ESTIMERING AV ANTALL KURS/KONFERANSER SOM GJENNOMFØRES TOTALT PR. BEDRIFT 12

13 Det er mest vanlig å arrangere kurs/konferanser med mellom 11 og 20 deltagere 10 eller færre 20 Base: Alle i privat sektor som har arrangert kurs/konferanser i eller flere 10 Vet ikke 11 Spørsmål: Omtrent hvor mange deltagere var i gjennomsnitt med på de kursene og konferansene dere arrangerte i løpet av 2006? (n = 522) 13

14 Av de bedriftene som arrangerer kurs/konferanser i utlandet arrangerer 6 av 10 mer enn ett arrangement Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i utlandet 1 kurs 39 2 kurs 19 3 kurs kurs 16 9 kurs eller flere 1 ESTIMERING AV ANTALL KURS/KONFERANSER SOM GJENNOMFØRES I UTLANDET PR. BEDRIFT (n = 182) 14

15 Det er mest vanlig å arrangere kurs/konferanser i utlandet med mellom 11 og 20 deltagere Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i utlandet 10 eller færre eller flere 11 Spørsmål: Omtrent hvor mange deltagere var i gjennomsnitt med på de kursene og konferansene dere arrangerte i utlandet løpet av 2006? (n = 182) 15

16 Hva slags kurs og konferanser arrangeres?

17 De typene av kurs/konferanser som flest arrangerer er kurs/opplæring og strategisamlinger Kurs/opplæring av ansatte, kunder eller andre Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Møter som strategisamlinger etc 4 Konferanser 53 Styremøter 38 Kick off 31 Incentivreiser Events og produktlanseringer Bedrifter innen varehandel er overrepresentert når det gjelder det å arrangere kick off, Incentivreiser og events Ingen av dem 4 Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? (n = 63) 1

18 Vi ser noen forskjeller mellom bransjer når det gjelder hva slags arrangementer de arrangerer Kurs/opplæring av ansatte, kunder eller andre Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Møter som strategisamlinger etc Industri/ anlegg (n = 128) Konferanser Varehandel (n = 8) Transport/ hotell/ restaurant (n = 50) Tjenesteytende næring ellers (n = 21) Styremøter Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? 18

19 Varehandelen er de som i størst grad arrangerer både kick off, incentivreiser og events 31 Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Kick off Incentivreiser Industri/ anlegg (n = 128) Varehandel (n = 8) Transport/ hotell/ restaurant (n = 50) 1 Tjenesteytende næring ellers (n = 21) 20 Events og produktlanseringer Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? 19

20 De typene av kurs/konferanser som flest arrangerer er kurs/opplæring og strategisamlinger Kurs/opplæring av ansatte, kunder eller andre Base: Alle som arrangerte kurs/konferanser i 2006 Møter som strategisamlinger etc 4 Konferanser 53 Styremøter 38 Kick off 31 Incentivreiser 21 Events og produktlanseringer 16 Ingen av dem 4 Spørsmål: Hvilke av følgende typer av kurs og konferanser har dere arrangert i løpet av 2006? (n = 63) 20

21 Destinasjoner for arrangering av kurs og konferanser i utlandet i 2006

22 Danmark og Sverige er de landene flest norske virksomheter reiser til Ca. 545 norske bedrifter arrangerte kurs/konferanse i Danmark i

23 % av norske virksomheter arrangerte kurs/konferanser i Danmark i 2006 Sverige Danmark Tyskland Storbritannia Land utenfor Europa Spania Polen/Baltikum Frankrike Italia Nederland Østerrike Tsjekkia Portugal Finland Andre europeiske land Base: Alle Spørsmål: I hvilke land arrangerte dere kurs og konferanser i 2006? (n = 9) 23

24 Av de som reiser på kurs/konferanser utenlands reiser flest til Sverige og Danmark Sverige Danmark Tyskland Storbritannia Land utenfor Europa Spania Polen/Baltikum Frankrike Italia Nederland Østerrike Tsjekkia Portugal Finland Andre europeiske land Base: De som har arrangert kurs/konferanse utenlands i 2006 Spørsmål: I hvilke land arrangerte dere kurs og konferanser i 2006? (n = 206) 24

25 Av de bedriftene som arrangerer kurs/konferanser i Danmark arrangerer halvparten mer enn ett arrangement Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i Danmark 1 kurs 51 2 kurs 19 3 kurs 6 Flere enn 3 kurs 19 Ikke oppgitt 5 ESTIMERING AV ANTALL KURS/KONFERANSER SOM GJENNOMFØRES I DANMARK PR. BEDRIFT (n = 4) 25

26 Det er mest vanlig å arrangere kurs/konferanser i Danmark med mellom 11 og 20 deltagere Base: Bedrifter som arrangerer kurs/ konferanser i Danmark 10 eller færre Gjennomsnittlig antall deltagerer er eller flere 16 Spørsmål: Omtrent hvor mange deltagere var i gjennomsnitt med på de kursene og konferansene dere arrangerte i utlandet løpet av 2006? (n = 4) 26

27 Ca. 545 norske bedrifter arrangerte kurs/konferanse i Danmark i 2006 Dette utgjorde ca arrangementer Og ca deltagere. 2

28 Årsaker til at man valgte eller valgte bort Danmark som destinasjon for kurs/konferanser

29 For lang reisevei (at det tar for lang tid) er hovedårsaken til at man velger bort Danmark som destinasjon Kort/enkel reisevei er det som også er hovedårsaken til at man velger å arrangere kurs/konferanser i Danmark 29

30 Reisevei, pris og preferanse for Norge er de viktigste årsakene til at bedrifter valgte bort Danmark som destinasjon for kurs/konferanser For lang reisevei 29 Base: Bedrifter som har arrangert kurs/konferanse i 2006, men ikke i Danmark Pris (for kostbart) 16 Foretrekker Norge Har ingen relasjoner i Danmark 9 15 I dette svaret ligger ulike dimensjoner: Reisevei Ønsker ikke å være lenge borte Støtte lokalt/norsk næringsliv Vis nærområdet/norge frem til kontakter Ikke behov/ikke aktuelt Fornøyd med/ foretrakk andre destinasjoner DK er kjedelig/ har vært i DK tidligere/ ønsket noe nytt Bedriftene ønsker å reise til destinasjoner der de har kunder eller søsterselskap eller til destinasjoner der de kan lære mer om egen bransje. Har ikke vurdert DK 3 Annet 9 Spørsmål: Hva er hovedårsaken(e) til at dere ikke valgte å arrangere kurs og konferanser i Danmark i 2006? (n = 492) 30

31 Reisevei, pris og preferanse for Norge er de viktigste årsakene til at offentlige virksomheter valgte bort Danmark som destinasjon for kurs/konferanser Pris (for kostbart) For lang reisevei Base: Offentlige virksomheter som har arrangert kurs/konferanse i 2006, men ikke i Danmark Foretrekker Norge 14 Signal effekten/ har ikke lov 8 Ikke behov/ikke aktuelt DK er kjedelig/ har vært i DK tidligere/ ønsket noe nytt Fornøyd med/ foretrakk andre destinasjoner Har ikke vurdert DK 2 Annet 3 Spørsmål: Hva er hovedårsaken(e) til at dere ikke valgte å arrangere kurs og konferanser i Danmark i 2006? (n = 93) 31

32 Reisevei, pris og det å besøke kontakter/kollegaer er de viktigste årsakene til at man velger Danmark som destinasjon for kurs/konferanser Kort reisevei (enkelt å reise dit) Skulle besøke bedrifter/ kontakter Base: Alle som arrangerte kurs/konferanse i Danmark I 2006 Pris (mye for pengene) 23 Skulle besøke søsterselskap Ville velge noe spesielt Kjenner destinasjonen - vane Høy standard på møte-/ konferanse fasiliteter 6 6 Har ikke vurdert DK 2 Annet 8 Spørsmål: Hva er hovedårsaken(e) til at dere valgte å arrangere kurs og konferanser i Danmark i 2006? (n = 52) 32

33 Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster

34 Forklaring av inndelingen Danmarksvennene: De som har arrangert kurs/konferanse i Danmark i løpet av 200. De internasjonale: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i utlandet, men ikke i Danmark i De nasjonale: De som kun har arrangert kurs/konferanse i Norge i Hjemmesitterne: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i

35 2 % arrangerte kurs/konferanser utenlands i 2006 Base: Alle Alle (n = 9) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 35

36 Privat sektor arrangerer kurs/konferanser i større grad utenlands enn offentlig sektor Base: Alle Alle (n = 9) Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 36

37 Bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark arrangerte i større grad utenlands enn bedrifter ellers Privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 3

38 Vår geografiske inndeling Møre og Romsdal og Sør Trøndelag Østfold/Hedmark/Oppland Hordaland og Sogn og Fjordane Oslo/Akershus Agder og Rogaland Vestfold/Buskerud/Telemark 38

39 Større bedrifter arrangerte i større grad kurs/konferanser utenlands enn mindre bedrifter Privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 39

40 Varehandelsbedrifter arrangerte i større grad utenlands enn bedrifter ellers Privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Ikke kategorisert Hjemmesitterne De nasjonale De internasjonale Danmarksvennene Inndeling av norske bedrifter ut fra atferdsmønster 40

41 Arrangering av kurs og konferanser i utlandet i fremtiden

42 35 % av norske virksomheter oppgir at det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i utlandet de neste 1 2 årene 2 % arrangerte kurs/konferanser i utlandet i 2006 Dette viser at det er stabilitet i dette markedet 42

43 46 % er ikke avvisende til å arrangere kurs og konferanser i utlandet de neste 1 2 årene Base: Alle Alle Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? (n = 9) 43

44 Det er klart flere virksomheter i privat sektor enn i offentlig sektor som oppgir at det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i utlandet Base: Alle Andel sannsynlig Alle (n = 9) Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 44

45 Det er høyest andel blant bedrifter i Oslo/Akershus og Buskerud/Vestfold/Telemark som vil arrangere kurs/konferanser i utlandet Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Alle privat sektor (n = 654) Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 45

46 Bedriftsstørrelse har lite å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i utlandet eller ikke Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Alle privat sektor (n = 654) ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 46

47 Bransje har også lite å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i utlandet eller ikke Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Alle privat sektor (n = 654) Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 4

48 Nesten 3000 norske bedrifter tror det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene Base: Alle i privat sektor Alle (n = 82) Husk! 545 valgte Danmark i Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i utlandet i løpet av de neste 1 2 årene? 48

49 Arrangering av kurs og konferanser i Danmark i fremtiden

50 Ca 12 % av norske virksomheter oppgir at det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i Danmark de neste 1 2 årene % valgte Danmark i Potensialet er altså nesten dobbelt så stort enn dagens marked 50

51 26 % av de som kanskje vil arrangere kurs og konferanser i utlandet de neste 1 2 årene tror de vil gjøre det i Danmark Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i utlandet i fremtiden Alle Dette er samme markedsandel som i Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? (n = 36) 51

52 12 % av alle virksomhetene ser det som sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene Base: Alle Alle Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? (n = 9) 52

53 Potensialet for Danmark er større blant bedrifter enn i offentlig sektor fordi privat sektor i større grad arrangerer kurs/konferanser i utlandet Base: Alle Alle (n = 9) Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 53

54 1090 norske bedrifter tror det er sannsynlig at de vil arrangere kurs/konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene. I tillegg er like mange ikke avvisende til dette Base: Alle i privat sektor Alle (n = 82) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 54

55 Bedrifter i Oslo/Akershus tror de i størst grad vil arrangere kurs/konferanser i Danmark Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Privat sektor (n = 654) Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Utgjør 518 bedrifter, dvs. nesten halvparten av potensialet Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 55

56 Bedriftsstørrelse har mindre å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i Danmark eller ikke Base: Alle i privat sektor Andel sannsynlig Privat sektor (n = 654) ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 56

57 Bransje har mindre å si for om man vil arrangere kurs/konferanser i Danmark eller ikke Andel sannsynlig Base: Alle i privat sektor Antall bedrifter Privat sektor (n = 654) Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Ikke i utlandet Vet ikke Svært usannsynlig Ganske usannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at dere vil arrangere kurs og konferanser i Danmark i løpet av de neste 1 2 årene? 5

58 Inndeling av norske bedrifter ut fra potensial/fremtidig handling

59 Forklaring av inndelingen Aktive: De som har arrangert kurs/konferanse i Danmark i løpet av 200. Åpne: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i Danmark men oppgir at det er ganske eller svært sannsynlig at de vil gjøre det de neste 1 2 årene. Usikre: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i Danmark men oppgir at det er verken sannsynlig eller usannsynlig at de vil gjøre det de neste 1 2 årene, eller at de ikke har noen mening om dette. Avvisende: De som ikke har arrangert kurs/konferanse i Danmark men oppgir at det er ganske eller svært usannsynlig at de vil gjøre det de neste 1 2 årene. 59

60 14 % av virksomhetene er ikke avvisende i forhold til å arrangere kurs/konferanser i Danmark Base: Alle Alle (n = 9) 1 15 Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 60

61 Privat sektor er i mindre grad avvisende for Danmark som arrangementsland enn det offentlig sektor er Base: Alle Alle (n = 9) 1 15 Privat sektor (n = 654) Offentlig sektor (n = 125) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 61

62 Bedrifter med beliggenhet fra Oslo til Rogaland er i størst grad åpne for å legge arrangementer til Danmark Alle privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Østfold/ Hedmark/ Oppland (n = 86) Oslo/Akershus (n = 231) Buskerud/ Vestfold/ Telemark (n = 83) Agder/ Rogaland (n = 96) Hordaland/ Sogn og Fjordane (n = 9) Møre og Romsdal/ Sør Trøndelag (n = 9) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 62

63 Mellomstore bedrifter er i størst grad åpne for å legge arrangementer til Danmark Alle privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor ansatte (n = 258) ansatte (n = 184) ansatte eller flere (n = 212) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 63

64 Ingen forskjeller mellom bransjene Alle privat sektor (n = 654) Base: Alle i privat sektor Industri/anlegg (n = 168) Varehandel (n = 102) Transport/ hotell/restaurant (n = 64) Tjenesteytende næring ellers (n = 316) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 64

65 De aktive og de åpne utgjør til sammen 1168 norske bedrifter i målgruppen Base: Alle i privat sektor Alle (n = 82) Avvisende Usikre Åpne Aktive Inndeling ut fra potensial/fremtidig handling 65

66 Viktighet for valg av destinasjon for arrangering av kurs/konferanser

67 Klart flest mener at det å få mye igjen for pengene er viktig når man bestemmer destinasjon for kurs/konferanser Reisebyråenes anbefaling er minst viktig 6

68 Flest mener at det å få mye igjen for pengene er det viktigste når man bestemmer destinasjon At man får mye igjen for pengene Base: Alle som arrangerte kurs/konferanse i 2006 At man kommer raskt frem til destinasjonen At det er høy standard på selve møte-/ konferansefasilitetene At det er høy standard på innkvarteringen M ulighet for aktiviteter på eller nær innkvarteringsstedet Bistand til å arrangere på ny og spennende måte Fått anbefalt destinasjonen av venner/ kollegaer Nye og annerledes møtefasiliteter Fått anbefalt destinasjon av reisebyrå Stort sett samme mønster blant de som er positive Til Danmark Vet ikke Svært uviktig Ganske uviktig Verken eller Ganske viktig Svært viktig Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen elementer som kan være viktig når man bestemmer destinasjon for arrangering av kurs og konferanser. Hvor viktig eller uviktig er de ulike elementene for deg? (n =63) 68

69 Stort sett samme viktighetsmønster blant de som er positive til Danmark som for gjennomsnittet av virksomhetene At man får mye igjen for pengene Base: De åpne og de aktive At det er høy standard på selve møte-/ konferansefasilitetene At man kommer raskt frem til destinasjonen At det er høy standard på innkvarteringen M ulighet for aktiviteter på eller nær innkvarteringsstedet Fått anbefalt destinasjonen av venner/ kollegaer Bistand til å arrangere på en ny og spennende måte Viktigere enn for gjennomsnittet Nye og annerledes møtefasiliteter Fått anbefalt destinasjon av reisebyrå Vet ikke Svært uviktig Ganske uviktig Verken eller Ganske viktig Svært viktig Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen elementer som kan være viktig når man bestemmer destinasjon for arrangering av kurs og konferanser. Hvor viktig eller uviktig er de ulike elementene for deg? (n =110) 69

70 Vurdering av Danmark som destinasjon for kurs og konferanser

71 2 av 3 mener at det passer å gjennomføre møter, strategisamlinger og lignende i Danmark Møter, strategisamlinger og lignende Konferanser Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Kurs/opplæring Kick off Incentivreiser Styremøter Events og produktlanseringer Vet ikke Ikke aktuelt Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Først skal jeg lese opp noen typer av kurs og konferanser en virksomhet kan arrangere og ønsker at du oppgir hvor godt eller dårlig du mener at det passer å gjennomføre den enkelte typen av arrangement i Danmark. (n = 199) 1

72 Flest mener at Danmark passe godt for møter, konferanser og kurs Møter, strategisamlinger og lignende Konferanser Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Kurs/opplæring Kick off NB! Kun de som arrangementet er aktuelt for Incentivreiser Styremøter Events og produktlanseringer Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Først skal jeg lese opp noen typer av kurs og konferanser en virksomhet kan arrangere og ønsker at du oppgir hvor godt eller dårlig du mener at det passer å gjennomføre den enkelte typen av arrangement i Danmark. (n = ) 2

73 av 10 mener det passer godt å gjennomføre arrangementer med færre enn 10 deltagere i Danmark Arrangementer med færre enn Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Arrangementer deltagere Arrangementer deltagere Arrangementer med 100 deltagere eller flere Vet ikke Ikke aktuelt Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Hvor godt eller dårlig mener du det passer å gjennomføre følgende arrangementer i Danmark? (n = 199) 3

74 Oppfattelsen er at jo større arrangementet er jo dårligere passer det å gjennomføre det i Danmark Arrangementer med færre enn Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Arrangementer deltagere NB! Kun de som arrangementet er aktuelt for Arrangementer deltagere Arrangementer med 100 deltagere eller flere Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Hvor godt eller dårlig mener du det passer å gjennomføre følgende arrangementer i Danmark? (n = ) 4

75 Flest mener det passer å arrangere kurs/konferanser i Danmark på våren og høsten Om våren Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Om høsten Om sommeren Om vinteren Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Hvor godt eller dårlig mener du det passer å arrangere kurs og konferanser i Danmark i de ulike årstidene? (n = 199) 5

76 Det er klart flest som mener at København passer som destinasjon for kurs/konferanser København Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Andre danske byer Steder i Danmark som ikke er by Vet ikke Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer ganske godt Passer svært godt Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen destinasjoner i Danmark. Hvor godt eller dårlig mener du at den enkelte passer som destinasjon for kurs, konferanser og lignende? (n = 199) 6

77 Omtrent halvparten vil reise med båt og halvparten med fly neste gang de skal på kurs/konferanse i Danmark Fly 49 Båt/ferje 48 Buss 2 Privatbiler 1 Spørsmål: Tenk deg at dere skulle arrangere kurs, konferanser eller lignende i Danmark i løpet av 200. Hvilket transportmiddel Ville dere trolig brukt som hovedtransportmiddel for å komme dere frem og tilbake til Danmark? (n = 199)

78 Det er hoteller med høy standard som er mest aktuelt for de fleste av virksomhetene Hotell med høy standard Base: De som ikke avviser å arrangere kurs/konferanser i Danmark Hotell med turistklasse-standard Herregård Spa Kro Vet ikke Svært lite aktuelt Ganske lite aktuelt Ganske aktuelt Svært aktuelt Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen typer av overnattingssteder og vil at du skal oppgi hvor aktuelle du tror de enkelte typene er for dere hvis dere skulle hatt et arrangement i Danmark. (n = 199) 8

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer