Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?"

Transkript

1 Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012

2 Felles forskningssenter Universitet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) Lokalisering i kompetansemiljøet på Ullandhaug Forskning Bakgrunn

3 Forskningstemaer ved senteret Produktivitet og innovasjon på nasjonalt, regionalt og organisasjons nivå Entreprenørskap og entreprenørers drivkrefter

4 Hva driver entreprenørskap? Funnene fra GEM Global Entreprenørskap Monitor forskningsprosjekt Funnene fra egen forskning motivasjons faktorer, barrierer, intensjoner for å starte bedrift Kjønn og entreprenørskap Utdannelse og entreprenørskap

5 Global Entrepeneurship Monitor GEM forskningsprosjekt Omfang og egenskaper ved befolkningens involvering i tidligfase entreprenøriell aktivitet, kort sagt Gem måler entreprenøriell aktivitet. I 59 land og territorier På en sammenlignbar måte Med et felles måleverktøy og felles metode Og identifiserer trender over tid

6 GEM Norge Norge deltar for 11. gang Norske GEM drives av Handelshøgskolen i Bodø og kunnskapsparken i Bodø ved Prof. Lars Kolvereid, 1.aman. Erlend Bullvåg, og 1. aman. Bjørn Åmo

7 Gem Modellen SSB og andre kilder Ekspert undersøkelsen Populasjons undersøkelsen

8 Figur 2.2 i rapporten TEA etter fase

9 Antall involverte etter kjønn Figur 2.5 i rapporten

10 Utviklingen i andelen kvinner involvert i TEA Figur 2.6 i rapporten

11 Tidligfase entreprenøriell aktivitet etter kjønn i GEM land med innovasjonsdrevet økonomi

12 Er vi forskjellige? Kvinnelige grunderer Mannlige grunderer

13 Forskjeller - bransje Kvinner Tjenesteyting som: Konsulentvirksomhet Detaljhandel Helse og sosial Rekreasjon Kultur og idrett Hotell og restaurant Menn Tjenesteyting som: Bygg og anlegg IT Eiendomsdrift Detaljhandel Rekreasjon Transport

14 Forskjeller formell organisering Kvinner 84% enkeltpersonforetak > Menn 66 % enkeltpersonforetak 14% aksjeselskap < 28% aksjeselskap

15 Mulige årsaker til lavere andel kvinnelige etablerere Motivasjon/intensjoner Forretningsmuligheter Kompetanse og evner Fra ord til handling

16 Andel av befolkningen mellom år 14 % TEA i forhold til innovasjonsdrevne land 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Island Australia Norge USA Nederland Irland Sør Korea Stor Britannia Frankrike Finland Israel Hellas Sveits Sverige Slovenia Portugal Spania Tyskland Danmark Belgia Japan Italia Figur 3.1 i rapporten Innovasjonsdrevne økonomier

17 Forskjeller mellom menn og kvinner i ulike land

18 Figur 3.5 i rapporten Ambisjoner om Jobbskaping

19 Tilgang til forretningsideer neste 6 måneder Figur 4.1 i rapporten. Vi har den tredje høyeste nivået av innovasjonslandene

20 Har kompetanse og kapabilitet Figur 4.4 i rapporten

21 Har nødvendig kunnskap og kapabilitet. Figur 4.3 i rapporten

22 TEA Andel av befolkningen som er involvert i bedrifter som venter 20 eller flere ansatte om 5 år Figur 5.2 i rapporten

23 Hellas Spania Finland Italia Danmark Nederland Tyskland Frankrike Stor Britannia Slovenia Sør Korea Belgia Norge USA Island Israel Irland Andel av tidligfase entreprenører Vekstambisjoner jobbskaping 60 % 50 % Forventer 6 til 19 jobber om 5 år Forventer mer en 20 jobber om 5 år 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Innovasjonsdrevne Økonomier Figur 5.3 i rapporten

24 Finanskrisens påvirkning på utfordringen med å etablere bedrift

25 Finanskrisen betydning for tilgangen på forretningsideer

26 GEM 2010 oppsummert Færre involverte, kvinneandelen går noe ned, fall i både forsøk og nye bedrifter, fall i eierskap i veletablerte bedrifter Kvinneandelen øker jo eldre bedriften blir Høyvekstandelen holder seg. Tilgangen på forretningsideer øker Utbredelsen av nødvendig kompetanse faller Langsommere forverring av vilkårene for oppstart Lettere å vokse bedriften

27 Gem regioner Basert på data fra 5000 respondenter Landet delt i 19 fylker og 6 regioner Regionene sammenlignet med hensyn til TEA, Holdninger og egenskaper ved entreprenørskapet

28 Akershus Oslo Akershus og Oslo Hedmark Buskerud Oppland Indre Østland Østfold Aust-Agder Telemark Vestfold Vest-Agder Kysten i Sør Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vestlandet Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Midt Norge Nordland Finnmark Troms Nord Norge Norge TEA - GEM regioner 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Akershus og Oslo Indre Østland Kysten i Sør Vestlandet Midt Norge Nord Norge

29 TEA etter fylke 14,0 % 12,0 % 10,0 % 11,8 % 11,0 % 10,5 % 10,2 % 9,8 % 8,9 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 8,1 % 8,1 % 8,0 % 8,5 % 8,0 % 7,6 % 7,1 % 6,8 % 6,4 % 6,0 % 6,1 % 6,1 % 5,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

30 Antall involverte per fylke

31 Tilgang på forretningsmuligheter 60,0 % 56,2 % 55,7 % 55,7 % 55,1 % 54,9 % 50,0 % 53,1 % 52,0 % 51,3 % 50,9 % 48,5 % 48,1 % 45,9 % 44,9 % 44,9 % 50,3 % 40,0 % 40,7 % 40,1 % 39,7 % 39,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %

32 46,5 % 45,7 % 45,0 % 44,2 % 44,1 % 44,0 % Har nødvendig kompetanse 60,0 % 50,0 % 50,2 % 50,1 % 50,0 % 49,4 % 40,0 % 43,0 % 41,1 % 38,4 % 38,4 % 38,4 % 37,0 % 36,8 % 36,6 % 33,6 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %

33 Aktivitet vs antall etableringer Fylke Innovasjon Norge GEM-TEA Oslo 1 4 Hordaland 2 12 Sør-Trøndelag 3 16 Akershus 4 1 Vest-Agder 4 7 Vestfold 6 15 Rogaland 7 7 Buskerud 8 10 Troms 9 13 Østfold 9 2 Aust-Agder 11 6 Nordland 12 9 Telemark Møre og Romsdal 14 3 Nord-Trøndelag 15 7 Finnmark Oppland Sogn og Fjordane 18 5 Hedmark 19 7

34 Ambisjonsnivå jobbskaping Ambisjonsnivå: Andel som forventer 6 eller flere ansatte Østfold 20,0% Akershus 34,9% Oslo 43,5% Hedmark 36,4% Oppland 40,0% Buskerud 14,3% Vestfold 25,0% Telemark 44,4% Aust-Agder 10,0% Vest-Agder 37,5% Rogaland 53,3% Hordaland 35,7% Sogn og Fjordane 10,0% Møre og Romsdal 23,1% Sør-Trøndelag 16,7% Nord-Trøndelag 27,3% Nordland 15,8% Troms 44,4% Finnmark 33,3% Norge 31,0%

35 Regionenes særpreg: Oslo og Akershus Akershus Oslo TEA Nest høyest i Norge Klart over snittet Veletablerte Nest høyest i Norge Klart over snittet Dynamikk Over snitt Under snittet Vekstpotensiale Klart over snittet Klart over snittet Tilgang på muligheter Litt under snittet Over snittet Kompetanse Klart over snittet Klart over snittet Eksportambisjoner Under snittet Større andel en snittet Oppstart Lettere en for ett år siden Lettere Landets mest entreprenøriell region. 6,5 % er involvert i oppstart, 4,7% i nyetablert bedrift, TEA 10,9% Flest involvert i veletablerte bedrifter 10,2% Flest involvert i entreprenørskap med høyt potensial (15,6% av TEA) Andreplass i nedleggelse av bedrifter. Dynamikken i næringslivet er høyere enn landsgjennomsnittet. Noe overraskende Scorer Akershus høyere enn Oslo både på antall etableringsforsøk, nyetablerte bedrifter, veletablerte bedrifter og på nedleggelse av bedrifter.

36 Regionenes Særpreg: Indre Østland (Buskerud, Hedmark og Oppland) Hedmark Oppland Buskerud TEA På snittet Lavest i Norge På snittet Veletablerte Over snittet Over snittet Over snittet Dynamikk Litt over snittet Over snittet Lav Vekstpotensiale Klart under snittet Over snittet Lav Tilgang på muligheter relativt dårlig Færrest i landet Under snittet Kompetanse Over snittet Færrest i landet Under snittet Eksportambisjoner Over snittet Over snittet Lav Oppstart Vanskeligere Lettere Vanskeligere Indre Østland har lavest entreprenøriell aktivitet i Norge (7,3 %). Vekstpotensialet er også relativt lavt. Det er mange som er involvert i veletablerte bedrifter, bare Oslo/Akershus har en større avdel som oppgir at de er involvert i en etablert bedrift. Dynamikken i næringslivet er lav, spesielt i Oppland og Buskerud. Av fylkene i Indre Østland er det Oppland som har den laveste entreprenørielle aktiviteten med en TEA på 5,0

37 Kysten i Sør (Østfold, Vestfold, Telemark, Aust og Vest Agder) Østfold Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder TEA Over snittet Under snittet Under snittet På snittet Under snittet Veletablerte Færre Færre Færre Færre Flere en snittet Dynamikk Lav Over snittet Over Over Under snittet Vekstpotensial Over snittet Lavere Over snittet Lavere Lavere Tilgang på muligheter Dårlig Over snittet Dårlig Over snittet Dårlig Kompetanse Noe under snittet Under snittet Over snittet Under snittet Dårlig Eksportambisjoner Over snittet På snittet Over snittet Under snittet Lavere Vanskeligst i Oppstart Enklere Vanskeligere Enklere Enklere Norge Kysten i Sør har lav TEA Kvaliteten er over landssnittet TEA er under landssnittet Bare Vestlandet har en lavere TEA. Bare Oslo/Akershus har en høyere andel av TEA bedrifter som er involvert i bedrifter med høyt potensial. Det er relativt stor forskjell mellom fylkene i sør. TEA i Vest-Agder er på 6,1, i Vestfold 6,8, i Telemark 7,1, i Aust-Agder 8,9 og i Østfold 11,0. Tilgangen på ideer er under snittet og det samme gjelder kompetanse

38 Vestlandet (Rogaland, Hordaland, og Sogn og Fjordane) Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane TEA Under snittet Noe under snittet Godt over snittet Veletablerte Under snittet Under snittet Over snittet Dynamikk Under snittet Under snittet Over snittet Vekstpotensial Noe over snittet Noe over snittet Lavere Tilgang på muligheter Over snittet Under snittet Dårlig Kompetanse Under snittet Over snittet Over snittet Eksportambisjoner Noe over snittet Noe over snittet Lavere Oppstart Vanskeligere Vanskeligere Vanskeligere Vestlandet har som helhet lavere entreprenørielle aktivitet en snittet. Få er involvert i veletablerte bedrifter. Andelen av bedrifter med høyt potensial er lavere enn landsgjennomsnittet. Sogn og fjordane har tegn til negativ dynamikk Tilgangen på gode forretningsideer er god i Rogaland, er den under landsgjennomsnittet i Hordaland og spesielt dårlig i Sogn og Fjordane. Kunnskapen om etablering spesielt god i Sogn og Fjordane, over landsgjennomsnittet i Hordaland, men dårlig i Rogaland. I Rogaland ser mange entreprenørielle muligheter. Økt kompetanse vil være kunne bedre vilkårene for entreprenørskap i regionen.

39 Midt Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag TEA Over snittet Under snittet Noe over snittet Veletablerte Under snittet På snittet Godt over snittet Dynamikk Noe over snittet På snittet Over snittet Vekstpotensial Lavere Lavere Over snittet Tilgang på muligheter Noe over snittet Over snittet Over snittet Kompetanse Under snittet Over snittet Over snittet Eksportambisjoner Noe over snittet Over snittet Over snittet Oppstart Vanskeligere Vanskeligere Vanskeligere Midt-Norge har nest høyest TEA i Norge, men har store variasjoner. Innslaget av vekstpotensial er lavere enn landsgjennomsnittet. Sør-Trøndelag har en TEA på 6,4 bak Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, med henholdsvis 10,5 og 8,8. Stor primærnæringssektor forklarer mange veletablerte bedrifter Tilgangen på forretningsmuligheter og kunnskap er god. Et klart flertall mener etablering er blitt vanskeligere

40 Nord Norge (Nordland, Troms og Finnmark) Nordland Troms Finnmark TEA På snittet Under snittet Over snittet Veletablerte På snittet Under snittet Over snittet Dynamikk Noe under snittet Over snittet Under snittet Vekstpotensial Under snittet Over snittet Under snittet Tilgang på muligheter Over snittet På snittet Best i landet Kompetanse Over snittet Over snittet Høy Eksportambisjoner På snittet Under snittet Høy Oppstart Uendret Vanskeligere Lettere Nord-Norge har en TEA på litt over landsgjennomsnittet. Nordland og Finnmark har en TEA litt over landsgjennomsnittet, mens Troms ligger litt under I Troms etableres det flere bedrifter med stort vekstpotensial enn i gjennomsnittet for Norge Tilgangen på gode forretningsmuligheter er over snittet Kunnskapen om etablering er også over snittet Oppstart er klart enklere i Finnmark uendret i Nordland og vanskeligere i Troms.

41 GEM regioner 14,0 % 12,0 % 10,0 % 11,8 % 11,0 % 10,5 % 10,2 % 9,8 % 8,9 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 8,1 % 8,1 % 8,0 % 8,5 % 8,0 % 7,6 % 7,1 % 6,8 % 6,4 % 6,0 % 6,1 % 6,1 % 5,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

42 Oppsummert Høyest entreprenøriell aktivitet finner vi i: 1. Oslo/Akershus, 2, Midt Norge, 3, Nord Norge, 4, Kysten i Sør, 5. Vestlandet. Og 6. Indre Østland Kysten i Sør eneste region med færre forsøk en nyetablerte Tilgang til forretningsmuligheter er best i: 1. Nord Norge, 2, Nord Norge, 3, Oslo og Akershus, 4, Vestlandet, 5, Kysten i Sør, og 6 Indre Østland Kunnskap om entreprenørskap er best i: 1. Oslo og Akershus,2 Midt Norge, 3, Nord Norge, 4, Vestlandet, 5, Indre Østland, og 6 Kysten i Sør.

43 Nyetablerer per region Akershus og Oslo Kysten i Sør Vestlandet Midt Norge Indre Østland Nord Norge

44 Entreprenører Hva skal til? Kunsten å tenke annerledes!

45 Start-up intensjoner Holdninger til atferd Subjektive normer Start up INTENSJON Atferd Oppfattet atferdskontrol l

46 Hvilke egenskaper er viktig for å starte Pågangsmot Kompetanse Tålmodighet Kreativitet Selvtillit Vilje til å ta risiko opp bedrift? Fra undersøkelse av Norske studenter

47 Spesifikke barrierer som oppfattes av unge mennesker Innovation Driven Economies Efficiency Driven Economies Norway Netherlands Russia Romania n % n % N % n % Mangel på god ide Mangel på vilje å ta risiko Mangel på kapital Mangel på motivasjon Manglende social støtte Mangel på selvtillit Manglende kunnskap Byråkratirati, 9.0 økonomiske eller politiske situasjon Andre (alder, barn, stress, hesle) Totalt

48 Kan utdannelse påvirke intesjoner for å starte opp bedrift?

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor Entreprenørskap i Norge 2007 Global Entrepreneurship Monitor Lars Kolvereid Erlend Bullvåg Bjørn Willy Åmo innhold GEM begreper 3 Executive summary 5 1 Innledning 7 2 Entreprenørskap i ulike land 9 3 Høyvekstbedrifter

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University Citation

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer