KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år."

Transkript

1 NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett (født i 1979 eller tidligere) på minimum personer, intervjuet per telefon. Gyldige enheter i filen N = KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. SIVILSTATUS Din sivilstatus - er du... 1 Gift 2 Samboende 3 Ugift 4 Tidligere gift/skilt/enke/enkemann EGEN UTDANNING Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskole: 7-årig folkeskole, famhalds- eller fortsettelsesskole, 9-årig grunnskole. Videregående skole: Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas, middelskole, realskole, 10-årig grunnskole, folkehøgskole, landbruksskole, fagskole/yrkesskole, handelsskole, teknisk skole, mer enn grunnskoleutdanning og ikke universitets-/høgskoleutdanning. 1 Grunnskole 2 Videregående skole 3 Universitet/Høgskoleutdanning HUSHOLDNINGSINNTEKT Hvor stor omtrent er denne husstandens samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? MERK: De spurte ble bedt om å oppgi inntekten i cirkasvar til nærmeste 1.000, eller kroner. Svarene er senere gruppert i følgende verdier av NSD: 1 Under Kr Kr Kr Kr Kr Over Kr

2 BOSTEDSFYLKE Den spurtes bostedsfylke Denne variabelen er generert maskinelt av Norsk Gallup Institutt på grunnlag av den spurtes telefonnummer. Følgende fylkeskoder benyttes: 1 Østfold 10 Vest-Agder 2 Akershus 11 Rogaland 3 Oslo 12 Hordaland 4 Hedmark 14 Sogn og Fjordane 5 Oppland 15 Møre og Romsdal 6 Buskerud 16 Sør-Trøndelag 7 Vestfold 17 Nord-Trøndelag 8 Telemark 18 Nordland 9 Aust-Agder 19 Troms 20 Finnmark BY ELLER LAND Bor den spurte i en by eller landkommune? Denne variabelen er generert av Norsk Gallup Institutt. 0 By 1 Land PARTIVALG Dersom du skulle stemme ved Stortingsvalg i morgen, hvilket parti tror du at du ville stemme på? 1 Arbeiderpartiet (A) 2 Det Liberale Folkeparti (DLF) 3 Fedrelandspartiet (FLP) 4 Fremskrittspartiet (FrP) 5 Hvit Valgallianse (HVA) 6 Høyre (H) 7 Kristelig folkeparti (KrF) 8 Kristent Konservativt Parti (KKP) 9 Miljøpartiet De Grønne (MDG) 10 Naturlovpartiet (NLP) 11 Norges kommunistiske parti (NKP) 12 Pensjonistpartiet (PEN) 13 Rød Valgallianse (RV) 14 Samfunnspartiet (SFP) 15 Samlingspartiet (Ny Fremtid) (SNF) 16 Senterpartiet (SP) 17 Sosialistisk Venstreparti (SV) 18 Tverrpolitisk Folkevalgte (TVF) 19 Venstre (V) 20 Andre lister 21 Vet ikke 22 Ville ikke stemme 99 # Vil ikke svare/ubesvart TILLIT TIL POLITIKER 1 Meget stor tillit 2 Ganske stor tillit 3 Ganske liten tillit 4 Meget liten tillit Hvor stor tillit har du til norske politikere? DEMOKRATIET Sett under ett, er du fornøyd, ganske fornøyd, ikke særlig fornøyd eller ikke fornøyd i det hele tatt med den måten demokratiet virker på i Norge? 1 Fornøyd 2 Ganske fornøyd 3 Ikke særlig fornøyd 4 Ikke fornøyd i det hele tatt 2

3 STATSMINISTER VALG Nedenfor står oppført de politikerne som har sagt at de stiller som statsministerkandidat dersom deres parti kommer i regjeringsposisjon etter Stortingsvalget. Hvem av disse mener du vil være den beste statsministeren for landet? 1 Kjell Magne Bondevik 2 Thorbjørn Jagland 3 Johan J. Jakobsen 4 Jan Petersen HELSE/SOSIALPOLITIKK Kan du i forbindelse med Stortingsvalget angi hvor viktig helse- og sosialpolitikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på fastlegeordning, sosialhjelpssatser, eldreomsorg etc. MORAL/LIVSSYNSPOL. Kan du i forbindelse med Stortingsvalget angi hvor viktig moral- og livssyns politikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på partnerskap, selvbestemt abort etc. UTENRIKSPOLITIKK Kan du i forbindelse med Stortingsvalget angi hvor viktig utenrikspolitikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på u-hjelp, Norges forhold til EU, Schengenavtalen etc. SKOLE/UTD.POL. Kan du i forbindelse med Stortingsvalget angi hvor viktig skole- og utdanningspolitikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på studiefinansiering, skolereformer etc. ØKONOMISK POLITIKK Kan du i forbindelse med Stortingsvalget angi hvor viktig økonomisk politikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på Oljefondet, rentenivå, arbeidsledighet etc. 3

4 INNVANDRINGSPOLITIKK Kan du i forbindelse med Stortingsvalget angi hvor viktig innvandringspolitikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på regler for oppholdstillatelse, krav om norskopplæring etc. DISTRIKTSPOLITIKK Kan du i forbindelse med Stortingsvalget angi hvor viktig distrikts-politikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på overføringer til distriktene, spredt bosetning etc. MILJØ/NATURVERNPOL Kan du i forbindelse med Stortingsvalget hvor viktig miljø- og naturvernpolitikk er for ditt valg av parti? Vi tenker da f.eks. på gasskraftutbygging, vern av truede dyrearter etc. INDUSTRIUTBYGGING Hvor enig er du i følgende påstander: For å trygge økonomisk vekst, trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene. MYNDIGH. ANSVAR Hvor enig er du i følgende påstander: Offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å hjelpe personer som ikke klarer seg selv, uansett årsak til deres problemer. MOTTA FLYKTNINGER Hvor enig er du i følgende påstander: Det er en nasjonal oppgave å motta flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som vi har gjort de siste årene. 4

5 STYRE LANDET Hvor enig er du i følgende påstander: Ved å stemme ved valgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres. SKATT/OFF. TJENESTER Hvor enig er du i følgende påstander: Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene. LØNNSFORSKJELLER Hvor enig er du i følgende påstander: Det er myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene mellom dem med høye inntekter og dem med lave inntekter. 5

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer?

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer? Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks Blindern, 0 Oslo Tlf. 95 88 00 Kontaktperson: Signy Irene Vabo Prosjektnr.: O 99 Respondentnr. Retur dato:. Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0 SD3-2 009 0 ID-NUMMER Kjære student! Sosialarbeiderstudenter StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. StudData blir gjennomført ved ni høgskoler og omfatter

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding drivstoff og miljøatferd Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes «Folkekirke 2000» En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000 Hole kommune HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER HOLEUNDERSØKELSEN 2000 HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE? Husstanden din inviteres hermed til å

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ergoterapeut ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke skriv i felt merket: Ikke slik: Eliminere slik: Ergoterapeututdanningen

Detaljer