Medievaner og holdninger til medier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medievaner og holdninger til medier"

Transkript

1 Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner og holdninger til medier mars 2005 CATI telefonintervju ANTALL INTERVJUER 800 UTVALG OG SVARPROSENT VEKTING Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Telenors abonnementsregister. I tillegg er det trukket et antall mobiltelefonnummer. Det ble totalt brukt 4259 telefonnumre. Av det totale utvalget var det i 809 tilfeller ikke svar i løpet av intervjuperioden. Alle telefonnumre ble forsøkt oppringt inntil seks ganger i løpet av intervjuperioden. Vi fikk svarnekt i 2650 tilfeller, hvilket innebærer at personen ikke ønsket eller ikke hadde tid til å være med i undersøkelsen i løpet av intervjuperioden. Det er foretatt vekting av resultatene i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/ prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. OPPDRAGSGIVER Nordiske Mediedager

2 KONTAKTPERSON NORSK RESPONS KONSULENT Torgeir Foss Thore Gaard Olaussen PROSJEKTNUMMER

3 HOVEDTALL OPPSUMMERT 1. Hvilke tv-kanaler så du på i går? FLERE SVAR MULIG FØLG OPP: Var det flere? NRK1 59 % 58 % 57 % 69 % 59 % 60 % NRK2 9 % 11 % 16 % 11 % 10 % 12 % TV2 65 % 54 % 57 % 53 % 56 % 53 % TVNorge 18 % 30 % 24 % 17 % 17 % 22 % TV3 14 % 13 % 13 % 12 % 13 % 12 % Andre tv-kanaler 10 % 10 % 10 % 13 % 14 % 15 % Ingen 14 % 16 % 17 % 12 % 17 % 16 % Antall spurte Hvilke radiokanaler lyttet du på i går? FLERE SVAR MULIG FØLG OPP: Var det flere? NRK P1 37 % 36 % 35 % 40 % 34 % 35 % NRK P2 10 % 8 % 10 % 7 % 11 % 8 % NRK P3 8 % 10 % 9 % 8 % 9 % 9 % Andre NRKkanaler - 3 % 4 % 4 % 3 % 4 % P4 26 % 21 % 23 % 26 % 21 % 23 % Kanal % 3 % Radio 1 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % Annen nærradio 8 % 8 % 8 % 7 % 8 % 10 % Ingen 25 % 27 % 29 % 25 % 26 % 27 % Antall spurte

4 3. Hvis du vurderer medienes valg av stoff, hvilket medium er det da som dekker dine interesser best? Er det LES OPP TV 44 % 44 % 46 % 52 % 45 % 47 % Radio 13 % 9 % 15 % 13 % 16 % 13 % Avis 36 % 36 % 32 % 26 % 26 % 29 % Ukepresse 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % Annet % 5 % 5 % Ikke sikker 5 % 8 % 7 % 3 % 7 % 5 % Antall spurte HVIS TV I SPM 3: 4. Hvilken tv-kanal dekker dine interesser best? NRK1 36 % 42 % 37 % 46 % 45 % 40 % NRK2 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % TV2 50 % 40 % 44 % 42 % 36 % 40 % TVNorge 2 % 4 % 3 % 2 % 2 % 5 % TV3 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % Annen tv-kanal 0 % 2 % 3 % 1 % 5 % 6 % Ingen spesiell 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 4 % Ikke sikker % 1 % 2 % Antall spurte

5 HVIS Avis I SPM 3: 5. Hvilken avis dekker dine interesser best? VG 12 % 18 % Dagbladet 6 % 4 % Aftenposten 31 % 29 % Stavanger Aftenblad 5 % 3 % Bergens Tidende 6 % 7 % Adresseavisen 6 % 5 % Andre aviser 29 % 31 % Ingen spesiell 6 % 2 % Ikke sikker - 1 % Antall spurte I hvilken grad har du tiltro til mediene generelt? Har du stor tiltro, noe tiltro, mindre tiltro eller ingen tiltro i det hele tatt? Stor tiltro 12 % 12 % 15 % 8 % 11 % 13 % Noe tiltro 69 % 71 % 71 % 80 % 77 % 71 % Mindre eller ingen tiltro 17 % 16 % 12 % 11 % 10 % 14 % Ikke sikker 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % Antall spurte

6 7. Vil du si at din tiltro til mediene i løpet av de siste 10 årene er blitt svekket, er den blitt styrket, eller er den omtrent som tidligere? Svekket 47 % 50 % 43 % 50 % 48 % 43 % Styrket 8 % 5 % 6 % 3 % 5 % 5 % Omtrent som tidligere 41 % 41 % 48 % 44 % 45 % 49 % Ikke sikker 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % Antall spurte Vi skal lese opp noen stoffområder i norske medier. Mener du mediene dekker dette stoffet tilstrekkelig, har mediene for mye av det, eller har mediene for lite av det: a) Sport For mye dekning 38 % 51 % For lite dekning 3 % 4 % Passe dekning 56 % 44 % Ikke sikker 3 % 1 % Antall spurte b) Norsk politikk For mye dekning 12 % 18 % For lite dekning 9 % 11 % Passe dekning 75 % 69 % Ikke sikker 3 % 2 % Antall spurte

7 c) Kjendisstoff For mye dekning 59 % 66 % For lite dekning 4 % 2 % Passe dekning 32 % 28 % Ikke sikker 5 % 4 % Antall spurte d) Utenriksstoff For mye dekning 5 % 7 % For lite dekning 25 % 32 % Passe dekning 68 % 60 % Ikke sikker 1 % 2 % Antall spurte e) Branner og ulykker For mye dekning 31 % 27 % For lite dekning 4 % 6 % Passe dekning 63 % 64 % Ikke sikker 2 % 3 % Antall spurte

8 f) Kulturstoff For mye dekning 8 % 9 % For lite dekning 36 % 32 % Passe dekning 51 % 56 % Ikke sikker 5 % 3 % Antall spurte g) Økonomi og næringsliv For mye dekning 7 % 7 % For lite dekning 21 % 22 % Passe dekning 63 % 63 % Ikke sikker 9 % 8 % Antall spurte Har du tilgang til internett? Ja 77 % 78 % Nei 23 % 22 % Tror du det kan bli aktuelt for deg heller å benytte avisenes hjemmesider på internett for å holde deg orientert, enn å få tak i avisene og lese dem på vanlig måte? 1: Ja 40 % 2: Nei 60 % Antall spurte 624

9 11. Er du villig til å betale for å lese nyheter på internett? 1: Ja 13 % 2: Nei 87 % Antall spurte Kunne du tenke deg å være journalist? 1: Ja 27 % 2: Nei 73 % 14. Vi skal lese opp noen påstander, og for hver påstand vil jeg gjerne vite om du er helt eller delvis enig, eller helt eller delvis uenig: a) Norge har for restriktiv innvandringspolitikk 1: Helt enig 15 % 2: Delvis enig 20 % 3: Delvis uenig 27 % 4: Helt uenig 35 % 5: Ikke sikker 3 % b) Det er ikke behov for konkurranseutsette offentlige tjenester 1: Helt enig 29 % 2: Delvis enig 18 % 3: Delvis uenig 21 % 4: Helt uenig 25 % 5: Ikke sikker 7 % c) Homofile par bør ha adgang til å adoptere barn 1: Helt enig 32 % 2: Delvis enig 14 % 3: Delvis uenig 11 % 4: Helt uenig 38 % 5: Ikke sikker 5 % d) Norge bør være en republikk 1: Helt enig 16 % 2: Delvis enig 14 % 3: Delvis uenig 10 % 4: Helt uenig 54 % 5: Ikke sikker 6 %

10 15. Hvem foretrekker du som statsminister etter stortingsvalget i høst? LES OPP 1-5: 1: Kristin Halvorsen 12 % 2: Jens Stoltenberg 34 % 3: Kjell Magne Bondevik 11 % 4: Erna Solberg 15 % 5: Carl I. Hagen 13 % 6: Ingen av dem 7 % 7: Ikke sikker 9 % Nå noen spørsmål om flodbølgekatastrofen i Sør-Øst Asia: 16. Hvor godt eller dårlig mener du regjeringen informerte om situasjonen etter flodbølgekatastrofen i Sør-Øst Asia? 1: Svært godt 7 % 2: Ganske godt 38 % 3: Verken godt eller dårlig 24 % 4: Ganske dårlig 15 % 5: Svært dårlig 11 % 6: Ikke sikker 4 % 17. Hvor godt eller dårlig mener du regjeringen håndterte situasjonen med å få frem norsk personell til nordmenn som var rammet av flodbølgekatastrofen? 1: Svært godt 5 % 2: Ganske godt 29 % 3: Verken godt eller dårlig 19 % 4: Ganske dårlig 28 % 5: Svært dårlig 13 % 6: Ikke sikker 7 % 18. Mener du norske medier var for kritiske til regjeringens håndtering av situasjonen etter flodbølgekatastrofen, var mediene passe kritiske, eller var mediene for lite kritiske? 1: For kritiske 41 % 2: Passe kritiske 46 % 3: For lite kritiske 9 % 6: Ikke sikker 4 %

11 19. Mediedekningen hadde innslag om nordmenn som ble rammet av katastrofen. Mener du mediene hadde for mye dekning om nordmenn som ble rammet, hadde mediene passe dekning om dette, eller hadde mediene for lite om nordmenn som ble rammet? 1: For mye dekning 31 % 2: Passe dekning 60 % 3: For lite dekning 6 % 4: Ikke sikker 3 % 20. Mediedekningen av flodbølgekatastrofen i Sør-Øst Asia hadde også innslag der barn er med. Mener du mediene har hatt for mye dekning med barn som ofre for katastrofen, har mediene hatt en passende dekning med barn, eller har mediene hatt for lite dekning med barn som ofre? 1: For mye dekning med barn 26 % 2: Passe dekning med barn 60 % 3: For lite dekning med barn 8 % 4: Ikke sikker 7 % 21. To personer diskuterer medienes dekning av flodbølgekatastrofen. A sier: Det er viktig at mediene er tett oppe i situasjonen for å vise det som skjer. B sier: Det er viktig å skjerme ofre og pårørende i en slik situasjon. Hvem er du mest enig i? 1: Mest enig i A 23 % 2: Mest enig i B 70 % 3: Ikke sikker 8 % Så noe annet: 22. Kjenner du til eller har du hørt om Pressens Faglige Utvalg? 1: Ja 75 % 2: Nei 24 % 3: Ikke sikker 1 %

12 25. Mener du mediene har for mye dekning om kongefamilien, har mediene passe dekning, eller har mediene for lite dekning om kongefamilien? 1: For mye dekning 43 % 2: Passe dekning 54 % 3: For lite dekning 2 % 4: Ikke sikker 2 % 26. Oppfatter du tv-debattprogrammene som for eksempel Holmgang og Standpunkt, mest som informasjonsprogrammer, mest som underholdningsprogrammer, eller like mye begge deler? 1: Mest som informasjonsprogrammer 12 % 2: Mest som underholdningsprogrammer 33 % 3: Like mye begge deler 51 % 4: Ikke sikker 5 % 27. To personer diskuterer politikerne i media. A sier: B sier: Politikerne bør i større grad være mer kritiske til hva man stiller opp på i media. Det er viktig at politikerne stiller opp i media for å holde kontakten med velgerne. Hvem er du mest enig i? 1: Mest enig i A 44 % 2: Mest enig i B 51 % 3: Ikke sikker 5 % 28. Hvis du vurderer stoffinnholdet i VG og Dagbladet sammenlignet med Se og Hør og Her og Nå, vil du si at de to avisene er blitt mer like de to bladene i løpet av de siste 5 årene, er de blitt mindre like, eller har det ikke skjedd noen endring? 1: Avisene er blitt mer like bladene 62 % 2: Avisene er blitt mindre like bladene 3 % 3: Har ikke skjedd noen endring 15 % 4: Ikke sikker 20 %

13 29. Gjennomsnittelig brutto årslønn for journalister i riksavisene Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagens Næringsliv er ca. kr Mener du dette er en for høy årslønn, passe årslønn, eller for lav årslønn for journalister i disse riksavisene? 1: For høy årslønn 32 % 2: Passe årslønn 56 % 3: For lav årslønn 1 % 4: Ingen oppfatning 11 % 30. Hvor interessert er du i å lese om følgende i aviser: a) Vintester og omtale av vinprodukter 1: Svært interessert 8 % 2: Ganske interessert 27 % 3: Mindre interessert 30 % 4: Ikke interessert 35 % 5: Ikke sikker 1 % b) Innredning og design av hus og hjem 1: Svært interessert 17 % 2: Ganske interessert 36 % 3: Mindre interessert 29 % 4: Ikke interessert 17 % 5: Ikke sikker 1 % c) Sex og samliv 1: Svært interessert 5 % 2: Ganske interessert 35 % 3: Mindre interessert 36 % 4: Ikke interessert 22 % 5: Ikke sikker 2 % 31. Tror du det er vanlig at journalister som omtaler nye produktlanseringer oppnår fordeler i form av gaver eller lignende, eller tror du ikke dette er vanlig, eller er du ikke sikker? 1: Tror det er vanlig 49 % 2: Tror ikke det er vanlig 19 % 3: Ikke sikker 32 %

14 35. Foretrekker du å lese magasin- og helgestoff i egne bilag i avisen, eller foretrekker du å lese slikt stoff inne i selve avisen? 1: Foretrekker magasin- og helgestoff i eget bilag 54 % 2: Foretrekker magasin- og helgestoff inne i selve avisen 30 % 3: Ikke sikker 16 % 36. Dersom det var mulig å reservere deg mot reklameinnstikk i avisene, hvor sannsynlig ville det være at du meldte fra om å reservere deg mot reklameinnstikk? LES OPP 1-4: Til slutt: 1: Svært sannsynlig 38 % 2: Ganske sannsynlig 19 % 3: Mindre sannsynlig 23 % 4: Ikke sannsynlig 18 % 5: Ikke sikker 2 % 37. Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? RV 2 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % SV 9 % 12 % 23 % 19 % 19 % 14 % Ap 40 % 24 % 13% 25 % 24 % 34 % Sp 5 % 7 % 4 % 5 % 5 % 5 % Venstre 2 % 4 % 3 % 4 % 4 % 2 % KrF 9 % 14 % 10 % 6 % 7 % 7 % Høyre 15 % 23 % 23 % 19 % 22 % 18 % Frp 17 % 10 % 19 % 20 % 15 % 18 % Andre 1 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % Antall spurte

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Hilmar Rommetvedt (f. 1951) Dr.polit. (UiB, 1992), forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger. E-post: hilmar.rommetvedt@iris.no

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009

Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009 Prosjektnotat nr. 9-2009 Randi Lavik Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009 SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 9 2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer