Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus mai Oppdragsgiver: Legeforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen"

Transkript

1 Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Legetjenester Landsomfattende omnibus mai 2009

2 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER 1002 UTVALG OG SVARPROSENT mai 2009 CATI telefonintervju Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobiltelefonnummer. VEKTING Resultatene er vektet i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. OPPDRAGSGIVER Den norske legeforening KONTAKTPERSON Ellen Juul Andersen RESPONS KONSULENT Thore Gaard Olaussen PROSJEKTNUMMER Analyse AS, Bredalsmarken 15, 5006 Bergen, Telefon: ,

3 Hovedtall oppsummert 1. Er du helt eller delvis enig, eller helt eller delvis uenig i følgende påstander: Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Ikke sikker Antall spurte Opinion sept Opinion mai 1998 Opinion mai 2002 Opinion mai 2003 Norsk mai 2005 Norsk mai 2006 Norsk mai 2007 mai 2008 mai % 72 % 74 % 73 % 72 % 75 % 73 % 76 % 77 % 11 % 13 % 15 % 15 % 15 % 14 % 14 % 15 % 14 % 3 % 2 % 2 % 4 % 3 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 6 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 5 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 3 % 3 % 5 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % Leger i Norge gjør en god jobb Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Ikke sikker Antall spurte Opinion sept Opinion mai 1998 Opinion mai 2002 Opinion mai 2003 Norsk mai 2005 Norsk mai 2006 Norsk mai 2007 mai 2008 mai % 47 % 47 % 45 % 43 % 50 % 42 % 46 % 50 % 24 % 34 % 33 % 36 % 36 % 32 % 33 % 36 % 30 % 14 % 10 % 11 % 10 % 14 % 7 % 17 % 9 % 13 % 3 % 4 % 5 % 4 % 3 % 6 % 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 3 % 1 %

4 3. Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? LES OPP 1-5 Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Opinion mai 2003 Norsk mai 2005 mai 2008 mai % 5 % 7 % 8 % 15 % 14 % 27 % 22 % 37 % 38 % 39 % 42 % 25 % 26 % 16 % 17 % 15 % 14 % 9 % 7 % 4 % 3 % 3 % 4 % Antall spurte I løpet av de to siste årene er det blitt en større andel som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro til at man vil få den helsehjelp man trenger hvis man blir psykisk syk. Men det er nærmere en fjerdedel som uttrykker liten tiltro til dette. For fire år siden var denne andelen 40 prosent. 4. Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? LES OPP 1-5 Opinion mai 2003 Norsk mai 2005 Norsk mai 2006 mai 2009 Svært stor tiltro Ganske stor tiltro 4 % 6 % 9 % 7 % 19 % 22 % 24 % 29 % Middels tiltro 43 % 45 % 40 % 42 % Ganske liten tiltro Svært liten tiltro 18 % 17 % 15 % 14 % 13 % 8 % 10 % 6 % 2 % 2 % 2 % 2 %

5 Tiltroen til at man vil få den helsehjelp man trenger når man blir gammel har også økt de siste årene. Andelen som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro har økt fra 23 prosent til 36 prosent de siste 6 årene. Bakgrunnstallene viser at tiltroen er størst hos den yngste delen i befolkningen og blant menn. 5. Mange yrkesgrupper i samfunnet er underlagt taushetsplikt, samtidig som mange offentlige myndigheter gjør krav på å få opplysninger utlevert. I hvilken grad er du engstelig for at taushetsbelagte opplysninger om deg skal komme på avveie? mai 2009 I stor grad 11 % I noen grad 25 % I mindre grad 38 % Ikke i det hele tatt 25 % 2 % 1002 Kun 11 prosent er i stor grad engstelig for at taushetsbelagte opplysninger skal komme på avveie, mens 25 prosent er i noen grad engstelig. Til sammen over 60 prosent av befolkningen er i mindre grad eller ikke engstelig for at taushetsbelagte opplysninger skal komme på avveie. 6. I mange kommuner må befolkningen benytte helsetilbud som f.eks. legevakt på kveld og natt i andre kommuner enn de bor. Stiller du deg positiv eller negativ til å innføre større helsekommuner for å sikre befolkningen et tilfredsstillende helsetilbud der de bor? mai 2009 Stiller meg positiv 53 % Stiller meg negativ 32 % Ingen oppfatning 15 % 1002 Over halvparten av befolkningen stiller seg positiv til innføre større helsekommuner i Norge. Omkring en tredjedel stiller seg negativ, mens 15 prosent har ikke noen oppfatning om dette. Det er små forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper, men befolkningen i Nord-Norge stiller seg mest positive til dette.

6 7. Hvor viktig mener du det er at følgende helsetilbud blir styrket: a) Kommunal helsetjeneste som legevakt, helsestasjon mai 2009 Svært viktig 53 % Ganske viktig 36 % Mindre viktig 7 % Ikke viktig 1 % 3 % 1002 b) Psykisk helsevern mai 2009 Svært viktig 66 % Ganske viktig 29 % Mindre viktig 2 % Ikke viktig 1 % 2 % 1002 c) Behandling av hjerte- og karsykdommer mai 2009 Svært viktig 54 % Ganske viktig 36 % Mindre viktig 6 % Ikke viktig 1 % 4 % 1002 Svarfordelingene viser at befolkningen mener at alle områdene bør vektlegges. Men aller viktigst er tydeligvis styrkingen av psykisk helsevern. I alt 95 prosent mener dette er svært eller ganske viktig.

7 Prosentandel som vektlegger styrking av følgende helsetjenester Psykisk helsevern 29 % 66 % Hjerte- og karsykdommer 36 % 54 % Ganske viktig Svært viktig Kommunal helsetjeneste 36 % 53 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Bergen, 18. mai 2009 Thore Gaard Olaussen

8 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 1 Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig 77% 14% 2% 3% 3% 2% 100% 1002 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Kjønn Alder 60 år Kvinn Under og Mann e 30 år år år eldre Totalt 76% 77% 62% 77% 81% 83% 77% 15% 12% 21% 15% 11% 9% 14% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 6% 1% 3% 1% 3% 3% 3% 7% 4% 1% 3% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? eller Ikke sikke r, uopp Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Under Mer enn mer gitt Ingen 1-3 år 4-6 år år Totalt 72% 79% 79% 75% 72% 73% 78% 79% 77% 14% 13% 15% 13% 16% 15% 14% 11% 14% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 4% 2% 3% 3% 1% 4% 5% 3% 3% 2% 3% 6% 2% 2% 2% 5% 5% 3% 2% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 77% 77% 76% 77% 13% 14% 13% 14% 2% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 5% 3% 2% 1% 1% 2% 100% 100% 100% 100%

10 Region Kommunestørrelse Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Under og flere Oslo Øvrig og e Akers Østla Sørla Vestla Trønd Nordhus nd ndet ndet elag Norge ggere ggere ggere Totalt 72% 79% 75% 76% 78% 83% 74% 79% 77% 77% 15% 13% 15% 13% 16% 11% 14% 13% 13% 14% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 5% 1% 1% 3% 4% 2% 4% 1% 3% 3% 6% 2% 6% 3% 1% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 2 Leger i Norge gjør en god jobb Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig 50% 30% 13% 3% 3% 1% 100% 1002 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Leger i Norge gjør en god jobb Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Kjønn Alder 60 år Kvinn Under og Mann e 30 år år år eldre Totalt 53% 47% 48% 42% 52% 58% 50% 29% 30% 30% 35% 30% 24% 30% 11% 15% 13% 13% 14% 12% 13% 3% 4% 6% 4% 1% 3% 3% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Leger i Norge gjør en god jobb Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? eller Ikke sikke r, uopp Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Under Mer enn mer gitt Ingen 1-3 år 4-6 år år Totalt 49% 49% 54% 46% 49% 46% 47% 57% 50% 29% 31% 32% 24% 29% 29% 33% 27% 30% 14% 15% 10% 11% 13% 15% 13% 12% 13% 5% 2% 2% 8% 4% 4% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 6% 1% 4% 3% 1% 3% 1% 1% 1% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Leger i Norge gjør en god jobb Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 51% 49% 50% 50% 32% 32% 24% 30% 11% 12% 17% 13% 4% 3% 3% 3% 1% 3% 4% 3% 2% 1% 2% 1% 100% 100% 100% 100%

13 Region Kommunestørrelse Leger i Norge gjør en god jobb Helt enig Delvis enig Både og Delvis uenig Helt uenig Under og flere Oslo Øvrig og e Akers Østla Sørla Vestla Trønd Nordhus nd ndet ndet elag Norge ggere ggere ggere Totalt 49% 52% 44% 48% 53% 55% 46% 54% 48% 50% 30% 27% 31% 33% 31% 24% 34% 26% 31% 30% 13% 14% 15% 13% 11% 14% 13% 13% 13% 13% 3% 3% 6% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 1% 2% 4% 3% 2% 3% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 3 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro 8% 22% 42% 17% 7% 4% 100% 1002 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Kjønn Alder 60 år Kvinn Under og Mann e 30 år år år eldre Totalt 8% 8% 11% 8% 6% 7% 8% 25% 19% 30% 21% 21% 19% 22% 38% 45% 40% 46% 44% 36% 42% 17% 17% 15% 16% 19% 18% 17% 7% 7% 4% 7% 8% 8% 7% 4% 4% 1% 2% 2% 11% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? eller Ikke sikke r, uopp Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Under Mer enn mer gitt Ingen 1-3 år 4-6 år år Totalt 10% 5% 9% 8% 3% 6% 9% 9% 8% 23% 24% 21% 21% 22% 25% 22% 20% 22% 40% 39% 46% 42% 51% 38% 38% 46% 42% 17% 19% 18% 10% 7% 17% 19% 16% 17% 6% 9% 5% 8% 8% 8% 8% 5% 7% 5% 5% 1% 11% 10% 6% 3% 3% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 9% 7% 7% 8% 26% 23% 19% 22% 44% 41% 40% 42% 15% 19% 16% 17% 4% 7% 10% 7% 2% 2% 9% 4% 100% 100% 100% 100%

16 Region Kommunestørrelse Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Under og flere Oslo Øvrig og e Akers Østla Sørla Vestla Trønd Nordhus nd ndet ndet elag Norge ggere ggere ggere Totalt 9% 8% 9% 8% 5% 6% 5% 8% 10% 8% 24% 22% 19% 20% 23% 26% 20% 23% 23% 22% 35% 42% 38% 46% 41% 42% 43% 44% 39% 42% 20% 18% 16% 14% 19% 15% 17% 15% 19% 17% 7% 7% 13% 6% 6% 9% 10% 6% 6% 7% 4% 4% 5% 6% 5% 1% 4% 4% 4% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 4 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro 7% 29% 42% 14% 6% 2% 100% 1002 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Kjønn Alder 60 år Kvinn Under og Mann e 30 år år år eldre Totalt 10% 5% 7% 6% 5% 11% 7% 35% 23% 38% 27% 24% 28% 29% 38% 46% 37% 45% 49% 36% 42% 11% 17% 14% 14% 15% 12% 14% 5% 7% 3% 7% 5% 8% 6% 2% 2% 2% 1% 1% 4% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? eller Ikke sikke r, uopp Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Under Mer enn mer gitt Ingen 1-3 år 4-6 år år Totalt 9% 5% 9% 7% 10% 7% 7% 7% 7% 28% 31% 26% 29% 19% 25% 29% 33% 29% 39% 43% 46% 37% 45% 42% 43% 41% 42% 14% 14% 14% 13% 15% 15% 13% 14% 14% 8% 6% 3% 7% 5% 8% 6% 3% 6% 2% 1% 1% 8% 6% 2% 1% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 5% 8% 9% 7% 31% 28% 28% 29% 46% 44% 37% 42% 13% 14% 14% 14% 3% 6% 9% 6% 1% 1% 4% 2% 100% 100% 100% 100%

19 Region Kommunestørrelse Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Middels tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Under og flere Oslo Øvrig og e Akers Østla Sørla Vestla Trønd Nordhus nd ndet ndet elag Norge ggere ggere ggere Totalt 8% 6% 6% 8% 4% 11% 6% 6% 9% 7% 28% 27% 24% 28% 45% 27% 30% 28% 29% 29% 44% 42% 40% 44% 32% 39% 38% 46% 41% 42% 14% 15% 23% 12% 10% 16% 16% 12% 14% 14% 4% 8% 7% 5% 7% 5% 8% 5% 5% 6% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 5 Mange yrkesgrupper i samfunnet er underlagt taushetsplikt, samtidig som mange offentlige myndigheter gjør krav på å få opplysninger utlevert. I hvilken grad er du engstelig for at taushetsbelagte opplysninger om deg skal komme på avveie? I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke i det hele tatt 11% 25% 38% 25% 2% 100% 1002

21 Mange yrkesgrupper i samfunnet er underlagt taushetsplikt, samtidig som mange offentlige myndigheter gjør krav på å få opplysninger utlevert. I hvilken grad er du engstelig for at taushetsbelagte opplysninger om deg skal komme på avveie? I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke i det hele tatt Mann Kjønn Kvinn e Under 30 år år Alder år 60 år og eldre Totalt 11% 10% 10% 8% 11% 13% 11% 23% 27% 19% 27% 30% 22% 25% 41% 35% 38% 44% 39% 29% 38% 24% 26% 30% 20% 19% 33% 25% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Mange yrkesgrupper i samfunnet er underlagt taushetsplikt, samtidig som mange offentlige myndigheter gjør krav på å få opplysninger utlevert. I hvilken grad er du engstelig for at taushetsbelagte opplysninger om deg skal komme på avveie? I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke i det hele tatt Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Under eller mer Ikke sikke r, uopp gitt Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Totalt 14% 10% 7% 8% 17% 16% 8% 8% 11% 22% 25% 26% 33% 19% 23% 24% 28% 25% 29% 42% 44% 29% 28% 37% 38% 40% 38% 31% 22% 23% 24% 31% 23% 28% 23% 25% 3% 0% 5% 6% 1% 2% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 Mange yrkesgrupper i samfunnet er underlagt taushetsplikt, samtidig som mange offentlige myndigheter gjør krav på å få opplysninger utlevert. I hvilken grad er du engstelig for at taushetsbelagte opplysninger om deg skal komme på avveie? I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke i det hele tatt Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 9% 11% 11% 11% 26% 27% 22% 25% 43% 38% 32% 38% 21% 23% 31% 25% 1% 0% 4% 2% 100% 100% 100% 100%

24 Region Kommunestørrelse Mange yrkesgrupper i samfunnet er underlagt taushetsplikt, samtidig som mange offentlige myndigheter gjør krav på å få opplysninger utlevert. I hvilken grad er du engstelig for at taushetsbelagte opplysninger om deg skal komme på avveie? I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke i det hele tatt Oslo og Akers hus Øvrig e Østla nd Sørla ndet Vestla ndet Trønd elag Nord- Norge Under ggere ggere og flere ggere Totalt 10% 11% 15% 8% 11% 15% 12% 11% 9% 11% 27% 28% 25% 22% 28% 19% 21% 27% 25% 25% 36% 37% 32% 42% 38% 31% 42% 37% 36% 38% 25% 22% 27% 26% 24% 34% 24% 22% 29% 25% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 6 I mange kommuner må befolkningen benytte helsetilbud som f.eks. legevakt på kveld og natt i andre kommuner enn de bor. Stiller du deg positiv eller negativ til å innføre større helsekommuner for å sikre befolkningen et tilfredsstillende helsetilbud Stiller meg positiv Stiller meg negativ Ingen oppfatning 53% 32% 15% 100% 1002

26 I mange kommuner må befolkningen benytte helsetilbud som f.eks. legevakt på kveld og natt i andre kommuner enn de bor. Stiller du deg positiv eller negativ til å innføre større helsekommune r for å sikre befolkningen et tilfredsstillende helsetilbud Stiller meg positiv Stiller meg negativ Ingen oppfatning Mann Kjønn Kvinn e Under 30 år år Alder år 60 år og eldre Totalt 52% 55% 67% 51% 48% 52% 53% 33% 30% 21% 34% 37% 31% 32% 14% 15% 12% 15% 15% 17% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 I mange kommuner må befolkningen benytte helsetilbud som f.eks. legevakt på kveld og natt i andre kommuner enn de bor. Stiller du deg positiv eller negativ til å innføre større helsekommune r for å sikre befolkningen et tilfredsstillende helsetilbud Stiller meg positiv Stiller meg negativ Ingen oppfatning Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Under eller mer Ikke sikke r, uopp gitt Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Totalt 56% 49% 53% 65% 51% 54% 54% 53% 53% 31% 37% 31% 18% 34% 34% 31% 30% 32% 13% 14% 16% 17% 15% 12% 15% 17% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28 I mange kommuner må befolkningen benytte helsetilbud som f.eks. legevakt på kveld og natt i andre kommuner enn de bor. Stiller du deg positiv eller negativ til å innføre større helsekommuner for å sikre befolkningen et tilfredsstillende helsetilbud Stiller meg positiv Stiller meg negativ Ingen oppfatning Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 54% 51% 56% 53% 34% 34% 27% 32% 12% 15% 17% 15% 100% 100% 100% 100%

29 Region Kommunestørrelse I mange kommuner må befolkningen benytte helsetilbud som f.eks. legevakt på kveld og natt i andre kommuner enn de bor. Stiller du deg positiv eller negativ til å innføre større helsekommune r for å sikre befolkningen et tilfredsstillende helsetilbud Stiller meg positiv Stiller meg negativ Ingen oppfatning Oslo og Akers hus Øvrig e Østla nd Sørla ndet Vestla ndet Trønd elag Nord- Norge Under ggere ggere og flere ggere Totalt 58% 54% 47% 49% 48% 63% 42% 58% 57% 53% 23% 32% 33% 37% 36% 29% 44% 30% 25% 32% 18% 14% 20% 14% 16% 7% 14% 12% 18% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 7a a) Kommunal helsetjeneste som legevakt, helsestasjon (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig 53% 36% 7% 1% 3% 100% 1002 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** a) Kommunal helsetjeneste som legevakt, helsestasjon (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Kjønn Alder 60 år Kvinn Under og Mann e 30 år år år eldre Totalt 44% 62% 49% 50% 53% 60% 53% 41% 31% 40% 39% 35% 32% 36% 9% 4% 7% 8% 6% 5% 7% 2% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 a) Kommunal helsetjeneste som legevakt, helsestasjon (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? eller mer Ikke sikke r, uopp gitt Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Under Mer enn Ingen 1-3 år 4-6 år år Totalt 57% 55% 48% 50% 66% 56% 53% 48% 53% 36% 35% 38% 34% 31% 34% 35% 40% 36% 5% 6% 10% 6% 1% 6% 8% 7% 7% 0% 1% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 2% 6% 1% 1% 3% 4% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** a) Kommunal helsetjeneste som legevakt, helsestasjon (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 53% 51% 57% 53% 38% 36% 34% 36% 5% 9% 5% 7% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 100% 100% 100% 100%

32 Region Kommunestørrelse a) Kommunal helsetjeneste som legevakt, helsestasjon (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Under Oslo Øvrig og og e 0 99 flere Akers Østla Sørla Vestla Trønd Nord- hus nd ndet ndet elag Norge ggere ggere ggere Totalt 54% 56% 70% 46% 51% 58% 53% 53% 53% 53% 35% 34% 25% 42% 38% 32% 38% 37% 34% 36% 7% 6% 6% 8% 3% 6% 6% 5% 8% 7% 0% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 4% 2% 5% 2% 1% 3% 4% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 7b b) Psykisk helsevern (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig 66% 29% 2% 1% 2% 100% 1002 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** b) Psykisk helsevern (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Kjønn Alder 60 år Kvinn Under og Mann e 30 år år år eldre Totalt 57% 74% 58% 70% 65% 66% 66% 36% 23% 33% 27% 28% 29% 29% 4% 1% 5% 1% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 b) Psykisk helsevern (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? eller Ikke sikke r, uopp Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Under Mer enn mer gitt Ingen 1-3 år 4-6 år år Totalt 65% 69% 66% 53% 63% 65% 69% 64% 66% 31% 27% 29% 36% 34% 30% 27% 31% 29% 2% 2% 2% 5% 2% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 5% 1% 2% 2% 3% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** b) Psykisk helsevern (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 72% 64% 62% 66% 23% 31% 32% 29% 2% 3% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 100% 100% 100% 100%

35 Region Kommunestørrelse b) Psykisk helsevern (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Under og flere Oslo Øvrig og e Akers Østla Sørla Vestla Trønd Nordhus nd ndet ndet elag Norge ggere ggere ggere Totalt 71% 62% 76% 61% 64% 76% 64% 65% 68% 66% 26% 33% 22% 31% 30% 24% 33% 31% 25% 29% 2% 2% 4% 4% 1% 2% 2% 3% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 7c c) Behandling av hjerteog karsykdommer (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig 54% 36% 6% 1% 4% 100% 1002 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** c) Behandling av hjerte- og karsykdommer (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Kjønn Alder 60 år Kvinn Under og Mann e 30 år år år eldre Totalt 48% 60% 44% 52% 55% 63% 54% 39% 32% 44% 37% 33% 31% 36% 7% 4% 6% 8% 7% 2% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 3% 6% 2% 5% 3% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

37 c) Behandling av hjerte- og karsykdommer (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? eller mer Ikke sikke r, uopp gitt Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Under Mer enn Ingen 1-3 år 4-6 år år Totalt 62% 53% 47% 56% 72% 62% 56% 43% 54% 32% 39% 37% 31% 24% 32% 34% 42% 36% 3% 4% 11% 7% 3% 5% 10% 6% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 4% 4% 3% 3% 2% 5% 4% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS MAI 2009 *** c) Behandling av hjerte- og karsykdommer (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Totalt 49% 53% 60% 54% 37% 38% 31% 36% 9% 5% 4% 6% 1% 1% 1% 1% 5% 3% 4% 4% 100% 100% 100% 100%

38 Region Kommunestørrelse c) Behandling av hjerte- og karsykdommer (Hvor viktig mener du det er at dette helsetilbudet blir styrket?) Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Under Oslo Øvrig og og e 0 99 flere Akers Østla Sørla Vestla Trønd Nord- hus nd ndet ndet elag Norge ggere ggere ggere Totalt 48% 59% 65% 53% 48% 57% 57% 55% 51% 54% 39% 34% 27% 36% 39% 35% 36% 35% 36% 36% 8% 3% 3% 6% 8% 8% 4% 4% 8% 6% 1% 0% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 5% 4% 6% 3% 3% 2% 4% 4% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

39 =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål om bakgrunn Kjønn Alder Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Region Kommunestørrelse Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre Offentlig sektor Privat sektor Ikke yrkesaktiv Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Under eller mer, uoppgitt Oslo og Akershus Øvrige Østland Sørlandet Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Under ggere ggere og flere ggere 49% 51% 19% 29% 26% 26% 29% 39% 31% 6% 26% 35% 32% 29% 36% 26% 10% 21% 26% 5% 30% 8% 9% 25% 39% 37% 100% 1002

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Rekruttering av rektorer

Rekruttering av rektorer Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Rekruttering av rektorer Undersøkelse blant norske kommuner og fylker 28. september-8. oktober 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Holdninger til jordvern i befolkningen

Holdninger til jordvern i befolkningen L a n d b r u k e t s Utredningskontor Holdninger til jordvern i befolkningen Anne Bunger ISSN 1503-2388 Notat 1 2011 Landbrukets Utredningskontor Schweigaardsgt. 34C Pb 9347 Grønland N-0135 OSLO Tlf:

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norske journalister 25. feburar - 8. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune Tilhørighet og veivalg for e Innbyggerundersøkelse i e 13. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ e Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjnomføring: 13. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer