Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune"

Transkript

1 Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune

2 Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging av innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i. Formålet med denne undersøkelsen har vært å måle innbyggernes syn på s veivalg framover, og hvilke forhold som er viktige ved en eventuell sammenslåing med andre kommuner Dato for gjennomføring: 22. oktober 4. november Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 500 Telefonintervju Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Vanylven kommune. Utvalget er trukket tilfeldig fra tilgjengelige telefonregistre, og består av 20 % på fasttelefon og 80 % på mobiltelefon. Det ble totalt brukt 1762 telefonnumre. Av disse fikk vi svarnekt fra 621, mens vi ikke oppnådde kontakt i 641 av oppringningene. 51 personer av dem vi har tatt med som nekt er personer som sa at de allerede hadde svart på undersøkelsen. Dette er sannsynligvis personer som har blitt intervjuet på undersøkelsen som regionrådet har hatt gående på hele Sunnmøre Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen, samt område en bor i. Resultatene er altså representative for befolkningen over 18 år i Vanylven kommune. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2,3-3,8 prosentpoeng for hovedfrekvensene ved henholdsvis en 10/90 og 50/50 fordeling Feilmarginene for de tre områdene som vi bryter ned på i denne undersøkelsen, er +/- 4,0 6,7 prosentpoeng for de to minste, og +/- 4,2-7,0 prosentpoeng for det største (Midt). Oppdragsgiver: Kontaktperson: Respons Konsulent: NIVI/ Vanylven kommune Geir Vinsand Idar Eidset Prosjektnummer:

3 Hovedtall oppsummert Nedenfor presenteres resultatene fra hvert av spørsmålene i undersøkelsen. I presentasjonen brytes det ned på tre geografiske områder i tillegg til totalfordelingen. Den geografiske fordelingen baserer seg på hva respondentene svarte i spørsmål 1. Her ba vi respondentene svare på følgende spørsmål. 1. Først, hvor i er du bosatt? Hva er ditt nærmeste tettsted? LES OPP 1-7 1: Rovde 2: Syvde 3: Fiskå 4: Eidså 5: Åram 6: Åheim 7: Sylte 8: Annet 9: Nedenfor har vi satt opp fordelingen av svarene på dette spørsmålet. For å sikre at de ulike områdene i er mest mulig riktig representert, har vi vektet resultatene i undersøkelsen på områder i tillegg til alder og kjønn. Fordelingen nedenfor viser både fordelingen uvektet, og fordelingen etter at den er vektet. Det er den vektede fordelingen som er brukt på resultatene vi presenterer i denne rapporten. Uvektet Vektet Rovde Syvde Fiskå Eidså Åram Åheim Sylte 7 % 10 % 19 % 20 % 28 % 26 % 8 % 7 % 9 % 8 % 24 % 23 % 5 % 6 % Vi har gruppert disse områdene av i tre deler: Nord-Øst (Rovde og Syvde) Midt (Fiskå, Eidså og Åram) Sør (Åheim og Sylte) 3

4 I den videre gjennomgangen av presenteres resultatene for hvert spørsmål brutt ned på de tre regionene vi har laget, samt for hele. For de spørsmålene som også ble stilt i undersøkelsen i, har vi også tatt med resultatene fra den gang. 2. Omtrent hvor mange år har du bodd i? Nord-Øst Nord-Øst Midt Midt Sør Sør Hele kommun en Hele kommun en 0-5 år 6-15 år år Mer enn 25 år 6 % 4 % 5 % 6 % 6 % 4 % 6 % 5 % 6 % 5 % 17 % 12 % 5 % 5 % 10 % 8 % 18 % 15 % 14 % 21 % 22 % 18 % 18 % 18 % 70 % 76 % 63 % 61 % 67 % 72 % 66 % 69 %

5 Egen kommunestatus 3. Hvor viktig er det etter din mening at Vanylven blir en del av en ny og større kommune i fremtiden? LES OPP 1-3 Nord-Øst Nord-Øst Midt Midt Sør Sør Hele kommun en Hele kommun en Lite eller ikke viktig 42 % 22 % 29 % 21 % 23 % 19 % 31 % 21 % 27 % 26 % 37 % 30 % 36 % 28 % 34 % 28 % 26 % 43 % 26 % 43 % 37 % 43 % 29 % 43 % 5 % 9 % 8 % 7 % 4 % 10 % 6 % 8 %

6 Mest naturlige sammenslutningsalternativ 4. Hvilken geografisk retning bør Vanylven kommune etter din oppfatning orientere seg, dersom kommunesammenslutning blir aktuelt? LES OPP 1-4 Nord- Øst Nord- Øst Midt Midt Sør Sør Hele kommun en Hele kommun en Nord-Østover mot Volda/Ørsta Sørover mot Nordfjord Nord-Vestover mot Sande og øyane Storkommune for Søre Sunnmøre Annet 32 % 26 % 13 % 13 % 9 % 6 % 17 % 15 % 5 % 9 % 13 % 11 % 49 % 45 % 21 % 20 % 28 % 36 % 30 % 48 % 11 % 23 % 24 % 37 % 25 % 17 % 30 % 12 % 18 % 12 % 25 % 14 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 10 % 4 % 6 % 7 % 7 % 10 % 11 % 8 % 5 % 9 % 8 %

7 5. Kan du angi hvilke nabokommuner det kan være mest naturlig at Vanylven slår seg sammen med, dersom det blir aktuelt? Nord-Øst Midt Sør Hele Volda Ørsta Sande Ulstein Hareid Herøy Selje Vågsøy Eid Andre kommuner Ingen, ser ikke behov for sammenslutning 39 % 21 % 9 % 23 % 20 % 15 % 7 % 14 % 51 % 60 % 43 % 53 % 32 % 45 % 21 % 34 % 14 % 22 % 13 % 17 % 27 % 39 % 19 % 30 % 20 % 12 % 48 % 25 % 16 % 9 % 40 % 20 % 6 % 4 % 21 % 10 % 2 % 3 % 12 % 5 % 5 % 2 % 4 % 4 % 5 % 8 % 4 % 6 % 7

8 Holdning til kommunesammenslutning i dag 6. Er du for eller imot kommunesammenslutning av Vanylven kommune i dag? Nord- Øst Nord- Øst Midt Midt Sør Sør Hele kommun en Hele kommun en Ja, for kommunesammenslutning Nei, er imot 69 % 55 % 64 % 47 % 58 % 53 % 63 % 51 % 21 % 28 % 22 % 36 % 24 % 31 % 22 % 32 % 10 % 17 % 14 % 16 % 18 % 16 % 14 % 17 %

9 Viktige hensyn hvis ny kommune 7. Ved organisering av en evt. ny kommune, hvor viktig vil følgende være for deg? a) Valg av navn på? LES OPP 8 % 12 % 5 % 9 % 14 % 10 % 13 % 12 % 72 % 70 % 78 % 73 % 5 % 9 % 4 % 6 % b) Plassering av rådhuset? 13 % 16 % 13 % 14 % 29 % 26 % 29 % 28 % 52 % 51 % 54 % 52 % 7 % 7 % 4 % 6 % 9

10 c) Videreføre dagens skoler og barnehager i Vanylven? 60 % 55 % 66 % 60 % 26 % 25 % 22 % 24 % 11 % 14 % 10 % 12 % 3 % 6 % 2 % 4 % d) Beholde kommunale arbeidsplasser? 57 % 58 % 53 % 56 % 28 % 27 % 34 % 29 % 13 % 11 % 11 % 12 % 2 % 4 % 3 % 3 % e) Bedre tilgang til spesialkompetanse og fagmiljø i tjenestetilbudet? 55 % 54 % 54 % 55 % 35 % 26 % 29 % 30 % 7 % 12 % 11 % 10 % 2 % 7 % 6 % 5 % 10

11 f) Bedre muligheter for arbeidspendling? 69 % 69 % 56 % 65 % 16 % 19 % 27 % 20 % 13 % 8 % 12 % 11 % 2 % 4 % 5 % 4 % g) Bedre utnyttelse av tilbud og tjenester i nabokommuner? 41 % 33 % 36 % 36 % 33 % 40 % 36 % 36 % 16 % 20 % 20 % 19 % 10 % 7 % 8 % 8 % h) Effektivisering i kommunal administrasjon og forvaltning? 51 % 47 % 43 % 47 % 35 % 33 % 32 % 33 % 7 % 11 % 19 % 12 % 7 % 9 % 6 % 7 % 11

12 i) Sikre god representasjon fra Vanylven i det nye kommunestyret? 61 % 64 % 62 % 62 % 30 % 22 % 27 % 26 % 7 % 8 % 7 % 8 % 1 % 6 % 4 % 4 % j) Utvikle nærdemokrati i form av bygdeutvalg eller liknende innenfor den nye? 42 % 46 % 42 % 44 % 39 % 26 % 42 % 34 % 12 % 19 % 10 % 14 % 6 % 10 % 6 % 7 % k) Stå sammen for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser? 80 % 79 % 76 % 79 % 13 % 13 % 18 % 14 % 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 4 % 12

13 l) Stå sterkere overfor staten og andre offentlige myndigheter? 41 % 56 % 42 % 47 % 34 % 26 % 35 % 31 % 18 % 9 % 13 % 13 % 7 % 9 % 10 % 9 % 13

14 Tilfredshet med ledelse av reformen 8. Hvor fornøyd er du med ledelsen av arbeidet med kommunereformen så langt.. LES OPP a) På lokalt nivå i regi av Vanylven kommune? Svært fornøyd Ganske fornøyd Lite eller ikke fornøyd 9 % 9 % 7 % 8 % 38 % 51 % 48 % 46 % 33 % 24 % 31 % 29 % 20 % 16 % 14 % 16 % b) På nasjonalt nivå i regi av Regjeringen? Svært fornøyd Ganske fornøyd Lite eller ikke fornøyd 4 % 2 % 5 % 3 % 31 % 27 % 24 % 28 % 46 % 51 % 52 % 50 % 19 % 20 % 19 % 19 % 14

15 Holdning til fylkes 9. Hva er din holdning til Møre og Romsdal fylkeskommune? Mener du LES OPP 1-3 Fylkes bør videreføres om lag som i dag Bør den erstattes med større folkevalgte regioner, f.eks. for Midt-Norge eller Vestlandet Eller bør fylkes nedlegges og erstattes av større kommuner Ingen av delene 36 % 43 % 36 % 39 % 11 % 9 % 11 % 10 % 33 % 33 % 35 % 34 % 3 % 1 % 1 % 2 % 17 % 14 % 16 % 15 % 15

16 Bakgrunnsspørsmål 201. Hvilket år er du født? Under 30 år år år 60 år og eldre 12 % 17 % 16 % 15 % 13 % 20 % 18 % 18 % 28 % 22 % 31 % 26 % 46 % 41 % 36 % 41 % 202. Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år 4 % 6 % 10 % 7 % 49 % 36 % 39 % 41 % 30 % 38 % 33 % 34 % 16 % 20 % 17 % 18 % 203. Er du yrkesaktiv? I tilfelle, er du i offentlig eller privat sektor? Offentlig Privat Ikke yrkesaktiv 24 % 33 % 29 % 29 % 37 % 38 % 37 % 38 % 39 % 29 % 35 % 34 % 16

17 HVIS YRKESAKTIV 204. Ligger arbeidsplassen din i hjem eller ligger den i en annen kommune? I hjem (Vanylven) Sande, Herøy, Ulstein, eller Hareid Volda eller Ørsta Selje, Vågsøy eller Eid Andre steder /Ubesvart 63 % 65 % 69 % 66 % 11 % 12 % 4 % 10 % 6 % 2 % 2 % 2 % 9 % 3 % 17 % 18 % 15 % 17 % 3 % 3 % 2 %

18 205. Hvilken eller hvilke lokal- eller regionaviser leser du? FLERE SVAR MULIG Synste Møre Møre Mørenytt Sunnmørsposten Vestlandsnytt Vikebladet Regionavisa Fjordenes Tidende Fjordabladet Annen avis Ingen /Ubesvart 88 % 89 % 83 % 87 % 22 % 5 % 3 % 10 % 10 % 7 % 6 % 8 % 65 % 63 % 63 % 63 % 6 % 17 % 6 % 11 % 8 % 7 % 4 % 6 % 37 % 35 % 33 % 35 % 10 % 11 % 44 % 20 % 3 % 1 % 6 % 3 % 12 % 10 % 10 % 10 % 2 % 2 % 4 % 3 % 0 % 1 % 0 % 18

19 Vedlegg: Spørreskjema OKTOBER/NOVEMBER 2105 God kveld, mitt navn er, og jeg ringer fra Respons i forbindelse med en undersøkelse om tilhørighet til Vanylven og veivalg for Vanylven kommune i Kommunereformen. Jeg vil gjerne snakke med den i husstanden som er over 18 år og sist hadde fødselsdag. Intervjuet tar ca. 5 minutter. OPPDRAGSGIVER: Vanylven kommune 1. Først, hvor i er du bosatt? Hva er ditt nærmeste tettsted? LES OPP 1: Rovde 2: Syvde 3: Fiskå 4: Eidså 5: Åram 6: Åheim 7: Slagnes 8: Sylte 9: 2. Omtrent hvor mange år har du bodd i? Egen kommunestatus 3. Hvor viktig er det etter din mening at Vanylven blir en del av en ny og større kommune i fremtiden? LES OPP 1: 2: 3: 4: Geografisk retningsvalg for Vanylven 4. Hvilken geografisk retning bør Vanylven kommune etter din oppfatning orientere seg, dersom kommunesammenslutning blir aktuelt? LES OPP 1-4 LES OPP 1-4 1: Nordøstover mot Volda/Ørsta 2: Sørover mot Nordfjord 3: Vestover mot Sande og øyane 4: Storkommune for Søre Sunnmøre 5: Annet NOTER 6: 19

20 Mest naturlige sammenslutningskommuner 5. Kan du angi hvilke nabokommuner det kan være mest naturlig at Vanylven slår seg sammen med, dersom det blir aktuelt? FLERE SVAR MULIG 1: Volda 2: Ørsta 3: Sande 4: Ulstein 5: Hareid 6: Herøy 7: Selje 8: Vågsøy 9: Eid 10: Andre kommuner NOTER 11: Ingen, ser ikke behov for sammenslutning 12: Holdning til kommunesammenslutning i dag 6. Er du for eller imot kommunesammenslutning av Vanylven kommune i dag? 1: Ja, for kommunesammenslutning 2: Nei, er imot 3: Viktige hensyn hvis ny kommune 7. Ved organisering av en evt. ny kommune, hvor viktig vil følgende være for deg? b) Valg av navn på? LES OPP 1: 2: 3: 4: c) Plassering av rådhuset? d) Videreføre dagens skoler og barnehager i Vanylven? e) Beholde kommunale arbeidsplasser? f) Bedre tilgang til spesialkompetanse og fagmiljø i tjenestetilbudet? g) Bedre muligheter for arbeidspendling? h) Bedre utnyttelse av tilbud og tjenester i nabokommuner? i) Effektivisering i kommunal administrasjon og forvaltning? j) Sikre god representasjon fra Vanylven i det nye kommunestyret? k) Utvikle nærdemokrati i form av bygdeutvalg eller liknende innenfor den nye? l) Stå sammen for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser? m) Stå sterkere overfor staten og andre offentlige myndigheter? 20

21 Tilfredshet med ledelse av reformen 8. Hvor fornøyd er du med ledelsen av arbeidet med kommunereformen så langt.. LES OPP a) På lokalt nivå i regi av Vanylven kommune? 1: Svært fornøyd 2: Ganske fornøyd 3: Lite eller ikke fornøyd 4: b) På nasjonalt nivå i regi av Regjeringen? 1: Svært fornøyd 2: Ganske fornøyd 3: Lite eller ikke fornøyd 4: Holdning til fylkes 9. Hva er din holdning til Møre og Romsdal fylkeskommune? Mener du LES OPP 1-3 1: Fylkes bør videreføres om lag som i dag 2: Bør den erstattes med større folkevalgte regioner, f.eks. for Midt-Norge eller Vestlandet 3: Eller bør fylkes nedlegges og erstattes av større kommuner 4: Ingen av delene 5: Bakgrunnsspørsmål 201. Hvilket år er du født? 202. Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? 1: Ingen 2: 1-3 år 3: 4-6 år 4: Mer enn 6 år 203. Er du yrkesaktiv? I tilfelle, er du i offentlig eller privat sektor? 1: Offentlig 2: Privat 3: Ikke yrkesaktiv 21

22 HVIS YRKESAKTIV 204. Ligger arbeidsplassen din i Vanylven eller ligger den i en annen kommune? 1: I hjem (Vanylven) 2: Sande, Herøy, Ulstein, eller Hareid 3: Volda eller Ørsta 4: Selje, Vågsøy eller Eid 5: Andre steder 8: /ubesvart 205. Hvilken eller hvilke lokal- eller regionaviser leser du? FLERE SVAR MULIG 1: Synste Møre 2: Møre 3: Mørenytt 4: Sunnmørsposten 5: Vestlandsnytt 6: Vikebladet 7: Regionavisa 8: Fjordenes Tidende 9: Fjordabladet 10: Annen avis 11: Ingen 12: /ubesvart 206. Kjønn 1: Mann 2: Kvinne 22

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune Tilhørighet og veivalg for e Innbyggerundersøkelse i e 13. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ e Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjnomføring: 13. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Vanylven kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Vanylven kommune NIVI-rapport 2014:7 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Vanylven kommune Utarbeidet på oppdrag av Vanylven kommune Notat 2014- Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD NIVI Analyse har i

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Molde kommune NIVI Rapport 2015:7 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Molde kommune Utarbeidet på oppdrag av Molde kommune Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD NIVI Analyse har i samarbeid med Respons

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Svelvik kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Svelvik kommune NIVI-rapport 014:5 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Svelvik kommune Utarbeidet på oppdrag av Svelvik kommune Notat 014- Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD NIVI Analyse har i samarbeid

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Resultater fra innbyggerundersøkelser om kommunereformen i Molde, Fræna, Eide og Rauma

Resultater fra innbyggerundersøkelser om kommunereformen i Molde, Fræna, Eide og Rauma Resultater fra innbyggerundersøkelser om kommunereformen i Molde, Fræna, Eide og Rauma Kommunemøte i Romsdal Molde 9.juni 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Om undersøkelsene Molde Fræna Eide Rauma Målgruppe

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ås kommune NIVI Rapport 2015:9 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ås kommune Utarbeidet på oppdrag av Ås kommune Notat 2015- Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD NIVI Analyse har i samarbeid med

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Resultater fra innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nesset kommune. 13.oktober 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Resultater fra innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nesset kommune. 13.oktober 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Resultater fra innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nesset kommune 13.oktober 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Om undersøkelsen 300 spurte over 16 år Kretsbasert undersøkelse, 197 intervjuer i

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Resultater fra innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune. Sunndal kommunestyre 18.3.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Resultater fra innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune. Sunndal kommunestyre 18.3.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Resultater fra innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune Sunndal kommunestyre 18.3.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Om undersøkelsen Solid utvalg på 600 spurte over 16 år Kretsbasert undersøkelse, intervjuer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sande kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sande kommune NIVI-rapport 2014:4 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sande kommune Utarbeidet på oppdrag av Sande kommune i Vestfold Notat 2014- Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD NIVI Analyse

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Oppegård kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Oppegård kommune NIVI Rapport 2015:5 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Oppegård kommune Utarbeidet på oppdrag av Oppegård Notat kommune 2015- Av Magne Langset og Geir Vinsand FORORD NIVI Analyse har i

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 24. august 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Gjennomført april 2016 11. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/ kontaktperson Målgruppe Antall

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Kongsberg kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Kongsberg kommune NIVI Rapport 2015:10 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Kongsberg kommune Utarbeidet på oppdrag av Kongsberg Notat kommune 2015- Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD NIVI Analyse har

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ski kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ski kommune NIVI Rapport 2015:6 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ski kommune Utarbeidet på oppdrag av Ski kommune Notat 2015- Av Magne Langset og Geir Vinsand FORORD NIVI Analyse har i samarbeid

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Re kommune

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Re kommune NIVI-rapport 2014:9 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Re kommune Utarbeidet på oppdrag av Re kommune Notat 2014- Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD NIVI Analyse har i samarbeid med

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer