Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen

2 Innhold Prosjektinformasjon s. 3 Bakgrunn, utvalg, feilmarginer Hovedresultater s. 7 Syn på grensejustering Handel Kommunale tjenester Kultur- og fritidstilbud Vedlegg: s. 22 Spørreskjema 2

3 Prosjektinformasjon: Kort om undersøkelsen Tekniske kommentarer Bakgrunn og mål Oppdragsgiver og kontaktperson Målgruppe/utvalgsområde Kartlegge holdninger knyttet til en eventuell grensejustering mellom Hornindal og Stryn blant innbyggerne i Kjøs grunnkrets i Hornindal. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ prosjektleder Kåre Træen Innbyggere i Kjøs krets i Hornindal, fra 15 år (76 telefonnummer har vært tilgjengelig). Ifølge SSB er totalt antall innbyggere i grunnkretsen 93 personer. Antall respondenter (n=): n=66 Metode Kvantitativ telefonundersøkelse, alle tilgjengelige telefonnummer er ringt Tidspunkt for datainnsamling september 2017 Feilmarginer Ved en base på 66 (n=66), der vi har en populasjonsstørrelse på 93, kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 2,8 og ± 6,5 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell side 6. Ansvarlig konsulent i Opinion AS Nora Clausen, seniorrådgiver

4 Prosjektinformasjon: Om utvalget (n=66) KJØNN Antall (n) Andel Kvinne % Mann 38 58% Total ,0 % ALDER Antall (n) Andel år % år % 60 år eller eldre % Totalt ,0 % ARBEIDSSTED Antall (n) Andel Hornindal kommune % Stryn kommune % Annen kommune % Ikke yrkesaktiv % Totalt ,0 % Utvalgssammensetning og svarprosent Målgruppen for undersøkelsen er innbyggerne bosatt i Kjøs krets som fyller 15 år i 2017 og eldre. Fylkesmannen har bistått med en liste med navn, nummer og adresse til innbyggerne i Kjøs, blant annet basert på uttrekk fra telefonregister. Innbyggere har også hatt mulighet til å melde inn navn/adresse/nummer selv både i forkant og underveis i feltarbeidet. Fylkesmannen har videreformidlet informasjon til Opinion som har duplikatsjekket og oppdatert ringelister. Tiltak for å heve svarprosenten, har i tillegg vært informasjon fra kommunen om telefonnummeret Opinion ringer fra (nr ). Kommunen har også bedt innbyggere melde inn så raskt som mulig, og fortløpende gjennom undersøkelsesperioden, dersom noen uansett hvilken årsak ikke blir/har blitt oppringt. Dette er meldt videre til Opinion. Siste oppdatering ble gjort Alle tilgjengelige telefonnummer 76 stk. er oppringt inntil 10 ganger. Intervjuene er gjennomført av Norstat Norge AS. Det ble gjennomført 66 intervju i grunnkretsen. Dette gir en svarprosent på 87 %. 4

5 Prosjektinformasjon: Om feilmarginer Enhver undersøkelser har feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knyttet seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Utvalgsstørrelse Prosentresultat 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Feilmarginer Ved 66 respondenter eller intervju (n=66), der vi har en populasjonsstørrelse på ca. 93, kan vi med 95% sannsynlighet si at det korrekte resultatet ligger innenfor ± 2,8 og ± 6,5 prosentpoeng, avhengig av prosent-resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultat på 5%/95%. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og ulike prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen her. 25 7,3 % 10,1 % 12,0 % 13,5 % 14,6 % 15,4 % 16,1 % 16,5 % 16,8 % 16,9 % 50 4,1 % 5,7 % 6,8 % 7,6 % 8,2 % 8,7 % 9,0 % 9,3 % 9,4 % 9,5 % 66 2,8 % 3,9 % 4,7 % 5,2 % 5,7 % 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % 75 2,2 % 3,0 % 3,6 % 4,0 % 4,3 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 5,0 % 5,0 % 5

6 Introduksjonstekst til undersøkelsen INTRODUKSJON «Hei, jeg heter NN. Jeg ringer fra Opinion på vegne av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Vi gjennomfører for tiden en kort undersøkelse i Kjøs grunnkrets om syn på en mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn. Har du tid til å svare på noen få spørsmål? Undersøkelsen tar noen få minutter å besvare. Først vil jeg opplyse om følgende: Hornindal og Volda har vedtatt å slå seg sammen til én kommune fra Kommunen blir en del av Møre og Romsdal fylke. Fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland har vedtatt å slå seg sammen, og Stryn vil være en del av dette sammenslåtte fylket fra 2020.» 6

7 Hovedresultater

8 Syn på grensejustering

9 Hvilken kommune bør Kjøs grunnkrets tilhøre? Den sammenslåtte Hornindal og Volda kommune Stryn kommune 45% 52% Flere mener at Kjøs bør tilhøre Hornindal enn Stryn. Innbyggerundersøkelsen gir likevel ikke klart svar på hvilken kommune innbyggerne i Kjøs mener de bør tilhøre. Selv om 52 % svarer Hornindal mot 45% som svarer Stryn, er denne forskjellen innenfor feilmarginene. Det er med andre ord ingen signifikant forskjell mellom hvilken kommunetilhørighet som foretrekkes. Vet ikke / ingen oppfatning / annet 3% Konfidensintervall/feilmargin (n=66): 1: +/- 6,5 prosentpoeng (45,0% - 58,0 %) 2: +/- 6,5 prosentpoeng (39,0 % - 52,0 %) 3: +/- 2,8 prosentpoeng (0,2 % - 5,8 %)? Hvilken kommune mener du at Kjøs grunnkrets bør tilhøre? n= 66 9

10 Hvilken kommune bør Kjøs grunnkrets bør tilhøre? Store aldersforskjeller Flertallet under 40 år, mener at Kjøs bør tilhøre Hornindal (81%) Flertallet mellom 40 og 59 år, mener Kjøs bør tilhøre Stryn (61%) De over 60 år, sier i like stor grad Hornindal som Stryn (48%/48%) Mindre kjønnsforskjeller Både kvinner og menn er «delt på midten» i spørsmålet om grensejustering 3% 4% 19% 4% 4% 45% 46% Vet ikke 81% 61% 48% Vet ikke Stryn Hornindal/Volda 53% 50% Stryn Hornindal og Volda 35% 48% Mann Kvinne Under 40 år år 60 år eller eldre? Hvilken kommune mener du at Kjøs grunnkrets bør tilhøre? n= 66 10

11 Hvilken kommune bør Kjøs grunnkrets bør tilhøre? Store geografiske forskjeller Undersøkelsen har kartlagt hvor innbyggerne bor, fordelt på 10 områder i Kjøs, hvilke er slått sammen til følgende to hovedområder. 1. I området Aasen, Maurset, Øyane og Øyebakken, mener flertallet at Kjøs bør tilhøre Stryn: 92% mener Kjøs bør tilhøre Stryn 8% mener Kjøs bør tilhøre Hornindal/Volda. 2. I området Botnen, Holen, Jutedalen, Kjøsapollen, Kjøs og Kongsvik, mener flertallet at Kjøs bør tilhøre Hornindal: 62% mener Kjøs bør tilhøre Hornindal/Volda 34% mener Kjøs bør tilhøre Stryn 4% har ingen mening 11

12 Hvilken kommune bør Kjøs grunnkrets bør tilhøre? Grensejustering og arbeidssted Hvilken kommune mener du at Kjøs grunnkrets bør tilhøre? Klart flertall av de som jobber i Hornindal mener at Kjøs bør tilhøre Hornindal/Volda fremfor Stryn (hhv. 69% vs. 31%) Jobber i Hornindal 31% 69% De som jobber utenfor Hornindal enten i Stryn eller en annen kommune er mer jevnt fordelt i synet på grensejustering. Jobber i Stryn 5% 45% 50% Hornindal / Volda kommune Stryn kommune Hvor jobber innbyggere i Kjøs? 33 % i Stryn kommune Jobber i annen kommune 50% 50% Vet ikke 24 % i Hornindal kommune 15 % i annen kommune 27% er ikke yrkesaktive Ikke yrkesaktiv 6% 44% 50% 12

13 Handel

14 Nesten like mange handler vanligvis i Stryn som i Hornindal Annen kommune 6% Hvor er det du vanligvis handler? Det er omtrent like vanlig å handle i Stryn som i Hornindal blant folk i Kjøs. Det er størst andel blant 40- og 50- åringene som vanligvis handler i Stryn (57 %) fremfor Hornindal (39%). Klart flertall av de under 40 år handler vanligvis i Hornindal (63%) Stryn 44% Hornindal 50% Hornindal Stryn Annen kommune TOTAL 50 % 44 % 6 % Mann 50 % 42 % 8 % Kvinne 50 % 46 % 4 % år 63 % 25 % 13 % år 39 % 57 % 4 % 60 år + 52 % 44 % 4 %? Hvor er det du vanligvis handler? Er det i Hornindal eller Stryn? n= 66 14

15 2 av 3 handler minst en gang i uka i Stryn (65%) Hvor ofte handler du i Stryn? Arbeidssted og bosted spiller inn Daglig 11% Det er rimeligvis slik at de som jobber i Stryn i størst grad handler i Stryn, sammenlignet med de som jobber i Hornindal eller ikke er yrkesaktive. Noen ganger i uka En gang i uka 18% 36% 95 % av de som har arbeidssted i Stryn handler en gang i uka eller oftere i Stryn. Rundt 4 av 10 som jobber i Hornindal eller i en annen kommune, oppgir det samme. Noen ganger i måneden Noen ganger i året 14% 12% Det er også slik at de som bor i området Aasen, Maurset, Øyane og Øyebakken handler oftere i Stryn sammenlignet med de som bor i resten av Kjøs (hhv. 92% versus 58 % oppgir en gang i uka eller oftere i disse områdene). Sjeldnere / aldri 9%? Hvor ofte handler du i Stryn kommune? n= 66 15

16 Kommunale tjenester

17 86% bruker vanligvis kommunale tjenester i Hornindal, mot 14% i Stryn Hvor er det du vanligvis benytter kommunale tjenester? Stryn kommune 14% Hornindal kommune 86% Naturlig nok benytter de fleste vanligvis kommunale tjenester i hjemkommunen. Det gjelder uansett alder, kjønn, bosted og arbeidsplass. De er i størst grad de under 40 år som oppgir å bruke tjenester i Stryn kommune. Hornindal kommune Stryn kommune Mann 92 % 8 % Kvinne 79 % 21 % Under 40 år 75 % 25 % år 87 % 13 % 60 år eller eldre 93 % 7 %? Hvor er det du vanligvis benytter kommunale tjenester? Er det i Hornindal eller Stryn? n= 66 17

18 Hvor ofte benyttes kommunale tjenester lokalisert i Stryn? Hvor ofte benytter du kommunale tjenester som er lokalisert i Stryn kommune? Daglig Noen ganger i uka En gang i uka Noen ganger i måneden 2% 3% 2% 14% Bruk av kommunale tjenester i Stryn 7 % av innbyggerne i Kjøs oppgir å benytte kommunale tjenester i Stryn daglig eller ukentlig. 14 % sier månedlig, og ytterligere 14 % sier årlig. 67% benytter sjeldnere eller aldri tjenester i Stryn. Andelen som svarer «sjeldnere eller aldri» øker noe med alderen: 74% av de over 60 år oppgir dette, mot 56% blant de under 40 år. Noen ganger i året 14% Sjeldnere / aldri 67%? Hvor ofte benytter du kommunale tjenester som er lokalisert i Stryn kommune? n= 66 18

19 Kultur- og fritidstilbud

20 53 % bruker vanligvis kultur- og fritidstilbud i Hornindal, mot 47 % i Stryn Hvor er det du vanligvis benytter deg av kultur- og fritidstilbud? Stryn kommune 47% Hornindal kommune 53% Det er nesten like mange i Kjøs som vanligvis benytter kultur- og fritidstilbud i Stryn som i Hornindal. Det er ingen store variasjoner mellom ulike grupper ut ifra kjønn, alder eller arbeidssted. Samtidig er det slik at de som bor i området Aasen, Maurset, Øyane og Øyebakken i klart større grad oppgir at de vanligvis benytter slike tilbud i Stryn fremfor Hornindal: 85% oppgir dette, mot 15% som sier de vanligvis benytter slike tilbud i Hornindal. Blant de som bor i resten av Kjøs-kretsen er det omvendt, hvor 62% vanligvis benytter slike tilbud i Hornindal mot 38% som oppgir Stryn. Hornindal Stryn TOTAL 53 % 47 % Mann 53 % 47 % Kvinne 54 % 46 % Alder: Under 40 år 63 % 38 % år 43 % 57 % 60 år + 56 % 44 % Arbeidssted: Hornindal kommune 56 % 44 % Stryn kommune 50 % 50 % Annen kommune 60 % 40 % Ikke yrkesaktiv 50 % 50 %? Hvor er det du vanligvis benytter deg av kultur- og fritidstilbud? Er det i Hornindal eller Stryn? n= 66 20

21 Hvor ofte benyttes kultur- og fritidstilbud lokalisert i Stryn? Hvor ofte benytter du kultur- og fritidstilbud som er lokalisert i Stryn kommune? Daglig 0% 7 av 10 benytter kultur- og fritidstilbud i Stryn i løpet av et år, resten oppgir sjeldnere eller aldri. Noen ganger i uka En gang i uka Noen ganger i måneden Noen ganger i året 2% 11% 21% 38% I alle undergrupper (kjønn, alder, geografi og arbeidssted) er det et flertall som bruker kultur- og fritidstilbud i Stryn minst noen ganger i året. 1 av 3 benytter kultur- og fritidstilbud i Stryn månedlig eller hyppigere. Kvinner og de yngre bruker i størst grad tilbud i Stryn på hyppig basis (daglig eller ukentlig). Sjeldnere / aldri 29%? Hvor ofte benytter du kultur- og fritidstilbud som er lokalisert i Stryn kommune? n= 66 21

22 Vedlegg: Spørreskjema

23 Spørreskjema 1. Hvilken kommune mener du at Kjøs grunnkrets bør tilhøre: Den sammenslåtte Hornindal og Volda kommune Stryn kommune Vet ikke / ingen oppfatning / annet 2. Er du yrkesaktiv, og i så fall hvilken kommune ligger arbeidsplassen din i? Hornindal kommune Stryn kommune Annen kommune Ikke yrkesaktiv 3. Hvor er det du vanligvis handler? Er det i Hornindal eller Stryn? Hornindal kommune Stryn kommune Annen kommune 4. Hvor ofte handler du i Stryn kommune? Daglig Noen ganger i uka En gang i uka Noen ganger i måneden Noen ganger i året Sjeldnere / aldri 5. Hvor er det du vanligvis benytter kommunale tjenester? Er det i Hornindal eller Stryn? Hornindal kommune Stryn kommune Annen kommune /sted 5. Hvor er det du vanligvis benytter kommunale tjenester? Er det i Hornindal eller Stryn? Hornindal kommune Stryn kommune Annen kommune /sted 6. Hvor ofte benytter du kommunale tjenester som er lokalisert i Stryn kommune? Daglig Noen ganger i uka En gang i uka Noen ganger i måneden Noen ganger i året Sjeldnere / aldri 7. Hvor er det du vanligvis benytter deg av kultur- og fritidstilbud? Er det i Hornindal eller Stryn? Hornindal kommune Stryn kommune Annen kommune /sted 8. Hvor ofte benytter du kultur- og fritidstilbud som er lokalisert i Stryn kommune? Daglig Noen ganger i uka En gang i uka Noen ganger i måneden Noen ganger i året Sjeldnere / aldri 23

24 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Opinion AS Vulkan OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Gjennomført april 2016 11. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/ kontaktperson Målgruppe Antall

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering. Gjennomført for Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering. Gjennomført for Fylkesmannen i Møre og Romsdal Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Gjennomført for Fylkesmannen i Møre og Romsdal Levert 06.02.18 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 Gjennomført i april/mai for Sandøy kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 24. august 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

NOTAT KOMMUNEREFORMA - RESULTAT AV INNBYGGJARUNDERSOKING I HOVE TIL HORNINDAL OG STRYN - ENDELEG VEDTAK

NOTAT KOMMUNEREFORMA - RESULTAT AV INNBYGGJARUNDERSOKING I HOVE TIL HORNINDAL OG STRYN - ENDELEG VEDTAK U VOLDA KOMMUNE Rådmann NOTAT Formannskapet og kommunestyret Sak: Kommunereformen Arkivsak nr.lopenr.arkivkode 2014/1377123/2016020 Avd/Sakshandsamar ADM/RUNSJU Dato 13.06.2016 KOMMUNEREFORMA - RESULTAT

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer