Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, tlf Formål Metode Utvalgsområde/univers Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse Innbyggere i Rælingen kommune, 18 år og eldre Antall intervju (n=) 800 Feilmargin Ved en base på 800 (n=800) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,5 og ± 3,5 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Merk at feilmarginer for undergrupper/mindre baser er større. Se feilmargintabell side 22. Feltperiode august 2015 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Om undersøkelsen Opinion har på oppdrag fra Rælingen kommune gjennomført en innbyggerundersøkelse basert på et representativt utvalg av kommunens innbyggere (18 år+). Rælingen kommunestyre har ikke tatt stilling til hvilke kommuner det eventuelt ville være naturlig å slå seg sammen med. Målet med undersøkelsen: 1. Bidra til at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. 2. Gi et signal om hva innbyggerne tenker om Rælingen kommunes fremtid. Undersøkelsen avdekker blant annet holdninger blant innbyggerne når det gjelder kommunesammenslåing, tilhørighet, serviceadferd og arbeidssted. Undersøkelsen inkluderer de fem bakgrunnsspørsmålene kjønn, alder, yrkesstatus, bosted og botid i kommunen. Rælingen kommunes areal er på ca. 72 km2. Kommunen har ca innbyggere. Det er seks tettsteder: Blystadlia. Løvenstad, Rud, Fjerdingby, Smestad og Nordby. Kartkilde: Akershus fylkeskommune 3

4 Hovedfunn Bakgrunn/demografi (i et separat Excel-dokument er alle hovedspørsmål krysset mot et sett bakgrunnsspørsmål; signifikante forskjeller i undergrupper er angitt der) I utvalget er det 50 % kvinner, 50 % menn. Utvalget er delt i flere alderssegmenter; 16 % i aldersgruppen år, 35 % i gruppen år, 19 % i år, 30 % i gruppen 60+. Det er relativt god spredning i utvalget når det gjelder antall år man har bodd i kommunen. Vi bruker intervallene mindre enn ti år, år, år, år, år og 50 år+. Merk at jo mer finmasket inndelingen er, desto mindre er basestørrelsen og feilmarginene blir høyere. 35 % er yrkesaktive i privat sektor, 25 % er ansatt i offentlig sektor, mens 5 % oppgir at de er yrkesaktive i egen virksomhet. 26 % er pensjonist/trygdet og 6 % har status som skoleelev/student. Tilknytning til kommunen og ønske om sammenslåing 60 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Rælingen kommune. 14 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Rælingen kommune. 47 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til skolekretsen sin. 34 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til skolekretsen sin. 41 % mener at det er best at Rælingen kommune fortsetter alene, mens i sum 44 % peker på et annet alternativ, selv om ikke innbyggerne gir noe entydig signal om hvilket alternativ man bør velge. Det er 20 % som mener at det er best at Rælingen og Skedsmo kommune danner en ny kommune, mens 12 % mener at det er best at Rælingen og Lørenskog danner en ny kommune. 6 % mener at Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Gjerdrum er det beste alternativet, 4 % mener det beste alternativet er at Rælingen og Flateby i Enebakk slår seg sammen, mens kun 2 % mener alternativet Rælingen- Enebakk er det beste. 4

5 Hovedfunn Serviceadferd og mål for en fremtidig kommune Kommunens tjenester og oppgaver: Tilfredshet i dag, forventninger dersom kommunen blir større gjennom sammenslåing Med unntak av dagligvarehandel og idrettstilbud dekkes øvrige servicebehov hovedsakelig utenfor Rælingen kommune. Hovedsakelig innenfor: dagligvarehandel 57 %, idrettstilbud 50 %, annen handel enn dagligvarer 11 %, kulturtilbud (kino, teater o.l.) 10 % og kafé-/restaurantbesøk 5 %. To av tre mener at god kvalitet på de kommunale tjenestene er blant de viktigste målene i en fremtidig kommune. På spørsmål om å velge de tre viktigste målene for en fremtidig kommune basert på en predefinert liste som leses opp er det 65 % som svarer god kvalitet på de kommunale tjenestene, 48 % svarer god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene, mens 37 % oppgir kostnadseffektiv kommunal drift. Det er signifikant flere kvinner enn menn som oppgir god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene, mens det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer god nærings- og samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud, tilbud innen kultur, idrett og fritid og helse-, pleie og omsorgsoppgaver får høyest score, mens det er lavest tilfredshet med byggesaksbehandling og nærings- og samfunnsutvikling når det spørres om hvor fornøyd eller misfornøyd man er med hvordan kommunene løser et sett oppgaver i dag (leses opp for respondenten). Etter en eventuell kommunesammenslåing tror et flertall av innbyggerne at tilbud innen kultur, idrett og fritid vil være bedre sammenlignet med i dag. Det er også flere som tror at kommunen vil løse følgende oppgaver bedre enn dårligere enn i dag: Nærings- og samfunnsutvikling, skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud, helse-, pleie og omsorgsoppgaver og økonomistyring. Når det gjelder det å gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen og byggesaksbehandling, er det flere som tror at kommunen vil løses dette dårligere enn bedre etter en sammenslåing. Dersom det blir kommunesammenslåing, er det avstanden til skole og skolefritidsordning og helsetjenester som er viktigst (liste på ni tjenesteområder). 5

6 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS August 2015

7 Utvalget, n=800 Kjønn Antall år bodd i kommunen Mindre enn 10 år 30% Kvinne 50% år 23% år 13% år 14% Mann 50% år 11% 50 år+ 10% Alder Bosted år 16% Fjerdingby Rud 24% 30% år 35% Løvenstad 17% år 19% Blystadlia Smestad 7% 16% 60 år + 30% Nordby 6% 7

8 Utvalget, n=800 Yrkesstatus Kjønn/alder Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor Pensjonist/Trygdet Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor Skoleelev/student Yrkesaktiv i egen virksomhet/selvstendig 6% 5% 26% 25% 35% TOTAL år år år 60 år + BASE Mann 50 % 49 % 52 % 49 % 49 % Kvinne 50 % 51 % 48 % 51 % 51 % Kjønn/bosted TOTAL Blystadlia Løvenstad Rud Fjerdingby Smestad Nordby BASE Mann 50 % 50 % 49 % 48 % 51 % 50 % 55 % Kvinne 50 % 50 % 51 % 52 % 49 % 50 % 45 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Arbeidssøkende/permittert Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet 2% 1% Kjønn/botid i kommunen TOTAL Mindre enn 10 år år år år år 50 år+ BASE Mann 50 % 52 % 51 % 49 % 46 % 52 % 46 % Kvinne 50 % 48 % 49 % 51 % 54 % 48 % 54 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8

9 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS August 2015

10 3 av 5 føler stor tilknytning til Rælingen kommune 1. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning- eller tilhørighet har du til kommunen, vil du si.? Svært stor tilknytning 24% 60 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Rælingen kommune. Ganske stor tilknytning Verken liten eller stor tilknytning 25% 36% 60 % De som er 45 år og eldre føler i signifikant større grad «svært stor tilknytning» til Rælingen kommune enn de som er under 45 år. Jo lenger man har bodd i kommunen, desto større tilknytning føler man. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. n=800 Ganske liten tilknytning Svært liten tilknytning 5% 9% 14 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 14 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Rælingen kommune. Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): 3,7 poeng Kvinne: 3,7 poeng Mann: 3,6 poeng år: 3,4 poeng 45 år+: 3,9 poeng 10

11 3 av 5 føler stor tilknytning til Rælingen kommune 1. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning- eller tilhørighet har du til kommunen, vil du si.? Tilknytning kommunen krysset mot bosted TOTAL Blystadlia Løvenstad Rud Fjerdingby Smestad Nordby BASE Svært stor tilknytning 24 % 20 % 18 % 22 % 28 % 32 % 42 % Ganske stor tilknytning 36 % 41 % 41 % 37 % 29 % 31 % 40 % Verken liten eller stor tilknytning 25 % 26 % 23 % 27 % 28 % 23 % 16 % Ganske liten tilknytning 9 % 9 % 12 % 8 % 9 % 10 % - Svært liten tilknytning 5 % 3 % 6 % 6 % 6 % 4 % - Vet ikke 0 % 1 % - 0 % % Gjennomsnitt (1= svært liten, 5 = svært stor) 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 4,3 11

12 Under halvparten føler stor tilknytning til skolekretsen sin 2. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til skolekretsen de bor i. Føler du svært liten, ganske liten, verken liten eller stor, ganske stor eller svært stor tilknytning til skolekretsen din? Svært stor tilknytning 20% 47 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til skolekretsen sin. Ganske stor tilknytning 27% 47 % 34 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til skolekretsen sin. Verken liten eller stor tilknytning 16% Det er signifikant flere som føler enn som ikke føler tilknytning til skolekretsen sin. Ganske liten tilknytning 10% 34 % Det er ingen signifikante forskjeller mellom aldersgruppene eller mellom kvinner og menn. Svært liten tilknytning 24% Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): Vet ikke 3% 3,1 poeng Kvinne: 3,2 poeng Mann: 3,0 poeng n=800 0% 10% 20% 30% 40% 50% år: 3,1 poeng 45 år+: 3,1 poeng 12

13 Under halvparten føler stor tilknytning til skolekretsen sin 2. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til skolekretsen de bor i. Føler du svært liten, ganske liten, verken liten eller stor, ganske stor eller svært stor tilknytning til skolekretsen din? Tilknytning skolekretsen krysset mot bosted TOTAL Blystadlia Løvenstad Rud Fjerdingby Smestad Nordby BASE Svært stor tilknytning 20 % 17 % 16 % 23 % 20 % 21 % 24 % Ganske stor tilknytning 27 % 27 % 21 % 29 % 26 % 27 % 38 % Verken liten eller stor tilknytning 16 % 18 % 19 % 13 % 15 % 21 % 12 % Ganske liten tilknytning 10 % 6 % 15 % 9 % 11 % 11 % 10 % Svært liten tilknytning 24 % 30 % 25 % 21 % 25 % 16 % 16 % Vet ikke 3 % 3 % 4 % 4 % 2 % 4 % - Gjennomsnitt (1= svært liten, 5 = svært stor) 3,1 3,0 2,9 3,3 3,0 3,3 3,4 13

14 Innbyggerne er relativt splittet i synet på om Rælingen skal slå seg sammen med én eller flere kommuner eller ikke 3. Rælingen kommune skal vurdere om kommunen skal slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alle alternativene først: Rælingen kommune foresetter alene, det vil si, slår seg ikke sammen med noen annen kommune Rælingen og Skedsmo kommune slår seg sammen Rælingen og Lørenskog kommune slår seg sammen 12% 20% 41% 41 % mener at det er best at Rælingen kommune fortsetter alene, mens i sum 44 % peker på et annet alternativ, selv om ikke innbyggerne gir noe entydig signal om hvilket alternativ man bør velge. Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Gjerdrum (Nedre Romerike) kommuner slår seg sammen Rælingen og Flateby i Enebakk slår seg sammen Rælingen og Enebakk kommune slår seg sammen Ikke spesielt opptatt av om Rælingen skal slå seg sammen med andre kommuner eller ikke Ingen av disse (leses ikke) 6% 4% 2% 10% 2% 44 % Det er 20 % som mener at det er best at Rælingen og Skedsmo kommune danner en ny kommune, mens 12 % mener at det er best at Rælingen og Lørenskog danner en ny kommune. 6 % mener at Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Gjerdrum er det beste alternativet, 4 % mener det beste alternativet er at Rælingen og Flateby i Enebakk slår seg sammen, mens kun 2 % mener alternativet Rælingen-Enebakk er det beste. Vet ikke (leses ikke) Vil ikke svare (leses ikke) 2% 1% 1 av 10 oppgir at de ikke er spesielt opptatt av om Rælingen slår seg sammen med andre kommuner eller ikke. n=800 0% 10% 20% 30% 40% 50% 14 Innbyggere over 60 år mener i signifikant større grad enn de yngre aldersgruppene at Rælingen bør fortsette alene.

15 Innbyggerne er relativt splittet i synet på om Rælingen skal slå seg sammen med én eller flere kommuner eller ikke 3. Rælingen kommune skal vurdere om kommunen skal slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alle alternativene først: Alternativ krysset mot bosted TOTAL Blystadlia Løvenstad Rud Fjerdingby Smestad Nordby BASE Rælingen kommune foresetter alene, det vil si, slår seg ikke sammen med noen annen kommune 41 % 42 % 34 % 36 % 47 % 35 % 57 % Rælingen og Skedsmo kommune slår seg sammen 20 % 15 % 18 % 26 % 16 % 29 % 18 % Rælingen og Lørenskog kommune slår seg sammen Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Gjerdrum (Nedre Romerike) kommuner slår seg sammen 12 % 15 % 20 % 10 % 8 % 11 % 3 % 6 % 5 % 4 % 12 % 5 % 2 % 2 % Rælingen og Flateby i Enebakk slår seg sammen 4 % 2 % 4 % 3 % 5 % 6 % 8 % Rælingen og Enebakk kommune slår seg sammen 2 % 1 % 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % Ikke spesielt opptatt av om Rælingen skal slå seg sammen med andre kommuner eller ikke 10 % 12 % 13 % 6 % 11 % 8 % 6 % Ingen av disse 2 % 3 % 1 % 3 % 1 % 4 % 2 % Vet ikke 2 % 3 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % Vil ikke svare 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % - - TOTAL 100 % 100 % 98 % 99 % 100 % 99 % 100 % 15

16 Med unntak av dagligvarehandel og idrettstilbud dekkes øvrige servicebehov hovedsakelig utenfor Rælingen 4. Hvor dekkes dine behov når det gjelder ulike servicetilbud og tjenester? n=800 Hovedsakelig innenfor kommunens grenser Like mye innenfor som utenfor kommunens grenser Vet ikke Hovedsakelig utenfor kommunens grenser Ingen av disse Dagligvarehandel Idrettstilbud Annen handel enn dagligvarer Kulturtilbud (kino, teater o.l.) Kafé-/restaurantbesøk Tall i prosent

17 To av tre mener at god kvalitet på de kommunale tjenestene er blant de viktigste målene i en fremtidig kommune 5. Jeg ber deg nå velge hva du mener er de tre viktigste målene for en fremtidig kommune, blant dem jeg leser opp: Kjønn Alder God kvalitet på de kommunale tjenestene God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Kostnadseffektiv kommunal drift God nærings- og samfunnsutvikling Livskraftige lokalsamfunn Gode fagmiljøer i kommunen 48% 37% 32% 27% 26% 65% Mann Kvinne Base (n=) God kvalitet på de kommunale tjenestene God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Kostnadseffektiv kommunal drift God nærings- og samfunnsutvikling Livskraftige lokalsamfunn 62 % 67 % 63 % 67 % 43 % 54 % 47 % 50 % 44 % 31 % 35 % 39 % 36 % 28 % 42 % 23 % 27 % 28 % 29 % 26 % Et godt lokaldemokrati 26% Gode fagmiljøer i kommunen 24 % 28 % 28 % 24 % Et godt lokaldemokrati 29 % 22 % 23 % 28 % Vet ikke 3% Vet ikke (IKKE LES) 1 % 4 % 2 % 3 % n=800 0% 20% 40% 60% 80% 100% Farget felt: Signifikante forskjeller 17

18 To av tre mener at god kvalitet på de kommunale tjenestene er blant de viktigste målene i en fremtidig kommune 5. Jeg ber deg nå velge hva du mener er de tre viktigste målene for en fremtidig kommune, blant dem jeg leser opp: Viktigste mål krysset mot bosted TOTAL Blystadlia Løvenstad Rud Fjerdingby Smestad Nordby BASE God kvalitet på de kommunale tjenestene 65 % 67 % 65 % 63 % 64 % 68 % 64 % God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 48 % 49 % 51 % 48 % 46 % 51 % 49 % Kostnadseffektiv kommunal drift 37 % 34 % 42 % 37 % 38 % 36 % 32 % God nærings- og samfunnsutvikling 32 % 30 % 31 % 32 % 36 % 28 % 29 % Livskraftige lokalsamfunn 27 % 31 % 22 % 25 % 25 % 44 % 35 % Gode fagmiljøer i kommunen 26 % 27 % 25 % 27 % 25 % 32 % 17 % Et godt lokaldemokrati 26 % 29 % 25 % 26 % 25 % 19 % 33 % Vet ikke 3 % 2 % 1 % 5 % 3 % - 2 % 18

19 Høyest tilfredshet med skole, skolefritidsordning og barnehage 6. Jeg leser nå opp noen kommunale oppgaver, og ber deg vurdere hvor fornøyd du er med hvordan kommunen løser disse i dag. n=800 Svært fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Svært misfornøyd Ganske fornøyd Ganske misfornøyd Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært misfornøyd 5 svært fornøyd) Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud ,1 Tilbud innen kultur, idrett og fritid ,8 Helse-, pleie og omsorgsoppgaver ,8 Økonomistyring ,6 Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen ,4 Byggesaksbehandling ,2 Nærings- og samfunnsutvikling ,9 Tall i prosent

20 Et flertall tror kommunen vil gi et bedre tilbud innen kultur, idrett og fritid etter en kommunesammenslåing 7. Jeg leser nå opp noen kommunale oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener kommunen vil løse disse etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. n=800 Mye bedre Verken bedre eller dårligere Mye dårligere Noe bedre Noe dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Tilbud innen kultur, idrett og fritid ,6 Nærings- og samfunnsutvikling ,5 Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud ,3 Helse-, pleie og omsorgsoppgaver ,2 Økonomistyring ,1 Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen ,7 Byggesaksbehandling ,9 Tall i prosent

21 Skole og skolefritidsordning og helsetjenester får høyest score i spørsmål om viktighet av avstand til tjenester 8. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? n=800 Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uviktig Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Skole og skolefritidsordning ,1 Helsetjenester ,3 Barnehagetilbud ,8 Pleie og omsorg i hjemmet ,9 Pleie og omsorg i institusjon ,8 Tilbud innen kultur, idrett og fritid ,9 Barnevern ,3 Rådhuset ,0 Byggesaksbehandling ,0 Tall i prosent

22 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 800 (n=800) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,5 og ± 3,5 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 22

23 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer