Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Kontaktpersoner Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Antall intervju (n=) Ingrid Trømborg (Fredrikstad), Tora Klevås (Hvaler), Anne Eid (Råde) Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging Innbyggere i kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde, 8 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Fredrikstad: n=000, Hvaler: n=400, Råde: n=400 Det er i tillegg til denne oversiktsrapporten utarbeidet én rapport per kommune Feilmargin Se side 5 Feltperiode.. november 05 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil bidra til ) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet, ) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing i Nedre Glomma og hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, man mener at kommunen bør slå seg sammen med, og 3) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. I denne rapporten er resultatene på hovedtallsnivå (totalbasen) fra de tre innbyggerundersøkelsene lagt inn i de samme grafene for å kunne sammenligne funn. Det er stilt flere spørsmål i innbyggerundersøkelsen i Fredrikstad og på Hvaler enn i Råde. For nedbrytninger på bakgrunnnsspørsmål vises det til resultattabeller i Excel. Kilde: 3

4 Om undersøkelsen Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 8 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer:. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid 4. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering Kilde: 4

5 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 000 (n=000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ±,4 og ± 3, prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 5 8,5 %,8 % 4,0 % 5,7 % 7,0 % 8,0 % 8,7 % 9, % 9,5 % 9, % 50,0 % 8,3 % 9,9 %, %,0 %,7 % 3, % 3, % 3,8 % 3,9 % 75 4,9 %,8 % 8, % 9, % 9,8 % 0,4 % 0,8 %, %,3 %,3 % 00 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9, % 9,8 % 9,8 % 50 3,5 % 4,8 % 5,7 %,4 %,9 % 7,3 % 7, % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 00 3,0 % 4, % 4,9 % 5,5 %,0 %,4 %, %,8 %,9 %,9 % 50,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 %, %, %, % 300,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5, % 5,4 % 5,5 % 5, % 5,7 % 400, %,9 % 3,5 % 3,9 % 4, % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500,9 %, % 3, % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4, % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 00,7 %,4 %,9 % 3, % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700, %, %, % 3,0 % 3, % 3,4 % 3,5 % 3, % 3,7 % 3,7 % 800,5 %, %,5 %,8 % 3,0 % 3, % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900,4 %,0 %,3 %, %,8 % 3,0 % 3, % 3, % 3,3 % 3,3 % 000,4 %,9 %, %,5 %,7 %,8 % 3,0 % 3,0 % 3, % 3, % 5

6 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS November 05

7 Utvalget: Innbyggere i Fredrikstad, Hvaler og Råde, 8 år+ Fredrikstad, n=000 Hvaler, n=400 Råde, n=400 Kvinne 5% Kvinne 50% Kvinne 50% Mann 49% Mann 50% Mann 50% 8-9 år 9% 8-9 år 4% 8-9 år % år 4% år 0% år 5% år 7% år 8% år % 0 år+ 30% 0 år+ 38% 0 år+ 3% 7

8 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS November 05

9 Tilknytning/tilhørighet: Kommune. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til kommunen [kommunenavn settes inn], vil du si.? 0% 50% Svært liten tilknytning Verken liten eller stor tilknytning Svært stor tilknytning 5% Ganske liten tilknytning Ganske stor tilknytning Vet ikke 4% 40% 40% 3% 33% 30% 0% 0% 0% Gjennomsnitt,0=svært liten 5,0=svært stor 5% % % RÅDE (n=400) 3,9 3% 0% 8% 3% HVALER (n=400) 4,4 % 4% 5% % 0% FREDRIKSTAD (n=000) 4, 9

10 Tilknytning/tilhørighet: Region. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til regionen de bor i. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til Nedre Glomma? Vil du si.? 0% 50% Svært liten tilknytning Verken liten eller stor tilknytning Svært stor tilknytning 43% Ganske liten tilknytning Ganske stor tilknytning Vet ikke 40% 3% 30% 0% 0% 0% Gjennomsnitt,0=svært liten 5,0=svært stor % 8% % % 5% RÅDE (n=400) 3, 4% % % % 9% HVALER (n=400) 3,7 4% 5% % 9% 7% % FREDRIKSTAD (n=000) 3, 0

11 Riktig å slå sammen kommuner Nedre Glomma? 3. Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? 70% Vet ikke Nei Ja Råde: Signifikant flere svarer nei enn ja Hvaler: Signifikant flere svarer nei enn ja Fredrikstad: Ikke signifikant forskjell 0% 57% 58% 50% NEI NEI 4% 40% 30% 3% JA 3% JA 4% JA NEI 0% % 3% 0% 7% 0% RÅDE (n=400) HVALER (n=400) FREDRIKSTAD (n=000)

12 Fredrikstad, n=407: Hvaler og Sarpsborg på topp 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Fredrikstad bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Nedre Glomma er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Hvaler 70% Sarpsborg % Råde 33% Vet ikke Nei Ja Andre 3% 4% 4% Vet ikke % Ja Nei 3% Ønsker ikke sammenslåing % FREDRIKSTAD (n=000) 0% 0% 40% 0% 80% 00%

13 Hvaler, n=4: Fredrikstad på topp 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Hvaler bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Nedre Glomma er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Fredrikstad 9% Sarpsborg Råde 0% 4% Vet ikke Nei Ja Ønsker ikke sammenslåing 3% 3% 58% Andre % Ja Nei 7% Vet ikke % HVALER (n=400) 0% 0% 40% 0% 80% 00% 3

14 Råde, n=: Fredrikstad på topp 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Råde bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Nedre Glomma er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Fredrikstad 5% Sarpsborg 9% Hvaler 9% Vet ikke Nei Ja Andre kommuner % Moss: 0 % Rygge: 8 % Våler: 3 % 3% 57% Ønsker ikke sammenslåing 9% Ja Nei % Vet ikke 7% RÅDE (n=400) 0% 0% 40% 0% 80% 00% 4

15 Hvilke kommuner bør man slå seg sammen med? 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at [kommune] bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Nedre Glomma er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Kommune Fredrikstad Hvaler Råde BASE Fredrikstad - 9% 5% Hvaler 70% - 9% Råde 33% 0% - Sarpsborg % 4% 9% Andre kommuner 3% % % Vet ikke % % 7% Ønsker ikke sammenslåing % 3% 9% 5

16 Oppsummert: Holdning til kommunesammenslåing i Nedre Glomma Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at [kommune] bør slå seg sammen med? FREDRIKSTAD (n=000) Vet ikke 3% JA NEI 4% 4% JA n=407 Hvaler Sarpsborg Råde 33% 70% % JA 3% JA n=4 Fredrikstad 9% HVALER (n=400) NEI 58% Sarpsborg 4% 7% Råde 0% RÅDE (n=400) Vet ikke % JA 3% NEI 57% JA n= Fredrikstad Sarpsborg Hvaler Andre kommuner 9% 9% % 5% Moss: 0 % Rygge: 8 % Våler: 3 %

17 Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 0 årene? 5. Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? Ja Nei Vet ikke FREDRIKSTAD (n=000) 4% 43% % HVALER (n=400) 39% 50% % 0 % 5 % 50 % 75 % 00 % I Fredrikstad er det omtrent like mange som svarer ja som nei på spørsmålet «hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme?» (forskjellen mellom ja og nei er ikke statistisk signifikant). På Hvaler er det signifikant flere som svarer nei enn ja.. Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 0 årene? FREDRIKSTAD (n=000) HVALER (n=400) Ja Nei Vet ikke 55% 35% 9% 74% % % Det er signifikant flere både i Fredrikstad og på Hvaler som svarer ja enn nei på spørsmålet om man tror at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 0 årene. På Hvaler svarer tre av fire innbyggere ja. 0 % 5 % 50 % 75 % 00 % 7

18 Viktigheten av spørsmålet om kommunesammenslåing 7. På en skala -5: Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) I Fredrikstad er det 37 % som oppgir at spørsmålet om kommunesammenslåing er Svært viktig Ganske viktig Verken eller 4% 3% 4% 8% 3% 3% viktig, på Hvaler er andelen 5 %. Det er henholdsvis 7 % og 7 % som mener at spørsmålet er uviktig. Det er med andre ord signifikant flere i begge kommuner som mener at spørsmålet er viktig enn uviktig. Ganske uviktig Svært uviktig 3% 9% 4% 8% Vet ikke 0% 0% 0% 0% 0% 30% 40% 50% «Verken eller»-andelen er på 3 % i Fredrikstad og 3 % på Hvaler. Blant disse kan det være innbyggere som ennå ikke har gjort seg opp en mening, som er likegyldige til spørsmålet, som rett og slett ikke har en mening eller som ikke vet. Gjennomsnittsverdi:,00 dersom alle hadde svart svært negativ, 5,00 dersom alle hadde svart svært positiv (3,00 er midtpunktet) Fredrikstad: 3, poeng Hvaler: 3, poeng 8

19 Fem områder: Hvilket samfunnsområde er viktigst? 8. Om du skulle velge ett samfunnsområde, hvilket av følgende områder er da viktigst for deg? Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Resultatet er relativt sammenfallende når innbyggerne spørres om hvilket Skole og helse 50% 48% samfunnsområde som er viktigst når de blir forelagt en liste på fem områder. Næringsutvikling Nærmiljø 5% 7% % 0% Skole og helse komme på topp i begge kommuner: halvparten av kommunenes innbyggere har oppgitt at skole og helse er viktigst. Lokaldemokrati Boligbygging 5% 3% 3% % Det er et sprang ned til næringsutvikling og nærmiljø: det er signifikant flere i Fredrikstad enn på Hvaler på oppgir næringsutvikling, når det gjelder nærmiljø er forskjellen ikke statistisk signifikant. Vet ikke % % Det er derimot signifikant flere på Hvaler enn i Fredrikstad som oppgir lokaldemokrati. 0% 0% 0% 30% 40% 50% 9

20 Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg?

21 Fredrikstad: Viktigheten av tjenester 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Mindre viktig Ikke relevant/vet ikke Helsetjenester/stasjon 9 4 Sykehus 90 0 Helsehus 89 0 Utdanningsinstitusjon 88 Politikammer/lensmannskontor 80 0 Bibliotek Servicetorg NAV-kontor 5 43 Rådhus 47 5 Skattekontor 38 Tall i prosent, n=000 Sortert på Viktig Mindre viktig

22 Hvaler: Viktigheten av tjenester 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Mindre viktig Ikke relevant/vet ikke Helsetjenester/stasjon 9 40 Helsehus 8 8 Utdanningsinstitusjon Sykehus 74 5 Politikammer/lensmannskontor 7 9 Servicetorg Bibliotek Rådhus 49 5 NAV-kontor 48 5 Skattekontor 3 7 Tall i prosent, n=400 Sortert på Viktig Mindre viktig

23 Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg? 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Mindre viktig Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Helsetjenester/stasjon 9 9 Skattekontor 7 Sykehus Rådhus 5 5 Helsehus 89 8 NAV-kontor 43 5 Utdanningsinstitusjon Servicetorg Politikammer/lensmannskontor 80 7 Bibliotek 35 5 Bibliotek 49 5 Politikammer/lensmannskontor 0 9 Servicetorg Utdanningsinstitusjon 3 NAV-kontor 5 48 Helsehus 0 8 Rådhus Sykehus 0 5 Skattekontor 3 38 Helsetjenester/stasjon

24 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune?

25 Fredrikstad Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 0. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Næringsutvikling / arbeidsplasser Helhetlig samfunnsutvikling Samferdsel Kommuneøkonomi Samfunnssikkerhet / beredskap Miljø og klima Kvalitet på de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=000 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» , 3,4 3,5 3, 3, 3,,9,9,7,5 5

26 Hvaler Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 0. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Næringsutvikling / arbeidsplasser Samferdsel Kommuneøkonomi Samfunnssikkerhet / beredskap Helhetlig samfunnsutvikling Miljø og klima Kvalitet på de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» ,3 3,3 3,0 3, 3, 3,,8,7,5,

27 Råde Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 0. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Næringsutvikling / arbeidsplasser Samferdsel Helhetlig samfunnsutvikling Samfunnssikkerhet / beredskap Kommuneøkonomi Kvalitet på de kommunale tjenestene Miljø og klima Lokalsamfunn/gode møteplasser Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» , 3, 3, 3,,9,9 3,,7,, 7

28 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 0. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Bedre (verdi 4+5) Dårligere (verdi +) Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Råde (n=400) Næringsutvikling / arbeidsplasser Samferdsel Kommuneøkonomi Samfunnssikkerhet / beredskap Helhetlig samfunnsutvikling Miljø og klima Kvalitet på de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Råde (n=400) Næringsutvikling / arbeidsplasser Samferdsel Kommuneøkonomi Samfunnssikkerhet / beredskap Helhetlig samfunnsutvikling Miljø og klima Kvalitet på de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati

29 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 0. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: =mye dårligere, 5=mye bedre Områder Fredrikstad Hvaler Råde Næringsutvikling / arbeidsplasser 3, 3,3 3, Samferdsel 3,5 3,3 3, Helhetlig samfunnsutvikling 3,4 3, 3, Kommuneøkonomi 3, 3,0,9 Miljø og klima 3, 3, 3, Samfunnssikkerhet / beredskap 3, 3, 3, Kvalitet på de kommunale tjenestene,9,8,9 Lokalsamfunn/gode møteplasser,9,7,7 Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene,7,5, Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati,5,, Gjennomsnitt av 0 områder 3,,93,9 9

30 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?

31 Fredrikstad Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Kultur, idrett og fritid , Helsetjenester ,0 Skole og skolefritidsordning , Vei, vann, renovasjon , Pleie og omsorg i institusjon ,0 Barnevern ,0 Pleie og omsorg i hjemmet ,8 Barnehage , Byggesak ,0 NAV ,8 Servicetorg ,9 Tall i prosent, n=000 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag»

32 Hvaler Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Vei, vann, renovasjon , Byggesak , Barnevern , Skole og skolefritidsordning ,9 Kultur, idrett og fritid , Helsetjenester ,9 Pleie og omsorg i institusjon ,8 Barnehage ,9 Pleie og omsorg i hjemmet , NAV ,7 Servicetorg ,8 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag»

33 Råde Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Vei, vann, renovasjon , Barnevern , Servicetorg ,0 Byggesak ,9 Helsetjenester ,0 Pleie og omsorg i institusjon ,9 Kultur, idrett og fritid , NAV 4 4 3,8 Skole og skolefritidsordning ,0 Pleie og omsorg i hjemmet ,7 Barnehage 4 5 3,9 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag»

34 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Bedre (verdi 4+5) Dårligere (verdi +) Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Råde (n=400) Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Råde (n=400) Kultur, idrett og fritid Helsetjenester Skole og skolefritidsordning Vei, vann, renovasjon Pleie og omsorg i institusjon Barnevern Pleie og omsorg i hjemmet Barnehage Byggesak NAV Servicetorg Kultur, idrett og fritid Helsetjenester Skole og skolefritidsordning Vei, vann, renovasjon Pleie og omsorg i institusjon Barnevern Pleie og omsorg i hjemmet Barnehage Byggesak NAV Servicetorg

35 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: =mye dårligere, 5=mye bedre Områder Fredrikstad Hvaler Råde Vei, vann, renovasjon 3, 3, 3, Kultur, idrett og fritid 3, 3, 3, Barnehage 3,,9,9 Skole og skolefritidsordning 3,,9 3,0 Helsetjenester 3,0,9 3,0 Pleie og omsorg i institusjon 3,0,8,9 Barnevern 3,0 3, 3, Byggesak 3,0 3,,9 Servicetorg,9,8 3,0 Pleie og omsorg i hjemmet,8,,7 NAV,8,7,8 Gjennomsnitt av tjenesteområder 3,0,9,97 35

36 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?

37 Fredrikstad Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Helsetjenester ,3 Skole og skolefritidsordning ,9 Pleie og omsorg i hjemmet ,9 Barnehage , Pleie og omsorg i institusjon ,8 Kultur, idrett og fritid ,8 Barnevern , NAV ,8 Rådhuset/servicetorg ,8 Byggesak ,9 Tall i prosent, n=000 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller»

38 Hvaler Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Helsetjenester , Pleie og omsorg i hjemmet ,9 Skole og skolefritidsordning , Pleie og omsorg i institusjon ,8 Barnehage ,4 Kultur, idrett og fritid , Barnevern ,9 Byggesak ,9 NAV ,8 Rådhuset/servicetorg ,8 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller»

39 Råde Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Skole og skolefritidsordning ,7 Helsetjenester ,0 Barnehage , Pleie og omsorg i hjemmet ,7 Kultur, idrett og fritid ,7 Pleie og omsorg i institusjon , Barnevern ,0 Byggesak , Rådhuset/servicetorg , NAV ,9 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller»

40 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Viktig (verdi 4+5) Uviktig (verdi +) Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Råde (n=400) Fredrikstad (n=000) Hvaler (n=400) Råde (n=400) Helsetjenester Skole og skolefritidsordning Pleie og omsorg i hjemmet Barnehage Pleie og omsorg i institusjon Kultur, idrett og fritid Barnevern NAV Rådhuset/servicetorg Byggesak Helsetjenester Skole og skolefritidsordning Pleie og omsorg i hjemmet Barnehage Pleie og omsorg i institusjon Kultur, idrett og fritid Barnevern NAV Rådhuset/servicetorg Byggesak

41 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: =svært uviktig, 5=svært viktig Avstand til tjenester Fredrikstad Hvaler Råde Helsetjenester 4,3 4, 4,0 Pleie og omsorg i hjemmet 3,9 3,9 3,7 Pleie og omsorg i institusjon 3,8 3,8 3, NAV,8,8,9 Barnevern 3,,9 3,0 Barnehage 3, 3,4 3, Skole og skolefritidsordning 3,9 3, 3,7 Byggesak,9,9 3, Kultur, idrett og fritid 3,8 3, 3,7 Rådhuset/servicetorg,8,8 3, Gjennomsnitt av 0 tjenester 3,49 3,38 3,45 4

42 Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din?

43 Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? 3. Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? Fredrikstad (n=000) Flere ganger daglig Daglig Ukentlig Månedlig Sjeldnere enn månedlig % % 7% 7% 9% Hvaler (n=400) 4% 38% 43% 47% 9% Resultatene viser at innbyggerne på Hvaler er utenfor bostedskommunen sin oftere enn innbyggerne i Fredrikstad. Mens 38 % av innbyggerne på Hvaler er utenfor kommunen daglig, er andelen 4 % for innbyggerne i Fredrikstad (forskjellen er statistisk signifikant). Og mens 8 % av innbyggerne i Fredrikstad er utenfor kommunen sin kun månedlig eller sjeldnere enn månedlig, er andelen 8 % for innbyggerne på Hvaler (forskjellen er statistisk signifikant). Vet ikke % 0% 0% 0% 0% 30% 40% 50% 43

44 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 3E 078 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tjeldsund kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tjeldsund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer