Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Kontaktperson Åsmund Kobbevik, K Indre Østfold, tlf Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Antall intervju (n=) Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse Innbyggere i Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker, 16 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Askim (n=800), Eidsberg (n=70), Spydeberg (n=88), Hobøl (n=69) og Marker (n=6). Det er gjennomført til sammen 8 telefonintervju. Feilmargin Se feilmargintabell side 0 Feltperiode. september 9. oktober 01 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 0 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En viktig hensikt med denne innbyggerundersøkelsen er å gi utredningsarbeidet innspill til hva som må sikres i prosessen. Gjennom telefonintervju spørres innbyggerne om hva de tror vil være mulig å oppnå med sammenslåing, f.eks. om de tror det blir økt kvalitet på de kommunale tjenestene eller om de ser for seg en mer kostnadseffektiv kommunal drift. Det vil være interessant å høre med innbyggerne om hvordan de ser for seg at kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing sammenliknet med i dag, fra barnehagetilbud og pleie- og omsorgstjenester til byggesaksbehandling og næringsutvikling. Undersøkelsen spør også om publikum kan tenke seg å fortsette som egen kommune, eller inngå i en sammenslutning. Videre spørres det om hvilken retning kommunen bør gå i dersom det skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing. Kartkilde:

4 Om undersøkelsen Kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker er i gang med å utrede en mulig større kommune i Indre Østfold. I den forbindelse ønsker kommunene å spørre innbyggerne om hva de tror det vil være mulig å oppnå med kommunesammenslåing, og i hvilken retning kommunen bør gå i. Over nyttår vil kommunestyrene selv ta stilling til retningsvalg for en mulig sammenslåing. Dette dokumentet er resultatet av innbyggerundersøkelsen. Det er levert en samlet rapport for de fem kommunene, samt én rapport per kommune. Disse er levert i et brukervennlig ppt- og pdf-format. I tillegg er det levert resultattabeller i Excel der hovedspørsmålene er krysset mot bakgrunnsvariablene kjønn og alder. Her fremgår det også om det er e forskjeller mellom kjønn og mellom aldersgrupper. Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 16 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på avvik i svargivning. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter 6. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering

5 Hovedfunn Kjennskap til utredning av kommunesammenslåing Hva kan oppnås ifm en kommunesammenslåing? Kjennskap på mellom 8 % - 91 % i de fem kommunene: De fleste er med andre ord kjent med at kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Et overveldende flertall av kommunens innbyggere i alle de fem kommunene er kjent med at egen kommune er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Det er flere i Marker og Spydeberg enn i Askim og Eidsberg som er kjent med det pågående utredningsarbeidet Det er flere i Askim enn i Marker, Spydeberg og Hobøl som svarer nei på spørsmålet om man er kjent med at kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Askim: Bortsett fra god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene, svarer flere ja enn nei på om de tror på en positiv effekt ved at kommunene slår seg sammen Eidsberg: Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer, bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift Spydeberg: Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer, bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift Hobøl: Bortsett fra god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene, svarer flere ja på om de tror på en positiv effekt ved at kommunene slår seg sammen Marker: Signifikant flere svarer nei enn ja på om tror det det vil være mulig å oppnå økt kvalitet på de kommunale tjenestene, sikre livskraftige lokalsamfunn, et godt lokaldemokrati og god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene

6 Hovedfunn Løsning av kommunale oppgaver etter en kommunesammenslåing Ønske om sammenslåing og i hvilken retning skal man gå? Askim: Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling og tilbud innen kultur, idrett og fritid etter en kommunesammenslåing Eidsberg: Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen får lavest score Spydeberg: Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen får lavest score Hobøl: Av de fem kommunene, er det innbyggerne i Hobøl som i størst grad tror kommunen vil løse en rekke oppgaver bedre (eller som i dag) enn dårligere Marker: Bortsett fra barnevern, økonomistyring og næringsutvikling, er det flere av innbyggerne som tror kommunen vil løse enn rekke oppgaver dårligere enn bedre Et flertall av innbyggerne i Marker (71 %), Eidsberg (7 %) og Spydeberg ( %) ønsker at kommunen fortsetter som egen kommune Et klart flertall av innbyggerne i Hobøl (76 %) kunne tenke seg at kommunen inngår i en kommunesammenslutning, mens innbyggerne i Askim er delt i synet ( % - %) Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing: Askim: Flertall for å gå i retning av Spydeberg, Hobøl, Skiptvet og Askim som en kommune Eidsberg: Flertall for å gå i retning av en østkommune Spydeberg: Flertall for å gå i retning av Indre Østfold Vest Hobøl: Flertall for å gå i retning av Folloalternativet Marker: Flertall for å gå i retning av Indre Østfold Øst 6

7 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS September-oktober 01

8 Utvalget: 16 år+ i Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Askim, n=800 Eidsberg, n=70 Spydeberg, n=88 Hobøl, n=69 Marker, n=6 Kvinne 1% Kvinne 0% Kvinne 0% Kvinne 8, % Kvinne 0% Mann 9% Mann 0% Mann 0% Mann 1, % Mann 0% 16-9 år 19% 16-9 år 0% 16-9 år 1% 16-9 år 18% 16-9 år 17% 0- år 6% 0- år 6% 0- år 1% 0- år 1% 0- år % 6-9 år 19% 6-9 år 0% 6-9 år 0% 6-9 år % 6-9 år % 60 år + 6% 60 år + % 60 år + % 60 år + 8% 60 år + 9% 8

9 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS September-oktober 01

10 8 % - 91 %: De fleste er kjent med at kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing 1. Er du kjent med at din kommune er i gang med å utrede en mulig sammenslåing? Ja Nei Vet ikke Askim (n=800) 8% 16% 1% Eidsberg (n=70) 8% 1% 1% Spydeberg (n=88) 91% 8% 1% Hobøl (n=69) 87% 1% 1% Marker (n=6) 91% 8% 1% 0 % 0 % 0 % 60 % 80 % 100 % 10

11 8 % - 91 %: De fleste er kjent med at kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing 1. Er du kjent med at din kommune er i gang med å utrede en mulig sammenslåing? Askim (n=800) Eidsberg (n=70) Spydeberg (n=88) Hobøl (n=69) Ja Nei Vet ikke 1% 1% 8% 1% 1% 16% 1% 1% 8% 8% 91% 87% Et klart flertall av kommunens innbyggere i alle de fem kommunene er kjent med at egen kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Det er flere i Marker og Spydeberg enn i Askim og Eidsberg som er kjent med det pågående utredningsarbeidet Det er flere i Askim enn i Marker, Spydeberg og Hobøl som svarer nei på spørsmålet om man er kjent med at kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Marker (n=6) 8% 1% 91% 11

12 Askim: Bortsett fra god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene, svarer flere ja enn nei på om de tror på en positiv effekt ved at kommunene slår seg sammen. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Ja Nei Vet ikke Større fagmiljøer i kommunen 8 1 Bedre nærings- og samfunnsutvikling 7 En mer kostnadseffektiv kommunal drift 7 Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 9 6 Sikre livskraftige lokalsamfunn 8 7 Et godt lokaldemokrati God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 1 6 Tall i prosent, n=800 Sortert på andel som har svart «ja» Målene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

13 Eidsberg: Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer, bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Ja Nei Vet ikke Større fagmiljøer i kommunen Bedre nærings- og samfunnsutvikling 6 En mer kostnadseffektiv kommunal drift 60 6 Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 8 8 Sikre livskraftige lokalsamfunn 1 Et godt lokaldemokrati God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 6 Tall i prosent, n=70 Sortert på andel som har svart «ja» Målene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

14 Spydeberg: Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer, bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Ja Nei Vet ikke Større fagmiljøer i kommunen Bedre nærings- og samfunnsutvikling 70 7 En mer kostnadseffektiv kommunal drift 6 Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 9 7 Sikre livskraftige lokalsamfunn 7 8 Et godt lokaldemokrati 7 60 God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 6 61 Tall i prosent, n=88 Sortert på andel som har svart «ja» Målene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

15 Hobøl: Bortsett fra god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene, svarer flere ja enn nei på om de tror på en positiv effekt ved at kommunene slår seg sammen. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Ja Nei Vet ikke Større fagmiljøer i kommunen 8 1 En mer kostnadseffektiv kommunal drift Bedre nærings- og samfunnsutvikling 81 1 Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 7 Sikre livskraftige lokalsamfunn 8 7 Et godt lokaldemokrati God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 6 9 Tall i prosent, n=69 Sortert på andel som har svart «ja» Målene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

16 Marker: Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer og en mer kostnadseffektiv kommunal drift flere svarer nei enn ja på de øvrige målene. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Ja Nei Vet ikke Større fagmiljøer i kommunen 7 En mer kostnadseffektiv kommunal drift 60 8 Bedre nærings- og samfunnsutvikling 1 Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 9 60 Sikre livskraftige lokalsamfunn 1 6 Et godt lokaldemokrati 8 69 God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 7 Tall i prosent, n=6 Sortert på andel som har svart «ja» Målene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

17 Tabell med alle kommuner. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Askim (n=800) Eidsberg (n=70) Spydeberg (n=88) Hobøl (n=69) Marker (n=6) Mål for sammenslåing Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Større fagmiljøer i kommunen Bedre nærings- og samfunnsutvikling En mer kostnadseffektiv kommunal drift Økt kvalitet på de kommunale tjenestene Sikre livskraftige lokalsamfunn Et godt lokaldemokrati God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Tall i prosent, sortert på høy-lav Ja-Totalt, «Vet ikke» ikke inkludert i denne tabellen 17

18 Askim: Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling og tilbud innen kultur, idrett og fritid etter en kommunesammenslåing. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Næringsutvikling Tilbud innen kultur, idrett og fritid Barnevern Økonomistyring Helsetjenester Bibliotek og servicekontorfunksjoner Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester Barnehagetilbud Pleie og omsorgstjenester Byggesaksbehandling Skole og skolefritidsordning NAV Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre),8,,,,,,,,,,,1,8 Tall i prosent, n=800 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» Oppgavene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

19 Eidsberg: Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen får lavest score. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Næringsutvikling Barnevern Tilbud innen kultur, idrett og fritid Helsetjenester Økonomistyring Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester Barnehagetilbud Pleie og omsorgstjenester NAV Skole og skolefritidsordning Bibliotek og servicekontorfunksjoner Byggesaksbehandling Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre),,,,,,,1,0,0,0,0,0,6 Tall i prosent, n=70 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» Oppgavene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

20 Spydeberg: Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen får lavest score. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Næringsutvikling Økonomistyring Tilbud innen kultur, idrett og fritid Barnevern Helsetjenester Byggesaksbehandling Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester Barnehagetilbud Skole og skolefritidsordning NAV Pleie og omsorgstjenester Bibliotek og servicekontorfunksjoner Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre),,,,,1,1,,0,0,0,0,0, Tall i prosent, n=88 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» Oppgavene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

21 Hobøl: Av de fem kommunene, er det innbyggerne i Hobøl som i størst grad tror kommunen vil løse en rekke oppgaver bedre (eller som i dag) enn dårligere. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Økonomistyring Næringsutvikling Barnevern Helsetjenester Tilbud innen kultur, idrett og fritid Byggesaksbehandling Pleie og omsorgstjenester Skole og skolefritidsordning NAV Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester Barnehagetilbud Bibliotek og servicekontorfunksjoner Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre),9,9,7,6,7,6,6,,,,,,9 Tall i prosent, n=69 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» Oppgavene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

22 Marker: Bortsett fra barnevern, økonomistyring og næringsutvikling, er det flere av innbyggerne som tror kommunen vil løse enn rekke oppgaver dårligere enn bedre. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Barnevern Økonomistyring Næringsutvikling Helsetjenester Pleie og omsorgstjenester NAV Bibliotek og servicekontorfunksjoner Skole og skolefritidsordning Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester Tilbud innen kultur, idrett og fritid Barnehagetilbud Byggesaksbehandling Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre),,,1,8,6,8,6,8,8,6,8,7, Tall i prosent, n=6 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» Oppgavene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

23 Gjennomsnittsverdier for alle kommuner. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Kommunale oppgaver Askim Eidsberg Spydeberg Hobøl Marker Næringsutvikling,8,,,9,1 Tilbud innen kultur, idrett og fritid,,,,7,6 Økonomistyring,,,,9, Barnevern,,,,7, Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester,,,,,8 Barnehagetilbud,,1,0,,8 Helsetjenester,,,1,6,8 Bibliotek og servicekontorfunksjoner,,0,0,,6 Skole og skolefritidsordning,,0,0,,8 Pleie og omsorgstjenester,,0,0,6,6 Byggesaksbehandling,,0,1,6,7 NAV,1,0,0,,8 Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen,8,6,,9, Gjennomsnitt av 1 oppgaver,1,1,11,,79 Gjennomsnittsverdier: 1=mye dårligere, =mye bedre (,00 dersom alle svarer «mye bedre»)

24 Et flertall av innbyggerne i Marker, Eidsberg og Spydeberg ønsker at kommunen fortsetter som egen kommune - Et klart flertall av innbyggerne i Hobøl kunne tenke seg at kommunen inngår i en kommunesammenslutning, mens innbyggerne i Askim er delt i synet. Kunne du tenke deg at NN [sett inn kommune] fortsetter som egen kommune, eller at NN [sett inn kommune] inngår i en kommunesammenslutning? Fortsetter som egen kommune Inngår i en kommunesammenslutning Vet ikke Marker (n=6) 71 Eidsberg (n=70) 7 8 Spydeberg (n=88) 9 6 Askim (n=800) 10 Hobøl (n=69) Tall i prosent Sortert på «Fortsetter som egen kommune»

25 Askim: Flertall for å gå i retning av Spydeberg, Hobøl, Skiptvet og Askim som en kommune. Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing, i hvilken retning kunne du tenke deg at Askim kommune gikk? Kommunestyret har pekt på mulige alternativer for sammenslåing. Jeg vil nå lese opp alternativene, og jeg ber deg om å velge ett av dem. 1 - Hele Indre Østfold som en kommune (Spydeberg, Hobøl, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker. evt. med Rakkestad) % Det er flere kvinner (69 %) enn menn (7 %) som kunne tenke seg å gå i retning av Spydeberg, Hobøl, Skiptvet og Askim som én kommune Det er flere under år (69 %) enn over år (9 %) som velger dette alternativet - Spydeberg, Hobøl, Skiptvet og Askim som en kommune 6% De mellom 0- år (71 %) peker i større grad enn de mellom -9 år og ( %) og 60+ år (60 %) på Spydeberg, Hobøl, Skiptvet og Askim som én kommune n=800 Vet ikke (IKKE LES) % 0% 0% 0% 60% Kjønn Alder 1 Alder Mann Kvinne år BASE % 7 % 8 % 7 % % % 1 % % 7 % 69 % 69 % 9 % 6 % 71 % % 60 % Vet ikke % % % % % % % %

26 Eidsberg: Flertall for å gå i retning av en østkommune. Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing, i hvilken retning kunne du tenke deg at Eidsberg kommune gikk? Kommunestyret har pekt på mulige alternativer for sammenslåing. Jeg vil nå lese opp alternativene, og jeg ber deg om å velge ett av dem. 1 - En felles Indre Østfold-kommune (som Indre Østfold kommuner regnes i dag Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg, Marker, Rømskog og Aremark, samt Rakkestad) - En østkommune der østkommunen består av Trøgstad, Eidsberg, Marker og Rakkestad og evt. Rømskog om de skulle ønske det 0% 6% Det er flere i aldersgruppen -9 (1 %) enn i de tre øvrige aldersgruppene (mellom 6 % - 0 %) som kunne tenke seg en felles Indre Østfold-kommune Det er ingen e forskjeller mellom kvinner og menn eller når vi sammenligner de to grovere aldersgruppene 16- år og + år Kjønn Alder 1 Alder Mann Kvinne år n=70 Vet ikke (IKKE LES) % 0% 0% 0% 60% BASE % 0 % 8 % % 0 % 6 % 1 % 6 % 6 % 6 % 67 % 6 % 68 % 66 % 6 % 67 % Vet ikke % 6 % 6 % % % 8 % % 6 % 6

27 Spydeberg: Flertall for å gå i retning av Indre Østfold Vest. Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing, i hvilken retning kunne du tenke deg at Spydeberg kommune gikk? Kommunestyret har pekt på mulige alternativer for sammenslåing. Jeg vil nå lese opp alternativene, og jeg ber deg om å velge ett av dem. 1 - Hele Indre Østfold (Spydeberg, Hobøl, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker. evt. med Rakkestad) 1% Det er ikke registrert e forskjeller verken mellom kvinner og menn eller mellom de ulike aldersgruppene, enten vi deler utvalget i to eller i fire aldersgrupper - Folloalternativet (Spydeberg og Hobøl sammen med en eller flere kommuner i Follo) 1% De som svarer Folloalternativet: Det er en tendens til at flere kvinner enn menn og flere innbyggere over år velger dette alternativet - Indre Østfold Vest (Hobøl, Spydeberg, Askim og Skiptvet) % De som svarer Indre Østfold Vest: Det er en tendens til at flere under enn over år kunne tenke seg å gå i denne retningen n=88 Vet ikke (IKKE LES) % 0% 0% 0% 60% Kjønn Alder 1 Alder Mann Kvinne år BASE % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 7 % % 7 % % 9 % 6 % % % % 0 % 7 % 9 % 6 % 7 % 9 % 0 % Vet ikke % % % % % 1 % % % 7

28 Hobøl: Flertall for å gå i retning av Folloalternativet. Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing, i hvilken retning kunne du tenke deg at Hobøl kommune gikk? Kommunestyret har pekt på mulige alternativer for sammenslåing. Jeg vil nå lese opp alternativene, og jeg ber deg om å velge ett av dem. n= Hele Indre Østfold (Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker. evt. med Rakkestad) - Indre Østfold Vest (Hobøl, Spydeberg, Askim og evt. Skiptvet og Våler) - Folloalternativet (Hobøl, Spydeberg, Ski, Ås og evt. andre kommuner i Follo) Vet ikke (IKKE LES) % 8% % 7% 0% 0% 0% 60% Det er flere mellom 16- år (6 %) enn over år (1 %) som kunne tenke seg å gå i retning av Folloalternativet Det er i gruppen 0- år (66 %) vi finner de som i størst grad ville gått for dette alternativet Det er ingen e forskjeller mellom kvinner menn når det gjelder valg av alternativ for sammenslåing Kjønn Alder 1 Alder Mann Kvinne år BASE % 8 % 6 % 10 % 10 % % 1 % 9 % 1 % % 0 % % % 8 % % 7 % 7 % 6 % 6 % 1 % 6 % 66 % % 0 % Vet ikke % % % % % % % % 8

29 Marker: Flertall for å gå i retning av Indre Østfold Øst. Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing, i hvilken retning kunne du tenke deg at Marker kommune gikk? Kommunestyret har pekt på mulige alternativer for sammenslåing. Jeg vil nå lese opp alternativene, og jeg ber deg om å velge ett av dem. 1 - Marker som en del av én kommune i Indre Østfold (som Indre Østfold kommuner regnes i dag Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg, Marker, Rømskog og Aremark, samt Rakkestad) - Marker som en del av Indre Østfold Øst hvor Marker, Aremark, Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Rømskog kan inngå 1% 7% Det er et klart flertall i Marker for at Marker skal fortsette som en egen kommune (71 %) Når det spørres om hvilket alternativ man ville valgt dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing, er det et like klart flertall som kunne tenke seg at kommunen gikk i retning av et Indre Østfold Øst (7 %) Indre Østfold Øst: Det er en tendens til at de mellom -9 år i større grad kunne tenke seg Marker som en del av én kommune i Indre Østfold n=6 Vet ikke (IKKE LES) 6% 0% 0% 0% 60% 80% Kjønn Alder 1 Alder Mann Kvinne år BASE % 19 % % 1 % % 0 % 0 % 16 % 70 % 7 % 7 % 71 % 71 % 78 % 67 % 7 % Vet ikke 6 % 6 % % 8 % % % % 11 % 9

30 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 9% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 800 (n=800) kan vi med 9% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1, og ±, prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 0% og minst ved prosentresultater på %/9%. Prosentresultat,0 % 10,0 % 1,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 % Utvalgsstørrelse 8, % 11,8 % 1,0 % 1,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19, % 19, % 19,6 % 0 6,0 % 8, % 9,9 % 11,1 % 1,0 % 1,7 % 1, % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 7,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10, % 10,8 % 11,1 % 11, % 11, % 100, %,9 % 7,0 % 7,8 % 8, % 9,0 % 9, % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 10, %,8 %,7 % 6, % 6,9 % 7, % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 00,0 %, %,9 %, % 6,0 % 6, % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 0,7 %,7 %, %,0 %, %,7 %,9 % 6,1 % 6, % 6, % 00, %, %,0 %, %,9 %, %, %, %,6 %,7 % 6, %,1 %,7 %, %, %,8 %,0 %,1 %, %, % 00,1 %,9 %, %,9 %, %, %,7 %,8 %,9 %,9 % 69,0 %,7 %, %,6 %,9 %,1 %, %, %, %, % 88 1,9 %,7 %, %, %,8 %,1 %, %, %, %, % 00 1,9 %,6 %,1 %, %,8 %,0 %, %, %, %, % 600 1,7 %, %,9 %, %, %,7 %,8 %,9 %,0 %,0 % 700 1,6 %, %,6 %,0 %, %, %, %,6 %,7 %,7 % 70 1,6 %, %,6 %,9 %,1 %, %, %, %,6 %,6 % 800 1, %,1 %, %,8 %,0 %, %, %, %, %, % 900 1, %,0 %, %,6 %,8 %,0 %,1 %, %, %, % , % 1,9 %, %, %,7 %,8 %,0 %,0 %,1 %,1 % 0

31 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 1E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tjeldsund kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tjeldsund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Møte i Utredningsutvalget Rygge rådhus, 18. juni 2015 Bakgrunn 20.03.15: KMDs tilbudsforespørsel 09.06.15: Opinion er innstilt til å bli tildelt kontrakt 19.06.15:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer