Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Ingrid Trømborg, Fredrikstad kommune Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging Innbyggere i Fredrikstad, 18 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Antall intervju (n=) n=1000 Feilmargin Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Merk at feilmarginer for undergrupper/mindre baser er større. Se feilmargintabell 4. Feltperiode november 2015 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Om undersøkelsen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil bidra til 1) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet, 2) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing i Nedre Glomma og hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, man mener at kommunen bør slå seg sammen med, og 3) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. Kilde: 3

4 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 4

5 Hovedfunn knyttet til tilhørighet og kommunesammenslåing Tilknytning til kommunen og Nedre Glomma Ønske om sammenslåing 79 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Fredrikstad kommune. 7 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Fredrikstad kommune. 61 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Nedre Glomma. 16 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Nedre Glomma. 41 % mener det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma, mens 46 % svarer nei på spørsmålet (forskjellen er ikke statistisk signifikant). Det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer ja. Det er signifikant flere i aldergruppen 45 år+ enn under 45 år som svarer ja. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Fredrikstad bør slå seg sammen med? (filter: de som er for at kommuner slås sammen) Hvaler Sarpsborg Råde Andre Vet ikke Ønsker ikke 3% 2% 1% 33% 70% 66% Mann Kvinne år+ Hvaler 74% 65% 63% 72% 71% 72% Sarpsborg 67% 64% 67% 65% 70% 63% Råde 37% 27% 26% 32% 42% 30% 5

6 Hovedfunn knyttet til tilhørighet og kommunesammenslåing Utsiktene til kommunesammenslåing i Nedre Glomma Viktigheten av kommunesammenslåing Viktigste samfunnsområder Det er omtrent like mange som svarer ja som nei på spørsmålet «hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme» (forskjellen mellom ja og nei er ikke statistisk signifikant). Ja Nei Vet ikke FREDRIKSTAD (n=1000) Det er signifikant flere som svarer ja enn nei på spørsmålet om man tror at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 10 årene. FREDRIKSTAD (n=1000) 46% 43% 11% Ja Nei Vet ikke 55% 35% 9% Det er 37 % som oppgir at spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig, 27 % mener at spørsmålet er uviktig (forskjellen er statistisk signifikant). Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 0% 14% 13% 14% 23% Om du skulle velge ett samfunnsområde, hvilket av følgende områder er da viktigst for deg? Skole og helse Næringsutvikling Nærmiljø Lokaldemokrati Boligbygging Vet ikke 5% 3% 1% 16% 25% 36% 50% 6

7 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS November 2015

8 Utvalget i Fredrikstad, n=1000 Kjønn Alder Botid i kommunen år 19% Mindre enn 10 år 21% Kvinne 51% år 24% år år 17% 17% år 27% år 12% Mann 49% 60 år+ 30% år 50 år+ 13% 19% Personer i husstanden Utdanning Botid i annen kommune i Nedre Glomma, n=239 1 person 21% Grunnskoleutdanning 9% Mindre enn 10 år 46% 2 personer 33% Videregående utdanning 37% år 15% 3 personer 4 personer 16% 19% Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer 20% 33% år år år 8% 4% 26% 5 personer+ 9% Vet ikke 1% 50 år+ 2% 8

9 Utvalget i Fredrikstad, n=1000 Yrkesstatus Arbeids-/utdanningssted, n=685 Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor 28% Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor 27% I bostedskommunen 59% Pensjonist/trygdet 27% Skoleelev/student 7% Yrkesaktiv i egen virksomhet/selvstendig Arbeidssøkende/permittert 6% 3% I annen kommune i Nedre Glomma (Sarpsborg, Råde og Hvaler) 21% Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet 1% Ubesvart 1% Utenfor Nedre Glomma 19% I hvilken del av Fredrikstad bor du? Fredrikstad sentrum 28% Onsøy Borge Kråkerøy Rolvsøy Annet 17% 14% 14% 10% 17% 9

10 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS November 2015

11 Tilknytning: Fredrikstad kommune 1. Folk kan føle ulik tilknytning- eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning- eller tilhørighet har du til Fredrikstad, vil du si.? Svært stor tilknytning 46% 79 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Fredrikstad kommune. Ganske stor tilknytning Verken liten eller stor tilknytning 14% 33% De som er 45 år og eldre føler i signifikant større grad «svært stor tilknytning» til Fredrikstad kommune enn de som er under 45 år. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Ganske liten tilknytning 5% 7 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Fredrikstad kommune. n=1000 Svært liten tilknytning Vet ikke 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): 4,2 poeng Kvinne: 4,2 poeng Mann: 4,1 poeng år: 4,0 poeng 45 år+: 4,3 poeng 11

12 Tilknytning: Nedre Glomma 2. Folk kan føle ulik tilknytning- eller tilhørighet til regionen de bor i. Hvilken tilknytning- eller tilhørighet har du til Nedre Glomma? Vil du si... Svært stor tilknytning 25% 61 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Nedre Glomma. Ganske stor tilknytning 36% 16 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Nedre Glomma. Verken liten eller stor tilknytning 22% Det er signifikant flere som føler stor tilknytning enn liten tilknytning. Ganske liten tilknytning Svært liten tilknytning Vet ikke 1% 7% 9% Det er signifikant flere over 45 år enn under 45 år som føler stor tilknytning til Nedre Glomma. Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): 3,6 poeng Kvinne: 3,7 poeng Mann: 3,6 poeng n=1000 0% 10% 20% 30% 40% 50% år: 3,4 poeng 45 år+: 3,8 poeng 12

13 Riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? 3. Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? 70% Vet ikke Nei Ja Råde: Signifikant flere svarer nei enn ja Hvaler: Signifikant flere svarer nei enn ja Fredrikstad: Ikke signifikant forskjell 60% 57% 58% 50% NEI NEI 46% 40% 30% 31% JA 36% JA 41% JA NEI 20% 12% 13% 10% 7% 0% RÅDE (n=400) HVALER (n=500) FREDRIKSTAD (n=1000) 13

14 Riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? 3. Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Vet ikke Nei Ja 41 % mener det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma, mens 46 % svarer nei på spørsmålet (forskjellen er ikke statistisk signifikant). 41% 46% Det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer ja. Det er signifikant flere i aldergruppen 45 år+ enn under 45 år som svarer ja. De med universitets-/høyskoleutdanning svarer i signifikant større grad enn de som ikke har universitets-/høyskoleutdanning ja. 13% Ja Nei FREDRIKSTAD (n=1000) Kjønn Alder TOTAL Mann Kvinne år år år 60+ BASE Ja 41% 50% 32% 33% 40% 41% 46% Nei 46% 38% 54% 43% 48% 47% 47% Vet ikke 13% 12% 14% 25% 12% 12% 8% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14

15 Fredrikstad, n=407: Hvaler og Sarpsborg på topp 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Fredrikstad bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Hvaler 70% Sarpsborg 66% Råde 33% Vet ikke Nei Ja Andre 3% 41% 46% Vet ikke 2% Ja Nei 13% Ønsker ikke sammenslåing 1% FREDRIKSTAD (n=1000) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 Hvilke kommuner bør man slå seg sammen med? 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at [kommune] bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Kommune Fredrikstad Hvaler Råde BASE Fredrikstad - 96% 56% Hvaler 70% - 9% Råde 33% 10% - Sarpsborg 66% 14% 19% Andre kommuner 3% 1% 21% Vet ikke 2% 1% 7% Ønsker ikke sammenslåing 1% 3% 9% 16

17 Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 10 årene? 5. Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? FREDRIKSTAD (n=1000) Ja Nei Vet ikke 46% 43% 11% I Fredrikstad er det omtrent like mange som svarer ja som nei på spørsmålet «hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme?» (forskjellen mellom ja og nei er ikke statistisk signifikant). Signifikant flere menn enn kvinner svarer ja. 6. Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 10 årene? FREDRIKSTAD (n=1000) Ja Nei Vet ikke 55% 35% 9% Det er signifikant flere som svarer ja enn nei på spørsmålet om man tror at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 10 årene. Der er signifikant flere mellom år enn i de tre øvrige aldersgruppene som svarer ja. 17

18 Viktigheten av spørsmålet om kommunesammenslåing 7. På en skala 1-5: Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? Svært viktig Fredrikstad (n=1000) 14% I Fredrikstad er det 37 % som oppgir at spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig, 27 % mener at spørsmålet er uviktig (forskjellen er statistisk signifikant). Ganske viktig Verken eller 23% 36% «Verken eller»-andelen er på 36 %. Blant disse kan det være innbyggere som ennå ikke har gjort seg opp en mening, som er likegyldige til spørsmålet, som rett og slett ikke har en mening eller som ikke vet. Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 0% 13% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mann Kvinne år år år 60 år+ BASE Svært viktig 12% 17% 11% 13% 15% 17% Ganske viktig 22% 23% 17% 21% 30% 20% Verken eller 35% 36% 29% 38% 37% 38% Ganske uviktig 14% 12% 25% 16% 7% 9% Svært uviktig 17% 11% 17% 12% 11% 16% Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært negativ, 5,00 dersom alle hadde svart svært positiv (3,00 er midtpunktet) Fredrikstad: 3,1 poeng 18

19 Fem områder: Hvilket samfunnsområde er viktigst? 8. Om du skulle velge ett samfunnsområde, hvilket av følgende områder er da viktigst for deg? Skole og helse Næringsutvikling Nærmiljø Lokaldemokrati Boligbygging Vet ikke Fredrikstad (n=1000) 25% 16% 5% 3% 1% 50% Når innbyggerne blir forelagt en liste på fem områder, er det halvparten som svarer at skole og helse er viktigst. Det er et sprang ned til næringsutvikling (25 %) og nærmiljø (16 %). Det er signifikant flere menn enn kvinner som oppgir næringsutvikling og boligbygging, det er signifikant flere kvinner enn menn som oppgir skole og helse. Mann Kvinne år år år 60 år+ BASE Skole og helse 36% 63% 59% 55% 47% 42% Næringsutvikling 34% 15% 20% 24% 28% 25% Nærmiljø 18% 14% 9% 13% 16% 22% Lokaldemokrati 5% 5% 2% 4% 6% 7% Boligbygging 5% 2% 8% 3% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 19

20 Viktigheten av tjenester 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Mindre viktig Ikke relevant/vet ikke Helsetjenester/stasjon 96 4 Sykehus Helsehus Utdanningsinstitusjon Politikammer/lensmannskontor Bibliotek Servicetorg NAV-kontor Rådhus Skattekontor Tall i prosent, n=1000 Sortert på Viktig Mindre viktig

21 Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg? 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Mindre viktig Fredrikstad (n=1000) Fredrikstad (n=1000) Helsetjenester/stasjon 96 Skattekontor 61 Sykehus 90 Rådhus 52 Helsehus 89 NAV-kontor 43 Utdanningsinstitusjon 88 Servicetorg 40 Politikammer/lensmannskontor 80 Bibliotek 35 Bibliotek 65 Politikammer/lensmannskontor 20 Servicetorg 57 Utdanningsinstitusjon 12 NAV-kontor 56 Helsehus 10 Rådhus 47 Sykehus 10 Skattekontor 38 Helsetjenester/stasjon

22 Fredrikstad Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 10. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Næringsutvikling / arbeidsplasser Helhetlig samfunnsutvikling Samferdsel Kommuneøkonomi Samfunnssikkerhet / beredskap Miljø og klima Kvalitet på de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=1000 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» ,6 3,4 3,5 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 2,7 2,5 22

23 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 10. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: 1=mye dårligere, 5=mye bedre Områder Fredrikstad Hvaler Råde Næringsutvikling / arbeidsplasser 3,6 3,3 3,2 Samferdsel 3,5 3,3 3,2 Helhetlig samfunnsutvikling 3,4 3,2 3,2 Kommuneøkonomi 3,2 3,0 2,9 Miljø og klima 3,2 3,1 3,1 Samfunnssikkerhet / beredskap 3,2 3,2 3,2 Kvalitet på de kommunale tjenestene 2,9 2,8 2,9 Lokalsamfunn/gode møteplasser 2,9 2,7 2,7 Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 2,7 2,5 2,6 Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati 2,5 2,2 2,2 Gjennomsnitt av 10 områder 3,11 2,93 2,92 23

24 Fredrikstad Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? 11. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Kultur, idrett og fritid ,2 Helsetjenester ,0 Skole og skolefritidsordning ,1 Vei, vann, renovasjon ,2 Pleie og omsorg i institusjon ,0 Barnevern ,0 Pleie og omsorg i hjemmet ,8 Barnehage ,1 Byggesak ,0 NAV ,8 Servicetorg ,9 Tall i prosent, n=1000 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag»

25 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? 11. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: 1=mye dårligere, 5=mye bedre Områder Fredrikstad Hvaler Råde Vei, vann, renovasjon 3,2 3,2 3,2 Kultur, idrett og fritid 3,2 3,1 3,1 Barnehage 3,1 2,9 2,9 Skole og skolefritidsordning 3,1 2,9 3,0 Helsetjenester 3,0 2,9 3,0 Pleie og omsorg i institusjon 3,0 2,8 2,9 Barnevern 3,0 3,1 3,2 Byggesak 3,0 3,1 2,9 Servicetorg 2,9 2,8 3,0 Pleie og omsorg i hjemmet 2,8 2,6 2,7 NAV 2,8 2,7 2,8 Gjennomsnitt av 11 tjenesteområder 3,01 2,92 2,97 25

26 Fredrikstad Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 12. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Helsetjenester ,3 Skole og skolefritidsordning ,9 Pleie og omsorg i hjemmet ,9 Barnehage ,6 Pleie og omsorg i institusjon ,8 Kultur, idrett og fritid ,8 Barnevern ,1 NAV ,8 Rådhuset/servicetorg ,8 Byggesak ,9 Tall i prosent, n=1000 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller»

27 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 12. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: 1=svært uviktig, 5=svært viktig Avstand til tjenester Fredrikstad Hvaler Råde Helsetjenester 4,3 4,1 4,0 Pleie og omsorg i hjemmet 3,9 3,9 3,7 Pleie og omsorg i institusjon 3,8 3,8 3,6 NAV 2,8 2,8 2,9 Barnevern 3,1 2,9 3,0 Barnehage 3,6 3,4 3,6 Skole og skolefritidsordning 3,9 3,6 3,7 Byggesak 2,9 2,9 3,1 Kultur, idrett og fritid 3,8 3,6 3,7 Rådhuset/servicetorg 2,8 2,8 3,2 Gjennomsnitt av 10 tjenester 3,49 3,38 3,45 27

28 Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? 13. Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? Fredrikstad (n=1000) Flere ganger daglig 6% Daglig 24% 24 % av kommunens innbyggere oppgir at de er utenfor Fredrikstad kommune daglig, 43 % ukentlig. Det er signifikant flere menn (27 %) enn kvinner (20 %) som sier at de er utenfor bostedskommunen daglig og flere ganger daglig (7 % vs. 4 %). Ukentlig Månedlig 19% 43% Det er signifikant flere under 45 år enn over 45 år som oppgir daglig (30 % vs. 19 %) og flere ganger daglig (9 % vs. 3 %). Sjeldnere enn månedlig Vet ikke 1% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mann Kvinne år år år 60 år+ BASE Flere ganger daglig 7% 4% 10% 8% 5% 2% Daglig 27% 20% 25% 34% 30% 9% Ukentlig 45% 40% 33% 42% 42% 49% Månedlig 14% 23% 24% 13% 16% 22% Sjeldnere enn månedlig 7% 11% 8% 4% 6% 17% 28

29 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tjeldsund kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tjeldsund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer