Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Kontaktperson Åsmund Kobbevik, 5K Indre Østfold, tlf Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Antall intervju (n=) Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse Innbyggere i Eidsberg kommune,16 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Eidsberg (n=70) Feilmargin Se feilmargintabell side 30 Feltperiode 22. september 9. oktober 2015 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En viktig hensikt med denne innbyggerundersøkelsen er å gi utredningsarbeidet innspill til hva som må sikres i prosessen. Gjennom telefonintervju spørres innbyggerne om hva de tror vil være mulig å oppnå med sammenslåing, f.eks. om de tror det blir økt kvalitet på de kommunale tjenestene eller om de ser for seg en mer kostnadseffektiv kommunal drift. Det vil være interessant å høre med innbyggerne om hvordan de ser for seg at kommunene vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing sammenliknet med i dag, fra barnehagetilbud og pleie- og omsorgstjenester til byggesaksbehandling og næringsutvikling. Undersøkelsen spør også om publikum kan tenke seg å fortsette som egen kommune, eller inngå i en sammenslutning. Videre spørres det om hvilken retning kommunen bør gå i dersom det skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing. Kartkilde: 3

4 Om undersøkelsen Kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker er i gang med å utrede en mulig større kommune i Indre Østfold. I den forbindelse ønsker kommunene å spørre innbyggerne om hva de tror det vil være mulig å oppnå med kommunesammenslåing, og i hvilken retning kommunen bør gå i. Over nyttår vil kommunestyrene selv ta stilling til retningsvalg for en mulig sammenslåing. Dette dokumentet er resultatet av innbyggerundersøkelsen. Det er levert en samlet rapport for de fem kommunene, samt én rapport per kommune. Disse er levert i et brukervennlig ppt- og pdf-format. I tillegg er det levert resultattabeller i Excel der hovedspørsmålene er krysset mot bakgrunnsvariablene kjønn og alder. Her fremgår det også om det er signifikante forskjeller mellom kjønn og mellom aldersgrupper. Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 16 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere 2. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på avvik i svargivning 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter 6. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering

5 Hovedfunn Kjennskap til utredning av kommunesammenslåing Hva kan oppnås ifm en kommunesammenslåing? I Eidsberg er det 8 % som er kjent med at kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Kjennskap på mellom 83 % - 91 % i de fem kommunene: Et overveldende flertall av kommunens innbyggere i alle de fem kommunene er med andre ord kjent med at egen kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Det er signifikant flere i Marker og Spydeberg enn i Askim og Eidsberg som er kjent med det pågående utredningsarbeidet Det er signifikant flere over 5 år (91 %) enn under 5 år (75 %) i Eidsberg som er kjent med at kommunen er i gang med en mulig sammenslåing Jo eldre, desto flere er kjent med utredningen Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer, bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift 81 % tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer i kommunen ved at kommunene slår seg sammen 6 % og 60 % tror det vil være mulig å oppnå henholdsvis bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift ved at kommunene slår seg sammen Når det gjelder muligheten for å oppnå et godt lokaldemokrati og god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene, er det signifikant flere som svarer nei eller ja 5

6 Hovedfunn Løsning av kommunale oppgaver etter en kommunesammenslåing Ønske om sammenslåing og i hvilken retning skal man gå? Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling Høyest score får næringsutvikling, tilbud innen kultur, idrett og fritid, økonomistyring og barnevern Lavest score får det å gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen: 6 % tror kommunen vil løse dette dårligere, 17 % tror den vil løse det bedre, mens 35 % tror det blir som i dag Når det gjelder det å gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen, er det en tendens til at de mellom år i større grad enn de eldre aldersgruppene mener at kommunen vil løse dette bedre etter en kommunesammenslåing Et flertall av innbyggerne ønsker at kommunen fortsetter som egen kommune (57 % vs. 35 %) Det er signifikant flere kvinner (61 %) enn menn (53 %) som kunne tenke seg at Eidsberg fortsetter som egen kommune Det er signifikant flere menn (0 %) enn kvinner (31 %), og flere over 5 år (39 %) enn under 5 år (31 %), som kunne tenke seg at Eidsberg kommune inngår i en kommunesammenslutning Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing: Flertall for å gå i retning av en østkommune Det er signifikant flere i aldersgruppen 5-59 (1 %) enn i de tre øvrige aldersgruppene (mellom 26 % - 30 %) som kunne tenke seg en felles Indre Østfoldkommune Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller når vi sammenligner aldersgruppene 16- år og 5+ år 6

7 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS September-oktober 2015

8 Utvalget: 16 år+ i Eidsberg, n=70 Kjønn Alder år 20% Kvinne 50% 30-5 år 26% 6-59 år 20% Mann 50% 60 år + 35% 0% 20% 0% 60% 80% 0% 20% 0% 60% 80% 8

9 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS September-oktober 2015

10 8 % er kjent med at kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing 1. Er du kjent med at din kommune er i gang med å utrede en mulig sammenslåing? Askim (n=800) Eidsberg (n=70) Spydeberg (n=88) Ja Nei Vet ikke 1% 1% 8% 1% 16% 15% 83% 8% 91% Et overveldende flertall av kommunens innbyggere i alle de fem kommunene er kjent med at egen kommunen er i gang med å utrede en mulig sammenslåing Det er signifikant flere i Marker og Spydeberg enn i Askim og Eidsberg som er kjent med det pågående utredningsarbeidet Det er signifikant flere over 5 år (91 %) enn under 5 år (75 %) i Eidsberg som er kjent med at kommunen er i gang med en mulig sammenslåing Hobøl (n=69) 1% 12% 87% Jo eldre, desto flere er kjent med utredningen Kjønn Alder 1 Alder 2 Mann Kvinne år Marker (n=356) 8% 1% 91% BASE Ja 80 % 88 % 75 % 91 % 69 % 80 % 89 % 93 % Nei 19 % 10 % 23 % 8 % 28 % 19 % 11 % 6 % Vet ikke 1 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 % 10

11 Eidsberg: Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer, bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift 2. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Ja Nei Vet ikke Større fagmiljøer i kommunen signifikant Bedre nærings- og samfunnsutvikling 6 32 signifikant En mer kostnadseffektiv kommunal drift signifikant Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 8 8 Sikre livskraftige lokalsamfunn 51 5 Et godt lokaldemokrati signifikant God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene signifikant Tall i prosent, n=70 Sortert på andel som har svart «ja» Målene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

12 Eidsberg: Signifikant flere svarer ja enn nei på at de tror det vil være mulig å oppnå større fagmiljøer, bedre nærings- og samfunnsutvikling og en mer kostnadseffektiv kommunal drift 2. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE) Ja Nei Vet ikke Kjønn Alder 1 Alder 2 Mann Kvinne år BASE Større fagmiljøer i kommunen Ja 82 % 80 % 83 % 79 % 85 % 82 % 83 % 77 % Nei 16 % 16 % 1 % 17 % 12 % 16 % 1 % 19 % 2 - Bedre nærings- og samfunnsutvikling Ja 62 % 67 % 63 % 66 % 62 % 63 % 73 % 62 % Nei 35 % 29 % 35 % 30 % 35 % 35 % 23 % 3 % 3 - En mer kostnadseffektiv kommunal drift - Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 5 - Sikre livskraftige lokalsamfunn 6 - Et godt lokaldemokrati 7 - God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Tall i prosent, n=70 Sortert på andel som har svart «ja» Målene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert) Ja 62 % 59 % 59 % 62 % 59 % 58 % 71 % 56 % 3 Nei 36 % 36 % 39 % 3 % 38 % 39 % 27 % 38 % Ja 8 % 9 % 52 % 5 % 59 % 6 % 7 % % Nei 7 % 9 % 5 % 50 % 39 % 50 % 50 % 51 % Ja 5 % % 5 % % 53 % 0 % 39 % 7 % 5 Nei 51 % 51 % 51 % 50 % 1 % 59 % 5 % 8 % Ja 3 % 1 % % 1 % 6 % 2 % 3 % 39 % 6 Nei 53 % 5 % 53 % 5 % 52 % 53 % 53 % 55 % Ja 37 % 3 % 6 % 27 % 62 % 33 % 27 % 27 % 7 Nei 61 % 63 % 53 % 69 % 37 % 66 % 71 % 68 % «Vet ikke» ikke inkludert i denne tabellen 12

13 Tabell med alle kommuner 2. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva tror du det vil være mulig å oppnå ved at kommunene slår seg sammen? Jeg ber deg om å svare JA eller NEI på følgende punkter (det er også anledning til å svare VET IKKE, LESES IKKE): Askim (n=800) Eidsberg (n=70) Spydeberg (n=88) Hobøl (n=69) Marker (n=356) Mål for sammenslåing Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Større fagmiljøer i kommunen Bedre nærings- og samfunnsutvikling En mer kostnadseffektiv kommunal drift Økt kvalitet på de kommunale tjenestene Sikre livskraftige lokalsamfunn Et godt lokaldemokrati God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Tall i prosent, sortert på høy-lav Ja-Totalt, «Vet ikke» ikke inkludert i denne tabellen 13

14 Eidsberg: Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen får lavest score 3. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Næringsutvikling Barnevern Tilbud innen kultur, idrett og fritid Helsetjenester Økonomistyring Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester Barnehagetilbud Pleie og omsorgstjenester NAV Skole og skolefritidsordning Bibliotek og servicekontorfunksjoner Byggesaksbehandling Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) 3,5 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 Tall i prosent, n=70 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» Oppgavene er opplest i tilfeldig rekkefølge (randomisert)

15 Eidsberg: Gjennomsnittsverdier 3. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Kommunale oppgaver Eidsberg Næringsutvikling 3,5 Tilbud innen kultur, idrett og fritid 3,3 Økonomistyring 3,3 Barnevern 3,3 Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester 3,2 Barnehagetilbud 3,1 Helsetjenester 3,2 Bibliotek og servicekontorfunksjoner 3,0 Skole og skolefritidsordning 3,0 Pleie og omsorgstjenester 3,0 Byggesaksbehandling 3,0 NAV 3,0 Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen 2,6 Gjennomsnitt av 13 oppgaver 3,12 Et flertall tror kommunen vil løse sine oppgaver bedre enn dårligere når det gjelder næringsutvikling Høyest score får næringsutvikling, tilbud innen kultur, idrett og fritid, økonomistyring og barnevern Lavest score får det å gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen: 6 % tror kommunen vil løse dette dårligere, 17 % tror den vil løse det bedre, mens 35 % tror det blir som i dag Når det gjelder det å gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen, er det en tendens til at de mellom år i større grad enn de eldre aldersgruppene mener at kommunen vil løse dette bedre etter en kommunesammenslåing Gjennomsnittsverdier: 1=mye dårligere, 5=mye bedre (5,00 dersom alle svarer «mye bedre») 15

16 Gjennomsnittsverdier for alle kommuner 3. Hvordan tror du kommunen vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag? Jeg ber deg om å svare på en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre», eller evt. VET IKKE (LESES IKKE). Kommunale oppgaver Askim Eidsberg Spydeberg Hobøl Marker Næringsutvikling 3,8 3,5 3,5 3,9 3,1 Tilbud innen kultur, idrett og fritid 3,5 3,3 3, 3,7 2,6 Økonomistyring 3,5 3,3 3,3 3,9 3,3 Barnevern 3, 3,3 3,3 3,7 3,2 Teknikk, beredskaps- og landbrukstjenester 3, 3,2 3,3 3, 2,8 Barnehagetilbud 3,3 3,1 3,0 3, 2,8 Helsetjenester 3,3 3,2 3,1 3,6 2,8 Bibliotek og servicekontorfunksjoner 3,3 3,0 3,0 3,3 2,6 Skole og skolefritidsordning 3,2 3,0 3,0 3, 2,8 Pleie og omsorgstjenester 3,2 3,0 3,0 3,6 2,6 Byggesaksbehandling 3,2 3,0 3,1 3,6 2,7 NAV 3,1 3,0 3,0 3, 2,8 Gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen 2,8 2,6 2, 2,9 2,2 Gjennomsnitt av 13 oppgaver 3,31 3,12 3,11 3,52 2,79 Gjennomsnittsverdier: 1=mye dårligere, 5=mye bedre (5,00 dersom alle svarer «mye bedre») 16

17 Et flertall av innbyggerne i Marker, Eidsberg og Spydeberg ønsker at kommunen fortsetter som egen kommune - Et klart flertall av innbyggerne i Hobøl kunne tenke seg at kommunen inngår i en kommunesammenslutning, mens innbyggerne i Askim er delt i synet. Kunne du tenke deg at Eidsberg fortsetter som egen kommune, eller at Eidsberg kommune inngår i en kommunesammenslutning? Fortsetter som egen kommune Inngår i en kommunesammenslutning Vet ikke Marker (n=356) Eidsberg (n=70) Spydeberg (n=88) Askim (n=800) Hobøl (n=69) Tall i prosent Sortert på «Fortsetter som egen kommune»

18 Eidsberg: Et flertall av innbyggerne ønsker at kommunen fortsetter som egen kommune. Kunne du tenke deg at Eidsberg fortsetter som egen kommune, eller at Eidsberg kommune inngår i en kommunesammenslutning? Marker (n=356) Eidsberg (n=70) Fortsetter som egen kommune Inngår i en kommunesammenslutning Vet ikke Det er signifikant flere kvinner (61 %) enn menn (53 %) som kunne tenke seg at Eidsberg fortsetter som egen kommune Det er signifikant flere menn (0 %) enn kvinner (31 %), og flere over 5 år (39 %) enn under 5 år (31 %), som kunne tenke seg at Eidsberg kommune inngår i en kommunesammenslutning Spydeberg (n=88) Askim (n=800) Hobøl (n=69) Tall i prosent Sortert på «Fortsetter som egen kommune» Kjønn Alder 1 Alder 2 Mann Kvinne år BASE Fortsetter som egen 53 % 61 % 60 % 55 % 63 % 57 % 53 % 57 % kommune Inngår i en kommunesammenslutning 0 % 31 % 31 % 39 % 2 % 37 % 38 % 39 % Vet ikke 7 % 8 % 9 % 6 % 13 % 6 % 10 % % 18

19 Eidsberg: Flertall for å gå i retning av en østkommune 5. Dersom det uansett skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing, i hvilken retning kunne du tenke deg at Eidsberg kommune gikk? Kommunestyret har pekt på mulige alternativer for sammenslåing. Jeg vil nå lese opp alternativene, og jeg ber deg om å velge ett av dem. 1 - En felles Indre Østfold-kommune (som Indre Østfold kommuner regnes i dag Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg, Marker, Rømskog og Aremark, samt Rakkestad) 2 - En østkommune der østkommunen består av Trøgstad, Eidsberg, Marker og Rakkestad og evt. Rømskog om de skulle ønske det 30% 65% Det er signifikant flere i aldersgruppen 5-59 (1 %) enn i de tre øvrige aldersgruppene (mellom 26 % - 30 %) som kunne tenke seg en felles Indre Østfold-kommune Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller når vi sammenligner aldersgruppene 16- år og 5+ år Kjønn Alder 1 Alder 2 Mann Kvinne år n=70 Vet ikke (IKKE LES) 5% 0% 20% 0% 60% BASE % 30 % 28 % 32 % 30 % 26 % 1 % 26 % 2 65 % 65 % 67 % 63 % 68 % 66 % 56 % 67 % Vet ikke 5 % 6 % 6 % 5 % 2 % 8 % 3 % 6 % 19

20 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 70 (n=70) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,6 og ± 3,6 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 0,0 % 5,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 1,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10, % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 %,8 % 5,7 % 6, % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 %,2 %,9 % 5,5 % 6,0 % 6, % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 %, % 5,0 % 5, % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3, %,0 %,5 %,9 % 5,2 % 5, % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 356 2,3 % 3,1 % 3,7 %,2 %,5 %,8 % 5,0 % 5,1 % 5,2 % 5,2 % 00 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 %,2 %,5 %,7 %,8 %,9 %,9 % 69 2,0 % 2,7 % 3,2 % 3,6 % 3,9 %,1 %,3 %, %,5 %,5 % 88 1,9 % 2,7 % 3,2 % 3,5 % 3,8 %,1 %,2 %,3 %, %, % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 %,0 %,2 %,3 %, %, % 600 1,7 % 2, % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 %,0 %,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3, % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 70 1,6 % 2,2 % 2,6 % 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3, % 3,5 % 3,6 % 3,6 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3, % 3, % 3,5 % 900 1, % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % , % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 20

21 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum Gjennomført for Fylkesmannen i Buskerud Mars 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Ås og Ski. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Ås og Ski. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Ås og Ski Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Februar 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Februar 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer