Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse Kommunereformen"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Marthe Berge, leder kommunikasjon, Sola kommune Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging Innbyggere i kommunene Sola, Sandes og Stavanger, 18 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Antall intervju (n=) Sola: n=800, Sandnes: n=1000, Stavanger: n=1000 Feilmarginer Se side 5 Feltperiode desember 2015 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil bidra til 1) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet 2) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing 3) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen I denne rapporten er resultatene på hovedtallsnivå (totalbasen) fra de tre innbyggerundersøkelsene lagt inn i de samme grafene for å kunne sammenligne funn. For nedbrytninger på bakgrunnsspørsmål vises det til resultattabeller i Excel. I tillegg til denne oversiktsrapporten er det utarbeidet én rapport i PowerPoint-format per kommune med tilhørende tabellsett i Excel. Kilde: FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende 3

4 Om undersøkelsen Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 18 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere 2. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid 4. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering 4

5 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19, % 50,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13, % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 %,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9, % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 %,4 %,9 % 7,3 % 7, % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 %,0 %,4 %, %,8 %,9 %,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 %,1 %,2 %,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5, % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2, % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 00 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1, % 2,2 % 2, % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3, % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2, % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 5

6 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS Januar 201

7 Utvalget: Innbyggere i Sola, Sandnes og Stavanger, 18 år+ Sola, n=800 Sandnes, n=1000 Stavanger, n=1000 Kvinne 48,% Kvinne 48,5 % Kvinne 48, % Mann 51,4% Mann 51,5 % Mann 51,4 % år 25% år 24% år 25% år 25% år 25% år 25% år 24% år 25% år 25% 0 år+ 2% 0 år+ 2% 0 år+ 25% 7

8 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS Januar 201

9 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Kafé/uteliv Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Bibliotek, kino og andre kulturtilbud Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) I nærmiljøet I nærmiljøet Et annet sted i egen kommune Et annet sted i egen kommune I annen kommune I annen kommune 4 38 Både i egen kommune og andre kommuner Både i egen kommune og andre kommuner Ikke aktuelt 4 5 Ikke aktuelt 8 Tall i prosent

10 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Legetjenester (ikke sykehus) Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Idretts- og treningstilbud Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) I nærmiljøet I nærmiljøet Et annet sted i egen kommune Et annet sted i egen kommune I annen kommune I annen kommune Både i egen kommune og andre kommuner Både i egen kommune og andre kommuner 10 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Tall i prosent

11 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Tur- og friluftsaktiviteter Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Barnehagetilbud (for barn i egen husstand) Stavanger (n=13) Sandnes (n=583) Sola (n=482) I nærmiljøet I nærmiljøet Et annet sted i egen kommune Et annet sted i egen kommune I annen kommune I annen kommune Både i egen kommune og andre kommuner Både i egen kommune og andre kommuner Ikke aktuelt Ikke aktuelt Tall i prosent Filter: Personer over 50 år får ikke dette spørsmålet

12 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Handling av dagligvarer Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Handling av andre ting som klær, utstyr, bøker eller gaver Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) I nærmiljøet I nærmiljøet Et annet sted i egen kommune Et annet sted i egen kommune I annen kommune I annen kommune Både i egen kommune og andre kommuner Både i egen kommune og andre kommuner Ikke aktuelt Ikke aktuelt Tall i prosent

13 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? I nærmiljøet eller et annen sted i egen kommune Stavanger Sandnes Sola Kafé, uteliv 78 % 47 % 13 % Bibliotek, kino og andre kulturtilbud 7 % 8 % 21 % Legetjenester (ikke sykehus) 85 % 78 % 71 % Idretts- og treningstilbud 74 % 70 % 54 % Tur- og friluftsaktiviteter 48 % 4 % 48 % Handling av dagligvarer 91 % 90 % 82 % Handling av andre ting som klær, utstyr, bøker eller gaver % 71 % 10 % 13

14 Tilhørighet til nærmiljøet 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Nærmiljøet 0% Svært liten tilhørighet Verken liten eller stor tilhørighet Svært stor tilhørighet Ganske liten tilhørighet Ganske stor tilhørighet Vet ikke Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært liten, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor (3,00 er midtpunktet) 50% 40% 30% 30% 3% 35% 35% 35% 38% 20% 22% 20% 19% 10% 0% Gjennomsnitt 1,0=svært liten 5,0=svært stor 1% Sola (n=800) 3,8 10% 3% 0% % Sandnes (n=1000) 4,0 3% % 2% 1% Stavanger (n=1000) 4,0 14

15 Tilhørighet til bydelen (gjelder Sandnes og Stavanger) 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Bydelen 0% Svært liten tilhørighet Verken liten eller stor tilhørighet Svært stor tilhørighet Ganske liten tilhørighet Ganske stor tilhørighet Vet ikke Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært liten, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor (3,00 er midtpunktet) 50% 40% 30% 33% 30% 24% 35% 30% 23% 20% 10% 0% Gjennomsnitt 1,0=svært liten 5,0=svært stor 1% Sandnes (n=1000) 3,8 8% 4% 1% Stavanger (n=1000) 3,8 8% 4% 15

16 Tilhørighet til kommunen man bor i 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Kommunen du bor i 0% Svært liten tilhørighet Verken liten eller stor tilhørighet Svært stor tilhørighet Ganske liten tilhørighet Ganske stor tilhørighet Vet ikke Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært liten, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor (3,00 er midtpunktet) 50% 40% 38% 40% 30% 20% 29% 32% 32% 32% 24% 20% 19% 10% 0% Gjennomsnitt 1,0=svært liten 5,0=svært stor 0% Sola (n=800) 3,7 11% 4% 8% Sandnes (n=1000) 3,9 3% % 2% 1% Stavanger (n=1000) 3,9 1

17 Tilhørighet til Nord-Jæren 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Nord-Jæren 0% Svært liten tilhørighet Verken liten eller stor tilhørighet Svært stor tilhørighet Ganske liten tilhørighet Ganske stor tilhørighet Vet ikke Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært liten, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor (3,00 er midtpunktet) 50% 40% 30% 29% 2% 28% 28% 23% 30% 20% 10% 17% 13% 12% 18% 15% 9% 14% 15% 15% 3% 3% 3% 0% Gjennomsnitt 1,0=svært liten 5,0=svært stor Sola (n=800) 3,3 Sandnes (n=1000) 3,3 Stavanger (n=1000) 3,1 17

18 Tilhørighet til fylket 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Fylket 0% Svært liten tilhørighet Verken liten eller stor tilhørighet Svært stor tilhørighet Ganske liten tilhørighet Ganske stor tilhørighet Vet ikke Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært liten, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor (3,00 er midtpunktet) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gjennomsnitt 1,0=svært liten 5,0=svært stor 1% 24% 30% Sola (n=800) 3, 30% 29% 30% 10% 7% 2% 24% 25% 13% Sandnes (n=1000) 3,5 7% 1% 20% 29% 14% Stavanger (n=1000) 3,4 7% 18

19 Tilhørighet: Gjennomsnittsverdier 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Stavanger Sandnes Sola Stavanger Sandnes Sola Nærmiljøet 4,0 4,0 3,8 Nærmiljøet 4,0 4,0 3,8 Bydelen (kun Stavanger og Sandnes) 3,8 3,8 - Bydelen 3,8 3,8 Kommunen du bor i 3,9 3,9 3,7 Kommunen du bor i 3,9 3,9 3,7 Nord-Jæren 3,1 3,3 3,3 Fylket 3,4 3,5 3, Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært liten tilhørighet, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor tilhørighet (3,00 er midtpunktet) Nord-Jæren Fylket 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3, 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 19

20 Signifikant flere i Sandnes og Sola enn i Stavanger tror at tilhørigheten til kommunen vil bli endret i stor grad 3. I hvilken grad tror du at din tilknytning eller tilhørighet til kommunen vil bli endret ved en eventuell kommunesammenslåing? Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) 3 % i Sandnes og 35 % i Sola tror at I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke 5% 2% 3% 2% 5% 1% 13% 20% 22% 22% 22% 21% 21% 14% 17% 25% 2% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% tilhørigheten til kommunen vil bli endret i stor grad ved en eventuell kommunesammenslåing, mot 10 % i Stavanger 2 av 3 innbyggere i Stavanger tror at tilhørigheten vil bli endret i liten grad Stavanger (n=1000) Snitt: 2,0 Sandnes (n=1000) Snitt: 2,9 Sola (n=800) Snitt: 2,8 I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke 5% 5% 1% 13% 22% 20% 22% 21% 22% 21% 14% 17% 45% 25% 2% 2% 3% 2% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 20

21 Signifikant flere i Sandnes og Sola enn i Stavanger mener det er viktig at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt 4. Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt? Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 1% 1% 1% 10% % 8% 7% 3% % 21% 15% 1% 30% 31% 28% 28% 47% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 72 % i Sandnes og 70 % i Sola mener det er viktig at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt, mot 1 % i Stavanger 17 % av innbyggerne i Stavanger mener dette forholdet ikke er viktig, mot 9 % i Sandnes og 14 % i Sola Stavanger (n=1000) Snitt: 3,7 Sandnes (n=1000) Snitt: 4,1 Sola (n=800) Snitt: 3,9 Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 30% 47% 42% 31% 28% 28% 21% 1% 10% 7% 1% 15% % 3% 1% 8% % 1% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 21

22 Signifikant flere i Sandnes og Sola enn i Stavanger mener det er svært viktig at politikerne tar opp saker som gjelder nærmiljøet 5. Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder ditt nærmiljø/din bydel? Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 14% 9% 10% 41% 38% 31% 33% 55% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 55 % av innbyggerne i Sandnes og 53 % av innbyggerne i Sola, mot 41 % i Stavanger, mener det er svært viktig at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder nærmiljøet/bydelen man bor i En svært lav andel mener dette er uviktig Stavanger (n=1000) Snitt: 4,1 Sandnes (n=1000) Snitt: 4,4 Sola (n=800) Snitt: 4,3 Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 41% 55% 53% 38% 31% 33% 14% 4% 2% 1% 9% 3% 2% 1% 10% 2% 1% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 22

23 Signifikant flere i Sandnes og Sola enn i Stavanger mener at de i stor grad kan påvirke saker som de anser som viktige. I hvor stor grad vil du si at du kan påvirke saker som er viktige for deg? Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) 28 % i Sandnes og 31 % i Sola mener de i I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke 1% 2% 2% % 7% 9% 1% 21% 22% 20% 19% 17% 14% 14% 2% 33% 37% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% stor grad kan påvirke saker som de anser som viktige, mot 22 % i Stavanger Signifikant flere i Stavanger (42 %) enn i Sandnes (34 %) og Sola (33 %) mener de i liten grad kan påvirke slike saker Stavanger (n=1000) Snitt: 2,7 Sandnes (n=1000) Snitt: 2,9 Sola (n=800) Snitt: 2,9 I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke % 7% 9% 1% 21% 22% 33% 37% 33% 2% 20% 19% 17% 1% 14% 2% 14% 2% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 23

24 Gjennomsnittsverdier spørsmål 3- Fempunkt skala (1-5) Stavanger Sandes Sola I hvilken grad tror du at din tilknytning eller tilhørighet til kommunen vil bli endret ved en eventuell kommunesammenslåing? 2,0 2,9 2,8 Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt? Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder ditt nærmiljø/din bydel? 3,7 4,1 3,9 4,1 4,4 4,3 I hvor stor grad vil du si at du kan påvirke saker som er viktige for deg? 2,7 2,9 2,9 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart i svært liten grad, 5,00 dersom alle hadde svart i svært stor grad (3,00 er midtpunktet) Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) 24

25 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg?

26 Stavanger: Avstand til tjenester 7. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig? (+ Vet ikke = ikke les) Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Skole og fritidsordning Legevakten Barnehagen Idrettsanlegg Helsestasjonen Kulturtilbud Sykehjemmet Sosialkontoret (NAV) Barnevernskontoret Rådhuset Tall i prosent, n=1000 Tjenester er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller» ,7 4,1 3,2 3, 3,5 3, 3,2 2, 2,2 2,3

27 Sandnes: Avstand til tjenester 7. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig? (+ Vet ikke = ikke les) Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Legevakten Skole og fritidsordning Barnehagen Helsestasjonen Idrettsanlegg Sykehjemmet Kulturtilbud Sosialkontoret (NAV) Rådhuset Barnevernskontoret Tall i prosent, n=1000 Tjenester er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller» ,3 3,9 3, 3,8 3,8 3,7 3,7 2,8 2,8 2,5

28 Sola: Avstand til tjenester 7. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig? (+ Vet ikke = ikke les) Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Skole og fritidsordning Barnehagen Legevakten Helsestasjonen Idrettsanlegg Sykehjemmet Kulturtilbud Sosialkontoret (NAV) Rådhuset Barnevernskontoret Tall i prosent, n=800 Tjenester er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller» ,9 3,5 3,9 3,8 3,8 3,5 3,5 2,8 2,7 2,5

29 Hvor uviktig/viktig er avstanden til følgende tjenester for deg? 7. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig? (+ Vet ikke = ikke les) Viktig (verdi 4+5) Mindre viktig (verdi 1+2) Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Legevakten Skole og fritidsordning Idrettsanlegg Kulturtilbud Helsestasjonen Barnehagen Sykehjemmet Sosialkontoret (NAV) Barnevernskontoret Rådhuset Barnevernskontoret Rådhuset Sosialkontoret (NAV) Barnehagen Sykehjemmet Helsestasjonen Skole og fritidsordning Idrettsanlegg Kulturtilbud Legevakten Tall i prosent

30 Gjennomsnittsverdier 7. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig? (+ Vet ikke = ikke les) Gjennomsnittverdier: 1=svært uviktig, 5=svært viktig Avstand til tjenester Stavanger Sandnes Sola Legevakten 4,1 4,3 3,9 Helsestasjonen 3,5 3,8 3,8 Barnevernskontoret 2,2 2,5 2,5 Sosialkontoret (NAV) 2, 2,8 2,8 Sykehjemmet 3,2 3,7 3,5 Barnehagen 3,2 3, 3,5 Skole og fritidsordning 3,7 3,9 3,9 Kulturtilbud 3, 3,7 3,5 Idrettsanlegg 3, 3,8 3,8 Rådhuset 2,3 2,8 2,7 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) 30

31 Når kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer er i samtalene?

32 Stavanger: Tema som skal diskuteres 8. Når kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer som jeg nå skal lese opp er i samtalene? I de samtalene som kommunene skal føre, hvor viktig eller uviktig mener du at følgende tema er? Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært viktig og 5 er svært uviktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Helse og omsorg ,3 Veibygging og transportsystem ,3 Skoler og barnehager ,1 Næringsutvikling ,0 Lokaldemokrati ,9 Boligbygging ,8 Kultur og idrett ,8 Eiendomsskatt og kommunale avgifter ,5 Landbruk og jordvern ,4 Andre tema som ikke er nevnt her ,4 Plassering av rådhuset ,2 Tall i prosent, n=1000 Temaer er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1)

33 Sandnes: Tema som skal diskuteres 8. Når kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer som jeg nå skal lese opp er i samtalene? I de samtalene som kommunene skal føre, hvor viktig eller uviktig mener du at følgende tema er? Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært viktig og 5 er svært uviktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Veibygging og transportsystem ,4 Helse og omsorg ,4 Skoler og barnehager ,2 Lokaldemokrati ,1 Næringsutvikling ,1 Eiendomsskatt og kommunale avgifter ,9 Landbruk og jordvern ,7 Boligbygging ,9 Kultur og idrett ,9 Plassering av rådhuset ,8 Andre tema som ikke er nevnt her , Tall i prosent, n=1000 Temaer er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1)

34 Sola: Tema som skal diskuteres 8. Når kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer som jeg nå skal lese opp er i samtalene? I de samtalene som kommunene skal føre, hvor viktig eller uviktig mener du at følgende tema er? Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært viktig og 5 er svært uviktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Helse og omsorg ,4 Veibygging og transportsystem ,3 Skoler og barnehager ,2 Eiendomsskatt og kommunale avgifter ,9 Lokaldemokrati ,0 Næringsutvikling ,1 Landbruk og jordvern ,7 Boligbygging ,8 Kultur og idrett ,8 Plassering av rådhuset , Andre tema som ikke er nevnt her , Tall i prosent, n=800 Temaer er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1)

35 Hvor viktig eller uviktig er følgende temaer i nabosamtalen? 8. Når kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer som jeg nå skal lese opp er i samtalene? I de samtalene som kommunene skal føre, hvor viktig eller uviktig mener du at følgende tema er? Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært viktig og 5 er svært uviktig. Viktig (verdi 4+5) Mindre viktig (verdi 1+2) Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Helse og omsorg Veibygging og transportsystem Skoler og barnehager Næringsutvikling Kultur og idrett Lokaldemokrati Boligbygging Eiendomsskatt og kommunale avgifter Landbruk og jordvern Andre tema Plassering av rådhuset Tall i prosent Plassering av rådhuset Landbruk og jordvern Eiendomsskatt og kommunale avgifter Skoler og barnehager Boligbygging Lokaldemokrati Kultur og idrett Næringsutvikling Andre tema Helse og omsorg Veibygging og transportsystem

36 Gjennomsnittsverdier 8. Når kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer som jeg nå skal lese opp er i samtalene? I de samtalene som kommunene skal føre, hvor viktig eller uviktig mener du at følgende tema er? Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært viktig og 5 er svært uviktig. Gjennomsnittverdier: 1=svært uviktig, 5=svært viktig Temaer som skal diskuteres Stavanger Sandnes Sola Helse og omsorg Skoler og barnehager Kultur og idrett Næringsutvikling Landbruk og jordvern Veibygging og transportsystem Boligbygging Eiendomsskatt og kommunale avgifter Lokaldemokrati Plassering av rådhuset Andre tema som ikke er nevnt her 4,3 4,4 4,4 4,1 4,2 4,2 3,8 3,9 3,8 4,0 4,1 4,1 3,4 3,7 3,7 4,3 4,4 4,3 3,8 3,9 3,8 3,5 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 2,2 2,8 2, 3,4 3, 3, 3

37 Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag.

38 Stavanger: Offentlige oppgaver etter en sammenslåing 9. Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 3 «Som i dag» og 5 «Mye bedre». De kommunale oppgavene er: Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet) Mye bedre (5) 4 Som i dag (3) 2 Mye dårligere (1) Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Transport (buss, tog, etc) ,7 Tilrettelegging for ny næringsutvikling ,8 Effektiv drift av kommunale tjenester ,4 Kompetanse blant kommunalt ansatte ,4 Helse-, pleie og omsorgstjenester ,3 Tilbud innen kultur, idrett og fritid ,3 Byggesaksbehandling ,2 Barnehage, skole og SFO Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen Tall i prosent, n=1000 Oppgaver er randomisert Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) ,2 2,8

39 Sandnes: Offentlige oppgaver etter en sammenslåing 9. Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 3 «Som i dag» og 5 «Mye bedre». De kommunale oppgavene er: Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet) Mye bedre (5) 4 Som i dag (3) 2 Mye dårligere (1) Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Transport (buss, tog, etc) ,4 Tilrettelegging for ny næringsutvikling ,3 Kompetanse blant kommunalt ansatte ,2 Effektiv drift av kommunale tjenester ,9 Helse-, pleie og omsorgstjenester ,9 Tilbud innen kultur, idrett og fritid ,0 Byggesaksbehandling ,8 Barnehage, skole og SFO Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen Tall i prosent, n=1000 Oppgaver er randomisert Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) ,9 2,3

40 Sola: Offentlige oppgaver etter en sammenslåing 9. Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 3 «Som i dag» og 5 «Mye bedre». De kommunale oppgavene er: Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet) Mye bedre (5) 4 Som i dag (3) 2 Mye dårligere (1) Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Tilrettelegging for ny næringsutvikling ,5 Transport (buss, tog, etc) ,4 Effektiv drift av kommunale tjenester ,1 Kompetanse blant kommunalt ansatte ,4 Helse-, pleie og omsorgstjenester ,9 Byggesaksbehandling ,8 Tilbud innen kultur, idrett og fritid ,1 Barnehage, skole og SFO Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen Tall i prosent, n=800 Oppgaver er randomisert Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1) ,9 2,4

41 Hvordan vil følgende oppgaver bli løst etter en sammenslåing? 9. Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 3 «Som i dag» og 5 «Mye bedre». De kommunale oppgavene er: Bedre (verdi 4+5) Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Dårligere (verdi 1+2) Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Transport (buss, tog, etc) Tilrettelegging for ny næringsutvikling Effektiv drift av kommunale tjenester Kompetanse blant kommunalt ansatte Helse-, pleie og omsorgstjenester Tilbud innen kultur, idrett og fritid Byggesaksbehandling Barnehage, skole og SFO Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i Byggesaksbehandling Effektiv drift av kommunale tjenester Helse-, pleie og omsorgstjenester Barnehage, skole og SFO Tilbud innen kultur, idrett og fritid Kompetanse blant kommunalt ansatte Tilrettelegging for ny næringsutvikling Transport (buss, tog, etc) Tall i prosent

42 Gjennomsnittsverdier 9. Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 3 «Som i dag» og 5 «Mye bedre». De kommunale oppgavene er: Gjennomsnittverdier: 1=mye dårligere, 5=mye bedre Offentlige oppgaver etter en eventuell kommunesammenslåing Stavanger Sandnes Sola Helse-, pleie og omsorgstjenester 3,3 2,9 2,9 Barnehage, skole og SFO 3,2 2,9 2,9 Tilbud innen kultur, idrett og fritid 3,3 3,0 3,1 Transport (buss, tog, etc.) 3,7 3,4 3,4 Byggesaksbehandling 3,2 2,8 2,8 Effektiv drift av kommunale tjenester 3,4 2,9 3,1 Kompetanse blant kommunalt ansatte 3,4 3,2 3,4 Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen 2,8 2,3 2,4 Tilrettelegging for ny næringsutvikling 3,8 3,3 3,5 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet) 42

43 Dersom en kommunesammenslutning mellom Sandnes, Sola og Stavanger skulle bli aktuelt, hvordan stiller du deg til det? Hvor interessert er du i spørsmålet om kommunesammenslåing? På hvilken måte eller hvilke måter ønsker du at kommunen skal informere om arbeidet med kommunereformen?

44 Signifikant flere i Sandnes og Sola er negative enn positive til en kommunesammenslutning, i Stavanger er det motsatt 10. Dersom en kommunesammenslutning mellom Sandnes, Sola og Stavanger skulle bli aktuelt, hvordan stiller du deg til det er du? Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Svært positiv Ganske positiv Verken positiv eller negativ Ganske negativ Svært negativ Ingen betydning for meg Vet ikke 0% 0% 0% 0% 0% 9% 8% 31% 14% 1% 29% 14% 17% 23% 1% 18% 21% 20% 28% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5 % i Sandnes og 48 % i Sola stiller seg negative til en kommunesammenslutning mellom Sandnes, Sola og Stavanger, mot 17 % i Stavanger I Stavanger er det 0 % som stiller seg positive til en kommunesammenslåing Stavanger (n=1000) Snitt: 3,7 Sandnes (n=1000) Snitt: 2,5 Sola (n=800) Snitt: 2,7 Svært positiv Verken eller Svært negativ Vet ikke 14% 1% 31% 14% 17% 1% 29% 18% 21% Ganske positiv Ganske negativ Ingen betydning for meg 20% 23% 35% 9% 8% 0% 28% 0% 0% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 44

45 Over halvparten av innbyggerne oppgir at de er interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing 11. Hvor interessert er du i spørsmålet om kommunesammenslåing? Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Svært interessert Ganske interessert Verken interessert eller uinteressert Lite interessert Svært lite interessert Vet ikke 0% 0% 9% 8% 7% 8% 7% % 17% 27% 23% 24% 24% 31% 35% 34% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Et flertall av innbyggerne i Stavanger, Sandes og Sola er ganske eller svært interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing I Stavanger oppgir 17 % at de er ganske eller svært lite interessert i spørsmålet, i Sandnes 17 % og i Sola 13 % Stavanger (n=1000) Snitt: 3,4 Sandnes (n=1000) Snitt: 3,7 Sola (n=800) Snitt: 3,7 Svært interessert Verken eller Svært lite interessert 17% 27% 23% 35% 34% 40% Ganske interessert Lite interessert Vet ikke 31% 24% 24% 9% 8% 0% 8% 7% 7% % 0% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 45

46 Et flertall ønsker å bli informert via lokalavis og sosiale medier 12. På hvilken måte eller hvilke måter ønsker du at kommunen skal informere om arbeidet med kommunereformen? Måter å informere om leses opp for respondent. Stavanger (n=1000) Sandnes (n=1000) Sola (n=800) Et flertall av innbyggerne ønsker å bli Informasjon i lokalavis Sosiale medier Informasjon i posten Temamøter/folkemøter Andre kanaler Ønsker ikke å informeres/involveres Som tema i skolen 1% 1% 1% 2% 25% 25% 9% 3% 5% 57% 58% 58% 41% 49% 53% 37% 41% 44% 34% 43% 58% 0% 20% 40% 0% 80% informert om arbeidet med kommunereformen gjennom informasjon i lokalavis og via sosiale medier Det er signifikant flere i Sandnes og Sola enn i Stavanger som ønsker informasjon i posten og informasjon på tema-/folkemøter «Andre kanaler» er ikke spesifisert «Som tema i skolen» leses kun opp for de som er født 199 eller senere: Her er totalbasen år (n=) 29 for Stavanger, 2 for Sandnes og 28 for Sola 4

47 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Presentasjon av resultater, Tou Scene 8. januar 201 Henrik Høidahl hh@opinion.no 8. januar 201 Bakgrunn

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tjeldsund kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tjeldsund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer