Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Mosseregionen v/ Rygge kommune Kontaktperson Arne Bruknapp, tlf. 0 0 Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Antall intervju (n=) Feilmargin Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging Innbyggere i Moss, Rygge, Råde og Våler kommune, 1 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Moss: n=00, Rygge: n=00, Råde: n=00, Våler: n=00 Det er i tillegg til denne oversiktsrapporten utarbeidet én rapport per kommune Se neste side Feltperiode.. august 01 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf. 1 01

3 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved % signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 00 (n=00) kan vi med % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1, og ±,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 0% og minst ved prosentresultater på %/%. Prosentresultat,0 %,0 % 1,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 % Utvalgsstørrelse, % 11, % 1,0 % 1, % 1,0 % 1,0 % 1, % 1, % 1, % 1, % 0,0 %, %, % 11,1 % 1,0 % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, %, %, %,1 %,1 %, %, %, % 11,1 % 11, % 11, % 0, %, %,0 %, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %,0 % 00,0 %, %, %, %,0 %, %, %, %, %, % 0, %, %, %,0 %, %, %, %,1 %, %, % 00, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, % 00,1 %, %, %, %, %, %, %, %, %, % 00 1, %, %,1 %, %, %,0 %, %, %, %, % 00 1, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %,0 % 00 1, %, %, %,0 %, %, %, %, %, %, % 00 1, %,1 %, %, %,0 %, %, %, %, %, % 00 1, %,0 %, %, %, %,0 %,1 %, %, %, % 00 1, % 1, %, %, %, %, %,0 %,0 %,1 %,1 %

4 Om undersøkelsen En innbyggerhøring, som et verktøy i kommunereformen, vil kunne tjene flere hensikter: 1) Å identifisere innbyggernes syn på ulike sammenslåingsalternativ, ) Å gi innspill til politikerne om hvilke konsekvenser innbyggerne mener en sammenslåing vil kunne ha på ulike tjenesteområder, ) Å forankre beslutningsprosessen, og det endelige vedtaket, i befolkningen. o o o o o o Tilhørighet/tilknytning Hvorvidt det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen Hvilke kommuner man bør gå sammen med Hvordan ulike områder vil bli løst i en større kommune Om tjenestene vil være bedre eller dårligere etter en kommunesammenslåing Viktigheten av avstand til ulike kommunale tjenester Kilde:

5 Om undersøkelsen Utvalget Resultater fra spørreundersøkelsen Tilhørighet/tilknytning Riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? Hvilke kommuner bør man slå seg sammen med? Hvordan ulike områder vil bli løst i en større kommune Om tjenestene vil være bedre eller dårligere Viktigheten av avstand til ulike kommunale tjenester

6 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS August 01

7 Utvalget: 1 år+ i Moss, Rygge, Råde, Våler Moss, n=00 Rygge, n=00 Råde, n=00 Våler, n=00 Kvinne 1% Kvinne 0% Kvinne 0% Kvinne % Mann % Mann 0% Mann 0% Mann % 1- år 1% 1- år 1% 1- år 1% 1- år 1% 0- år % 0- år % 0- år 0% 0- år % - år 1% - år 1% - år 1% - år 1% 0 år + % 0 år + 0% 0 år + % 0 år + 1%

8 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS August 01

9 Tilknytning: Kommune 1. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til kommunen, vil du si.? 0% Svært liten tilknytning Verken liten eller stor tilknytning Svært stor tilknytning Ganske liten tilknytning Ganske stor tilknytning Vet ikke 0% % % 0% % % % 1% 1% 1% 0% % 1% % 1% % % % 0 % % 0% Gjennomsnitt 1=svært liten =svært stor 1% VÅLER (n=00), % % % % % % % % 0% 1% 1% RÅDE (n=00), RYGGE (n=00), MOSS (n=00),

10 Tilknytning: Region. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til regionen de bor i. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til Mosseregionen, vil du si.? 0% 0% 0% Svært liten tilknytning Verken liten eller stor tilknytning Svært stor tilknytning Ganske liten tilknytning Ganske stor tilknytning Vet ikke 1% % 0% 0% % 0% Gjennomsnitt 1=svært liten =svært stor 1% % % % % % 0% 1% 1% 1% 1% 1% % % 1 % % % % % % % 1% 1% VÅLER (n=00) RÅDE (n=00) RYGGE (n=00) MOSS (n=00),,,,

11 Riktig å slå sammen kommuner Mosseregionen?. Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? 0% Vet ikke Nei Ja 0% JA 0% % 0% 0% 0% % JA % NEI 0% JA % NEI JA % NEI 0% % 1% 1% % 1% NEI 11% 0% VÅLER (n=00) RÅDE (n=00) RYGGE (n=00) MOSS (n=00) 11

12 Moss, n=00: Rygge på topp. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Mosseregionen, mener du at Moss bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Mosseregionen er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? (graf til høyre) Rygge % Våler % Råde Vestby % % Vet ikke Nei Ja 0% Hobøl 1% Fredrikstad Andre 1% % Ja 1% Nei 11% Vet ikke % MOSS (n=00) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

13 Rygge, n=: Moss på topp. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Mosseregionen, mener du at Rygge bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Mosseregionen er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? (graf til høyre) Moss % Våler Råde % % Vet ikke Nei Ja Vestby % % % Andre 1% Ja Nei % Vet ikke 1% Rygge (n=00) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

14 Råde, n=11: Rygge på topp. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Mosseregionen, mener du at Råde bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Mosseregionen er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? (graf til høyre) Rygge % Moss % Våler 1% Vet ikke Nei Ja Fredrikstad 1% Vestby 1% 0% % Andre % Ja Nei 1% Vet ikke % Råde (n=00) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

15 Våler, n=: Moss på topp. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Mosseregionen, mener du at Våler bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Mosseregionen er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? (graf til høyre) Moss % Rygge % Råde % Vet ikke Nei Ja Hobøl % Vestby 1% % % Andre % Ja Nei 1% Vet ikke % Våler (n=00) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

16 Hvilke kommuner bør man slå seg sammen med?. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Mosseregionen, mener du at [kommunenavn] bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke (kommuner utenfor Mosseregionen er kodet i etterkant av datainnsamlingen) Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? Kommune Moss Rygge Råde Våler BASE Moss - % % % Rygge % - % % Råde % % - % Våler % % 1 % - Vestby % % 1 % 1 % Fredrikstad 1 % - 1 % - Hobøl 1 % - 0 % % Andre % 1 % % % Vet ikke % 1 % % % 1

17 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune?

18 Moss. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Helhetlig samfunnsutvikling Næringsutvikling / arbeidsplasser Samfunnssikkerhet / beredskap Kommuneøkonomi Samferdsel Kvalitet på de kommunale tjenestene Miljø og klima Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» ,,,,,,,,,, 1

19 Rygge. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Næringsutvikling / arbeidsplasser 1 11, Helhetlig samfunnsutvikling 1 1 1, Samfunnssikkerhet / beredskap 1 0 1, Samferdsel 1, Kvalitet på de kommunale tjenestene 1,1 Kommuneøkonomi 1 11,1 Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene,0 Miljø og klima Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Lokalsamfunn/gode møteplasser 1 1 1,,,0 Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag»

20 Råde. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Næringsutvikling / arbeidsplasser Samfunnssikkerhet / beredskap Samferdsel Kommuneøkonomi Helhetlig samfunnsutvikling Kvalitet på de kommunale tjenestene Miljø og klima Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» ,,,,0,,,1,,, 0

21 Våler. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Kommuneøkonomi Kvalitet på de kommunale tjenestene Næringsutvikling / arbeidsplasser Samfunnssikkerhet / beredskap Helhetlig samfunnsutvikling Samferdsel Miljø og klima Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» ,,,,,,1,1,,, 1

22 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune?. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: 1=mye dårligere, =mye bedre Områder Moss Rygge Råde Våler Kvalitet på de kommunale tjenestene,,1,, Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene,,0,, Kommuneøkonomi,,1,0, Miljø og klima,,,1,1 Næringsutvikling / arbeidsplasser,,,, Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati,,,, Lokalsamfunn/gode møteplasser,,0,, Samferdsel,,,,1 Samfunnssikkerhet / beredskap,,,, Helhetlig samfunnsutvikling,,,, Gjennomsnitt av områder,,1,0,

23 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?

24 Moss. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Kultur, idrett og fritid 1, Vei, vann, renovasjon 1, Helsetjenester 1, Skole og skolefritidsordning 1 0 1, Barnevern 1 11, Byggesak 1 1, Servicetorg 1, Barnehage 11, Pleie og omsorg i institusjon 1 1, NAV 1 1,1 Pleie og omsorg i hjemmet 0 1, Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» 0 0 0

25 Rygge. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Kultur, idrett og fritid 1 11, Vei, vann, renovasjon 11 11, Helsetjenester 1, Barnevern 1 1, NAV 1 1, Barnehage 1,1 Byggesak 1 1,0 Pleie og omsorg i institusjon 1,0 Skole og skolefritidsordning 1,1 Pleie og omsorg i hjemmet , Servicetorg 1,1 Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» 0 0 0

26 Råde. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Vei, vann, renovasjon, Barnevern 0 1, Helsetjenester 1, Byggesak 1,0 Servicetorg 1,0 Pleie og omsorg i institusjon 1,0 NAV 1 1, Kultur, idrett og fritid 1,1 Pleie og omsorg i hjemmet 1, Barnehage 1 1,1 Skole og skolefritidsordning 1,1 Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» 0 0 0

27 Våler. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Kultur, idrett og fritid 1,1 Helsetjenester,0 Pleie og omsorg i institusjon 1 1, Vei, vann, renovasjon 1, NAV 1 1, Barnevern 1,1 Byggesak 1 1, Servicetorg 1,0 Skole og skolefritidsordning 1 1 1, Pleie og omsorg i hjemmet 1 1, Barnehage 1 1, Tall i prosent, n=00 Sortert på «Mye bedre» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «som i dag» 0 0 0

28 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 1, der 1 betyr «Mye dårligere», «Noe dårligere», «Som i dag», «Noe bedre» og betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: 1=mye dårligere, =mye bedre Områder Moss Rygge Råde Våler Helsetjenester,,,,0 Pleie og omsorg i hjemmet,,,, Pleie og omsorg i institusjon,,0,0, NAV,1,,, Barnevern,,,,1 Barnehage,,1,1, Skole og skolefritidsordning,,1,1, Byggesak,,0,0, Vei, vann, renovasjon,,,, Kultur, idrett og fritid,,,1,1 Servicetorg,,1,0,0 Gjennomsnitt av 11 tjenesteområder,,,0,

29 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?

30 Moss. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (), ganske viktig () eller svært viktig ()? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Helsetjenester 1,0 Skole og skolefritidsordning 1 1, Pleie og omsorg i hjemmet 0 0, Barnehage 1 1, Kultur, idrett og fritid 0 1 1, Pleie og omsorg i institusjon, Barnevern 1 1 1,0 NAV ,0 Rådhuset/servicetorg ,1 Byggesak 0 1 1, Tall i prosent, n=00 Sortert på «Svært viktig» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «verken eller»

31 Rygge. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (), ganske viktig () eller svært viktig ()? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Helsetjenester 1 1 1, Skole og skolefritidsordning 1, Pleie og omsorg i hjemmet 0 0, Pleie og omsorg i institusjon 0 1, Kultur, idrett og fritid 1 1, Barnehage 0 1, Barnevern ,0 NAV ,0 Rådhuset/servicetorg , Byggesak 0 1, Tall i prosent, n=00 Sortert på «Svært viktig» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «verken eller»

32 Råde. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (), ganske viktig () eller svært viktig ()? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Helsetjenester 1,0 Skole og skolefritidsordning 1 1, Pleie og omsorg i hjemmet 0 0, Barnehage 1 1, Kultur, idrett og fritid 0 1 1, Pleie og omsorg i institusjon, Barnevern 1 1 1,0 NAV ,0 Rådhuset/servicetorg , Byggesak 0 1 1,1 Tall i prosent, n=00 Sortert på «Svært viktig» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «verken eller» 0 0 0

33 Våler. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (), ganske viktig () eller svært viktig ()? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere mye bedre) Skole og skolefritidsordning 1 1 1, Helsetjenester 0 1,0 Pleie og omsorg i hjemmet 0, Barnehage , Pleie og omsorg i institusjon, Kultur, idrett og fritid, NAV , Byggesak 1 1 1,1 Rådhuset/servicetorg ,0 Barnevern 1 1 0, Tall i prosent, n=00 Sortert på «Svært viktig» (verdi -1) Midtpunktet er verdi «verken eller» 0 0 0

34 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg?. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (), verken viktig eller uviktig (), ganske viktig () eller svært viktig ()? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: 1=svært uviktig, =svært viktig Avstand til tjenester Moss Rygge Råde Våler Helsetjenester,0,,0,0 Pleie og omsorg i hjemmet,,,, Pleie og omsorg i institusjon,,,, NAV,0,0,0, Barnevern,0,0,0, Barnehage,,,, Skole og skolefritidsordning,,,, Byggesak,,,1,1 Kultur, idrett og fritid,,,, Rådhuset/servicetorg,1,,,0 Gjennomsnitt av tjenester,,,,

35 Oppsummert: Holdning til kommunesammenslåing i Mosseregionen Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Mosseregionen? MOSS (n=00) Ja 0% Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Mosseregionen, mener du at [kommunenavn] bør slå seg sammen med? Rygge Våler Råde % % % RYGGE (n=00) % Moss Våler Råde % % % RÅDE (n=00) 0% Rygge Moss % % Våler 1% VÅLER (n=00) % Moss Rygge % % Råde %

36 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 1E 01 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer