Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Tora Klevås, Hvaler kommune Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging Innbyggere på Hvaler, 8 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Antall intervju (n=) n=000 Feilmargin Ved en base på 400 (n=400) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 2, og ± 4,9 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Merk at feilmarginer for undergrupper/mindre baser er større. Se feilmargintabell 4. Feltperiode november 205 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Om undersøkelsen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil bidra til ) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet, 2) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing i Nedre Glomma og hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, man mener at kommunen bør slå seg sammen med, og 3) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. Kilde: 3

4 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 400 (n=400) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 2, og ± 4,9 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 0,0 % 5,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 %,8 % 4,0 % 5,7 % 7,0 % 8,0 % 8,7 % 9,2 % 9,5 % 9,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 %, % 2,0 % 2,7 % 3,2 % 3,6 % 3,8 % 3,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8, % 9, % 9,8 % 0,4 % 0,8 %, %,3 %,3 % 00 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 50 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6, % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2, % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500,9 % 2,6 % 3, % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800,5 % 2, % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3, % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 000,4 %,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3, % 3, % 4

5 Hovedfunn knyttet til tilhørighet og kommunesammenslåing Tilknytning til kommunen og Nedre Glomma Ønske om sammenslåing 88 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Hvaler kommune. Kun 4 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Hvaler kommune. 65 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Nedre Glomma. 3 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Nedre Glomma. 36 % mener det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma, mens 58 % svarer nei på spørsmålet (forskjellen er statistisk signifikant). Det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer ja. Det er signifikant flere i aldergruppen 8-29 år enn over 30 år som svarer nei. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Hvaler bør slå seg sammen med? (filter: de som er for at kommuner slås sammen) Fredrikstad Sarpsborg Råde Ønsker ikke Andre Vet ikke 3% % % 4% 0% Mann Kvinne år+ Fredrikstad 95% 98% 00% 00% 96% 94% Sarpsborg 7% % - 20% 3% 5% Råde 0% 0% - 5% 9% 5% 96% 5

6 Hovedfunn knyttet til tilhørighet og kommunesammenslåing Utsiktene til kommunesammenslåing i Nedre Glomma Viktigheten av kommunesammenslåing Viktigste samfunnsområder På Hvaler er det signifikant flere som svarer nei enn ja på spørsmålet «hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme». HVALER (n=400) Ja Nei Vet ikke 39% 50% % Det er 52 % som oppgir at spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig, 7 % mener at spørsmålet er uviktig (forskjellen er statistisk signifikant). Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 0% 9% 8% 28% 24% 3% Det er signifikant flere som svarer ja enn nei på spørsmålet om man tror at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 0 årene. HVALER (n=400) Ja Nei Vet ikke 74% 2% 6% Om du skulle velge ett samfunnsområde, hvilket av følgende områder er da viktigst for deg? Skole og helse Nærmiljø Næringsutvikling Lokaldemokrati Boligbygging Vet ikke % 3% % 20% 7% 48% 6

7 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS November 205

8 Utvalget på Hvaler, n=400 Kjønn Alder Botid i kommunen 8-29 år 4% Mindre enn 0 år 32% Kvinne 50% år 20% 0-9 år år 7% 23% år 28% år % Mann 50% 60 år+ 38% år 50 år+ 8% 0% Personer i husstanden Utdanning Botid i annen kommune i Nedre Glomma, n=237 person 7% Grunnskoleutdanning 8% Mindre enn 0 år 34% 2 personer 45% Videregående utdanning 40% 0-9 år 9% 3 personer 4 personer 4% 7% Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer 2% 30% år år år 5% 5% 20% 5 personer+ 7% Vet ikke % 50 år+ 7% 8

9 Utvalget på Hvaler, n=400 Yrkesstatus Arbeids-/utdanningssted, n=257 Pensjonist/trygdet Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor 27% 33% I annen kommune i Nedre Glomma (Fredrikstad, Råde og Sarpsborg) 44% Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv i egen virksomhet/selvstendig 9% 23% I bostedskommunen 39% Skoleelev/student 6% Arbeidssøkende/permittert 2% Utenfor Nedre Glomma 6% Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet % Vet ikke % På hvilken øy på Hvaler bor du? Vesterøy 34% Kirkøy 33% Asmaløy 20% Spjærøy 8% Søndre Sandøy 4% Herføl 2% Nordre Sandøy 0,4% Annet 0,2% 9

10 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS November 205

11 Tilknytning: Hvaler kommune. Folk kan føle ulik tilknytning- eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning- eller tilhørighet har du til Hvaler, vil du si.? Svært stor tilknytning 52% 88 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Hvaler kommune. Ganske stor tilknytning 36% Det er høy grad av tilhørighet i alle aldersgrupper. Verken liten eller stor tilknytning 8% Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Ganske liten tilknytning Svært liten tilknytning Vet ikke 3% % 0% Kun 4 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Hvaler kommune. Gjennomsnittsverdi (skala -5, der = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): 4,4 poeng Kvinne: 4,3 poeng Mann: 4,4 poeng 8-44 år: 4,3 poeng 45 år+: 4,4 poeng n=400 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60%

12 Tilknytning: Nedre Glomma 2. Folk kan føle ulik tilknytning- eller tilhørighet til regionen de bor i. Hvilken tilknytning- eller tilhørighet har du til Nedre Glomma? Vil du si... Svært stor tilknytning 22% 65 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Nedre Glomma. Ganske stor tilknytning 43% 3 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Nedre Glomma. Verken liten eller stor tilknytning 2% Det er signifikant flere som føler stor tilknytning enn liten tilknytning. Ganske liten tilknytning 9% Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom aldersgruppene. Svært liten tilknytning Vet ikke % 4% Gjennomsnittsverdi (skala -5, der = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): 3,7 poeng Kvinne: 3,7 poeng Mann: 3,7 poeng n=400 0% 0% 20% 30% 40% 50% 8-44 år: 3,7 poeng 45 år+: 3,7 poeng 2

13 Riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? 3. Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? 70% Vet ikke Nei Ja Råde: Signifikant flere svarer nei enn ja Hvaler: Signifikant flere svarer nei enn ja Fredrikstad: Ikke signifikant forskjell 60% 57% 58% 50% NEI NEI 46% 40% 30% 3% JA 36% JA 4% JA NEI 20% 2% 3% 0% 7% 0% RÅDE (n=400) HVALER (n=500) FREDRIKSTAD (n=000) 3

14 Riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? 3. Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Vet ikke Nei Ja 58% 36 % mener det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma, mens 58 % svarer nei på spørsmålet (forskjellen er statistisk signifikant). Det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer ja. Det er signifikant flere i aldergruppen 8-29 år enn over 30 år som svarer nei. 36% De med universitets-/høyskoleutdanning svarer i signifikant større grad enn de som ikke har universitets-/høyskoleutdanning ja. 7% Ja Nei HVALER (n=400) Kjønn Alder TOTAL Mann Kvinne 8-29 år år år 60+ BASE Ja 36% 42% 29% 9% 37% 37% 40% Nei 58% 52% 64% 74% 57% 55% 55% Vet ikke 7% 6% 8% 7% 6% 8% 6% TOTAL 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 4

15 Hvaler, n=42: Fredrikstad på topp 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at Hvaler bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? (graf til høyre) Fredrikstad 96% Sarpsborg Råde 0% 4% Vet ikke Nei Ja Ønsker ikke sammenslåing 3% 36% 58% Andre % Ja Nei 7% Vet ikke % HVALER (n=400) 0% 20% 40% 60% 80% 00% 5

16 Hvilke kommuner bør man slå seg sammen med? 4. Hvilken kommune, eller hvilke kommuner, i Nedre Glomma, mener du at [kommune] bør slå seg sammen med? Svaralternativ leses ikke Filter: Dersom svart ja på spørsmålet: Mener du det er riktig å slå sammen kommuner i Nedre Glomma? Kommune Fredrikstad Hvaler Råde BASE Fredrikstad - 96% 56% Hvaler 70% - 9% Råde 33% 0% - Sarpsborg 66% 4% 9% Andre kommuner 3% % 2% Vet ikke 2% % 7% Ønsker ikke sammenslåing % 3% 9% 6

17 Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 0 årene? 5. Hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme? HVALER (n=400) Ja Nei Vet ikke 39% 50% % På Hvaler er det signifikant flere som svarer nei enn ja på spørsmålet «hvis andre kommuner slår seg sammen til store regioner, bør Nedre Glomma gjøre det samme?». Signifikant flere menn enn kvinner svarer ja. Signifikant flere mellom 8-29 år enn over 60 år svarer nei. 6. Tror du at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 0 årene? HVALER (n=400) Ja Nei Vet ikke 74% 2% 6% Det er signifikant flere som svarer ja enn nei på spørsmålet om man tror at kommunesammenslåing i Nedre Glomma blir en realitet i løpet av de neste 0 årene. Det er signifikant flere over 30 år enn under 30 år som svarer ja. 7

18 Viktigheten av spørsmålet om kommunesammenslåing 7. På en skala -5: Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? Svært viktig Hvaler (n=400) 28% På Hvaler er det 52 % som oppgir at spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig, 7 % mener at spørsmålet er uviktig (forskjellen er statistisk signifikant). Ganske viktig Verken eller 24% 3% «Verken eller»-andelen er på 3 %. Blant disse kan det være innbyggere som ennå ikke har gjort seg opp en mening, som er likegyldige til spørsmålet, som rett og slett ikke har en mening eller som ikke vet. Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke 0% 9% 8% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Mann Kvinne 8-29 år år år 60 år+ BASE Svært viktig 22% 34% 27% 26% 33% 27% Ganske viktig 23% 26% 2% 20% 28% 24% Verken eller 37% 26% 33% 37% 29% 30% Ganske uviktig % 6% 9% 9% 7% 9% Svært uviktig 7% 8% 0% 7% 3% 0% Gjennomsnittsverdi:,00 dersom alle hadde svart svært negativ, 5,00 dersom alle hadde svart svært positiv (3,00 er midtpunktet) Hvaler: 3,6 poeng 8

19 Fem områder: Hvilket samfunnsområde er viktigst? 8. Om du skulle velge ett samfunnsområde, hvilket av følgende områder er da viktigst for deg? Skole og helse Hvaler (n=400) 48% Når innbyggerne blir forelagt en liste på fem områder, er det nær halvparten som svarer at skole og helse er viktigst. Nærmiljø 20% Det er et sprang ned til nærmiljø (6 %) og næringsutvikling (25 %). Næringsutvikling 7% Det er signifikant flere kvinner enn menn og innbyggere under 45 år enn over 45 år som oppgir skole og helse. Lokaldemokrati % Mann Kvinne 8-29 år år år 60 år+ BASE Boligbygging 3% Skole og helse 43% 54% 63% 70% 42% 36% Nærmiljø 20% 20% 4% 9% 20% 28% Vet ikke % Næringsutvikling 20% 4% 0% 5% 22% 7% Lokaldemokrati 2% 9% 6% 2% 2% 7% Boligbygging 4% 2% 7% 2% 4% 2% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 9

20 Viktigheten av tjenester 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Mindre viktig Ikke relevant/vet ikke Helsetjenester/stasjon Helsehus 8 8 Utdanningsinstitusjon Sykehus Politikammer/lensmannskontor 7 29 Servicetorg Bibliotek Rådhus 49 5 NAV-kontor Skattekontor Tall i prosent, n=400 Sortert på Viktig Mindre viktig

21 Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg? 9. Hvor viktig er følgende offentlige tjenester for deg. Er tjenestene jeg nå skal lese opp viktig eller mindre viktig for deg? Viktig Mindre viktig Hvaler (n=400) Hvaler (n=400) Helsetjenester/stasjon 96 Skattekontor 76 Helsehus 8 NAV-kontor 52 Utdanningsinstitusjon 77 Rådhus 5 Sykehus 74 Bibliotek 5 Politikammer/lensmannskontor 7 Servicetorg 44 Servicetorg 55 Politikammer/lensmannskontor 29 Bibliotek 49 Sykehus 25 Rådhus 49 Utdanningsinstitusjon 23 NAV-kontor 48 Helsehus 8 Skattekontor 23 Helsetjenester/stasjon

22 Hvaler Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 0. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Næringsutvikling / arbeidsplasser Samferdsel Kommuneøkonomi Samfunnssikkerhet / beredskap Helhetlig samfunnsutvikling Miljø og klima Kvalitet på de kommunale tjenestene Lokalsamfunn/gode møteplasser Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag» ,3 3,3 3,0 3,2 3,2 3, 2,8 2,7 2,5 2,2 22

23 Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? 0. Hvordan tror du følgende områder vil bli løst i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: =mye dårligere, 5=mye bedre Områder Fredrikstad Hvaler Råde Næringsutvikling / arbeidsplasser 3,6 3,3 3,2 Samferdsel 3,5 3,3 3,2 Helhetlig samfunnsutvikling 3,4 3,2 3,2 Kommuneøkonomi 3,2 3,0 2,9 Miljø og klima 3,2 3, 3, Samfunnssikkerhet / beredskap 3,2 3,2 3,2 Kvalitet på de kommunale tjenestene 2,9 2,8 2,9 Lokalsamfunn/gode møteplasser 2,9 2,7 2,7 Tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 2,7 2,5 2,6 Din mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen / lokaldemokrati 2,5 2,2 2,2 Gjennomsnitt av 0 områder 3, 2,93 2,92 23

24 Hvaler Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Mye bedre Noe bedre Som i dag Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Vei, vann, renovasjon ,2 Byggesak , Barnevern , Skole og skolefritidsordning ,9 Kultur, idrett og fritid , Helsetjenester ,9 Pleie og omsorg i institusjon ,8 Barnehage ,9 Pleie og omsorg i hjemmet ,6 NAV ,7 Servicetorg ,8 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «som i dag»

25 Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune?. Tror du følgende tjenesteområder vil bli bedre eller dårligere i en større kommune? Du vurderer langs en skala fra 5, der betyr «Mye dårligere», 2 «Noe dårligere», 3 «Som i dag», 4 «Noe bedre» og 5 betyr «Mye bedre». (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: =mye dårligere, 5=mye bedre Områder Fredrikstad Hvaler Råde Vei, vann, renovasjon 3,2 3,2 3,2 Kultur, idrett og fritid 3,2 3, 3, Barnehage 3, 2,9 2,9 Skole og skolefritidsordning 3, 2,9 3,0 Helsetjenester 3,0 2,9 3,0 Pleie og omsorg i institusjon 3,0 2,8 2,9 Barnevern 3,0 3, 3,2 Byggesak 3,0 3, 2,9 Servicetorg 2,9 2,8 3,0 Pleie og omsorg i hjemmet 2,8 2,6 2,7 NAV 2,8 2,7 2,8 Gjennomsnitt av tjenesteområder 3,0 2,92 2,97 25

26 Hvaler Hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 2. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi ( mye dårligere 5 mye bedre) Helsetjenester , Pleie og omsorg i hjemmet ,9 Skole og skolefritidsordning ,6 Pleie og omsorg i institusjon ,8 Barnehage ,4 Kultur, idrett og fritid ,6 Barnevern ,9 Byggesak ,9 NAV ,8 Rådhuset/servicetorg ,8 Tall i prosent, n=400 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller»

27 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? 2. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenestene for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig (), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? (+ «Vet ikke»; IKKE LES) Gjennomsnittverdier: =svært uviktig, 5=svært viktig Avstand til tjenester Fredrikstad Hvaler Råde Helsetjenester 4,3 4, 4,0 Pleie og omsorg i hjemmet 3,9 3,9 3,7 Pleie og omsorg i institusjon 3,8 3,8 3,6 NAV 2,8 2,8 2,9 Barnevern 3, 2,9 3,0 Barnehage 3,6 3,4 3,6 Skole og skolefritidsordning 3,9 3,6 3,7 Byggesak 2,9 2,9 3, Kultur, idrett og fritid 3,8 3,6 3,7 Rådhuset/servicetorg 2,8 2,8 3,2 Gjennomsnitt av 0 tjenester 3,49 3,38 3,45 27

28 Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? 3. Hvor ofte er du utenfor bostedskommunen din? Hvaler (n=400) 38 % av kommunens innbyggere oppgir at de er utenfor Hvaler kommune daglig, 47 % ukentlig. Flere ganger daglig Daglig 7% 38% Det er signifikant flere under 45 år enn over 45 år som oppgir daglig (59 % vs. 27 %) og flere ganger daglig 3 % vs. 3 %). Ukentlig 47% Det er signifikant flere over 45 år enn under 45 år som oppgir ukentlig (58 % vs. 26 %) og månedlig (9 % vs. 2 %). Månedlig 7% Sjeldnere enn månedlig Vet ikke % 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Mann Kvinne 8-29 år år år 60 år+ BASE % 3% 5% 2% Flere ganger daglig 9% 5% 59% 59% 39% 8% Daglig 40% 36% 26% 26% 48% 65% Ukentlig 43% 5% 3% 2% 7% 0% Månedlig 7% 6% 3% Sjeldnere enn månedlig % 2% 28

29 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 3E 078 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer