Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd"

Transkript

1 Livea - livsstil - vekteduksjon n Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang" Les me om Anette på s. 4

2 Hva e livea? Livea ha et ønske om å hjelp befolkningen til en sunnee og lettee hvedag. Gjennom Liveas 3 konsept, Livea Livsstil, Livea Xpess og Livea Dietten, e vi kla fo å hjelpe deg med å gå ned i vekt og skape nye vane. Vi ha et tilbud som passe alle, om det så e 5 elle 65 kg man ønske å gå ned. I Liveas team finne man både enæingsfysiolog, pesonlig tene, psykoteapeut og muskelteapeut, og Livea ha i tillegg inngått samabeid med Volvat Medisinske Sente, som bistå med både lege, psykolog og annet kyndig pesonell ved behov. Blant Liveas kusholdee e også kompetansen svæt bed, noe som gi deg de beste foutsetninge fo å lykkes med en vaig livsstilsending. Et Livea-kus vil gi deg nye bekjentskape, utfodinge og en unik mulighet fo pesonlig utvikling. Livea Livsstilskus - kusets fie fase - Fase 1 Dette e selve vekteduksjonsfasen. He innta du VLCD måltidsestattee og gønnsake, som gi et hutig vekttap. Dette e en sto motivasjonsfakto fo veien videe. Enkelte e skeptisk til å benytte måltidsestattee, men de alle fleste oppleve det som en positiv fase, da man få både økt enegi og eduset sultfølelse Fase 2 I denne fasen innføe man ett odinæt måltid, i tillegg til måltidsestattene. Nå man ha gått på VLCD-diett i en peiode, e det viktig at man ha en gadvis tilvenning til vanlig kost igjen. Vekteduksjonen vil fotsette utove i denne fasen Få me enegi til det som bety mest i livet! Ta du steget? Fase 3 Nå innføes to måltide, i tillegg til måltidsestattene. Dette e føste fase på vei mot en stabil vekt, og vekteduksjonen vil hos de fleste stagnee. En videe vekteduksjon vil nå væe avhengig av et visst aktivitetsnivå Fase 4 I denne fasen fokusees det på å etablee et godt, balanset kosthold. Man spise kun vanlig mat, og alle våe anbefalinge e hentet fa Helsediektoatet. Hvo lenge man skal væe i de ulike fasene vil væe individuelt. På kuset vil man få pesonlig veiledning og oppfølging gjennom alle fasene av en lisensiet Livea-instuktø Kla fo en ny stat? Julen e vel ovestått, og undt om i landet sitte tusenvis av nodmenn med nyttåsfosettene klae. De skal state et nytt og bede liv, gå ned de eksta kiloene, bli me aktiv, slutte å øyke elle lignende. Fo å lykkes med å få et "nytt og bede liv" keves det stoe endinge og omstillinge. Fo de fleste e dette en fo kevende posess å gjennomføe på egenhånd. Livea Livsstilskus e skeddesydd fo at du skal oppnå nettopp dette; "et nytt og bede liv", med vaig vekteduksjon og livsstilsending. Ta kontakt med ditt næmeste Livea-sente og vi vil hjelpe deg! Chistel Sande, Livea AS

3 livsstilskus livsstil Oppstat: janua / febua Vekteduksjon kg Du få: Ett ås medlemskap på senteet Ukentlige guppeteff i 16 uke 4 individuelle teff med din Livea-instuktø Fi tilgang til Liveas oppfølgingskvelde i ett å Undevisning i emnene kosthold, aktivitet og mental helse Skeddesydd tening- og kostholdsplan 2015 Kun k. 1200,- pe mnd/12 mnd* xpess Oppstat: hele ået Vekteduksjon 4-10 kg Du få: 2 kuskvelde pe uke i 8 uke Tening i guppe på 4-5 pesone med PT Skeddesydd tening- og kostholdspogam Styke- og kondisjonstening ukentlig i guppe Kun k. 4900,- pe kus* diett Oppstat: hele ået Vekteduksjon 2-10 kg Du få: Komplett 8 ukes pogam ette «gjø det selv» pinsippet Uke-fo-uke plan inkl. middag- og lunsjoppskifte Anbefalinge fo tening og aktivitet En pose fobennings-te Te veiinge på senteets vekt "En livsstilsending som fungee" Cecilie Hovland Kusdeltake Kun k. 299,-* * Måltidsestattee komme i tillegg booking av kus Nye kus state nå. Våe instuktøe stå kla til å hjelpe deg med å nå dine mål. E dette noe fo deg, ta kontakt med ditt næmeste Livea-sente. Meld deg på via: elle Side 3

4 Fø va jeg støttemedlem på teningssenteet. Nå tene jeg 3-4 gange i uken, og tenge tening fo å føle meg ba, fotelle Anette. - Endelig e alt mulig! - Det e fantastisk å endelig kunne kjøpe klæ i den "nomale" avdelingen. Men den støste endingen fo meg e faktisk at humøet mitt e mye bede, smile Anette Hone (20). Ved hjelp av Livea Livsstilskus ha hun på fie månede gått ned hele 26 kilo. Tekst: Ragnhild Stende Bjaadal Foto: Fancisco Munoz Anette fa Begen ha væt ovevektig hele livet. - Jeg va mye lei meg og sint, og hadde et veldig dålig selvbilde på gunn av vekten. Alt va et ok. Sjokolade va min tøst nå livet føltes tungt. Det ble en ond sikel. Samtidig pøvde jeg alt av slankekue, men mistet askt motet og fotsatte å spise mye og feil, fotelle Anette. Vendepunktet kom i somme, da en bekjent intodusete henne fo Livea Livsstilskus på N1 Fitness i Fyllingsdalen. - Endelig fant jeg et opplegg som passet meg. Måltidene e enkle å foholde seg til, fo stot sett e det Side 4 jo snakk om en shake, smile Anette, som innømme at det va veldig tøft i begynnelsen: - Jeg va jo vant til å spise sjokolade hve dag. I staten va jeg sulten hele tiden. Det va knallhadt! - Fø hadde jeg ett og slett fo dålig kunnskap om mat. Da e det jo umulig å ta de ette valgene. Ikke lenge sjokolade som tøst Fø Anette satte i gang, gjennomgikk

5 Nå føle jeg endelig at jeg e god nok til å gjøe noe med dømmene mine! fotelle Anette, som ha som mål å bli politi. hvofo ta et livsstilskus. - ekspetene svae unni dahle olsen Psykologspesialist, volvat med.sente hun gundige undesøkelse. Sammen med Livea-veilede Chistel hos N1 Fitness, besluttet hun å begynne ett på fase 2 av dietten, fo å unngå ketose. Ketose e en tilstand som oppstå nå man kun spise poteine og fett. I mangel på kabohydate, vil koppen da begynne å fobenne me av sitt eget, oppsamlede fettlage. Ketose gi ask vektnedgang, men mange føle seg slitne, svimle og slappe i staten. Fodi Anette ha hatt tendense til depesjon tidligee, ønsket ikke de medisinsk ansvalige hos Livea å utsette henne fo den eksta belastningen. Defo spiste Anette ett vanlig måltid om dagen, i tillegg til shakene. - Jeg ha ikke skeiet ut en eneste gang. Ikke engang da momoen min døde, og jeg hadde det tungt. Tidligee tøstet jeg meg selv med mat og sjokolade. Nå fikk jeg hjelp og støtte fa Chistel, slik at jeg kom meg gjennom sogen uten å ty til usunn mat som tøst, fotelle Anette. Nyte mat fo føste gang Vektnedgang e en sto del av Livea Livsstilskus. Men det alle viktigste e å gi deltakene kunnskap om mat og fysisk aktivitet, i tillegg til mentale vektøy fo bede selvtillit og selvfølelse. - Fø hadde jeg ett og slett fo dålig kunnskap om mat. Da e det jo umulig å ta de ette valgene. Nå vet jeg hva som e ba og dålig, og hva koppen min tenge. Jeg kan spise kake, men jeg tenge ikke ta et stot stykke fo å nyte smaken. Fø gikk kakene ned på høykant, jeg hadde aldi tid til å smake. Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang. Jeg ha kontollen, sie Anette bestemt. Dømme fo femtiden Anette ha tent 3-4 dage i uken i hele peioden. Zumba e favoitteningsfomen, men hun ha også jogget egelmessig. - Jeg ha nemlig en døm om å løpe på en stand i Syden, smile hun. Hun e bae fie kilo unna vektmålet sitt, og spise nå lunsj og middag, pluss te shake daglig. 101 kilo ha blitt til 75. Også humøet e lettee: - Jeg e mye me positiv og føle meg bede på alle måte. Selvfølgelig ha jeg fotsatt noen dålige dage, men ikke oftee enn ande, smile Anette. Anette studee fo å ta studiekompetanse, i tillegg til å jobbe som assistent ved et pleiehjem. Hun ha gått ned fie støelse i unifom siden i somme. På sikt e dømmen å komme inn på Politihøgskolen. - Nå føle jeg endelig at jeg e god nok til å ta sjansen! Livea Livsstilskus ha væt helt fantastisk fo meg. Jeg hadde aldi klat å ende livsstilen min uten den støtten, oppfølgingen og kunnskapen jeg ha fått fa Chistel og de ande undt meg. De ha oppmuntet og motivet meg nå jeg ha følt meg motløs. Familie, venne og kollegae ha skytt av meg hve dag, og inspiet meg til å stå på videe. Nå føle jeg at alt e mulig! Side 5 Det finnes mange måte å gå ned i vekt på. De fleste ha til felles at man i en tidsbegenset peiode ende på spisevane og/elle fysisk aktivitet. Mange vil da gå ned i vekt, men nå "kuen" e ove vil de ofte gå tilbake til gamle vane. Fo mange bli dette et gjentagende mønste hvo man slanke seg, gå ned i vekt fo så å legge på seg igjen og gjene litt eksta. Livsstilsending bety at man innabeide vane og utine som skal vae livet ut. ane instebø lege, volvat med.sente Min jobb som lege bestå i hovedsak av utedning og behandling av sykdom. I stadig stekee gad så se man nytten av å foebygge sykdom gjennom livsstilsending, siden vå livsstil e en økende tussel mot folkehelsen. Ved behandling av sykdom få pasienten utskevet en esept / henvisning til anbefalt behandling. Det e ettelevelsen av den foeskevne behandling som e styende fo pasientens pognose. På samme måten så e effekten av en livsstilsending avhengig av ettelevelsen av de ådene som bli gitt. Min efaing e at det keves tett oppfølging fo å sike at den enkelte pasient klae å gjennomføe endingene. Et livsstilsendingskus e en effektiv måte å sike tett oppfølging av pasienten.

6 ? g e d o f e o N ivea kus L m o å p u d Lue e fo deg? o n e æ v n a k inge du ha av hvilke utfod g gi en vh Ua deg ved å e og vekt kan vi hjelpe t eneste du både mannlig e ov ne n fin di s ed ku m a De På et Live aldesle tilpasninge. deltakee i alle gjøe individuel n og et jo as iv kvinnelige kus ot m en inde e. e on sj ge ua it en ss kt. t liv du og guppe til og gå ned i ve om å ende livss e sk øn e, noen ulike utfoding Deltakene ha væe alt i ed esten. inde. Dette kan Vi hjelpe deg m yt hø støe, ande m m so atete tilstande fa sykdomsel lastningsetes type 2 og be ivasjon. blodtykk, diab ot l på utine og m skade, til mange Ta kontakt med ditt næmeste Livea sente. Nye kus state nå! Nyhet! Toffee Kaamel! Et pefekt mellommåltid fa Livea - Kun 200 kcal - 13,4 g poteine - 12 vitamine - 11 mineale livea.no Livea lansee det pefekte mellommåltid. Med kun 200 kcal e Liveas kaamellba et ideelt altenativ nå du e på faten. Baen selges på samtlige Livea-sente fa mas 2015, og e ikke bae fobeholdt Livea kusdeltakee.

7 Cecilie Hovland gikk ned 60 kg på 8 mnd. "Jeg ha tidligee fosøkt både lavkabo og ande diette, men esultatene fikk jeg føst da jeg statet på Livea sitt livsstilsendingskus. Det e nemlig en livsstilsending som fungee" - Cecilie Hovland Nå kan du også oppnå dine mål! Meld deg på kus via vå hjemmeside. Les Cecilies histoie på Vi stå klae til å hjelpe deg Våt sykehus og medisinske sente ha kote ventetide Allmennlege Banelege Bediftshelsetjeneste Endokinolog Fot- og ankelkiugi Fysioteapeut Volvat Medisinske Sente AS Avd. Medisinsk sente / Legevakt Laguneveien Rådal Tlf Geneell kiug Gynekolog Hjetelege Hudlege Håndkiug Indemedisine Avd. Sykehus Uliksdal Begen Tlf Jodmo Kakiug Legevakt Livsstil/enæing Mage/tam Nakkekiugi Nevolog Otoped Ovevektskiugi Plastikkiug Psykolog Reisemedisin/vaksine Åpningstide: Hvedage Lødag Søndag/Helligdage Ansvalig lege: Ronald Skjeie. Ryggkiugi Sjømannslege Uolog Øe-nese-hals INNGÅR I CAPIO EUROPA

8 he finne du livea:. Hedmak Skanes. Hodaland Åsane, Fyllingsdalen, Landås, Lindås, Osteøy, Sota, Stod. Akeshus Bjøkelangen, Kløfta, Lillestøm. Aust-Agde Aendal - Kick Køgenes, Aendal - Kick Teningssente. Rogaland Haugesund, Ølen. Sogn og Fjodane Føde. Telemak Langesund. Vestfold Hoten. Østfold Askim I disse fylkene finne du Livea Livsstilskus Sogn og Fjodane Hedemak Hodaland Oslo Akeshus Kontakt elle Rogaland Telemak Aust-Agde Vestfold Østfold Vedikupong K. 500,- Ta med deg vedikupongen og få k. 500,- i abatt på et Livea Livsstilskus.

NYTT. Alt går mye lettere! Kari og Anne-Mari ned 18 og 24 kilo. Ring 63 97 79 60

NYTT. Alt går mye lettere! Kari og Anne-Mari ned 18 og 24 kilo. Ring 63 97 79 60 3 2012 Utgave 22 Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy22 til 2030. NYTT Varig vektreduksjon og livsstilsendring Kari og Anne-Mari ned 18 og 24 kilo Alt går mye lettere! Anne-Mari

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer

Vi klarer det da klarer du også! 15 20 14

Vi klarer det da klarer du også! 15 20 14 Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy7 til 2030. MOSS SENTER RING 69 25 76 07 1 2015 UTGAVE 7 Varig vektreduksjon og livsstilsendring www.mosseasylife.no Vi klarer det da klarer

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny:

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: GRATIS AVIS 3 2013 UTGAVE 13 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: Pusset opp formen ned 30 kilo

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Du klarte det. De er kjent for å få kjendisene i form, men her er hverdagsheltene som imponerer dem aller mest.

Du klarte det. De er kjent for å få kjendisene i form, men her er hverdagsheltene som imponerer dem aller mest. Du klarte det De er kjent for å få kjendisene i form, men her er hverdagsheltene som imponerer dem aller mest. TEKST KJERSTI SALVESEN FAHRE FOTO ROLF-ØRJAN HØGSET Å, kom an! Du klarer mer! Lene Alexandra

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn?

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? INFORMASJON Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? Vanlige spørsmål fra foreldre Etter å ha diskutert muligheten for sondeernæring med barnets lege eller klinisk ernæringsfysiolog, har du

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Lyst til å bli en av oss?

Lyst til å bli en av oss? FOR TRENINGSSENTERET LIFE KONGSBERG JANUAR 2015 UTGAVE 54 GRATIS AVIS For seniorer: Kom i form med Ritva! Se side 2 og 3. 12 kilo! Se hvordan Hanna lykkes! Gå ned i vekt med EasyLife. Forskning viser at

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø: Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2011 Marit Bjerk i sitt hjem i Bodø hvor hun forteller leserne sin glaukom-historie. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

Detaljer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Stor & Sterk, UUS. 05.01.09. Oppfølging av Stor & Sterk pasienter hos skolehelsetjenesten

Stor & Sterk, UUS. 05.01.09. Oppfølging av Stor & Sterk pasienter hos skolehelsetjenesten Oppfølging av Stor & Sterk pasienter hos skolehelsetjenesten Prosjektgruppe Merete Hanssen-Bauer, helsesøster bydel Grünerløkka Rigmor Solberg, helsesøster bydel Frogner Line Melby Andreassen, helsesøster

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer