Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler"

Transkript

1 Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

2 Metode Bokundersøkelsen 2010 er gjennomført av Synovate for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse/cati. Respondentene er et representativt utvalg av befolkningen, og er i alderen 15+ det samme som ved tidligere års undersøkelser. Skolebøker er ikke med i undersøkelsen. Metode og spørsmålsbatteri er med forsiktighet endret på enkelte steder i forhold til tidligere år. Dette er tilpasninger som også er gjort ved tidligere års undersøkelser. Grunnkonseptet i undersøkelsen er imidlertid bevart for i størst mulig grad å sikre kontinuiteten, og på den måten kunne sammenlikne og avdekke endringer over en lang tid. Det er intervjuet 1000 personer/respondenter i uke 6 og 7. Dette er det samme antall respondenter som tidligere år, men undersøkelsen er gjennomført 2 uker tidligere undersøkelser fordi Mammutsalget i 2010 ble gjennomført i uke 8 og 9. Presentasjonen er laget av Bokhandlerforeningen. 2

3 LESING av bøker

4 **Q1** Utvalg: 100 % 93 % Leste en eller flere bøker i

5 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen som leste en eller flere bøker siste år holder seg stabilt svært høyt 95 % 90 % 91 % 93 % 93 % 85 % 80 % 82 % 84 % 81 % 85 % 91 % 75 % 73 % 79 % 70 %

6 **Q1** Utvalg: 100 % 97 % kvinner 90% menn Leste en eller flere bøker i

7 **Q1** Utvalg: 100 % Andel som leste minst en bok siste år: Positiv utvikling blant både kvinner og menn siste 10 år 100 % 94 % 94 % 97 % 97 % 95 % 88 % 90 % 85 % 80 % 83 % 87 % 87 % 89 % 90 % Mann Kvinne 75 %

8 **Q1** Utvalg: 100 % Andelen av befolkningen som leser flere enn 10 bøker i året har stabilisert seg på 40 % Utvalg: 100 % 60 % 40 % 20 % 24 % 35 % 32 % 29 % 24 % 33 % 40 % 39 % 40 % 40 % 0 % Mann Kvinne 40 % 47 % 51 % 48 % 48 % 26 % 31 % 28 % 33 % 32 %

9 **Q1** Utvalg: 100 % Storleseren 13 % av befolkningen leser mer enn 30 bøker i året. Flest kvinner leser fortsatt mest (mann:10% kvinne:16%) 9 % 13 % 11 % 10 % 12 % 12 % 14 % 15 % 13 % 6 %

10 **Q1** Utvalg: 100 % Storleserne: (leser flere enn 30 bøker i året): Gruppen med laveste husstandsinntekt (u/300 tusen) har fått økt betydning i bokmarkedet; 9 % 13 % 18 % 23 % 26 %

11 **Q2** Filter: Leser bøker; andel av totalt 93 % 74 % leser bøker omtrent en dag i uken eller oftere. Filter: Leser bøker (93 %) 64 % 70 % 73 % 72 % 74 %

12 **Q4 + Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 93 % I 2009 leste bokleseren gjennomsnittlig 18 bøker 14 norskspråklige og 4 fremmedspråklige 12

13 **Q17** Utvalg: 100 % Kvinner leser oftest skjønnlitteratur Skala hvor 1 er aldri og 4 er ofte Kvinne Skjønnlitterære romaner og noveller 2 Kriminalromaner 1,8 Fagbøker/jobbrelaterte bøker Dokumentar og fakta bøker Hobbybøker og kokebøker 1,6 1,6 1,6 Andre typer bøker Biografier/memoarer 1,1 1,2 Lyrikk 0,7 13

14 **Q17** Utvalg: 100 % Menn leser oftest jobbrelaterte bøker Mann Fagbøker/jobbrelaterte bøker 1,8 Dokumentar og fakta bøker 1,7 Kriminalromaner 1,5 Skjønnlitterære romaner og noveller 1,3 Hobbybøker og kokebøker 1,2 Andre typer bøker 1,1 Biografier/memoarer 1 Lyrikk 0,5 14

15 ** Q:18** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Utvalg: Totalt, 100 % 15

16 **Q18** Utvalg: 100 % 79% av de som har barn under 10 år i husstanden, leser for barna daglig eller minst 2-3 dager i uken ** Q:18 ** Dersom det er barn under 10 år i husstanden, hvor ofte blir det lest bøker for disse barna? Filter: Har barn under 10 år i familien. Andel av total 29 % 55 % 24 % 10 % Daglig / 5-7 dager i uken Ofte / 2-3 dager i uken Av og til 3 % Sjelden 3 % Aldri 16

17 De med høy utdannelse og inntekt over ,- leser signifikant mer for sine barn enn de med lavere utdannelse og lavere familieinntekt. 17

18 LÅN av bøker i

19 **Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 93 % I 2009 lånte bokleseren gjennomsnittlig 7,1 bøker til seg selv eller andre på folkebiblioteket. Kvinner 9,1 bøker og menn 4,4 45 % av bokleserne lånte bøker (2008: 48%) De med husstandsinntekt under låner mest. De i alderen lånte mest, i snitt 8,3 bøker 19

20 KJØP av bøker i

21 **Q6+Q7** Utvalg: 100 % 79 % av befolkningen kjøpte en bok i 2009 (norsk og fremmedspråklig) % 71 % 81 % 81 % Andel som har kjøpt bøker, uavhengig av kanal % 21

22 **Q7** Utvalg: 100 % I 2009 kjøpte vi gjennomsnittlig 11 bøker 8 på norsk og 3 fremmedspråklige Kvinner: 10 på norsk og 2,4 fremmedspråklig Menn: 6 på norsk og 3,5 fremmedspråklige I 2000 kjøpte vi gjennomsnittlig 9 bøker hver. 22

23 **Q6** Utvalg: 100 % Gjennomsnittlig antall kjøpte norske bøker Husstandsinntekt under , ,7 6,1 7,7 7,

24 **Q8** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 79% Bokkjøperen kjøpte 3 bøker i gave. Kvinner kjøpte 4 bøker og menn kjøpte 3 bøker i gave. 24

25 **Q19** Utvalg: 100 % ** Q:19 ** Hvor ofte kjøper du følgende typer bøker som gave? Skala fra 1 til 4, hvor1 er aldri og 4 ofte Barnebøker og ungdomsbøker 1,5 Dokumentar og fakta bøker 1,2 Skjønnlitterære romaner og noveller 1,2 Hobbybøker og kokebøker 1,1 Kriminalromaner 1,1 Biografier/memoarer 0,9 Andre typer bøker 0,7 Fagbøker/jobbrelaterte bøker 0,6 Lyrikk 0,4 25

26 Handelskanaler 26

27 **Q9** Filter: Kjøpt bøker i Share of total 79% 88 % 82 % 83 % 80 % 85 % **Q9**De bøkene du kjøpte i 2009, både de du kjøpte til deg selv, til andre og i gave, kjøpte du noen av disse:? 45 % 42 % 36 % % 30 % 14 % 10 % 8 % 6 % 14 % 12 % 9 % 19 % 15 % 16 % 15 % 12 % 5 % 1 % 19 % 8 % 5 % 2 % 3 % 10 % 8 % 5 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 13 % 14 % Bokhandel: Bokklubb Dgv./varehus: Kiosk eller bensinstasjon No.Internettbokh.: Int.Internettbokh.: Andre steder: I utlandet: ** Kiosk og bensinstasjon slått sammen til ett alternativ i 2010, tidligere delt. 27

28 Besøk i bokhandel 28

29 **Q26** Utvalg: 100 % 94 % av landets befolkning opplever at de har bokhandel der innenfor en akseptabel reiseavstand. 29

30 **Q13** Kjøpte bøker i bokhandelen; Share of total 58% \** Q:13 ** Hva slags type bok/bøker kjøpte du? Kjøpte bøker i bokhandel: Share of total 58% Total

31 **Q21** Utvalg: 100 % ** Q:21 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen. Skala fra 0-7 der: Helt uenig: 0 Helt enig: ,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,7 5,7 5,8 5,9 6 5,9 5,9 5,7 5,7 5,7 5,6 5,8 5,6 5,6 5,6 3,9 4 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 21.A.1 Bokhandelen har et godt utvalg av bøker 21.A.2 Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur 21.A.3 Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert 21.A.4 Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger 21.A.5 Bokhandelen er et hyggelig sted å handle 21.A.6 Bøkene i bokhandelen har akseptable priser 21.A.7 Det er ofte interessante pristilbud i bokhandelen 31

32 HOLDNINGER til lesing og kjøp av bøker 32

33 **Q20** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Jeg leser bøker i feriene 4,3 4,8 5,1 5,3 5,

34 **Q20** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 10 år Gjennomsnitt: Skala fra 1 til 7 hvor 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Bøker er for dyrt 5,4 5,2 5 4,6 4,2 4 3,6 3,

35 **Q20** Utvalg: 100 % Holdninger Endringer siste 20 år Påstand: Bøker er for dyrt respondenter i intervallet 5-7 : 69 % 67 % 62 % 52 % 45 % 41 % 34 % 32 %

36 E-bøker og internett 36

37 **Q23** Utvalg: 100 % ** Q:23 ** En e-bok er en bok som kan leses direkte på en datamaskin, en mobiltelefon eller et lesebrett. I hvilken grad mener du at dette kan være et aktuelt alternativ Total å lese bøker på for deg i løpet av de neste 3 årene? Utvalg: 100 % I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke aktuelt Mann Kvinne I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke aktuelt 37

38 **Q23** Utvalg: 100 % ** Q:23 ** En e-bok er en bok som kan leses direkte på en datamaskin, en mobiltelefon eller et lesebrett. I hvilken grad mener du at dette kan være et aktuelt alternativ å lese bøker på for deg i løpet av de neste 3 årene? ** Q:23 ** Alder ** Q:23 ** Landsdel Oslo Rest Østlandet Vestlandet Midt- Norge Nord- Norge I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke aktuelt I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke aktuelt 38

39 **Q23** Utvalg: 100 % Filter: Leste ingen bøker i % av de som ikke leste bøker siste år svarer at det i noen eller stor grad kan være et alternativ å lese e-bøker. ** Q:23 ** En e-bok er en bok som kan leses direkte på en datamaskin, en mobiltelefon eller et lesebrett. I hvilken grad mener du at dette kan være et aktuelt alternativ å lese bøker på for deg i løpet av de neste 3 årene? Filter: Leste ingen bøker i 2009 I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke aktuelt

40 **Q24** Utvalg: 100 % 46 % oppgir at de har kjøpt bøker via Internett ** Q:24 ** Har du noen gang kjøpt bøker via Internett? Kvinner Menn

41 **Q24** Utvalg: 100 % Har du noen gang kjøpt bøker via Internett? Q:24 ** Har kjøpt bøker via Internett ALDER Q:24 ** Har kjøpt bøker via Internett Husstandsinntekt Q:24 ** Har kjøpt bøker via Internett Landsdel Under Oslo Rest Østlandet Vestlandet 41

42 LESING KJØP LÅN 93 % leste en bok. 79 % kjøpte en bok. 45 % lånte en bok* Leste 18 bøker. Kjøpte 11 bøker. Lånte 7 bøker* * filter: bokleser 42

43 Kontaktinfo: Bokhandlerforeningen: tlf: Forleggerforeningen: tlf:

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 2 Vi har data fra 1555 personer TALL I NETTBEFOLKNINGEN: I henhold til Norstat er det 20% av befolkningen man ikke

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013

Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013 Prosjektnotat nr. 2-2014 Dag Slettemeås Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 2 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 1 forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 2 Forord Jeg har som forlegger sett på den faste bokprisen som en bærebjelke for mangfoldet, kvaliteten og spredningen av norsk litteratur, for forfatternes

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Digital mestring blant norske forbrukere Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Digital mestring blant norske forbrukere Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.8-6 Dag Slettemeås Sifo-survey hurtigstatistikk 6 SIFO 6 Prosjektnotat nr.8 6 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 5 Oslo www.sifo.no

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer