0 % Antall respondenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter"

Transkript

1 Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr MVA Mottaker IKT Norge Dato: Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende, representativt utvalg på 1000 personer over 15 år. 700 på fasttelefon, 300 på mobil. Fasttelefonutvalget trekkes fra DM-Husets abonnentsdatabase. Mobilnummre trekkes tilfeldig fra nummerseriene til Post- og Teletilsynet. INTERVJUING Intervjuingen ble gjennomført i perioden 12. til 18. februar FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (uering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer en som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, dessto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 1000 personer, vil feilmarginene variere fra 1,9 poeng ved en 10/90- fordeling til 3,1 poeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under illustrerer dette. Feilmargin (± %) 10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Feilmargin (± %) 15 % 15 % 12 % 12 % 9 % 9 % 6 % 6 % 3 % 2,7 % 3,1 % 3 % 19 1,9 % 0 % 0 % Antall respondenter KONFIDENSINTERVALL FOR STANDARISERT GJENNOMSNITT Spørsmål som skal måle graden av noe på en skala, for eksempel 1 til 10 eller 1 til 5, blir standardisert til en 0 til 100-skala. For å si noe om forskjeller mellom grupper bruker vi sammenligninger av gjennomsnitt. Testen for å si noe om forskjeller er reelle (i befolkningen) er en Student t-test. Denne testen er avhengig av størrelsen på utvalgene, gjennomsnittet t og spredningen på svarene. VEKTING Undersøkelsen vektes opp mot Norges befolkning for kjønn, alder og fylke. Trondheim Arve Østgaard

2 Om utvalget KJØNN Mann ,3 49,3 Kvinne ,7 100 Total FORDELING () ALDER 30 år eller yngre ,3 24, år ,1 41, år , år ,6 75,5 60 år eller eldre ,5 100 Total UTDANNINGSGRUPPER 9 årig grunnskole ,8 14,8 Videregående skole ,7 53,5 Universitet/høyskole (1-2 år etter vgs) ,1 74,6 Universitet/høyskole (3 år eller mer etter vgs) ,4 100 Total BOSTED Oslo By med mer enn 500 innbyggere By med mellom og 500 innbyggere ,5 59,5 Tettsted ,4 79,9 Landsbygd ,1 100 Total HUSSTANDENS SAMLEDE BRUTTO INNTEKT (I TUSEN KR) Under ,6 29, ,8 52, ,5 75, ,1 88,8 Over ,2 100 Total

3 REGION Nord-Norge 99 9,9 9,9 Midt-Norge ,9 23,8 Vestlandet t ,3 44,1 Sørlandet 93 9,3 53,4 Østlandet ,7 77,1 Oslo/Akershus ,9 100 Total FORDELING () 0 25 ANTALL PERSONER I HUSSTANDEN 1 person ,4 21, ,7 55, , ,2 86,3 5 eller flere personer ,7 100 Total HVIS VALG I MORGEN, HVA VILLE DU HA STEMT? AP ,2 18,4 FRP ,7 15,7 H ,5 14,4 KRF 41 4,1 4,4 RV/Rødt 12 1,2 1,2 SP 32 3,2 3,4 SV 53 5,3 5,7 V 39 3,9 4,2 ANDRE 13 1,3 1,4 Usikker/Skal ikke stemme ,2 31,2 Total ,5 100 ANTALL PERSONER I HUSSTANDEN ,4 35,4 Nei ,8 90,2 Vet ikke 92 9,8 100 Total

4 Har du hørt om datalagringsdirektivet? Prosent ,2 28,2 28,2 Nei ,3 69,3 97,5 Vet ikke 25 2,5 2,5 100 Totalt alle Nei 69 Prosentvis fordeling 28,2 28,2 Nei 69,3 Nei 69,3 Nei Vet ikke 2,5 Vet ikke 2,5 Vet ikke Totalt alle 0 Totalt alle 28 Vet ikke 3 Nei Vet ikke Total antall Kjønn Mann 34,6% 64,2% 1,3% 100,0 % (n =494) Kvinne 22,1% 74,3% 3,6% 100,0 % (n =507) Alder 30 år eller yngre 24,3% 74,3% 1,3% 100,0 % (n =243) år 28,3% 69,3% 2,4% 100,0 % (n =171) år 27,1% 72,5% 0,4% 100,0 % (n =176) år 33,5% 63,7% 2,8% 100,0 % (n =167) 60 år eller eldre 29,3% 65,9% 4,9% 100,0 % (n =246) Utdanningsgrupper 9 årig grunnskole 16,8% 82,5% 0,7% 100,0 % (n =144) Videregående skole 26,0% 70,9% 3,0% 100,0 % (n =377) Universitet/høyskole (1-2 år) 27,8% 68,6% 6% 3,7% 100,00 % (n =206) Universitet/høyskole (3 år + ) 38,5% 59,6% 1,9% 100,0 % (n =248) Bosted Oslo 36,3% 63,0% 0,7% 100,0 % (n =139) By 500 innbyggere+ 31,6% 64,4% 4,1% 100,0 % (n =199) By mlm og 500 innb. 26,6% 70,8% 2,6% 100,0 % (n =253) Tettsted 27,0% 71,0% 2,0% 100,0 % (n =203) Landsbygd 23,3% 74,3% 2,4% 100,0 % (n =199) Husstandens Under ,2% 66,2% 6,7% 100,0 % (n =62) samlede brutto ,2% 70,2% 1,6% 100,0 % (n =166) inntekt (i tusen kr) ,9% 65,5% 2,6% 100,0 % (n =176) ,9% 68,5% 3,6% 100,0 % (n =180) ,8% 64,2% 0,0% 100,0 % (n =100) Over ,0% 68,6% 1,4% 100,0 % (n =86) Total 28,2 % 69,3 % 2,5 % 100,0 % (n =1002)

5 Nei Vet ikke Total antall Region/Bosted Nord-Norge 27,4% 70,1% 2,5% 100,0 % (n =98) Midt-Norge 28,2% 66,1% 5,8% 100,0 % (n =139) Vestlandet 29,6% 68,3% 2,1% 100,0 % (n =203) Sørlandet 18,9% 78,7% 7% 2,4% 100,00 % (n =93) Østlandet 25,0% 72,2% 2,8% 100,0 % (n =237) Oslo/Akershus 34,6% 65,0% 0,4% 100,0 % (n =229) Antall personer i 1 person 29,8% 66,9% 3,3% 100,0 % (n =214) husstanden 2 personer 27,9% 69,0% 3,1% 100,0 % (n =336) 3 personer 32,0% 65,9% 2,1% 100,0 % (n =158) 4 personer 23,6% 74,4% 1,9% 100,0 % (n =152) 5 eller flere personer 27,8% 71,6% 0,6% 100,0 % (n =137) Hvis valg i morgen, AP 25,0% 73,3% 1,7% 100,0 % (n =172) hva ville du ha FRP 30,1% 68,0% 1,8% 100,0 % (n =147) stemt? H 37,3% 59,4% 3,3% 100,0 % (n =134) KRF 16,6% 81,0% 2,4% 100,0 % (n =41) RV/Rødt 29,2% 70,8% 0,0% 100,0 % (n =11) SP 25,8% 71,4% 2,8% 100,0 % (n =32) SV 45,5% 48,5% 6,1% 100,0 % (n =53) V 49,0% 47,9% 31% 3,1% 100,00 % (n =39) ANDRE 28,5% 71,5% 0,0% 100,0 % (n =13) Usikker/Skal ikke stemme 25,6% 71,6% 2,8% 100,0 % (n =292) eller nei til norsk 33,2% 65,9% 1,0% 100,0 % (n =331) EU-medlemsskap Nei 27,4% 69,0% 3,6% 100,0 % (n =512) Vet ikke 29,8% 66,8% 3,4% 100,0 % (n =91) Total 28,2 % 69,3 % 2,5 % 100,0 % (n =1002) Signifikant ifik lavere andel enn totalen. t Unntak for dikotomier i (eks. kjønn) signifikant ifik lavere andel enn motsatsen t (eks mann mot kvinne)

6 Stortinget skal snart ta stilling til et EU-direktiv. Direktivet krever lagring av informasjon om hvem som er i kontakt med hvem via telefon og e- post. Opplysningene skal lagres om alle, også om personer som aldri har vært mistenkt for å ha gjort noe galt. Lagringen er tenkt som ett av flere verktøy i jakten på kriminelle og terrorister. Vil du at dine telefonsamtaler, sms og din datatrafikk (mail og web-besøk) besøk) automatisk skal bli registert, overvåket og lagret i 24 månder? Prosent ,7 34,7 34,7 Nei ,8 60,8 95,4 Vet ikke 46 4,6 4,6 100 Totalt alle Nei 61 Prosentvis fordeling 34,7 34,7 Nei 60,8 Nei 60,8 Nei Vet ikke 4,6 Vet ikke 4,6 Vet ikke Totalt alle 0 Totalt alle Vet ikke 5 35 Nei Vet ikke Total antall Kjønn Mann 32,5% 63,4% 4,1% 100,0 % (n =493) Kvinne 36,8% 58,2% 5,1% 100,0 % (n =508) Alder 30 år eller yngre 28,8% 69,3% 1,9% 100,0 % (n =243) år 33,0% 62,4% 4,6% 100,0 % (n =171) år 32,2% 61,1% 6,7% 100,0 % (n =176) år 39,8% 53,9% 6,3% 100,0 % (n =165) 60 år eller eldre 39,8% 55,5% 4,7% 100,0 % (n =245) Utdanningsgrupper 9 årig grunnskole 31,6% 64,9% 3,5% 100,0 % (n =145) Videregående skole 36,6% 57,6% 5,9% 100,0 % (n =377) Universitet/høyskole (1-2 år) 37,2% 58,9% 3,9% 100,00 % (n =206) Universitet/høyskole (3 år + ) 33,1% 62,5% 4,4% 100,0 % (n =248) Bosted Oslo 31,7% 62,4% 5,9% 100,0 % (n =139) By 500 innbyggere+ 33,2% 62,5% 4,3% 100,0 % (n =199) By mlm og 500 innb. 34,5% 62,2% 3,3% 100,0 % (n =252) Tettsted 35,5% 61,1% 3,4% 100,0 % (n =203) Landsbygd 36,4% 56,6% 7,0% 100,0 % (n =200) Husstandens Under ,7% 65,5% 7,8% 100,0 % (n =61) samlede brutto ,2% 60,3% 5,5% 100,0 % (n =166) inntekt (i tusen kr) ,4% 57,1% 3,5% 100,0 % (n =175) ,8% 57,5% 3,8% 100,0 % (n =181) ,5% 57,4% 3,1% 100,0 % (n =101) Over ,1% 51,8% 4,2% 100,0 % (n =87) Total 34,7 % 60,8 % 4,6 % 100,0 % (n =1001)

7 Region/Bosted Antall personer i husstanden Hvis valg i morgen, hva ville du ha stemt? eller nei til norsk EU-medlemsskap Har du hørt om datalagringsdirektivet? Nei Vet ikke Total antall Nord-Norge 34,3% 63,3% 2,4% 100,0 % (n =99) Midt-Norge 32,4% 62,8% 4,8% 100,0 % (n =140) Vestlandet 30,8% 66,0% 3,3% 100,0 % (n =204) Sørlandet 38,6% 57,5% 5% 4,0% 100,00 % (n =93) Østlandet 38,5% 56,1% 5,5% 100,0 % (n =237) Oslo/Akershus 34,1% 60,0% 5,9% 100,0 % (n =230) 1 person 26,3% 67,1% 6,6% 100,0 % (n =213) 2 personer 38,9% 56,2% 4,9% 100,0 % (n =337) 3 personer 37,3% 61,3% 1,3% 100,0 % (n =158) 4 personer 36,5% 57,8% 5,7% 100,0 % (n =152) 5 eller flere personer 31,9% 64,7% 3,4% 100,0 % (n =137) AP 41,1% 55,2% 3,8% 100,0 % (n =172) FRP 49,5% 47,1% 3,3% 100,0 % (n =147) H 32,6% 64,3% 3,1% 100,0 % (n =135) KRF 16,4% 67,8% 15,8% 100,0 % (n =41) RV/Rødt 14,8% 85,2% 0,0% 100,0 % (n =12) SP 29,0% 68,5% 2,5% 100,0 % (n =32) SV 19,0% 71,8% 9,3% 100,0 % (n =53) V 34,7% 65,3% 00% 0,0% 100,00 % (n =40) ANDRE 21,0% 79,0% 0,0% 100,0 % (n =13) Usikker/Skal ikke stemme 35,8% 58,7% 5,5% 100,0 % (n =292) 38,9% 55,5% 5,6% 100,0 % (n =332) Nei 35,1% 60,9% 4,0% 100,0 % (n =513) Vet ikke 29,7% 65,5% 4,8% 100,0 % (n =91) 28,7% 68,8% 2,4% 100,0 % (n =283) Nei 37,5% 57,5% 5,1% 100,0 % (n =694) Vet ikke 23,5% 60,3% 16,2% 100,00 % (n =25) Total 34,7 % 60,8 % 4,6 % 100,0 % (n =1001)

8 Er du villig til å betale ekstra for at myndighetene skal overvåke og lagre din telefon og datatrafikk? Prosent 69 6,8 6,8 6,8 Nei ,4 91,4 98,2 Vet ikke 18 1,8 1,8 100 Totalt alle Prosentvis fordeling 6,8 6,8 Nei Nei 91,4 Nei 91,4 Nei 91 Vet ikke 1,8 Vet ikke 1,8 Vet ikke Totalt alle 0 Totalt alle 7 Vet ikke 2 Nei Vet ikke Total antall Kjønn Mann 6,9% 92,1% 1,0% 100,0 % (n =494) Kvinne 6,8% 90,6% 2,6% 100,0 % (n =507) Alder 30 år eller yngre 4,4% 94,0% 1,6% 100,0 % (n =244) år 10,5% 87,8% 1,8% 100,0 % (n =171) år 5,7% 93,0% 1,3% 100,0 % (n =175) år 7,7% 90,6% 1,7% 100,0 % (n =166) 60 år eller eldre 7,0% 90,6% 2,4% 100,0 % (n =245) Utdanningsgrupper 9 årig grunnskole 5,7% 92,8% 1,6% 100,0 % (n =144) Videregående skole 5,2% 93,2% 1,6% 100,0 % (n =377) Universitet/høyskole (1-2 år) 9,8% 88,4% 1,8% 100,00 % (n =206) Universitet/høyskole (3 år + ) 7,4% 90,2% 2,4% 100,0 % (n =247) Bosted Oslo 7,7% 90,1% 2,3% 100,0 % (n =139) By 500 innbyggere+ 8,8% 88,7% 2,5% 100,0 % (n =198) By mlm og 500 innb. 4,5% 94,7% 0,8% 100,0 % (n =253) Tettsted 7,4% 90,0% 2,6% 100,0 % (n =203) Landsbygd 7,0% 91,6% 1,4% 100,0 % (n =200) Husstandens Under ,5% 85,8% 3,8% 100,0 % (n =61) samlede brutto ,3% 89,3% 1,4% 100,0 % (n =166) inntekt (i tusen kr) ,2% 92,8% 1,1% 100,0 % (n =175) ,4% 94,0% 0,5% 100,0 % (n =181) ,3% 87,8% 1,8% 100,0 % (n =100) Over ,5% 88,2% 5,4% 100,0 % (n =87) Total 6,8 % 91,4 % 1,8 % 100,0 % (n =1002)

9 Region/Bosted Antall personer i husstanden Hvis valg i morgen, hva ville du ha stemt? eller nei til norsk EU-medlemsskap Har du hørt om datalagringsdirektivet? Nei Vet ikke Total antall Nord-Norge 5,3% 94,0% 0,6% 100,0 % (n =99) Midt-Norge 7,3% 91,3% 1,4% 100,0 % (n =139) Vestlandet 8,2% 90,7% 1,1% 100,0 % (n =203) Sørlandet 7,4% 90,3% 2,4% 100,00 % (n =93) Østlandet 5,2% 93,6% 1,2% 100,0 % (n =237) Oslo/Akershus 7,5% 88,9% 3,5% 100,0 % (n =229) 1 person 6,1% 91,6% 2,3% 100,0 % (n =214) 2 personer 8,8% 88,7% 2,5% 100,0 % (n =335) 3 personer 6,9% 92,5% 0,7% 100,0 % (n =158) 4 personer 4,6% 93,9% 1,6% 100,0 % (n =151) 5 eller flere personer 6,0% 93,1% 0,9% 100,0 % (n =136) AP 10,6% 88,2% 1,2% 100,0 % (n =172) FRP 10,6% 87,8% 1,6% 100,0 % (n =147) H 7,3% 91,5% 1,2% 100,0 % (n =135) KRF 8,8% 86,1% 5,1% 100,0 % (n =41) RV/Rødt 6,7% 93,3% 0,0% 100,0 % (n =12) SP 3,6% 96,4% 0,0% 100,0 % (n =31) SV 3,6% 95,0% 1,4% 100,0 % (n =53) V 96% 9,6% 90,4% 00% 0,0% 100,00 % (n =39) ANDRE 0,0% 100,0% 0,0% 100,0 % (n =13) Usikker/Skal ikke stemme 3,6% 93,8% 2,6% 100,0 % (n =292) 9,0% 88,9% 2,2% 100,0 % (n =331) Nei 5,6% 93,4% 1,1% 100,0 % (n =514) Vet ikke 7,9% 88,1% 4,0% 100,0 % (n =92) 6,8% 91,9% 1,3% 100,0 % (n =283) Nei 6,7% 91,4% 1,9% 100,0 % (n =693) Vet ikke 11,7% 84,3% 39% 3,9% 100,00 % (n =25) Total 6,8 % 91,4 % 1,8 % 100,0 % (n =1002)

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk 20. mars 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Konfidensintervaller Vi ser på inntekten til en tilfeldig valgt person (i tusen

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern Av Geir Vinsand Forord Foreliggende rapport inneholder resultater

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer