Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker."

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Dato: Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 800 personer over 16 år. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført i mai FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 800, vil feilmarginene variere fra 2,1 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,5 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 30 år, svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom en forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Trondheim Marie Rande Arve Østgaard

2 Hovedfunn 52 prosent mener Ringerike kommune bør slå seg sammen med én eller flere kommuner. Personer med høyskole- eller universitetsutdanning mener dette i størst grad, mens personer med grunnskoleutdanning i større grad enn øvrige grupper mener Ringerike bør bestå som egen kommune. De under 30 år er i mindre grad enn øvrige aldersgrupper for sammenslåing. 62 prosent kjenner til at kommunen samarbeider med én eller flere nabokommuner om tjenester og oppgaver. De mellom 50 og 69 år, samt de med utdanning fra høyskole eller universitet, kjenner i størst grad til dette. 50 prosent er positive til sammenslåing med Hole og Jevnaker. De under 30 år og de med grunnskoleutdanning er mest negative, mens de høyest utdannede er mest positive. Av ulike formål med kommunesammenslåing, vurderes god kvalitet på kommunale tjenester som viktigst, mens kort avstand til slike tjenester vurderes som minst viktig. 68 prosent synes det er viktig med kort avstand til helsetjenester i en eventuell ny kommune. Mange mener også det er viktig med kort avstand til skole- og fritidsordning, pleie og omsorg i institusjon, barnehagetilbud og kollektivtransport (30-47 prosent), mens kort reisetid til Rådhuset, barnevern og tilbud innen kultur og fritid er mindre viktig (11-21 prosent). 57 prosent ville ha stemt «ja» til sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike ved en folkeavstemning i dag, og 28 prosent ville stemt «nei». Syv prosent ville ikke ha stemt, mens åtte prosent oppgir «vet ikke». En signifikant høyere andel menn enn kvinner ville ha stemt «ja», og andelen med høyskole- eller universitetsutdanning som ville stemt «ja», er høyere enn andelen i øvrige grupper.

3 Spørsmål : Ønsker du at Ringerike kommune bør slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, eller bestå som en egen kommune? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Slå seg sammen % 52 % Bestå som egen kommune % 32 % Vet ikke % 16 % Total %

4 Spørsmål : Ønsker du at Ringerike kommune bør slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, eller bestå som en egen kommune? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Slå seg sammen Bestå som egen kommune Vet ikke Valid N Kjønn Mann 57% 31% 13% (n=398) Kvinne 48% 33% 20% (n=403) Alder Under 30 år 38% 39% 23% (n=165) år 58% 29% 13% (n=252) år 57% 29% 14% (n=256) 70 år og eldre 49% 32% 19% (n=128) Utdanning Grunnskole 40% 45% 14% (n=99) VGS 45% 35% 20% (n=322) Høgskole/universitet 62% 23% 14% (n=367) Total 52% 32% 16% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

5 Spørsmål : I dag samarbeider mange kommuner om ulike tjenester og oppgaver. Kjenner du til om kommunen din samarbeider med en eller flere nabokommuner om tjenester og oppgaver? 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Ja % 62 % Nei % 28 % Vet ikke % 10 % Total %

6 Spørsmål : I dag samarbeider mange kommuner om ulike tjenester og oppgaver. Kjenner du til om kommunen din samarbeider med en eller flere nabokommuner om tjenester og oppgaver? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja Nei Vet ikke Valid N Kjønn Mann 65% 28% 7% (n=396) Kvinne 60% 28% 12% (n=402) Alder Under 30 år 40% 41% 19% (n=165) år 63% 30% 7% (n=253) år 73% 20% 7% (n=255) 70 år og eldre 67% 25% 8% (n=128) Utdanning Grunnskole 39% 44% 17% (n=100) VGS 57% 31% 12% (n=322) Høgskole/universitet 74% 21% 5% (n=368) Total 62% 28% 10% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

7 Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at Hole, Jevnaker og Ringerike slår seg sammen? 0% 10% 20% 30% Frekvens Prosent 1 - Svært negativ 71 9 % 9 % % 11 % % 29 % % 24 % 5 - Svært positiv % 26 % Vet ikke 14 2 % 2 % Total %

8 Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at Hole, Jevnaker og Ringerike slår seg sammen? Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært negativ Svært positiv Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% 11% 24% 25% 30% 2% (n=396) Kvinne 9% 10% 33% 23% 23% 2% (n=403) Alder Under 30 år 10% 9% 45% 20% 13% 3% (n=165) år 7% 14% 21% 29% 29% 1% (n=252) år 9% 10% 25% 24% 31% 2% (n=256) 70 år og eldre 13% 6% 29% 20% 30% 2% (n=127) Utdanning Grunnskole 9% 14% 39% 17% 16% 5% (n=100) VGS 12% 11% 28% 24% 24% 2% (n=322) Høgskole/universitet 5% 10% 26% 27% 31% 1% (n=367) Total 9% 11% 29% 24% 26% 2% (n=799) Signifikant høyere Signifikant lavere

9 Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at Hole, Jevnaker og Ringerike slår seg sammen? Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært negativ og 100='Svært positiv'. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=390) 65 64,52 Kvinne (n=396) 60 60,13 Alder Under 30 år (n=160) 54 54, år (n=250) 65 64, år (n=251) 65 64,97 70 år og eldre (n=124) 62 62,36 Utdanning Grunnskole (n=95) 54 54,37 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell VGS (n=316) 59 59,34 Høgskole/universitet (n=364) 67 67,41 Total (n=786) 62 62,

10 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Stort fagmiljø i kommunen 0% 10% 20% 30% Frekvens Prosent 1 - Svært uviktig 11 1 % 1 % % 0 % % 2 % % 3 % % 13 % % 6 % % 16 % % 22 % % 7 % 10 - Svært viktig % 28 % Vet ikke 20 3 % 3 % Total %

11 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Stort fagmiljø i kommunen Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 0% 2% 2% 14% 5% 16% 27% 4% 26% 2% (n=397) Kvinne 0% 0% 1% 4% 12% 7% 15% 17% 9% 31% 3% (n=403) Alder Under 30 år 1% 0% 1% 2% 15% 10% 19% 22% 4% 22% 4% (n=166) år 1% 0% 2% 2% 12% 4% 17% 22% 10% 29% 2% (n=252) år 2% 0% 1% 5% 11% 6% 13% 23% 6% 31% 1% (n=255) 70 år og eldre 2% 1% 2% 2% 17% 4% 12% 20% 5% 29% 6% (n=127) Utdanning Grunnskole 1% 0% 1% 5% 24% 12% 13% 18% 4% 16% 5% (n=99) VGS 2% 1% 2% 2% 14% 5% 17% 20% 5% 30% 3% (n=322) Høgskole/universitet 1% 0% 1% 3% 9% 5% 15% 26% 9% 30% 1% (n=368) Total 1% 0% 2% 3% 13% 6% 16% 22% 7% 28% 3% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

12 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Stort fagmiljø i kommunen Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=389) 73 72,69 Kvinne (n=391) Alder Under 30 år (n=159) 71 71, år (n=247) 76 75, år (n=254) 74 74,49 70 år og eldre (n=120) 72 72,04 Utdanning Grunnskole (n=94) 65 65,42 Signifikant høyere Signifikant lavere VGS (n=313) 73 73,11 Høgskole/universitet (n=364) 77 77,18 Total (n=780) 74 73,

13 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale tjenestene 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 - Svært uviktig 7 1 % 1 % % 0 % % 1 % % 1 % % 8 % % 4 % % 9 % % 17 % % 10 % 10 - Svært viktig % 47 % Vet ikke 7 1 % 1 % Total %

14 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale tjenestene Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 0% 1% 2% 7% 4% 7% 21% 11% 43% 2% (n=396) Kvinne 0% 0% 0% 1% 8% 5% 11% 13% 10% 51% 0% (n=402) Alder Under 30 år 0% 0% 0% 1% 8% 4% 11% 16% 17% 41% 1% (n=164) år 0% 0% 1% 1% 5% 3% 9% 20% 11% 49% 2% (n=253) år 2% 0% 2% 2% 9% 4% 7% 15% 7% 52% 1% (n=256) 70 år og eldre 2% 0% 1% 3% 10% 7% 12% 17% 8% 40% 0% (n=127) Utdanning Grunnskole 1% 0% 0% 1% 11% 11% 10% 15% 14% 35% 1% (n=99) VGS 1% 0% 1% 2% 10% 3% 10% 15% 9% 49% 2% (n=322) Høgskole/universitet 1% 1% 1% 1% 5% 4% 9% 20% 10% 49% 0% (n=368) Total 1% 0% 1% 1% 8% 4% 9% 17% 10% 47% 1% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

15 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale tjenestene Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=391) 82 82,05 Kvinne (n=402) 84 83,76 Alder Under 30 år (n=163) 84 83, år (n=249) 85 85, år (n=254) 82 82,26 70 år og eldre (n=127) 78 78,42 Utdanning Grunnskole (n=99) 79 78,58 VGS (n=317) 83 82,58 Høgskole/universitet (n=367) 85 84,53 Total (n=793) 83 82,

16 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kort avstand til de kommunale tjenestene 0% 5% 10% 15% 20% 25% Frekvens Prosent 1 - Svært uviktig 10 1 % 1 % % 2 % % 4 % % 4 % % 20 % % 8 % % 13 % % 19 % % 7 % 10 - Svært viktig % 21 % Vet ikke 13 2 % 2 % Total %

17 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kort avstand til de kommunale tjenestene Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 2% 6% 5% 22% 8% 15% 15% 5% 19% 2% (n=396) Kvinne 0% 2% 2% 3% 18% 9% 10% 23% 8% 23% 2% (n=403) Alder Under 30 år 1% 1% 4% 3% 20% 9% 13% 18% 10% 18% 4% (n=164) år 2% 3% 3% 5% 20% 11% 16% 20% 5% 15% 2% (n=254) år 0% 2% 5% 4% 22% 8% 13% 17% 6% 23% 0% (n=256) 70 år og eldre 2% 2% 6% 4% 16% 4% 6% 21% 7% 31% 2% (n=127) Utdanning Grunnskole 2% 1% 1% 3% 20% 9% 11% 14% 11% 22% 6% (n=100) VGS 2% 2% 2% 2% 20% 7% 11% 21% 6% 24% 2% (n=323) Høgskole/universitet 1% 2% 6% 6% 20% 10% 15% 18% 6% 17% 0% (n=366) Total 1% 2% 4% 4% 20% 8% 13% 19% 7% 21% 2% (n=798) Signifikant høyere Signifikant lavere

18 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kort avstand til de kommunale tjenestene Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=391) 63 63,24 Kvinne (n=396) 70 70,34 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Alder Under 30 år (n=159) 68 68, år (n=249) 64 63, år (n=255) 67 67,31 70 år og eldre (n=124) 70 70,48 Utdanning Grunnskole (n=94) 70 69,61 VGS (n=315) 69 69,22 Høgskole/universitet (n=367) 64 63,84 Total (n=787) 67 66,

19 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift 0% 10% 20% 30% 40% Frekvens Prosent 1 - Svært uviktig 6 1 % 1 % % 1 % % 2 % % 3 % % 11 % % 5 % % 11 % % 18 % % 10 % 10 - Svært viktig % 35 % Vet ikke 34 4 % 4 % Total %

20 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 1% 2% 3% 10% 5% 11% 16% 11% 39% 2% (n=397) Kvinne 0% 1% 1% 3% 11% 5% 11% 19% 9% 32% 6% (n=403) Alder Under 30 år 0% 0% 2% 5% 16% 8% 16% 18% 8% 21% 5% (n=165) år 1% 1% 2% 2% 7% 5% 14% 18% 13% 36% 3% (n=254) år 2% 2% 1% 2% 11% 5% 7% 18% 9% 41% 4% (n=256) 70 år og eldre 0% 1% 5% 4% 10% 2% 8% 16% 8% 40% 7% (n=128) Utdanning Grunnskole 1% 1% 2% 4% 17% 3% 15% 17% 3% 25% 11% (n=99) VGS 1% 0% 2% 2% 12% 4% 9% 18% 9% 36% 5% (n=322) Høgskole/universitet 1% 1% 2% 3% 7% 6% 12% 18% 12% 37% 1% (n=368) Total 1% 1% 2% 3% 11% 5% 11% 18% 10% 35% 4% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

21 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=389) 78 78,44 Kvinne (n=377) 76 75,98 Alder Under 30 år (n=156) 70 70, år (n=245) 80 79, år (n=246) 79 78,96 70 år og eldre (n=118) 78 78,17 Utdanning Grunnskole (n=88) 70 70,38 Signifikant høyere Signifikant lavere VGS (n=306) 78 77,59 Høgskole/universitet (n=363) 79 78,85 Total (n=766) 77 77,

22 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Et godt lokaldemokrati 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 - Svært uviktig 9 1 % 1 % % 1 % % 1 % % 3 % % 9 % % 5 % % 13 % % 16 % % 10 % 10 - Svært viktig % 39 % Vet ikke 11 1 % 1 % Total %

23 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Et godt lokaldemokrati Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 2% 2% 3% 9% 4% 13% 15% 8% 40% 2% (n=397) Kvinne 1% 0% 1% 2% 9% 5% 13% 17% 13% 39% 1% (n=403) Alder Under 30 år 1% 1% 0% 3% 13% 3% 19% 12% 13% 34% 2% (n=167) år 0% 2% 2% 1% 8% 4% 16% 17% 9% 39% 1% (n=252) år 2% 0% 2% 4% 9% 5% 8% 18% 10% 41% 0% (n=255) 70 år og eldre 2% 2% 2% 5% 6% 5% 9% 14% 11% 42% 3% (n=128) Utdanning Grunnskole 1% 0% 0% 3% 10% 4% 18% 14% 13% 32% 5% (n=100) VGS 2% 1% 1% 3% 9% 5% 9% 16% 9% 43% 2% (n=322) Høgskole/universitet 1% 1% 2% 2% 9% 4% 15% 17% 11% 38% 0% (n=368) Total 1% 1% 1% 3% 9% 5% 13% 16% 10% 39% 1% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

24 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Et godt lokaldemokrati Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=389) 77 77,26 Kvinne (n=400) 80 79,95 Alder Under 30 år (n=161) 77 77, år (n=250) 79 79, år (n=254) 79 78,62 70 år og eldre (n=124) 79 79,18 Utdanning Grunnskole (n=94) 78 78,05 VGS (n=316) 79 79,33 Høgskole/universitet (n=367) 78 78,29 Total (n=789) 79 78,

25 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling 0% 10% 20% 30% 40% Frekvens Prosent 1 - Svært uviktig 5 1 % 1 % % 1 % % 2 % % 7 % % 5 % % 12 % % 20 % % 13 % 10 - Svært viktig % 38 % Vet ikke 11 1 % 1 % Total %

26 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 2% 2% 8% 5% 11% 22% 12% 37% 1% (n=397) Kvinne 0% 1% 2% 7% 5% 13% 18% 13% 39% 1% (n=403) Alder Under 30 år 0% 1% 4% 6% 7% 21% 17% 15% 29% 1% (n=165) år 0% 2% 1% 8% 3% 10% 23% 13% 40% 1% (n=252) år 2% 0% 2% 9% 6% 11% 18% 10% 41% 1% (n=256) 70 år og eldre 0% 2% 5% 5% 6% 7% 18% 14% 39% 3% (n=128) Utdanning Grunnskole 1% 2% 2% 9% 9% 13% 18% 6% 33% 6% (n=99) VGS 1% 1% 2% 8% 5% 13% 19% 12% 39% 2% (n=323) Høgskole/universitet 0% 1% 3% 7% 5% 11% 21% 14% 38% 0% (n=369) Total 1% 1% 2% 7% 5% 12% 20% 13% 38% 1% (n=801) Signifikant høyere Signifikant lavere

27 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=391) 80 79,97 Kvinne (n=398) 81 80,94 Alder Under 30 år (n=164) 78 77, år (n=250) 82 82, år (n=252) 80 80,23 70 år og eldre (n=123) 81 80,88 Utdanning Grunnskole (n=94) 76 76,37 VGS (n=317) 81 80,52 Høgskole/universitet (n=367) 82 81,61 Total (n=789) 80 80,

28 Spørsmål 10: En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 - Svært uviktig 4 0 % 0 % % 1 % % 2 % % 1 % % 8 % % 7 % % 11 % % 18 % % 11 % 10 - Svært viktig % 39 % Vet ikke 15 2 % 2 % Total %

29 Spørsmål 10: En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 - Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 0% 2% 1% 10% 7% 12% 19% 11% 37% 1% (n=396) Kvinne 0% 1% 1% 1% 7% 6% 10% 18% 12% 41% 2% (n=403) Alder Under 30 år 0% 1% 0% 2% 12% 11% 17% 21% 9% 25% 2% (n=163) år 1% 0% 3% 0% 6% 5% 10% 19% 12% 42% 2% (n=252) år 1% 1% 1% 1% 9% 7% 8% 18% 11% 43% 0% (n=257) 70 år og eldre 0% 0% 4% 2% 6% 6% 9% 16% 12% 43% 3% (n=127) Utdanning Grunnskole 0% 1% 0% 0% 12% 11% 15% 12% 10% 34% 5% (n=100) VGS 1% 1% 1% 1% 9% 6% 9% 19% 11% 40% 2% (n=323) Høgskole/universitet 0% 0% 3% 2% 7% 6% 11% 19% 12% 40% 0% (n=367) Total 0% 1% 2% 1% 8% 7% 11% 18% 11% 39% 2% (n=801) Signifikant høyere Signifikant lavere

30 Spørsmål 10: En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=393) 79 79,13 Kvinne (n=393) 81 81,01 Alder Under 30 år (n=161) 74 74,05 Signifikant høyere Signifikant lavere år (n=247) 82 82, år (n=254) 81 80,84 70 år og eldre (n=123) 82 81,63 Utdanning Grunnskole (n=95) 77 77,43 VGS (n=314) 81 80,55 Høgskole/universitet (n=367) 81 80,56 Total (n=785) 80 80,

31 En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av sju mål. Standardisert gjennomsnitt, der 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Standardisert gjennomsnitt Stort fagmiljø i kommunen 74 God kvalitet på de kommunale tjenestene 83 Kort avstand til de kommunale tjenestene 67 Kostnadseffektiv kommunal drift 77 Et godt lokaldemokrati 79 God nærings- og samfunnsutvikling 80 Livskraftig lokalsamfunn

32 Spørsmål : Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Frekvens Prosent Helsetjenester % 68 % 68 % Barnevern % 18 % 18 % Pleie og omsorg i institusjon % 39 % 39 % Barnehagetilbud % 37 % 37 % Skole- og fritidsordning % 47 % 47 % Tilbud innen kultur, idrett og fritid % 21 % 21 % Rådhuset % 11 % 11 % Kollektivtransport % 30 % 30 % Annet, notér: % 13 % 13 % Vet ikke 68 9 % 9 % 9 % Total %

33 Spørsmål : Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid. Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helsetjenester Barnevern Pleie og omsorg i institusjon Barnehagetilbud Skole- og fritidsordning Tilbud innen kultur, idrett og fritid Rådhuset Kollektivtransport Annet, notér: Vet ikke Valid N Kjønn Mann 65% 15% 37% 34% 43% 20% 12% 28% 14% 11% (n=397) Kvinne 72% 20% 41% 40% 51% 22% 11% 33% 11% 6% (n=403) Alder Under 30 år 56% 12% 23% 30% 45% 17% 5% 34% 10% 11% (n=165) år 69% 16% 35% 46% 56% 24% 8% 32% 13% 6% (n=252) år 73% 19% 46% 37% 45% 21% 14% 29% 15% 9% (n=255) 70 år og eldre 76% 24% 54% 29% 36% 23% 21% 25% 9% 9% (n=127) Utdanning Grunnskole 64% 20% 32% 26% 37% 18% 14% 29% 10% 14% (n=99) VGS 65% 19% 38% 34% 43% 20% 11% 32% 11% 10% (n=322) Høgskole/universitet 73% 16% 42% 43% 53% 23% 10% 29% 14% 5% (n=367) Total 68% 18% 39% 37% 47% 21% 11% 30% 13% 9% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

34 Spørsmål 11: Hvis det var folkeavstemning i dag, ville du ha stemt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Frekvens Prosent Ja, jeg ønsker sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike % 57 % Nei, jeg ønsker ikke sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike % 28 % Ville ikke ha stemt 57 7 % 7 % Vet ikke 61 8 % 8 % Total %

35 Spørsmål 11: Hvis det var folkeavstemning i dag, ville du ha stemt Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja, jeg ønsker sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike Nei, jeg ønsker ikke sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike Ville ikke ha stemt Vet ikke Valid N Kjønn Mann 63% 27% 5% 5% (n=397) Kvinne 51% 29% 9% 10% (n=403) Alder Under 30 år 50% 32% 10% 8% (n=165) år 59% 30% 5% 6% (n=251) år 59% 27% 6% 9% (n=256) 70 år og eldre 57% 24% 9% 9% (n=127) Utdanning Grunnskole 46% 31% 13% 9% (n=99) VGS 53% 32% 7% 8% (n=322) Høgskole/universitet 65% 24% 5% 7% (n=367) Total 57% 28% 7% 8% (n=800) Signifikant høyere Signifikant lavere

36 Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? Annet, notér: Frekvenser Politi 6 Butikker 3 NAV 3 Brann og redning. 2 brannvesen 2 butikker 2 Butikker, osv. 2 Ingenting spesielt 2 politi og brann 2 politi,brann 2 Sentrum 2 tekniske tjenester 2 Administrasjon 1 Akkutetater,helse, brann og politi 1 Alle 1 Alt av service, politi, legevakt, brannvesen, hjemmestjenester 1 Arbeidsplass 1 Arial og miljø, planlegging, byplanleging, ordådet planlegging. 1 at alt ligger til rette i sentrum 1 avfallstasjoner 1 Avstand betyr ikke så mye 1 Bank 1 bra sånn det er 1 brann og kommunale kontorer 1 brann politi 1 brann redning og politi 1 brann, politi 1 Brann, redning 1 Brannetaten 1 Brannvesen, politi 1 Brannvesen, politi, beredskap 1 brannvesnet 1 Branvesen 1 butikker og sentere 1 Byggeetat 1 Bygningstjeneste 1 bysentrum 1 diverse kontorer 1 elektrisk kraft 1 Funksjonshemmede 1 gjenerellt alle kommunale tjenestert 1 Hjelpemiddellageret 1 hjemmeomsorg 1 hra 1 infrastruktur 1 ingen spesielt 1 Jernbane er ganske viktig 1 Kloakk og vann. 1 Kommunale kontorer 1 Kommunale søppeltømminger 1

37 Kontorer osv. 1 Kort vei til butikker, etc 1 miljø 1 nav 1 Nav og lignene 1 Nav, akatteetaten 1 Nav, branvesen og politi. 1 Nærbutikker 1 Nærmeste kommunestenter 1 nødattentater 1 offentlige etater 1 Plan og bygg 1 Plan og bygning 1 plan og bygnings etatten 1 Planlegging, arialplanlegging og byggplanlegging. 1 Politi og brannstasjoner tilfelle det skal skje noe 1 Politi, brann 1 Politi, brann og sykehus 1 Politiet, brannvesen. 1 Politikere 1 Post og bank 1 Pp-tjeneste 1 PP-tjenesten må bli bedre 1 sanitær kloakk 1 Service-torg 1 Servicetorg/servicekontor, 1 Skatteetat 1 skattekontor, NAV 1 skattekontoret 1 sosialtjenester 1 Sport er viktig 1 Søppelfylling 1 teknisk etat 1 Teknisk etat 1 Teknisk etat, planmyndigheter 1 teknisk tjeneste 1 tilbud innen skolen 1 vann og kloakk, teknisk etatt, brann og politi 1 Velferdstilbud - nav osv 1

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Ringerike kommune Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Halvparten av innbyggerne (52 %) mener at Ringebu burde forbli egen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Flertallet av innbyggerne ønsker å slå seg sammen med en eller

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer