Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling"

Transkript

1 Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016

2 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Produksjonsdato Juni 12, 2003 Versjon Første NSD XML utgave Identifisering NSD0833L

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...5 Utvalg... 5 Datainnsamling...5 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 NSD0833L...6 Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse... 9 NSD0833L...10

4 Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling School Election 2003, National Study Oversikt Type Identifisering Skolevalgundersøkelsene NSD0833L Versjon Produksjonsdato: Første offisielle NSD utgave Serie Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. I forbindelse med skolevalget er det også gjennomført en spørreundersøkelse blandt skoleelevene og en nasjonal meningsmåling. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator, mens valgene er finansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Mer informasjon om Skolevalg'03 finner du på internett: Sammendrag "Skolevalget 2003, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført av Sentio Norsk statistikk A/S på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Spørsmålene som inngår i meningsmålingen er de samme som ble stilt til elever i videregående skole i skolevalgsundersøkelsen om Skolevalg finner du på internettadressen: TEKNISK DOKUMENTASJON FRA Sentio Norsk statistikk A/S: Utvalget omfatter i alt 1000 personer over 18 år. Utvalget i undersøkelsen er fremkommet ved å trekke et tilfeldig utvalg fra Telenors register over private telefonabonnenter. Alle telefonnummer ble forsøkt oppringt inntil seks ganger i løpet av intervjuperioden. Sammensetningen av det endelige utvalget er sjekket med hensyn til kjønn. Utvalget er representativt for den landsomfattende populasjonen. Intervjumetode for denne undersøkelsen har vært telefonintervju. Intervjuarbeidet ble gjennomført august Feilmarginer og usikkerhet: I enhver utvalgsundersøkelse vil det være feilmarginer. Dess større utvalget er, dess mindre vil feilmarginene være. I denne undersøkelsen med et tilfeldig utvalg på 1000 og med et konfidensintervall på 95 prosent, vil feilmarginene variere fra vel 2 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling til 3 prosentpoeng ved en 50/50 prosent svarfordeling. Vi kan altså si med 95 prosent sikkerhet at et resultat på 10 %, ligger mellom 8 og 12 % dersom vi hadde undersøkt hele populasjonen. Datatype Analyseenhet Survey data Individer Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) 2003 Land Geografisk omfang Norge Partipreferanser, Stemmegivning, Politiske stridsspørsmål, Politisk engasjement Politisk adferd, holdninger/meninger Norge Univers Telenors register over private telefonabonenter, personer over 18 år

5 Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Utvalg Utvalgsprosedyre Tilfeldig utvalg fra Telenors register over private telefonabonenter, personer over 18 år. Responsrate Bruttoutvalg 2542, Nettoutvalg 1006 Datainnsamling Datainnsamlingsdatoer start end Tidsperiode(r) single 2003 Type datainnsamling Phone / telefonintervju Spørreskjema Structured questionnaire / Strukturert spørreskjema Datainnsamler(e) Norsk Gallup Institutt A/S (NGI) Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Tilgangsbetingelser Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. Sitatkrav En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: (En del av)de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Skolevalgundersøkelsen 2001, landsomfattende meningsmåling. Undersøkelsen er finansiert av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), data er samlet av Norsk Gallup Institutt A/S og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Ingen av de nevnte institusjonene er ansvarlige for analysen eller tolkningen av data som er gjort her. Copyright Copyright (c) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen

6 Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) NSD0833L # Enheter 1000 # Variable(r)

7 Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 S1 Stemte du ved stortingsvalget i 2001? 2 S2 Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? 3 S3 Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? 4 S4 Holdning til norsk EUmedlemskap 5 S5 Hvor stor tillit har du til norske politikere? 6 S6 Fornøyd med den måten lokaldemokratiet fungerer i kommunen? 7 S7 Hvor stor betydning får resultatet av lokalvalget? 8 S8_1 Helse- og sosialpolitiske spørsmål (eldreomsorg, sosialhjelp osv.) 9 S8_2 Skole- og utdanningspolitikk (skoleutbygging, undervisningstilbud osv.) 10 S8_3 Kultur- og idrettsspørsmål (idrettsanlegg, kulturarrangementer osv.) 11 S8_4 Miljøvernspørsmål (forurensing, kollektivtrafikk, naturvern osv.) 12 S8_5 Økonomisk politikk (skatter, avgifter osv.) 13 S8_6 Innvandringspolitikk (asylmottak, integrering i nærmiljøet osv.) 14 S9_1 For å trygge strømforsyningen, må vi bygge nye kraftverk, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene. 15 S9_2 Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. 16 S9_3 Ved å stemme ved lokalvalgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan kommunen og fylket skal styres. diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric diskret numeric

8 Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 17 S9_4 Kommunene bør i større grad la private firmaer utføre kommunale tjenester 18 S9_5 Det er positivt med mer internasjonalt samarbeid, selv om norske politikere på denne måten mister makt diskret numeric diskret numeric LANDSDEL Landsdel diskret numeric KJONN Kjønn diskret numeric ALDER Alder kontinuerlig numeric ALDER_KO Alder, gruppert diskret numeric HUS Hvor mange personer, inkludert deg selv, finnes det i din husstand? 24 UTDANNEL Hva er din høyeste fullførte utdannelse? diskret numeric diskret numeric BOSTED Bosted diskret numeric INNTEKT Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt? diskret numeric

9 Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 26 variable(r) - 9 -

10 Fil : NSD0833L # S1: Stemte du ved stortingsvalget i 2001? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/12/13/14] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=871 /-] [Ugyldig=129 /-] 1 Ap % 2 Frp % 3 H % 4 Krf % 5 RV 7 0.8% 6 SP % 7 SV % 8 V % 9 Kystpartiet 4 0.5% 10 Andre partier 5 0.6% 11 Stemte ikke % 12 Vil ikke svare Ikke sikker/vet ikke Hadde ikke stemmerett 33 # S2: Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/12/13/14] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=748 /-] [Ugyldig=252 /-] 1 Ap % 2 Frp % 3 H % 4 Krf % 5 RV 9 1.2% 6 SP % 7 SV % 8 V % 9 Kystpartiet 2 0.3% 10 Andre partier 2 0.3% 11 Vil ikke stemme % 12 Vil ikke svare Ikke sikker/vet ikke Har ikke stemmerett 4 # S3: Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/12/13] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=775 /-] [Ugyldig=225 /-] 1 Ap %

11 Fil : NSD0833L # S3: Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? 2 Frp % 3 H % 4 Krf % 5 RV % 6 SP % 7 SV % 8 V % 9 Kystpartiet 2 0.3% 10 Andre partier % 11 Vil ikke stemme % 12 Ikke sikker/vet ikke Har ikke stemmerett 5 # S4: Holdning til norsk EU-medlemskap [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/3/4] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=902 /-] [Ugyldig=98 /-] 1 Ja % 2 Nei % 3 Vet ikke 91 4 Vil ikke svare 7 # S5: Hvor stor tillit har du til norske politikere? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/5] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=988 /-] [Ugyldig=12 /-] 1 Meget stor 9 0.9% 2 Nokså stor % 3 Nokså liten % 4 Meget liten % 5 Vet ikke 12 # S6: Fornøyd med den måten lokaldemokratiet fungerer i kommunen? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/5] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=966 /-] [Ugyldig=34 /-] 1 Meget fornøyd % 2 Nokså fornøyd % 3 Ikke særlig fornøyd % 4 Ikke fornøyd i det hele tatt % 5 Vet ikke

12 Fil : NSD0833L # S6: Fornøyd med den måten lokaldemokratiet fungerer i kommunen? # S7: Hvor stor betydning får resultatet av lokalvalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/5] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=986 /-] [Ugyldig=14 /-] 1 Stor betydning % 2 Viss betydning % 3 Liten/Ingen betydning % 5 Vet ikke 14 # S8_1: Helse- og sosialpolitiske spørsmål (eldreomsorg, sosialhjelp osv.) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=997 /-] [Ugyldig=3 /-] 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 6 Vet ikke 3 # S8_2: Skole- og utdanningspolitikk (skoleutbygging, undervisningstilbud osv.) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=998 /-] [Ugyldig=2 /-] 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 6 Vet ikke 2 # S8_3: Kultur- og idrettsspørsmål (idrettsanlegg, kulturarrangementer osv.) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=991 /-] [Ugyldig=9 /-] 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 6 Vet ikke

13 Fil : NSD0833L # S8_3: Kultur- og idrettsspørsmål (idrettsanlegg, kulturarrangementer osv.) # S8_4: Miljøvernspørsmål (forurensing, kollektivtrafikk, naturvern osv.) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=993 /-] [Ugyldig=7 /-] 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 6 Vet ikke 7 # S8_5: Økonomisk politikk (skatter, avgifter osv.) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=991 /-] [Ugyldig=9 /-] 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 6 Vet ikke 9 # S8_6: Innvandringspolitikk (asylmottak, integrering i nærmiljøet osv.) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=988 /-] [Ugyldig=12 /-] 1 Svært viktig % 2 Nokså viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Nokså uviktig % 5 Helt uviktig % 6 Vet ikke 12 # S9_1: For å trygge strømforsyningen, må vi bygge nye kraftverk, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene. Statistikk [NW/ W] [Gyldige=986 /-] [Ugyldig=14 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og %

14 Fil : NSD0833L # S9_1: For å trygge strømforsyningen, må vi bygge nye kraftverk, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene. 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 6 Vet ikke 14 # S9_2: Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. Statistikk [NW/ W] [Gyldige=992 /-] [Ugyldig=8 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 6 Vet ikke 8 # S9_3: Ved å stemme ved lokalvalgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan kommunen og fylket skal styres. Statistikk [NW/ W] [Gyldige=991 /-] [Ugyldig=9 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 6 Vet ikke 9 # S9_4: Kommunene bør i større grad la private firmaer utføre kommunale tjenester Statistikk [NW/ W] [Gyldige=992 /-] [Ugyldig=8 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 6 Vet ikke 8 # S9_5: Det er positivt med mer internasjonalt samarbeid, selv om norske politikere på denne måten mister makt

15 Fil : NSD0833L # S9_5: Det er positivt med mer internasjonalt samarbeid, selv om norske politikere på denne måten mister makt Statistikk [NW/ W] [Gyldige=971 /-] [Ugyldig=29 /-] 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 6 Vet ikke 29 # LANDSDEL: Landsdel [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1000 /-] [Ugyldig=0 /-] 1 Nord-Norge % 2 Midt-Norge % 3 Vestlandet % 4 Østre Østland % 5 Vestre Østland % 6 Oslo % # KJONN: Kjønn [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1000 /-] [Ugyldig=0 /-] 1 Mann % 2 Kvinne % # ALDER: Alder [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= 18-90] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1000 /-] [Ugyldig=0 /-] [Mean= /-] [Standardavvik=16.26 /-] # ALDER_KO: Alder, gruppert [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1000 /-] [Ugyldig=0 /-] 1 Under 30 år % år % år % 4 50 år % # HUS: Hvor mange personer, inkludert deg selv, finnes det i din husstand? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0]

16 Fil : NSD0833L # HUS: Hvor mange personer, inkludert deg selv, finnes det i din husstand? Statistikk [NW/ W] [Gyldige=997 /-] [Ugyldig=3 /-] 1 1 personer % % % % 5 5 eller flere personer % 0 Ubesvart 3 # UTDANNEL: Hva er din høyeste fullførte utdannelse? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/0] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=991 /-] [Ugyldig=9 /-] 1 9 årig grunnskole/folkeskole/realskole % 2 Videregående skole/gymnas (1-3 år etter grunnskole) % 3 Universitet/høyskole (1-2 år etter videregående skole) % 4 Universitet/høyskole (3 år eller mer etter videregående skol % 0 Ubesvart 9 # BOSTED: Bosted [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/0] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=998 /-] [Ugyldig=2 /-] 1 Oslo % 2 By med mer enn innbyggere % 3 By med mellom og innbyggere % 4 Tettsted % 5 Landsbygd % 0 Ubesvart 2 # INNTEKT: Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/12/13] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=839 /-] [Ugyldig=161 /-] 1 Under kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr %

17 Fil : NSD0833L # INNTEKT: Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt? kr % kr % 11 Mer enn kr % 12 Ønsker ikke å svare Vet ikke

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Study Documentation September

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Oppland

Valgundersøkelsen 2011, Oppland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Oppland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke16 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 - Elever fra forsøkskommunene Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste International Social Survey Programme Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Study Documentation September 20, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer