Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Dato: Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført over telefon, og består av et utvalg på 400 personer over 16 år. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført i mai FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 400, vil feilmarginene variere fra 2,9 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 4,9 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 30 år, svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom en forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Trondheim Marie Rande Arve Østgaard

2 Hovedfunn 62 prosent mener Jevnaker bør være en egen kommune, slik den er i dag. 60 prosent mener det er viktig for dem som innbyggere hvorvidt Ringerike, Hole og Jevnaker slår seg sammen. Kvinner opplever dette som signifikant viktigere enn det menn gjør. 43 prosent er svært negative til sammenslåing med Ringerike og Hole. De eldste er signifikant mer negative til dette, sammenlignet med de som er yngre enn 70 år. Av ulike formål med kommunesammenslåing, vurderes god kvalitet på de kommunale tjenestene som viktigst. Kostnadseffektiv kommunal drift vurderes som minst viktig. 69 prosent mener kort avstand til helsetjenester er viktig i en eventuell ny kommune. Mange mener også det er viktig med barne- og ungdomsskole, pleie og omsorg i institusjon, barnehagetilbud og servicetorg/bibliotek (22-45 prosent). Barnevern og tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn og unge vurderes som noe mindre viktig (8-10 prosent). 34 prosent mener kommunesammenslåing er et alternativ når det tas hensyn til det nye inntektssystemet for kommunene som skal gjelde fra prosent mener økt eiendomsskatt i Jevnaker er det beste alternativet, mens 15 prosent stemmer for reduksjon av tilbudet til innbyggerne i kommunen. De eldste mener i særlig liten grad at kommunesammenslåing er et alternativ. 63 prosent oppgir at de har vært innom Samfunnshuset de siste 12 månedene. Dette gjelder i minst grad de under 30 år. 66 prosent mener det er viktig med kommunale arbeidsplasser på Samfunnshuset. De over 69 år mener dette i størst grad, mens de under 30 synes det er minst viktig. 64 prosent hevder de vil stemme «nei» til en storkommune bestående av Jevnaker, Hole og Ringerike ved folkeavstemningen 30. mai. 29 prosent vil stemme «ja», mens syv prosent oppgir «vet ikke». En signifikant lavere andel av de eldste, sammenlignet med de under 70 år, ønsker å stemme «ja». 1 Stortinget har vedtatt et nytt inntektssystem for kommunene som skal gjelde fra Jevnaker kommune vil få reduserte inntekter hvis den består som egen kommune, mens inntektene beholdes dersom man går sammen i ny kommune.

3 Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene % 29 % Være egen kommune som i dag % 62 % Vet ikke/ingen mening % 10 % Total %

4 Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Være egen kommune som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N Kjønn Mann 31% 62% 8% (n=198) Kvinne 26% 62% 12% (n=201) Alder Under 30 år 31% 51% 18% (n=80) år 34% 61% 5% (n=128) år 27% 63% 10% (n=126) 70 år og eldre 18% 73% 9% (n=66) Total 29% 62% 10% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

5 Spørsmål : Ringerike, Hole og Jevnaker er nå inne i en prosess for å vurdere om de tre kommunene skal slå seg sammen. Hvor viktig synes du dette er for deg som innbygger? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent Svært lite viktig % 13 % Lite viktig % 12 % Både og % 10 % Noe viktig % 17 % Svært viktig % 43 % Vet ikke 15 4 % 4 % Total %

6 Spørsmål : Ringerike, Hole og Jevnaker er nå inne i en prosess for å vurdere om de tre kommunene skal slå seg sammen. Hvor viktig synes du dette er for deg som innbygger? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Svært lite viktig Lite viktig Både og Noe viktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 15% 16% 12% 15% 39% 3% (n=198) Kvinne 10% 8% 8% 20% 48% 4% (n=201) Alder Under 30 år 10% 18% 9% 25% 33% 6% (n=80) år 14% 9% 16% 17% 43% 1% (n=129) år 9% 13% 6% 16% 51% 5% (n=127) 70 år og eldre 22% 12% 8% 14% 42% 3% (n=65) Total 13% 12% 10% 17% 43% 4% (n=401) Signifikant høyere Signifikant lavere

7 Spørsmål : Ringerike, Hole og Jevnaker er nå inne i en prosess for å vurdere om de tre kommunene skal slå seg sammen. Hvor viktig synes du dette er for deg som innbygger? Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært lite viktig' og 100='Svært viktig'. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=192) 62 62,09 Kvinne (n=193) 73 72,59 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Alder Under 30 år (n=74) 64 64, år (n=127) 67 67, år (n=121) 73 72,71 70 år og eldre (n=63) 61 61,03 Total (n=385) 67 67,

8 Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at de tre kommunene slår seg sammen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 Svært negativ % 43 % % 15 % % 17 % % 13 % 5 Svært positiv % 12 % Vet ikke 2 1 % 1 % Total %

9 Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at de tre kommunene slår seg sammen? Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært negativ Svært positiv Vet ikke Valid N Kjønn Mann 45% 14% 15% 15% 10% 1% (n=199) Kvinne 41% 15% 18% 11% 14% 0% (n=202) Alder Under 30 år 38% 14% 19% 16% 14% 0% (n=80) år 38% 18% 19% 16% 9% 0% (n=128) år 44% 15% 13% 11% 14% 2% (n=126) 70 år og eldre 60% 11% 14% 5% 9% 2% (n=65) Total 43% 15% 17% 13% 12% 1% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

10 Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at de tre kommunene slår seg sammen? Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært negativ' og 100='Svært positiv'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=197) 32 32,33 Kvinne (n=201) 35 35,12 Alder Under 30 år (n=80) 38 38, år (n=129) år (n=125) 34 34,01 70 år og eldre (n=65) 23 23,08 Total (n=398) 34 33,

11 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale tjenestene 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent 1 Svært uviktig 5 1 % 1 % % 0 % % 1 % % 1 % % 6 % % 4 % % 8 % % 14 % % 8 % 10 Svært viktig % 55 % Vet ikke 5 1 % 1 % Total %

12 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale tjenestene Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 1% 2% 1% 7% 7% 10% 15% 8% 49% 1% (n=198) Kvinne 1% 0% 1% 0% 5% 1% 6% 12% 8% 61% 1% (n=201) Alder Under 30 år 0% 0% 3% 0% 10% 6% 10% 14% 6% 51% 0% (n=80) år 0% 0% 1% 1% 6% 5% 13% 13% 9% 52% 1% (n=128) år 2% 1% 1% 1% 5% 1% 4% 14% 8% 62% 2% (n=125) 70 år og eldre 5% 2% 2% 2% 3% 6% 3% 14% 8% 54% 3% (n=65) Total 1% 0% 1% 1% 6% 4% 8% 14% 8% 55% 1% (n=401) Signifikant høyere Signifikant lavere

13 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale tjenestene Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=197) 82 82,3 Kvinne (n=198) 87 87,07 Alder Under 30 år (n=80) 83 82, år (n=127) 85 84, år (n=125) 87 87,32 70 år og eldre (n=63) 82 82,16 Total (n=395) 85 84,

14 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 Svært uviktig 3 1 % 1 % % 0 % % 3 % % 1 % % 9 % % 5 % % 7 % % 19 % % 8 % 10 Svært viktig % 46 % Vet ikke 8 2 % 2 % Total %

15 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 0% 4% 1% 8% 7% 8% 23% 10% 39% 1% (n=198) Kvinne 1% 0% 1% 0% 10% 3% 6% 15% 7% 53% 3% (n=203) Alder Under 30 år 0% 0% 3% 0% 6% 3% 6% 18% 3% 58% 4% (n=78) år 0% 0% 1% 0% 9% 6% 8% 20% 9% 46% 1% (n=127) år 1% 1% 3% 2% 8% 5% 7% 17% 9% 46% 2% (n=127) 70 år og eldre 3% 0% 3% 0% 14% 3% 8% 22% 11% 35% 2% (n=65) Total 1% 0% 3% 1% 9% 5% 7% 19% 8% 46% 2% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

16 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=196) 80 79,9 Kvinne (n=196) 84 83,77 Alder Under 30 år (n=76) 86 85, år (n=127) 83 83, år (n=124) 81 81,03 70 år og eldre (n=64) 76 76,33 Total (n=392) 82 81,

17 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 Svært uviktig 6 2 % 2 % % 1 % % 1 % % 0 % % 8 % % 7 % % 11 % % 16 % % 10 % 10 Svært viktig % 43 % Vet ikke 11 3 % 3 % Total %

18 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 1% 1% 1% 10% 9% 15% 16% 11% 36% 1% (n=200) Kvinne 1% 1% 1% 0% 5% 5% 7% 15% 8% 50% 5% (n=202) Alder Under 30 år 0% 0% 0% 0% 6% 13% 25% 10% 6% 35% 4% (n=79) år 0% 0% 0% 0% 12% 8% 8% 16% 14% 39% 2% (n=130) år 3% 2% 1% 1% 4% 4% 8% 17% 7% 50% 2% (n=125) 70 år og eldre 2% 2% 2% 0% 8% 5% 6% 17% 9% 46% 5% (n=65) Total 2% 1% 1% 0% 8% 7% 11% 16% 10% 43% 3% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

19 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=198) 78 77,58 Kvinne (n=191) 84 84,37 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Alder Under 30 år (n=76) 79 78, år (n=126) 82 81, år (n=124) 81 81,35 70 år og eldre (n=63) 81 81,47 Total (n=389) 81 80,

20 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Godt lokaldemokrati 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent 1 Svært uviktig 7 2 % 2 % % 1 % % 2 % % 2 % % 7 % % 3 % % 10 % % 14 % % 9 % 10 Svært viktig % 50 % Vet ikke 9 2 % 2 % Total %

21 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Godt lokaldemokrati Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 1% 2% 3% 8% 4% 10% 15% 12% 42% 3% (n=197) Kvinne 2% 0% 2% 1% 5% 2% 10% 12% 5% 58% 2% (n=201) Alder Under 30 år 0% 0% 6% 3% 10% 3% 14% 12% 3% 47% 3% (n=78) år 1% 0% 0% 1% 9% 3% 12% 17% 11% 45% 2% (n=129) år 2% 2% 2% 2% 3% 2% 8% 11% 8% 57% 2% (n=125) 70 år og eldre 3% 2% 2% 2% 5% 3% 5% 15% 12% 52% 2% (n=66) Total 2% 1% 2% 2% 7% 3% 10% 14% 9% 50% 2% (n=399) Signifikant høyere Signifikant lavere

22 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Godt lokaldemokrati Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=193) 80 80,12 Kvinne (n=197) 85 84,53 Alder Under 30 år (n=77) 78 78, år (n=126) 83 83, år (n=123) 83 83,44 70 år og eldre (n=64) 84 83,95 Total (n=391) 82 82,

23 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 Svært uviktig 7 2 % 2 % % 1 % % 2 % % 1 % % 8 % % 7 % % 12 % % 16 % % 8 % 10 Svært viktig % 40 % Vet ikke 18 4 % 4 % Total %

24 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 1% 2% 1% 9% 8% 15% 13% 10% 38% 3% (n=198) Kvinne 3% 0% 1% 0% 7% 5% 8% 19% 6% 42% 6% (n=201) Alder Under 30 år 4% 0% 3% 0% 0% 10% 15% 13% 3% 47% 6% (n=79) år 0% 1% 1% 1% 9% 6% 14% 22% 11% 33% 2% (n=129) år 2% 1% 2% 1% 12% 4% 10% 14% 8% 45% 3% (n=125) 70 år og eldre 2% 2% 2% 2% 8% 11% 8% 14% 8% 38% 8% (n=65) Total 2% 1% 2% 1% 8% 7% 12% 16% 8% 40% 4% (n=402) Signifikant høyere Signifikant lavere

25 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=193) 78 78,4 Kvinne (n=190) 79 79,39 Alder Under 30 år (n=74) 80 80, år (n=126) 78 78, år (n=122) 80 79,51 70 år og eldre (n=60) 77 76,93 Total (n=382) 79 78,

26 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Fagmiljø i kommunen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 Svært uviktig 4 1 % 1 % % 0 % % 1 % % 2 % % 10 % % 6 % % 12 % % 14 % % 12 % 10 Svært viktig % 40 % Vet ikke 13 3 % 3 % Total %

27 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Fagmiljø i kommunen Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 1% 0% 0% 2% 11% 8% 16% 13% 11% 37% 2% (n=197) Kvinne 1% 0% 1% 1% 8% 4% 8% 15% 12% 43% 4% (n=201) Alder Under 30 år 0% 0% 0% 0% 6% 3% 25% 16% 10% 33% 6% (n=79) år 0% 0% 0% 2% 15% 6% 8% 15% 15% 39% 0% (n=128) år 2% 0% 2% 2% 9% 6% 10% 13% 9% 47% 2% (n=126) 70 år og eldre 2% 2% 2% 2% 6% 9% 11% 11% 12% 38% 8% (n=66) Total 1% 0% 1% 2% 10% 6% 12% 14% 12% 40% 3% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

28 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Fagmiljø i kommunen Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=194) 79 78,7 Kvinne (n=193) 82 81,7 Alder Under 30 år (n=74) 81 80, år (n=129) 80 80, år (n=124) 81 80,8 70 år og eldre (n=60) 79 78,53 Total (n=387) 80 80,

29 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Nærhet til de kommunale tjenestene 0% 10% 20% 30% 40% 50% Frekvens Prosent 1 Svært uviktig 5 1 % 1 % % 1 % % 0 % % 3 % % 11 % % 5 % % 10 % % 10 % % 8 % 10 Svært viktig % 48 % Vet ikke 11 3 % 3 % Total %

30 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Nærhet til de kommunale tjenestene Brutt ned på bakgrunnsvariabler 1 Svært uviktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 1% 1% 4% 12% 7% 8% 12% 9% 44% 2% (n=197) Kvinne 1% 1% 0% 2% 9% 3% 11% 8% 7% 51% 4% (n=202) Alder Under 30 år 0% 0% 0% 6% 13% 6% 8% 15% 9% 40% 4% (n=80) år 0% 0% 0% 4% 14% 4% 14% 9% 11% 42% 3% (n=129) år 2% 3% 1% 1% 9% 6% 9% 9% 6% 52% 2% (n=127) 70 år og eldre 5% 2% 0% 2% 6% 2% 6% 12% 8% 56% 3% (n=66) Total 1% 1% 0% 3% 11% 5% 10% 10% 8% 48% 3% (n=399) Signifikant høyere Signifikant lavere

31 Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Nærhet til de kommunale tjenestene Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=195) 79 78,52 Kvinne (n=194) 82 82,11 Alder Under 30 år (n=76) 78 78, år (n=125) 79 79, år (n=124) 81 80,65 70 år og eldre (n=63) 83 83,49 Total (n=389) 80 80,

32 En kommunesammenslåing kan ha flere formål. Vi ber deg vurdere viktigheten av sju mål. Stanardiserte gjennomsnitt (0-100) Stanardisert gjennomsnitt: God kvalitet på de kommunale tjenestene 85 God nærings- og samfunnsutvikling 82 Livskraftig lokalsamfunn 81 Godt lokaldemokrati 82 Kostnadseffektiv kommunal drift 79 Fagmiljø i kommunen 80 Nærhet til de kommunale tjenestene

33 Spørsmål : Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Frekvens Prosent Helsetjenester % 69 % 69 % Barne- og ungdomsskole % 45 % 45 % Barnehagetilbudet % 30 % 30 % Pleie og omsorg i institusjon % 40 % 40 % Servicetorg/bibliotek % 22 % 22 % Barnevern 32 8 % 8 % 8 % Tilbud innen kultur, idrett, fritid for barn og unge % 10 % 10 % Annet % 15 % 15 % Vet ikke 36 9 % 9 % 9 % Total %

34 Spørsmål : Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid. Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helsetjenester Barne- og ungdomsskole Barnehagetilbudet Pleie og omsorg i institusjon Servicetorg/bibliotek Barnevern Tilbud innen kultur, idrett, fritid for barn og unge Annet Vet ikke Valid N Kjønn Mann 66% 35% 21% 35% 25% 9% 11% 18% 11% (n=195) Kvinne 71% 54% 39% 45% 19% 7% 9% 13% 6% (n=201) Alder Under 30 år 65% 51% 26% 26% 6% 6% 13% 10% 15% (n=80) år 73% 52% 38% 36% 24% 9% 9% 13% 6% (n=127) år 69% 41% 32% 44% 27% 9% 10% 18% 8% (n=124) 70 år og eldre 65% 29% 15% 58% 28% 6% 8% 23% 11% (n=65) Total 69% 45% 30% 40% 22% 8% 10% 15% 9% (n=396) Signifikant høyere Signifikant lavere

35 Spørsmål : Stortinget har vedtatt et nytt inntektssystem for kommunene som skal gjelde fra Jevnaker kommune vil få reduserte inntekter hvis den består som egen kommune, mens inntektene beholdes dersom man går sammen i ny kommune. Hvilket alternativ velger du? 0% 10% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Sammenslåing av kommuner er et alternativ % 34 % Reduksjon av tilbudet til innbyggerne i Jevnaker % 15 % Økt eiendomsskatt i Jevnaker % 17 % Vet ikke % 15 % Andre løsninger % 19 % Total %

36 Spørsmål : Stortinget har vedtatt et nytt inntektssystem for kommunene som skal gjelde fra Jevnaker kommune vil få reduserte inntekter hvis den består som egen kommune, mens inntektene beholdes dersom man går sammen i ny kommune. Hvilket alternativ velger du? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Sammenslåing av kommuner er et alternativ Reduksjon av tilbudet til innbyggerne i Jevnaker Økt eiendomsskatt i Jevnaker Vet ikke Andre løsninger Valid N Kjønn Mann 31% 17% 20% 13% 19% (n=198) Kvinne 36% 13% 13% 18% 18% (n=201) Alder Under 30 år 38% 19% 15% 14% 14% (n=79) år 41% 10% 20% 9% 20% (n=128) år 32% 17% 13% 17% 21% (n=127) 70 år og eldre 18% 18% 18% 26% 18% (n=65) Total 34% 15% 17% 15% 19% (n=401) Signifikant høyere Signifikant lavere

37 Spørsmål : Hvis kommuner slås sammen er det stort sett tjenestene på Samfunnshuset (rådhus) som vil bli direkte berørt mens skoler, sykehjem og lignende i vesentlig grad blir opprettholdt der de er i dag. Hvor mange ganger har du vært innom Samfunnshuset de siste 12 mnd? 0% 10% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Ingen % 36 % Mellom en og tre % 29 % Mellom fire og fem % 14 % Mer enn fem % 20 % Vet ikke/ husker ikke 3 1 % 1 % Total %

38 Spørsmål : Hvis kommuner slås sammen er det stort sett tjenestene på Samfunnshuset (rådhus) som vil bli direkte berørt mens skoler, sykehjem og lignende i vesentlig grad blir opprettholdt der de er i dag. Hvor mange ganger har du vært innom Samfunnshuset de siste 12 mnd? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ingen Mellom en og tre Mellom fire og fem Mer enn fem Vet ikke/ husker ikke Valid N Kjønn Mann 41% 28% 14% 17% 1% (n=198) Kvinne 31% 30% 15% 22% 1% (n=202) Alder Under 30 år 56% 20% 20% 4% 0% (n=80) år 36% 24% 14% 26% 0% (n=129) år 26% 37% 10% 24% 2% (n=127) 70 år og eldre 32% 33% 17% 17% 2% (n=66) Total 36% 29% 14% 20% 1% (n=401) Signifikant høyere Signifikant lavere

39 Spørsmål : Hvor viktig er det for deg at det er kommunale arbeidsplasser på Samfunnshuset? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Svært lite viktig 21 5 % 5 % Lite viktig % 11 % Både og % 16 % Noe viktig % 18 % Svært viktig % 48 % Vet ikke 9 2 % 2 % Total %

40 Spørsmål : Hvor viktig er det for deg at det er kommunale arbeidsplasser på Samfunnshuset? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Svært lite viktig Lite viktig Både og Noe viktig Svært viktig Vet ikke Valid N Kjønn Mann 8% 10% 19% 16% 45% 2% (n=199) Kvinne 2% 11% 12% 21% 50% 3% (n=202) Alder Under 30 år 6% 16% 28% 24% 23% 4% (n=80) år 8% 8% 15% 19% 49% 0% (n=130) år 4% 13% 13% 14% 53% 2% (n=126) 70 år og eldre 2% 5% 6% 18% 64% 6% (n=66) Total 5% 11% 16% 18% 48% 2% (n=399) Signifikant høyere Signifikant lavere

41 Spørsmål : Hvor viktig er det for deg at det er kommunale arbeidsplasser på Samfunnshuset? Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært lite viktig' og 100='Svært viktig'. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=195) 71 70,54 Kvinne (n=196) 77 76,96 Alder Under 30 år (n=76) 61 60,95 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell år (n=129) 74 73, år (n=124) 75 75,08 70 år og eldre (n=61) 88 87,5 Total (n=391) 74 73,

42 Spørsmål : Det er inngått intensjonsavtale om å etablere en ny kommune bestående av Jevnaker, Hole og Ringerike kommer. Vil du da stemme ja eller nei til en slik ny storkommune ved folkeavstemningen 30. mai? 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Ja % 29 % Nei % 64 % Vet ikke 28 7 % 7 % Total %

43 Spørsmål : Det er inngått intensjonsavtale om å etablere en ny kommune bestående av Jevnaker, Hole og Ringerike kommer. Vil du da stemme ja eller nei til en slik ny storkommune ved folkeavstemningen 30. mai? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja Nei Vet ikke Valid N Kjønn Mann 26% 66% 8% (n=199) Kvinne 31% 62% 6% (n=202) Alder Under 30 år 37% 61% 3% (n=79) år 32% 64% 4% (n=128) år 28% 63% 10% (n=126) 70 år og eldre 15% 73% 12% (n=66) Total 29% 64% 7% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

44 Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? NOTÉR ANNET Frekvenser NAV 6 kollektiv trafikk 3 kollektiv 2 kommunehuset 2 NAV, oppfølging rundt ungdom 2 Næringsliv 2 vann og kloakk 2 Administrasjon 1 aldershjem 1 alle kommunale tjenester 1 alle tjenester dem har 1 alle tjenester som er i en kommune 1 alle, vann og avløp, eiendoms 1 Allmennpraktikere 1 alt 1 alt det kommunale er viktig 1 Bank 1 bank, postkontro, matbutikk. 1 Brann, politi etc 1 brannvesen 1 Brannvesen 1 Brannvesen og polit 1 brannvesen, offentlig kontor 1 butikker og alt av kommunale tjenester 1 Butikker, banker 1 bygg 1 Daglige ting 1 De tjenestene som er nødvendig med kort avstand. Teknisk hjelp med anlegg 1 Eldreomsorg 1 er ikke nødvendig at noe ligger nærme 1 Føler det ikke er viktig at noe ligger nærme 1 generelt kommunale tjenester er i nærheten 1 jobb tilbud 1 Kommune og administrasjon 1 lennsmann, samfunnshuset 1 ligningskontoret 1 Meste er på internett. 1 nav 1 NAV systemet 1 Nav, kommunehuset 1 næringsutvikling 1 offentlige kontorer 1 Politi 1 politi, brannvesen 1 Politihus 1 polititjeneste 1 Rådhus 1 samfunnshuset 1 skolefritidsordning 1 Snømåking og vedlikehold av nærmiljø. 1 sosiale sammenkomster 1 spiller ingen rolle 1 teknisk 1

45 Teknisk avdeling 1 Teknisk etat 1 teknisk kontrot, drift og eindom, vann og avløp, nav 1 tekniske kommunale tjenester 1 Trasnsport 1 Trygdekontor 1 vanlige kommunale tjenester og offentlige kopntorer 1 Vei, vann og andre tekniske tjenester, samt byggesaker. 1 vei, vann og kloak 1 vil ha alle nære 1

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Ringerike kommune Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Halvparten av innbyggerne (52 %) mener at Ringebu burde forbli egen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Flertallet av innbyggerne ønsker å slå seg sammen med en eller

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer