Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført på web, og består av et representativt utvalg på 1000 personer fra Norge over. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført i perioden 20. august august 2013 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (uering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer en som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, dessto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 1000 personer, vil feilmarginene variere fra 1,9 poeng ved en 10/90-fordeling til 3,1 poeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. KONFIDENSINTERVALL FOR STANDARISERT GJENNOMSNITT Spørsmål som skal måle graden av noe på en skala, for eksempel fra 1 til 10 eller fra 1 til 5, kan bli standardisert til en 0 til 100- skala. For å si noe om forskjeller mellom grupper bruker vi sammenligninger av gjennomsnitt. Testen for å si noe om forskjeller er reelle (i befolkningen) er en Student t-test. Denne testen er avhengig av størrelsen på utvalgene, gjennomsnittet og spredningen på svarene i utvalget. Vekting Undersøkelsen er vektet for kjønn, alder og region. Trondheim Gunn Kari Skavhaug

2 Om utvalget (vektet) Mann ,9 Kvinne ,1 FORDELING () år eller yngre , år , år , år ,3 60 år eller eldre , /Bosted Nord-Norge 95 9,4 Midt-Norge ,8 Vestlandet ,6 Sørlandet 91 9,1 Østlandet ,3 Oslo/Akershus , person ,4 2 personer ,4 3 personer ,2 4 personer ,6 5 eller flere personer 54 5, Antall personer over 1 person ,8 2 personer ,6 3 personer ,7 4 eller flere personer 39 3,9 Total Antall personer ingen personer ,8 1 person ,5 2 personer ,8 3 personer 33 3,2 4 eller flere personer 5 0,

3 Husstandens samlede brutto inntekt (i tusen kr) Under , , , , ,9 Over ,9 Total sgrupper 9-årig grunnskole 60 6,1 Videregående skole Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs) ,2 Universitet/høyskole (4 år eller mer etter vgs) ,7 Total Singel uten barn ,2 Singel med barn 97 9,9 Gift/samboende uten barn ,5 Gift/samboende med barn ,1 Bor sammen med mine foreldre 22 2,3 Total Oslo ,7 By med mer enn innbyggere ,6 By mellom og innbyggere ,9 Tettsted ,7 Landsbygd , yrkesstatus Student 97 9,7 Helttidsansatt ,4 Deltidsansatt 94 9,3 Selvstendig næringsdrivende 28 2,8 Pensjonist ,5 Trygdet 52 5,2 Annet 52 5,

4 Spørsmål 1: 'I hvilken grad tror du at en elbil kan dekke ditt behov for transport?' Fordeling 1: 'I hvilken grad tror du at en elbil kan dekke ditt behov for transport?' Prosent Spørsmål 1: 'I hvilken grad tror du at en elbil kan dekke ditt behov for transport?' (N=1007) I svært stor grad % I noen grad % Både og % I liten grad % I svært liten grad % Vet ikke 34 3 % 100,0% 25% 50% Fordeling 1: 'I hvilken grad tror du at en elbil kan dekke ditt behov for transport?' I svært stor grad I noen grad Både og I liten grad I svært liten grad Vet ikke N Mann 22% 36% 14% 13% 14% 3% (n =502) Kvinne 20% 36% 13% 13% 15% 4% (n =504) 30 år eller yngre 29% 34% 14% 12% 9% 2% (n =220) Signifikant høyere Signifikant lavere år 26% 34% 16% 11% 9% 4% (n =160) år 15% 41% 15% 10% 17% 2% (n =188) år 18% 34% 13% 14% 17% 5% (n =175) 60 år eller eldre 16% 35% 11% 16% 19% 4% (n =264) Nord-Norge 17% 38% 11% 17% 17% 1% (n =96) Midt-Norge 19% 38% 14% 10% 16% 4% (n =138) Vestlandet 23% 42% 10% 8% 14% 2% (n =208) Sørlandet 18% 24% 17% 17% 16% 7% (n =92) Østlandet 21% 33% 14% 13% 14% 5% (n =215) Oslo/Akershus 21% 34% 15% 15% 13% 3% (n =261) 1 person 24% 35% 13% 10% 15% 4% (n =206) 2 personer 18% 35% 12% 15% 17% 3% (n =427) 3 personer 19% 40% 13% 12% 11% 5% (n =144) 4 personer 21% 32% 20% 11% 12% 4% (n =178) over 5 eller flere personer 30% 44% 7% 11% 7% 0% (n =54) 1 person 27% 33% 13% 9% 14% 3% (n =239) 2 personer 18% 37% 13% 14% 15% 3% (n =619) 3 personer 17% 36% 14% 15% 16% 3% (n =107) 4 eller flere personer 33% 28% 15% 8% 13% 5% (n =40) ingen personer 20% 35% 12% 13% 17% 3% (n =704) 1 person 22% 35% 18% 12% 10% 4% (n =136) 2 personer 22% 35% 20% 10% 10% 3% (n =130) 3 personer 25% 53% 3% 13% 6% 0% (n =32) 4 eller flere personer 33% 33% 0% 0% 33% 0% (n =6) Under % 24% 12% 6% 6% 3% (n =34) % 32% 13% 12% 17% 2% (n =109) % 37% 13% 12% 13% 6% (n =191) % 35% 15% 13% 13% 2% (n =136) % 43% 9% 14% 15% 1% (n =169) Over % 46% 16% 9% 10% 1% (n =169) 9-årig grunnskole 10% 33% 15% 13% 20% 10% (n =61) Videregående skole 23% 27% 15% 12% 19% 4% (n =277) Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs) 23% 35% 13% 13% 14% 3% (n =301) Universitet/høyskole (4 år eller mer etter vgs) 20% 43% 12% 13% 9% 2% (n =355) Singel uten barn 25% 35% 13% 10% 14% 4% (n =198) Singel med barn 27% 29% 14% 12% 16% 1% (n =97) Gift/samboende uten barn 22% 30% 13% 15% 15% 5% (n =229) Gift/samboende med barn 17% 41% 13% 13% 14% 2% (n =430) Bor sammen med mine foreldre 14% 27% 23% 14% 9% 14% (n =22) Oslo 25% 29% 18% 13% 10% 5% (n =128) By med mer enn innbyggere 21% 42% 13% 9% 13% 3% (n =267) By mellom og innbyggere 26% 34% 12% 12% 14% 3% (n =250) Tettsted 17% 38% 15% 15% 15% 2% (n =227) Landsbygd 13% 29% 11% 17% 24% 7% (n =132) Student 32% 34% 9% 11% 11% 3% (n =98) Helttidsansatt 18% 39% 16% 12% 13% 2% (n =537) Deltidsansatt 23% 32% 15% 17% 6% 6% (n =93) Selvstendig næringsdrivende 25% 29% 14% 25% 4% 4% (n =28) Pensjonist 17% 34% 9% 15% 22% 2% (n =145) Trygdet 17% 28% 6% 8% 30% 11% (n =53) Annet 33% 23% 15% 6% 17% 6% (n =52) Total 21% 36% 13% 13% 14% 3% (n =1007)

5 Standardisert gjennomsnitt for Spørsmål 1: 'I hvilken grad tror du at en elbil kan dekke ditt behov for transport?', der 'I svært stor grad'=100 og 'I svært liten grad'=0. 'Vet ikke'-kategorien er fjernet. over Signifika nt Signifika nt antall Snitt Ikke Mann forskjelli (n =488) 60 59,85 Kvinne (n =485) 58 58,31 30 år eller yngre (n =215) 66 65, år (n =153) 65 64, år (n =184) 57 57, år (n =167) 56 55,58 60 år eller eldre (n =254) 54 53,71 Nord-Norge (n =94) 56 55,54 Midt-Norge (n =134) 59 58,56 Vestlandet (n =203) 63 63,2 Sørlandet (n =85) 53 52,98 Østlandet (n =204) 59 59,33 Oslo/Akershus (n =253) 59 59,22 1 person (n =198) 61 61,08 2 personer (n =414) 56 55,8 3 personer (n =137) 61 61,49 4 personer (n =170) 60 59,8 5 eller flere personer (n =54) 69 68,62 1 person (n =231) 63 62,64 2 personer (n =598) 58 57,85 3 personer (n =104) 56 55,78 4 eller flere personer (n =37) 66 65,53 ingen personer (n =680) 57 57,2 1 person (n =130) 63 62,83 2 personer (n =125) 63 62,8 3 personer (n =33) 69 69,27 4 eller flere personer (n =5) 57 57,15 Under 200 (n =32) 79 78, (n =108) 58 58, (n =180) 60 60, (n =133) 61 60, (n =167) 59 59,2 Over (n =167) 63 63,11 9-årig grunnskole (n =54) 49 49,39 Videregående skole (n =266) 56 55,8 Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs) (n =292) 60 60,11 Universitet/høyskole (4 år eller mer etter vgs) (n =347) 63 63,05 Singel uten barn (n =190) 63 62,75 Singel med barn (n =96) 60 59,5 Gift/samboende uten barn (n =219) 58 57,88 Gift/samboende med barn (n =422) 59 58,55 Bor sammen med mine foreldre (n =19) 60 59,71 Oslo (n =122) 62 61,7 By med mer enn 50k innb. (n =260) 63 62,84 By mellom 5k og 50k innb. (n =243) 62 61,56 Tettsted (n =224) 57 57,21 Landsbygd (n =123) 47 47,1 Student (n =94) 67 66,87 Helttidsansatt (n =526) 59 59,29 Deltidsansatt (n =87) 62 62,08 Selvstendig næringsdrivende (n =27) 62 62,47 Pensjonist (n =143) 53 52,58 Trygdet (n =46) 50 49,51 Annet (n =49) 63 62,71 Total (n =973) 59 59,08 Signifikant lavere Signifikant høyere Ikke forskjellig

6 Spørsmål 2: 'Dersom du skulle kjøpe ny bil eller bil nr 2 de neste to årene. Vil du vurdere elbil som et alternativ?' Prosent Spørsmål 2: 'Dersom du skulle kjøpe ny bil eller bil nr 2 de neste to årene. Vil du vurdere elbil som et alternativ?' (N=10 Fordeling 2: 'Dersom du skulle kjøpe ny bil eller bil nr 2 de neste to årene. Vil du vurdere elbil som et alternativ?' Ja, som husholdningens hovedbil % Ja, som husholdningens bil nr % Nei % Total ,0 0% 25% 50% Fordeling 2: 'Dersom du skulle kjøpe ny bil eller bil nr 2 de neste to årene. Vil du vurdere elbil som et alternativ?' Ja, som husholdningens hovedbil Ja, som husholdningens bil nr. 2 Mann 22% 41% 38% (n =503) Kvinne 20% 34% 46% (n =504) 30 år eller yngre 33% 33% 33% (n =221) Nei N Signifikant høyere Signifikant lavere over år 27% 38% 36% (n =160) år 13% 45% 42% (n =189) år 17% 39% 44% (n =174) 60 år eller eldre 15% 34% 51% (n =263) Nord-Norge 17% 38% 45% (n =95) Midt-Norge 17% 40% 43% (n =138) Vestlandet 20% 41% 39% (n =207) Sørlandet 21% 27% 52% (n =92) Østlandet 18% 38% 44% (n =215) Oslo/Akershus 28% 35% 37% (n =260) 1 person 33% 22% 45% (n =205) 2 personer 19% 38% 43% (n =427) 3 personer 20% 45% 36% (n =143) 4 personer 16% 44% 40% (n =177) 5 eller flere personer 9% 50% 41% (n =54) 1 person 35% 21% 43% (n =238) 2 personer 15% 43% 42% (n =619) 3 personer 20% 42% 38% (n =107) 4 eller flere personer 26% 33% 41% (n =39) ingen personer 23% 34% 43% (n =703) 1 person 22% 41% 37% (n =137) 2 personer 16% 44% 40% (n =129) 3 personer 6% 61% 33% (n =33) 4 eller flere personer 0% 67% 33% (n =6) Under % 27% 18% (n =33) % 28% 38% (n =110) % 27% 45% (n =192) % 46% 44% (n =136) % 42% 42% (n =169) Over % 54% 34% (n =169) 9-årig grunnskole 18% 20% 62% (n =60) Videregående skole 21% 35% 44% (n =278) Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs) 20% 39% 41% (n =300) Universitet/høyskole (4 år eller mer etter vgs) 23% 41% 37% (n =355) Singel uten barn 38% 22% 40% (n =199) Singel med barn 30% 24% 46% (n =97) Gift/samboende uten barn 19% 39% 41% (n =231) Gift/samboende med barn 11% 48% 40% (n =430) Bor sammen med mine foreldre 23% 27% 50% (n =22) Oslo 36% 28% 36% (n =129) By med mer enn innbyggere 26% 42% 32% (n =267) By mellom og innbyggere 18% 37% 45% (n =251) Tettsted 14% 41% 45% (n =228) Landsbygd 12% 32% 56% (n =133) Student 39% 26% 36% (n =98) Helttidsansatt 18% 43% 39% (n =537) Deltidsansatt 17% 42% 41% (n =93) Selvstendig næringsdrivende 25% 32% 43% (n =28) Pensjonist 18% 29% 53% (n =147) Trygdet 23% 25% 53% (n =53) Annet 27% 33% 40% (n =52) Total 21% 37% 42% (n =1006)

7 Spørsmål 3: 'Dersom det var tilgang på hurtigladestasjoner langs veien, som gjorde at du kunne få nesten fulladet batteri på minutter, ville du da vurdert å kjøpe elbil?' (Kun stilt til de som ikke ville vurdert el-bil som et alternativ) Prosent Spørsmål 3: 'Dersom det var tilgang på hurtigladestasjoner langs veien, som gjorde at du kunne få nesten fulladet batte Fordeling 3: 'Dersom det var tilgang på hurtigladestasjoner langs veien, som gjorde at du kunne få nesten fulladet batteri på minutter, ville du da vurdert å kjøpe elbil?' Ja % Nei % Vet ikke % Total ,0 0% 25% 50% Fordeling 3: 'Dersom det var tilgang på hurtigladestasjoner langs veien, som gjorde at du kunne få nesten fulladet batteri på minutter, ville du da vurdert å kjøpe elbil?' Ja Nei Vet ikke N Mann 25% 45% 30% (n =188) Kvinne 20% 46% 34% (n =233) 30 år eller yngre 27% 35% 38% (n =74) Signifikant høyere Signifikant lavere over år 18% 53% 30% (n =57) år 18% 60% 23% (n =80) år 21% 42% 38% (n =77) 60 år eller eldre 26% 42% 32% (n =134) Nord-Norge 23% 40% 37% (n =43) Midt-Norge 30% 40% 30% (n =60) Vestlandet 21% 49% 30% (n =81) Sørlandet 21% 42% 38% (n =48) Østlandet 25% 46% 29% (n =93) Oslo/Akershus 17% 49% 34% (n =96) 1 person 25% 46% 29% (n =92) 2 personer 23% 43% 34% (n =185) 3 personer 20% 47% 33% (n =51) 4 personer 19% 50% 31% (n =72) 5 eller flere personer 27% 45% 27% (n =22) 1 person 22% 49% 29% (n =103) 2 personer 23% 45% 33% (n =261) 3 personer 24% 46% 29% (n =41) 4 eller flere personer 13% 38% 50% (n =16) ingen personer 23% 44% 33% (n =305) 1 person 26% 38% 36% (n =50) 2 personer 15% 60% 25% (n =52) 3 personer 27% 45% 27% (n =11) 4 eller flere personer 0% 100% 0% (n =2) Under % 17% 33% (n =6) % 50% 31% (n =42) % 41% 35% (n =86) % 52% 33% (n =60) % 49% 25% (n =72) Over % 42% 33% (n =57) 9-årig grunnskole 14% 27% 59% (n =37) Videregående skole 20% 49% 31% (n =123) Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs) 22% 51% 27% (n =124) Universitet/høyskole (4 år eller mer etter vgs) 26% 42% 32% (n =130) Singel uten barn 27% 48% 25% (n =79) Singel med barn 16% 53% 31% (n =45) Gift/samboende uten barn 26% 38% 36% (n =96) Gift/samboende med barn 22% 47% 31% (n =174) Bor sammen med mine foreldre 9% 27% 64% (n =11) Oslo 19% 51% 30% (n =47) By med mer enn innbyggere 27% 40% 32% (n =84) By mellom og innbyggere 22% 46% 32% (n =112) Tettsted 21% 50% 29% (n =102) Landsbygd 20% 42% 38% (n =74) Student 23% 37% 40% (n =35) Helttidsansatt 22% 48% 29% (n =209) Deltidsansatt 24% 47% 29% (n =38) Selvstendig næringsdrivende 8% 33% 58% (n =12) Pensjonist 26% 42% 32% (n =77) Trygdet 18% 43% 39% (n =28) Annet 19% 52% 29% (n =21) Total 23% 45% 32% (n =422)

8 Spørsmål 4: Dersom ditt favorittbilmerke kom med el-bil, ville du da vurdert å kjøpe el-bil? (Kun stilt til de som ikke ville vurdert el-bil som et alternativ) Prosent Spørsmål 4: Dersom ditt favorittbilmerke kom med el-bil, ville du da vurdert å kjøpe el-bil? (Kun stilt til de som ikke vil Fordeling 4: 'Dersom ditt favorittbilmerke kom med elbil, ville du da vurdert å kjøpe elbil?' Ja % Nei % Mitt bilmerke tilbyr i dag elbil 33 8 % Vet ikke % Total ,0% 25% 50% Fordeling 4: 'Dersom ditt favorittbilmerke kom med elbil, ville du da vurdert å kjøpe elbil?' over Mann 10% 44% 11% 35% (n =189) Kvinne 10% 39% 6% 45% (n =233) 30 år eller yngre 12% 28% 3% 57% (n =74) år 5% 43% 11% 41% (n =56) år 13% 46% 9% 33% (n =80) år 8% 41% 5% 46% (n =78) 60 år eller eldre 11% 45% 10% 33% (n =135) Nord-Norge 10% 31% 12% 48% (n =42) Midt-Norge 15% 43% 8% 33% (n =60) Vestlandet 11% 44% 5% 40% (n =81) Sørlandet 6% 36% 9% 49% (n =47) Østlandet 10% 44% 10% 37% (n =94) Oslo/Akershus 8% 42% 6% 43% (n =95) 1 person 5% 42% 5% 47% (n =92) 2 personer 14% 42% 9% 35% (n =185) 3 personer 6% 39% 10% 45% (n =51) 4 personer 7% 38% 6% 49% (n =71) 5 eller flere personer 17% 43% 9% 30% (n =23) 1 person 6% 45% 6% 43% (n =104) 2 personer 12% 41% 10% 37% (n =261) 3 personer 8% 40% 3% 50% (n =40) 4 eller flere personer 12% 29% 0% 59% (n =17) ingen personer 10% 42% 8% 40% (n =305) 1 person 8% 27% 6% 59% (n =51) 2 personer 10% 48% 10% 33% (n =52) 3 personer 9% 45% 18% 27% (n =11) 4 eller flere personer 0% 100% 0% 0% (n =2) Under % 17% 0% 67% (n =6) % 43% 12% 36% (n =42) % 45% 8% 43% (n =87) % 43% 10% 38% (n =60) % 45% 8% 34% (n =71) Over % 30% 12% 35% (n =57) 9-årig grunnskole 5% 32% 8% 55% (n =38) Videregående skole 7% 43% 10% 40% (n =124) Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs) 11% 40% 8% 40% (n =124) Universitet/høyskole (4 år eller mer etter vgs) 14% 42% 5% 38% (n =130) Singel uten barn 6% 43% 4% 48% (n =80) Singel med barn 5% 55% 9% 32% (n =44) Gift/samboende uten barn 16% 34% 12% 39% (n =95) Gift/samboende med barn 10% 42% 8% 40% (n =173) Bor sammen med mine foreldre 8% 17% 8% 67% (n =12) Oslo 11% 43% 2% 45% (n =47) By med mer enn innbyggere 14% 32% 11% 44% (n =85) By mellom og innbyggere 6% 45% 10% 39% (n =112) Tettsted 11% 45% 8% 36% (n =102) Landsbygd 11% 41% 7% 42% (n =76) Student 14% 26% 0% 60% (n =35) Helttidsansatt 11% 43% 10% 36% (n =210) Deltidsansatt 11% 37% 5% 47% (n =38) Selvstendig næringsdrivende 17% 33% 8% 42% (n =12) Pensjonist 8% 47% 10% 35% (n =77) Trygdet 4% 46% 4% 46% (n =28) Annet 5% 35% 5% 55% (n =20) Ja Nei Mitt bilmerke tilbyr i dag elbil Vet ikke N Signifikant høyere Signifikant lavere Total 10% 41% 8% 41% (n =421)

9 Spørsmål 5: 'Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vurderer elbil som et alternativ? (kun de som har svart nei på spørsmål 2)' Prosent Spørsmål 5: 'Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vurderer elbil som et alternativ? (kun de som har svart nei på sp Fordeling 5: 'Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vurderer elbil som et alternativ?' Rekkevidden % Prisen 30 7 % For liten % Annenhåndsverdien 2 0 % Usikker på om godene forbundet med elbil kommer til å vare % Vet ikke % Total ,00% 25% 50% Fordeling 5: 'Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vurderer elbil som et alternativ?' Rekkevidden Mann 49% 9% 10% 1% 20% 11% (n =188) Kvinne 45% 6% 16% 0% 19% 13% (n =233) 30 år eller yngre 45% 16% 12% 1% 14% 12% (n =74) Prisen For liten Annenhåndsverdien Usikker på om godene forbundet med elbil kommer til å vare Vet ikke N Signifikant høyere Signifikant lavere år 41% 5% 21% 2% 18% 13% (n =56) år 53% 3% 14% 0% 19% 13% (n =80) år 47% 8% 10% 0% 18% 17% (n =78) 60 år eller eldre 47% 5% 13% 0% 25% 10% (n =134) Nord-Norge 53% 2% 5% 0% 23% 16% (n =43) Midt-Norge 49% 11% 10% 0% 20% 10% (n =61) Vestlandet 51% 5% 14% 0% 21% 10% (n =81) Sørlandet 52% 6% 10% 0% 15% 17% (n =48) Østlandet 40% 8% 16% 1% 18% 17% (n =95) Oslo/Akershus 42% 8% 19% 1% 22% 7% (n =95) 1 person 52% 6% 8% 1% 18% 15% (n =93) 2 personer 46% 6% 12% 1% 24% 10% (n =185) 3 personer 48% 8% 13% 0% 19% 12% (n =52) 4 personer 43% 7% 22% 0% 14% 14% (n =72) over 5 eller flere personer 35% 17% 17% 0% 9% 22% (n =23) 1 person 50% 9% 7% 1% 20% 14% (n =103) 2 personer 47% 4% 17% 0% 20% 11% (n =261) 3 personer 41% 15% 12% 0% 15% 17% (n =41) 4 eller flere personer 31% 25% 0% 0% 25% 19% (n =16) ingen personer 49% 7% 10% 1% 22% 12% (n =305) 1 person 39% 12% 14% 0% 22% 14% (n =51) 2 personer 42% 4% 26% 0% 13% 15% (n =53) 3 personer 55% 9% 27% 0% 0% 9% (n =11) 4 eller flere personer 50% 0% 50% 0% 0% 0% (n =2) Under % 50% 17% 0% 0% 17% (n =6) % 10% 12% 0% 15% 17% (n =41) % 6% 8% 1% 21% 10% (n =87) % 10% 13% 0% 13% 10% (n =60) % 1% 13% 0% 14% 13% (n =71) Over % 7% 18% 2% 23% 13% (n =56) 9-årig grunnskole 38% 11% 5% 0% 16% 30% (n =37) Videregående skole 41% 8% 17% 1% 20% 14% (n =123) Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs) 53% 6% 12% 0% 21% 8% (n =125) Universitet/høyskole (4 år eller mer etter vgs) 50% 6% 14% 1% 19% 10% (n =129) Singel uten barn 53% 9% 6% 1% 16% 15% (n =80) Singel med barn 45% 11% 9% 0% 25% 9% (n =44) Gift/samboende uten barn 51% 5% 9% 1% 21% 13% (n =94) Gift/samboende med barn 44% 3% 20% 0% 20% 12% (n =176) Bor sammen med mine foreldre 9% 45% 9% 0% 18% 18% (n =11) Oslo 40% 9% 19% 2% 19% 11% (n =47) By med mer enn innbyggere 47% 8% 11% 0% 20% 14% (n =85) By mellom og innbyggere 41% 10% 12% 0% 23% 14% (n =111) Tettsted 53% 5% 17% 0% 20% 6% (n =102) Landsbygd 51% 4% 12% 1% 16% 16% (n =75) Student 37% 23% 14% 0% 14% 11% (n =35) Helttidsansatt 50% 5% 15% 1% 19% 11% (n =209) Deltidsansatt 49% 0% 19% 0% 14% 19% (n =37) Selvstendig næringsdrivende 31% 23% 0% 0% 23% 23% (n =13) Pensjonist 51% 8% 8% 0% 23% 10% (n =78) Trygdet 41% 3% 7% 0% 31% 17% (n =29) Annet 33% 10% 24% 0% 24% 10% (n =21) Total 47% 7% 14% 0% 20% 12% (n =421)

10 Sammenligning av resultater med tidligere år: I hvilken grad tror du el-bil kan dekke ditt behov for transport? Signifikant høyere enn 2012 Signifikant lavere enn 2012 Resultat for 2013 signifikanstestet mot fjoråret: I svært liten I hvilken grad tror du el-bil kan dekke ditt behov for transport? I svært stor grad I noen grad Både og I liten grad grad Vet ikke antall jan.12 17% 35% 12% 15% 19% 2% (n=1000) aug.13 21% 36% 13% 13% 14% 3% (n=1007) Sammenligning av resultater med tidligere år: Dersom du skulle kjøpe ny bil eller bil nr. 2 de neste to årene; vil du vurdere elbil som et alternativ? Signifikant høyere enn 2012 Signifikant lavere enn 2012 Dersom du skulle kjøpe ny bil eller bil nr. 2 de neste to årene; vil du vurdere elbil som et alternativ? Ja, som husholdningens hovedbil Ja, som husholdninge ns bil nr. 2 Nei antall jan.12 13% 35% 52% (n=1000) aug.13 21% 37% 42% (n=1007) Sammenligning av resultater med tidligere år: Dersom det var tilgang på hurtigladestasjoner langs veien, som gjorde at du kunne få nesten fulladdet batteri på minutter, ville du da vurdert å kjøpe elbil? Signifikant høyere enn 2012 Signifikant lavere enn 2012 Dersom det var tilgang på hurtigladestasjoner langs veien, som gjorde at du kunne få nesten fulladdet batteri på minutter, ville du da vurdert å kjøpe elbil? Ja Nei Vet ikke antall jan.12 20% 50% 30% (n=521) aug.13 23% 45% 32% (n=421) Sammenligning av resultater med tidligere år: Dersom ditt favorittbilmerke kom med elbil, ville du da vurdert å kjøpe elbil? Signifikant høyere enn 2012 Signifikant lavere enn 2012 Dersom ditt favorittbilmerke kom med elbil, ville du da vurdert å kjøpe elbil? Ja Nei Mitt bilmerke tilbyr i dag elbil Vet ikke antall jan.12 14% 47% 4% 36% (n=521) aug.13 10% 41% 8% 41% (n=421) Sammenligning av resultater med tidligere år: Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vurderer elbil som et alternativ? Signifikant høyere enn 2012 Signifikant lavere enn 2012 Resultat for 2013 signifikanstestet mot fjoråret: Hva er den viktigste grunnen til at du ikke vurderer elbil som et alternativ? Rekkevidden Prisen For liten Annenhåndsv erdien Usikker på om godene forbundet med elbil kommer til å vare Vet ikke antall jan.12 46% 6% 22% 2% 16% 8% (n=521) aug.13 47% 7% 13% 0% 20% 12% (n=421)

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Fylkesmannen i Oppland Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: 07.07.2014 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 20-30

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert.

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert. Norsk kulturbarometer 2008 62 prosent går på konsert 1 i løpet av et år. Like mange menn som kvinner går på konsert. Høyest besøksandel blant 16-24-åringene. Mest konsertbesøk i store byer, minst i spredtbygde

Detaljer