n r : Jf. brevet som følgjer med saka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n r : Jf. brevet som følgjer med saka"

Transkript

1 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Bustadfelt Seveibakka (Ellig Elligse + tidlegae saksotat) Sevebakka Sevegbakka elle Seveibakka K Seveibakka SK: Sjå kopi av sak 1/1997 SNT: Vå tildig i 2013 va Sevegbakka elle Seveibakka. Skivemåte av adesseavet må ette seg ette skivemåte av pimæava, se Vi holde fast ved tidligee tilådig Sevegbakka elle Seveibakka. Desom tidligee vedtak i Lavage kommue bli ståede, ka e isikee at uttale av avet ove til vil ede seg til /sævebakka/. Side 1

2 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Bakke Seveibakka Famlegg få Katveket på gulag av tidlegae dokumetasjo Sevebakka N5 ET K: Seveibakka Sevegbakka elle Seveibakka Seveibakka SNT: Vå ifomat, Ellig Elligse, opplyse at 'Bakka' va omådet udt 'Seveie', se 3). Det e defo atulig å buke Sevei- Elle Sevegsom utmekigsledd he. Vi tilå skivemåte Sevegbakka elle Seveibakka fo atuavet. Side 2

3 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket veg Seveie Famlegg få Ellig Elligse Sevebakkveie Matikkele Sevege elle Seveie K: Seveie SNT: Det e dokumetet mutlig skiftlig at Seveie e et av som ha væt bukt i dette omådet ove lag tid. Stedsavloves kav om aveve gjø at avet må tas vae på. Ei sei, oøt seid, e egetlig et skåttløpede sitt, bli bukt om ei skåig. Vi buke det så om oe som stå på skå, f.eks. 'lua på sei'. Seveie/Sevege e et geit av fo e veg som ligge i eil skåig. Vi tilå skivemåte Seveie elle Sevege. Side 3

4 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Veg Geeal Fleiches vei Matikkele Geeal Fleisches vei elle Geeal Fleisches veg K: Geeal Fleisches vei SNT: Kommue ha opplyst at dee skivemåte vil bli ettet til Geeal Fleiches vei. Dette e så de skivemåte som vi tilå Veg Nessveie Matikkele Nesvege elle Nesveie K: Nesveie SNT: Dee vege ha fått sitt av fa eset som ligge ved muige av Spasdalselva. Adesseavet e sasyligvis fastsatt fø stedsavlove av Føsteleddet 'Ness-' e i samsva med lokal uttale, me ette dages ettskivig må pimæavet skives Neset. Ubestemt fom av 'eset, skal skives 'es' ette offisiell ettskivig. Vi tilå skivemåte Nesvege elle Nesveie. Side 4

5 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Veg Søde Fossbakk Matikkele Pimæt: Søde Fossbakkveie elle Søde Fossbakkvege Sekudæt: Søde Fossbakke K: Søde Fossbakkveie SNT: Kommue ha oopplyst at dee skivemåte vil bli ettet til Søde Fossbakke. Skivemåte av adesseavet må væe i samsva med gåds- buksava, se e 7 9. Adessepaselle dekke me e b 64/2, det ka defo væe atulig å buke etteleddet veie/vege he. Vi tilå pimæt Søde Fossbakkvege elle Søde Fossbakkveie, sekudæt tilås Søde Fossbakke. Side 5

6 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Buk 64/2 Fosbakke, s N Fossbakke søde GAB N50 Katdata Matikkele Søde Fossbakk NF EU N50 Katdata E: Fossbakke søde e de eldste skivemåte fo gådsavet. Dee skivemåte "Fossbakke søde e så beyttet i keskjøte av 30. mas 1906 (siget av K Haako Ch. Michelse [statsmiiste]). Skjøte 1906: Fosbakke söde Side 6 K: Søde Fossbakke Søde Fossbakke Fossbakke søde (eiefastsatt skivemåte) SNT: Noske Gaadave ha egistet uttale /få`sbakke/ fo gådsavet. I matikkelutkastet fa 1950 ha buket (da g/b 14/2) avet Fossbakke søde. 9.august 1876 (tilest ) blei det foetatt "Skyldsætigsfoetig af Pladse Søde Fosbakke, de buges av Joha Pette Pedese" samtidig så "Skyldsætigsfoetig ove Bug i Pl[ads] Fosbakke søde, de buges af Las Pedese". Bekefta gubokutskift vise avet "Fossbakke ode". Dette dokumetee at de bestemte foma bakke e de oppielige. Det e så viktig at gådsavet fo g 64 (Fossbakke) gjespeile seg i buksavet. Fo Fossbakke se utgeiiga i 9 edefo. Ette dages egle skal etigsadvebet væe foastilt, dette e så de foma vi fie i skyldsettigsfoetig fa Te av våe ifomate

7 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Buk 64/1 Fossbakke, ode N Fossbakke ode GAB N50 Katdata Matikkele K: Node Fossbakke Side 7 Node Fossbakke Node Fossbakke SNT: Noske Gaadave ha egistet uttale /få`sbakke/ fo gådsavet. I matikkelutkastet fa 1950 ha buket (da g/b 14/1) avet Fossbakke ode. Ole Olse Ludbeg fikk i 1876 kelig skjøte på dette buket som da hadde b 14/1. Buket e avgitt som "Rydigsplads Node Fosbakke". i skjøtet (Pateeg. Ibestad, bd 2, pag 42). Bekefta guboksutskift vise avet "Fossbakke ode". Ette ei omfattede utskillig av buk i 1893 (b 4-10) blei buket femdeles avgitt som "Fosbakke ode" i pateegistet. Dette dokumetee at de bestemte foma bakke e de oppielige. Det e så viktig at gådsavet fo g 64 (Fossbakke ) gjespeile seg i buksavet. Fo Fossbakke se utgeiiga i 9 edefo. Ette dages egle skal etigsadvebet væe foastilt, dette e så de foma vi fie i det kelige skjøtet fa To av

8 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Gåd 64 Fossbakke Matikkelutkast et 1950 Fosbakke Noske Gaadavet Tomsø Amt (1911) s. 37 K: Fossbakke Ged Fossbakke K: Fossbakke Fossbakke Fossbakke SNT: Fossbakke egådsav fo g 64. Våe ifomate, Oddy Ovegåd, Håkjo Svese Iva Vasshaug, som alle e født oppvokst på Fossbakke, omtale omådet som 'Fossbakke'. Ige ha høt uttale 'Fosbakke', som se ut til å væe e elde skiftfom. Det e uvisst å e evetuell uttale "fås" fat. "Fås" e valig dialektuttale i ade stedsav, f.eks. Foså/Fosa i Ibestad. Ut ifa uttaleopplysigee må gådsavet skives Fosssbakke, gedeavet må ha samme skivemåte. SNT: Se løpeumme 9. Side 8

9 : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk Skivemåte() i offetleg buk N5=økoomisk katvek Dl=De oske S=sjøkat Høyigsfåsege aisasjoa O=ade offetlege istasa Tilådig få amekosuletae sistas e Katveket om ikkje aa e Fk=fylkeskommue Mekade/ Gugjevig (L=lov om stadam, F=foskiftee) tilvisig til følgjeskiv SK: Katveket Side 9