Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning:"

Transkript

1 nstitutt fo fysikk, NTNU Fg SF 4 Elektognetise og MNFFY 3 Elektisitet og gnetise Høst øsning øving Oppgve Mgnetfeltet inne i solenoiden e : ( H( (N/) ( (dvs fo < R). Utenfo solenoiden: ( > R) Fo å eegne det indusete elektiske feltet utenfo solenoiden, å vi føst finne induset elektootoisk spenning. Mgnetisk fluks innenfo en vilkålig dius > R å li lik gnetisk fluks innenfo dius R (etteso fo > R): φ ( ( d ( R ( R F Fdys induksjonslov få vi d en induset elektootoisk spenning: dφ E ( ) N R d( t N so ltså skl væe lik E ds. Med sylindesyeti og integsjonsvei un en sikel ed dius li d det indusete elektiske feltet: E ϕ E / () N R d( N R ω sin ωt Med ωf og fekvens f 5 s -, stø-plitude, og.5 li plituden til det elektiske feltet (E ϕ sin ω: (.) N R 7 Vs 5 ω 4 5s [Retningen på E ϕ ved et estet tidspunkt finne vi ved å uke en lov: nt f.eks. t støen øke f til +, ed etning so ngitt i Figu i oppgveteksten. D vil vi få en økning i -feltet inn i pet. nduset es vil d h en etning svende til et elektisk felt so vil geneee en stø i otstt etning v endingen, slik t endingen i -feltet otvikes. Ved dette tidspunktet li defo etningen på E ϕ so ngitt i Figu i oppgveteksten.] V

2 Oppgve ) Øving 9 eegnet vi gnetfeltet fo en slik koksilkel, ed ntgelsen t støen v jevnt fodelt i ledene. denne oppgven skulle vi nt t ll støen gå i oveflten v inde lede og i inde oveflte v yte lede. Mgnetfeltet li deed so skisset i figuen, ed ) ( fo < < og elles (ed uk v pees lov). Deed kn vi eegne den gnetiske fluksen ello inde og yte lede på et stykke ed lengde, og def selvinduktnsen fo dette stykket v kelen. d d φ φ

3 (Vel, o vi definee selvinduktnsen ut f φ elle f dφ / (d/) spille he selvsgt ingen olle!) Selvinduktnsen p lengdeenhet li deed: ' egg eke til elet so vi eegne den gnetiske fluksen gjenno, se figuen ovenfo (gåskvet ektngel ed lengde og edde (-) ). Det vi h gjot vike knskje litt t, fo stengt ttt h vi he ikke ei lukket støsløyfe so oslutte det elet so vi eegne fluksen gjenno, og støen so e jevnt fodelt i de to sylindefltene ved og oslutte stengt ttt ikke den indikete flten. Men: Tenk deg nå t vi h en g kel de vi i hve endeflte h foundet inde og yte lede ed ei etllisk skive so dekke det sikulæe elet ello og. D h vi en lukket kets, de støen kn støe gjenno endeskiv f inde til yte lede på fsid, og f yte til inde lede på ksid. Tenk deg videe t du i føste ogng etkte en liten del v de to sylindefltene, ed tykkelse henholdsvis dθ fo inde lede og tykkelse dθ fo yte lede, og so foindes vi de to nevnte endeflteskivene ed en sekto slik t støen so gå i denne lukkede ketsen li di (dθ/): Nå h vi en lukket kets so føe en stø di, og so oslutte den eegnede fluksen. idletid gi eegningen oss fluksen uttykt ved den totle støen diekte, og p definisjon e kelens selvinduktns estet v foholdet ello osluttet fluks og totl stø. ) (4-7 /) (3./.5) H 3.6 H c) Enegitettheten li: w H Enegiinnholdet på et stykke v lengde li deed: W d wdv w d

4 Nå vi så uke W W ½ h vi ' so funnet unde punkt ) N 3 N d) w P 8.3 ( P N/ ) Til senligning e et tykk på t(osfæe) lik.3 5 P, så det e ikke noe voldsot tykk det he e snkk o... Oppgve 3 ) Med det oppgitte feltet li feltet f spole ved spole : N i ( d + ) 3/ Med << kn egnes konstnt ove hele spolen, slik t fluksen gjenno denne li: φ N Den gjensidige induktnsen M M M e definet ved: E M di Fdys lov gi: E dφ N N + di ( d ) 3/ so gi M 3/ ( d + ) N N ) di ω cosωt, og ed innstte vedie finne en M 76-9 H 76 nh. Deed li den indusete spenningen i spole :

5 E -76 nh 5 s - cos ωt -. V cos ωt Den indusete (ospenningen E e fsefoskjøvet en vinkel / i fohold til støen i :, 3,4 6,8 9,4 Stø i spole es i spole ωt c) Nå spole otee, viee vinkelen ello fltenolen  til spolen og gnetfeltet slik t fluksen li ( ˆ ˆ cosω t ) φ N cos ω t Den indusete spenningen li deed: E - dφ / N ω sin ω t.44 V sin ω t egg eke til t svet li det doelte v svet unde punkt ) fodi eneste ending i støelse e t fekvensen e dolet.

6 Oppgve 4 Vinkelfekvensen e: ω f 5 s - 34 s - pednsen, Z V/, li deed fo ) en otstnd R 3 Ω: Z R Z exp(iα) Z R 3 Ω, α ) en induktns.45 H: Z iω Z exp(iα) Z ω Ω.46 Ω, α / c) en kpsitns C 5 F: Z /(iωc) Z exp(iα) Z /(ωc) /( ) 7 Ω, α - / (Senhengen ello V og fo disse enkle ketsene, hhv ) VR-kets, ) V-kets, og c) VC-kets h vi utledet i foelesningene.) Oppgve 5 V i R + Q/C R dq/ + Q/C V u Q/C Sett V i V i exp(iω og Q Q exp(iω, so gi: V i iωrq + Q /C Q (iωr + /C) V u Q /C Deed: V u /V i (/C)/(iωR + /C) /( + iωrc), og T V u /V i /( + ω R C ) / T ½ nå + ω R C 4, dvs: ω 3 / /( )s - 6 H MH

7 T(w),,8,6,4, w (MH) Dette ety t hvis f.eks. inn-spenningen V i e et senstt signl so estå v nge foskjellige fekvense, så vil ut-spenningen V u ove kondenstoen h en plitude otent lik inn-signlet fo lve fekvense, ens plituden fo høye fekvense e svekket. Defo klles dette et lvpssfilte, etteso lve fekvense kn pssee gjenno ketsen. Hvis vi hdde yttet ut kondenstoen ed en spole ed selvinduktns, ville ketsen h epesentet et høypssfilte, ed T(ω) ω/[(r/) + ω ] /, slik t ut-signlet e svekket fo lve fekvense, ens de høye fekvensene slippe gjenno. Med denne oppgven so utgngspunkt skulle det ikke væe ltfo vnskelig å vise dette. egg også eke til t vi kn lge høypssfilte ed RC-ketsen og lvpssfilte ed R-kets, ved i egge tilfelle å t utspenningen ove otstnden R.

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Likestrømskretser med motstander Strøm og spenning er alltid i fase. Ohms lov: V = RI Effekt er gitt ved: P = VI = RI 2 = V 2 /R Kirchoffs lover: Summen av

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve 12-13 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 FY2/TFY46 Bølgefysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2. Løsningsforslag til øving Oppgave a) Hovedmaksima får vi i retninger som tilsvarer at både teller og nevner blir null, dvs φ = nπ, der n =,

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

1P kapittel 8 Eksamenstrening

1P kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 Vi ytter ut 7,60 kr med 8 kr og 104 euro med euro. Det gir: 8 kr 4 300 kr. For fire overnttinger

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Elbilen Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Prosjekt i FY 1303 Elektrisitet og magnetisme Høsten 2004 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 Innledning...4 Historie...5 Litt

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet.

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. 1 I dagliglivet opplever vi at volum spiller en sentral rolle på en rekke områder. Når du går i

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer