Distriktsmøte D 104 B april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal"

Transkript

1 Distriktsmøte D 104 B april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal

2 Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag kl. 11:00 Saksliste: 1. Åpning ved Distriktsguvernør Kjell Gylland 2. Lions Etiske Norm ved VDG Svein Fandal 3. Konstituering 3.1 Valg av møteleder og bisitter. 3.2 Valg av møtereferenter. 3.3 Valg av to delegater til å underskrive protokollen. 3.4 Valg av tellekorps 3.5 Fastsettelse av stemmeantall 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret Foreløpig regnskap for arbeidsåret Regnskap for distriktsmøtet på Fauske Regnskap for driftsfondet for D 104 B pr Regnskap for aktivitetsfondet for D 104 B pr Budsjett for arbeidsåret Presentasjon av distriktsmøtearrangør i 2014, LC Mo i Rana Stella Polaris og LC Mo i Rana. - Budsjett. 5.8 Presentasjon av distriktsmøtearrangør for 2015, LC Orkdal og LC Orkla. 5.9 IR prosjekter 6. Rapporter 6.1 Sluttrapport for arbeidsåret ved IPDG Torbjørn Alstad 6.2 Foreløpig rapport for arbeidsåret ved DG Kjell Gylland 2

3 7. Seminarer 7.1 Opplæring v/glt Jarle Kirkeberg Lions.no nye og u(v)ante muligheter for bedre opplæringsaktiviteter. 7.2 Lions 2014 v/ Christian Johansen 7.3 IR prosjekt v/ Morten Singsaas 8. Oppsummering av seminarer 9. Innkomne saker. 9.1 Nye vedtekter for 104 B 9.2 Endring av distriktskontingent 9.3 Tidspunkt for DM Årets ildsjel 11. Presentasjon av handlingsplan og langtidsplan for 104 B ved VDG Svein Fandal 12. Valg for perioden Følgende er på valg under DM 2013: DG VDG VDG 2 NAC YEC IRC GLT GMT er ikke på valg Utnevnes av DG: ITC DS DK PRESENTAJON AV STYRE OG RÅD. 13. Oppsummering og avslutning ved Distriktsguvernør Kjell Gylland. 3

4 Distriktssaker: 5.1 Regnskap for arbeidsåret LIONS CLUB DISTRIKT 104 B Konto Tekst (tall i hele kroner) Budsjett Regnskap Inntekter 3111 Refusjoner fra HK Refusjon fra MD - DG`del Refusjon fra MD - rådet Distriktskontingent Renteinntekter Andre inntekter Sum inntekter DG`s utgifter 4111 Convention, div. utgifter Riksmøte - ledsager Guvernørrådsmøter Nordisk samarbeidsråd Charter og jubileer Andre møter og arr Klubbesøk / DG`s repr Ledsagers utgifter Sum DG`s utgifter Utgifter til styre og råd 4310 Første møte 4311 Andre møte Tredje møte Fjerde møte Distriktsmøte Styremedlemmers utg Soneledernes utgifter Fagsjefenes utgifter Andre møter styre og råd Opplæring GLT GMT Sum utg. styre og råd

5 Driftsutgifter 4410 Telefon og porto ITC Bredbånd Hjemmeside distrikt Kopiering, kontorrek Hederstegn, banner etc Div. kostn. + leie utstyr Fredsplakatkonkurranse Bankkostnader 445 Sum driftsutgifter (studentklubb) Sum utgifter Foreløpig regnskap for arbeidsåret blir framlagt på Distriktsmøtet. 5

6 5.3 Regnskap for distriktsmøtet i Fauske

7 5.4 Regnskap for driftsfondet for D104B pr LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - DRIFTSFOND RESULTATREGNSKAP 2012 Driftsinntekter: Overskudd 2011/2012 DG Torbjørn Alstad Driftsutgifter: Kostnader vedr. studentklubb 7.278,00 Driftsresultat ,54 Finansutgift/inntekt: Bankgebyr Renteinntekter 2.992,50 Sum finansposter 2.992,50 Resultat ,04 BALANSE Aktiva Kto ,25 Passiva Egenkapital ,21 Årets resultat ,04 Egenkapital ,25 DG DK Revisor Kjell Gylland Stein Ole Eide Magne Thomassen 7

8 5.5 Regnskap for aktivitetsfondet LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - AKTIVITETSKONTO RESULTATREGNSKAP 2012 Driftsinntekter: Innbet. til ungdomsleir 0 Sum driftsinntekter 0 (Ny ordning) Driftsutgifter: 0 Sum driftsutgifter 0 Driftsresultat 0 Finansutgift/inntekt: Bankgebyr Renteinntekter 2.124,77 Sum finansposter 2.124,77 Resultat 2.124,77 BALANSE Aktiva Kto ,43 Passiva Gjeld 0 Egenkapital ,66 Årets resultat 2.124,77 Egenkapital ,43 DG DK Revisor Kjell Gylland Stein Ole Eide Magne Thomassen 8

9 5.6 Budsjett for arbeidsåret Konto nr. Inntekter Budsjett Budsjett Note 3111 Refusjon fra Oak Brook Refusjon fra MD - DG s del Refusjon fra MD - Rådet Distriktskontingent Renteinntekter Andre inntekter Sum inntekter DG s utgifter 4111 Convention, div. utgifter Riksmøte - ledsager Guvernørrådsmøter Nordisk samarbeidsråd - NSR Charter og jubileer Andre møter og arrangementer Klubb/sonebesøk / DG s representant Ledsagers sutgifter Sum DG s utgifter Utgifter til styre og råd 4310 Første møte Andre møte Treddje møte Fjerde møte Distriktsmøte Styremedlemmers utgifter Soneledernes utgifter Fagsjefenes utgifter styre og 4391 råd Andre møter GLT GMT Sum utgifter styre og råd Driftsutgifter 4410 Telefon og porto ITC Bredbånd Hjemmeside distrikt Kopiering, kontorrekv

10 4430 Hederstegn, banner etc Div. kostn. + leie utstyr Fredsplakatkonkurranse Bankkostnader Sum driftsutgifter Sum utgifter Budsjettert resultat

11 5.7 Presentasjon av distriktsmøtearrangør i 2014, LC Mo i Rana Rana Stella Polaris og LC Mo i Rana LC Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris står som arrangør av Distriktsmøtet 2014 Møtet vil bli arrangert , og faller da sammen med Tulipandagen. Tiden for DM 2014 bryter med vedtaket som ble fattet på DM 2011, om at DM og Tulipandagen ikke skal falle på samme dag. Valg av tidspunkt er gjort av følgende grunner: er svært tidlig. Kort tid for forberedelse av DM-dokumenter faller sammen med palmehelg faller sammen med påsken er mindre enn 30 dager før Riksmøtet i Oslo ( ). I tillegg blir da distriktets styremøte 1. mai Arrangørklubbene har vurdert denne «kollisjonen», og kommet til at det er de som får den største utfordringen mht. redusert tilgjengelighet av medlemmer på Tulipandagen, og de tar den utfordringen dette gir. Arrangørklubbene ber om forståelse for det valgte tidspunkt for DM. 11

12 12

13 6.1 Sluttrapport for arbeidsåret ved IPDG Torbjørn Alstad IPDG TORBJØRN ALSTAD ÅRSRAPPORT DISTRIKTSSTYRET Torbjørn Alstad LC Trondheim Byåsen DG Kjell Gylland LC Støren VDG 1 Svein Fandal LC Stjørdal VDg 2 Morten Singsaas LC Orkdal IPDG Stein Ole Eide LC Trondheim Byåsen DK Ragnvald Johnsen LC Oppdal DS FAGSJEFER Svein Klokkerhaug LC Trondheim IRC Lars Inge Ingebrigtsen LC Sandnessjøen PRC Kurt Tverli(1halvår) LC Saltdal GMT Ragnvald Johnsen(2halvår) LC Oppdal GMT Svein Fandal LC Stjørdal GLT Marta Rønning LC Sandnessjøen Sigrid Nac Arild Witzø LC Rissa YEC Jarl Limstrand LC Korgen ITC SONELEDERE Sone 1: Inge Henrik Pettersen Sone 2: Alf E. Olsen Sone 3: Lars Inge Ingebrigtsen Sone 4: Ingen Sone 5: Bjarte Skarstein Sone 6: Øistein Normann Juul Sone 7: Jon Sivert Gran LC Bodø LC Mo i Rana LC Sandnessjøen LC Stjørdal LC Trondheim Heimdal LC Melhus DISTRIKTSSTYRE OG Råd I løpet av året er det avholdt 5 styremøter og 4 rådsmøter. HANDLINGSPLANER DG la fram sin handlingsplan ved Distriktsmøtet på Inderøy, med hovedvekt på Medlemspleie/medlemsvekst og synliggjøring gjennom gode aktiviteter. Fagsjefer og soneledere har levert sine handlingsplaner. STATUS DISTRIKTET Ved inngangen til fiskalåret var det 47 klubber og 1075 medlemmer. LC Skaun med 9 mdlemmer ble nedlagt 1/7-11. Senere på høsten gikk filialklubben Saras Døtre inn med 10 medlemmer. Statur pr 1/7-12 er 46 klubber og 1054 medlemmer. Det har vært jobbet med en studentklubb i Trondheim. 13

14 MØTEAKTIVITET DG har deltatt ved Distriktsmøtet i Fauske og Riksmøtet i Kristiansand samt ved Convention i Seattle. DG har deltatt på 7 sonemøter besøkt 15 klubber. Deltatt ved 50årsjubiteum i LC Mosjøen og LC Saltdal, 40årsjubileum i LC Korgen og på charterfest hos LC Orkla. FAGOMRÅDENE Lederopplæring samt medlemsrekruttering/medlemspleie er organisert i GLT (Global Leadership Team) og GMT(Global Membership Team) I tillegg har vi CEP(CLUB Exellence Process) som er en metode(verktøy) for å hjelpeklubber som sliter og ønsker hjelp. Der har distriktet utdannet 2 personer, en i nord og 1 i sør. YEC: Det ble ingen leir i distriktet i sommer, men 5 ungdommer ble sendt ut i verden. NAC: Dette året ble det ingen kollisjon mellom medlemsmøtet og tulipanaksjonen. Bestilte tulipaner lå under fjoråret. DMV. Det er holdt 3 barnehagekurs og 5 oppfriskningskurs. Samt 6 1dags høgskolekurs. Fredsplakatkonkurransen hadde i år Barn som vet hva fred er Fra distrikt 104B deltok 10 skoler, 20 klasser og ca. 400 elever. Skolene var :Byåsen, Vikhammer,Saksvik,Sakshaug, Tjøtta Barnetjønna, Sandnes, Søvik, Austbø og Finneid. Vinneren i distrikt 104B ble Nora Engan Haugen, klasse 7B Vikhammer skole. IRC: De to distriktsprosjektene våre, Queen of Peace Primary School i Uganda og Masanga i Sierra Leone trenger påfyll. Bygging av lærerboliger i QOP er under oppstart og kirugiopplæringen i Sierra Leone går som planlagt. ITC: Hjemmesidene har stått i fokus i år og mye er rettet på slik at det nå fremstår som brukelig. Her har ITC Jarl hatt en tøff jobb og med tolmodighet har han løst problemer for mange. SONELEDERE Distriktsguvernøren stilles til ansvar for rapportering til Guvernørrådet og distriktsmøtet. Derffor er sonelederne viktige for at informasjon skal gå greit begge veier. I sone 4 har det ikke lyktes å få soneleder på plass. Prøveprosjektet i sone 6 med presidentene som sonelederteam har gått bra og kan vurderes der det er vanskelig å få noen til å ta soneledervervet. Til slutt vil jeg få takke distriktsstyret og rådet for trivelig samarbeid og støtte. Takk til alle klubbene som har invitert meg og til sonelederne som har latt meg komme på sonemøtene. Mitt slagord har vært LIONS i tiden ut fra at skal vi få ny medlemmer til å trives Og bli i klubben, må vi tilpasse oss den tiden vi lever i samt å ha gode aktiviteter som gjør det interessant å vær medlem og vær gode venner som hjelper hverandre. Trondheim Torbjørn Alstad IPDG 14

15 6.2 Foreløpig rapport for arbeidsåret ved DG Kjell Gylland DG KJELL J. GYLLAND FORELØPIG ÅRSRAPPORT DISTRIKTSSTYRET OG DISTRIKTSRÅDET: Distriktsstyret: Kjell J. Gylland DG LC Støren Svein Fandal VDG LC Stjørdal Alf E. Olsen VDG 2 LC Mo i Rana Torbjørn Alstad IPDG LC Trondheim-Byåsen Stein Ole Eide DK LC Trondheim-Byåsen Øistein Normann Juul DS LC Trondheim-Heimdal Revisor: Magne Thomassen LC Melhus Fagsjefer: Morten Singsaas PRC LC Orkdal Ragnvald Johnsen GMT LC Orkdal Jarle Kirkeberg GLT LC Malm Morten Singsaas IRC LC Orkdal Marta Rønning NAC LC Sandnessjøen Sigrid Jarl Limstrand ITC LC Korgen Arild Witzø YEC LC Rissa Soneledere: Inge Henrik Pettersen SL 1 LC Bodø Bodin Alf E. Olsen SL 2 LC Mo i Rana Lars Inge Ingebrigtsen SL 3 LC Sandnessjøen SL 4 Eugenie Gravningen Sørmo SL 5 LC Stjørdal Værnes Bjarne Aarsrud SL 6 LC Trondheim-Byåsen Ingeborg Sætrom SL 7 LC Oppdal-Kjerringrokk Møter i fiskalåret: Fram til distriktsmøte er det avholdt 4 rådsmøter, 3 styremøter og 1 møte i arbeidsutvalget. DG har sammen med DG i 104 C og GRL hatt møter med Sør-Trøndelag Idrettskrets og Bratsberg idrettslag for å komme fram til et samarbeid om Idrett for psykisk utviklingshemmede. I første omgang skal Lions og Bratsberg i.l. arrangere Løvelekene Midt-Norge i Bratsberg den 14. september i år hvor også deltagere fra Oslo vil delta. 15

16 Status medlemmer og klubber i 104 B: I løpet av fiskalåret har det vært en stor sentral opprydding i medlemsregisteret og hvor det ble avdekket mange feil i alle distrikt, både pluss og minus. Mesteparten er nå opprettet og status pr. i dag for 104 B er 1072 medlemmer og 47 klubber. LC Trondheim Student ble stiftet den 31. januar 2013 med 20 meget aktive studenter som vi håper å få mye glede av. GMT-teamet har allerede vært på Steinkjer en lørdag hvor vi hadde stand på Amfi med god hjelp av medlemmer fra LC Malm og hvor også DG og GMT deltok. I løpet av første halvdel av april vil det bli avholdt et informasjonsmøte hvor mange potensielle medlemmer er invitert. Vi håper at ny klubb på Steinkjer ser dagens lys dette fiskalåret. Besøk i klubber og soner: DG har besøkt alle 7 sonene og 10 klubber. I tillegg har DG også feiret 35-års jubileum i LC Sørfold og LC Røros. DG deltok på riksmøtet i Kristiansand, dessuten deltok DG på Convention i Busan i Sør-Korea, en uforglemmelig opplevelse for alle som deltok. Fagområdene: Alle fagsjefer legger fram sin egen rapport til DM, men som DG må jeg berømme den innsatsen som vår GMT, Ragnvald Johnsen og GLT, Jarle Kirkeberg har utført dette fiskalåret. Jeg har hatt gleden av å reise sammen med Ragnvald på de fleste klubb-og sonebesøk, og jeg er sikker på at hans budskap om medlemsverving og medlemspleie huskes godt etter disse besøkene. Jarle kom inn som fersk og ny GLT forholdsvis lenge etter forrige DM, men har til fulle bevist at han behersker området opplæring. Jeg takker alle fagsjefer for vel utført arbeid i dette fiskalåret, en særlig takk til Marta Rønning som nå har sagt nei til gjenvalg som NAC, men jeg er sikker på at Marta vil fortsette å gjøre en strålende jobb i egen klubb og sone på Helgeland. Opplæring: I løpet av fiskalåret har 3 stk. gjennomført Leadership: Alf E. Olsen, Bjarne Aarsrud og Øistein Normann Juul. I tillegg har Svein Fandal gått gjennom den obligatoriske opplæringen for å bli DG. Ny klubbhåndbok og ny sonelederopplæring er allerede på plass på våre hjemmesider, to verdifulle oppslagsbøker som jeg råder alle til å se på. Sonelederne: Pr.idag har vi soneledere i 6 av 7 soner, men i sone 4 jobber vi nå med å få etablert et sonelederteam og før DM vil dette være på plass. Styret har jobbet iherdig for å få sonelederteam i alle soner, pr.idag er vi så å si i mål med dette arbeidet, men en bønn til alle klubber: Ta sonelederarbeidet på alvor, fremover vil sonelederen og sonelederteamet bli enda viktigere når vi blir færre distrikt. 16

17 Lions 2014: Interessen for Lions 2014 er meget variabel. Hvis jeg skal tippe noe, så tror jeg at 20 % av medlemmene har en mening om saken mens 80 % overhodet ikke har noe forhold til dette «udyret». For meg som DG er det helt i orden at noen er ivrige debattanter mens andre er passive til Lions På mine mange besøk i soner og klubber har dette vært et tema som jeg har lagt fram og som er blitt mottatt på forskjellige måter. Pr. i dag er det lagt fram et forslag om 5 distrikter, men en gruppe bestående blant annet av DG i 104 B vil etter hvert komme med en annen geografisk inndeling hvor det enten blir 5 eller 6 distrikter. Riksmøte i Loen skal ta en endelig beslutning, men jeg er også spent på hva som blir resultatet av dette på vårt DM. Medlemsregister og nye hjemmesider: Lions Norge har, som de fleste har sett, fått nye hjemmesider og nytt medlemsregister. Dette medførte masse jobbing for de som sto i spissen for dette prosjektet og jeg tror nok at vår utmerkede ITC, Jarl Limstrand mange ganger måtte strekke tålmodigheten langt for å få alt vel i havn. Etter hvert så er både våre hjemmesider og vårt medlemsregister blitt viktige hjelpemidler for oss Lionsmedlemmer. Medlemsverving: På en av våre mange turer fikk DG en ide, som GMT «tente» på umiddelbart. Vi skal ha flere medlemmer, og hvordan gjør vi det? Jo, vi setter i gang en konkurranse mellom klubbene hvor den klubben som klarer å få flest medlemmer fra 1.februar til 1.april 2013 får en ekstra delegat på DM på Oppdal april 2013,sponset av distrikt 104 B. Så langt har responsen fra flere klubber vært meget bra, og pr. i dag er det 2 klubber i Nord-Trøndelag som leder før vi går i mål. I tillegg må nevnes at en Trondheimsklubb har fått 4 nye medlemmer som følge av denne medlemsvervingen, og det er meget bra. Sluttord: Jeg vil takke styret og rådet for et utmerket samarbeid i fiskalåret 2012/2013. Det har vært mange saker å ta tak i, men jeg mener at vi har klart å løse de fleste sakene på en måte som tilfredsstiller stort sett alle medlemmer og klubber. Jeg vil også takke alle sonelederne som har invitert meg til sonemøtene og en stor takk til LC Sørfold og LC Røros for jubileumsfeiring. Det har vært utrolig interessant å høre hva klubbene har av aktiviteter, det er så mangt og meget at hvis man skulle skrevet ned alt, så hadde det blitt flere sider. Som DG har jeg fått mye hjelp av DG`ene som har vært før meg: En STOR TAKK til Bjørn Kristian, Endre, Morten og Torbjørn, dere er ressurspersoner som vi trenger i Lions i mange år. «Fra ord til handling.» Hovin, 13. mars Kjell J. Gylland 17

18 Distriktsguvernør 104 B Innkomne saker 9.1 Nye vedtekter for D104B VEDTEKTER FOR LIONS CLUB DISTRIKT 104 B Registrert i Enhetsregisteret med org.nr Organisasjonens navn er Lions Club Distrikt 104 B og er en del av Multippeldistrikt 104 (Norge) og ligger innenfor The International Association Of Lions Clubs. 2 Organisasjonens forretningskontor er i Trondheim kommune. Forretningsadressen vil normalt måtte endres i forhold til styreleders (DG) eller forretningsførers (DK) hjemstedskommune. 3 Organisasjonens formål er å organisere en administrativ oppbygging som skal fungere som et serviceorgan for klubbene, og som organiserer, stifter og fører tilsyn med klubbene i distriktet som omfatter fylkene Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland til og med Hamarøy kommune. Distriktets ytre grense kan kun endres ved gyldig vedtak på Lions Clubs Multippeldistrikt 104s riksmøte. Lionsklubbene i distriktet er medlemmer i organisasjonen. Driften av distriktet er underlagt Lov og arbeidsordning innenfor Multippeldistrikt 104 Distrikt 104 B som er gitt i medhold av Constitution and BY-Laws Art. VII og av lov for MD 104 herunder vedtak fattet på Riksmøtet. 4 Distriktet skal ha et styre på minst 5 medlemmer bestående av følgende: Distriktsguvernør (DG) som formann, visedistriktsguvernør 1 (VDG 1), visedistriktsguvernør 2 (VDG 2), forrige års distriktsguvernør (IPDG), distriktssekretær (DS) og distriktskasserer (DK). Distriktsguvernøren og visedistriktsguvernørene velges av distriktsmøtet. Forrige års distriktsguvernør er gjensittende styremedlem. Distriktssekretær og distriktskasserer utnevnes av distriktsguvernøren og kan være en og samme person. Distriktet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. I tillegg styre skal distriktet bestå av fagledere for lederutvikling og opplæring (GLT), klubb- og medlemsutvikling (GMT), presse- og informasjon (PRC), internasjonalt hjelpearbeid (IRC), ungdomsutveksling (YCE), narkotikabekjempelse (NAC) og informasjonsteknologi (ITC). Faglederne velges av distriktsmøtet for ett år av gangen med inntil tre års funksjonstid. DG oppnevner soneledere for distriktets 7 soner. Kun medlemmer av Lions kan inneha verv. Alle tillitsverv i organisasjonen er ulønnet. 5 Distriktets øverste organ er Distriktsmøtet som avholdes på slutten av distriktsguvernørens arbeidsår som er det påfølgende år, og senest 30 dager før Riksmøtet. Gjennomføring av distriktsmøtet og rett til å sende delegater er gitt i Lov og Arbeidsordning innenfor MD 104. Distriktsmøtet skal behandle følgende: - Sluttrapport fra forrige distriktsguvernør - Foreløpig rapport fra distriktsguvernøren 18

19 - Regnskap fra foregående år og foreløpig regnskapsrapport for inneværende år - Fastsette distriktskontingent for kommende Lions-år - Velge distriktsguvernør - Velge visedistriktsguvernør 1 og 2 - Velge distriktets fagledere - Oppnevne revisor - Behandle innkomne forslag og andre rapporter - Fastsette distriktsmøteavgiften for kommende år - Foreta rådgivende behandling av saker som er fremmet for årets Riksmøte 6 Endring av vedtekter i likhet med Lov og Arbeidsordning for distrikt 104 B kan kun gjøres av Distriktsmøtet med alminnelig flertall. 7 Ved oppløsning av distriktet skal distriktets midler, fonds, rekvisita, arkiver og øvrige eiendeler tilfalle Lions Clubs Multippeldistrikt 104 v/guvernørrådet eller det distrikt som guvernørrådet måtte utpeke. 19

20 9.2 Endring av distriktskontingent L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e B / R E F E R A T Side 20 / 4 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Stjørdal, Proneo Næringshage, Gjensidigegården DATO: Torsdag 7. februar 2013 kl.09:00 til 15:00 REFERENT: TILSTEDE: Øistein N. Juul-DS Kjell J. Gylland-DG, Svein Fandal-VDG, Ragnvald Johnsen-GMT, Torbjørn Alstad-PDG, Stein Ole Eide-DK, Øistein N. Juul-DS FRAVÆRENDE: Alf E. Olsen-VDG2 KOPI TIL: Sak Ansv. Utdrag fra referat etter styremøte 7. Februar på Stjørdal : 4 Styret vedtok enstemmig å øke kontingenten til distriktet til 110,- pr K.G medlem. Taes opp på DM 2013 Oppdal. 20

21 9.3 Tidspunkt for DM 2014 LC Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris står som arrangør av Distriktsmøtet 2014 Møtet vil bli arrangert , og faller da sammen med Tulipandagen. Tiden for DM 2014 bryter med vedtaket som ble fattet på DM 2011, om at DM og Tulipandagen ikke skal falle på samme dag. Valg av tidspunkt er gjort av følgende grunner: er svært tidlig. Kort tid for forberedelse av DM-dokumenter faller sammen med palmehelg faller sammen med påsken er mindre enn 30 dager før Riksmøtet i Oslo ( ). I tillegg blir da distriktets styremøte 1. mai Arrangørklubbene har vurdert denne «kollisjonen», og kommet til at det er de som får den største utfordringen mht. redusert tilgjengelighet av medlemmer på Tulipandagen, og de tar den utfordringen dette gir. Arrangørklubbene ber om forståelse for det valgte tidspunkt for DM. 21

22 11.1 Handlingsplan for Handlingsplan Distrikt 104 B Mitt slagord for Lionsåret er: Veien er målet Gjennom arbeidet vi utfører når vi nye mål. Slik blir veien fremover hele tiden målet for vårt arbeid. Det ligger alltid nye mål på veien. Motto: Gode venner som hjelper andre Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Strategiplan for Lions Norge for perioden Langtidsplan for Lions Norge Visjon: «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon» Verdier: «Ærlighet - lojalitet - vennskap og engasjement» Våre felles verdier er: Åpen: Modig: Omtenksom: Vær sannferdig og opptre med integritet. Godt klubbmiljø bidrar til å dyrke og verdsette mangfoldet. Tenk nytt, vær nyskapende, søkende og stimuler til nye ideer som skaper samhold og bidrar til Lions arbeid. Handle innenfor våre etiske retningslinjer, vis respekt for medmennesker og vise samfunnsansvar. Tett på aktiviteter: Vis engasjement gjennom å fokusere på samhold, trivsel og glede i klubben og på aktiviteter. 22

23 11.2 Lions mål Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Organisasjon 1.1. Videreutvikle soneleddet Gjennomføre målrettet opplæring av soneledere. DG, VDG, GLT og Skape gode sonelederteam. soneledere 1.2 Markedsføre CEP - Bidra aktivt mot klubbene gjennom sonelederteamet.dg, VDG, VDG2, CEP- (klubbutviklingsprogram) Klubb- og sonebesøk. Besøk på sonemøte i alle soner veiledere, SL, GMT, minst en gang i løpet av fiskalåret. GLT 1.3 Lions 2014 Følge opp vedtak fra RM Bidra med å gjennom- DG, VDG, SL føre vedtatte endringer. 1.4 Fagsjefer og sonelederes Arbeide med planer, og gi innspill på sonemøter og DG, VDG, GLT, GMT, handlingsplaner skal distriktsrådsmøter. ITC og soneledere harmonere med distriktets DG og VDG bidrar med å gjøre MDs planer kjent. og MDs planer. Alle planer vil være tilgjengelige på internett. 1.5 Opplæring av presidenter Gi opplysninger om når fagsamlinger arrangeres. DG, VDG, GLT, DK, DS, og klubbenes fagkontakter: Invitere ass. Guvernørrådsleder og/eller general- distriktets fagsjefer og a. De fleste presidenter sekretæren på fagsamlingene. soneledere gis opplæring b. Flest mulig av klubbenes fagkontakter på fagsamling 1.6 Medlems- og klubbutvikling: DG, GMT, CEP-veiledere, a. Redusere antall ut- Skape et godt klubbmiljø, slik at alle medlemmene PRC, SL, klubbene meldinger i forhold til trives. Ta spesielt godt vare på de nye medlemmene, tidligere år. de trenger god oppfølging. b. Øke medlemstallet med 59 Spre info om Lions ved hjelp av brosjyrer, lokalradio, medlemmer i forhold til lokal TV, distriktets hjemmeside c. Fortsatt økning av kvinne- Distriktet har landets høyeste kvinneandel, men vi har andelen plass for mange flere. d. Øke bevistheten rundt Fadderen må ikke "slippe" det nye medlemmet, men fadderens oppgaver og holde tett kontakt. plikter e. Arbeide med å starte nye klubber. Brekstad og Frosta kan være aktuelle steder. Dameklubb i Malm kan være aktuelt 1.7 Klubbene og sonene i Distriktskasserer (DK) innhenter opplysninger om DK sammen med øvrige distriktet tilsendes felles konto-saken. styremedlemmer plan. Avventer info fra MD 1.8 Klubbene får tilsendt aktivitets-distriktsstyret innhenter opplysninger. Distriktsstyret, DS kalender, og huskeliste for innbetalinger i løpet av sept

24 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: a. Distriktets klubber/soner Informere klubber og soner via nett, e-post og besøk DG, IRC, PRC, SL, klubbskal realisere 1 brønn i presidenter Afrika b. Øke antall fadderbarn c. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiveteter d. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak 2.2 Nasjonalt: Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak Informere klubber og soner via nett, e-post og besøk. DG, IRC, PRC, SL PRC lager og distribuerer pressemeldinger. 2.3 Lokalt: a. Velge aktiviteter som Pressisere på klubb- og sonebesøk betydningen av å PRK, alle fra distriktspasser til den enkelte ha aktiviteter som medlemmene synes er givende, rådet som er på besøk i klubb trivelige og inspirerende. klubber og soner b. Oppfordre sonene til PRK er aktiv overfor lokalpressen. lokale aktiviteter 2.4 Samle inn info fra klubbene Se punkt 4.5 SL, DG om bevilgninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3. Barne- og ungdomsarbeid 3.1 Gjennomføre Informere via nett, e-post, besøk og fagsamlinger slik NAC, PRC, DMV-pilotene, "Det er mitt valg"-kurs i alle at klubbene går ut og markedsfører kursene til skoler SL, PRK, NAK soner, i flest mulige klubber og barnehager. Oppfordre klubbene til å bruke DMV-pilotene. 3.2 Ungdomsutveksling Informere klubbene via besøk, e-post, nett og fag- YEC, SL, PRC, YEK, PRK Distriktets klubber bør samlingene. sende ungdommer til Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet. sommerleirer Be ungdommer som har vært på leir om skrive i lokalavisene. Invitere pressen på infomøter. PRC lager forslag til pressemelding. 3.3 Tulipanaksjonen, som skal Informere om bestilling, og profileringsutstyr. ForslagNAC, PRC, SL, PRK, NAK, være Lionsdagen. til gjennomføring av dagen, via besøk, e-post, nett og P, DMV-pilotene a. "Selge" tulipaner på Lions- fagsamlingene. dagen Mediekontakt gjennom soneleddet - fellesopplegg for b. Alle klubber skal markeds- klubbene i sonene. føre Lions under aksjonen PRC lager forslag til pressemelding dersom klubber/ soner ønsker det. 3.4 Øke ungdomsaktiviteten, Informere om muligheten for økonomisk støtte fra NAC, DMV-piloter, PRC, spesielt rettet mot Tulipanfondet. SL, P, NAK, PRK vanskeligstilte barn/ungdommer 3.5 Lions fredplakatkonkurranse Informere klubbene via besøk, e-post, nett og fag- NAC, PRC, DMV-pilotene, (tegnekonkurranse for barn) samlingene. SL, P, PRK, NAK skal gjennomføres i alle PRC lager forslag til pressemelding. soner Deltagende klubber skal kontakte lokalpressen. 24

25 4. Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 DGs månedsbrev sendes ut Fagsjefer bidrar også med nyhetsbrev på sine fag- DG, fagsjefer første uken i måneden. områder. 4.2 IT som kommunikasjons- og Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, ITC og andre fagsjefer, informasjonsplattform klubbstyrer og medlemmer generelt. SL, ITK a.alle fagsjefer og soneledere skal benytte hjemmesidene aktivt 4.3 Intern informasjon Benytte "Opplæring" på Lions hjemmeside aktivt. ITK, PRC, SL, P, PRK Vise PowerPoint-informasjonen "Hva er Lions" i løpet av lionsåret. Spesielt viktig for nye medlemmer. Godt informerte medlemmer trives bedre! 4.4 a. Synliggjøring og infor- Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informa- Alle, spesielt PRC, PRK masjon gjennom media og sjon i forbindelse med aktiviteter. lokalpressen Alle Lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket. b. PRC sender ut presse- Benytt profileringsutstyr/klær på stands og i forbindelse meldinger til alle aviser i med aktiviteter. distriktet 4,5 PRC lager info/pressemeldingerdistriktsråd og klubbene er ansvarlig for å gi info til PRC. PRC, og hele distriktstil aviser, lokalradio og lokal rådet. Klubbene må TV i distriktet over lions- informere PRC aktiviteter. Informerer om bidragenes størrelse og formål Lionsforkortelser: CEP: Veileder for klubbutvikling DG: Distriktsguvernør DMV-pilot: NACs medhjelper for Det er mitt valg DK: Distriktskasserer DS: Distriktssekretær GLT: Distriktsleder for lederopplæring GMT: Distriktsleder for medlems- og klubbutvikling ITC: Distriktsleder for informasjonsteknologi ITK: Klubbkontakt for informasjonsteknologi IRC: Distriktsleder for internasjonalt arbeid NAC: Distriktsleder for arbeid mot narkitika NAK: Klubbkontakt for arbeid mot narkotika P: President PRC: Distriktsleder for PR og informasjon PRK: Klubbkontakt i klubb for PR SL: Soneleder VDG: Visedistriktsguvernør YEC: Distriktsleder for ungdomsutveksling YEK: Klubbkontakt for ungdomsutveksling 25

26 11.3 Langtidsplan for D104B LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LANGTIDSPLAN Generelle forutsetninger Lions etiske norm Lions mål Strategiplan for Lions i Norge for perioden Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, Planene rulleres hvert år Planene samordnes for alle fagområder og distrikter Forkortelser: MD-multippel distrikt LCIF- Lions Clubs International Foundation LAN Lion Aid Norway Leder øyehelseprosjektene MD-GMT Lions Norges leder for medlems- og klubbutvikling MD-GLT Lions Norges leder for lederutvikling og opplæring MD-IRC Lions Norges leder for internasjonalt og nasjonalt bistandsarbeid MD-NAC Lions Norges leder for forebyggende arbeid MD-YC Lions Norges leder for ungdomsutveksling GS Generalsekretær GR Guvernørrådet GRM Guvernørrådsmøte DG Distriktsguvernør VDG1 Visedistriktsguvernør1 DS Distriktssekretær GMT- Global Membership Team GLT- Global Leadership Team CEP- Club Exellence Process NSR - Nordisk samarbeidsråd RM-Riksmøte DMV - Det er mitt valg AIM - Aid in Meeting CSFII - Campaign Sight First II Innledning Tradisjonelt bygger oppdaterte langtidsplaner (LTP) på forrige års LTP, denne planen er ikke noe unntak. Målsetningen er å bygge stein på stein i den kommende planperiode for å bli en enda bedre service/hjelpeorganisasjon. FØRINGER Visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon Verdier: Ærlighet - lojalitet - vennskap og engasjement MD -104 STRATEGIPLAN

27 Hovedmål 1: Øke kunnskap om Lions Hovedmål 2: Lions klubber i alle kommuner over 1500 innbyggere Hovedmål 3: Synliggjøre omfanget av våre humanitære innsatser LANGTIDSPLAN FOR UTVIKLING AV ORGANISASJONEN OPPLÆRING, KLUBB- OG MEDLEMSUTVIKLING (MD-GLT / MD-GMT) Forslag til vedtak: Langtidsplanen for utvikling av organisasjonen vedtas. MÅL 1: Utvikle Lions til å bli en enda bedre service/hjelpeorganisasjon Handlinger: Gjennomføre et målrettet arbeid for å beholde dagens medlemmer og jobbe for at antall medlemmer ikke reduseres. Etablere nye klubber; tema, ordinære, LEO (ungdom), filialer. Øke kunnskapen om Lions internt og utenfor Lions organisasjonen. Implementere aktuelle innspill fra Lions 2014 Gjennomføre Regionale Leadership Institute. Implementere opplæringsrammen for MD; funksjonskurs, «Kjenn Lions», soneledere, lederopplæring, spesialkurs etter behov. Virkemidler: Etablere klubbutviklingsprogram i alle klubber; analyse, organisering, ledelse, aktiviteter, rekruttering, medlemspleie. Etablere klubbetableringsseminarer; entreprenørskap Etablere en produktsutviklingsgruppe for evaluering av eksisterende aktiviteter og etablering av nye aktiviteter. Invitere landsmenn med flerkulturell bakgrunn til medlemskap Stimulere til økt kvinneandel. Etablere møter med f.eks.: Røde Kors og/eller andre, sentralt og lokalt Kontinuerlig å forbedre, og iverksette opplæring av IT som kommunikasjons- og informasjonsplattform. MD GLT/AGRL skal hvert år lede opplæringen av VDG1er. 27

28 5.1.2 LANGTIDSPLAN FOR FOR UNGDOMSARBEID OG UNGDOMSUTVEKSLING (MD-NAC / MD-YEC) Forslag til vedtak: Langtidsplanen for for ungdomsarbeid vedtas. MÅL 2 : Delta aktiv i arbeidet for gode barne- og ungdoms miljøer Handlinger: Selge inn Det er mitt valg (DMV) overfor kommuner, lærere, lærerstudenter, skoleledere, barnehager, foreldre og andre som har ansvar for barn og unges oppvekstsvilkår. Øke tulipansalget slik at salget i løpet av planperioden blir høyere enn 1 million tulipaner Bruke Lions Tegnekonkurranse som en døråpner inn i skolen for å etablere tettere kontakt Lions og skole. Etablere prosjektet «Vanskeligstilte barn» på landsbasis. Etablere aktivitetstilbud til barn/ungdom/yngre voksne med nedsatt funksjonsevne. AIM mål å sende ut ca. 15 studenter/lions hvert år i perioden. Det vil med LC Bergen/Students kompetanse i løpet av planperioden bli forsøkt utviklet som en prøveordning å arrangere en norskdrevet ungdomsleir i U-land Gjennomføre årlig internasjonal utveksling av ungdommer som mål å sende 75 ungdommer årlig på ungdomsutveksling i utlandet, likeledes ta imot 75. Årlig å gjennomføre 3 internasjonale ungdomsleirer. Samarbeidet med Orkester Norden fortsetter. Årlig deltagelse med en ungdom i Lions European Competition søkes gjennomført Virkemidler: Norsk arrangerte leire i fremtiden skal være temarettet som f.eks.: miljøansvar, kultur, historie, konfliktløsning, forskjellige levesett, gjensidig avhengighet og solidaritet, samt spennende ekskursjoner og arrangementer med lokal og nasjonal tilknytning. Gjennomføre og fortløpende fornye Lions tulipanaksjon. Benytte distriktsmøter og andre arenaer til å dele ut ungdomsprisen og tulipanprisen Gi en god info om Tegnekonkurransen og narkohund.no LANGTIDSPLAN FOR FOR NASJONALT OG INTERNASJONALT HJELPEARBEID (MD-IRC) Forslag til vedtak: Langtidsplanen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid vedtas. 28

29 MÅL 3 : Holde høyt nivå på lokale, nasjonale og internasjonale hjelpeaktiviteter. Handlinger: Videreutvikle og evaluere Lions internasjonale bistandsarbeid for å holde et høyt faglig nivå. Opprettholde fokus på øyehelse, og sikre bærekraft og sluttføring for øyehelseprosjektene i Uganda og Malawi. Etablere god kontakt i Zambia rundt øyehelseprogrammet. Oppfordre klubbene til å ta på seg fadderbarn ansvar og støtte brønnboring. Yte øyeblikkelig økonomisk bistand ved katastrofer; nasjonalt og internasjonalt. Lansere prosjektet Elde og Helse på landsbasis. Oppfordre klubbene til å gi økonomisk støtte til nasjonale tiltak som Lions Førerhundskolen, Beitoleiren, Helsesportsuka i Tana, AIM og andre Riksmøte vedtatte prosjekter. Gjennomføre Lions Røde Fjær Være en aktiv og likeverdig samarbeidspartner i NSR prosjekter. Oppfordre klubbene til å bruke Melvin Jones Fellowship som en bevisst måte å kanalisere IRmidler til LCIF på. Virkemidler: Opprettholde god kontakt med NORAD spesielt og med bistandsmiljøet i Norge generelt. Videreutvikle norsk IR katalog Bruke FNs tusenårsmål som ramme for vårt bistandsarbeid God opplæring, kunnskapsoverføring og oppfølging fra MD-IRC/IRC Lions Norge skal være en miljøbevisst organisasjon. Noen virkemidler er: Felles transport, treplanting osv. Etablere en produktutviklingsgruppe med fokus på fornyelse og nyetableringer av hjelpeaktiviteter LANGTIDSPLAN FOR FOR PR OG IT ARBEID (Lionskontoret) Forslag til vedtak: Langtidsplanen PR og IT arbeid vedtas. MÅL 4 : Synliggjøre Lions Det skal utarbeides en informasjons og PR strategi for Lions Norge. Synliggjøre Lions overfor myndighet, samfunns og det lokale næringsliv. Etablere Lionsdagen i forbindelse med Tulipan aksjonen Benytte effektive IT systemer. Utvikle retningslinjer og synliggjøre MD 104s miljø profil. Etablere og synliggjøre et samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner. Promotere narkohundprosjekt, se: Gjennomføre en målrettet kampanje for å synliggjøre våre aktiviteter. Studenter fra en handelshøyskole bør kunne få i oppdrag å utarbeide en plan hvor vi tar hensyn til Lions forskjellige nivåer: Riks Distrikt Sone Klubb. 29

30 ANBEFALTE ØKONOMISKE RAMMER: Beløpene som er satt opp i tabellen nedenfor er erfaringsmessig det som trengs for å dekke behovet for drift av de forskjellige aktivitetene. Man ber om at klubbene - så langt de har økonomisk evne - følger opp dette. Årlige bidrag i snitt pr. medlem/klubb: Norske Lions klubbers Katastrofeberedskap (Minimum fondsstørrelse 2 mill kr./innkreving etter behov) LCIF: Beito leiren (videreføring avhenger av vedtak RM 2012) Helsesportsuka i Tana Aid in Meeting prosjekter Ungdomskontoen: Øyehelse (avhenger av vedtak RM 2012) Lions Førerhundskole : Melvin Jones Fellowship: Nordisk samarbeidsprosjekt (NSR) : Generelt bistandsarbeid: Internasjonale ungdomsleirer i Norge: Fadderbarn kr. 100,- pr. medlem kr. 50,- pr. medlem kr. 90,- pr. medlem / kr. 2500,- pr. klubb kr. 90,- pr. medlem / kr. 2500,- pr. klubb kr. 100,- pr. medlem / kr. 2500,- pr. klubb kr. 50,- pr. medlem / kr. 1000,- pr. klubb Kr. 200,- pr. medlem Etter evne Anbefalt minimum 8 pr. distrikt pr. år. Kr. 30,- pr. medlem Etter evne Kr. 100,- pr. medlem (skal betales) Kr pr år NB! Alle prosjekter SKAL levere et regnskap som disponering av midlene. Regnskapet skal sendes Lionskontoret for viderebehandling og godkjenning i Guvernørrådet. 30

31 12 Valgkomiteens forslag V A L G Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til distriktets styre og råd for fiskalåret DG Svein Fandal LC Stjørdal VDG 1 Alf E. Olsen LC Mo i Rana VDG 2 Ragnvald Johnsen LC Orkdal DK Stein Ole Eide LC Trondheim Byåsen DS Øistein N. Juul LC Trondheim Heimdal IPDG Kjell Gylland LC Støren Fagsjefer: IRC Morten Singsaas LC Orkdal YEC Arild Witzø LC Rissa NAC Astrid R. Nyhaug LC Oppdal GMT Ragnvald Johnsen LC Orkdal GLT Jarle Kirkeberg LC Malm ITC Jarl Limstrand LC Korgen Soneledere: Sone 1 Viggo Nilsen LC Bodø Tverlandet Sone 2 Karin Daleng LC Mosjøen Sone 3 Sone 4 Sone 5 Eugenie G. Sørmo LC Stjørdal Varnes Sone 6 Bjarne Aarsrud LC Trondheim Byåsen Sone 7 Karl P. Nyvold LC Hitra Trondheim, For Valgkomiteen Torbjørn Alstad IPDG 31

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato23.02.2016 Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3111Refusjoner

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Endring ved vedtak på DM Lena 16. april 2016. Endring ved vedtak på DM Lunner 21. 23. april 2017 RØD tekst: Forslag til endring?

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 Distriktsmøtet kan modifisere / tilpasse Loven etter lokale forhold så lenge dette ikke er i strid med internasjonalt lovverk. Loven skal oppdateres ved

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen.

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B2 STED/VENUE: Alexandra Hotel, Molde M.NR./M.NO: 04-2016/2017 DATO/DATE: Fredag 21.04.2017, kl. 10:00-16:00 SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul PROSJ.NR./PROJ.NO: Deltagere/Participants:

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 DATO/DATE: Lørdag 10.09.2016, kl. 15:15-18:00, søndag 11.09.2016, kl. 09:30-12:30 STED/VENUE: Skifer Hotel, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul M.NR./M.NO: 02-2016/2017 PROSJ.NR./PROJ.NO:

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 GMT - Team GMT/GLT-Teamet består av GMT/GLT + Styret i D104 B2 GMT/GLT funksjonen

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel Fevik Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2015ved Distriktsguvernør Geir Arve Ribe

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud.

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud. Møtereferat Distriktsrådsmøte 2 i 104 C3 den 22. november 2016 Til: Distriktsrådets medlemmer Kopi: Ingen Referent: DS Gudbjørn Viken Sak: D-Rådsmøte Distrikt 104 C3 Møtested: Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer