Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for Møtedato: Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B"

Transkript

1 Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for Møtedato: Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Den fremlagte planen med vedlegg godkjennes. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Ingen utover de kjente innenfor dette fagområdet.

2 Handlingsplan for Lionsåret Fagområde: MD GLT. Fagsjef: Hroar Thorsen Nr mål Mål Handling Status GLT er et prosjekt initiert av LCI, og vil bli gjennomført etter de retningslinjer gitt av LCI, tilpasset norske forhold. Det innebærer blant annet samarbeid og møter med GMT, samt GLT i de andre Nordiske landene. Bruno Ahlqvist er utpekt som Europeisk GLT koordinator og Hilde Straumsheim Nordisk GLT koordinator. Rapportering skal jevnlig skje til begge. Planen vil bli rullert hvert år. Det tas det forbehold om justeringer etter fremdrift, nye ønsker og behov fra distriktenes fagsjefer, samarbeidet med MD GMT og signaler fra LCI og GR. Planen er samordnet med handlingsplanen og langtidsplanen til MD 104, elementer fra distriktenes planer er også innarbeidet..1 Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. 1. Nasjonalt 2. Distrikt 3. Klubb A, Rullering av ramme plan. GR behandling feb B, Videreutvikling av web basert tilgang og funksjonalitet vedr. klubb/ sone opplæringstilbud C. Samordne lokal opplæring i MD, slik at all opplæring foregår ut i fra samme mal / prinsipp. D. Gjennomføre felles samling for GLT og GMT distrikts ledere. Dette for å styrke samarbeidet mellom A: Skriftlig prinsipp plan for alle nivå av opplæring i MD 104 oppdateres. B: Jobbe frem gode løsninger for WEB basert opplæring på nivåer opp til soneleder. C: Gjøres gjennom fagsamling og utarbeidelse av felles rammeplan. Ad D: samling planlagt Resterende punkter vil bli diskutert der og en felles status presenteres etter dette. Rev

3 Handlingsplan for Lionsåret Fagområde: MD GLT. Fagsjef: Hroar Thorsen disse i distriktene..2 Gjennomføre VDG 1 og VDG 2 opplæring. Tre samlinger for VDG 1, brevkurs for VDG 2. MD GLT har ansvaret for gjennomføring. Se eget vedlegg. Info er sendt ut til de som skal lage brevkursene og VDG 1 om deres opplegg. Nr Distriktets mål Mål Handling Status.3 Gjennomføre 2 3 Regionalt leadershipseminar. Sørge for at alle påtroppende soneledere har gjennomført RLI..4 Intensivere samarbeidet med GMT GLT /GMT skal bli nesten som et, den ene skal følge den andre automatisk..5 Delta i Nordisk GLT gruppe Være pådriver for at den Nordiske opplæringen blir så ens som mulig. Gjennomføre seminarene etter opptrukket mal og program, med justering og fornying i tråd med ny hovedplan for MD, samt eventuelle nye føringer fra LCI. Felles samling vedtatt, MD GMT og GLT har planlagt samordning av sine planer før felles samling. Dette for å inspirere distriktene til å gjøre det samme. Møte i alle Nordiske GMT møter. Samarbeide med Nordisk GMT koordinator. Invitasjon til seminarene er sendt ut til distriktene, lagt ut på hjemmeside og nevnt i LION Invitasjon til samling sendt, møte med MD - GMT avtalt Rev

4 Ramme plan for VDG 1 opplæringen MD 104 Opplæringen av VDG1 skjer over 3 samlinger, første samling gjennomføres i starten av oktober, samling 2 er samtidig som GRM i februar, samling 3 er i forbindelse med RM gjeldene år. Samling 1 er fra fredag ettermiddag til søndag ca Samling 2 følger GRM på lørdag, og holder på til søndag Samling 3 er fra onsdag før RM klokken 1200 til torsdag Hovedinnholdet i opplæringen vil være: Planarbeid hvordan lage brukervennlige planer. Presentasjonsteknikk - hvordan lage en god presentasjon, bruk av hjelpemidler, hvordan fremføre. Møteledelse - Effektiv møteledelse, analyse av møtedeltagerne, møte forberedelse. Konflikt håndtering - Konflikt som hjelpemiddel, hvordan løse konflikter, den vanskelige samtalen. Organisasjonen - Lions fra A til Å. på alle nivåer. Styrearbeid - Hva er styrearbeid i Lions Norge og hva er styrearbeid i distriktet? Hvilket ansvar har vi? Kommunikasjon - Hvordan skal jeg kommunisere, slik at mottager skjønner hva jeg mener. Dette er hoved temaene i opplæringen, disse fordeles på følgende måte: Samling 1 fredag til søndag: Organisasjonen fra A til Å: - En ting er hva som er Lions sin historie, men hva gjør egentlig Lions i 210 land? - Hvordan fungerer LCIF og hvordan kan jeg som DG benytte meg av dette? - Hva er Lions i Europa og Norden? Kan vi ha noe felles med disse? - Lions Norge - fungsjoner, arbeid, fond, ansvar. - Gruppe oppgaver. Presentasjonsteknikk: - Hvordan lager jeg en presentasjon som fenger? - Hva skal jeg tenke på når jeg fremfører? - Hvor finner jeg underlagsmateriale, og hvordan kan jeg bruke dette? - Gruppeoppgave og enkeltoppgave. Kommunikasjon: - Hva er komunikasjon? - Hvordan utfører vi komunikasjon i dagens samfunn? - Hvillet ansvar har jeg som komunikatør? - Hvordan oppfattes jeg i en komunikasjon, er jeg en god lytter, møtedeltager? Leder for opplæring (MD-GLT): Hroar Thorsen. E-post: Kirkegata Larvik. Mobil: Hjemmeside:

5 Planarbeid: - Hvordan lage en brukervennelig plan? - Hvor lenge skal planer vare? - Skal jeg lage planen alene? Samling 2 i forbindelse med GRM i februar: GRM: - Vi er bisittere på lørdagens GRM, - vi går igjennom noe av det som kommer til å skje på forhånd. - Vi evaluerer møtet etterpå. Styrearbeid: - Hvilke oppgaver har jeg og hvilket ansvar har jeg? - Er det forskjell på styret i distriktet og Lions Norge? Samling 3 i forbindelse med RM. Konflikthåndtering: - Konflikt som hjelpemiddel. - Hvordan løse en konflikt? - Den vanskelige samtalen. - Gruppe oppgaver. Møteledelse: - Hvordan planlegge et møte. - Oppbygging av agenda. - Møte deltagerne. - Gjennomføring av møtet. - Hvilke forskjeller er det på de forskjellige møtene? Dette er «arbeids» programmet, i tillegg til dette må det inn informasjon om convention i sammen med ledsagere (oktober og RM), vi må nok snakke litt om refusjonsordninger og lignende selv om dette ikke lenger skal være en bit av denne opplæringen. Det samme gjelder for innføring i fagområder og lovverket. Noe av dette kommer vi til å gjennomføre som «brevkurs» som vi oppsummerer på samlingene. 2 Det er bedre å bygge barn en å reparere voksne HT

6 Ramme plan for VDG 2 opplæringen MD 104 Opplæringen av VDG2 skjer over 5 brevkurs, disse skal omhandle våre fagområder. Brevene vil sendes ut med ca. 2 mnd. Mellomrom, brevene utarbeides i samarbeid med fagsjefene og oppgaver «rettes» av FDI instruktører i samarbeid med fagsjefene. Brev 1: IR arbeidet. Utsendelse medio september. Ansvarlig for innhold: MD IRC, MD GLT team Sensor: FDI instruktør og MD IRC Brev 2: Ungdomsarbeid ( YC) Utsendelse starten av November Ansvarlig for innhold: MD YC, MD GLT team Sensor: FDI instruktør og MD YC Brev 3: Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (NA) Utsendelse starten Januar Ansvarlig for innhold: MD NAC og MD GLT team Sensor: FDI instruktør og MD NAC Brev 4: GMT / GLT. Utsendelse i starten av Mars. Ansvarlig for innhold: MD GMT og MD GLT. Sensor: FDI instruktør MD GLT / GLT team. Brev 5: Refusjonsordninger, rapportering, skjemaer samt lovverk. Ansvarlig for innhold: Terje Skudvig, leder av lovkomite og MD GLT team. Sensor: Terje Skudvig MD GLT team. Alle kursene skal inneholde 4 5 bilder i en Power Point presentasjon, maks 2 sider Word dokument i skrift størrelse 12. Samt 5 oppgaver som skal besvares, oppgavene skal være av en slik art at de kan besvares på maks 2 sider i et Word dokument. Alle innsendte besvarelser skal det gis tilbakemelding på. Tilbakemeldinger skal skrives med positivt fortegn. Når det gjelder brev 4 og 5 kan det her tillates at begge områdene presenteres etter den mal som er beskrevet over. Leder for opplæring (MD-GLT): Hroar Thorsen. E-post: Kirkegata Larvik. Mobil: Hjemmeside:

7 Videre fremdrift GLT arbeidet MD 104 Det videre arbeidet er fundamentert på de planer som ligger i våre systemer pr i dag. Dette arbeidete har følgende 3 Mål: Alle skal ha muligheten for opplæring. Riktig opplæring på rett nivå. Øke kunnskapen om Lions i Lions. For å oppnå dette er følgende skisse laget: Klubb: President, kasserer, sekretær: President deltar på LLI Interaktive kurs som oppdateres i August og Februar. Kursene skal også være tilgjengelige som brevkurs. Kuresene standariseres og har samme fundament for MD 104. Ansvarlig: Program MD GLT Team, gjennomføring/ salg GLT distrikt/ DGelect. Sensor brevkurs: FDI instruktører. LLI FDI instruktørene. Sone: Soneleder, vise soneleder: Vise soneleder deltar på RLI bekostet av MD 104. Soneleder deltar på gjennomgang av sonelederhåndboken. Fagopplæring Enkel innføring i våre fagområder. Ansvarlig: Program MD GLT Team. RLI FDI instruktørene. Soneleder GLT distrikt (felles mal) Fagopplæring interaktiv / brevkurs. Sensor brevkurs MD fagsjefer. Leder for opplæring (MD-GLT): Hroar Thorsen. E-post: Kirkegata Larvik. Mobil: Hjemmeside:

8 Distrikt: VDG 1 og 2 sekretær, kasserer. VDG 1 deltar på DG opplæring VDG 2 full opplæring i våre fagområder, oppbygning av vår organisasjon. Sekretær og Kasserer interaktive kurs laget for dette nivået. Fagsjefer Fagsjefsamling. Ansvarlig: Program MD GLT Team VDG 1 opplæring MD GLT med FDI instruktørene. VDG 2 Interaktive spesial kurs, også som brevkurs. Kasserer/ Sekretær MD GLT team / Lions kontoret. Fagsjefer MD Fagsjefer MD GLT team Sensorer VDG 2 - MD Fagsjefer. Sensorer sekretær / kasserer Lionskontoret/ Terje Skudvig. MD: Fagsjefer. Pressentasjons teknikk, møteledelse, organisasjonen. Nyvalgte MD fagsjefer har opplæring i disse tingene i perioden mellom RM og oppstart i August. Ansvarlig: Program MD GLT team Gjennomføring MD GLT og FDI instruktørene. 2 Det er bedre å bygge barn en å reparere voksne HT

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer